Stiri Academica Barouri Case de avocatura Cariere Librarie Proprietate intelectuala Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 232/2010

Faliment - procedura insolventei
Instanta: CA CLUJ
Faza: Recurs
Data: 02-02-2010

Discutii similare pe forum

Procedura insolventei - scris de LexLegis - 1 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 1 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in ...
Procedura insolven?ei - scris de - 2 raspunsuri
Bun? ziua! V? rog s?-mi spune?i dac? am invocat corect urm?oarele excep?ii: 1. excep?ia prescrierii dreptului de a stabili obliga?ii fiscale a D.G.F.P. - SV, motivat ?i argumentat prin faptul c?, īn conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) ?i alin. (2) din Codul de Procedur? fiscal? – republicat dreptul organului fiscal de a stabili obliga?ii fiscale se prescrie īn termen de 5 ani, iar acest termen īncepe s? curg? de la data de 1 ianuarie a anului urm?tor celui īn care s-a n?scut crean?a fi...
Instrainare terenuri in procedura insolventei - scris de kko - 1 raspunsuri
In noua Lege 85/2006 a insolventei, am descoperit, printre altele, o chestie draguta cu implicatii in privinta instrainarii terenurilor din averea debitorului : [color=darkblue:36nibbx6] Art. 120. - (1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (2) [i:36nibbx6]Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, [b:36nibbx6]procesul-verb...
Despre procedurile din... ..procedura insolventei - scris de DanyT - 0 raspunsuri
1. Este suficienta citarea debitorului pentru orice act de procedura in judecarea falimentului unei societati, doar prin Buletinul insolventei? 2. Daca o societate care a facut evaluarea unor bunuri in procedura insolventei, este o alta societate a lichidatorului numit in aceasta procedura, este legala aceasta evaluare? 3. Evaluatorul trebuie sa aiba o anumita specializare pt. a face aceste evaluari ale bunurilor debitorului? (asa ca la expertii tehinici!) 4. Publicatiile de vanzare pentru bu...
R O M A N I A
CURTEA DE A P E L  C L U J
SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
             DECIZIA CIVILA NR. 232/2010
          Sedinta publica de la 02 Februarie 2010
              Completul compus din:
             PRESEDINTE: (...) (...)
            JUDECATOR: (...)-(...) (...)
              JUDECATOR: (...) J.
                GREFIER: B. E.
   S-a luat spre examinare recursul declarat de debitoarea (...) E. F.
SRL impotriva sentintei comerciale nr. 1833 din 11 mai 2009, pronuntata in
dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i  C o m e r c i a l  C l u j,
in contradictoriu cu intimatii (...) G. GRUP SRL si B. D. T.,  avand ca
obiect procedura insolventei deschiderea procedurii generale a insolventei.
   La apelul nominal se prezinta avocat D. S. J., in reprezentarea
intereselor recurentei.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   Recursul nu este timbrat cu taxa judiciara de timbru in valoare de 60
lei si timbru judiciar in valoare de 0,15 lei.
   S-a facut referatul cauzei dupa care, se constata ca la data de 25
ianuarie 2010, s-a inregistrat la dosar intampinare si acte anexa, (filele
16-21), din partea intimatei (...) G. Grup SRL, prin care se invoca
exceptia tardivitatii recursului si se solicita in principal respingerea
recursului ca tardiv introdus, iar in subsidiar, respingerea recursului ca
fiind neintemeiat.
   La data de 2 februarie 2010, s-a inregistrat la dosar, transmise prin
fax, doua cereri din partea intimatei (...) G. Grup SRL, prin care se arata
ca societatea nu mai sustine exceptia tardivitatii recursului formulat,
exceptie invocata prin intampinare si nici apararile formulate prin aceasta
intampinare, precum si judecarea cauzei in lipsa in conformitate cu
prevederile art. 242 al.2 cod procedura civila, filele 26,27.
   Reprezentanta recurentei-debitoare depune la dosar dovada achitarii
taxei judiciare de timbru in valoare de 60 lei si timbru judiciar in
valoare de 0,5 lei, Curtea constatand ca recursul este legal timbrat.
   Mai depune la dosar un proces verbal de conciliere incheiat la data de
24.07.2009, intre (...) G. Grup SRL in calitate de creditor, (...) E. F.
SRL in calitate de debitor si G. D. D. in calitate de fidejusor, (fila 29).
Solicita repunerea in termenul de recurs, intrucat debitoarea a luat la
cunostinta intamplator de existenta acestuia dosar si imediat a formulat
recurs impotriva sentintei comerciale prin care s-a dispus  deschiderea
procedurii insolventei.
   Curtea, dupa deliberare, invoca din oficiu, ca motiv de ordine
publica, exceptia tardivitatii introducerii recursului de catre debitoarea
(...) E. F. SRL, intrucat acesteia i s-a comunicat hotararea atacata la
data de 09.10.2009 la sediul declarat de aceasta, conform filei 41 din
dosarul de fond, iar recursul a fost formulat la data de 30 octombrie 2009
si acorda cuvantul cu privire la exceptia invocata precum si la cererea de
repunere in termen formulata de recurenta.
   Reprezentanta recurentei solicita admiterea cererii de repunere in
termenul de recurs, intrucat la data de 22.10.2009 societatea a luat
cunostinta de existenta dosarului si de hotararea pronuntata de instanta de
fond si imediat a facut diligentele necesare pentru a declara recurs. Arata
ca, daca societatea ar fi stiut de acest dosar, ar fi depus la Tribunal
tranzactia incheiata intre parti. Apreciaza ca debitoarea nu si-a putut
exercita dreptul la aparare.
   Cu privire la exceptia invocata din oficiu de catre instanta, solicita
respingerea acesteia, apreciind ca recursul a fost formulat in termen,
raportat la data cand debitoarea a luat cunostinta de existenta dosarului
si continutul hotararii atacate.
   Curtea, retine cauza in pronuntare cu privire la cererea de repunere
in termenul de recurs si cu privire la exceptia tardivitatii introducerii
recursului de catre debitoare.
               C U R T E A
   Prin sentinta comerciala nr. 1833 din 11 mai 2009, pronuntata in
dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i  C o m e r c i a l  C l u j,
s-a admis cererea formulata de catre creditoarea (...) G. GRUP SRL  A I
impotriva debitoarei (...) E. F. SRL C-N.
   S-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de
debitoare.
   A fost numit administrator judiciar B. D. T. C-N.
   A fost ridicat dreptul debitoarei de a-si mai conduce afacerile.
   Au fost indisponibilizate partile sociale ale asociatilor societatii
debitoare.
   A fost obligata debitoarea sa depuna la dosarul cauzei actele si
informatiile prevazute de art. 28, alin. 1 din Legea nr. 85/2006, in termen
de 10 zile de la comunicarea deschiderii procedurii.
   S-a dispus  efectuarea  de  catre  administratorul  judiciar  a
notificarilor prevazute de Legea nr. 85/2006.
   In motivare se arata ca prin cererea inregistrata la data de 15
aprilie 2009 la T r i b u n a l u l  C o m e r c i a l  C l u j,
creditoarea (...) G. GRUP SRL, avand sediul in A I, a solicitat deschiderea
procedurii insolventei fata de debitoarea (...) E. F. SRL cu sediul in C-N,
apreciind ca aceasta societate se afla in stare de insolventa si nu mai
poate face fata obligatiilor sale comerciale, invocand existenta unei
creante certe, lichide si exigibile in cuantum de 39.891,34 lei, cererea
fiind intemeiata pe dispozitiile art. 31 din Legea nr. 85/2006.
   Cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei in conditiile art.
33, al. 1 din aceasta lege, aceasta neformuland contestatie.
   Analizand cererea formulata de catre creditoare, judecatorul sindic a
observat ca ea intruneste cerintele prevazute de art. 31 coroborate cu
prevederile art. 3, pct. 1, 6 si 12 si art. 1 alin. 2, lit. f din Legea nr.
85/2006.
   Aceasta, intrucat creditoarea a facut dovada faptului ca detine
impotriva debitorului o creanta certa, lichida si exigibila de mai mult de
30 de zile, iar aceasta creanta depaseste valoarea prag,  respectiv
cuantumul minim de 10.000 lei prevazuta de lege.
    Tinand cont de actele depuse la dosar de  catre  creditoare,
judecatorul sindic a apreciat ca debitoarea se afla in stare de insolventa,
intrucat nu este in masura cu fondurile banesti disponibile sa achite
datorii mai vechi de 30 de zile de la data scadentei, existand prezumtia ca
aceasta a incetat platile.
   Asa fiind, in temeiul dispozitiilor art. 31 coroborate cu prevederile
art. 33 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitoarei.
   In temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006, a fost desemnat in calitate
de administrator judiciar B. D. T., tinandu-se seama si de ofertele de
servicii depusa la dosar si de dorinta creditoarei.
   In baza art. 35 din lege, s-a stabilit in sarcina debitoarei
obligatia de a depune la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de
art. 28, alin. 1, in termen de 10 zile de la comunicarea deschiderii
procedurii.
   In temeiul art. 42, alin. 2 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus
indisponibilizarea partilor sociale ale asociatilor debitoarei in registrul
special de evidenta si in conturile inregistrate electronic.
   Conform art. 47, al. 3 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus ridicarea
dreptului debitoarei de a-si mai conduce afacerile.
   S-a dispus notificarea de catre lichidator a intrarii in procedura
generala a creditorilor notificati conform prevederilor art. 61, alin. 3,
debitorului, Oficiului Registrului Comertului de pe langa T r i b u n a l
u l  C l u j pentru efectuarea mentiunii.
   S-a fixat termen pentru examinarea stadiului procedurii pentru data
de 7 septembrie 2009, sala 249, ora 12,00.
   Impotriva sentintei a formulat recurs (...) E. F. SRL, solicitand
repunerea in termenul de recurs, admiterea  recursului si pe cale de
consecinta, desfiintarea sentintei atacata si respingerea cererii  de
deschidere a procedurii de insolventa impotriva recurentei formulata de
catre (...) G. Grup SRL si suspendarea procedurii de insolventa pana la
solutionarea definitiva si irevocabila a prezentului recurs.
   In motivarea recursului, recurenta arata ca in fapt, prin sentinta
comerciala nr. 1833/2009 T r i b u n a l u l  C o m e r c i a l  C l u j
a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva acesteia.
Aceasta sentinta este supusa caii de atac a recursului, in termen de 10
zile de la comunicare.
   Recurenta nu a primit la sediul statutar notificarea privind cererea
de deschidere a procedurii insolventei, si nu a avut cunostinta despre
existenta cererii de deschidere a procedurii, nici despre pronuntarea
sentintei comerciale atacate. A aflat de faptul ca fata de recurenta
debitoare s-a deschis procedura insolventei de la contabilul care a dorit
sa depuna anumite declaratii la administratia financiara in data de
22.10.2009. Pentru acest motiv, solicita repunerea in termenul de recurs
si judecarea acestuia.
   Recurenta contesta caracterul cert, lichid si exigibil al creantei
detinute de catre (...) G. Grup SRL, precum si incadrarea acestei creante
in conditia de admisibilitate privind valoarea-prag.
   In absenta indeplinirii de catre creanta creditoarei G. GRUP SRL a
conditiilor de admisibilitate prevazute de Legea insolventei, instanta de
fond ar fi fost obligata sa respinga cererea de deschidere a procedurii
insolventei, chiar si in absenta unei aparari din partea recurentei. Faptul
ca aceasta creanta pretinsa de creditoarea G. GRUP SRL nu are caracter
cert, lichid si exigibil rezulta din chiar actele existente la dosarul
cauzei, motiv pentru care instanta de fond nu ar fi trebuit sa considere
activata prezumtia de insolventa a recurentei debitoare, ci ar fi trebuit
sa respinga cererea formulata de creditoare ca fiind inadmisibila.
   Astfel, reclamanta (...) G. Grup SRL a promovat o actiune inregistrata
pe rolul J u d e c a t o r i e i  C l u j-N sub nr(...), intemeiata pe
dispozitiile OG 5/2001, impotriva reprezentantului legal al recurentei - in
calitate de fidejusor intemeindu-se pe aceleasi acte (facturile  nr.
6946/2008 si 10074/2008, contractul nr. 28/2007). In cadrul acestei cauze a
formulat aparari in sensul contestarii acestei creante, cererea reclamantei
fiind respinsa in mod irevocabil prin sentinta nr. 4853/2009, anexata
prezentului recurs.
   In cadrul cauzei care a facut obiectul dosarului nr(...) a formulat
aparari, care reies din cuprinsul sentintei anexate, pe care le reitereaza
si le completeaza raportat la actele depuse in cauza, astfel:
   Din interpretarea textelor Legii 85/2006 coroborate cu prevederile
articolului 379 (3) din C o d u l  d e Procedura Civila, rezulta ca nu se
poate deschide procedura generala a insolventei decat in situatia in care
existenta creantei rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte
acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.
Acesta nu este cazul in speta.
   Reclamanta considera ca dovedeste existenta creantei, in cazul in
speta, prin contractul de vanzare-cumparare de produse - beton - nr.
28/23.08.2007  si  prin  facturile  nr.  (...)/15.04.2008  si  nr.
10074/30.04.2008.
   Pe baza contractului de vanzare-cumparare invocat, nu se poate
determina intinderea creantei, avand in vedere ca nu sunt determinate
cantitati ale produselor. Aceasta poate fi determinata pe baza de factura
acceptata la plata.
   Insa factura nr. 10074/30.04.2008 nu este acceptata la plata de catre
societatea cumparatoare. Se poate lesne observa ca semnatura existenta pe
factura nr. 6946/15.04.2008 nu este aceeasi cu cea prezenta pe factura nr.
10074/30.04.2008, ceea ce semnifica o nerecunoastere a acesteia, iar din
actele depuse la dosar reiese faptul ca doar factura nr. 6946/2008 a fost
achitata partial.
   Mai mult decat atat, intre cele doua societati a mai fost incheiat un
contract de vanzare-cumparare produse - beton - nr. 2085/09.04.2008. Or,
avand in vedere faptul ca facturile pe care reclamanta isi intemeiaza
pretentiile nu precizeaza clar in baza carui contract sunt emise, exista
posibilitatea ca aceste facturi sa fie emise in baza altui contract decat
cel invocat de catre reclamanta.
   Faptul ca factura nr. 10074/30.04.2008 depusa de reclamanta in
probatiune nu constituie titlu (act) de creanta in sensul articolului 379
(3) din C o d u l  d e Procedura Civila, astfel ca nu este certa creanta
reclamantei fata de recurenta.
   Nu in ultimul rand solicita instantei sa retina faptul ca facturile
neacceptate nu pot constitui mijloc de proba. Potrivit articolului 46 din
C o d u l  c o m e r c i a l constituie mijloc de proba "facturile
acceptate", per-a-contrario fiind dovedit faptul ca facturile care nu au
fost acceptate nu pot constitui mijloc de proba.
   In acest sens a statuat si J u d e c a t o r i a  C l u j-N,
considerand faptul ca semnaturile prezente pe facturi este posibil sa
apartina unei persoane care nu angajeaza in mod legal societatea, iar pe
acestea nu exista nicio stampila a  recurentei,  existenta  acesteia
constituind un indiciu ca aceste facturi ar fi fost acceptate la plata.
   Pe de alta parte, creanta nu este nici lichida, nefiind clar
determinata intinderea acestei creante.
   Astfel, reclamanta a depus in probatiune avize de insotire a marfii
care sunt, toate, nesemnate de catre reprezentantul legal al recurentei,
prin urmare nu se poate determina, pe baza facturilor sau a avizelor
nesemnate de catre reprezentantul legal al recurentei, precum si pe baza
unui alt contract decat cel depus in probatiune, existenta si intinderea
creantei.
   De asemenea, in cadrul aceleiasi cauze - dosar nr(...) - instanta a
retinut faptul ca apararile invocate sunt intemeiate, dreptul comun fiind
calea de urmat pentru determinarea caracterului cert si lichid al creantei
invocate de catre creditoare, respingand astfel cererea de emitere a
somatiei de plata.
   Fiind de buna-credinta, recurenta, impreuna cu reprezentantul legal al
acesteia, a incercat sa ajunga la o tranzactie cu reprezentantii (...) G.
Grup SRL, sens in care a facut initial o oferta care presupunea preluarea
de catre creditoare a leasingului asupra unui autoturism, oferta care nu s-
a concretizat intr-o tranzactie.
   Ulterior a revenit cu o alta oferta si a ajuns la o tranzactie cu
reprezentantii (...) G. Grup SRL, conform careia a cuantificat suma
datorata de catre recurenta la 15.000 lei, plus penalitati de intarziere in
cuantum de 1.000 lei, suma totala rezultata fiind in cuantum de 16.000 lei.
   Prin aceeasi tranzactie partile au convenit ca plata acestei sume sa
fie facuta in transe, respectiv pana la data de 04.08.2009 sa fie achitata
suma de 5.000 lei, iar cate 2.500 lei pana la data de 04 a fiecarei luni,
respectiv 4 transe a cate 2.500 lei scadente la datele de 04.09.2009,
04.10.2009, 04.11.2009 si 04.12.2009. Prin urmare, chiar daca s-a stabilit
intinderea creantei existente, aceasta nu este exigibila, partile stabilind
datele scadente enumerate mai sus. Pana In prezent recurenta a achitat la
scadenta ratele stabilite, urmatoarele date scadente fiind la 04.11.2009
si, respectiv 04.12.2009.
   Reprezentantul (...) G. Grup SRL nu i-a adus la cunostinta, in data
cand a semnat tranzactia, despre cererea pe care a formulat-o pentru
deschiderea procedurii de insolventa, sustinand, in data de 22.10.2009 cand
reprezentantul recurentei l-a contactat, faptul ca a uitat de aceasta
cerere.
   Mai mult decat atat, in urma  incheierii  acestei  tranzactii,
creditoarea (...) G. Grup SRL a renuntat la executarea formulata in dosarul
executional nr. 711/2008 (anexeaza in acest sens adresa formulata de catre
BEJ B. si P. din data de 01.09.2009) si a predat reprezentantului legal al
recurentei biletul la ordin in original.
   In prezent, creanta creditoarei G. Grup SRL impotriva recurentei este
sub pragul legal, si anume in cuantum de 5.000 lei in total, din care suma
de 2.500 lei este scadenta in data de 04.11.2009 si suma de 2.500 lei in
data de 04.12.2009.
   De asemenea,  contesta si starea de insolventa a patrimoniului
recurentei debitoare. In acest sens anexeaza prezentului recurs si copie a
extrase lor de cont ale acesteia, din care rezulta fara putinta de tagada
faptul ca recurenta nu se afla in stare de insolventa, existand rulaje in
acest cont.
   Intimata prin intampinare a invocat exceptia tardivitatii recursului,
solicitand in principal admiterea acestei exceptii, iar in subsidiar
solicita respingerea recursului ca neintemeiat. Ulterior, intimata  a
precizat ca nu mai sustine exceptia tardivitatii.
   Examinand recursul, instanta constata urmatoarele:
   Prin motivele de recurs recurenta solicita repunerea in termenul de
recurs pe considerentul ca nu a primit la sediul societatii notificarea
privind cererea de deschidere a procedurii si astfel nu a avut cunostinta
nici despre existenta cererii de deschidere a procedurii si nici de
pronuntarea hotararii atacate.
    Din actele de la dosar rezulta ca hotararea recurata a fost
comunicata debitoarei la sediul acesteia din C-N, str.  (...) nr. 1
apartamentul 57, la data de 9.10.2009 (fila 41),  nefiind gasita nicio
persoana, actul fiind afisat la usa principala.
   Raportat la faptul ca exista dovada de comunicare  a  hotararii
recurate, nu subzista motivul invocat de recurenta in sustinerea cererii
de repunere in termenul de  recurs, respectiv  faptul ca nu i-a fost
comunicata sentinta la sediul ei, sediu la care a fost comunicata si copia
de pe actiune, actele anexe si notificarea privind cererea de deschidere a
insolventei.
   Din aceste considerente, cererea de repunere in termenul  de recurs
va fi respinsa, astfel ca se va  solutiona  recursul  pe  exceptia
tardivitatii, exceptie de ordine publica.
   Potrivit art. 301(1) Cod proc.civ., "termenul de recurs este de 15
zile de la comunicarea hotararii daca legea nu dispune altfel", iar
potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, "termenul de recurs este de
10 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu prevede altfel".
    In cauza hotararea  recurata a fost  pronuntata  in  materia
insolventei, astfel ca termenul de recurs este de 10 zile  de  la
comunicare.
   Hotararea recurata a fost  comunicata la data de 9.10.2009, iar
recursul trebuia formulat cel mai tarziu pana in data de 20.10.2009.
   In cauza recursul a fost promovat in data de 30.10.2009, deci dupa
implinirea termenului de recurs, astfel ca in baza art. 301 (1) Cod
proc.civ., art. 8(2) din Legea nr.  85/2006 se va respinge ca tardiv
recursul.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
               IN NUMELE LEGII,
                D E C I D E :
   Respinge ca neintemeiata cererea de repunere in termenul de recurs.
   Respinge ca tardiv recursul declarat de debitoarea (...) E. F. SRL
impotriva sentintei comerciale nr. 1833 din 11 mai 2009 pronuntata in
dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i  C o m e r c i a l  C l u j
pe care o mentine in intregime.
   Decizia este irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica din 2 februarie 2010.
  PRESEDINTE           JUDECATORI            GREFIER
(...) (...) (...) (...) (...)  (...) J.  B. E.
Red. D.P. dact. GC
5 ex/25.02.2010
Jud.prima instanta: I.E.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 455 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 169 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1236 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 81/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 2240/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 163 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1689 - Civil - reziliere contract
 • Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013