Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 304

Penal - nerespectarea hotararilor judecatoresti (art. 271 C.p.)
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Recurs
Data: 28-04-2009

Discutii similare pe forum

Nerespectarea hotararilor judecatoresti - scris de criss2010 - 1 raspunsuri
In anul 1997 bunica a primit titlul de proprietate in care se regaseste o suprafata de teren de 225 mp conform legii 18 . Aceasta suprafata fusese data la colectivizare unor vecini . Tot in 1997 este data in judecata de catre vecini pentru anularea titlului de proprietate . Acest proces se incheie in 1999 si este pierdut de catre bunica. In urma gasirii unor acte de catre bunica , din care reiese ca este proprietar, in 1999 ea face cerere de revizuire a procesului pierdut . Aceasta ...
NERESPECTAREA HOTARARILOR JUDECATORESTI - scris de nicolex - 5 raspunsuri
Va rog sa ma ajutati! pe cale de ordonanta presidentiala s-a emis o hot definitiva si irevocabila care obliga pe unul din asociatii unei firme sa depuna de indata actele de infiintare si contabile la sediul societatii, acte pe care si in prezent le detine ilegal. Prin executorul judecatoresc s-a facut dosar de executare si i s-a trimis o somatie pe care paratul a ignorat-o.Au trecut vreo 7 luni de atunci fara niciun rezultat. Pot face plangere la parchet pt nerespectarea hot. jud? Va multume...
Nerespectarea formei hotararilor - scris de zbuciumel - 3 raspunsuri
In civil, nerespectarea formei hotararilor atrage nulitatea hotararii respective (art. 105, Cod.Proc.Civ). In penal, exista ceva similar, vreo sanctiune expresa pentru nerespectarea cerintelor art. 354 - art. 357 Cod.Proc.Pen.. Concret, art. 356 - Continutul expunerii?, lit. b.
Nerespectarea hotararii judecatoresti - scris de urziral - 20 raspunsuri
Buna tuturor! In urma unui proces pentru un drept de servitute intentat de vecinul meu, acesta a pierdut dreptul de a trece pe proprietatea mea si trebuie sa-si face o noua iesire la strada (hotararea este definitiva si irevocabila). El nu are de gand sa faca ceva in acest sens, desi a fost instiintat prin executor, am pus lacate la porti si le-a taiat, a venit politia, am dat declaratii si a ramas tot ca inainte. Am inteles ca pentru a fi obligat trebuie un proces penal. Cine il intenteaza d...
Nerespectarea hotararii judecatoresti - scris de - 3 raspunsuri
Buna seara, Am obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pt drepturi salariale neacordate.Am apelat la un executor judecatoresc,dar debitorul refuza sa coopereze.Am facut si o plangere la parchet pt.,,nerespectarea hotararii judecatoresti. Ce ar trebui sa fac pt a-mi primi drepturile cuvenite?Va multumesc
R O M A N I A CURTEA DE A P E L P L O I E S T I- SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(...) D E C I Z I A NR. 304 Sedinta publica din data de 28.04.2009 Presedinte: (...) (...) Judecatori: (...) (...) (...) : (...) T. Grefier : S. F. E. M i n i s t e r u l p u b l i c a fost reprezentat de procuror- N. J. - din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A p e l P l o i e s t i Pe rol fiind solutionarea recursurilor declarate de PARCHETUL DE PE LANGA T r i b u n a l u l P r a h o v a si de inculpatul D. G, fiul lui E. si F., nascut la 14.07.1950 in B. N., jud. P, domiciliat in P,(...), jud. P, f.f.l in B. E., sat Vadu E. nr.237, jud. P, impotriva deciziei penale nr. 8/12.01.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l P r a h o v a, prin care s-au respins apelurile formulate de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a P l o i e s t i si de inculpatul D. G, impotriva sentintei penale nr. 1963/16.10.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a P l o i e s t i, prin care in baza art. 24 al.3 din Legea nr. 554/2005 a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 3.000 lei amenda penala, pentru savarsirea infractiunii de neexecutare a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ. Cu aplic. art. 81 c.p. Dezbaterile si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica din data de 23.04.2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la aceea data, ce face parte integranta din prezenta cand instanta avand nevoie de timp pentru a studia actele si lucrarile dosarului si pentru a se depune la dosar concluzii scrise din partea inculpatului a amanat pronuntarea la data de 27.04.2009 si ulterior la data de 28.04.2009, cand a dat urmatoarea decizie. C U R T E A, Asupra recursurilor penale de fata retine urmatoarele: Prin sentinta penala nr.1963/16.10.2008, J u d e c a t o r i a P l o i e s t i, in baza art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2005 a dispus condamnarea inculpatului D. G, fiul lui E. si F., nascut la 14.07.1950 in B. N., jud. P, domiciliat in P,(...), jud. P, f.f.l. in B. E., sat Vadu E., nr. 237, jud. P, cetatean roman, fara antecedente penale, C.N.P. (...), la 3.000 lei amenda penala, pentru savarsirea infractiunii de neexecutare a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ. In baza art. 81 C.pen., s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pe o durata de 1 an, termen de incercare stabilit potrivit art. 82 C.pen. In baza art. 359 C.p.p., s-a atras atentia inculpatului asupra disp. art. 83 C.pen., privind revocarea suspendarii conditionate in cazul savarsirii unei noi infractiuni in cursul termenului de incercare. In baza art. 191 C.p.p., a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in cuantum de 300 lei. Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca prin hotararea nr.132/29.12.2007, Consiliul Judetean P a aprobat infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, serviciu public specializat de interes judetean, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean P, prin reorganizarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Copilului si a Directiei Judetene de Asistenta Sociala. A mai retinut instanta de fond ca prin aceeasi hotarare s-a aprobat organigrama institutiei si a fost detasat inculpatul in functia de director executiv, precum si faptul ca prin dispozitia nr.5/04.01.01.2005 a directorului executiv (inculpatul D. G), intimata parte vatamata D. N. a fost numita temporar in functia publica de conducere de director executiv adjunct la Directia Strategii Monitorizare Evaluare, incepand cu 04.01.2004 si pana la ocuparea prin concurs a functiei publice. Ulterior, prin hotararea nr.18/28.02.2005 a Consiliului Judetean P s-a aprobat modificarea numarului de personal, a organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, astfel, a fost desfiintata Directia Strategii, Monitorizare, Evaluare. Urmare acestei hotarari, prin dispozitia nr.279/29.03.2005 data de inculpat, s-a dispus ca incepand cu data de 08.03.2005 partea vatamata D. N. sa fie eliberata din functia de conducere respectiv de director executiv adjunct, oferindu-i-se functia publica de executie de consilier in cadrul Compartimentului de interventie in regim de urgenta. Contestand in instanta dispozitia nr.279/2005, T r i b u n a l u l P r a h o v a prin sentinta nr.207/12.09.2005, a anulat dispozitia nr.279/29.03.2005 si a dispus reintegrarea partii vatamate in functia detinuta, sentinta mentinuta si de Curtea de A p e l P l o i e s t i prin decizia nr.3/05.01.2006 prin care a respins recursul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului P. A mai retinut instanta de fond ca, la data de 18.04.2006, inculpatul avand in vedere hotararile judecatoresti de reintegrare in functia avuta de intimata si de amendarea sa stabilita prin sentinta civila nr.1588/22.02.2006 a J u d e c a t o r i e i P l o i e s t i, a emis dispozitia nr.398 prin care a dispus reintegrarea intimatei parte vatamata D. N. in functia publica de executie de consilier clasa I, gradul superior, treapta I, instanta de fond retinand ca inculpatul D. G nu s-a conformat hotararii judecatoresti, in sensul reintegrarii partii vatamate pentru o functie publica de conducere, ci pe o functie publica de executie desi acesta avea posibilitatea de a dispune reintegrarea partii vatamate D. N. pe o functie publica de conducere, intrucat postul de director executiv la Directia de Protectia Copilului era vacant. Impotriva sentintei pronuntate de instanta de fond au declarat apel Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a P l o i e s t i si inculpatul D. G. Prin apelul declarat, parchetul a sustinut ca sentinta este nelegala. In esenta, a sustinut ca sentinta este nelegala, deoarece intimata parte vatamata D. N. nu a atacat dispozitia Consiliului Judetean P nr.18/28.02.2005 privind modificarea numarului de persoane, a organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale, decizie prin care, arata parchetul, s-a dispus de catre Consiliul Judetean desfiintarea Directiei Strategii Monitorizare Evaluare. A mai sustinut Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a P l o i e s t i ca, potrivit adresei nr.10481/07.04.2006 a D.G.A.S.P.C. P postul ocupat de partea vatamata fusese desfiintat la data de 01.03.2005, iar incadrarea intimatei parte vatamata pe o functie care nu mai exista era imposibila, iar pentru ca intimata D. N. sa fie reintegrata pe functia avuta anterior, trebuia modificata structura organizatorica, numarul de personal, care nu se putea efectua decat printr-o hotarare a Consiliului Judetean P. Parchetul apelant a mai sustinut in motivarea apelului, ca inculpatul D. G, la data de 18.04.2006 a emis dispozitia nr.398, prin care a dispus punerea in aplicare a sentintei civile nr.207/2005 a T r i b u n a l u l u i P r a h o v a, respectiv reintegrarea partii vatamate in functia publica de executie de consilier clasa I, gradul superior, treapta I, precum si acordarea drepturilor salariale cuvenite partii vatamate de la data de 08.03.2005. Inculpatul D. G, prin apelul declarat a criticat sentinta pentru considerente de nelegalitate si de netemeinicie. In esenta, inculpatul a aratat ca prin hotararea nr.132/29.12.2004, Consiliul Judetean P a infiintat D.G.A.S.P.C. P si l-a detasat pe inculpat in functia de director executiv la aceasta institutie si a desfiintat postul detinut anterior de intimata parte vatamata cu consecinta ca, incepand cu 01.01.2005 intimata a fost numita consilier I superior pana la data de 04.01.2005 cand prin dispozitia nr.5 emisa de inculpatul apelant, aceasta a fost numita temporar pana la ocuparea postului prin concurs, in functia de director executiv adjunct la Directia Strategii, Monitorizare, Evaluare, nou infiintata in cadrul D.G.A.S.P.C. P. La data de 28.02.2005, arata acest apelant, Consiliul Judetean P a adoptat hotararea nr.18 prin care aproba modificarea numarului de personal si o noua organigrama a D.G.A.S.P.C. P si ca astfel a fost desfiintat si postul ocupat temporar de intimata parte vatamata, astfel incat arata inculpatul, in mod gresit instanta de fond a retinut in motivarea sentintei ca, in cauza sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prev.de art.24 alin.3 din Legea nr.554/2005, deoarece in sentinta s-a mentionat reintegrarea "in functia detinuta" si "nu pe o functie publica" de conducere, asa cum a precizat instanta de fond, ori o asemenea functie nu mai exista in organigrama institutiei, intrucat arata apelantul, fusese desfiintata prin Hotararea nr.18/28.02.2005 a Consiliului Judetean P. In motivarea apelului declarat, inculpatul a mai sustinut ca in mod gresit instanta de fond a retinut ca dupa schimbarea din functie a inculpatului a fost posibila reintegrarea partii vatamate fara a modifica organigrama directiei, deoarece solutia prin care s-a ajuns la emiterea dispozitiei nr.500/2006 privind reintegrarea in functie a intimatei parte vatamata este rezultatul unei gresite aplicari a legii si al unui compromis, deoarece functia de director executiv adjunct la D.P.P.C. era ocupata din data de 28.04.2006 prin concurs de catre o alta persoana. A mai sustinut inculpatul ca infractiunea avand ca obiect refuzul de reintegrare in functia anterior detinuta poate fi savarsita sub aspectul laturii subiective doar prin intentie directa si ca el s-a aflat in imposibilitate obiectiva de a aduce la indeplinire dispozitivul hotararii judecatoresti de reintegrare, in speta existand cazul fortuit care inlatura caracterul penal al faptei. T r i b u n a l u l P r a h o v a prin decizia penala nr. 8/12.01.2009 a respins apelurile formulate de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a P l o i e s t i si de inculpatul D. G, impotriva sentintei penale nr.1963/16.10.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a P l o i e s t i, ca nefondate, apreciind ca solutia instantei de fond este legala si temeinica. A fost obligat apelantul D. G la 80 lei cheltuieli judiciare catre stat. Impotriva ambelor hotarari au declarat recurs atat Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l P r a h o v a, cat si inculpatul D. G. In cuprinsul motivelor de recurs depuse de catre Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l P r a h o v a, se critica hotararile pronuntate, sustinandu-se ca fapta retinuta in sarcina inculpatului nu a fost savarsita cu intentie, in conditiile in care inculpatul nu a ramas in pasivitate, dupa ce a luat cunostinta de hotararea pronuntata de instanta de contencios, depunand diligentele necesare pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor sentintei. Mai mult decat atat, se arata ca inculpatul s-a adresat si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in 18.01.2006, imediat dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii, solicitand sprijinul pentru rezolvarea situatiei aparute si abia in urma controlului efectuat in aprilie 2006 de Agentia Nationala a Functionarilor Publici referitor la respectarea legislatiei in domeniul functiei publice privitoare la numirea, promovarea temporara si reincadrarea functionarilor publici, s-a recomandat ca D.G.A. S.P.C P sa puna in executare hotararile instantei de contencios administrativ. Se sustine in cuprinsul motivelor de recurs ca atat instanta de fond, cat si cea de apel au facut o gresita apreciere a materialului probator administrat in cauza si, mai mult decat atat, in cazul in speta s- a dispus condamnarea inculpatului in baza unui text de lege inexistent. Din examinarea inscrisurilor existente la dosar, a derularii evenimentelor, momentul exercitarii fiecarei cai de atac se retine ca in cazul in speta, la momentul formularii plangerii, nu erau indeplinite conditiile cumulative prevazute de latura obiectiva a infractiunii prev. de art. 24 al.3 din Lg.554/2004, justificat de faptul ca la momentul formularii plangerii de catre partea vatamata nu era irevocabila sentinta J u d e c a t o r i e i P l o i e s t i prin care s-a dispus amendarea inculpatului conform art. 24 alin.2 din Legea nr. 554/2004. In sustinerea recursului formulat se invedereaza si o serie de aspecte ce tin de modul de functionare a sistemului administratiei publice locale, cuprinsul Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta sociala si Protectia copilului P. Se arata ca in favoarea inculpatului opereaza si elemente obiective, referitoare la faptul ca in prima parte a anului 2006 s-au organizat concursuri pentru ocuparea functiilor publice de conducere la nivelul D.G.A.S.P.C. P, prin grija A.N.F.P., ocupandu-se postul vizat de partea vatamata, tocmai pentru a nu se mai invoca elemente subiective de vreo persoana interesata, pentru stabilitatea numirilor in posturi si responsabilizarea functionarilor publici. De asemenea, se precizeaza expres ca inculpatul a exercitat temporar functia publica de conducere, iar in luna aprilie 2006 s-a organizat concurs. Ca urmare a promovarii acestui concurs, a fost numita in functia publica de conducere ca director executiv d-na G. E., astfel ca la data de 23.05.2006 cand s-a pronuntat hotararea intemeiata pe dispozitiile art. 24 al.2 din Lg. 554/2004, ( solutie irevocabila), inculpatul nu mai ocupa functia publica, conditie esentiala in analizarea elementelor constitutive ale infractiunii cu subiect calificat. Dreptul legitim ce i s-a incalcat partii vatamate prin desfiintarea postului la 1.03.2005 il reprezinta doar indreptatirea acesteia de a ramane inca 4 luni in postul de director executiv adjunct la Directia Strategii, N., Evaluare din cele 6 luni pentru care fusese numita temporar prin decizia de la 4.01.2005. Sintetizandu-se s-a concluzionat ca in cazul in speta nu se regaseste nici una din laturile infractiunii, neexistand reaua credinta a inculpatului in aducerea la indeplinire a dispozitiilor sentintei si nici nerespectarea hotararii judecatoresti. Fata de aceste considerente, s-a solicitat admiterea recursului, casarea hotararilor, urmand a se pronunta o hotarare legala si temeinica, in sensul achitarii inculpatului D. G in baza art. 11 pct.2 lit. a c.p.p. rap la art. 10 lit. d c.p.p., pentru infractiunea prev. de art. 24 al.3 din Lg.554/2004. Inculpatul D. G critica hotararile pronuntate sub aspectul nelegalitatii si netemeiniciei, apreciind in esenta ca in cazul in speta nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii, lipsind latura subiectiva, acesta nu a avut niciodata intentia de a nu pune in executare sentinta pronuntata, dimpotriva a facut numeroase demersuri pentru reincadrarea partii vatamate, insa a fost in imposibilitate de a realiza acest lucru ca urmare a ierarhiei existente in sistemul administratiei publice. S-a solicitat admiterea recursului, casarea hotararilor pronuntate si achitarea sa, in conditiile in care nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii pentru care a fost condamnat. Examinand recursurile formulate, prin prisma criticilor existente, a actelor si lucrarile dosarului, curtea apreciaza ca acestea sunt fondate potrivit considerentelor ce se vor expune in continuare: Sub aspectul situatiei de fapt se retine ca partea vatamata a fost angajata la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in functia de director executiv adjunct . Prin dispozitia 279 din 29.03.2005 a D.G.A.S.P.C P s-a dispus incetarea raporturilor de serviciu dintre persoana vatamata si angajator, mentionandu-se ca aceasta masura este ca urmare a hotararii Consiliului Judetean P si a dispozitiei nr. 166/01.03.2005 a D.G.S.S.P.C P , prin care se aproba o noua organigrama si in consecinta postul ocupat de partea vatamata a fost redus. Numita D. N. a solicitat instantei anularea aceste dispozitii si reintegrarea in functia detinuta cu plata drepturilor salariale incepand cu data de 08.03.2005 si pana la reintegrarea efectiva. Prin sentinta nr. 207/12.09.2005 pronuntata in dosarul nr. 680/2005 al T r i b u n a l u l u i P r a h o v a, a fost admisa actiunea formulata de reclamanta si s-a dispus reintegrarea reclamantei in functia detinuta cu plata drepturilor salariale incepand cu 08.03.2005 si pana la reintegrarea efectiva. Impotriva acestei solutii s-a exercitat cale de atac, iar prin decizia nr. 3/05.01.2006 s-a respins ca nefondat recursul declarat de parata D.G.A.S.P.C P . Ca urmare a neexecutarii hotararii pronuntate in contencios, la data de 24.02.2006 partea vatamata formuleaza o noua actiune civila si prin s.c. 1588/22.02.2006 instanta de executare a admis in parte actiunea si a aplicat paratului o amenda de 20% din salariul brut pe economie pe zi de intarziere, incepand cu data de 06.02.2006, solutie care nu era irevocabila la momentul formularii plangerii de catre partea vatamata. Urmare a solutiilor pronuntate, partea vatamata s-a adresat institutiei pentru punerea in executare a sentintei pronuntata de instanta de contencios administrativ, comunicandu-i-se raspuns la data de 13.10.2005 in sensul ca in cazul in speta s-a exercitat calea de atac a recursului, care determina suspendarea executarii hotararii conform art. 20 al.2 din Lg. 554/2004, raspuns comunicat de catre inculpat. Ulterior ramanerii irevocabile a hotararii pronuntate in contencios, aceeasi parte vatamata a formulat plangere penala la data de 13.06.2006 impotriva inculpatului, intemeiata pe art. 24 al.3 din Lg. 554/2004 si a solicitat punerea in executare a hotararii pronuntate. De retinut faptul ca, la data de 19.01.2006 inculpatul comunica partii vatamate raspuns in sensul ca a inaintat cererea formulata de catre partea vatamata pentru punerea in executare a sentintei, spre competenta si legala solutionare, Consiliului Judetean P ( hotararea a ramas irevocabila la data de 05.01.2006). La data de 30.01.2006 Consiliul Judetean P comunica Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului raspuns in sensul ca hotararea nu este opozabila Consiliului Judetean, motiv pentru care se solicita a se dispune in consecinta. Acelasi inculpat formuleaza o noua cerere catre Consiliul Judetean, de revenire, la data de 03.04.2006, insa Consiliul Judetean P formuleaza raspuns in sensul ca nu este posibila reintegrarea partii vatamate pe o functie care nu mai exista (adresa nr. 4876/dosar 1/A/10). Se arata in cuprinsul adresei ca prin hotararea nr. 18/2005 a Consiliului Judetean P a fost desfiintat postul de director executiv adjunct al Directiei de Strategii, Monitorizare, Evaluare din cadrul structurii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care a fost ocupat temporar de doamna D. N.. Se precizeaza, de asemenea, ca hotararea Consiliului judetean anterior mentionata nu a fost atacata in justitie si, in consecinta, postul respectiv nu mai exista de la data de 01.03.2005. In aceste conditii se apreciaza ca nu este posibila reintegrarea doamnei D. N. pe o functie care nu mai exista. La dosarul cauzei s-a depus de catre inculpat si Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta sociala si Protectia copilului P, in care se stipuleaza expres ca structura organizatorica, numarul de personal si bugetul directiei generale se aproba prin hotarare a consiliului judetean. De precizat ca la data de 18.04.2006 acelasi inculpat a emis dispozitie privind reincadrarea partii vatamate in functie publica la Directia Generala de Asistenta sociala si Protectia copilului P. Instanta de fond a dispus condamnarea inculpatului in baza dispozitiilor art. 24 alin.3 din Legea nr. 554/2004, text de lege care sanctioneaza neexecutarea sau nerespectarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ si dupa aplicarea amenzii prevazute la alin.2. Urmeaza ca in cazul in speta sa procedam la examinarea atat a laturii subiective cat si a laturii obiective a infractiunii. Vinovatia reprezinta atitudinea psihica a persoanei care, savarsind cu vointa neconstransa o fapta care prezinta pericol social prevazuta de legea penala, a avut in momentul executarii reprezentarea faptei si a urmarilor socialmente periculoase ale acesteia, sau, desi nu a avut reprezentarea faptei si a urmarilor sale, a avut posibilitatea reala a acestei reprezentari. In stiinta dreptului penal si in legislatia romana, vinovatia, ca trasatura esentiala a infractiunii, este inteleasa si reglementata pornindu- se de la teoria psihologica. Pentru stabilirea ei, se au in vedere toate fenomenele , procesele psihice si actiunile care preced si insotesc realizarea actului de conduita. Examinand actul de conduita al inculpatului, in cazul in speta se poate observa ca acesta a depus toate diligentele necesare reintegrarii partii vatamate pe functie, formuland cereri catre Consiliul judetean, reveniri la cerere si emitand in final o dispozitie de reintegrare, prin prisma raspunsurilor primite de la autoritatea ierarhic superioara, acesta fiind in imposibilitate de a emite o dispozitie in contradictie cu raspunsurile primite de la consiliul judetean. In contextul actiunilor exercitate de catre inculpat, se poate observa ca manifestarea de vointa a inculpatului a fost in sensul executarii hotararii pronuntate si nu intr-un sens contrar, depunand toate diligentele permise de functia pe care o ocupa in sistemul administratiei, subordonat ierarhic. Situatia ocuparii posturilor de conducere, asa cum a fost retinuta la data de 22.09.2005, nu se mai regasea in realitatea obiectiva a lunilor martie-mai 2006, cand functiile publice de conducere la nivelul directiei nu se mai puteau exercita temporar. Raportat la situatia obiectiva a posturilor, la hotararile pronuntate, la diligentele depuse de catre inculpat si raspunsurile primite de la consiliul judetean, se poate concluziona ca acesta a formulat toate demersurile necesare in vederea punerii in executare a hotararii pronuntate de instanta de contencios administrativ, context in care nu se poate retine intentia inculpatului de a nu respecta si a nu dori sa puna in aplicare hotararea judecatoreasca pronuntata, dimpotriva, a formulat cereri de revenire catre consiliul judetean pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor instantei de contencios administrativ. Si in ceea ce priveste latura obiectiva a infractiunii speta suporta discutii, in conditiile in care plangerea penala s-a formulat ulterior ramanerii irevocabile a hotararii J u d e c a t o r i e i P l o i e s t i de aplicare a amenzilor prevazute la alin.2 al art. 24 din Legea nr. 554/2004, in conditiile in care art. 24 alin.3 sanctioneaza neexecutarea sau nerespectarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ si dupa aplicarea amenzii prevazute la alin.2. In acest context, se apreciaza ca sunt intemeiate criticile formulate de catre Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l P r a h o v a si inculpat, motiv pentru care, Curtea, in baza dispozitiilor art.315/15 pct.2 lit. b C.p.p. va admite recursurile declarate de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l P r a h o v a si inculpatul D. G, va casa in totalitate decizia penala nr. 8/12.01.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l P r a h o v a si sentinta penala nr. 1963/16.10.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a P l o i e s t i, in baza art. 11 pct.2 lit. a rap la art. 10 lit. d C.p.p. va achita pe inculpatul D. G pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 24 al.3 din Legea 554/2004, intrucat fapta nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii si va inlatura obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare de la fond si apel, acestea urmand sa ramana in sarcina statului. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE : Admite recursurile declarate de catre PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L P R A H O V A si de catre inculpatul D. G, domiciliat in P,(...), jud. P si f.f.l in B. E., sat Vadu E. nr. 237, jud. P, caseaza in totalitate decizia penala nr. 8/12.01.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l P r a h o v a si sentinta penala nr. 1963/16.10.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a P l o i e s t i si in consecinta: In baza art. 11 pct.2 lit. a rap la art. 10 lit. d c.p.p. achita pe inculpatul D. G pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 24 al.3 din Legea 554/2004, intrucat fapta nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii. Inlatura obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare de la fond si apel, acestea urmand sa ramana in sarcina statului. Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica astazi, 28.04.2009. Presedinte, Judecatori, (...) (...) (...) (...) (...) (...) T. Grefier, S. F. E. Red. B./E. - 4ex. d.f(...)- J u d e c a t o r i a P l o i e s t i ; jud. fond T. B. dosar apel (...)- Tb. P jud. apel T. E. si E. E. Operator de date cu caracter personal Nr. Notificare 3113/2006

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 757/2008-R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 83 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 73 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 110/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 829 - Civil - reziliere contract - Revizuire
  • Hotararea 551 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 188 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com