Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 96

Civil - actiune in raspundere delictuala
Instanta: CA TIMISOARA
Faza: Apel
Data: 29-04-2009

Discutii similare pe forum

Raspundere civila delictuala si raspundere contractuala - scris de lollita - 4 raspunsuri
Va propun urmatoarea tema: reclamantii, soti, cumpara o combina frigorifica de la un magazin (paratul A). La 5 luni de la achizitionare, in apartamentul reclamantilor cumparatori izbucneste un incendiu. In apartament se afla in acel moment mama reclamantei, grav bolnava. Incercind sa iasa din apartament, cade si ramine imobilizata, in stare de inconstienta, in casa, fiind gasita in aceasta stare de catre pompieri. Pompierii constata ca sursa incendiului este combina frigorifica. Mama reclamantei...
Raspundere delictuala?? - scris de flaviusnet - 3 raspunsuri
speta:pe baza unui acord verbal,ce urma sa fie concretizat intr-un contact de inchiriere,o persoana monteaza in curtea pagubitului aparate de aer conditionat,p care se percepea,prin contract,ulterior momentului instalarii o taxa de inchiriere. Aparatele se monteaza,dar proprietarul acestora,dupa 1 luna de la instalare,nu manifesta nici o intentie de a incheia contractul de inchiriere. In aceasta situatie,daca situatia nu sufera nici o schimbare,ce solutii are la dispozitie proprietarul imobilu...
Raspundere civila delictuala - scris de arctic - 11 raspunsuri
Speta: Un fost angajat al firmei (de distributie) in functia de sofer a incarcat marfa de 10000lei, urmand sa o livreze la firma X. Marfa nu ajuns la firma respectiva, iar soferul nu a putut sa faca dovada livrarii, aducand factura fiscala nesemnata si nestampilata. Atunci, in momentul crearii prejudiciului, firma nu a facut nicio cercetare disciplinara. Ulterior soferul a fost dat afara. In contabilitatea noastra apare cu debit firma care trebuie sa primeasca marfa (acestia nici macar nu au ...
Raspundere civila delictuala - scris de boromir - 3 raspunsuri
Societate comerciala preda unei unitati service o masina pentru a i se verifica motorul. La prezentare unitatea service a emis o comanda in care se mentioneaza cerinta clientului, respective – verificare motor. Masina a ramas la unitatea service fiind predate la ora 8,30, iar la ora 18,00 in aceeasi zi societatea a fost anuntata ca masina a ars in intregime cauza probabila mentionata in procesul verbal incheiat de Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta fiind scurcircuit electric. INTREBARE: ...
Este raspundere civila delictuala - scris de alexandra_b - 1 raspunsuri
X si Y doi angajati model se gandesc in urma cu 2 ani sa dea un tun societatii angajatoare, SC Z SRL motiv pt care prin diverse metode sustrag din patrimoniul societatii diverse marfuri. SC Z face pl.penala si in urma cercetarilor se stabileste ca X a sav. infract de delapidare si Y favorizarea infractorului, adica X sustragea marfa iar Y care efectua controale se facea ca ploua. X e trimis in judecata si cond penal insa la Y i se da 18 ind 1 pt ca fapta era recunoscuta si colaborase cu parchetu...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A OPERATOR 2928 SECTIA CIVILA DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILA NR. 96 Sedinta publica din 29 APRILIE 2009 PRESEDINTE : (...) (...) JUDECATOR : G (...) GREFIER : (...) (...) S-a luat in examinare apelul declarat de reclamantul G. O. J., impotriva sentintei civile nr. 23/22 ianuarie 2008 pronuntata de T r i b u n a l u l A r a d in dosarul nr(...), in contradictoriu cu P E N I T E N C I A R U L A R A D, avand ca obiect actiune in raspundere civila delictuala. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamantul personal in stare de arest, lipsind intimatul. PROCEDURA COMPLETA. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, cu privire la obligatia de timbrare, reclamantul apelant sustine ca nu se impune timbrarea intrucat actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si nu solicita scutirea de la plata taxelor in conditiile prevazute de OUG 51/2008. Fata de aceasta pozitie a reclamantului, instanta a ridicat exceptia anularii apelului ca netimbrat si a acordat cuvantul asupra acesteia. Reclamantul apelant a sustinut ca nu se impune timbrarea, solicitand ca in cazul in care si instanta va aprecia ca nu se impune timbrarea, sa fie admis apelul si trimisa cauza spre rejudecare la T r i b u n a l u l A r a d. C U R T E A, Deliberand, retine urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 23/22.01.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l A r a d in dosarul nr(...) a fost anulata ca netimbrata cererea in raspundere civila delictuala formulata de reclamantul G. O. J. impotriva paratului P E N I T E N C I A R U L A R A D. Pentru a dispune astfel, instanta a avut in vedere ca reclamantul a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 600.000 lei invocand faptul ca paratul efectueaza necorespunzator curatirea imbracamintei si lenjeriei sale. In raport de obiectul cauzei, instanta a stabilit cuantumul taxei de timbru datorata de reclamant potrivit prevederilor Legii nr.146/1997 la suma de 9186,52 lei taxa judiciara de timbru si 5,00 lei timbru judiciar, comunicand prin citatie reclamantului obligatia de timbrare sub sanctiunea anularii cererii ca netimbrata in conformitate cu prevederile art.20 alin.3 din Legea nr.146/1997. Reclamantul nu a indeplinit obligatia legala de timbrare a cererii, desi instanta i-a pus din nou in vedere acest aspect, in sedinta publica reclamantul aratand ca actiunea pe care a formulat-o este scutita de drept de la plata taxelor judiciare de timbru intrucat pretentiile sale izvorasc dintr-o discriminare. Avand in vedere dispozitiile O.G. 51/2008, privind reglementarea acordarii ajutorului public judiciar raportat la atitudinea procesuala a reclamantului in ceea ce priveste nerespectarea prevederilor art. 14 din acelasi ordonanta, in baza art.20 alin.3 din Legea nr.146/1997, Tribunalul a dispus conform celor mai sus aratate. Impotriva sentintei a declarat apel in termen reclamantul care a criticat-o pentru nelegalitate solicitand desfiintarea ei cu consecinta trimiterii cauzei spre solutionarea fondului la aceeasi instanta. In motivarea invocat ca in mod gresit nu a facut instanta aplicarea dispozitiilor OUG 137/2000 pe care le-a invocat si, nu a introdus in cauza si P e n i t e n c i a r u l T i m i s o a r a, asa cum solicitase. A invocat ca actiunea era scutita de plata taxei judiciare de timbru inclusiv pin prisma art. 15 lit. o, s din Legea nr. 146/1997. A criticat gresita retinere in prima instanta a datei la care cererea de chemare in judecata a fost inregistrata. A formulat aprecieri asupra fondului cererii sale. Pentru termenul de judecata din 29 aprilie 2009 reclamantul a fost citat cu mentiunea achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 4 lei si a timbrului judiciar in valoare de 0,15 lei conform dispozitiilor art. 11 alin. 2 din Legea nr. 146/1997 sub sanctiunea anularii apelului ca netimbrat. La termenul de judecata din 29 aprilie 2009 reclamantul a invederat ca prezenta actiune este scutita de plata taxei judiciare de timbru si ca nu intelege sa solicite scutirea de la plata taxelor in conditiile prevazute de disp. art. 13, 14 din OUG 51/2008 aprobata prin Legea nr. 193/2008. Fata de pozitia apelantului astfel exprimata, in baza disp. art. 137 alin. 1 Cod pr. civ. rap. La art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 instanta a pus in discutie exceptia anularii pentru netimbrare a apelului declarat, pentru urmatoarele considerente: Prin cererea inregistrata la Tribunal la 19.11.2008 (referirea din considerentele sentintei la anul 2009 fiind o evidenta eroare materiala fara relevanta prin prisma hotararii pronuntate) reclamantul a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 600.000 lei cu titlu de "daune provenite din discriminare" (fila 2 dosar fond). In sustinerea cererii, reclamantul a criticat modul defectuos in care paratul procedeaza la curatirea hainelor sale si invoca faptul ca, uneori, acestea nici nu sunt spalate sau curatate. Aceasta, invedereaza reclamantul, are natura unei discriminari in raport cu ceilalti detinuti si cu situatia din alte penitenciare si echivaleaza cu aplicarea unei pedepse nelegale si cu supunerea la tratamente degradante. Raportand sustinerile reclamantului la disp. art. 1, 2, 15 din OG 137/2000 instanta retine, insa, ca aceste sustineri nu pot fi incadrate in prevederile referitoare la cazurile de discriminare, astfel ca dispozitiile art. 27 din OG 137/2000 referitoare la scutirea de taxa judiciara de timbru nu sunt incidente. In consecinta, temeiul juridic al cererii este reprezentat de disp. art. 998-999 Cod civil (indicat, de altfel, si in cuprinsul motivelor de apel), astfel ca nu sunt incidente dispozitiile referitoare la scutirea de plata taxelor de timbru invocate de reclamant. Tot ca temei al sustinerilor referitoare la scutirea legala de la plata taxei de timbru au fost invocate dispozitiile art. 15 lit. o si s din Legea nr. 146/1997. Art. 15 lit. o din lege prevede scutirea de la plata taxelor de timbru pentru despagubiri ce decurg din cauze penale, situatie ce nu se regaseste in cauza de fata. Art. 15 lit. s din aceeasi lege scuteste de plata taxelor judiciare cererile avand ca obiect stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute de art. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Art. 2 din Conventie reglementeaza dreptul la viata iar art. 3 interzice tortura, pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante. Se observa ca sustinerile reclamantului (desi cu trimitere la pedepse si tratament degradant) nu se incadreaza in situatiile avute in vedere de Conventie, astfel ca nici dispozitiile art. 15 lit, o, s din Legea nr. 146/1997 nu sunt incidente. In concluzie, atat cererea introductiva cat si apelul sunt supuse timbrarii in conditiile Legii nr. 146/1997, astfel ca, fata de refuzul apelantului de a timbra prezentul apel si de a formula cerere pentru a beneficia de ajutor public judiciar, apelul declarat de reclamant impotriva sentintei civile nr. 23/22 ianuarie 2008 pronuntata de T r i b u n a l u l A r a d in dosarul nr(...) urmeaza a fi anulat ca netimbrat in baza art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 rap. la art. 11 alin. 2 din Legea nr. 146/1997, astfel ca, fata de disp. art. 137 alin. 1 Cod pr. civ., criticile sale vizand fondul (inclusiv afirmata nesolutionare a cererii de introducere in cauza a P e n i t e n c i a r u l u i T i m i s o a r a) nu pot fi analizate. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE : Anuleaza ca netimbrat apelul declarat de reclamantul G. O. J., fiul lui O.-J. si F., nascut la 14.02.1966, in prezent detinut in P E N I T E N C I A R U L A R A D, impotriva sentintei civile nr. 23/22 ianuarie 2008 pronuntata de T r i b u n a l u l A r a d in dosarul nr(...) in contradictoriu cu P E N I T E N C I A R U L A R A D, avand ca obiect actiune in raspundere civila delictuala. DEFINITIVA. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 29 aprilie 2009. PRESEDINTE, JUDECATOR, (...) (...) G (...) GREFIER, (...) (...) Red. F.S. - 05.05.2009 Tehnored. S.D., 6 ex./18.05.2009 T r i b u n a l u l A r a d, Judecator: P. T. T. Un exemplar se comunica partilor: G. O. J., fiul lui O.-J. si F., nascut la 14.02.1966, P E N I T E N C I A R U L A R A D, P e n i t e n c i a r u l P i t e s t i, Spital Penitenciar Colibasi P E N I T E N C I A R U L A R A D

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 283/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1298 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1451 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 569 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 720 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 615 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 769 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com