Avocatura Com
Spete: Hotararea 295/R

Civil - pensie intretinere
Instanta: CA GALATI
Faza: Recurs
Data: 12-05-2009

Discutii similare pe forum

Pensie intretinere minori din pensie de invaliditate - scris de - 2 raspunsuri
Buna ziua. In urma divortului de tatal copiilor in anul 2006, minorii aflati in ingrijirea mea au primit pensie de intretinere in cuantum de 33,3% din veniturile sale lunare. Incepand cu luna februarie acesta a depus dosarul pentru pensie de invaliditate de gradul I, fiind instiintat totodata ca va beneficia si de indemnizatie lunara pentru insotitor. As dori sa aflu daca in calculul pensiei de intretinere a minorilor intra si aceasta indemnizatie de insotitor. Va multumesc.
Pensie de intretinere si pensie de invaliditate - scris de CRISTI - 1 raspunsuri
Sunt persoana cu handicap grav , primesc de la DGASPC 293 lei si pensie de intretinere de 120 lei prin Sentinta judecatoreasca . Pot cere si primi pensie de invaliditate ? O persoana cu handicap grav ce primeste de la DGASPC 293 lei si pensie de urmas de 350 (120+230)lei poate cere si primi pensie de invaliditate ?
Pensie de intretinere - scris de Vetrisoianu - 5 raspunsuri
Am divortat. Cei doi copii mi/au fost incredintati mie, tatal fiind obligat sa le plateasca o pensie alimentara de la data pronuntarii hotaririi si nu de la data introducerii actiunii de divort , data de la care ne/am separat iar copiii sunt cu mine. Apelul mi/a fost respins pe motiv ca nu am formulat o cerere reconventionala (actiunea a fost introdusa de fostul meu sot). Avocatul meu sustine ca nu era nevoie de o astfel de cerere. Dealtfel, avocatul m-a sfatuit sa nu introduc si eu actiune de ...
Pensie de intretinere - scris de bebe2004 - 9 raspunsuri
Revin cu o noua rugaminte. divortul s-a pronuntat acum o luna, din culpa comuna, copilul ramane sotiei si eu trebuie sa platesc pensie de intretinere. Inca nu am primit sentinta prin posta si pana azi nimic nu se facuse in acest sens, deci probabil va mai dura. Se pare ca sotia doreste recurs (am aflat asta la prcesul de partaj, care s-a amanat), desi, cu exceptia culpei comune, a obtinut cam ce voia. Locuim inca impreuna, banii sunt in comun (venitul meu, cum am mai spus, fiind sensibil mai m...
Pensie intretinere - scris de marriadellia - 3 raspunsuri
nu am la mine Codul Familiei si m-ar interesa daca pensia de intretinere se calculeaza si in functie de dividentele primite. nu stiu daca se incadreaza in art.94 alin. 1 si 2 din C. fam. - referitor la "orice venituri ale debitorului" - multumesc pentru ajutor
R O M A N I A CURTEA DE A P E L G A L A T I SECTIA CIVILA DECIZIA CIVILA Nr. 295/R Sedinta publica de la 12 Mai 2009 Presedinte - (...) (...) (...) Judecator - (...) (...) (...) Judecator - (...) (...) Grefier - B. E. La ordine fiind solutionarea recursului civil declarat de catre parata H. J., impotriva deciziei civile nr. 9 din 20.01.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l V r a n c e a in dosarul nr(...), in contradictoriu cu paratul E. E. H. si autoritatea tutelara PRIMARIA FOCSANI, in actiunea civila avand ca obiect pensie intretinere. La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns intimatul- reclamant personal, lipsa fiind celelalte parti. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca: procedura este legal indeplinita; recurenta desi a fost citata cu mentiunea achitarii taxei judiciare de timbru in suma de 3 lei si timbru judiciar de 0,15 lei nu a facut aceasta dovada. Curtea, din oficiu, invoca exceptia netimbrarii recursului. Intimatul-reclamant, depune la dosarul cauzei concluzii scrise si acte cu care face dovada situatiei scolare a minorului. CURTEA Asupra recursului civil de fata, Examinand actele si lucrarile dosarului constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata sub nr(...) reclamantul E. E. H. a chemat in judecata pe parata H. J., pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna obligarea paratei la plata unei pensii de intretinere majorate pentru minorii H., nascut la data de 29.06.1996, si F. - H., nascut la 15.03.2004, minori incredintati reclamantului si pentru care parata a fost obligata la plata unei pensii de intretinere de 55 lei pentru fiecare minor. In motivarea actiunii sale, reclamantul a aratat ca parata locuieste si lucreaza in strainatate unde veniturile reale realizate sunt de minim 700 euro/lunar. Arata ca fiind E., cresterea si educarea necesita supravegherea din partea unei femei, motiv pentru care este nevoit sa plateasca pe cineva pentru a-i supraveghea si pentru a efectua muncile casnice. Fata de aceste considerente, solicita stabilirea unei pensii de intretinere la veniturile reale realizate de parata in Italia, fiind inechitabil sa creasca minorii rezultati din concubinajul cu parata, iar aceasta sa plateasca o pensie raportata la venitul minim pe economia nationala, aceasta fiind de mai mult de 3 ani in Italia. In dovedirea cererii a solicitat admiterea interogatoriului paratei, identificarea si audierea paratei in S. prin comisie rogatorie pentru a indica adresa, locul de munca si veniturile reale realizate astfel incat minorii sa beneficieze de ajutorul mamei in raport de nevoile si veniturile reale ale acesteia, proba la care nu s-a mai insistat in cursul cercetarii judecatoresti. In dovedirea cererii sale reclamanta a depus copii sentinte civile nr. 3510/26.10.2006, nr. 3157/19.10.2005, certificatele de nastere ale minorilor, adeverinta de elev nr. 27/11.01.2008. Prin cererea inregistrata la nr(...) reclamanta U. J. a chemat in judecata civila, personal la interogatoriu pe paratul E. E. H. pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa fie incredintati reclamantei spre crestere si educare pe minorii E. H., nascut la 29.06.1996, si E. F. H., nascut la 15.03.2004. In motivarea cererii sale reclamanta arata ca din convietuirea cu paratul au rezultat cei doi minori, iar prin sentinta civila nr. 3157/19.10.2005 domiciliul minorilor a fost stabilit la parat, aceasta fiind obligata la plata unei pensii de intretinere, majorata ulterior. Prin sentinta civila nr. 540/13.02.2001 s-a stabilit definitiv si irevocabil paternitatea fata de parat si incuviintarea purtarii numelui de "E.". Arata ca, in momentul in care s-a stabilit domiciliul minorilor la parat, s-a avut in vedere posibilitatile pe cere partile le puteau oferi minorilor, la acel moment, aceasta fiind batuta, fugita de la parat, terorizata si amenintata sa ii lase copii, sa dispara din viata lui si din localitate. Insa, din acel moment si pana la introducerea actiunii, si-a refacut viata, s-a casatorit astfel incat in prezent le poate oferi minorilor conditii de trai superioare decat cele pe care le poate oferi paratul, in contextul in care paratul reclama incapacitatea sa de a le oferi minorilor cele necesare traiului. In dovedirea situatiei faptice a solicitat proba cu inscrisuri, sens in care a depus la dosar certificatul de casatorie seria (...) nr. (...), certificatul de nastere al minorului E. H., sentinta civila nr. 3157/19.10.2005, sentinta civila nr. 1499/06.05.2005, incheierea din data de 19.04.2001, sentinta civila nr. 540/13.02.2001, interogatoriul paratului, martori si ancheta sociala. In drept si-a intemeiat actiunea pe disp. art. 86-100 C. G... Paratul, legal citat, in termen procedural a depus intampinare - cerere reconventionala prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata motivat de faptul ca reclamanta si-a parasit copii, abandonandu-i intr-o casa mica si insalubra, ocupata de mai multe persoane la G.. H.. Precizeaza ca de la data de 18.02.2005 de cand parata a plecat in strainatate, aceasta nu a mai luat legatura cu minorii, platindu-le doar sporadic pensia de intretinere stabilita de instanta. Fata de faptul ca situatia avuta in vedere in momentul pronuntarii sentintei civile nr. 3157/2005 nu s-a schimbat, solicita respingerea actiunii, reclamanta fiind in imposibilitatea sa asigure cresterea si educarea minorilor care manifesta afectiune si atasament fata de acesta, avand si conditii decente de crestere si educare. Arata ca baiatul cel mare a fugit in cursul anului 2005 de bunicii materni, ulterior l-a luat si pe fratele sau de care nu poate trai despartit. Pe cale de cerere reconventionala, solicita admiterea cererii de stabilire a domiciliului minorilor la acesta avand in vedere atasamentul minorilor fata de acesta. In dovedirea situatiei faptice a depus la dosar certificatele de nastere ale minorilor, adeverinta nr.166/01.04.2008, 2 diplome acordate minorului E. H., 5 xerocopii din carnetul de elev si sentinta civila nr. 3135/19.10.2005. Prin sentinta civila nr.4300/2.10.2008 s-a admis in parte cererea formulata de U. J. cu domiciliul in com. O., sat D. Noi, jud. V - la familia H. N. privind incredintare minori. Totodata a incredintat spre crestere si educare catre U. J. pe minorul E. F. H., nascut la 15.03.2004. S-a admis in parte cererea formulata de E. E. H. pentru stabilire domiciliu minori (incredintarea minori) si a incredintat spre crestere si educare catre E. E. H. pe minorul E. H., nascut la 29.06.1996 stabilind domiciliul minorului la reclamantul - parat E. E. H.. S-a compensat intre parti obligatia legala de intretinere , fiecare urmand a intretine cate un minor. Impotriva acestei hotarari judecatoresti paratul E. E. H. a declarat apel solicitand stabilirea domiciliului ambilor minori la apelant cu consecinta obligarii intimatei la plata unei pensii de intretinere la veniturile realizate de aceasta in Italia. Prin decizia civila nr. 9 din 20.01.2009, T r i b u n a l u l V r a n c e a a admis apelul formulat de reclamantul E. E. H., cu domiciliul in mun. F,(...), jud. V, impotrive sentintei civile nr.4300 din 02.10.2008, pronuntata de J u d e c a t o r i a F o c s a n i in dosarul nr(...) in contradictoriu cu parata H. J., cu domiciliul in com. O., sat D. Noi, jud. V, avand ca obiect majorare pensie de intretinere. A schimbat in parte sentinta in sensul ca a incredintat reclamantului E. E. H. spre crestere si educare pe minorii: E. H. nascut la data de 29.06.1996 si E. F. H. nascut la data de 15.03.2004. A obligat pe parata H. J. la plata pensiei de intretinere in favoarea minorilor la cate 100 lei lunar, pentru fiecare minor, incepand cu data introducerii cererii: 17.01.2008 si pana la majoratul copiilor. A mentine celelalte dispozitii ale sentintei. Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata H. J.. Recursul este netimbrat. Potrivit art. 1 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute de aceasta lege si se taxeaza diferentiat. Conform disp. art. 11 din aceeasi lege cererile pentru exercitarea cailor de atac se timbreaza cu 50% din taxa datorata la suma contestata, in cazul actiunilor si cererilor evaluabile in bani, sau din taxa datorata pentru cererea sau actiunea neevaluabila in bani solutionata de prima instanta. Potrivit dispozitiilor art. 20 al.1 si 2 din Legea 146/1997 taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, iar daca taxa judiciara de timbru nu a fost achitata la inregistrarea cererii, se va pune in vedere petentului achitarea pana la primul termen acordat, in caz contrar urmand a suporta consecintele legii. Neindeplinirea obligatiei de plata a taxei de timbru la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea cererii, potrivit disp. art. 20 al. 3 din Legea 146/1997. Aceeasi sanctiune este prevazuta si pentru neplata timbrului judiciar (art.9 alin. 2 din OG nr.32/1995 in ref. la art. 20 al.2 si 3 din Legea 146/1997). In speta, s-a constatat ca taxa judiciara de timbru datorata de recurenta-parata este de 3 lei si timbru judiciar de 0,15 lei. Prin urmare pentru termenul de judecata din data de 12 mai 2009, curtea a dispus citarea recurentei-parata cu mentiunea sa achite taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar, specificandu-se catimea lor. Recurenta-parata H. J. nu s-a prezentat in instanta si nu a facut dovada executarii obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru si timbrului judiciar desi a fost citata cu aceasta mentiune. Pentru considerentele expuse mai sus, instanta apreciaza ca sunt incidente disp. art. 20 alin. 2 si 3 din Legea 146/1996, urmand a se dispune anularea recursului ca netimbrat. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE Anuleaza ca netimbrat recursul declarat de parata H. J., impotriva deciziei civile nr. 9 din 20.01.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l V r a n c e a in dosarul nr(...). Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi, 12 Mai 2009. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...) (...) |(...) (...) (...) |(...) (...) | | |Grefier, | | | |B. E. | | Red.si tehnored.A.P. 2 exp./13.05.2009 Fond : J u d e c a t o r i a F o c s a n i - A.M.U. Apel: T r i b u n a l u l V r a n c e a - judecator R.I. - C.E.
Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 245 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1298 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 171/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 606 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 330 R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 392 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 447/2009 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com