Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 237/2009

Civil - validare poprire
Instanta: CA ALBA IULIA
Faza: Recurs
Data: 13-05-2009

Discutii similare pe forum

Validare poprire - scris de sebastiana - 0 raspunsuri
Am facut unei prietene( in numele ei ) o adresa prin care am solicitat infiintarea popririi pentru sumele datorate ca pensie alimentara stabilite de instanta prin hot. de divort. Intrebarea este daca putea ea sa faca aceasta adresa, sau trebuia sa recurga la executor ? In cazul in care firma refuza infiintarea popririi, pot face cerere de validare a popriirii dupa trecerea celor 3 luni , sau trebuie sa faca executorul o alta adresa de infiintare a popririi si doar dupa aceea sa treaca la valida...
Validare poprire - scris de mobexport - 0 raspunsuri
Buna ziua Va rog daca ma poate indruma cineva. Spetza este urmatoarea: prin hot. def. si irevocabila paratul trebuia sa-mi plateasca cheltuieli de judecata. M-am judecat pe Legea 10, am anulat contractul de vc al paratului cu unitatea detinatoare, am evacuat paratul. Acesta imi datoreaza cheltuieli de judecata. Am investit hotararea. Am mers la executor si l-am evacuat. Dupa care, paratul s-a judecat cu unitatea detinatoare si cu Min. Fin. si a obtinut o hotarare def. si irevocabila prin care Mi...
Validare poprire - scris de sebastiana - 0 raspunsuri
La primul termen tertul poprit a facut intampinare prin care s-a opus validarii popririi invocand desfacerea contractului de munca a debitorului cu 5 zile inainte de termenul de judecata.In aceste conditii poate instanta sa valideze poprirea macar pentru sumele ajunse la scadenta si neretinute de catre tertul poprit pana la desfacerea contractului chiar daca nu mai sunt sume de achitat catre debitor ? Ce pot face pt. creditor ( minor-pensie alimentara)ca sa pot obtine sumele neretinute?
Validare poprire - scris de anca75 - 0 raspunsuri
Buna ziua, sunt noua pe forumul acesta si am urmatoarea problema: In fapt am luat masina in leasing cf ctr din data de 05.09.2008 pret achizitie 48800 EUR platit - Avans 15% platit - 6 rate rata 7-8-9 restante - 1028EUR/luna/rata predat camion in data de 09.07.2009 - in conditii impecabile banca vinde camion cu 20.000 eur UNUI CUMPARATOR - deci LA UN PRET EXTREM EXTREM DE MIC in data de 09.12.2009 banca ma executa silit pentru 20.387eur(taxa de reziliere cumpusa din toate ratele de leasi...
Timbraj validare poprire - scris de MihaiB - 0 raspunsuri
Buna ziua, stie cineva daca exista o prevedere legala in vigoare referitoare la timbrajul cererii de validare a popriri? In OUG nr. 80/2013 n-am gasit sa existe o asemenea prevedere.
                R O M A N I A
         CURTEA DE A P E L  A L B A  I U L I A
                SECTIA CIVILA
             DECIZIE CIVILA Nr. 237/2009
           Sedinta publica de la 13 Mai 2009
              Completul compus din:
         PRESEDINTE (...) (...) (...)
         Judecator    (...) (...) - presedinte sectie
         Judecator    (...) U.
         Grefier     N. R
   Pe rol fiind pronuntarea asupra recursurilor declarate de tertul
poprit V. T. Bank S.A. si debitorul S.C. T. S.A. impotriva deciziei civile
nr. 416/2008 pronuntata de T r i b u n a l u l  S i b i u in dosar civil
nr(...).
   N. dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate  in
incheierea de amanare a pronuntarii din 30 aprilie 2009 care face parte
integranta din prezenta decizie, impreuna cu incheierea de amanare a
pronuntarii din 6 mai 2009.
                CURTEA DE APEL
           Asupra recursurilor civile de fata;
   Prin cererea inregistrata la J u d e c a t o r i a  M e d i a s la
data de 29.05.2008, B.E.J. U. E. E. si creditoarea SC "90 S D." SRL - prin
lichidator SC "D. J. I.P.U.R.L." au solicitat prin hotararea ce se va
pronunta in contradictoriu cu tertul poprit "V. T. Bank" SA si debitoarea
SC "T." SA sa se dispuna validarea popririi pana la concurenta sumei de
8.325.485,98 lei.
   In motivarea cererii s-a aratat ca prin adresa de infiintare a
popririi nr. 211/2002 din data de 16.04.2003, la care s-a revenit prin
adresele nr. 211/2002 din 27.08.2003, 211/2002 din 4.05.2006, 211/2002 din
17.05.2006, 211/2002 din 12.07.2007 si 211/2002 din  12.05.2008  s-a
solicitat infiintarea popririi pentru recuperarea sumei de 8.325.485,98
lei, suma ce reprezinta despagubiri civile, conform hotararii nr. 142/2002
a Curtii de A p e l  A l b a  I u l i a, ramasa irevocabila prin decizia
civila nr. 1837/25.03.2003 a Curtii Supreme de Justitie, cheltuieli de
judecata si cheltuieli de executare, actualizata cu indicele de inflatie.
De la data infiintarii popririi, sub diverse pretexte, tertul a refuzat sa
faca plata, desi debitoarea a rulat  bani prin conturile deschise la
aceasta banca. Aceasta cu adresa nr. 7330/22.05.2008 a comunicat ca soldul
conturilor la acea data era de 3,50 USD si 14,52 RON.
                  -//-
   In drept se invoca art. 460 cod procedura civila.
   Prin sentinta civila nr.1648/11.07.2008 J u d e c a t o r i a  M e d
i a s a admis cererea formulata de executorul judecatoresc si a validat
poprirea infiintata de organul de executare la data de 16.04.2003 prin
adresa nr. 211/2002 asupra conturilor pe care societatea debitoare la are
deschise la tertul poprit pana la concurenta sumei de 8.325.485,98 lei. A
fost obligat tertul poprit sa plateasca creditoarei suma poprita. A fost
respinsa exceptia invocata de debitoare.
   In considerentele sentintei, judecatoria a retinut ca in dosar
executional 211/2002, B.E.J. U. E. E. a solicitat infiintarea popririi pe
conturile debitoarei pentru recuperarea sumei de 8.325.485,98 lei. Titlul
executoriu il constituie hotararea nr. 142/2002 a Curtii de A p e l  A l
b a  I u l i a, ramasa definitiva si irevocabila prin decizia civila nr.
1837/25.03.2003 a fostei Curti Supreme de Justitie. Adresa initiala de
poprire din data de 16.04.2003 a fost urmata si de altele din 27.08.2003,
4.05.2006, 17.05.2006, 12.07.2007 si 12.05.2008. Abia in urma acestei
solicitari, tertul poprit a procedat la infiintarea popririi, si  a
instiintat organul de executare prin adresa nr. (...) din data  de
22.05.2008.
   Din actele dosarului instanta de fond a concluzionat ca tertul poprit
datoreaza sume de bani debitoarei, iar acesta  din urma este datoare
creditoarei, iar poprirea a fost deja infiintata si conturile debitoarei
sunt indisponibilizate, fiind indeplinite toate conditiile prevazute de
art. 460 cod procedura civila pentru admisibilitatea cererii de validare a
popririi. De aceea, instanta a validat poprirea si a obligat tertul poprit
sa plateasca creditoarei suma de 8.325.485,98 lei.
   A fost respinsa ca neintemeiata exceptia tardivitatii cererii de
validare a popririi invocata de debitoare, retinand ca doctrina  si
jurisprudenta sunt unanime in a considera ca termenul de 3 luni prevazut de
art. 460 cod procedura civila este un termen prohibitiv, care impiedica
formularea cererii inainte de implinirea lui. Formularea cererii dupa acest
termen nu este supusa vreunei sanctiuni, limitata fiind de implinirea
termenului de perimare a executarii silite de 6 luni.
   Impotriva acestei sentinte au declarat apel atat tertul poprit, cat si
debitoarea, apeluri care au fost respinse prin decizia  civila  nr.
416/22.12.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l  S i b i u - sectia
civila.
   Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a motivat ca instanta
de fond in mod corect a respins exceptia tardivitatii, retinand ca termenul
de trei luni prevazut de art. 460 cod procedura civila,  impiedica
formularea cererii inainte de implinirea lui. Art. 103 cod procedura civila
nu este aplicabil, intrucat termenul prevazut de art. 460 cod procedura
civila nu este un termen de decadere si doar de la implinirea lui exista
posibilitatea sesizarii instantei pentru validarea popririi.
   Cu privire la sentinta civila nr. 1370/2008 invocata de apelanta tert
poprit, tribunalul a retinut ca aceasta priveste un alt titlu executoriu,
respectiv hotararea arbitrala nr. 2/2003 si alt dosar de executare, nr.
58/2003, si in acea sentinta s-a motivat ca titlul executoriu a fost
desfiintat. In prezenta cauza
                  -//-
 titlul executoriu il reprezinta o hotarare a Curtii de A p e l  A l b a
 I u l i a, ramasa irevocabila, iar executarea se efectueaza in dosar nr.
211/2002.
   A fost respinsa ca neintemeiata si exceptia perimarii , avand in
vedere ca s-a dispus suspendarea executarii in perioada  30.04.2007-
17.01.2008 in dosar nr(...) a T r i b u n a l u l u i  S i b i u, precum
si in dosar nr(...), la ICCJ s-a dispus suspendarea executarii de la data
de 22.11.2007 pana la 13.03.2008, iar pe durata perimarii termenul nu
curge.
   Referirile apelantei la dispozitiile sentintei civile nr. 1897/2005,
in sensul ca actul de executare silita efectuat era lovit de nulitate nu au
fost retinute in prezenta cauza, pentru ca obiectul acelui dosar l-a
constituit o adresa de infiintare a popririi emisa in 22.08.2003, iar in
prezenta cauza s-a cerut validarea popririi infiintate la 16.04.2003.
   In ce priveste apelul SC "T." SA, s-a mentionat in plus ca la data
suspendarii executarii silite dispuse prin incheierea nr. 3/F/CC/21.05.2008
poprirea era deja infiintata la o data la care nu fusese suspendata
executarea.
    Impotriva acestei decizii a declarat recurs tertul poprit V. T. Bank
SA, la data de 23.01.2009, solicitand admiterea cererii, modificarea in tot
a deciziei recurate, admiterea cererii de apel formulate de banca impotriva
sentintei civile nr. 1648/11.07.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a
M e d i a s, modificarea in tot a sentintei apelate, iar pe fond sa fie
respinsa cererea de validare a popririi formulata de Biroul Executorului
Judecatoresc U. E. E.. S-a solicitat sa se dispuna suspendarea executarii
hotararilor recurate, respectiv a deciziei civile nr.  416/22.12.2008
pronuntata de T r i b u n a l u l  S i b i u si a sentintei civile nr.
1648/11.07.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a  M e d i a s, pana la
solutionarea cererii de recurs.
   Motivele de recurs au fost depuse la data de 13.02.2009 la T r i b u
n a l u l  S i b i u.
   In expunerea motivelor de recurs, "V. T. Bank" SA, dupa ce reda o
scurta prezentare a starii de fapt, critica decizia tribunalului prin
prisma art. 304 pct. 9 cod procedura civila, fiind data cu incalcarea si
aplicarea gresita a legii. Aceasta cu referire la aplicarea gresita a
dispozitiilor art. 460 alin. 1 cod procedura civila, respectiv respingerea
exceptiei tardivitatii formularii cererii de validare a popririi.
   In sprijinul acestui prim motiv de recurs, recurenta sustina ca
singura interpretare care poate fi data acestui text de lege, si care se
regaseste in doctrina este in sensul ca cererea de validare a popririi
poate fi formulata intr-un termen de trei luni de la data cand tertul
poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila si, in mod
culpabil, nu a facut-o. Prin prisma acestor dispozitii procedurale, cererea
de validare formulata de executorul judecatoresc este tardiv formulata:
astfel, adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor aflate in
contul deschis de SC "T." SA la I. Bank Romania SRL(in prezent "V. T. Bank"
SA) a fost primita de banca la data de 21.04.2003, in dosar de executare
nr. 211/2002. Cererea de validare a popririi promovata de B.E.J. U. E. E.
a fost respinsa
                  -//-
 prin sentinta civila nr. 1897/29.06.2005 pronuntata de J u d e c a t o r
i a  M e d i a s in dosar nr. 1679/2005.
   La data de 8.05.2006 recurenta a primit o a doua adresa de infiintare
a popririi de catre B.E.J. U. E. E., asupra disponibilitatilor aflate in
contul deschis de debitoarea SC "T." SA pana la concurenta sumei de
5.926.649,47 lei in acelasi dosar de executare nr. 211/2002. Cu respectarea
termenului prevazut de art. 456 alin. 1 cod procedura civila, recurenta a
confirmat intimatului B.E.J. U. E. E. cu adresa nr. 56007/23.05.2006
indisponibilizarea sumelor detinute de SC "T." SA pana la concurenta
sumelor solicitate. Din aceasta perspectiva cererea de validare a popririi
formulata de executorul judecatoresc la data de 29.05.2008 este tardiva.
   La data de 26.06.2007 SC "T." SA a incasat suma de 2.034.073,94 USD,
iar recurenta, in exercitarea dreptului conferit de dispozitiile art. 80
din titlul VI din Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea
reformei economice, a executat disponibilul din cont pentru acoperirea
creditului de 2.000.000 USD acordat de catre banca, si dobanda aferenta.
Aceasta operatiune o considera realizata cu respectarea dispozitiilor
legale, dat fiind ca aveau, in temeiul contractului de credit incheiat in
data de 09.04.2002 cu societatea debitoare, un drept de garantie reala
mobiliara asupra soldurilor conturilor deschise sau care urmau sa fie
deschise de catre aceasta la  banca,  garantie  constituita  conform
dispozitiilor titlul VI din Legea 99/1999 privind unele masuri pentru
accelerarea reformei economice (art. 6 din contractul de credit). In
consecinta, considera tardiva cererea de validare a popririi din 29.05.2008
si fata de data de 26.06.2007, data la care contul societatii debitoare a
fost creditat cu suma de 2.034.073,97 USD.
   Un al doilea motiv se refera la incalcarea dispozitiilor art. 460
alin. 1 cod procedura civila dintr-o alta perspectiva: poprirea a fost
validata fara a se retine, in prealabil, vreo culpa in sarcina bancii in
ceea ce  priveste  administrarea  contului  SC  "T."  SA.  Banca  a
indisponibilizat conturile debitoarei, deci si-a indeplinit obligatiile ce-
i reveneau, si nici chiar instanta nu a retinut vreo omisiune pe care sa o
fi savarsit.
   Un al treilea motiv invocat vizeaza incalcarea dispozitiilor art. 452
alin. 1 si art. 456 alin. 1, art. 457 alin. 1/1 cod procedura civila,
poprirea fiind validata cu privire la sume care nu se regasesc in conturile
societatii debitoare si pe care a fost obligata banca sa le plateasca.  Cu
toate ca in conturile SC "T." SA se gasesc doar 3,50 USD si 14,52 RON banca
a fost obligata la plata sumei de 8.325.485,98 lei.
    In al patrulea rand, hotararea a  fost  data  cu  incalcarea
dispozitiilor art. 9 alin. 2, art. 17, art. 80-82 din titlul VI din Legea
99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, art.
120 din OUG 99/2006 privind institutiile  de  credit  si  adecvarea
capitalului, art. 1722 cod civil. Recurenta considera ca, in prezenta
cauza, anterior comunicarii adresei de poprire de catre B.E.J. U. E. E. la
data de 16.04.2003, banca avea calitatea de creditor garantat fata de SC
"T." SA pentru restituirea creditului
                  -//-
 garantat la data de 09.04.2002, iar aceasta din urma era debitoarea bancii
pana la restituirea integrala a creditului. In acest context apreciaza ca
instantele nu au tinut cont de art. 17 din Legea 99/1999, de art. 120 din
OUG 99/2006(potrivit carora contractele de credit sunt titluri executorii),
art. 1772 cod civil si art. 9 alin. 2 din titlul VI din Legea 99/1999
privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, care confera
prioritate bancii in acoperirea creantei sale fata de alti creditori.
   In al cincilea rand, se sustine ca hotararea recurata cuprinde
dispozitii contradictorii, motiv prevazut de art. 304 pct. 7 cod procedura
civila. "V. T. Bank" SA, prin hotararea de validare a popririi a fost
obligata la plata catre creditoarea SC "90 S D." SRL  a sumei de
8.325.485,98 lei, devenind astfel din tert poprit debitor al obligatiei
neexecutate de SC "T." SA. Printr-o interpretare abuziva a acestei hotarari
s-ar putea stabili ca recurenta este obligata sa plateasca creditoarei suma
poprita din fonduri proprii, desi nu se mentioneaza  concret  fapta
culpabila. In aceste conditii de ambiguitate, executorul judecatoresc a
emis in dosar de executare nr. 211/2002 somatie, in data de 21.01.2009 prin
care ii someaza in temeiul art. 411 cod procedura civila sa plateasca suma
de 8.325.485,98 lei reprezentand suma poprita pentru debitoarea SC "T." SA
din Copsa N.. Dispozitiile art. 411 cod procedura civila vizeaza exclusiv
ipoteza in care executarea silita este indreptata impotriva debitorului,
iar banca nu are aceasta calitate.
   Se mai invoca incalcare normelor de procedura de catre instanta
pentru ca nu a fost atasat dosarul de executare silita cererii de validare
a popririi, pentru a se putea verifica incidenta perimarii executarii
silite.
   Este justificata temeinicia cererii de suspendare a executarii silite
fata de art. 300 alin. 2 cod procedura civila. Se mai arata ca, in
conditiile in care SC "90 S D." SRL se afla sub incidenta dispozitiilor
Legii 85/2006 privind procedura insolventei, fiind numit  lichidator,
intoarcerea executarii silite de la un asemenea debitor este o procedura
imposibila, incerta sub aspectul repararii prejudiciului suferit de banca
prin realizarea executarii. In plus, executorul judecatoresc a initiat deja
procedurile de punerea in executare a hotararilor recurate. Temeinicia a
fost deja stabilita prin procedura de dispunere a suspendarii provizorii,
prin sentinta civila 3/F/CC/2009 pronuntata de Curtea de A p e l  A l b a
 I u l i a in dosar nr(...).
   Impotriva aceleiasi decizii nr. 416/2009 pronuntata de T r i b u n a
l u l  S i b i u a declarat recurs si debitoarea SC "T." SA, solicitand
modificarea in totalitate a deciziei recurate in sensul respingerii cererii
de validare a popririi.
    In motivarea recursului, debitoarea afirma ca, in mod nelegal
instanta de apel a respins apelurile, pentru ca in dosar de executare nr.
211/2002 al B.E.J. U. E. E. titlul executoriu, respectiv sentinta civila
nr. 142/2002 a Curtii de A p e l  A l b a  I u l i a este suspendat prin
incheierea nr. 3/F/CC/2008 a aceleiasi instante. Astfel, in data de
21.05.2008, prin incheierea mentionata Curtea de A p e l  A l b a  I u l
i a a admis cererea formulata de SC "T." SA si a dispus suspendarea
provizorie a executarii sentintei
                  -//-
 civile nr. 142/2002 pronuntata in dosar nr. 719/2002 pana la solutionarea
cererii de suspendare formulata in dosar nr(...). In aceste conditii,
recurenta sustine ca nu se poate dispune validarea popririi solicitata de
catre executorul judecatoresc avand in vedere ca titlul executoriu era
suspendat in momentul introducerii cererii de validare. Mai mult decat
atat, si la data promovarii prezentului recurs incheierea prementionata isi
produce efectele, intrucat nu s-a solutionat cererea  de  suspendare
formulata pana la solutionarea contestatiei in anulare.
   In al doilea rand, se arata ca, fata de adresa de infiintare a
popririi din data de 16.04.2003, cererea de validare a popririi formulata
in anul 2008, este tardiva in lumina dispozitiilor art. 460 alin. 1 cod
procedura civila.
   Intimatul B.E.J. U. E. E. a depus note de sedinta pentru termenul din
19.03.2009, prin care solicita respingerea recursului si mentinerea ca
legale si temeinice a hotararilor atacate. Mentioneaza ca pe parcursul
executarii silite, incepand cu anul 2002 si pana in prezent societatea
debitoare si tertul poprit au refuzat sistematic indeplinirea obligatiilor
cele reveneau, sub diverse motive.
   Si intimata creditoare a depus note de sedinta, pentru acelasi termen,
prin care a solicitat,  fara  cheltuieli  de  judecata,  respingerea
recursurilor si mentinerea hotararilor atacate. In esenta, intimata sustine
ca termenul de trei luni prevazut de art. 460 alin. 1 cod procedura civila
impiedica formularea cererii de validare inainte de implinirea  lui,
interpretare care rezulta din insasi economia textului. Tertul poprit
trebuie sa-si indeplineasca obligatiile de indata ce primeste adresa de
poprire, si neindeplinirea acestor obligatii in termen de trei luni de la
data la care trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, da
dreptul debitorului de a sesiza instanta in vederea validarii popririi.
Dispozitiile art. 103 cod procedura civila nu sunt incidente in cauza,
termenul de trei luni, nefiind un termen de decadere.
   In ce priveste sentinta civila nr. 1370/2008 invocata de tertul
poprit, aceasta vizeaza alt titlu executor si alt dosar executional.
   S-a considerat neintemeiata si exceptia perimarii invocata, deoarece
s-a dispus suspendarea executarii in perioada 30.07.2007-17.01.2008 in
dosar nr(...) al T r i b u n a l u l u i  S i b i u, precum si in dosar
nr(...). ICCJ a dispus suspendarea executarii de la data de 22.11.2007 pana
la 13.03.2008, iar pe aceasta perioada nu curge termenul de perimare.
   Pe fondul cauzei, intimata arata ca in alin. 5 lit. b din art. 6 al
titlul VI din Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea
reformei economice se specifica faptul ca intra sub incidenta legii
soldurile creditoare ale conturilor de depozit, iar in speta avem un
contract de creditare pentru o linie de credit, care la data infiintarii
popririi nu era scadenta. Art. 13 si 14 din lege arata ca o astfel de
garantie se poate institui numai in baza unui contract de garantie incheiat
in forma autentica  sau sub semnatura privata si care  trebuie  sa
indeplineasca anumite conditii limitativ si specific enuntate de lege. Nu
le poate fi opusa nici preferinta prevazuta de art. 28, iar art. 30
excepteaza de la art. 29 de publicitate fata de terti si implicit de
opozabilitate si preferinta
                  -//-
fata de acestia.
    S-au depus de parti copii ale hotararilor invocate in motivarea
recursurilor, practica judiciara, copiile contractului de  credit  si
amendamentele la acesta, copii ale inscrierilor din arhiva electronica,
extrase de cont ale SC "T." SA.
   Analizand legalitatea deciziei atacate, prin prisma motivelor de
recurs, raportat la art. 304 cod procedura  civila,  Curtea  retine
urmatoarele:
   Prin sentinta civila nr. 142/2002 pronuntata de Curtea de  A p e l
A l b a  I u l i a - sectia comerciala si contencios administrativ,  in
dosar nr. 719/2002, irevocabila prin decizia civila nr. 1837/25.03.2003
pronuntata de ICCJ - sectia comerciala, a fost obligata parata SC "T." SA
sa plateasca reclamantei SC "90 S D." SRL suma de 9 miliarde lei restituire
pret, si dobanzi aferente.
   In baza cererii formulate de creditoare, la data de 16.04.2003 in
dosar de executare nr. 211/2002, B.E.J. U. E. E. a emis o adresa catre I.
Bank Romania SRL prin care a solicitat infiintarea popririi asupra contului
deschis la aceasta banca pana la concurenta sumei de 42.464.485.880 lei.
   Din interpretarea art. 460 alin. 1 cod procedura civila, rezulta ca
termenul de 3 luni in care creditorul, debitorul sau tertul poprit poate
sesiza instanta pentru validarea popririi este un termen de recomandare,
dupa expirarea caruia se poate face cererea de validare. Daca tertul poprit
nu-si indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi,
creditorul in termen de trei luni de la data cand tertul poprit trebuia sa
consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de
executare in vederea validarii popririi. Efectul hotararii de validare a
popririi este acela de a transforma tertul poprit in debitorul direct al
creditorului. Asadar, termenul de trei luni mentionat in art. 460/2 alin. 1
cod procedura civila curge de la data cand tertul poprit trebuia sa
consemneze sau sa plateasca suma datorata de debitorul sau. Acest termen
este unul de recomandare pentru o procedura eventuala, si nu obligatorie.
Momentul in care tertul trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma poprita
este acela in care debitorul are disponibil in cont.
   La data de 16.04.2003 executorul judecatoresc U. E. E. a formulat
cerere de poprire a contului debitoarei SC T. SA, si a revenit de mai multe
ori la aceasta solicitare de infiintare a popririi, dupa cum s-a retinut in
hotararea instantei de fond. Revenirea la adresa initiala prin care a
solicitat infiintarea popririi nu semnifica infiintarea unei noi popriri,
ci o insistenta de a executa cererea initiala de poprire.
   I. BANK ROMANIA SA, antecesoarea V. T. SA, a incheiat la data de 9
aprilie 2002 un contract de credit cu T. SA pentru o valoare totala de
2.000.000 USD pe durata de 1 an. La capitolul 6 lit. c al contractului, s-a
stipulat ca imprumutatul constituie un drept de garantie reala mobiliara in
favoarea bancii asupra soldurilor conturilor deschise sau care vor fi
deschise de catre imprumutat la banca, ca garantia este constituita
                  -//-
conform prevederilor Legii 99/1999 titlul VI, banca fiind autorizata sa
inregistreze garantia pe conturi in Arhiva Electronica  de  Garantii
Mobiliare.
   Contractul a fost prelungit succesiv la  data  de  15.04.2003,
15.07.2003, 15.04.2004, 15.07.2004, 16.08.2004, 31.08.2004, 15.09.2004,
5.10.2004, 15.09.2005,  20.09.2005,  14.02.2006,  15.05.2006  pana  la
30.06.2006 prin acte intitulate "amendament" la contractul de credit.
Aceste "amendamente" incepand cu nr. 8 pana la 12 nu au nici un fel de
stampila de inregistrare la banca, insa existenta lor nu a fost contestata
de debitor.
   De la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a fost depus un
act din care rezulta ca la data de 9.04.2002 a fost inscris un "aviz
initial" care expira la data de 9.aprilie 2007, creditor fiind I. BANK
ROMANIA, iar debitor T. SA , pentru garantarea creditului de 2.000.000 USD
plus dobanzile, comisioanele, si costurile aferente contractului de credit
incheiat intre parti la data de 9.04.2002. La data de 5.04.2007 a fost
prelungita aceasta garantie pana la 9 aprilie 2012.
   Contul debitoarei SC T. SA a fost alimentat la data de 26.06.2007 cu
suma de 2.034.073,94 USD, iar tertul poprit apreciind ca dreptul sau de
creata este scadent, exigibil si preferential fata de alte creante(datorita
inscrierii la arhiva electronica a creantei sale), inclusiv fata de
poprirea care fusese infiintata de executorul bancar, si-a recuperat
creditul acordat la data de 9.04.2002.
   In ceea ce priveste garantia reala mobiliara constituita de banca
asupra conturilor debitoarei, se constata ca, potrivit art. 16 din Legea
99/1999 titlul VI, contractul de garantie reala trebuie sa contina o
descriere a bunului afectat garantiei, iar cand acest bun consta intr-o
suma de bani depusa intr-un cont bancar, respectivul  cont  trebuie
individualizat in mod distinct. Art. 17 din lege stabileste expres ca este
titlul executoriu contractul de garantie reala.
   Intre parti nu a fost incheiat la data acordarii creditului nici un
contract de garantie mobiliara, iar mentiunea cuprinsa in contractul de
credit referitoare la garantie nu are valoarea unui contract si nu
indeplineste exigentele legii, intrucat nu mentioneaza conturile asupra
carora s-a constituit garantia. Astfel, legea 99/1999 prevede expres in
capitolul II - constituirea de garantii reale imobiliare, in art. 13 alin.
1 ca garantia reala mobiliara se constituie numai pe baza unui contract de
garantie. Ori, un asemenea contract nu s-a incheiat la data acordarii
creditului, ci numai ulterior, la data de 15.09.2005. Acest contract de
garantie reala mobiliara s-a incheiat intre banca si debitoarea T. SA,
asupra conturilor cu nr....,(au fost indicate numerele de cont pentru
conturile debitoarei deschise in RON, USD si H. la creditoare) avand in
vedere creditul acordat de banca de 2.000.000 USD conform contractului de
credit incheiat in 9.04.2002 si pentru ca contractul de credit prevede ca
sumele reprezentand capital plus dobanzi, comisioane si celelalte costuri,
sunt  garantate  prin  garantie  reala  mobiliara  asupra  soldurilor
identificate.
   Sustinerea bancii ca in contractul de credit este cuprins  si
contractul de garantie si ca acea clauza are valoarea unui contract de
garantie, este de
                  -//-
circumstanta. Daca aceasta afirmatie ar fi conforma legii, nu avea rost
incheierea noului contract de garantie in anul 2005 pentru contractul de
credit din 9.04.2002. Asadar, garantia pentru contractul de credit din
9.04.2002 s-a constituit prin contractul de garantie  mobiliara  din
15.09.2005.
   La capitolul IV - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - al
Titlului VI din Legea 99/1999 art.49 alin.2 se prevede ca inscrierea unui
aviz de garantie reala la arhiva se face fara a se exercita nici un control
asupra actelor sau informatiilor a caror inscriere se cere. In continuare,
in art. 56 din lege se mentioneaza ca inscrierea intentiei de a constitui
garantia isi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la
data inregistrarii. Daca se constituie garantia, aceasta va avea rangul de
la data inscrierii garantiei.
   Fata de aceste dispozitii legale, trebuie subliniat ca legea se refera
la contract de garantie si nu la clauza de garantie, iar pe de alta parte,
inscrierea intentiei de inscriere a garantiei are efect timp de doua luni
de la inregistrarea cererii, mai ales ca a fost incheiat contractul de
garantie mobiliara dupa 3 ani.
   In data de 16.04.2003 cand executorul judecatoresc a dispus poprirea
contului debitoarei, contractul de credit incheiat intre tertul poprit si
debitoare era in derulare, nu ajunsese la scadenta, fiind prelungit prin
acte aditionale. Deci, in acel moment orice suma care ar fi alimentat
contul debitoarei SC T. trebuia poprita. Aceasta prioritate se pastreaza
indiferent de momentul in care va fi alimentat contul debitoarei si chiar
daca apar alte creante, chiar privilegiate, pentru ca nu este imputabil
primei creditoare lipsa disponibilitatilor in contul debitoarei sale sau
faptul ca au intervenit alte creante pana la momentul in care isi va putea
recupera datoria. In situatia in care exista disponibil in cont, SC "90 S
D." SRL isi recupera creanta, iar la scadenta contractului de credit
incheiat cu banca, si  aceasta creditoare isi recupera datoria.  In
concluzie, lipsa disponibilului in cont nu este de natura a schimba
succesiunea creantelor, chiar daca ar avea S. preferential.
   Banca sustine ca si-a indeplinit toate obligatiile ce-i reveneau in
urma infiintarii popririi, respectiv de a indisponibiliza conturile SC T.
SA si a comunicat executorului judecatoresc acest lucru,cu adresa nr.
56007/23.05.2005, insa cu toarte acestea in anul 2007 a acoperit creditul
pe care l-a acordat debitoarei, peste popirea ce fusese infiintata mult
anterior. Aceasta  atitudine  este  una  culpabila,  prin  incalcarea
prevederilor art. 457 alin. 2 cod procedura civila, care a indreptatit
executorul judecatoresc sa solicite validarea popririi infiintate in 2003.
   Executarea silita prin poprire nu se perima: astfel art. 389 alin. 1
cod procedura civila prevede ca executarea se perima de drept, daca
creditorul a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de
executare, fara a fi urmat de alt act de executare, insa art. 390 cod
procedura civila exclude de la aplicarea acestei sanctiuni procedurale
situatiile in care executarea se face somatie. Art. 454 alin. 1 cod
procedura civila stabileste ca poprirea se infiinteaza fara somatie, astfel
ca nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la perimare. Procedand in
alt mod ar fi incalcate dispozitiile legale si ar fi golita
                  -//-
de continut institutia popririi.
   Pe de alta parte, dosarul executional nu a fost lasat in nelucrare,
dimpotriva, creditoarea a insistat in recuperarea datoriei sale, cu toate
ca executarea a fost suspendata de mai multe ori de catre instanta de
judecata.
   In ceea ce priveste dispozitiile sentintei civile nr. 1879/2005
pronuntata de J u d e c a t o r i a  M e d i a s, nu au relevanta in
prezenta cauza, pentru ca a fost respinsa cererea de validare a popririi
infiintate la data de 22.08.2003 (deci o alta solicitare de poprire),
retinand  nulitatea  actului  de  procedura  efectuat  de  executorul
judecatoresc.
   Potrivit practicii judiciare unitare consacrate in materia executarii
silite prin poprire, lipsa disponibilitatilor banesti in contul debitoarei
nu este motiv de invalidare a proprii, aceasta urmand a se executa la
momentul alimentarii contului.
   Recurenta V. T., sustine ca validarea popririi s-a  facut  de
judecatorie, respectiv tribunal cu incalcarea dispozitiilor art. 456 alin.
1, art. 457 alin1/1 cod procedura civila, poprirea fiind validata cu
privire la sume care nu se regasesc in conturile societatii debitoare.
Aceasta este esenta validarii popririi, respectiv de a opera o cesiune de
creanta, de a transforma tertul poprit in debitorul direct al creditorului
debitorului sau, asa cum am mai mentionat anterior. Tertul poprit, insa in
acest caz nu va plati suma de bani din bani proprii datoria societatii T.,
ci din fondurile acestei societati de care a dispus, acoperind propria
creanta. Altfel spus, banii aflati in contul T. trebuiau virati societatii
creditoare potrivit ordinului de poprire, insa banca a dispus de acesti
bani recuperand propria creanta. Din acest motiv a fost validata poprirea
doar in limita sumei de care banca recurenta a dispus. Disponibilul aflat
in prezent in contul debitoarei T. la momentul de fata nu are importanta,
potrivit textelor legale mentionate.
   B. dosarului executional nu era obligatorie, in conditiile in care au
fost depuse actele de executare, iar sanctiunea perimarii nu poate fi luata
in discutie din motive care au fost deja expuse, astfel ca nu s-a cauzat
nici un prejudiciu recurentei.
   Partile nu au mai staruit la solutionarea cererii de suspendare in
conditiile in care a fost suspendata provizoriu executarea, pe calea
ordonantei presedintiale.
   Art. 80 din Legea 99/1999 invocat de recurenta se refera  la
necesitatea notificarii debitorului cu privire la intentia de a recupera
creditul acordat societatii din contul acesteia, insa nu a depus o dovada
ca ar fi efectuat asemenea demersuri. In ce priveste art. 82 din aceeasi
lege, s-au mentionat considerentele pentru care instanta de recurs a
stabilit o alta ordine de prioritate decat cea preconizata de tertul
poprit.
   Fata de aceste argumente de fapt si de drept expuse recursul tertului
poprit este fondat si va fi admis in parte, in temeiul art. 312 cod
procedura civila, si va fi modificata in parte decizia atacata, respectiv
sentinta civila nr. 1648/2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a  M e d
i a s, in sensul reducerii sumei pentru
                  -//-
(continuarea deciziei civile 237/2009 data in dosar (...))
care s-a validat poprirea la contravaloarea in lei a sumei de 2.034.073,94
USD. In Romania platile se fac in lei, motiv pentru care  s-a dispus in
acest fel. Se vor mentine restul dispozitiilor hotararilor atacate.
   In ce priveste recursul debitoarei, acesta va fi respins ca nefondat
in baza art. 312 cod procedura civila, din urmatoarele motive. Chiar daca
la data de  21.05.2008 s-a dispus suspendarea executarii  in  dosar
executional 211/2002, iar cererea de validare a popririi s-a inregistrat la
data de
28.05.2008, poprirea era infiintata din 2003, iar validarea nu este un act
de executare propriu-zisa a debitorului, ci pregateste o alta executare. In
aceasta perioada nu s-a facut nici un act de executare.
   Prin incheierea nr. 3/F/CC/21.05.2008 pronuntata de Curtea de A p e l
 A l b a  I u l i a, s-a dispus suspendarea provizorie a executarii
sentintei civile 142/2002 pana la solutionarea cererii de suspendare in
dosar nr(...). In dosar nr(...) Curtea de A p e l  P i t e s t i a
respins la data de 4.03.2009 contestatia in anulare formulata de SC T. SA,
potrivit informatiilor verificate in programul ECRIS, solutia fiind atacata
cu recurs, aflat pe rolul ICCJ. Asadar, in momentul pronuntarii prezentei
decizii nu mai este suspendata executarea, astfel ca poate fi executata.
   Pentru aceste motive,
                In numele legii
                 D E C I D E
   Admite recursul declarat de tertul poprit V. T. BANK SA impotriva
deciziei civile nr. 416/22.12.2008 si in consecinta:
   Modifica decizia atacata in sensul ca admite apelul declarat de tertul
poprit impotriva sentintei civile nr. 1648/2008 pronuntata de J u d e c a
t o r i a  S i b i u.
   Schimba in parte sentinta atacata in sensul ca obliga tertul poprit sa
plateasca creditoarei SC 90 S D. SRL contravaloarea in lei a sumei de
2.034.073,94 USD.
   Mentine in rest hotararile atacate.
   Respinge recursul declarat de debitoarea SC T. SA impotriva deciziei
civile nr. 416/2008 pronuntata de T r i b u n a l u l  S i b i u sectia
civila.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica din 13.05.2009.
|Presedinte,      |Judecator,      |Judecator,      |
|(...) (...) (...)   |(...) (...)      |(...) U.       |
|           |Grefier,       |           |
|           |N. R         |           |
Red./Tehn. A.N. ; M.R. 2 ex/15.06.2009; j.a. - D. T. M., Gh. D.; j.f. - C.
N.R O M A N I A
CURTEA DE A P E L  A L B A  I U L I A
SECTIA CIVILA
        COPIE DUPA MINUTA DECIZIEI CIVILE NR. 237/2009
                In numele legii
                 D E C I D E
      Admite recursul declarat de tertul poprit V. T. BANK SA
impotriva deciziei civile nr. 416/22.12.2008 si in consecinta:
      Modifica decizia atacata in sensul ca admite apelul declarat de
tertul poprit impotriva sentintei civile nr. 1648/2008 pronuntata de J u d
e c a t o r i a  S i b i u.
      Schimba in parte sentinta atacata in sensul ca obliga tertul
poprit sa plateasca creditoarei SC 90 S D. SRL contravaloarea in lei a
sumei de 2.034.073,94 USD.
      Mentine in rest hotararile atacate.
      Respinge recursul declarat de debitoarea SC T. SA  impotriva
deciziei civile nr. 416/2008 pronuntata de T R I B U N A L U L  S i b i u
sectia civila.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica din 13.05.2009.
   PRESEDINTE,       JUDECATOR,      JUDECATOR,
     S.S.  indescifrabil      S.S.  indescifrabil     S.S.
indescifrabil


                 Pentru conformitate,Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 126 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 918 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 633 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 48/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC.NR.161/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 390 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 485/R/2009 - Civil - reziliere contract - Revizuire
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013