Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 237/2009

Civil - validare poprire
Instanta: CA ALBA IULIA
Faza: Recurs
Data: 13-05-2009

Discutii similare pe forum

Validare poprire - scris de sebastiana - 0 raspunsuri
Am facut unei prietene( in numele ei ) o adresa prin care am solicitat infiintarea popririi pentru sumele datorate ca pensie alimentara stabilite de instanta prin hot. de divort. Intrebarea este daca putea ea sa faca aceasta adresa, sau trebuia sa recurga la executor ? In cazul in care firma refuza infiintarea popririi, pot face cerere de validare a popriirii dupa trecerea celor 3 luni , sau trebuie sa faca executorul o alta adresa de infiintare a popririi si doar dupa aceea sa treaca la valida...
Validare poprire - scris de mobexport - 0 raspunsuri
Buna ziua Va rog daca ma poate indruma cineva. Spetza este urmatoarea: prin hot. def. si irevocabila paratul trebuia sa-mi plateasca cheltuieli de judecata. M-am judecat pe Legea 10, am anulat contractul de vc al paratului cu unitatea detinatoare, am evacuat paratul. Acesta imi datoreaza cheltuieli de judecata. Am investit hotararea. Am mers la executor si l-am evacuat. Dupa care, paratul s-a judecat cu unitatea detinatoare si cu Min. Fin. si a obtinut o hotarare def. si irevocabila prin care Mi...
Validare poprire - scris de sebastiana - 0 raspunsuri
La primul termen tertul poprit a facut intampinare prin care s-a opus validarii popririi invocand desfacerea contractului de munca a debitorului cu 5 zile inainte de termenul de judecata.In aceste conditii poate instanta sa valideze poprirea macar pentru sumele ajunse la scadenta si neretinute de catre tertul poprit pana la desfacerea contractului chiar daca nu mai sunt sume de achitat catre debitor ? Ce pot face pt. creditor ( minor-pensie alimentara)ca sa pot obtine sumele neretinute?
Validare poprire - scris de anca75 - 0 raspunsuri
Buna ziua, sunt noua pe forumul acesta si am urmatoarea problema: In fapt am luat masina in leasing cf ctr din data de 05.09.2008 pret achizitie 48800 EUR platit - Avans 15% platit - 6 rate rata 7-8-9 restante - 1028EUR/luna/rata predat camion in data de 09.07.2009 - in conditii impecabile banca vinde camion cu 20.000 eur UNUI CUMPARATOR - deci LA UN PRET EXTREM EXTREM DE MIC in data de 09.12.2009 banca ma executa silit pentru 20.387eur(taxa de reziliere cumpusa din toate ratele de leasi...
Timbraj validare poprire - scris de MihaiB - 0 raspunsuri
Buna ziua, stie cineva daca exista o prevedere legala in vigoare referitoare la timbrajul cererii de validare a popriri? In OUG nr. 80/2013 n-am gasit sa existe o asemenea prevedere.
R O M A N I A CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A SECTIA CIVILA DECIZIE CIVILA Nr. 237/2009 Sedinta publica de la 13 Mai 2009 Completul compus din: PRESEDINTE (...) (...) (...) Judecator (...) (...) - presedinte sectie Judecator (...) U. Grefier N. R Pe rol fiind pronuntarea asupra recursurilor declarate de tertul poprit V. T. Bank S.A. si debitorul S.C. T. S.A. impotriva deciziei civile nr. 416/2008 pronuntata de T r i b u n a l u l S i b i u in dosar civil nr(...). N. dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de amanare a pronuntarii din 30 aprilie 2009 care face parte integranta din prezenta decizie, impreuna cu incheierea de amanare a pronuntarii din 6 mai 2009. CURTEA DE APEL Asupra recursurilor civile de fata; Prin cererea inregistrata la J u d e c a t o r i a M e d i a s la data de 29.05.2008, B.E.J. U. E. E. si creditoarea SC "90 S D." SRL - prin lichidator SC "D. J. I.P.U.R.L." au solicitat prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu tertul poprit "V. T. Bank" SA si debitoarea SC "T." SA sa se dispuna validarea popririi pana la concurenta sumei de 8.325.485,98 lei. In motivarea cererii s-a aratat ca prin adresa de infiintare a popririi nr. 211/2002 din data de 16.04.2003, la care s-a revenit prin adresele nr. 211/2002 din 27.08.2003, 211/2002 din 4.05.2006, 211/2002 din 17.05.2006, 211/2002 din 12.07.2007 si 211/2002 din 12.05.2008 s-a solicitat infiintarea popririi pentru recuperarea sumei de 8.325.485,98 lei, suma ce reprezinta despagubiri civile, conform hotararii nr. 142/2002 a Curtii de A p e l A l b a I u l i a, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 1837/25.03.2003 a Curtii Supreme de Justitie, cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare, actualizata cu indicele de inflatie. De la data infiintarii popririi, sub diverse pretexte, tertul a refuzat sa faca plata, desi debitoarea a rulat bani prin conturile deschise la aceasta banca. Aceasta cu adresa nr. 7330/22.05.2008 a comunicat ca soldul conturilor la acea data era de 3,50 USD si 14,52 RON. -//- In drept se invoca art. 460 cod procedura civila. Prin sentinta civila nr.1648/11.07.2008 J u d e c a t o r i a M e d i a s a admis cererea formulata de executorul judecatoresc si a validat poprirea infiintata de organul de executare la data de 16.04.2003 prin adresa nr. 211/2002 asupra conturilor pe care societatea debitoare la are deschise la tertul poprit pana la concurenta sumei de 8.325.485,98 lei. A fost obligat tertul poprit sa plateasca creditoarei suma poprita. A fost respinsa exceptia invocata de debitoare. In considerentele sentintei, judecatoria a retinut ca in dosar executional 211/2002, B.E.J. U. E. E. a solicitat infiintarea popririi pe conturile debitoarei pentru recuperarea sumei de 8.325.485,98 lei. Titlul executoriu il constituie hotararea nr. 142/2002 a Curtii de A p e l A l b a I u l i a, ramasa definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 1837/25.03.2003 a fostei Curti Supreme de Justitie. Adresa initiala de poprire din data de 16.04.2003 a fost urmata si de altele din 27.08.2003, 4.05.2006, 17.05.2006, 12.07.2007 si 12.05.2008. Abia in urma acestei solicitari, tertul poprit a procedat la infiintarea popririi, si a instiintat organul de executare prin adresa nr. (...) din data de 22.05.2008. Din actele dosarului instanta de fond a concluzionat ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitoarei, iar acesta din urma este datoare creditoarei, iar poprirea a fost deja infiintata si conturile debitoarei sunt indisponibilizate, fiind indeplinite toate conditiile prevazute de art. 460 cod procedura civila pentru admisibilitatea cererii de validare a popririi. De aceea, instanta a validat poprirea si a obligat tertul poprit sa plateasca creditoarei suma de 8.325.485,98 lei. A fost respinsa ca neintemeiata exceptia tardivitatii cererii de validare a popririi invocata de debitoare, retinand ca doctrina si jurisprudenta sunt unanime in a considera ca termenul de 3 luni prevazut de art. 460 cod procedura civila este un termen prohibitiv, care impiedica formularea cererii inainte de implinirea lui. Formularea cererii dupa acest termen nu este supusa vreunei sanctiuni, limitata fiind de implinirea termenului de perimare a executarii silite de 6 luni. Impotriva acestei sentinte au declarat apel atat tertul poprit, cat si debitoarea, apeluri care au fost respinse prin decizia civila nr. 416/22.12.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l S i b i u - sectia civila. Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a motivat ca instanta de fond in mod corect a respins exceptia tardivitatii, retinand ca termenul de trei luni prevazut de art. 460 cod procedura civila, impiedica formularea cererii inainte de implinirea lui. Art. 103 cod procedura civila nu este aplicabil, intrucat termenul prevazut de art. 460 cod procedura civila nu este un termen de decadere si doar de la implinirea lui exista posibilitatea sesizarii instantei pentru validarea popririi. Cu privire la sentinta civila nr. 1370/2008 invocata de apelanta tert poprit, tribunalul a retinut ca aceasta priveste un alt titlu executoriu, respectiv hotararea arbitrala nr. 2/2003 si alt dosar de executare, nr. 58/2003, si in acea sentinta s-a motivat ca titlul executoriu a fost desfiintat. In prezenta cauza -//- titlul executoriu il reprezinta o hotarare a Curtii de A p e l A l b a I u l i a, ramasa irevocabila, iar executarea se efectueaza in dosar nr. 211/2002. A fost respinsa ca neintemeiata si exceptia perimarii , avand in vedere ca s-a dispus suspendarea executarii in perioada 30.04.2007- 17.01.2008 in dosar nr(...) a T r i b u n a l u l u i S i b i u, precum si in dosar nr(...), la ICCJ s-a dispus suspendarea executarii de la data de 22.11.2007 pana la 13.03.2008, iar pe durata perimarii termenul nu curge. Referirile apelantei la dispozitiile sentintei civile nr. 1897/2005, in sensul ca actul de executare silita efectuat era lovit de nulitate nu au fost retinute in prezenta cauza, pentru ca obiectul acelui dosar l-a constituit o adresa de infiintare a popririi emisa in 22.08.2003, iar in prezenta cauza s-a cerut validarea popririi infiintate la 16.04.2003. In ce priveste apelul SC "T." SA, s-a mentionat in plus ca la data suspendarii executarii silite dispuse prin incheierea nr. 3/F/CC/21.05.2008 poprirea era deja infiintata la o data la care nu fusese suspendata executarea. Impotriva acestei decizii a declarat recurs tertul poprit V. T. Bank SA, la data de 23.01.2009, solicitand admiterea cererii, modificarea in tot a deciziei recurate, admiterea cererii de apel formulate de banca impotriva sentintei civile nr. 1648/11.07.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a M e d i a s, modificarea in tot a sentintei apelate, iar pe fond sa fie respinsa cererea de validare a popririi formulata de Biroul Executorului Judecatoresc U. E. E.. S-a solicitat sa se dispuna suspendarea executarii hotararilor recurate, respectiv a deciziei civile nr. 416/22.12.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l S i b i u si a sentintei civile nr. 1648/11.07.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a M e d i a s, pana la solutionarea cererii de recurs. Motivele de recurs au fost depuse la data de 13.02.2009 la T r i b u n a l u l S i b i u. In expunerea motivelor de recurs, "V. T. Bank" SA, dupa ce reda o scurta prezentare a starii de fapt, critica decizia tribunalului prin prisma art. 304 pct. 9 cod procedura civila, fiind data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii. Aceasta cu referire la aplicarea gresita a dispozitiilor art. 460 alin. 1 cod procedura civila, respectiv respingerea exceptiei tardivitatii formularii cererii de validare a popririi. In sprijinul acestui prim motiv de recurs, recurenta sustina ca singura interpretare care poate fi data acestui text de lege, si care se regaseste in doctrina este in sensul ca cererea de validare a popririi poate fi formulata intr-un termen de trei luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila si, in mod culpabil, nu a facut-o. Prin prisma acestor dispozitii procedurale, cererea de validare formulata de executorul judecatoresc este tardiv formulata: astfel, adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor aflate in contul deschis de SC "T." SA la I. Bank Romania SRL(in prezent "V. T. Bank" SA) a fost primita de banca la data de 21.04.2003, in dosar de executare nr. 211/2002. Cererea de validare a popririi promovata de B.E.J. U. E. E. a fost respinsa -//- prin sentinta civila nr. 1897/29.06.2005 pronuntata de J u d e c a t o r i a M e d i a s in dosar nr. 1679/2005. La data de 8.05.2006 recurenta a primit o a doua adresa de infiintare a popririi de catre B.E.J. U. E. E., asupra disponibilitatilor aflate in contul deschis de debitoarea SC "T." SA pana la concurenta sumei de 5.926.649,47 lei in acelasi dosar de executare nr. 211/2002. Cu respectarea termenului prevazut de art. 456 alin. 1 cod procedura civila, recurenta a confirmat intimatului B.E.J. U. E. E. cu adresa nr. 56007/23.05.2006 indisponibilizarea sumelor detinute de SC "T." SA pana la concurenta sumelor solicitate. Din aceasta perspectiva cererea de validare a popririi formulata de executorul judecatoresc la data de 29.05.2008 este tardiva. La data de 26.06.2007 SC "T." SA a incasat suma de 2.034.073,94 USD, iar recurenta, in exercitarea dreptului conferit de dispozitiile art. 80 din titlul VI din Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, a executat disponibilul din cont pentru acoperirea creditului de 2.000.000 USD acordat de catre banca, si dobanda aferenta. Aceasta operatiune o considera realizata cu respectarea dispozitiilor legale, dat fiind ca aveau, in temeiul contractului de credit incheiat in data de 09.04.2002 cu societatea debitoare, un drept de garantie reala mobiliara asupra soldurilor conturilor deschise sau care urmau sa fie deschise de catre aceasta la banca, garantie constituita conform dispozitiilor titlul VI din Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice (art. 6 din contractul de credit). In consecinta, considera tardiva cererea de validare a popririi din 29.05.2008 si fata de data de 26.06.2007, data la care contul societatii debitoare a fost creditat cu suma de 2.034.073,97 USD. Un al doilea motiv se refera la incalcarea dispozitiilor art. 460 alin. 1 cod procedura civila dintr-o alta perspectiva: poprirea a fost validata fara a se retine, in prealabil, vreo culpa in sarcina bancii in ceea ce priveste administrarea contului SC "T." SA. Banca a indisponibilizat conturile debitoarei, deci si-a indeplinit obligatiile ce- i reveneau, si nici chiar instanta nu a retinut vreo omisiune pe care sa o fi savarsit. Un al treilea motiv invocat vizeaza incalcarea dispozitiilor art. 452 alin. 1 si art. 456 alin. 1, art. 457 alin. 1/1 cod procedura civila, poprirea fiind validata cu privire la sume care nu se regasesc in conturile societatii debitoare si pe care a fost obligata banca sa le plateasca. Cu toate ca in conturile SC "T." SA se gasesc doar 3,50 USD si 14,52 RON banca a fost obligata la plata sumei de 8.325.485,98 lei. In al patrulea rand, hotararea a fost data cu incalcarea dispozitiilor art. 9 alin. 2, art. 17, art. 80-82 din titlul VI din Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, art. 120 din OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, art. 1722 cod civil. Recurenta considera ca, in prezenta cauza, anterior comunicarii adresei de poprire de catre B.E.J. U. E. E. la data de 16.04.2003, banca avea calitatea de creditor garantat fata de SC "T." SA pentru restituirea creditului -//- garantat la data de 09.04.2002, iar aceasta din urma era debitoarea bancii pana la restituirea integrala a creditului. In acest context apreciaza ca instantele nu au tinut cont de art. 17 din Legea 99/1999, de art. 120 din OUG 99/2006(potrivit carora contractele de credit sunt titluri executorii), art. 1772 cod civil si art. 9 alin. 2 din titlul VI din Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, care confera prioritate bancii in acoperirea creantei sale fata de alti creditori. In al cincilea rand, se sustine ca hotararea recurata cuprinde dispozitii contradictorii, motiv prevazut de art. 304 pct. 7 cod procedura civila. "V. T. Bank" SA, prin hotararea de validare a popririi a fost obligata la plata catre creditoarea SC "90 S D." SRL a sumei de 8.325.485,98 lei, devenind astfel din tert poprit debitor al obligatiei neexecutate de SC "T." SA. Printr-o interpretare abuziva a acestei hotarari s-ar putea stabili ca recurenta este obligata sa plateasca creditoarei suma poprita din fonduri proprii, desi nu se mentioneaza concret fapta culpabila. In aceste conditii de ambiguitate, executorul judecatoresc a emis in dosar de executare nr. 211/2002 somatie, in data de 21.01.2009 prin care ii someaza in temeiul art. 411 cod procedura civila sa plateasca suma de 8.325.485,98 lei reprezentand suma poprita pentru debitoarea SC "T." SA din Copsa N.. Dispozitiile art. 411 cod procedura civila vizeaza exclusiv ipoteza in care executarea silita este indreptata impotriva debitorului, iar banca nu are aceasta calitate. Se mai invoca incalcare normelor de procedura de catre instanta pentru ca nu a fost atasat dosarul de executare silita cererii de validare a popririi, pentru a se putea verifica incidenta perimarii executarii silite. Este justificata temeinicia cererii de suspendare a executarii silite fata de art. 300 alin. 2 cod procedura civila. Se mai arata ca, in conditiile in care SC "90 S D." SRL se afla sub incidenta dispozitiilor Legii 85/2006 privind procedura insolventei, fiind numit lichidator, intoarcerea executarii silite de la un asemenea debitor este o procedura imposibila, incerta sub aspectul repararii prejudiciului suferit de banca prin realizarea executarii. In plus, executorul judecatoresc a initiat deja procedurile de punerea in executare a hotararilor recurate. Temeinicia a fost deja stabilita prin procedura de dispunere a suspendarii provizorii, prin sentinta civila 3/F/CC/2009 pronuntata de Curtea de A p e l A l b a I u l i a in dosar nr(...). Impotriva aceleiasi decizii nr. 416/2009 pronuntata de T r i b u n a l u l S i b i u a declarat recurs si debitoarea SC "T." SA, solicitand modificarea in totalitate a deciziei recurate in sensul respingerii cererii de validare a popririi. In motivarea recursului, debitoarea afirma ca, in mod nelegal instanta de apel a respins apelurile, pentru ca in dosar de executare nr. 211/2002 al B.E.J. U. E. E. titlul executoriu, respectiv sentinta civila nr. 142/2002 a Curtii de A p e l A l b a I u l i a este suspendat prin incheierea nr. 3/F/CC/2008 a aceleiasi instante. Astfel, in data de 21.05.2008, prin incheierea mentionata Curtea de A p e l A l b a I u l i a a admis cererea formulata de SC "T." SA si a dispus suspendarea provizorie a executarii sentintei -//- civile nr. 142/2002 pronuntata in dosar nr. 719/2002 pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in dosar nr(...). In aceste conditii, recurenta sustine ca nu se poate dispune validarea popririi solicitata de catre executorul judecatoresc avand in vedere ca titlul executoriu era suspendat in momentul introducerii cererii de validare. Mai mult decat atat, si la data promovarii prezentului recurs incheierea prementionata isi produce efectele, intrucat nu s-a solutionat cererea de suspendare formulata pana la solutionarea contestatiei in anulare. In al doilea rand, se arata ca, fata de adresa de infiintare a popririi din data de 16.04.2003, cererea de validare a popririi formulata in anul 2008, este tardiva in lumina dispozitiilor art. 460 alin. 1 cod procedura civila. Intimatul B.E.J. U. E. E. a depus note de sedinta pentru termenul din 19.03.2009, prin care solicita respingerea recursului si mentinerea ca legale si temeinice a hotararilor atacate. Mentioneaza ca pe parcursul executarii silite, incepand cu anul 2002 si pana in prezent societatea debitoare si tertul poprit au refuzat sistematic indeplinirea obligatiilor cele reveneau, sub diverse motive. Si intimata creditoare a depus note de sedinta, pentru acelasi termen, prin care a solicitat, fara cheltuieli de judecata, respingerea recursurilor si mentinerea hotararilor atacate. In esenta, intimata sustine ca termenul de trei luni prevazut de art. 460 alin. 1 cod procedura civila impiedica formularea cererii de validare inainte de implinirea lui, interpretare care rezulta din insasi economia textului. Tertul poprit trebuie sa-si indeplineasca obligatiile de indata ce primeste adresa de poprire, si neindeplinirea acestor obligatii in termen de trei luni de la data la care trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, da dreptul debitorului de a sesiza instanta in vederea validarii popririi. Dispozitiile art. 103 cod procedura civila nu sunt incidente in cauza, termenul de trei luni, nefiind un termen de decadere. In ce priveste sentinta civila nr. 1370/2008 invocata de tertul poprit, aceasta vizeaza alt titlu executor si alt dosar executional. S-a considerat neintemeiata si exceptia perimarii invocata, deoarece s-a dispus suspendarea executarii in perioada 30.07.2007-17.01.2008 in dosar nr(...) al T r i b u n a l u l u i S i b i u, precum si in dosar nr(...). ICCJ a dispus suspendarea executarii de la data de 22.11.2007 pana la 13.03.2008, iar pe aceasta perioada nu curge termenul de perimare. Pe fondul cauzei, intimata arata ca in alin. 5 lit. b din art. 6 al titlul VI din Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice se specifica faptul ca intra sub incidenta legii soldurile creditoare ale conturilor de depozit, iar in speta avem un contract de creditare pentru o linie de credit, care la data infiintarii popririi nu era scadenta. Art. 13 si 14 din lege arata ca o astfel de garantie se poate institui numai in baza unui contract de garantie incheiat in forma autentica sau sub semnatura privata si care trebuie sa indeplineasca anumite conditii limitativ si specific enuntate de lege. Nu le poate fi opusa nici preferinta prevazuta de art. 28, iar art. 30 excepteaza de la art. 29 de publicitate fata de terti si implicit de opozabilitate si preferinta -//- fata de acestia. S-au depus de parti copii ale hotararilor invocate in motivarea recursurilor, practica judiciara, copiile contractului de credit si amendamentele la acesta, copii ale inscrierilor din arhiva electronica, extrase de cont ale SC "T." SA. Analizand legalitatea deciziei atacate, prin prisma motivelor de recurs, raportat la art. 304 cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 142/2002 pronuntata de Curtea de A p e l A l b a I u l i a - sectia comerciala si contencios administrativ, in dosar nr. 719/2002, irevocabila prin decizia civila nr. 1837/25.03.2003 pronuntata de ICCJ - sectia comerciala, a fost obligata parata SC "T." SA sa plateasca reclamantei SC "90 S D." SRL suma de 9 miliarde lei restituire pret, si dobanzi aferente. In baza cererii formulate de creditoare, la data de 16.04.2003 in dosar de executare nr. 211/2002, B.E.J. U. E. E. a emis o adresa catre I. Bank Romania SRL prin care a solicitat infiintarea popririi asupra contului deschis la aceasta banca pana la concurenta sumei de 42.464.485.880 lei. Din interpretarea art. 460 alin. 1 cod procedura civila, rezulta ca termenul de 3 luni in care creditorul, debitorul sau tertul poprit poate sesiza instanta pentru validarea popririi este un termen de recomandare, dupa expirarea caruia se poate face cererea de validare. Daca tertul poprit nu-si indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul in termen de trei luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de executare in vederea validarii popririi. Efectul hotararii de validare a popririi este acela de a transforma tertul poprit in debitorul direct al creditorului. Asadar, termenul de trei luni mentionat in art. 460/2 alin. 1 cod procedura civila curge de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma datorata de debitorul sau. Acest termen este unul de recomandare pentru o procedura eventuala, si nu obligatorie. Momentul in care tertul trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma poprita este acela in care debitorul are disponibil in cont. La data de 16.04.2003 executorul judecatoresc U. E. E. a formulat cerere de poprire a contului debitoarei SC T. SA, si a revenit de mai multe ori la aceasta solicitare de infiintare a popririi, dupa cum s-a retinut in hotararea instantei de fond. Revenirea la adresa initiala prin care a solicitat infiintarea popririi nu semnifica infiintarea unei noi popriri, ci o insistenta de a executa cererea initiala de poprire. I. BANK ROMANIA SA, antecesoarea V. T. SA, a incheiat la data de 9 aprilie 2002 un contract de credit cu T. SA pentru o valoare totala de 2.000.000 USD pe durata de 1 an. La capitolul 6 lit. c al contractului, s-a stipulat ca imprumutatul constituie un drept de garantie reala mobiliara in favoarea bancii asupra soldurilor conturilor deschise sau care vor fi deschise de catre imprumutat la banca, ca garantia este constituita -//- conform prevederilor Legii 99/1999 titlul VI, banca fiind autorizata sa inregistreze garantia pe conturi in Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare. Contractul a fost prelungit succesiv la data de 15.04.2003, 15.07.2003, 15.04.2004, 15.07.2004, 16.08.2004, 31.08.2004, 15.09.2004, 5.10.2004, 15.09.2005, 20.09.2005, 14.02.2006, 15.05.2006 pana la 30.06.2006 prin acte intitulate "amendament" la contractul de credit. Aceste "amendamente" incepand cu nr. 8 pana la 12 nu au nici un fel de stampila de inregistrare la banca, insa existenta lor nu a fost contestata de debitor. De la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a fost depus un act din care rezulta ca la data de 9.04.2002 a fost inscris un "aviz initial" care expira la data de 9.aprilie 2007, creditor fiind I. BANK ROMANIA, iar debitor T. SA , pentru garantarea creditului de 2.000.000 USD plus dobanzile, comisioanele, si costurile aferente contractului de credit incheiat intre parti la data de 9.04.2002. La data de 5.04.2007 a fost prelungita aceasta garantie pana la 9 aprilie 2012. Contul debitoarei SC T. SA a fost alimentat la data de 26.06.2007 cu suma de 2.034.073,94 USD, iar tertul poprit apreciind ca dreptul sau de creata este scadent, exigibil si preferential fata de alte creante(datorita inscrierii la arhiva electronica a creantei sale), inclusiv fata de poprirea care fusese infiintata de executorul bancar, si-a recuperat creditul acordat la data de 9.04.2002. In ceea ce priveste garantia reala mobiliara constituita de banca asupra conturilor debitoarei, se constata ca, potrivit art. 16 din Legea 99/1999 titlul VI, contractul de garantie reala trebuie sa contina o descriere a bunului afectat garantiei, iar cand acest bun consta intr-o suma de bani depusa intr-un cont bancar, respectivul cont trebuie individualizat in mod distinct. Art. 17 din lege stabileste expres ca este titlul executoriu contractul de garantie reala. Intre parti nu a fost incheiat la data acordarii creditului nici un contract de garantie mobiliara, iar mentiunea cuprinsa in contractul de credit referitoare la garantie nu are valoarea unui contract si nu indeplineste exigentele legii, intrucat nu mentioneaza conturile asupra carora s-a constituit garantia. Astfel, legea 99/1999 prevede expres in capitolul II - constituirea de garantii reale imobiliare, in art. 13 alin. 1 ca garantia reala mobiliara se constituie numai pe baza unui contract de garantie. Ori, un asemenea contract nu s-a incheiat la data acordarii creditului, ci numai ulterior, la data de 15.09.2005. Acest contract de garantie reala mobiliara s-a incheiat intre banca si debitoarea T. SA, asupra conturilor cu nr....,(au fost indicate numerele de cont pentru conturile debitoarei deschise in RON, USD si H. la creditoare) avand in vedere creditul acordat de banca de 2.000.000 USD conform contractului de credit incheiat in 9.04.2002 si pentru ca contractul de credit prevede ca sumele reprezentand capital plus dobanzi, comisioane si celelalte costuri, sunt garantate prin garantie reala mobiliara asupra soldurilor identificate. Sustinerea bancii ca in contractul de credit este cuprins si contractul de garantie si ca acea clauza are valoarea unui contract de garantie, este de -//- circumstanta. Daca aceasta afirmatie ar fi conforma legii, nu avea rost incheierea noului contract de garantie in anul 2005 pentru contractul de credit din 9.04.2002. Asadar, garantia pentru contractul de credit din 9.04.2002 s-a constituit prin contractul de garantie mobiliara din 15.09.2005. La capitolul IV - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - al Titlului VI din Legea 99/1999 art.49 alin.2 se prevede ca inscrierea unui aviz de garantie reala la arhiva se face fara a se exercita nici un control asupra actelor sau informatiilor a caror inscriere se cere. In continuare, in art. 56 din lege se mentioneaza ca inscrierea intentiei de a constitui garantia isi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inregistrarii. Daca se constituie garantia, aceasta va avea rangul de la data inscrierii garantiei. Fata de aceste dispozitii legale, trebuie subliniat ca legea se refera la contract de garantie si nu la clauza de garantie, iar pe de alta parte, inscrierea intentiei de inscriere a garantiei are efect timp de doua luni de la inregistrarea cererii, mai ales ca a fost incheiat contractul de garantie mobiliara dupa 3 ani. In data de 16.04.2003 cand executorul judecatoresc a dispus poprirea contului debitoarei, contractul de credit incheiat intre tertul poprit si debitoare era in derulare, nu ajunsese la scadenta, fiind prelungit prin acte aditionale. Deci, in acel moment orice suma care ar fi alimentat contul debitoarei SC T. trebuia poprita. Aceasta prioritate se pastreaza indiferent de momentul in care va fi alimentat contul debitoarei si chiar daca apar alte creante, chiar privilegiate, pentru ca nu este imputabil primei creditoare lipsa disponibilitatilor in contul debitoarei sale sau faptul ca au intervenit alte creante pana la momentul in care isi va putea recupera datoria. In situatia in care exista disponibil in cont, SC "90 S D." SRL isi recupera creanta, iar la scadenta contractului de credit incheiat cu banca, si aceasta creditoare isi recupera datoria. In concluzie, lipsa disponibilului in cont nu este de natura a schimba succesiunea creantelor, chiar daca ar avea S. preferential. Banca sustine ca si-a indeplinit toate obligatiile ce-i reveneau in urma infiintarii popririi, respectiv de a indisponibiliza conturile SC T. SA si a comunicat executorului judecatoresc acest lucru,cu adresa nr. 56007/23.05.2005, insa cu toarte acestea in anul 2007 a acoperit creditul pe care l-a acordat debitoarei, peste popirea ce fusese infiintata mult anterior. Aceasta atitudine este una culpabila, prin incalcarea prevederilor art. 457 alin. 2 cod procedura civila, care a indreptatit executorul judecatoresc sa solicite validarea popririi infiintate in 2003. Executarea silita prin poprire nu se perima: astfel art. 389 alin. 1 cod procedura civila prevede ca executarea se perima de drept, daca creditorul a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare, fara a fi urmat de alt act de executare, insa art. 390 cod procedura civila exclude de la aplicarea acestei sanctiuni procedurale situatiile in care executarea se face somatie. Art. 454 alin. 1 cod procedura civila stabileste ca poprirea se infiinteaza fara somatie, astfel ca nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la perimare. Procedand in alt mod ar fi incalcate dispozitiile legale si ar fi golita -//- de continut institutia popririi. Pe de alta parte, dosarul executional nu a fost lasat in nelucrare, dimpotriva, creditoarea a insistat in recuperarea datoriei sale, cu toate ca executarea a fost suspendata de mai multe ori de catre instanta de judecata. In ceea ce priveste dispozitiile sentintei civile nr. 1879/2005 pronuntata de J u d e c a t o r i a M e d i a s, nu au relevanta in prezenta cauza, pentru ca a fost respinsa cererea de validare a popririi infiintate la data de 22.08.2003 (deci o alta solicitare de poprire), retinand nulitatea actului de procedura efectuat de executorul judecatoresc. Potrivit practicii judiciare unitare consacrate in materia executarii silite prin poprire, lipsa disponibilitatilor banesti in contul debitoarei nu este motiv de invalidare a proprii, aceasta urmand a se executa la momentul alimentarii contului. Recurenta V. T., sustine ca validarea popririi s-a facut de judecatorie, respectiv tribunal cu incalcarea dispozitiilor art. 456 alin. 1, art. 457 alin1/1 cod procedura civila, poprirea fiind validata cu privire la sume care nu se regasesc in conturile societatii debitoare. Aceasta este esenta validarii popririi, respectiv de a opera o cesiune de creanta, de a transforma tertul poprit in debitorul direct al creditorului debitorului sau, asa cum am mai mentionat anterior. Tertul poprit, insa in acest caz nu va plati suma de bani din bani proprii datoria societatii T., ci din fondurile acestei societati de care a dispus, acoperind propria creanta. Altfel spus, banii aflati in contul T. trebuiau virati societatii creditoare potrivit ordinului de poprire, insa banca a dispus de acesti bani recuperand propria creanta. Din acest motiv a fost validata poprirea doar in limita sumei de care banca recurenta a dispus. Disponibilul aflat in prezent in contul debitoarei T. la momentul de fata nu are importanta, potrivit textelor legale mentionate. B. dosarului executional nu era obligatorie, in conditiile in care au fost depuse actele de executare, iar sanctiunea perimarii nu poate fi luata in discutie din motive care au fost deja expuse, astfel ca nu s-a cauzat nici un prejudiciu recurentei. Partile nu au mai staruit la solutionarea cererii de suspendare in conditiile in care a fost suspendata provizoriu executarea, pe calea ordonantei presedintiale. Art. 80 din Legea 99/1999 invocat de recurenta se refera la necesitatea notificarii debitorului cu privire la intentia de a recupera creditul acordat societatii din contul acesteia, insa nu a depus o dovada ca ar fi efectuat asemenea demersuri. In ce priveste art. 82 din aceeasi lege, s-au mentionat considerentele pentru care instanta de recurs a stabilit o alta ordine de prioritate decat cea preconizata de tertul poprit. Fata de aceste argumente de fapt si de drept expuse recursul tertului poprit este fondat si va fi admis in parte, in temeiul art. 312 cod procedura civila, si va fi modificata in parte decizia atacata, respectiv sentinta civila nr. 1648/2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a M e d i a s, in sensul reducerii sumei pentru -//- (continuarea deciziei civile 237/2009 data in dosar (...)) care s-a validat poprirea la contravaloarea in lei a sumei de 2.034.073,94 USD. In Romania platile se fac in lei, motiv pentru care s-a dispus in acest fel. Se vor mentine restul dispozitiilor hotararilor atacate. In ce priveste recursul debitoarei, acesta va fi respins ca nefondat in baza art. 312 cod procedura civila, din urmatoarele motive. Chiar daca la data de 21.05.2008 s-a dispus suspendarea executarii in dosar executional 211/2002, iar cererea de validare a popririi s-a inregistrat la data de 28.05.2008, poprirea era infiintata din 2003, iar validarea nu este un act de executare propriu-zisa a debitorului, ci pregateste o alta executare. In aceasta perioada nu s-a facut nici un act de executare. Prin incheierea nr. 3/F/CC/21.05.2008 pronuntata de Curtea de A p e l A l b a I u l i a, s-a dispus suspendarea provizorie a executarii sentintei civile 142/2002 pana la solutionarea cererii de suspendare in dosar nr(...). In dosar nr(...) Curtea de A p e l P i t e s t i a respins la data de 4.03.2009 contestatia in anulare formulata de SC T. SA, potrivit informatiilor verificate in programul ECRIS, solutia fiind atacata cu recurs, aflat pe rolul ICCJ. Asadar, in momentul pronuntarii prezentei decizii nu mai este suspendata executarea, astfel ca poate fi executata. Pentru aceste motive, In numele legii D E C I D E Admite recursul declarat de tertul poprit V. T. BANK SA impotriva deciziei civile nr. 416/22.12.2008 si in consecinta: Modifica decizia atacata in sensul ca admite apelul declarat de tertul poprit impotriva sentintei civile nr. 1648/2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a S i b i u. Schimba in parte sentinta atacata in sensul ca obliga tertul poprit sa plateasca creditoarei SC 90 S D. SRL contravaloarea in lei a sumei de 2.034.073,94 USD. Mentine in rest hotararile atacate. Respinge recursul declarat de debitoarea SC T. SA impotriva deciziei civile nr. 416/2008 pronuntata de T r i b u n a l u l S i b i u sectia civila. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica din 13.05.2009. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...) (...) |(...) (...) |(...) U. | | |Grefier, | | | |N. R | | Red./Tehn. A.N. ; M.R. 2 ex/15.06.2009; j.a. - D. T. M., Gh. D.; j.f. - C. N. R O M A N I A CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A SECTIA CIVILA COPIE DUPA MINUTA DECIZIEI CIVILE NR. 237/2009 In numele legii D E C I D E Admite recursul declarat de tertul poprit V. T. BANK SA impotriva deciziei civile nr. 416/22.12.2008 si in consecinta: Modifica decizia atacata in sensul ca admite apelul declarat de tertul poprit impotriva sentintei civile nr. 1648/2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a S i b i u. Schimba in parte sentinta atacata in sensul ca obliga tertul poprit sa plateasca creditoarei SC 90 S D. SRL contravaloarea in lei a sumei de 2.034.073,94 USD. Mentine in rest hotararile atacate. Respinge recursul declarat de debitoarea SC T. SA impotriva deciziei civile nr. 416/2008 pronuntata de T R I B U N A L U L S i b i u sectia civila. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica din 13.05.2009. PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, S.S. indescifrabil S.S. indescifrabil S.S. indescifrabil Pentru conformitate,

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 261 R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 208 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 747 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 727/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 892 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC. NR. 1/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 84 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com