Avocatura Com
Spete: Hotararea 195

Asigurari sociale - indreptare eroare materiala
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Recurs
Data: 04-02-2010

Discutii similare pe forum

Indreptare eroare materiala - scris de florian267 - 10 raspunsuri
SITUATIE DE FAPT: Un inculpat este condamnat pentru doua fapte la 4 ani si 2 ani. Cand se face insa contopirea judecatorul din eroare scrie in dispozitiv ca se vor contopi pedepsele de 3 ani si 2 ani. Imediat dupa pronuntare realizeaza greseala sa si printr-o incheiere indreapta eroarea materiala rectificand dispozitivul in mod corespunzator (jn loc de 3 ani se trece 4) INTREBARE: Este obligatoire prezenta inculpatului arestat la solutionarea indreptarii erorii materiale?
Pot sa fac indreptare de eroare materiala?????? - scris de adabia - 1 raspunsuri
Am intordus actiune de divort in mai 2006 si in timpul acesta prin ordonantă presedintială am solicitat acordarea pensiei de intretinere in cuantum de 25% din veniturile paratului pana la ramanerea definitiva a sentintei de divort. Ordonnanta presedintiala mi-a fost admisa, dar in sentinta de divort mi-a fost diminuata pensia de intretinere de la 25% la 20% de la data pronuntarii ( 17.11.2006) si nu de la data ramanerii definitive (ianuarie 2007) asa cum era redactat in dispozitivul o...
Pot face cerere de indreptare eroare materiala in apel? - scris de fnic - 3 raspunsuri
Ma aflu intr-un proces de divort ajuns in faza de apel. Capatul de cerere privind desfacerea casatoriei nu a fost atacat, ci doar partajul. Insa in dispozitivul sentintei instantei de fond s-a strecurat o eroare materiala in ceea ce priveste capatul de cerere privind desfacerea casatoriei. E admisibila o cerere de indrepatare eroare materiala care sa se judece in apel sau trebuie sa astept finalizarea apelului si apoi sa depun cerere separata de indreptare eroare materiala? Multumesc mu...
Eroare simpla sau eroare materiala - scris de - 0 raspunsuri
In contractul de furnizare de servicii de comunicatii electonice in care eu sunt una dintre "Parti " obiectul este furnizarea , respectiv achizitionarea de srvicii de comunicatii electronice in conditiile mentionate si cu anexele ( in numar de 5(cinci )) constituind parte integranta.Pentru ca eu am beneficiat de un echipament pentru care a fost stabilita o chirie, am dorit sa cunosc functionalitatea acestui dispozitiv care in sine asigura un standard de calitate al serviciilor, functio...
Eroare materiala? - scris de fil - 1 raspunsuri
Se da : -mai multi invinuiti -doua infractiuni Prin ordonanta, procurorul CONSTATA: 1-din cercetari, nu a rezultat cu certitudine ca s-a savarsit una din infractiuni, 2-fata de un invinuit nu s-a putut proba savarsirea faptelor (amandoua),se va dispune scoaterea de sub u.p., 3-fata de inv.X se vor aplica prev. art.18 ind.(1) Cp,deoarece...., 4-fata de ceilalti (prin interpretare excesiva a legii,pe care nu o detaliez),apreciem ca pentru indreptarea acestora este suficienta o sanctiu...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA CONFLICTE DE MUNCA DOSAR NR(...) SI ASIGURARI SOCIALE DECIZIA NR. 195 Sedinta publica din data de 04 februarie 2010 Presedinte - (...) (...) Judecatori - (...) (...) (...)-(...) T. Grefier - T. S. Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de reclamantul T. J. domiciliat in Targoviste,(...), . 47, .B, . 28, judetul D, impotriva incheierii din data de 19 noiembrie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a in Camera de consiliu, in contradictoriu cu intimata- parata Casa Judeteana de Pensii D cu sediul in Targoviste,(...), judetul D. La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca recursul este motivat in termen si scutit de plata taxei de timbru. Curtea, avand in vedere ca partile au solicitat judecarea cauzei in lipsa, potrivit art. 242 Cod pr.civila, fata de actele si lucrarile dosarului constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare. C U R T E A Deliberand asupra recursului civil de fata, constata: Prin cererea inregistrata sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i D a m b o v i t a, petentul T. J. a solicitat indreptarea erorii materiale strecurate in sentinta civila nr.1762/15.10.2009. In motivarea cererii, petentul a aratat ca pentru a respinge cererea, dispozitivul sentintei a retinut eronat exceptia autoritatii de lucru judecat, desi precizeaza ca prevederile art.1201 Cod civil presupun o tripla identitate de parti, obiect si cauza. In contradictoriu cu dispozitivul sentintei, petentul a aratat ca nu exista identitate de parti si ca atare nu poate opera exceptia autoritatii de lucru judecat. A mai aratat petentul ca prin dispozitivul sentintei s-a omis de catre instanta, intampinarea din 02.10.2008, pct.3 prin care a solicitat efectuarea unei adrese catre Centrul M i l i t a r T a r g o v i s t e. Or, potrivit art.281 Cod procedura civila, "erorile sau omisiunile cu privire la nume, calitate ...si orice alte erori materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cerere". Prin incheierea din Camera de Consiliu din data de 19 noiembrie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a, s-a respins cererea de indreptare eroare materiala formulata de petent. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca cererea ca este neintemeiata deoarece aspectele invederate nu constituie erori materiale, ci eventuale nemultumiri ale partii in raport de solutia pronuntata. De asemenea, a mai retinut instanta de fond ca aceste nemultumiri nu se circumscriu notiunii de eroare materiala, putand constitui eventual greseli de judecata, de aprecierea a situatiei de fapt si de interpretare a dispozitiilor legale aplicabile. A apreciat instanta de fond ca asemenea greseli nu se pot inlatura pe calea indreptarii erorii materiale, putand fi remediate prin exercitarea cailor de atac impotriva hotararii a carei indreptare se solicita. Impotriva incheierii din data de 19 noiembrie 2009 declarat recurs petentul T. J.. Recurentul a invederat ca prima instanta in mod gresit a respins cererea de indreptare eroare materiala strecurata in sentinta civila nr.1762 din data de 15 octombrie 2009, sens in care a solicitat instantei obligarea paratei sa ii acorde pensie de invaliditate gradul III incepand cu 19.02.2002. A mai precizat recurentul ca in cauza nu erau indeplinite cerintele art.1201 Cod civil privind tripla identitate, astfel incat in mod gresit a fost respinsa actiunea. Curtea examinand incheierea recurata, prin prisma criticilor invocate, a actelor si lucrarilor dosarului, precum si in raport de dispozitiile legale care au incidenta in solutionarea cauzei si de dispozitiile art. 3041 Cod procedura civila, constata ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente : Conform dispozitiilor art.281 alin.1 Cod procedura civila, sunt susceptibile de a fi indreptate pe aceasta cale, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau la cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din cuprinsul unei hotarari. Din examinarea cererii de indreptare eroare materiala, cat si a cererii de recurs, Curtea retine ca nemultumirile contestatorului exced notiunii de eroare materiala, asa cum este ea prevazuta de textul legal invocat, ci ele se refera la sustineri de fond, vizand intr-adevar aprecierea situatiei de fapt si textelor de lege aplicabile, aspecte care pot fi reiterate si valorificate cu ocazia exercitarii cailor de atac prevazute de lege. Pentru aceste considerente, Curtea constata ca incheierea recurata este legala si temeinica, sens in care conform dispozitiilor art. 312 Cod procedura civila, se va respinge recursul ca nefondat. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul T. J., domiciliat in Targoviste,(...), .47, .B, .28, judetul D, impotriva incheierii din Camera de Consiliu din data de 19 noiemnrie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a, in contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii D, cu sediul in Targoviste,(...), judetul D. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica astazi, 4 februarie 2010. Presedinte, Judecatori, (...) (...) (...) (...) (...) (...) T. Grefier, T. S. Red.I.C.T. Tehnored.M.I. 4 ex./25.02.2010 dosar fond- (...) T r i b u n a l u l D a m b o v i t a judecatori fond- H. D. ; S. N. operator de date cu caracter personal ; numar notificare 3120/2006

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea DEC. NR. 379/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.NR.133/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 84 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 390 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 197 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 117 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1521/2008-R - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com