Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 2040

Contencios administrativ si fiscal - refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
Instanta: CA CLUJ
Faza: Recurs
Data: 18-06-2009

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Amenda autoritatea protectie sociala - scris de marianradu - 0 raspunsuri
Am fost amendat cu 1000 lei ca am incasat ajutor de incalzire de la primarie in mod necuvenit ( ca detineam doua locuinte ) Am contestat p.v de amenda, am administrat probe ( adresa primarie care recunoaste ca figurez cu o locuinta, raspuns OCPI ca detin o singura locuinta si ca la celelalte adrese figurau alti proprietari ) si am anulat p.v si amenda . Ministerul Muncii si protectiei sociale a formulat recurs si culmea , completul de recurs mi a respins plangerea si a admis recursul.(???) Motiv...
Protectia unei persoanei fara familie, cu grad handicap 2 - scris de Adalgiza - 0 raspunsuri
Verisoara mea, are 51 de ani, schzifrenie paranoida F 0.20, si debilitate, pensie 350 lei si indemnizatie pentru grad de handicap 224 lei. Traieste singura intr-un apartament cu 3 cam., din mila mamei mele (79 ani), si a vecinilor. Acum doi ani, cand a murit matusa, m-am inteles cu doua verisoare din Bucuresti sa faca una dintre ele demersurile pentru tutela si s-o institutionalizeze.( Eu sunt casatorita in Serbia). In doi ani au vizitat-o o singura data, si nici macar scutirea de caldura nu i-a...
Refuz acordare RCA - scris de catalin 74 - 0 raspunsuri
In urma cu 5 luni am avut un acident rutier in urma declaratilor partilor a rezulta vinovatia celui care m-a lovit deoarece nu acordase prioritate semnului cedeaza trecerea . Dar la semnarea procesului verbal nu a fost de acord cu despagubirea mae si a contestat procesul verbal in instanta ce pot face in acest caz ? Mentionez ca in ziua acidentului a existat si un martor care circula pe acelasi drum cu mine si care a facut si poze la locul acident. Procesul dureaza de foarte mult timp si masina...
Refuz acordare indemnizatie crestere copil !!! - scris de Lumy81 - 0 raspunsuri
Ma numesc Luminita, am 31 de ani si locuiesc in Calarasi. Timp de 4 ani am lucrat ca profesor de limba franceza la o scoala din Oltenita. In anul 2011 am ramas insarcinata cu a doua fetita. Din septembrie 2011 pana pe 22 decembrie 2011 am lucrat la aceeasi scoala , la plata cu ora, respectiv 30 ore /luna. Mi s-a spus ca nu beneficiez de concediu platit sau prenatal, dar eu am ramas totusi ca sa pot face venituri catre stat, in vederea obtinerii indemnizatiei ulterioare pt. bebe. Din 31 ianuarie...
R O M A N I A
CURTEA DE A P E L  C L U J
SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV SI FISCAL
              DECIZIA CIVILA Nr. 2040
           Sedinta publica din 18 iunie 2009
             Instanta constituita din:
           PRESEDINTE: (...) (...)
           JUDECATORI: (...) (...)
                   (...) (...)
           GREFIER: (...)-(...) D.
   S-a luat spre examinare - in vederea pronuntarii - recursul formulat
de catre paratul M I N I S T E R U L  M U N C I I, FAMILIEI SI PROTECTIEI
SOCIALE, recursul formulat de catre paratul MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE,
precum si recursul formulat de catre parata AGENTIA JUDETEANA PENTRU
PRESTATII SOCIALE C, impotriva Sentintei civile nr. 491 din 27 februarie
2009, pronuntate de T r i b u n a l u l  C l u j in dosarul nr(...), in
contradictoriu cu reclamanta intimata  N. B.-B., privind si pe paratii
intimati DIRECTIA DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE, DIRECTORUL
EXECUTIV AL DIRECTIEI DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE  si
DIRECTORUL EXECUTIV AL AGENTIEI JUDETENE PENTRU PRESTATII SOCIALE C, avand
ca obiect refuz acordare drepturi protectie sociala (persoane cu handicap,
protectia copilului) - anulare decizie de  stabilire  a  cuantumului
indemnizatiei pentru cresterea copilului, O.U.G. nr. 148/2005.
   N. dezbaterilor si sustinerile orale ale partilor au fost consemnate
in incheierea de sedinta a termenului din 3 iunie 2009, care face parte
integranta din prezenta hotarare si cand s-a amanat pronuntarea hotararii
pentru data de 10 iunie 2009, apoi pentru data de 11 iunie 2009 si ulterior
pentru termenul de astazi.
                C U R T E A :
   In urma deliberarii retine ca prin sentinta civila nr.491 din 27
februarie 2009 a T r i b u n a l u l u i  C l u j, s-a admis exceptia
lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor Directia de Munca si J.
Sociala C si Directorul Executiv al Agentiei Judetene pentru Prestatii
Sociale C, si, in consecinta, s-a respins cererea formulata de reclamanta
N. B. B., in contradictoriu cu acesti parati.
   S-a admis cererea formulata in contradictoriu cu paratii Agentia
Judeteana pentru Prestatii Sociale C, M i n i s t e r u l  M u n c i i,
Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Economiei si Finantelor.
   S-a dispus anularea deciziei nr. 14537/2008 in ceea ce priveste
cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului.
   Paratii au fost obligati la plata, in favoarea reclamantei, a unei
indemnizatii pentru cresterea copilului in cuantum lunar de 75% din media
veniturilor nete realizate in ultimele 6 luni, incepand cu data de
18.02.2008 si pana la 31.12.2008, iar pentru perioada 01.01.2009 si pana la
incetarea concediului, a unei indemnizatii in cuantum de 85% din media
veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterior nasterii copilului, cu
dobanda legala pentru perioada dintre data la care reclamanta trebuia sa
primeasca indemnizatia, respectiv data de 20 a fiecarei luni si pana la
plata integrala a acesteia, indemnizatie care sa fie totodata actualizata
potrivit indicelui de inflatie de la data scadentei si pana la plata
efectiva.
   Paratul Ministerul Economiei si Finantelor a fost obligat sa efectueze
demersurile necesare in vederea alocarii ordonatorilor de credite a sumelor
solicitate.
   Examinand, cu prioritate, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
a paratilor Directia de Munca si J. Sociala C si Directorul Executiv al
Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale C, tribunalul a constatat ca
aceasta este intemeiata, din urmatoarele considerente:
   Incepand cu data de 01.11.2008, Directia de Munca si Protectie
Sociala a fost reorganizata, in urma acestui proces de reorganizare
rezultand 2 institutii cu personalitate juridica distincta, respectiv
Directia de Munca si J. Sociala, cu atributii in sfera relatiilor de munca
si a conflictelor de munca si Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale,
cu atributii in domeniul administrarii si gestionarii prestatiilor sociale.
Or, indemnizatia de maternitate fiind o prestatie sociala,  calitate
procesuala pasiva in cauza are Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale
C.
   Examinand actele si lucrarile dosarului, tribunalul a constatat ca
cererea formulata este intemeiata, din urmatoarele considerente:
   Reclamanta este judecator la T r i b u n a l u l  C l u j si,
incepand cu data de 18.02.2008, beneficiaza de concediu pentru cresterea
copilului pana la 2 ani. Prin Decizia nr. 14537/2008 s-a stabilit acordarea
in favoarea reclamantei a unei indemnizatii lunare de 600 lei, care urmeaza
a se acorda in perioada 10-20 a fiecarei luni. Reclamanta a contestat
aceasta decizie, contestatie care a fost respinsa prin Decizia  nr.
33/09.04.2008, motivat de faptul ca persoanele prevazute la art. 1 din OUG
nr. 148/2005 beneficiaza de indemnizatia in cuantum unic de 600 lei
prevazuta la art. 2 din OUG nr. 148/2005, fara a fi conditionata stabilirea
cuantumului indemnizatiei de veniturile realizate pe o perioada anterioara
datei nasterii copilului.
    Decizia 14537/2008  este  nelegala  cu  privire  la  cuantumul
indemnizatiei, din urmatoarele considerente:
    Potrivit dispozitiilor art. 1 din Protocolul 12 la  Conventia
Europeana  pentru  Apararea  Drepturilor  Omului  si  a  Libertatilor
Fundamentale, ratificat de Romania prin Legea nr. 103/2006, exercitarea
oricarui drept prevazut de lege trebuie sa fie asigurata fara nici o
discriminare bazata, in special, pe sex, pe rasa, culoare, limba, religie,
opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala,
apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta
situatie; nimeni nu va fi discriminat de catre o autoritate publica pe baza
oricaruia dintre motivele mentionate la paragraful 1.
   De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 20 din Constitutia Romaniei,
dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor
au a fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a
Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este
parte. Prin urmare, daca se constata ca o dispozitie legala interna
contravine Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, se va da prioritate
reglementarilor internationale, in detrimentul celor interne, fara a fi
necesara  sesizarea  Curtii  Constitutionale  cu   exceptia   de
neconstitutionalitate. In consecinta, tribunalul a apreciat ca trebuie
aplicate dispozitiile art. 1 din Protocolul 12 la CEDO in mod direct, o
actiune in contencios administrativ bazata pe existenta unei discriminari
fiind admisibila.
   Raportand cele enuntate mai sus la prezenta speta, tribunalul a
constatat ca dispozitiile OUG nr. 148/2005, care stabilesc o indemnizatie
unica pentru  cresterea  copilului,  bazata  exclusiv  pe  principiul
solidaritatii, fara a tine cont de principiul contributivitatii, sunt
profund discriminatorii. Astfel, asa cum rezulta din jurisprudenta CEDO in
materie, dreptul de a nu fi discriminat, garantat de Conventie, este
incalcat nu numai atunci cand statele trateaza in mod diferit persoane
aflate in situatii analoage, fara a oferi justificari obiective  si
rezonabile, dar si atunci cand statele omit sa trateze diferit, tot fara
justificari obiective si rezonabile, persoane aflate in situatii diferite,
necomparabile. Or, este evident ca prin dispozitiile OUG nr. 148/2005, care
prevad un cuantum unic al indemnizatiei pentru cresterea  copilului,
indiferent de nivelul de contributie al diferitelor categorii sociale, s-a
creat o situatie dezavantajoasa magistratilor beneficiari ai indemnizatiei,
categorie din care face parte si reclamanta fata de alti beneficiari, fara
a exista o justificare obiectiva si rezonabila. Aceasta concluzie se impune
cu atat mai mult cu cat, chiar daca indemnizatie pentru cresterea copilului
nu mai este reglementata de Legea nr. 19/2000, aceasta reprezinta o
prestatie de asigurari sociale. Or, prestatiile de asigurari sociale au la
baza prin excelenta principiul contributivitatii, principiu care nu a fost
insa respectat in speta.
   De altfel, aceasta discriminare a fost constatata si de catre
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, sens in care a fost
emisa Hotararea nr. 446/27.08.2007, anterior deci emiterii deciziei nr.
14537/2008, astfel incat cu atat mai mult autoritatile statului nu pot
invoca faptul ca dispozitiile OUG nr. 148/2005 ar fi nediscriminatorii.
   Prin urmare, dispozitiile OUG nr. 148/2005 fiind discriminatorii,
avand in vedere si dispozitiile paragrafului 2 din art. 1 din Protocolul
nr. 12 la CEDO care interzic discriminarea de catre autoritatile publice,
decizia nr. 14537/2008 apare ca fiind nelegala, motiv  pentru  care
tribunalul va admite cererea formulata si va dispune in consecinta.
   In ceea ce priveste cuantumul indemnizatiei de maternitate la care
reclamanta este  indreptatita,  pentru  perioada  18.02.2008-31.12.2008
tribunalul a avut in vedere dispozitiile art. 79 alin. 4 din Legea nr.
303/2004 care, desi abrogate, in lipsa unei legislatii care sa poata fi
aplicata prin analogie, sunt in masura sa inlature discriminarea produsa
reclamantei. Pentru perioada ulterioara datei de 31.12.2008, reclamanta
trebuie sa beneficieze de o indemnizatie de crestere a copilului in cuantum
de 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterior
nasterii copilului, potrivit dispozitiilor OUG nr. 148/2005 modificate.
   In termen legal, au formulat recurs impotriva hotararii mentionate,
paratii M i n i s t e r u l  M u n c i i, Familiei si Protectiei Sociale,
Ministerul Finantelor Publice si Agentia Judeteana pentru prestatii sociale
C.
   In motivarea recursului, paratul-recurent M i n i s t e r u l  M u
n c i i, Familiei si Protectiei Sociale a subliniat ca hotararea a fost
data cu incalcarea normelor de competenta materiala, in sensul ca, raportat
la obiectul cauzei deduse judecatii - actiunea in despagubiri fiind
intemeiata  pe  discriminare,  competenta  apartine  judecatoriei,  in
conformitate cu art.8 C.proc.civ.
   De asemena, a mai subliniat ca nu are calitate procesuala pasiva
intrucat de aplicarea prevederilor Legii 304/2004 privind salarizarea si
plata altor drepturi banesti, sunt tinuti doar ordonatorii de credite-
principal, secundar si tertiar, cu care reclamanta-intimata are raporturi
de munca. Raportat la art.17 din Legea 47/2006, o asemenea calitate poate
fi eventual retinuta cu privire la Agentia Nationala pentru Prestatii
Sociale, respectiv cu privire la structurile sale deconcentrate.
   Criticile acestui recurent vizeaza si nelegalitatea hotararii din
perspectiva aplicarii gresite a Legii, evidentiindu-se ca normele incidente
in cauza si care trebuiau aplicate sunt cele ale OUG 148/2005, iar nu
dispozitiile art.79 alin.4 din Legea 303/2004, care erau abrogate. Ca
urmare a adoptarii OUG 148/2005 s-a externalizat prestatia din bugetul
asigurarilor, plata pentru indemnizatia de crestere a copilului fiind
suportata din  bugetul  de  stat,  fiind  eliminate  diferentele  si
discriminarile anterioare, existente intre categorii profesionale care
realizeaza acelasi venit dar, care beneficiau de indemnizatii in cuantumuri
diferite. De asemenea, o data cu intrarea in vigoare a ordonantei -
1.01.2006 a fost abrogat art.79 alin.4 din Legea 304/2004.
   OUG nr.148/2005 transpune prevederile clauzei II - concediul pentru
cresterea copilului pct.1,2, pct.3 lit.a-c, precum si anexa directivei nr.
96/34/CE din 3 iunie 1996, referitoare la acordul cadru, privind concediul
pentru cresterea copilului, incheiat intre V., D. si D., publicata in
Monitorul Oficial nr.145/19 iunie 1996.
   S-a mai invocat faptul ca, incepand cu 1 ianuarie 2009, in materia
indemnizatiei pentru cresterea copilului isi gaseste aplicabilitatea Legea
nr.257/31.10.2008, lege prin care OUG 148/2005 a suferit modificari.
    Recurentul parat Ministerul Finantelor  Publice  si-a  sustinut
recursul, aratand ca in mod neintemeiat instanta a ignorat exceptia
inadmisibilitatii actiunii reclamantei si exceptia lipsei calitatii pasive
a acestui parat, prin raportare la Legea 554/2004.
    Actiunea reclamantei, raportat la obiectul acesteia - anularea
dispozitiei nr.14537/2008 emisa de N.-E. C, este o actiune in contencios
administrativ, si nu poate fi promovata decat in contradictoriu  cu
autoritatea emitenta a actului, care nu este paratul M.F.P. S-a subliniat
ca obligarea paratului-recurent la alocarea fondurilor necesare platii
sumelor solicitate, printr-o actiune in contencios administrativ, este
inadmisibila.
   S-a mai invocat si faptul ca in mod eronat prima instanta a respins
(implicit) exceptia inadmisiblitatii actiunii fata de M.F.P. si exceptia
lipsei calitatii procesuale pasive a acestuia, invocate prin raportare la
legea finantelor publice nr.500/2002, in  conditiile  in  care  este
inadmisibila alocarea de catre M.F.P.a unor sume suplimentare ce nu au fost
prevazute si aprobate in bugetul pe anul 2009.
   Cea de a treia recurenta - Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale
C a sustinut si aceasta nelegalitatea hotararii instantei de  fond,
criticile acesteia evidentiind faptul ca hotararea  nu se intemeiaza pe
cadrul legislativ care reglementeaza prestatiile sociale acordate de stat
in vederea sustinerii familiei pentru cresterea copilului pana la 2 ani,
prima instanta completand cadrul legal existent in aceasta materie cu
reglementari noi, dispuse prin sentinta.
   S-a mai aratat ca instanta nu a cercetat fondul cauzei, protocolul
CEDO invocat, neavand nici o legatura cu verificarea legalitatii actului
administrativ adus in fata instantei.
   Masurile de protectie sociala, in care se include si indemnizatia
pentru cresterea copilului, se acorda din bugetuld de stat si nu sunt
conditionate de plata unei contributii la un fond special  destinat
asigurarii unor riscuri, fapt pentru care se acorda in cuantum unic pe baza
principiului solidaritatii.
    Recurenta-parata a evidentiat faptul ca prin decizia  AJPS  C
nr.14537/16.03.2009, ca urmare a adoptarii Legii nr.257/2008, reclamantei
intimate i-a fost acordata, retroactiv, cu incepere din 1 ianuarie 2009 o
indemnizatie calculata raportat la 85% din veniturile nete realizate in
ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului, fara a fi acordate insa
dobanzi, respectiv fara actualizarea sumelor cu indicele de inflatie.
   Reclamanta-intimata si-a exprimat pozitia procesuala prin intampinare
(f.18), opinand ca, raportat la petitul principal al actiunii formulate si
precizate, competenta  materiala  in  solutionarea  acesteia  apartine
tribunalului.
   A subliniat ca actiunea nu se intemeiaza pe Legea 304/2004, in sensul
ca aceasta ar fi in vigoare, ci ca pretinde drepturi care sunt prevazute de
aceasta lege, temeiul actiunii constituindu-l dispozitiile Legii 554/2004
si Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
   M.M.F.P.S. are calitate procesuala in cauza, fiind chemat in judecata
intrucat sumele de bani necesare platii indemnizatiei pentru cresterea
copilului se asigura din bugetul de stat prin bugetul acestui parat.
   Referitor la recursul A.J.V.P.S. C, s-a subliniat ca sustinerile
acestuia nu sunt intemeiate, hotararea  atacata  fundamentandu-se  pe
incalcarea, prin emiterea deciziei contestate, a drepturilor reclamantei-
intimate, drepturi recunoscute de art.1 din Protocolul 12 la CEDO, art.1
din Primul Protocol al Conventiei.
   Reclamanta-intimata a mai aratat ca, intr-adevar, incepand cu data de
1.01.2009 i-au fost acordate drepturile prevazute de Legea 257/2008 prima
plata a acestora, s-a facut la data de 16.04.2009, fara a-i fi acordata
insa dobanda, cuvenita cu titlu de prejudiciu, ca urmare a neexecutarii
obligatiei de plata a indemnizatiei la termenele stabilite de legiuitor.
   In ceea ce priveste recursul M.F.P reclamanta intimata a subliniat ca
isi mentine pozitia procesuala adoptata in intampinarea depusa in recursul
din primul ciclu procesual, intampinare care insa nu a fost identificata.
   Mai precizeaza reclamanta-intimata ca nu solicita sumele acordate
pana la data solutionarii cererii.
    Analizand recursurile formulate prin prisma probatiunii  si  a
dispozitiilor legale in materie, Curtea  constata  ca  acestea  sunt
neintemeiate.
   Prin demersul ei, reclamanta-intimata N. B. B. a solicitat in
contradictoriu cu paratii M i n i s t e r u l  M u n c i i, Familiei si
Egalitatii de Sanse, Directia de Munca Solidaritate Sociala si Familie,
Directorul Executiv al Directiei de Munca Solidaritate Sociala si Familie
si Ministerul Economiei si Finantelor, anularea deciziei nr.14537/2008,
emise de paratul Directorul Executiv al D.M.S.S.F. in ceea ce priveste
cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului, obligarea paratilor sa
stabileasca si sa plateasca in favoarea reclamantei o indemnizatie pentru
cresterea copilului in cuantum lunar de 75% din media veniturilor nete
realizate in ultimele 6 luni, anterioare datei la care se acorda acest
concediu, incepand cu data de 18.02.2008 si pana la incetarea concediului
pentru cresterea copilului, cu dobanda legala pe perioada dintre data la
care ar fi trebuit sa primeasca indemnizatia, respectiv data de 20 a
fiecarei luni si pana la plata integrala a acesteia si obligarea paratului
de rd.4 la alocarea fondurilor necesare platii sumelor indicate. (fl.8
dos(...)).
   In cel de-al doilea ciclu procesual, reclamanta-intimata si-a majorat
catimea pretentiilor pentru perioada 01.01.2009,  pana  la  incetarea
concediului pentru cresterea copilului, de la 75% la 85% din venitul
realizat pe ultimele 12 luni, conform optiunii efectuate in temeiul Legii
nr.257/2008.
    Referitor la temeiul actiunii, reclamanta-intimata a aratat ca
actiunea nu se intemeiaza pe legislatia interna, ci pe prevederile CEDO si
protocoalele sale aditionale, justificata fiind de incalcarea drepturilor
protejate de Conventie ceea ce-i confera indreptatirea la despagubiri.
   Raportat la obiectul cauzei dedus judecatii, asa cum acesta a fost
precizat, Curtea apreciaza ca, competenta materiala  in  solutionarea
acesteia a fost corect stabilita, ea apartinand instantei de contencios
administrativ, respectiv T r i b u n a l u l u i  C l u j.
   Astfel, se retine ca potrivit art.2 alin.1 din Legea nr.554/2004
privind contenciosul administrativ "orice persoana titulara a unui drept
ori a unui interes legitim, vatamata de o autoritate publica printr-un act
administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri; in
sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vatamate si grupul de
persoane fizice, fara personalitate juridica, titular al unor drepturi
subiective sau interese legitime private, precum si organismele sociale
care invoca vatamarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes
legitim public, fie a drepturilor si intereselor legitime ale unor persoane
fizice determinate".
    Or, actiunea reclamantei-intimate vizeaza  anularea  dispozitiei
nr.14537/2008 emise de Directorul Executiv al  Directiei  de  Munca,
Solidaritate Sociala si F a m i l i e  C l u j in obligarea la emiterea
unei noii dispozitii in sensul solicitat.
   Pornind de la definitia actului administrativ cuprinsa in art.2
alin.1 lit.c din Legea 554/2004, Curtea constata ca dispozitia contestata
se circumscrie notiunii de act administrativ individual, iar raportat la
art.1 lit.b din acelasi act normativ, emitentul dispozitiei este  o
autoritate publica in sensul instituit de legiuitor.
   Constatand asadar ca actiunea se circumscrie sferei contenciosului
administrativ, Curtea in temeiul art.10 din Legea 554/2004 va respinge ca
neintemeiata exceptia necompetentei materiale.
   In ceea ce priveste fondul cauzei, Curtea va proceda la analizarea
acestuia prin raportare la doua perioade: 18.02.2008 - 31.12.2008 si
01.01.2009, pana la incetarea concediului pentru cresterea copilului.
   Referitor la prima perioada 18.02.2008 - 31.12.2008, se retine ca:
   Pana in anul 2006 indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda
in baza Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Calculul indemnizatiei se realiza la nivelul a 85% din salariul mediu
brut pe tara si era suportat din bugetul asigurarilor sociale, buget
contributiv.
   Pentru magistrati, avocati si alte profesii liberare, indemnizatia de
crestere a copilului se acorda conform legilor speciale ce reglementau
activitatile specifice si se suportau, atat din bugetul de stat pentru
magistrati cat si din fondurile contributive din sistemul propriu de
asigurari al categoriilor mentionate.
    Conform art.79 alin.4 din Legea nr.303/2004  privind  Statutul
judecatorilor si procurorilor, acestia primeau, pe perioada concediului
pentru cresterea copilului o indemnizatie in cuantum de 75% din media
veniruirlor nete realizate in ultimele 6 luni, anterioare datei de la care
se acorda acest concediu.
   Incepand cu 1 ianuarie 2006 pentru a elimina discriminarile create
prin actele normative mentionate a fost adoptata OUG nr.148/2005 privind
sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata prin Legea
nr.7/2007, instituindu-se un regim unic potrivit caruia tuturor familiilor
din Romania indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in suma fixa
de 800 lei in anul 2006 si 600 lei incepand cu anul 2007.
   Prin acest act normativ s-a externalizat prestatia din bugetul
asigurarilor. Cu aceasta ocazie, indemnizatia pentru cresterea copilului a
devenit o prestatie de asistenta sociala cu caracter universal, bazata pe
principiul solidaritatii sociale, menita sa asigure tuturor familiilor,
indiferent de castigurile pe care acestea le realizeaza, conditii egale de
crestere a copilului.
   Aceste cuantumuri se acorda indiferent de nivelul indemnizatiei avut
anterior intrarii in vigoare a OUG nr.148/2005, cu modificarile  si
completarile ulterioare si actul normativ nu prevede compensari  are
drepturilor stabilite in baza altor acte normative.
   Prin urmare, de la 1 ianuarie 2006, se aplica numai prevederile OUG
nr.148/2005 cu modificarile si completariule ulterioare, aprobate prin
Legea nr.7/2007.
   De mentionat este faptul ca atat OUG nr.148/2000, la art.28 alin.2
cat si Hotararea nr.53 din 19 ianuarie 2006 pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.148/2005
privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin
Hotararea guvernului nr.1825/2005 la art.291 stipuleaza, in mod expres ca,
art.79 alin.4 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si
procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se
abroga, astfel ca, pentru persoanele care pana la data de 31 decembrie 2005
au beneficiat de drepturile prevazute la articolul aratat se aplica
procedura de stabilire si plata a drepturilor prevazute de prezentele norme
metodologice, contrar sustinerilor intimatelor-reclamante.
    Pornind de la dispozitiilor art.20 din Constitutia Romaniei, conform
carora "Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile
cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia
Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care
Romania este parte, stabilindu-se ca daca exista neconcordante intre
pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la
care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile
internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne
contin dispozitii mai favorabile", Curtea va analiza concordanta OUG
148/2005 cu Conventia Europeana a Drepturilor Omului, respectiv art.1 din
Protocolul I, pe care se intemeiaza de altfel, actiunea reclamantei.
   Astfel, conform art.1 din Protocolul nr.I al CEDO "Orice persoana
fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu
poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru o cauza de utilitate
publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale
dreptului international.
   Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a
adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta
bunurilor conform interesului general sau  pentru  a  asigura  plata
impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor."
    Asadar, prima fraza a primului alineat enunta principiul general al
necesitatii respectarii dreptului de proprietate, iar cea de a doua norma
subliniaza caracterul relativ al dreptului de proprietate, in sensul ca
acesta nu este unul absolut, putand fi supus anumitor limitari, care insa
trebuie sa corespunda unor cerinte.
   Referitor la notiunea de "bun" Curtea, a statuat cu valoare de
principiu ca acesta are o semnificatie autonoma si nu se limiteaza in mod
sigur numai la proprietatea unor bunuri corporale, avand o sfera larga de
aplicare, putand sa acopere si sfera prestatiilor sociale. Cu privire la
cele din urma, Curtea a retinut ca plata unor contributii la sistemul de
securitate sociala, poate, in anumite conditii sa duca la nasterea unui
drept protejat din art.1 din Protocol, adica dreptul de a beneficia la un
anumit moment de avantajele conferite de acest sistem.
   Numai ca, pentru ca un asemenea drept sa se nasca si deci sa fie
recunoscut, trebuie ca, cel interesat sa indeplineasca acele conditii care
sunt prevazute de legislatia nationala in materie (caz Miiler contra
Austriei-5849/-f.2).
   Se apreciaza ca reclamanta intimata este titulara "unui bun" in
sensul recunoscut de conventie, indreptatirea acesteia de a beneficia de
indemnizatia pentru cresterea copilului, fiind recunoscuta prin normele
legale interne, aceasta intrunind conditiile de acordare  a  acestei
prestatii sociale, din perspectiva mai sus aratata.
   In mod constant, Curtea s-a pronuntat in sensul ca, Conventia nu are
drept scop garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi
concrete si efective, (hotararea Artico impotriva Italiei, 13 mai 1980),
drepturile garantate nefiind absolute, admitandu-se ca pot fi instituite
anumite limitari, fara ca acestea insa, sa aduca atingere substantei
dreptului sau sa-l lipseasca de efectivitate.
   Cu referire la limitarile dreptului de proprietate, se retine ca
art.1 din Protocolul nr. I enumera doua limite ale exercitiului acestui
drept - posibilitatea privarii de proprietate pentru cazul de utilitate
publica si reglementarea exercitarii acestui drept in conformitate cu
interesul general, admitandu-se ca privarea trebuie sa fie prevazuta de
lege, sa fie impusa de o cauza de utilitate publica si sa fie conforma cu
normele generale ale dreptului international, respectiv  sa  respecte
principiul proportionalitatii.
   Curtea apreciaza ca reclamanta-intimata a suferit o ingerinta in
exercitarea dreptului de proprietate asupra "bunului" sau, ingerinta care
insa nu se bucura de "legalitate", in sensul stabilit de Conventie.
   Numai simpla existenta a unor norme, nu este suficienta pentru a
justifica o privare de proprietate, ele trebuind sa fie accesibile, precise
si previzibile, calitati care trebuie sa se regaseasca cumulativ (cauza
Sunday Times contra Regatului Unit din 1979).
   Se constata ca exista o "lege" - OUG 148/2005, care insa nu
intruneste una dintre conditiile  consacrate  -  respectiv,  cea  a
previzibilitatii.
   Curtea "reaminteste" ca o norma este "previzibila" numai atunci cand
este redactata cu suficienta precizie, in asa fel, incat sa permita
oricarei persoane - care, la nevoie, poate apela la consultanta de
specialitate sa isi corecteze conduita (cauza Rotaru impotriva Romaniei).
    Or, se poate constata ca reclamanta s-a increzut in sistemul
legislativ care-i configura statutul ce includea, intre  altele,  si
asigurarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului de pana la 2 ani
in cuantumul prevazut de Legea nr. 303/2004.
Prin urmare, OUG 148/2005 care a reconfigurat  regimul  juridic  al
indemnizatiei de crestere a copilului aparuta intempestiv, ca urmare a
exercitiului competentei constitutionale data Guvernului prin  efectul
institutiei delegarii legislative aplicabila in conditii  extreme  si
speciale, a rapit intempestiv dreptul la care era indrituita reclamanta si
pe care spera in mod legitim sa-l obtina, putandu-se astfel caracteriza ca
acest act normativ este lipsit de previzibilitate in sensul stabilit de
jurisprudenta pertinenta a CEDO.
   Cu atat mai mult, cu cat prin Decizia nr. 446/1997 adoptata de
Consiliul National privind Combaterea Discriminarii  s-a  statuat  ca
prevederile cuprinse in OUG 148/2005, aprobata prin Legea nr.7/2007 sunt
discriminatorii, nefiind justificate de un scop obiectiv si legitim.
   Constatand ca OUG 148/2005 contravine Conventiei, Curtea apreciaza
ca, in temeiul art. 20 din Constitutia Romaniei, se impune aplicarea cu
prioritate a Conventiei, astfel ca din aceasta perspectiva nu se poate
retine aplicarea actului normativ intern mentionat.
   In conditiile in care OUG 148/2005 este contrara Conventiei raportat
la art.20 din Constitutie, aceasta trebuia inlaturata de catre judecator,
judecatorul national fiind primul judecator al Conventiei, astfel ca,
cuantumul prevazut de catre acest act normativ, nu putea fi aplicat
intimatei reclamante.
   In ceea ce priveste modalitatea de calcul a indemnizatiei stabilita de
catre instanta pentru perioada 08.02.2008 - 31.12.2008, se constata ca in
mod corect prima instanta a retinut procentul de 75%, asa cum prevedeau
dispozitiile art. 94 din Legea 303/2004, anterior intrarii in vigoare a OUG
148/2005 (1.01.2006).
   Nu poate fi primita critica conform careia prin admiterea actiunii
reclamantei s-ar da valoare unui text legal abrogat, deoarece acordarea
procentului mentionat apare ca o justa si echitabila despagubire pentru
reclamanta intimata, intrucat reprezentarea avuta de aceasta atat anterior
conceperii copilului cat si ulterior viza o indemnizatie la acest procent
de 75%, care de altfel fusese acordat anterior, conform Legii 303/2004, si
care continua sa se acorde si altor persoane aflate in situatii similare -
altor mame judecator, ca urmare a Hotararii nr.46/2007 a C.N.C.D.
   Cu privire la cea de-a doua perioada, 1 ianuarie 2009-pana la
incetarea concediului pentru cresterea copilului, Curtea constata ca la
data de 16.03.2009 a fost emisa de catre parata-recurenta Agentia pentru
Prestatii Sociale a jud.C decizia nr.14537 prin care s-a stabilit ca
reclamanta-intimata este indreptatita la o indemnizatie lunara pentru
cresterea copilului , in cuantum de 4000 lei, incepand cu data de
1.01.2009, indemnizatie care i-a fost acordata retroactiv, la data de
16.04.2008, aspect necontestat de catre parata.
   Curtea are in vedere ca, demersul privind solicitarea si obtinerea
dobanzii legale nu poate fi paralizat prin  faptul  ca  Legea  nr.
257/31.10.2008, nu prevede si acordarea dobanzii, in conditiile in care
sumele datorate reclamantei intimate, devin exigibile la data de 20 a
fiecarei luni, retinerea acestora de catre recurenta-parata neavand un
temei legal.
   Or, in acest context, reclamanta-intimata este indreptatita si la
dobanda legala calculata pe perioada cuprinsa intre momentul exigibilitatii
obligatiei de plata - data de 20 a fiecarei luni si data platii integrale.
   In masura in care nu s-ar fi acordat si dobanda legala in conditiile
anterior aratate, Curtea apreciaza ca s-ar fi ajuns la situatia imbogatirii
fara just temei.
    Constatand ca prima instanta a transat corect litigiul  dedus
judecatii, raportat si la considerentele de fapt si de drept expuse in
precedentul prezentei decizii, Curtea va respinge recursurile.
   Exceptiile invocate de recurentul parat - Ministerul Finantelor
Publice nu pot fi primite, in conditiile in care acest parat a fost chemat
in judecata doar pentru efectuarea demersurilor necesare alocarii sumelor
solicitate prin actiune.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E :
   Respinge recursurile declarate de M I N I S T E R U L  M U N C I I,
FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE si AGENTIA
JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE C, impotriva sentintei civile nr. 491
din 27.02.2009, pronuntate in dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i
C l u j, pe care o mentine in intregime.
   Decizia este irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica din 18 iunie 2009.
  PRESEDINTE           JUDECATORI
GREFIER
(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)-(...) D.
RED.DG/MB
2 ex.
Jud.fond: M.E.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 820 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 199 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 267 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC.343/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 461 R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1103 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 404 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013