Avocatura Com
Spete: Hotararea 4246

Litigii de munca - drepturi banesti
Instanta: CA CRAIOVA
Faza: Recurs
Data: 23-06-2009

Discutii similare pe forum

Drepturi banesti - litigii de munca - scris de andin - 1 raspunsuri
Am castigat procesul cu firma pentru drepturi banesti-litigii de munca, am hotararea definitiva si irevocabila, insa chiar si asa ma lovesc de refuzul lor de a-mi da salariile pe cele 3 luni! Problema este ca in hotararea judecatoreasca nu se precizeaza exact ce suma trebuie sa recuperez, ci doar ca cei de la firma trebuie sa imi acorde salariile pe lunile aprilie, mai si iunie 2011, precum si concediile de odihna pe 2010 si 2011, sume ce vor fi actualizate de la data nasterii drepturilor pana i...
Drepturi banesti - scris de iordachita gheorghe - 1 raspunsuri
Ce inseamna decizia Curti de Apel Bucuresti?.Respinge exceptia necompetentei Tribunalului Teleormam,Admite recursul Modifica sentinta recurata in sensul respingerii actiunii ca nefondata,Irevocabila .
Prescriptie unor drepturi banesti! - scris de Ovidiu - 4 raspunsuri
In cazul unui angajat s-a constatat ca trebuia inca de acum 5 ani sa i se acorde mai multe zile de concediu o data cu implinirea a 10 ani vechime in munca. Insa deorece nu este posibil ca sa-i fie acordate zilele de concediu neefectuate pe ultimii 5 ani am vrea sa-i compensem baneste omului zilele nefectuate. Intrebarea mea este daca intervine prescriptia pentru drepturile cuvenite pentru mai mult 3 ani in urma sau daca ii pot compensa intreaga perioada de 5 ani... Este o speta cu regim de u...
Acordre drepturi banesti cstigate in instanta. - scris de maripe - 1 raspunsuri
Buna. [i:1cbak9ii]Am castigat impreuna cu alti colegi niste sporuri, retroactiv, si avem hotariri definitive si irevocabile la 31.12.2009, investite cu formula executorie, insa angajatorul invoca OUG nr.71/2009 si o " lalaie" cu acordarea drepturilor banesti. Mai mult decat atat exista 2 colegi care si-au depus demisia si au solicitat acordarea drepturilor banesti la plecare.[/i:1cbak9ii]. [i:1cbak9ii]Trebuie respectata obligatoriu aceasta procedura din OUG nr.71/2009 chiar si pent...
Drepturi banesti la iesirea la pensie politisti - scris de - 0 raspunsuri
Buna ziua! Sunt pensionat cu gr.III de invaliditate din data de 29.12.2010.Pentru drepturile banesti am facut toate demersurile legale dupa care am ajuns in instanta fara a fi reprezentat de avocat.Instanta de fond mi-a dat castig de cauza intrucat nici o lege nu prevede anularea acestor drepturi.In urma recursului,CA BRASOV,"modifica in parte sentita atacata cu recurs de I.P.J.COVASNA,"IN SENSUL CA IMI RESPINGE IN INTEGRALITATE CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA a I.P.J.COVASNA.In concluz...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L C R A I O V A SECTIA A II-A CIVILA SI PT. CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE DECIZIE Nr. 4246 Sedinta publica de la 23 Iunie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) Judecator: (...) (...) Judecator: (...) (...) Grefier: (...) (...) P. x.x.x.x.x Pe rol, judecarea recursurilor declarate de paratele DIRECTIA SANITAR - VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR G si AUTORITATEA NATIONALA SANITAR - VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR, impotriva sentintei civile nr. 6737/21.11.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l G o r j, in dosar nr(...), in contradictoriu cu intimata reclamanta E. E., avand ca obiect "drepturi banesti". La apelul nominal facut in sedinta publica, au lipsit partile. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, invederandu- se cererea scrisa de la dosar, prin care s-a solicitat judecarea in lipsa, conform art. 242 C.Pr.Civ., dupa care, apreciindu-se cauza in stare de judecata, s-a trecut la solutionare. C U R T E A Asupra recursurilor de fata. T r i b u n a l u l G o r j prin sentinta nr. 6737 de la 21 noiembrie 2008 a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de paratele Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor G si Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor B. A admite in parte actiunea formulata de reclamanta E. E. si a obligat paratele la plata catre aceasta a contravalorii tichetelor de masa pentru perioada 08.10.2005 - 21.11.2006. A respins cererea pentru perioada 01.01.2004-08.10.2005, ca fiind prescrisa. Pentru a se pronunta astfel instanta de fond a retinut urmatoarele: G. de exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de paratele D.S.V.S.A G si A.N.S.V.S.A a fost respinsa cu urmatoarea motivare. Sustinerea paratei A.N.S.V.S.A in sensul ca D.S.V.S.A are personalitate juridica astfel incat poate sta in judecata singura, nu poate fi primita intrucat este vorba despre prerogativa DSVSA de a sta in judecata nu despre obligatia de a achita unele drepturi banesti catre angajati din sistemul respectiv care incumba si B. . Cu privire la acest aspect s-a retinut ca, desi raporturile de munca sunt incheiate intre D.S.V.S.A G si petenta ,A.N.S.V.S.A este ordonator principal de credite potrivit dispozitiilor art. 4 al. 3 din HG nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea A.N.S.V.S.A modificata si completata prin HG nr.136/2007, astfel incat are atributii in ceea ce priveste distribuirea fondurilor necesare achitarii de catre unitatile din subordine a unor drepturi banesti catre angajati. In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata DSVSA G , se retine ca in calitate de angajator pentru petenta din cauza de G., ii revine obligatia de a calcula si de a indeplini toate diligentele necesare pentru plata tuturor drepturilor salariale si altor drepturi banesti ce se cuvin paratei, potrivit C o d u l u i M u n c i i cat si altor acte normative in vigoare cu atat mai mult cu cat DSVSA G este ordonator secundar de credite. Referitor la prescriptiei dreptului material la actiune in ce priveste perioada 01.01.2004 pana la 08.10.2005 a fost respinsa cererea pentru aceasta perioada, intrucat potrivit dispozitiilor Decretului 167/1958 si art.283 alin.1 lit.c din C o d u l M u n c i i dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate . Parata a solicitat aceste sume incepand cu anul 2004, iar actiunea a fost introdusa la 08.10.2008, astfel ca cererea este prescrisa pe perioada 1 ianuarie 2004-08.10.2005. In ceea ce priveste fondul cauzei , instanta a constatat si a retinut urmatoarele : Reclamanta este salariata a D.S.V.S.A G si a solicitat prin cererea introductiva, ca in conformitate cu prevederile Legii 435/2006 sa beneficieze de contravaloarea a unui numar de 20 de tichete de masa lunar, cuvenite pe perioadele mentionate . Tichetele de masa reprezinta o alocatie individuala de hrana acordata angajatilor din unitatile sanitar veterinare, finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat asa cum stabileste art.23 din Legea nr.435/2006, privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar veterinar, angajati care beneficiaza lunar de 20 de tichete de masa . Dispozitiile art. 23 din HG nr. 435/2006 au caracter obligatoriu pentru angajatori carora le revine obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru a putea achita aceste drepturi banesti . Astfel, nu poate fi primita apararea paratei A.N.S.V.S.A care se intemeiaza pe dispozitiile art. 1 al. 1 si 2 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa care in esenta, arata ca angajatii < pot > primi tichete de masa, lasand astfel la latitudi nea angajatorului posibilitatea acordarii acestor alocatii de hrana . In cauza de fata obligatia acordarii tichetelor de masa este prevazuta intr-un act normativ special care se refera in mod specific la unitati ca aceea la care este angajata petenta- directiile sanitar veterinare. Conform principiului < specialia generalibus derogant > in cazul unui conflict intre o norma generala si una speciala, urmeaza a se aplica norma speciala care deroga de la aceea generala . Impotriva acestei sentinte au formulat recurs paratele Directia Sanitar veterinara si pentru Siguranta Alimentelor G, precum si Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Recurenta E. G in recursul formulat a aratat ca Legea 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care-si desfasoara activitatea in sistemul sanitar veterinar a intrat in vigoare pe data de 9 decembrie 2006, in aceste conditii solutia instantei de fond prin care a fost admisa actiunea pentru perioada octombrie 2005 - noiembrie 2006 este nelegala, legea neproducand efecte retroactive. Recurenta B. in recursul formulat a aratat ca sentinta este nelegala si netemeinica deoarece reclamanta nu are raporturi directe de serviciu cu ea, astfel ca nu exista o obligatie de plata a unor eventuale drepturi salariale. De asemenea, potrivit OG 42/2004 directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene ,autoritatile veterinare judetene si a municipiului B au personalitate juridica, astfel ca B. nu are capacitate procesuala. Pe fondul cauzei a aratat de asemenea ca legea in baza careia instanta a acordat tichetele de masa reclamantei pentru perioada octombrie 2005- noiembrie 2006 a intrat in vigoare la 9 decembrie 2006, iar Legea 142/1998 privind tichetele de masa prevedea ca aceste tichete in cazul salariatilor din sectorul bugetar se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale. Analizand recursurile formulate se constata ca sunt fondate pentru urmatoarele considerente : Asa cum a retinut si instanta de fond Legea nr.435/2006 arivind salarizarea si alte drepturi ale personalului care-si desfasoara activitatea in sistemul sanitar veterinar prevede la art. 23 dreptul acestor salariati de a beneficia lunar de 20 tichete de masa. Reclamanta a solicitat contravaloarea tichetelor de masa pentru anii 2004-2006, iar instanta a admis actiunea pentru perioada 08.10.2005 - 21.11.2006. Legea 435/2006, care a stat la baza sentintei, a fost publicata in Monitorul Oficial in 7 decembrie 2006 si a intrat in vigoare la 9 decembrie 2006. Este un principiu de drept cunoscut ca legea produce efecte numai viitor, in cazul de fata incepand cu data de 9 decembrie 2006, astfel ca aplicarea acesteia de catre instanta de fond pentru perioada 08.10.2005- 21.11.2006 nu este corecta, motiv pentru care in baza art. 304 pct.9 Cod pr.civila si 312 Cod pr.civila vor fi admise recursurile si va fi modificata sentinta in sensul ca va fi respinsa actiunea. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursurile declarate de paratele DIRECTIA SANITAR - VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR G si AUTORITATEA NATIONALA SANITAR - VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR, impotriva sentintei civile nr. 6737/21.11.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l G o r j, in dosar nr(...), in contradictoriu cu intimata reclamanta E. E.. Modifica sentinta in sensul ca respinge actiunea. Decizie irevocabila. Pronuntata in sedinta publica de la 23 Iunie 2009. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...) |(...) (...) |(...) (...) | | |Grefier, | | | |(...) (...) P. | | 09.07.2009 Red.jud.M.(...) 3 ex/AS j.f. S.V.V. Fl.F.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 747 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 170/R - Civil - reziliere contract - Revizuire
  • Hotararea 408 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 820 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1216 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 465 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 572 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com