Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 268

Comercial - sechestru asigurator
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 02-07-2009

Discutii similare pe forum

Sechestru asigurator - scris de minodora - 5 raspunsuri
Amo sentinta penala a TMB prin care se hotaraste mentinerea sechestrului asigurator stabilit printr-o Ordonanta a Parchetului de pe langa TMB si am de platit daune. Daunele au fost achitate. Acum, cum pot sa fac sa ridic sechestrul? Multumesc anticipat pentru raspuns.
Sechestru asigurator - scris de gratie - 2 raspunsuri
mi s-a pus sechestru asigurator de finante pentru datoria societatii (SA cu actiuni la purtator) la care eu am 4 actiuni. S-a atras raspunderea solidara. Ce sanse am sa scap de sechestru?
Sechestru asigurator - scris de inxs_2099 - 4 raspunsuri
pentru instituirea unui sechestru asigurator, in afara de cererea propriu-zisa in care este indicat bunul imobil ce urmeaza a fi pus sub sechestru si taxa de tb in cuantum de 10 Ron, se mai adauga vreun inscris ?Multumesc
Sechestru asigurator - scris de marilena - 0 raspunsuri
Prin incheierea Instantei s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui bun imobil, cu precizarea ca fiind [b:2pssj2ni] "EXECUTORIE". [/b:2pssj2ni]Judecata cauzei se amana si se acorda un termen ulterior, precizand [b:2pssj2ni]"cu recurs in ceea ce priveste cererea privind instituirea sechestrului asigurator". [/b:2pssj2ni] In aceasta situatie se poate pune sechestru asigurator sau se asteapta definitivarea pronuntarii.
Sechestru asigurator - scris de sasa2010 - 0 raspunsuri
Buna ziua, este vorba de un sechestru asigurator in civil. Sunt indeplinite toate conditiile, insa as dori sa aflu care ar putea fi motivele judecatorului de amanare a termenului de judecata, atata timp cat acesta se judeca la urgenta. Va multumesc.
R O M A N I A CURTEA DE A P E L O R A D E A Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal Dosar nr. (...) D E C I Z I A nr. 268/2009 - R Sedinta publica din 2 iulie 2009 Presedinte: (...) (...) Judecator: (...) (...) Judecator: (...) (...) Grefier: (...) (...) Pe rol fiind solutionarea recursului comercial formulat de recurenta parata (...) B. U. O. ROMANIA SRL cu sediul in O, E. S. G. I, nr. 2, judetul B, in contradictoriu cu intimata reclamanta (...) CA(...) cu sediul in O,(...), judetul B impotriva Incheierii nr. 20/COM/21.05.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B i h o r in dosarul (...), avand ca obiect sechestru asigurator. La apelul nominal facut in sedinta publica de azi se prezinta reprezentantul recurentei (...) B. U. O. ROMANIA SRL avocat D. U. in baza imputernicirii nr. 8/05.06.2009 si reprezentanta intimatei (...) CA(...) avocat E. D. in baza imputernicirii FN din 30.06.2009. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei, invederandu-se instantei ca recursul este legal timbrat cu 20 lei taxa de timbru - chitanta BC (...) B.H. din 24.06.2009 - plus 0,5 lei timbru judiciar, dupa care: Reprezentanta intimatei (...) CA(...) depune la dosar intampinare; comunica un exemplar de pe aceasta cu reprezentantul recurentei. Totodata, depune la dosar doua extrase de cont. Instanta constatand ca nu sunt alte cereri prealabile, acorda cuvantul asupra recursului. Reprezentantul recurentei (...) B. U. O. ROMANIA SRL solicita admiterea recursului, modificarea in totalitate a incheierii atacate in sensul respingerii cererii. Invedereaza ca incheierea recurata nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza, faptul ca nu s-au indeplinit conditiile legale privind plata cautiunii, aratand ca nu este constatata printr-un inscris creanta, facturile nefiind toate semnate si stampilate; considera ca trebuia stabilita o cautiune de 50% din valoarea pretinsa; invedereaza faptul ca instanta a dispus achitarea cautiunii dupa pronuntare. Considera ca nu este indeplinita nici conditia privind intentarea unei actiuni, somatia de plata nefiind suficienta sub acest aspect. Face trimitere la prevederile C o d u l u i c o m e r c i a l, ce prevad cerinta existentei unui caz bine justificat. Considera ca este inadmisibila cererea in ce priveste imobilele. Cheltuieli de judecata nu solicita. Reprezentanta intimatei (...) CA(...) solicita respingerea recursului, cu cheltuieli de judecata. Considera ca incheierea este temeinica si legala, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 591 Cod de Procedura Civila. Considera ca prima instanta a facut o justa apreciere a actelor de la dosar. In ce priveste inadmisibilitatea cererii de sechestru, arata ca art. 591 Cod de Procedura Civila se refera la dovada intentarii unei actiuni, fara a face vreo distinctie sub acest aspect. Invoca solutiile din practica judiciara. Referitor la cautiune, invedereaza ca dovada achitarii acesteia exista la dosar. Nu era nevoie de o cautiune de 50% din valoare, cererea fiind intemeiata pe art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila. Invedereaza ca o parte din facturi au fost achitate; ca nu s-a facut vreo compensare, neexistand nici probe in acest sens. Referitor la conditia constatarii creantei printr-un inscris, invedereaza ca exista contract intre parti, prin care sunt stabilite si penalitatile. Scadenta a fost cu mult depasita, fiind vorba de sume importante, de care reclamanta intimata este lipsita datorita relei credinte a paratei recurente. Face trimitere la recursul in interesul legii depus la dosar, din care rezulta ca sechestrul poate privi si imobile. Solicita si cheltuieli de judecata, urmand sa depuna chitanta doveditoare. C U R T E A D E A P E L D E L I B E R A N D Asupra recursului c o m e r c i a l d e fata, constata urmatoarele: Prin Incheierea nr. 20/COM/21.05.2009 T r i b u n a l u l B i h o r a admis cererea formulata de creditoarea (...) CA(...), cu sediul in O,(...), judetul B, impotriva debitoarei (...) B. U. O. SRL, cu sediul in O, E. S. G. I, nr. 2, judetul B. A dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile proprietatea debitoarei pana la concurenta sumei de 306.998,40 lei, sub conditia platii unei cautiuni in cuantum de 30.000 lei in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii. A obligat debitoarea sa plateasca creditoarei cheltuieli de judecata in cuantum de 510,3 lei. Pentru a pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele: Intre parti s-au incheiat contractele de vanzare-cumparare comerciala nr. 357/01.07.2008 si nr. 358/31.10.2008 prin care creditoarea s-a obligat sa vanda debitoarei marfa, iar debitoarea s-a obligat sa achite contravaloarea acesteia in termenul de plata stipulat in contract, pe baza facturilor emise de catre creditoare. Pentru intarzierea la plata facturilor, s-a prevazut obligatia debitoarei de a plati penalitati de intarziere calculate de la data scadentei si pana la data platii. In executarea contractului, creditoarea a emis in perioada iulie 2008 - februarie 2009 pe numele debitoarei mai multe facturi fiscale in valoare totala de 253.506,73 lei. Toate facturile au fost insusite de catre debitoare prin semnarea si stampilarea lor. Nu exista dovada achitarii lor, si intrucat scadenta a fost depasita s-au calculat si penalitati de intarziere in cuantum total de 65.291,73 lei, retine prima instanta. Pentru achitarea datoriei, creditoarea a introdus actiune impotriva debitoarei pe calea dreptului comun ce a fost inregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i B i h o r la data de 20.05.2009. In drept, prima instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 591 alineatul 1 Cod procedura civila, creditorul care nu are titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat actiune. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta. Prima instanta a constatat ca sunt indeplinite aceste conditii legale, iar fata de situatia de fapt retinuta, a apreciat ca cererea de instituire a unui sechestru asigurator asupra bunurilor debitoarei este intemeiata. Prima instanta a apreciat necesar a fi obligata creditoarea la plata unei cautiuni fata de cuantumul ridicat al creantei si de consecintele pe care instituirea masurii le va avea asupra activitatii debitoarei. A dispus astfel instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile proprietatea debitoarei pana la concurenta creantei, urmand ca valorificarea bunurilor sechestrate sa se poata face, eventual, numai dupa ce creditorul a obtinut titlul executoriu. Impotriva acestei incheieri a declarat recurs (...) B. U. O. ROMANIA SRL solicitand admiterea acestuia si, in principal, modificarea in tot a incheierii in sensul respingerii cererii de infiintare a sechestrului asiguratoriu ca inadmisibila si nefondata, sau, in subsidiar, modificarea in parte a incheierii recurate, in sensul respingerii cererii ca inadmisibila in ce priveste bunurile imobile. In motivare, recurenta arata ca incheierea atacata nu cuprinde motivele pe care se sprijina, astfel incat instanta de control nici nu are posibilitatea de a o verifica. In al doilea rand recurenta considera ca incheierea recurata este data cu incalcarea legii. In dezvoltarea acestui motiv de recurs, arata ca, pe de o parte, nu au fost indeplinite conditiile legale privind plata cautiunii anterior dispunerii masurii. Invedereaza ca in speta conditia existentei unui inscris nu este indeplinita, facturile emise de intimata nefiind acceptate la plata. Astfel, considera ca se impunea plata unei cautiuni de 50% din valoarea reclamata. Totodata, recurenta considera ca nu este indeplinita conditia legala privind intentarea unei actiuni. O procedura speciala si sumara cum este cea a somatiei de plata nu se incadreaza in cerinta art. 591 Cod de Procedura Civila. Se mai arata de catre recurenta ca incheierea a fost data cu incalcarea art. 907 Cod comercial care impune verificarea unui interes din partea reclamantului pentru a cere instituirea sechestrului, cu alte cuvinte un interes intemeiat pe un caz bine justificat. Este invocata in continuare inadmisibilitatea actiunii intimatei reclamante in ceea ce priveste instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile. In acest sens, invedereaza ca partile sunt societati comerciale iar contractele de vanzare cumparare in discutie sunt incheiate in cursul activitatii de comert. Prin urmare, trebuie avute in vedere dispozitiile art. 907 si 908 Cod comercial. Prin intampinarea depusa la dosar, intimata (...) CA(...) solicita respingerea recursului ca nefondat si mentinerea in totalitate, ca temeinica si legala, a incheierii recurate. In motivare, intimata arata ca incheierea instantei este corespunzator motivata, prima instanta facand o corecta apreciere a probelor depuse la dosar, prin raportare la art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila. Considera intimata ca este indeplinita cerinta intentarii unei actiuni, prevazuta de art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, acest articol nefacand vreo distinctie intre actiunea de drept comun si o cerere intemeiata pe OG 5/2001. Critica referitoare la achitarea cautiunii anterior pronuntarii hotararii o considera nefondata, fata de dispozitiile art. 592 alin. 2 Cod de Procedura Civila, din care rezulta ca instanta trebuie sa fixeze cautiunea prin incheierea de incuviintare a sechestrului. Referitor la cuantumul cautiunii, invedereaza ca cererea sa este intemeiata pe art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila. Referitor la temeinicia cererii de infiintare a sechestrului, intimata arata ca temeinicia pretentiilor creditoarei urmeaza a fi analizata in cadrul procedurii somatiei de plata, si nu in cadrul cererii de instituire a sechestrului asigurator. In prezenta cauza trebuie verificate doar conditiile prevazute de art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, respectiv existenta unei creante constatate printr-un inscris, exigibila, precum si conditia privind intentarea unei actiuni. In ce priveste instituirea sechestrului si asupra imobilelor, intimata invoca solutia data de instanta suprema in cadrul unui recurs in interesul legii - Decizia 84/2007. Examinand incheierea atacata prin prisma motivelor de recurs invocate, precum si sub toate aspectele, in baza prevederilor art. 3041 Cod de Procedura Civila, avand in vedere actele si lucrarile dosarului, se constata urmatoarele: Motivul de recurs referitor la nemotivarea hotararii de catre prima instanta este neintemeiat. Astfel, chiar daca motivarea instantei de fond nu este una exhaustiva, ea indeplineste cerintele prevazute de art. 261 pct. 5 Cod de Procedura Civila, rezultand "motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei", instanta analizand indeplinirea conditiilor prevazute de art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila. Potrivit art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, infiintarea sechestrului asigurator poate fi solicitata de creditorul care nu are titlu executoriu dar a carui creanta este constatata printr-un act scris si este exigibila, daca dovedeste ca a intentat actiune. Din aceste prevederi legale rezulta ca pentru infiintarea sechestrului asigurator trebuie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: creanta sa fie constatata printr-un inscris; creanta sa fie exigibila si reclamantul sa dovedeasca ca a intentat o actiune in justitie impotriva paratului. Referitor la sustinerile din recurs in sensul obligativitatii achitarii unei cautiuni de 50% de catre reclamanta, acestea sunt neintemeiate, deoarece reclamanta a aratat expres ca isi intemeiaza actiunea pe art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, si nu se pune problema aplicarii alineatelor 2 si 3 ale art. 591, care prevad obligativitatea aplicarii cautiunii de 50%. In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantei in raport de neindeplinirea conditiei privind "intentarea unei actiuni", Curtea retine ca art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila nu distinge atunci cand impune cerinta dovedirii intentarii unei actiuni intre o actiune de drept comun si o cerere intemeiata pe dispozitiile O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata. Mai mult, practica judiciara s-a pronuntat in mod constant in sensul admisibilitatii unei cereri de infiintare a masuri asiguratorii, in conditiile existentei intre parti a unei actiuni privind emiterea unei somatii de plata, cu atat mai mult cu cat si in aceasta situatie se urmareste obtinerea unui titlu executoriu ce are ca finalitate executarea creantei. Prin urmare, aceasta exceptie este neintemeiata. Referitor la criticile recurentei cu privire la inexistenta unui inscris care sa constate creanta, Curtea apreciaza ca aceste critici sunt partial fondate. Potrivit art. 379 alin. 3 Cod de Procedura Civila, "creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor, sau recunoscute de dansul". In speta, reclamanta a depus la dosar copiile contractelor de vanzare- cumparare nr. 358 din 31.10.2008 si 357/01.07.2008, incheiate intre cele doua parti, precum si copiile unui nr. de 8 facturi emise de reclamanta intimata catre recurenta pentru o suma totala de 253.506,73 lei, facturi ce au fost semnate si stampilate de catre recurenta. Prin urmare, nu se poate retine ca pentru suma mai sus aratata reclamanta nu detine un inscris. Cu privire insa la suma de 65.291,73 lei, reprezentand penalitati de intarziere, nu se poate considera ca aceasta este constatata printr-un act scris, deoarece prin act scris se intelege numai actul constatator al creantei, din textul caruia sa rezulte, fara interventia unor alte imprejurari straine, elementele raportului judiciar incheiat intre parti, in special existenta datoriei si obligatia debitorului de a plati o anumita suma de bani. Mai mult, actul scris trebuie sa aiba prin el insusi forta probanta suficienta pentru admiterea unei actiuni, iar daca mai trebuie administrate alte probe, ca si in cazul inceputului de proba scrisa, nu se poate institui sechestrul asigurator decat cu cautiune, in conditiile art. 591 alin. 2 si 3 Cod de Procedura Civila. In cauza, creanta invocata de catre intimata parata, respectiv penalitatile de intarziere calculate potrivit clauzei penale prevazute in contractul de vanzare-cumparare comercial incheiat intre parti, nu este constatata printr-un act scris, in sensul cerut de art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, deoarece pentru stabilirea cu certitudine a creantei creditoarei se impune administrarea si a altor probe, cu atat mai mult cu cat societatea parata contesta modalitatea de calcul a penalitatilor de intarziere. In ceea ce priveste existenta unui interes al reclamantei, este evident ca aceasta are un interes in instituirea sechestrului asigurator, pentru a garanta executarea creantei sale in situatia in care aceasta creanta nu va fi executata benevol de catre debitor. Pentru instituirea sechestrului asigurator, art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila nu prevede ca reclamantul sa faca dovada unui caz bine justificat, astfel cum arata recurentul, iar pe de alta parte instituirea sechestrului asigurator nu reprezinta o facultate pentru instanta, aceasta fiind obligata ca, la cererea creditorului, atunci cand constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, sa dispuna instituirea sechestrului asigurator. Referitor la motivul de recurs potrivit caruia sechestrul asigurator in materie comerciala nu s-ar putea dispune decat asupra bunurilor mobile ale debitorului si nu asupra bunurilor imobile ale acestuia, cum s-a dispus in cauza, si acest motiv de recurs este neintemeiat. Astfel, din coroborarea dispozitiilor art. 907 Cod comercial cu dispozitiile art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, rezulta ca si in materie comerciala se poate institui sechestrul asigurator asupra bunurilor imobile. In acest sens, s-a pronuntat si I n a l t a C u r t e de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 84/2007, data in recurs in interesul legii. Pentru considerentele aratate, recursul urmeaza a fi admis in baza art. 312 alin. 1 Cod de Procedura Civila, iar incheierea va fi modificata in parte in sensul ca se va reduce suma pana la concurenta careia s-a dispus instituirea sechestrului asigurator de la 306.998,4 lei la 253.506,73 lei si va respinge cererea de infiintare a sechestrului asigurator pentru suma de 65.291,73 lei, reprezentand penalitati de intarziere, mentinand restul dispozitiilor incheierii recurate. In baza art. 276 Cod de Procedura Civila, raportat la art. 316 Cod de Procedura Civila, va obliga recurenta sa plateasca intimatei suma de 500 de lei cheltuieli de judecata in recurs. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE: Admite ca fondat recursul declarat de recurenta (...) B. U. O. ROMANIA SRL O impotriva Incheierii nr. 20/COM din 21 mai 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B i h o r pe care o modifica in parte in sensul ca: Reduce suma pana la concurenta careia s-a dispus instituirea sechestrului asigurator de la 306.998,40 lei la 253.506,73 lei. Respinge cererea de infiintare a sechestrului asigurator pentru suma de 65.291,73 lei. Mentine restul dispozitiilor incheierii atacate. Obliga recurenta sa plateasca intimatei suma de 500 de lei cheltuieli partiale de judecata. IREVOCABILA. Pronuntata in sedinta publica din 2 iulie 2009. Presedinte Judecator Judecator Grefier (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) cu opinie separata OPINIE SEPARATA Apreciez ca solutia care se impunea in cauza era aceea de a se respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta (...) B. U. O. ROMANIA SRL si mentinerea in totalitate a Incheierii nr. 20/21.05.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B i h o r. Inscrisul constatator al creantei reprezentand atat debitul principal in suma de 253.506,73 lei cat si penalitatile in suma de 65.291,73 lei il reprezinta contractele de vanzare-cumparare nr. 357/01.07.2008 si 358/31.10.2008, si nu facturile emise pentru debitul principal, deoarece factura reprezinta doar un document contabil in baza caruia beneficiarul marfii livrate si facturate poate face plata acesteia si sa inregistreze in contabilitate aceasta plata. Obligatia debitorului la plata penalitatilor izvoraste din cele doua contracte de vanzare-cumparare depuse in copie la dosar, cuantumul acestor penalitati este in speta de 65.291,73 lei, penalitati calculate pana la data de 15 mai 2009, deci scadente la data de 15.05.2009 situatie in care nu se poate spune ca aceasta creanta nu e certa. Mai mult, reclamanta intimata a depus la dosar un inscris privind modalitatea de calcul a acestor penalitati (fila 6), cu privire la fiecare factura restanta la plata, si pe perioada cuprinsa intre data scadentei platii pentru debitul principal si data de 15 mai 2009, situatie in care este evident si cuantumul acestor penalitati. Pentru stabilirea acestui cuantum nu e necesar nici un alt act scris decat contractul de vanzare-cumparare ce contine clauza penala conform careia se vor percepe "penalizari de 0,15% pe zi pentru fiecare zi de intarziere" de catre vanzator (art. 8 pct. 8.2) iar intinderea acestor penalitati se stabileste printr-un simplu calcul matematic. In situatia in care se accepta de catre instanta ca intinderea debitului principal este certa, fiind cea inscrisa in cele opt facturi emise de reclamanta si semnate si stampilate de recurenta, apreciez ca si cuantumul penalitatilor calculate pentru neplata la termen a acestor facturi pana la data de 15.05.2009 este la fel de cert, mai ales ca, asa cum am aratat, modalitatea de calcul a acestora rezulta foarte clar din inscrisul depus la dosar de catre reclamanta (fila 6). Rolul clauzei penale este tocmai acela de a scuti pe creditor de necesitatea dovedirii existentei si intinderii prejudiciului, fiind necesara doar simpla dovada a neexecutarii sau a executarii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiei principale, pentru a putea fi obligat debitorul la plata penalitatilor prevazute prin clauza penala. Judecator (...) (...) S. D.S. /06.07.2009 S. opinie separata M.S./06.07.2009 Judecator fond A.T. U. H.R.2 ex/06.07.2009

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 2560/R/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 111/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 32 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 596 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 73 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 402R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 140 R - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com