Stiri Academica Barouri Case de avocatura Cariere Librarie Proprietate intelectuala Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 268

Comercial - sechestru asigurator
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 02-07-2009

Discutii similare pe forum

Sechestru asigurator - scris de minodora - 5 raspunsuri
Amo sentinta penala a TMB prin care se hotaraste mentinerea sechestrului asigurator stabilit printr-o Ordonanta a Parchetului de pe langa TMB si am de platit daune. Daunele au fost achitate. Acum, cum pot sa fac sa ridic sechestrul? Multumesc anticipat pentru raspuns.
Sechestru asigurator - scris de marilena - 0 raspunsuri
Prin incheierea Instantei s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui bun imobil, cu precizarea ca fiind [b:2pssj2ni] "EXECUTORIE". [/b:2pssj2ni]Judecata cauzei se amana si se acorda un termen ulterior, precizand [b:2pssj2ni]"cu recurs in ceea ce priveste cererea privind instituirea sechestrului asigurator". [/b:2pssj2ni] In aceasta situatie se poate pune sechestru asigurator sau se asteapta definitivarea pronuntarii.
Sechestru asigurator - scris de gratie - 2 raspunsuri
mi s-a pus sechestru asigurator de finante pentru datoria societatii (SA cu actiuni la purtator) la care eu am 4 actiuni. S-a atras raspunderea solidara. Ce sanse am sa scap de sechestru?
Sechestru asigurator - scris de inxs_2099 - 4 raspunsuri
pentru instituirea unui sechestru asigurator, in afara de cererea propriu-zisa in care este indicat bunul imobil ce urmeaza a fi pus sub sechestru si taxa de tb in cuantum de 10 Ron, se mai adauga vreun inscris ?Multumesc
Sechestru asigurator - scris de sasa2010 - 0 raspunsuri
Buna ziua, este vorba de un sechestru asigurator in civil. Sunt indeplinite toate conditiile, insa as dori sa aflu care ar putea fi motivele judecatorului de amanare a termenului de judecata, atata timp cat acesta se judeca la urgenta. Va multumesc.
R O M A N I A
           CURTEA DE A P E L  O R A D E A
           Sectia Comerciala si de Contencios
              Administrativ si Fiscal
                               Dosar nr. (...)
           D E C I Z I A nr. 268/2009 - R
           Sedinta publica din 2 iulie 2009
              Presedinte: (...) (...)
              Judecator: (...) (...)
              Judecator: (...) (...)
              Grefier: (...) (...)
   Pe rol fiind solutionarea recursului comercial formulat de recurenta
parata (...) B. U. O. ROMANIA SRL cu sediul in O, E. S. G. I, nr. 2,
judetul B, in contradictoriu cu intimata reclamanta (...) CA(...) cu sediul
in O,(...), judetul B impotriva Incheierii nr. 20/COM/21.05.2009 pronuntata
de T r i b u n a l u l  B i h o r in dosarul (...), avand ca obiect
sechestru asigurator.
   La apelul nominal facut in sedinta publica de azi se prezinta
reprezentantul recurentei (...) B. U. O. ROMANIA SRL avocat D. U. in baza
imputernicirii nr. 8/05.06.2009 si reprezentanta intimatei (...) CA(...)
avocat E. D. in baza imputernicirii FN din 30.06.2009.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei, invederandu-se instantei ca recursul este
legal timbrat cu 20 lei taxa de timbru - chitanta BC (...) B.H. din
24.06.2009 - plus 0,5 lei timbru judiciar, dupa care:
    Reprezentanta intimatei (...) CA(...) depune la dosar intampinare;
comunica un exemplar de pe aceasta cu reprezentantul recurentei. Totodata,
depune la dosar doua extrase de cont.
    Instanta constatand ca nu sunt alte cereri prealabile, acorda
cuvantul asupra recursului.
    Reprezentantul recurentei (...) B. U. O. ROMANIA SRL solicita
admiterea recursului, modificarea in totalitate a incheierii atacate in
sensul respingerii cererii. Invedereaza ca incheierea recurata nu cuprinde
motivele pe care se intemeiaza, faptul ca nu s-au indeplinit conditiile
legale privind plata cautiunii, aratand ca nu este constatata printr-un
inscris creanta, facturile nefiind toate semnate si stampilate; considera
ca trebuia stabilita o cautiune de 50% din valoarea pretinsa; invedereaza
faptul ca instanta a dispus achitarea cautiunii dupa pronuntare. Considera
ca nu este indeplinita nici conditia privind intentarea unei actiuni,
somatia de plata nefiind suficienta sub acest aspect. Face trimitere la
prevederile C o d u l u i  c o m e r c i a l, ce prevad cerinta
existentei unui caz bine justificat. Considera ca este inadmisibila cererea
in ce priveste imobilele. Cheltuieli de judecata nu solicita.
    Reprezentanta  intimatei  (...)  CA(...)  solicita  respingerea
recursului, cu cheltuieli de judecata. Considera ca incheierea  este
temeinica si legala, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 591 Cod
de Procedura Civila. Considera ca prima instanta a facut o justa apreciere
a actelor de la dosar.  In ce priveste inadmisibilitatea cererii de
sechestru, arata ca art. 591 Cod de Procedura Civila se refera la dovada
intentarii unei actiuni, fara a face vreo distinctie sub acest aspect.
Invoca solutiile din practica judiciara. Referitor la cautiune, invedereaza
ca dovada achitarii acesteia exista la dosar. Nu era nevoie de o cautiune
de 50% din valoare, cererea fiind intemeiata pe art. 591 alin. 1 Cod de
Procedura Civila. Invedereaza ca o parte din facturi au fost achitate; ca
nu s-a facut vreo compensare, neexistand nici probe in acest sens.
Referitor la conditia constatarii creantei printr-un inscris, invedereaza
ca exista contract intre parti, prin care sunt stabilite si penalitatile.
Scadenta a fost cu mult depasita, fiind vorba de sume importante, de care
reclamanta intimata este lipsita datorita relei credinte  a  paratei
recurente. Face trimitere la recursul in interesul legii depus la dosar,
din care rezulta ca sechestrul poate privi si imobile. Solicita si
cheltuieli de judecata, urmand sa depuna chitanta doveditoare.
             C U R T E A  D E  A P E L
               D E L I B E R A N D
   Asupra recursului  c o m e r c i a l  d e fata, constata
urmatoarele:
   Prin Incheierea nr. 20/COM/21.05.2009 T r i b u n a l u l  B i h o r
a admis cererea formulata de creditoarea (...) CA(...), cu sediul in
O,(...), judetul B, impotriva debitoarei (...) B. U. O. SRL, cu sediul in
O, E. S. G. I, nr. 2, judetul B. A dispus instituirea sechestrului
asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si  imobile  proprietatea
debitoarei pana la concurenta sumei de 306.998,40 lei, sub conditia platii
unei cautiuni in cuantum de 30.000 lei in termen de 5 zile de la
comunicarea incheierii. A obligat debitoarea sa plateasca creditoarei
cheltuieli de judecata in cuantum de 510,3 lei.
   Pentru a pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:
   Intre parti s-au incheiat contractele de vanzare-cumparare comerciala
nr. 357/01.07.2008 si nr. 358/31.10.2008 prin care creditoarea s-a obligat
sa vanda debitoarei marfa, iar debitoarea  s-a  obligat  sa  achite
contravaloarea acesteia in termenul de plata stipulat in contract, pe baza
facturilor emise de catre creditoare. Pentru  intarzierea  la  plata
facturilor, s-a prevazut obligatia debitoarei de a plati penalitati de
intarziere calculate de la data scadentei si pana la data platii.
    In executarea contractului, creditoarea a emis in perioada iulie 2008
-
februarie 2009 pe numele debitoarei mai multe facturi fiscale in valoare
totala de 253.506,73 lei. Toate facturile au fost insusite de catre
debitoare prin semnarea si stampilarea lor. Nu exista dovada achitarii lor,
si intrucat scadenta a fost depasita s-au calculat si penalitati de
intarziere in cuantum total de 65.291,73 lei, retine prima instanta.
    Pentru achitarea datoriei, creditoarea a introdus actiune impotriva
debitoarei pe calea dreptului comun ce a fost inregistrata pe rolul T r i
b u n a l u l u i  B i h o r la data de 20.05.2009.
    In drept, prima instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 591
alineatul 1 Cod procedura civila, creditorul care nu are titlu executoriu,
dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate
solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si
imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat actiune. El poate fi
obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta.
    Prima instanta a constatat ca sunt indeplinite aceste conditii
legale, iar fata de situatia de fapt retinuta, a apreciat ca cererea de
instituire a unui sechestru asigurator asupra bunurilor debitoarei este
intemeiata. Prima instanta a apreciat necesar a fi obligata creditoarea la
plata unei cautiuni fata de cuantumul ridicat al  creantei  si  de
consecintele pe care instituirea masurii le va avea asupra activitatii
debitoarei.
    A dispus astfel instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor
bunurilor mobile si imobile proprietatea debitoarei pana la concurenta
creantei, urmand ca valorificarea bunurilor sechestrate sa se poata face,
eventual, numai dupa ce creditorul a obtinut titlul executoriu.
   Impotriva acestei incheieri a declarat recurs (...) B. U. O. ROMANIA
SRL solicitand admiterea acestuia si, in principal, modificarea in tot a
incheierii in sensul respingerii cererii de infiintare a sechestrului
asiguratoriu ca inadmisibila si nefondata, sau, in subsidiar, modificarea
in parte a incheierii recurate, in sensul  respingerii  cererii  ca
inadmisibila in ce priveste bunurile imobile.
   In motivare, recurenta arata ca incheierea atacata nu cuprinde
motivele pe care se sprijina, astfel incat instanta de control nici nu are
posibilitatea de a o verifica.
   In al doilea rand recurenta considera ca incheierea recurata este data
cu incalcarea legii.
    In dezvoltarea acestui motiv de recurs, arata ca, pe de o parte,  nu
au fost indeplinite conditiile legale privind plata cautiunii anterior
dispunerii masurii.  Invedereaza ca in speta conditia existentei unui
inscris nu este indeplinita, facturile emise de intimata nefiind acceptate
la plata. Astfel, considera ca se impunea plata unei cautiuni de 50% din
valoarea reclamata.
   Totodata, recurenta considera ca nu este indeplinita conditia legala
privind intentarea unei actiuni. O procedura speciala si sumara cum este
cea a somatiei de plata nu se incadreaza in cerinta art. 591 Cod de
Procedura Civila.
   Se mai arata de catre recurenta ca incheierea a fost data cu
incalcarea art. 907 Cod comercial care impune verificarea unui interes din
partea reclamantului pentru a cere instituirea sechestrului, cu alte
cuvinte un interes intemeiat pe un caz bine justificat.
   Este invocata in continuare inadmisibilitatea actiunii intimatei
reclamante in ceea ce priveste instituirea sechestrului asigurator asupra
bunurilor imobile. In acest sens, invedereaza ca partile sunt societati
comerciale iar contractele de vanzare cumparare in discutie sunt incheiate
in cursul activitatii de comert. Prin urmare, trebuie avute in vedere
dispozitiile art. 907 si 908 Cod comercial.
   Prin intampinarea depusa la dosar, intimata (...) CA(...) solicita
respingerea recursului ca nefondat si mentinerea in  totalitate,  ca
temeinica si legala, a incheierii recurate.
   In motivare, intimata arata ca incheierea instantei este corespunzator
motivata, prima instanta facand o corecta apreciere a probelor depuse la
dosar, prin raportare la art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila.
   Considera intimata ca este indeplinita cerinta intentarii  unei
actiuni, prevazuta de art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, acest
articol nefacand vreo distinctie intre actiunea de drept comun si o cerere
intemeiata pe OG 5/2001.
   Critica referitoare la achitarea cautiunii anterior  pronuntarii
hotararii o considera nefondata, fata de dispozitiile art. 592 alin. 2 Cod
de Procedura Civila, din care rezulta ca instanta trebuie sa fixeze
cautiunea prin incheierea de incuviintare a sechestrului. Referitor la
cuantumul cautiunii, invedereaza ca cererea sa este intemeiata pe art. 591
alin. 1 Cod de Procedura Civila.
   Referitor la temeinicia cererii de infiintare a sechestrului, intimata
arata ca temeinicia pretentiilor creditoarei urmeaza a fi analizata in
cadrul procedurii somatiei de plata, si nu in cadrul cererii de instituire
a sechestrului asigurator. In prezenta cauza trebuie verificate doar
conditiile prevazute de art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, respectiv
existenta unei creante constatate printr-un inscris, exigibila, precum si
conditia privind intentarea unei actiuni.
   In ce priveste instituirea sechestrului si asupra imobilelor, intimata
invoca solutia data de instanta suprema in cadrul unui recurs in interesul
legii - Decizia 84/2007.
   Examinand incheierea atacata prin prisma motivelor de recurs invocate,
precum si sub toate aspectele, in baza prevederilor art. 3041 Cod de
Procedura Civila, avand in vedere actele si lucrarile dosarului, se
constata urmatoarele:
   Motivul de recurs referitor la nemotivarea hotararii de catre prima
instanta este neintemeiat. Astfel, chiar daca motivarea instantei de fond
nu este una exhaustiva, ea indeplineste cerintele prevazute de art. 261
pct. 5 Cod de Procedura Civila, rezultand "motivele de fapt si de drept
care au format convingerea instantei", instanta analizand indeplinirea
conditiilor prevazute de art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila.
   Potrivit art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, infiintarea
sechestrului asigurator poate fi solicitata de creditorul care nu are titlu
executoriu dar a carui creanta este constatata printr-un act scris si este
exigibila, daca dovedeste ca a intentat actiune. Din aceste prevederi
legale rezulta ca pentru infiintarea sechestrului asigurator  trebuie
indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:  creanta  sa  fie
constatata printr-un inscris; creanta sa fie exigibila si reclamantul sa
dovedeasca ca a intentat o actiune in justitie impotriva paratului.
   Referitor la sustinerile din recurs in  sensul  obligativitatii
achitarii unei cautiuni de 50% de catre  reclamanta,  acestea  sunt
neintemeiate, deoarece reclamanta a aratat expres ca isi  intemeiaza
actiunea pe art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, si nu se pune
problema aplicarii alineatelor 2 si 3 ale art.  591,  care  prevad
obligativitatea aplicarii cautiunii de 50%.
   In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantei in
raport de neindeplinirea conditiei privind "intentarea unei actiuni",
Curtea retine ca art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila nu distinge
atunci cand impune cerinta dovedirii intentarii unei actiuni intre o
actiune de drept comun si o cerere intemeiata pe dispozitiile O.G. nr.
5/2001 privind somatia de plata. Mai mult, practica judiciara s-a pronuntat
in mod constant in sensul admisibilitatii unei cereri de infiintare a
masuri asiguratorii, in conditiile existentei intre parti a unei actiuni
privind emiterea unei somatii de plata, cu atat mai mult cu cat si in
aceasta situatie se urmareste obtinerea unui titlu executoriu ce are ca
finalitate executarea creantei. Prin urmare,  aceasta  exceptie  este
neintemeiata.
   Referitor la criticile recurentei cu privire la inexistenta unui
inscris care sa constate creanta, Curtea apreciaza ca aceste critici sunt
partial fondate.
   Potrivit art. 379 alin. 3 Cod de Procedura Civila, "creanta certa este
aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte
acte, chiar neautentice, emanate de la debitor, sau recunoscute de dansul".
   In speta, reclamanta a depus la dosar copiile contractelor de vanzare-
cumparare nr. 358 din 31.10.2008 si 357/01.07.2008, incheiate intre cele
doua parti, precum si copiile unui nr. de 8 facturi emise de reclamanta
intimata catre recurenta pentru o suma totala de 253.506,73 lei, facturi ce
au fost semnate si stampilate de catre recurenta. Prin urmare, nu se poate
retine ca pentru suma mai sus aratata reclamanta nu detine un inscris.
   Cu privire insa la suma de 65.291,73 lei, reprezentand penalitati de
intarziere, nu se poate considera ca aceasta este constatata printr-un act
scris, deoarece prin act scris se intelege numai actul constatator al
creantei, din textul caruia sa rezulte, fara interventia unor  alte
imprejurari straine, elementele raportului judiciar incheiat intre parti,
in special existenta datoriei si obligatia debitorului de a plati o anumita
suma de bani.
   Mai mult, actul scris trebuie sa aiba prin el insusi forta probanta
suficienta pentru admiterea unei actiuni, iar daca mai trebuie administrate
alte probe, ca si in cazul inceputului de proba scrisa, nu se poate
institui sechestrul asigurator decat cu cautiune, in conditiile art. 591
alin. 2 si 3 Cod de Procedura Civila.
   In cauza, creanta invocata de catre intimata parata, respectiv
penalitatile de intarziere calculate potrivit clauzei penale prevazute in
contractul de vanzare-cumparare comercial incheiat intre parti, nu este
constatata printr-un act scris, in sensul cerut de art. 591 alin. 1 Cod de
Procedura Civila, deoarece pentru stabilirea cu certitudine a creantei
creditoarei se impune administrarea si a altor probe, cu atat mai mult cu
cat societatea parata contesta modalitatea de calcul a penalitatilor de
intarziere.
   In ceea ce priveste existenta unui interes al reclamantei, este
evident ca aceasta are un interes in instituirea sechestrului asigurator,
pentru a garanta executarea creantei sale in situatia in care aceasta
creanta nu va fi executata benevol de catre debitor. Pentru instituirea
sechestrului asigurator, art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila nu
prevede ca reclamantul sa faca dovada unui caz bine justificat, astfel cum
arata recurentul, iar pe de alta parte instituirea sechestrului asigurator
nu reprezinta o facultate pentru instanta, aceasta fiind obligata ca, la
cererea creditorului, atunci cand constata ca sunt indeplinite conditiile
prevazute de art. 591 alin. 1 Cod de Procedura Civila, sa dispuna
instituirea sechestrului asigurator.
   Referitor la motivul de recurs potrivit caruia sechestrul asigurator
in materie comerciala nu s-ar putea dispune decat asupra bunurilor mobile
ale debitorului si nu asupra bunurilor imobile ale acestuia, cum s-a dispus
in cauza, si acest motiv de recurs este neintemeiat.  Astfel,  din
coroborarea dispozitiilor art. 907 Cod comercial cu dispozitiile art. 591
alin. 1 Cod de Procedura Civila, rezulta ca si in materie comerciala se
poate institui sechestrul asigurator asupra bunurilor imobile. In acest
sens, s-a pronuntat si I n a l t a  C u r t e de Casatie si Justitie prin
Decizia nr. 84/2007, data in recurs in interesul legii.
   Pentru considerentele aratate, recursul urmeaza a fi admis in baza
art. 312 alin. 1 Cod de Procedura Civila, iar incheierea va fi modificata
in parte in sensul ca se va reduce suma pana la concurenta careia s-a
dispus instituirea sechestrului asigurator de la  306.998,4  lei  la
253.506,73 lei si va respinge cererea de infiintare a  sechestrului
asigurator pentru suma de 65.291,73 lei, reprezentand penalitati  de
intarziere, mentinand restul dispozitiilor incheierii recurate.
   In baza art. 276 Cod de Procedura Civila, raportat la art. 316 Cod de
Procedura Civila, va obliga recurenta sa plateasca intimatei suma de 500 de
lei cheltuieli de judecata in recurs.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
   Admite ca fondat recursul declarat de recurenta (...) B. U. O.
ROMANIA SRL O impotriva Incheierii nr. 20/COM din 21 mai 2009 pronuntata de
 T r i b u n a l u l  B i h o r pe care o modifica in parte in sensul ca:
    Reduce suma pana la concurenta careia s-a dispus  instituirea
sechestrului asigurator de la 306.998,40 lei la 253.506,73 lei.
   Respinge cererea de infiintare a sechestrului asigurator pentru suma
de 65.291,73 lei.
   Mentine restul dispozitiilor incheierii atacate.
   Obliga recurenta sa plateasca intimatei suma de 500 de lei cheltuieli
partiale de judecata.
   IREVOCABILA.
   Pronuntata in sedinta publica din 2 iulie 2009.
       Presedinte        Judecator          Judecator
        Grefier
     (...) (...)     (...) (...)    (...) (...)     (...)
(...)
                    cu opinie separata

                OPINIE SEPARATA
   Apreciez ca solutia care se impunea in cauza era aceea de a se
respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta (...) B. U. O. ROMANIA
SRL si mentinerea in totalitate a Incheierii nr. 20/21.05.2009 pronuntata
de T r i b u n a l u l  B i h o r.
   Inscrisul constatator al creantei reprezentand atat debitul principal
in suma de 253.506,73 lei cat si penalitatile in suma de 65.291,73 lei il
reprezinta  contractele de  vanzare-cumparare  nr.  357/01.07.2008  si
358/31.10.2008, si nu facturile emise pentru debitul principal, deoarece
factura reprezinta doar un document contabil in baza caruia beneficiarul
marfii livrate si facturate poate face plata acesteia si sa inregistreze in
contabilitate aceasta plata.
   Obligatia debitorului la plata penalitatilor izvoraste din cele doua
contracte de vanzare-cumparare depuse in copie la dosar, cuantumul acestor
penalitati este in speta de 65.291,73 lei, penalitati calculate pana la
data de 15 mai 2009, deci scadente la data de 15.05.2009 situatie in care
nu se poate spune ca aceasta creanta nu e certa. Mai mult, reclamanta
intimata a depus la dosar un inscris privind modalitatea de calcul a
acestor penalitati (fila 6), cu privire  la fiecare factura restanta la
plata, si pe perioada cuprinsa intre data scadentei platii pentru debitul
principal si data de 15 mai 2009, situatie in care este evident si
cuantumul acestor penalitati.
   Pentru stabilirea acestui cuantum nu e necesar nici un alt act scris
decat contractul de vanzare-cumparare ce contine clauza penala conform
careia se vor percepe "penalizari de 0,15% pe zi pentru fiecare zi de
intarziere" de catre vanzator (art. 8 pct.  8.2) iar intinderea acestor
penalitati se stabileste printr-un simplu calcul matematic.
   In situatia in care se accepta de catre instanta ca intinderea
debitului principal este certa, fiind cea inscrisa in cele opt facturi
emise de reclamanta si semnate si stampilate de recurenta, apreciez ca si
cuantumul penalitatilor calculate pentru neplata la termen a acestor
facturi pana la data de 15.05.2009 este la fel de cert, mai ales ca, asa
cum am aratat, modalitatea de calcul a acestora rezulta foarte clar din
inscrisul depus la dosar de catre reclamanta (fila 6). Rolul clauzei penale
este tocmai acela de a scuti pe creditor de necesitatea  dovedirii
existentei si intinderii prejudiciului, fiind necesara doar simpla dovada a
neexecutarii sau a executarii cu intarziere sau necorespunzatoare  a
obligatiei principale, pentru a putea fi obligat debitorul la plata
penalitatilor prevazute prin clauza penala.
              Judecator
                      (...) (...)


   S. D.S. /06.07.2009
   S. opinie separata M.S./06.07.2009
   Judecator fond A.T.
   U. H.R.2 ex/06.07.2009


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 421 R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 73 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 199 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 1090 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC.NR.21/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 208 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 645/2008-R - Civil - reziliere contract
 • Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013