Avocatura Com
Spete: Hotararea 1561

Litigii de munca - completare carnet de munca
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Recurs
Data: 15-07-2009

Discutii similare pe forum

Despre carnet de munca - scris de marriadellia - 3 raspunsuri
Daca am lipsit doua zile de la servici, fiind in concediu de boala, si am depus certificatul medical, dar contabila a omis sa-l trimita la personal, se poate sa mi se treaca in cartea de munca faptul ca am lipsit nemotivat de la serviciu 2 zile? Intreb asta pentru ca doar acum am ajuns in posesia cartii de munca si am observat aceasta operatiune in cartea mea de munca, desi asta s-a intamplat cu 2 ani in urma. Eu am si acum copia dupa certificatul medical. Sanctiunile se trec in cartea de munca?...
Probleme - Carnet de munca - scris de Dolores_RKT - 9 raspunsuri
Buna. Am si eu o problema cu cartea de munca. De curand mi-am dat demisia de la firma la care lucrez(la 02.04.2007). Am inteles ca demisia devine efectiva incepand cu data de 17.04.2007. Problema este ca nici pana acum nu mi-am luat cartea de munca si eu am nevoie de ea la noul serviciu. Exista un termen legal in care trebuie firma sa-mi dea cartea de munca(si ce lege stipuleaza chestia asta) ? Si daca nu i-mi dau cartea de munca in timpul asta ce pot sa fac ? La firma la care ma angajez acu...
Suspendare CIM neinreistrata in carnet de munca? - scris de robert72 - 3 raspunsuri
Buna ziua, in cazul concediului de maternitate, conform art. 50 lit. a, contractul de munca se suspenda de drept. Aceasta suspendare trebuie sa apara inscrisa in cartea de munca? Eu cred ca da, dar pun aceasta intrebare, intru-cat sotia mea a cerut o copie dupa cartea de munca de la firma la care este angajata, iar ultima pagina a copiei, pe ultimul rand, contine inregistrarea angajarii la actualul loc de munca. Contabila sustine ca nu mai este inscris altceva pe alta pagina. Se poate asa ceva...
Litigii de munca - scris de florin42 - 3 raspunsuri
buna ziua ,am avut astazi o infatisare la un proces cu fostul meu angajator iar avocatul lor a depus o intimpinare as dori sa stiu ce trebuie sa fac eu in continuare mentionez ca nu am angajat un avocat .
Trebuie lucrata o perioada minima pt. carnet de munca? - scris de mirmidon - 6 raspunsuri
salut. mi-am dat demisia de la locul de munca dupa o luna si cand am intrebat de carnet de munca mi s-a spus ca trebuie sa lucrezi 3 luni ca sa ti se intocmeasca carnet de munca (eram la prima angajare si aveam CIM). este adevarat?
ROMANIA CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE DOSAR NR(...) D E C I Z I A NR.1561 Sedinta publica din data de 15 iulie 2009 Presedinte : (...) (...) Judecatori : (...) (...) (...) : (...) E. Grefier : E. B. Pe rol fiind judecarea recursului declarat de reclamantul T. B. domiciliat in Targoviste,(...), judetul D impotriva sentintei civile nr.1097 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a la data de 13 mai 2009, in contradictoriu cu intimata parata D. CFR SA SUCURSALA REGIONALA CF B , cu sediul in B, E. H. de Nord nr. 1 La apelul nominal facut in sedinta publica, la prima strigare a cauzei, au raspuns recurentul reclamant T. B. si intimata parata D. CFR SA Regionala CF B prin consilier juridic F. E.. Procedura legal indeplinita. Recurs scutit de plata taxei de timbru. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: Consilier juridic F. E. depune la dosar intampinare si acte anexa pe care le comunica si recurentului reclamant . Recurentul reclamant T. B. solicita lasarea cauzei la a doua strigare pentru a lua cunostinta de continutul intampinarii si al actelor anexa care i-au fost inmanate la acest termen. Curtea, avand in vedere cererea recurentului reclamant privind lasarea cauzei la a doua strigare pentru a lua cunostinta de continutul intampinarii si al actelor anexa, care i-au fost prezentate la acest termen, o considera intemeiata si o incuviinteaza. La reluarea cauzei la a doua strigare au raspuns partile, aratand ca alte cereri nu mai au de formulat, recurentul reclamant aratand ca a luat cunostinta de continutul intampinarii si al actelor anexa si ca nu intelege sa solicite acordarea unui nou termen de judecata. Curtea ia act de declaratia partilor si constatand cauza in stare de judecata acorda cuvantul in dezbateri. Recurentul reclamant T. B., avand cuvantul, sustine oral motivele de recurs depuse in scris la dosar, criticand sentinta primei instante ca fiind nelegala si netemeinica. In mod gresit prima instanta i-a respins actiunea prin care a solicitat incadrarea sa in grupa I de munca, in loc de grupa a II-a. Arata recurentul ca a fost incadrat cu contract de munca pe durata neterminata, in functia de inginer III, dar a prestat munca efectiva la siguranta circulatiei trenurilor, a efectuat activitate de ofiter de serviciu, responsabil pentru Districtul de linie 5 O., operator de linie precum si alte functii si lucrari conform Instructiunilor de serviciu care apartin grupei I-a de munca. Apreciaza ca fata de activitatea prestata, se incadra in grupa I-a , motiv pentru care solicita admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei si admiterea actiunii asa cum a fost formulata. Consilier juridic F. E. solicita respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei ca fiind legala si temeinica. Prin Ordinul Ministrului transporturilor sunt nominalizate meseriile si functiile din unitatile de exploatare a caror activitate este legata de siguranta circulatiei, ori recurentul , prin incadrarea sa nu figureaza in grupele de munca evidentiate pentru grupa I de munca. Solicita respingerea recursului ca nefundat si mentinerea sentintei ca fiind legala si temeinica. C U R T E A Deliberand asupra recursului civil de fata, constata. Reclamantul T. B. a chemat in judecata pe parata D. "CFR" - SA - Sucursala Regionala CF B - Sectia L4 U., solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta aceasta sa fie obligata sa-l incadreze in grupa I de munca pentru perioada desfasurata in cadrul acestei sectii si sa ii opereze mentiunile corespunzatoare in carnetul de munca. In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin adeverinta din 15.12.2008 eliberata de Sectia L4 U. pentru perioada 27.08.1986 - 01.10.1998 cat a fost angajat cu contract de munca permanent, a fost incadrat in grupa a II-a de munca, tinandu-se cont de decizia de salarizare inginer III cu regasire in anexa 2, pozitia 210 din Ordinul (...), in loc de grupa I de munca, desi a prestat efectiv munca in executie la siguranta circulatiei trenurilor, fiind ofiter de serviciu in mod periodic si responsabil pentru Districtul de linie 5 O. si indeplinind mai multe functii si lucrari care conform Instructiunilor de serviciu sunt trecute la grupa I de munca. S-au anexat in copie: adeverinta nr.4668/2008 din care rezulta ca in perioada sus-mentionata acesta a fost incadrat in grupa II de munca conform ordinului 50/1990, republicat in 1994, anexa 2, pozitia 210, deciziile privind numirea reclamantului in functia de diriginte santier la lucrarile de refactie a caii ferate in anii 1994 si 1998, responsabil cu lucrarile traversa beton si remedierea defectelor pe anumite distante, privind inlocuirea in perioada concediului de odihna a sefului de district E. D., controlul din punct de vedere tehnico-economice la lucrarile de reparatii, fisa postului pentru ing.III, carnetul de munca. Parata a depus la dosar o intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii intrucat in conformitate cu prevederile pct.6 din Ordinul nr.50/1990, nominalizarea persoanelor care se incadrau in grupele I si II de munca se facea de catre conducerile unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile concrete in care si-au desfasurat activitatea persoanele respective, stabilindu-se de catre conducerea unitatii atributiile de serviciu ce reveneau fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. S-a depus si adresa nr.5870/2008 a M i n i s t e r u l u i M u n c i i, Familiei si egalitatii de sanse. Reclamantul a mai depus la dosar raspuns la intampinare si precizari. Totodata s-au mai depus la dosar Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1047/1990 si lista meseriilor si functiilor din unitatile de exploatare a caror activitate este legata de siguranta circulatiei, conform prevederilor din anexa nr.9 din Decretul nr.100/1979. La cererea instantei, fata de precizarile reclamantului unitatea parata a depus la dosar adresa nr.23/13.04.2009, din care rezulta ca in perioada 1986-1990 reclamantul a ocupat functia de inginer stagiar iar in perioada 1990 - 1998 a fost incadrat ca inginer, avand atributii de supraveghere si urmarire a lucrarilor la care acesta face referire, atributii ce i-au revenit prin fisa postului. In conformitate cu prevederile pct.210 din anexa nr.2 a Ordinului N. nr.50/1990, republicat in 1994, nefiind incadrat in functia de sef district, sef echipa intretinere cale ferata, maistru din brigazile RK, incadrarea in grupa a II-a de munca fiind corecta. S-au depus si atributiile sefului de district linii si totodata un raspuns la intrebarile puse de reclamant prin precizarile de la fila 92 din dosar. Prin sentinta civila nr.1097 pronuntata la data de 13 mai 2009 T r i b u n a l u l D a m b o v i t a a respins cererea reclamantului T. B.. Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut ca in perioada 1986-1998 reclamantul a fost incadrat pe functia de inginer stagiar initial, apoi inginer, si apoi inginer III, fiind incadrat in grupa a II-a de munca potrivit Ordinului nr.50/1990 si a Ordinului 125/1990 pct.210 anexa 2, dupa cum reiese din carnetul de munca al reclamantului. Prin actiunea de fata acesta solicita ca pe perioada respectiva sa fie incadrat in grupa I de munca, intrucat ar fi desfasurat activitati care tineau de siguranta circulatiei trenurilor, lucrarile fiind desfasurate pentru intretinerea si repararea liniilor de cale ferata. Potrivit dispozitiilor pct.6 din Ordinul nr.50/1990 al N., nominalizarea persoanelor care se incadrau in grupele I si a II-a de munca se faceau de catre conducerile unitatilor impreuna cu sindicatele libere din acele unitati, tinandu-se seama de conditiile concrete in care si-au desfasurat activitatea persoanele respective, incepand cu 18.03.1969. Prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1047/06.06.1990( fila 61 din dosar) a fost aprobata lista meseriilor si functiilor din unitatile de exploatare a cailor ferate a caror activitate este legata de siguranta circulatiei, la pct.82 fiind trecuti si inginerii. Totodata, prin adresa nr.3549/1990 a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si amenajarii teritoriului(fila 67), pentru completarea Ordinului nr.125/1990 s-a stabilit lista meseriilor si functiilor din unitatile de exploatare a cailor ferate, care sunt prevazute in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, mentionandu-se de catre M i n i s t e r u l M u n c i i si Protectiei Sociale prin adresa din 22.08.1990 (fila 68) ca raspuns la adresa 3549 ca aceasta lista a fost aprobata cu nr.1638/1990 si care constituie completare la Ordinul nr.125/1990, stabilindu-se ca celelalte functii care concura la siguranta circulatiei se incadreaza in grupa a II-a de munca. La pct.26 din lista functiilor care concura la siguranta circulatiei, nominalizate in Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1025/1981 exista nominalizata functia de inginer, pentru grupa a II-a de munca(fila 73). Prin urmare, nu orice functie care se refera la siguranta circulatiei este incadrabila automat in grupa I de munca, ci numai anumite functii stabilite la propunerea angajatorului, iar functia de inginer in care a fost incadrat reclamantul este mentionata la grupa a II-a de munca, astfel ca in mod corect unitatea angajatoare a efectuat aceste mentiuni in carnetul de munca al reclamantului si in adeverinta ce i-a fost emisa acestuia. Neexistand nici un temei legal pentru incadrarea reclamantului in grupa I de munca, instanta a respins cererea formulata de acesta. Impotriva sentintei a declarat recurs reclamantul T. B. criticand-o ca fiind nelegala si netemeinica, solicitand modificarea sentintei si admiterea actiunii asa cum a fost formulata, deoarece in mod legal trebuia sa fie incadrat in grupa I de munca in perioada solicitata, acesta fiind incadrat in calitate de sef district si unde a activat in aceleasi conditii de munca cu personalul muncitor prins in grupa I-a de munca la Sectia L4 U. din cadrul Regionalei CFR C. Curtea, analizand sentinta atacata, in raport de criticile formulate, actele dosarului si dispozitiile legale ce au incidenta in cauza, constata ca recursul este nefondat. Prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1047/006 din iunie 1990 a fost aprobat lista meseriilor si functiilor din unitatile de exploatare cailor ferate a caror activitate era legata de siguranta circulatiei, iar prin adresa nr. 3549/1990 a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului pentru completarea Ordinului nr. 125/1990, s-a stabilit lista meseriilor si functiilor din unitatile de exploatare a cailor ferate care sunt prevazute in grupele I si II de munca, stabilindu-se ca celelalte functii care concureaza la siguranta circulatiei se incadreaza in grupa II de munca, inclusiv functia de inginer. Deci, nu orice functie care se refera la siguranta circulatiei trebuie incadrata in grupa I de munca ci numai anumite functii la propunerea angajatorului, in care nu se incadreaza si cea detinuta de catre reclamant caruia sa-i fie acordata grupa I, sens in care in mod corect a stabilit si prima instanta prin solutia pronuntata care este legala si temeinica. Nesubzistand cauze de nulitate ale sentintei atacate din cele prevazute de art. 304 si 3041 Cod pr.civila, Curtea va respinge recursul de fata ca nefundat in baza art. 312 din acelasi cod. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul T. B. domiciliat in Targoviste,(...), judetul D impotriva sentintei civile nr.1097 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a la data de 13 mai 2009, in contradictoriu cu intimata parata D. CFR SA SUCURSALA REGIONALA CF B , cu sediul in B, E. H. de Nord nr. 1. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, astazi 15 iulie 2009. PRESEDINTE, JUDECATORI, (...) (...) (...) (...) (...) (...) E. GREFIER, E. B. Operator de date cu caracter personal Notificare nr. 3120 Red.TL Tehnored.S.S. 2 ex./29.07.2009 d.f(...) T r i b u n a l u l D a m b o v i t a j.f.D. E. M. E.
Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 518 R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 340 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 571 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1513/2009-R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 515 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 217/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 452 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com