Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 73/A

Comercial - pretentii
Instanta: CA GALATI
Faza: Apel
Data: 01-10-2009

Discutii similare pe forum

Actiune in pretentii de dr comun sau de dr comercial?? - scris de evelina2008 - 1 raspunsuri
Buna ziua, daca va rog sa ma lamuriti si pe mine cu o speta: Sc X are ca obiect de activitate administrarea spatiilor de parcare, societatea avand in concesiune un teren destinat spatiului de parcare. Prin urmare, fiind o parcare privata, persoana care doreste sa si parcheze masina in acel loc trebuie sa plateasca o taxa de parcare. Intrebarea e urmatoarea: se poate intenta o actiune in pretentii delictuala intemeiata pe dr comun sau o actiune in pretentii intemeiata pe dr comercial? Mentionez f...
Pretentii - scris de Dragos74 - 6 raspunsuri
Buna ziua, imi poate da cineva un sfat sau o solutie la o speta? La sfarsitul anului 2007, mi s-a oferit ocazia sa intru in afaceri partener, contra unei sume de bani. Banii i-am achitat inainte de a merge si a face acte la ORC. Intre timp, la inceputul anului 2008 m-am razgandit de a merge inainte cu afacerea. Tin sa precizez ca nu am semnat nici un document prin care sa ma oblig ca voi cumpara 50% din actiunile firmei... a fost doar o intelegere verbala, cu banii dati inainte. In momentul cand...
Pretentii - scris de - 0 raspunsuri
in urma unui proces cu un arendas care nu si-a achitat arenda a fost data o hotarare definitiva prin care acesta este obligat la plata sumei care a facut obiectul procesului , plus penalizarile aferente conform contractului pana la stingerea debitului , plus cheltuieli de judecata . aceasta hotarare este legalizata si investita cu titlu executoriu . deasemenea este in curs o actiune prin care s-a cerut sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului . in urma discutiei...
Pretentii - scris de Marc - 1 raspunsuri
Buna seara. Am si eu o problema si apelez la dvs pt a afla un raspuns.... Am avut un proces care la final a fost in favoarea mea iar acum paratul are de platit o suma de bani dar nu prea am ajuns la o intelegere amiabila iar acum mai mult a si facut recurs el impotriva mea si asta dupa ce au trecut cele 15 zile cu drept de recurs adica din august sau care ar fi motivele foarte bine intemeiate pt a trece peste cele 15 zile . As dori sa stiu daca este legal recursul l...
Pretentii - scris de litenarul - 2 raspunsuri
Buna ziua.Pe data de 16.11.2012 am depus la tribunalul Suceava dosarul meu pentru recuperarea taxei de prima inmatriculare.Astazi este 13.02.2013 si nu mi -au stabilit termenul de judecata.Este normal asa ceva dupa 3 luni de la depunerea dosarului sa nu mi se stabileasca data pentru termenul de judecata?Am consultat si siteul lor si nu apare asa ceva.Va rog daca puteti sa-mi spuneti in cat timp ar trebui sa se stabileasca acest termen pentru asa ceva.Va multumesc.
R O M A N I A CURTEA DE A P E L G A L A T I SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA DECIZIA NR.73/A Sedinta publica de la 01 octombrie 2009 PRESEDINTE - dr. (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) Grefier- (...) (...) -.-.-.-.-.-.- Pentru astazi fiind amanata judecarea apelului declarat de catre parata S.C E. E. SA, cu sediul in comuna G., jud.H., impotriva sentintei civile nr.3059/5.11.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l G a l a t i in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimata SC S. U. D. SRL - prin lichidator judiciar H. SPPI G, cu sediul in(...), avand ca obiect pretentii. Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 30 septembrie 2009 si consemnate in incheierea de sedinta din aceeasi zi care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta avand nevoie de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea la data de 01 octombrie 2009, cand a pronuntat prezenta hotarare; C U R T E A Asupra apelului de fata; Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele; Prin actiunea inregistrata sub nr(...), la J u d e c a t o r i a G a l a t i, reclamanta S.C .S. U. D. SRL prin lichidator judiciar SC H. SPPI G, a solicitat obligarea paratei S.C. E. E. SA G., Jud. G la plata sumei de 574.971 lei din care 191.509,41 lei pret, suma de 365.898,81 lei penalitati si suma de 17.562,77 lei dobanda. In motivarea actiunii reclamanta a invederat instantei urmatoarea situatie de fapt: Intre cele doua societati au existat relatii comerciale care s-au derulat fie pe baza de contract, fie relatii constand in vanzare-cumparare marfa pe baza de factura. I - In baza contractului de prestari servicii pentru lucrari agricole mecanice nr. 434/8.09.2003 reclamanta a executat pentru parata, in perioada septembrie - noiembrie 2003, lucrari agricole mecanice, din cele inscrise in anexa la contract. Pentru plata contravalorii acestor lucrari s-a emis factura nr. (...)/2.12.2003, comunicata prin posta cu confirmare de primire, care atesta ca a intrat la SC E. E. SA G. in data de 3.12. 2003. Valoarea acestei facturi este de 66 781,65 lei si a ramas neachitata. Penalitati calculate si pretinse sunt de (...),6 J.. II - Cu factura nr. (...)/1411 2003 SC S. U. D. SRL G a vandut paratei samanta de H. E. certificata C2, tratata, beneficiind de ajutor financiar conform HG nr.1588/2002. Contravaloarea acestei facturi este de 80827,42 lei si a ramas neachitata. Cu privire la cele doua facturi invedereaza instantei urmatoarele: ambele facturi sunt acceptate la plata, motivat de urmatoarele considerente: factura nr. (...)/2.12.2003 este emisa in executarea contractului 434/2003, (nefacand decat sa-i recunoasca existenta); a fost comunicata paratei iar faptul ca nu exista un refuz la plata pentru aceasta dovedeste ca se afla in prezenta unei acceptari tacite; cea de a doua factura este o factura acceptata si dovada este semnatura de pe aceasta. Ea atesta incheierea in forma simplificata a unui contract de vanzare-cumparare si in cuprinsul ei sunt enumerate clauzele contractului. Cum nu este prevazuta scadenta, sunt aplicabile dispozitiile art. 1362 cod civil si data emiterii este data scadentei. Primirea facturii joaca rolul de acceptare a propunerii cumparatorului si contractul este considerat perfectat. In drept reclamanta si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 720(1); 720(5), 969, 972, 1362, 1073 Cod civil, art. 46,47 Cod comercial. In sustinerea actiunii reclamanta s-a folosit de proba cu inscrisuri. Prin sentinta civila nr. 1289/13.02.2007 J u d e c a t o r i a G a l a t i a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea T r i b u n a l u l u i G a l a t i, avand in vedere dispozitiile art. 2 pct. 1 lit. a Cod procedura civila, valoarea pretentiilor fiind peste un miliard lei vechi. Pe rolul T r i b u n a l u l u i G a l a t i cauza a fost inregistrata sub nr(...). Prin intampinarea depusa parata a invocat urmatoarele: In cazul facturii nr. (...)/2.12.2003, pentru suma de 66.781,65 lei, simplul fapt al comunicarii acesteia catre societate, nu este de natura a naste o obligatie de plata. Aprecierile reclamantei cu privire la valoarea juridica a tacerii sunt inexacte. Prin ea insasi tacerea nu are valoare de consimtamant, care sa angajeze din punct de vedere juridic . In mod exceptional, tacerea poate valora consimtamant, doar atunci cand prin lege se da o astfel de semnificatie tacerii. Este spre exemplu cazul dispozitiilor art. 1437 Cod civil, care se refera la tacita relocatiune . Ori in speta nu exista niciuna din situatiile de mai sus sau de natura situatiilor de mai sus pentru ca reclamanta sa poata pretinde ca simplul fapt al transmiterii unei facturi echivaleaza cu un angajament de plata al destinatarului sau cu acceptarea platii solicitate prin factura . Raporturile dintre parti nu pot fi apreciate in acest caz decat prin prisma contractului de prestari servicii 434/8.09.2003 . In cazul facturii nr. (...)/14.11.2003, reclamanta pretinde ca factura semnata face dovada unui contract, ale carui clauze sunt cele ce rezulta din mentiunile din continutul facturii. Daca lucrurile stau astfel, atunci in egala masura, punandu-se in discutie tot un raport juridic sinalagmatic, pentru a putea pretinde plata, reclamanta ar trebui sa faca proba ca produsele mentionate in factura, au fost livrate. Astfel, in cuprinsul contestatiei, se arata ca suma din factura nr. (...)/16.09.2003 pentru care creditoarea solicita penalitati nu este datorata . Nu intereseaza argumentele aduse in acea contestatie in sprijinul afirmatiei ca suma nu este datorata, important este ca nu se recunoaste datoria ci aceasta este contestata. In consecinta, contestatia facuta in procedura falimentului nu are valoarea unei recunoasteri ci dimpotriva afirma lipsa oricarei datorii catre SC S. U. D. SRL G. Asa fiind, invoca stingerea dreptului la actiune al reclamantei prin prescriptie, in conditiile in care dreptul la actiune s-a nascut la 16.09.2003 iar formularea pretentiilor pe cale de actiune a fost facuta in ianuarie 2007. Cat privesc penalitatile si dobanzile solicitate prin actiune, dat fiind caracterul accesoriu al unor astfel de obligatii, ele sunt sau nu datorate dupa cum obligatia principala exista sau nu. Sub un alt aspect, potrivit art. 4 alin. 3 Legea nr. 469/2002, totalul penalitatilor de intarziere la care creditoarea este indreptatita, nu poate depasi cuantumul sumei asupra carora sunt calculate. Societatea era creditoare a reclamantei, in aceeasi perioada pentru care s-au formulat pretentiile din actiune. Potrivit art. 1144 Cod civil compensatia opereaza de drept, cele doua creante stingandu-se reciproc, in momentul cand ele exista deodata si pana la concurenta cotitatilor lor respective . Asa fiind, daca s-ar considera intemeiate pretentiile reclamantei, in baza art. 1144 Cod civil, in speta a operat o compensare legala, mod de stingere a obligatiilor, pana la concurenta sumei celei mai mici a creantelor reciproce, astfel incat obligarea sa ar putea opera numai pentru obligatia de plata nestinsa prin compensare. Prin sentinta comerciala nr.3059 din 05.11.2008, T r i b u n a l u l G a l a t i a admis actiunea reclamantei si a obligat parata la plata sumei de 191.509,41 lei pret, suma de 22.089,1 lei dobanda legala calculata pentru perioada 15.11.2003 - 29.10.2007 pentru factura fiscala nr.(...)/2003 si suma de 463.121,13 lei penalitati de intarziere calculate pe perioada 03.12.2003 - 29.10.2007, respectiv 18.09.2003 - 29.10.2007 pentru factura fiscala nr.(...)/2003 si respectiv (...)/2003. Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 8.09.2003 intre partile litigante s-a incheiat contractul de prestari servicii pentru lucrari agricole mecanice. Potrivit contractului reclamanta s-a obligat sa execute lucrari agricole mecanizate : recoltat paioase - 26,81 euro/ha fara TVA, recoltat G. soarelui - 26,81 euro/ha fara TVA, recoltat soia - 26,81 euro/ha fara TVA, recoltat porumb - 26,81 euro/ha fara TVA. Contractul s-a incheiat pentru perioada anului agricol 2003 pana la sfarsitul acestuia. Reclamanta a emis factura fiscala nr. (...)/2.12.2003 in valoare de 66781,65 lei reprezentand costul lucrarilor de recoltare a culturilor de soia, G. soarelui si porumb executate in perioada septembrie - noiembrie 2003, factura comunicata paratei prin scrisoare cu confirmare de primire, semnata de reprezentantul societatii la data de 3.12.2003. Cum parata nu a facut dovada ca ar fi refuzat plata acesteia si a refuzat sa prezinte expertului documentele si evidentele contabile privind executarea lucrarilor, acest lucru nu inseamna ca nu au fost executate lucrarile, apararea paratei in sensul ca reclamanta nedovedind cu procesul- verbal de receptie ca s-au executat lucrarile, inseamna neexecutata prestatia, nu poate fi primita avand in vedere faptul ca aceasta pe parcursul desfasurarii expertizei a manifestat o atitudine de refuz, chiar daca instanta a solicitat in acest sens paratei. Asa cum rezulta din Raportul de expertiza, lucrarile cuprinse in factura fiscala nr. (...)/2.12.2003 au fost executate, iar deplasarea utilajelor la parata beneficiar pentru executarea lucrarilor este confirmata de faptul ca acestea, dupa terminarea lucrarilor agricole au ramas in custodia ei, conform procesului-verbal din 29.11.2003. In ceea ce priveste factura fiscala nr. (...)/16.09.2003 in valoare de 43.900,39 Ron, a retinut urmatoarele: La data de 6.06.2003 intre aceleasi parti s-a incheiat contractul nr. 291 pentru inchirierea echipamentului utilajelor agricole de la reclamanta, avand ca obiect instalatii de irigare cu aspersor pe furtun cu auto infasurare pe tambur tip DS -110x300. Potrivit art. 2 din contract s-a prevazut obligatia ca proprietarul sa predea utilajele chiriasului pe baza de proces-verbal de predare-primire care se va anexa la contract. Asa cum rezulta din Raportul de expertiza, parata a pus la dispozitia expertului procesul-verbal incheiat la data de 16.06.2004 de doi prepusi ai partilor aflate in litigiu din care rezulta ca reclamanta a ridicat din custodia paratei utilaje agricole ( 1 E. combina K.-E.) ramanand in paza acesteia o E. combina K. E., alte utilaje precum si instalatia de irigat. Desi factura fiscala nr. (...)/16.11.2003 nu este semnata de primire de parata, atata timp cat procesul-verbal incheiat la data de 16.06.2004 de reprezentantii partilor litigante, rezulta ca reclamanta si-a onorat obligatia de predare a echipamentului spre inchiriere, nascandu-se obligatia corelativa de a plati pretul chiriei. Atitudinea paratei de negare in sensul ca din procesul-verbal de custodie echipament agricol din procesul-verbal de custodie echipament agricol al reclamantei nu rezulta ca acesta ar fi fost inchiriat acesteia, nu o absolva de plata chiriei atata timp cat nu a probat o situatie contrara celor afirmate de reclamanta si sustinuta de cele doua conventii incheiate de parti fiind un inceput de dovada in folosul reclamantei potrivit art. 255 Cod procedura civila. Apararea paratei, in sensul ca reclamanta avea obligatia sarcinii probei conform art. 1169 Cod civil, nu poate fi primita, atat timp cat procesul-verbal de receptie a lucrarilor si bonurile de lucru, documente ce ar fi atestat executarea obligatiilor, sunt documente ce ar fi trebuit sa fie incheiate de parata si tot de ea administrate, daca nu ar fi manifestat o atitudine lipsita de interes si cooperare. In ceea ce priveste obligarea la plata de penalitati de intarziere si dobanzi legale a paratei, instanta retine ca cererea este fondata deoarece potrivit disp. art. 6 din care contractul nr. 291/2003 proprietarul este indreptatit sa perceapa penalitati de intarziere de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a chiriei. In acest sens sunt si dispozitiile Cap. V pct. 3 din contractul nr. 434/2003. In ambele contracte partile au avut in vedere disp. art. 4 alin. 3 din Legea 492/2002 potrivit carora totalul penalitatilor de intarziere la care creditoarea este indreptatita, nu poate depasi cuantumul sumei asupra carora sunt calculate. De asemenea instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 43 Cod civil coroborat cu art. 1362 Cod civil, datoriile comerciale lichide si platibile in bani produc dobanda de drept din ziua in care devin exigibile. Impotriva acestei sentinte a formulat apel parata S.C. E. E. S.A., criticand-o sub aspectul legalitatii si al temeiniciei, solicitand fie desfiintarea ei si trimiterea cauzei spre rejudecare, fie schimbarea in sensul respingerii actiunii ca nefondata. In motivarea cererii de apel a aratat parata ca a invocat neefectuarea procedurii prev. de art.7201 C.pr.civ. fata de pretentiile rezultand din factura fiscala nr.(...)/2000 intrucat adresa de conciliere nu cuprinde date certe, locul si ora, si ca instanta de fond nu s-a pronuntat asupra acestei exceptii. Pe fondul cauzei, a aratat parata ca obligatia de plata nu se poate naste dintr-o factura nesemnata ci din executarea contractului de prestari servicii si ca reclamanta ar fi trebuit sa dovedeasca faptul ca a executat contractul nr.434/2003, respectiv ca a executat lucrarile agricole mecanizate. Ca potrivit art.6 din contract, lucrarile trebuiau receptionate de beneficiar prin procese verbale de receptie si bonuri de lucru, iar in lipsa acestora lucrarile nu sunt dovedite. A mai aratat parata ca in mod gresit a apreciat instanta ca nu s-a facut dovada refuzului de plata in conditiile in care nu s-a facut dovada efectuarii lucrarilor. Ca in contract nu era stipulat ca pentru a se invoca exceptia de neexecutare este necesara exprimarea refuzului de plata si ca de altfel neplata facturii echivaleaza cu un refuz. De asemenea, aceasta a aratat ca in mod gresit instanta a retinut ca din refuzul ei de a prezenta documente expertului, rezulta existenta creantei intrucat nu sunt indeplinite conditiile art.174 C.pr.civ. si ca ea nici nu putea sa detina documentele respective, fiind vorba despre documente apartinand reclamantei. Parata a aratat si faptul ca in mod gresit prima instanta a apreciat ca din incheierea procesului verbal de custodie ar rezulta efectuarea lucrarilor, aceasta fiind contrar atat disp. Art.1203 C.civ. si ca potrivit contractului, singura modalitate de determinare a cantitatilor recoltate o constituiau procesele verbale de receptie si bonurile de lucru, aspecte ce oricum nu puteau fi dovedite cu martori. Apelanta-parata a indicat si faptul ca nici pretentiile rezultand din factura fiscala nr.(...)/2003 nu trebuiau acordate aratand in esenta, ca factura nu este semnata de un reprezentat legal al sau, ca nu exista un proces verbal de predare-primire a instalatiilor de irigat, ca actul de custodie a fost intocmit in iunie 2004 iar obligatia de predare a bunurilor vizate de contractul 291/2003 era scadenta in perioada mai-septembrie 2003. In esenta, parata a aratat ca nu s-a dovedit executarea obligatiilor izvorate din contractele nr.291 si 434/2003 si ca procesele verbale de receptie nu pot constitui inceput de dovada scrisa. Parata a mai aratat si faptul ca a invocat prescriptia dreptului la actiune si ca instanta de fond nu s-a pronuntat pe aceasta exceptie. In ceea ce priveste pretentia in suma de 80.827,42 lei a aratat parata ca instanta nu a intrat in cercetarea fondului acestei pretentii si ca desi prin dispozitiv ea a fost obligata la plata acestei sume, motivarea o ignora cu totul. A mai aratat parata ca factura nr.(...)/2003 este semnata de o persoana nedeterminata si nu este stampilata. In ceea ce priveste penalitatile si dobanzile, a aratat parata ca in conditiile in care nu datoreaza principalul nu datoreaza nici accesoriile. A mai aratat aceasta ca si in conditiile in care s-ar considera ca datoreaza principalul, nu s-au respectat disp.art.4 alin.3 din Legea nr.469/2002 in sensul ca penalitatile calculate depasesc capitalul. Parata a indicat si faptul ca invocase in aparare, pe cale de exceptie si stingerea creantei reclamantei ca efect al compensarii si ca prima instanta a ignorat in totalitate acest capat de cerere. Ca ea este inscrisa in tabelul creditorilor cu suma de 274.892 Ron, creanta rezultand din factura fiscala nr.(...)/15.03.2004 si (...)/2005, ca potrivit art.52 din Legea 85/2006 opereaza compensarea prin referire la art.1144 C.civ. si ca disp.H.G 685/1999 vizeaza compensarea conditionata, fapt pentru care nu sunt incidente in cauza. In termen legal, intimata-reclamanta a formulat intampinare, solicitand respingerea apelului paratei. Analizand sentinta atacata in limitele cererii de apel, Curtea apreciaza ca prezentul apel este fondat, urmand a fi admis, pentru urmatoarele considerente; In ceea ce priveste sumele solicitate cu titlu de pret se apreciaza ca in mod corect prima instanta a retinut ca, reclamanta are un drept de creanta pentru urmatoarele considerente: In ceea ce priveste suma de 66.781,55 lei rezultand din factura fiscala nr.(...)/2003, Curtea apreciaza ca, contrar sustinerilor paratului procedura de conciliere a fost indeplinita pentru urmatoarele considerente: Adresa de conciliere nr.288/2006 prevede locul de conciliere, respectiv atat sediul reclamantei "din G,(...)", cat si data, aceasta din urma fiind lasata la alegerea paratei in intervalul "cel putin 15 zile, dar nu mai mult de 30 zile de la data primirii notificarii. De remarcat ca pentru a se atinge finalitatea procedurii instituite de disp.art.7201 C.pr.civ. nici nu este recomandabil sa se stabileasca o ora exacta la o anumita data, destinatarul notificarii trebuind sa aiba posibilitatea de a veni la conciliere. In ceea ce priveste dovedirea efectuarii obligatiilor asumate prin contractul nr.434/2003 se retine faptul ca disp.art.46 Cod comercial permite dovedirea obligatiilor comerciale si a executarii lor prin orice mijloc de proba, inclusiv prin facturi acceptate, fara a indica o ierarhie a acestor probe. Acceptarea facturilor se poate face fie expres, prin indicarea in scris, fie in mod tacit, prin necontestarea facturii primite intr-un termen rezonabil, adica prin neexercitarea dreptului de refuz de plata. Fata de acest text legal, nu pot fi retinute apararile paratei in sensul ca prin dispozitiile contractuale s-ar fi restrans dreptul de a dovedi executarea numai la folosirea proceselor verbale de receptie si a bonurilor de lucru, dispozitiile art.6 din contract nefacand vreo referire la administrarea de dovezi in fata instantei. In conditiile in care reclamanta a facut dovada comunicarii facturii fiscale nr.(...)/2003 (vezi comunicare de primire fila 8 verso dosar) iar parata nu a facut dovada exprimarii unui refuz se apreciaza de catre instanta ca acest inscris reprezinta o "factura acceptata" in acceptiunea legii, fapt pentru care apararile paratei intemeiate pe disp.art.1169 C.civ., art.174 C.pr.civ., 1203 si 1191 C.civ. nu pot fi primite. Nici apararile paratului privitoare la suma de 43.900,34 rezultand din factura fiscala nr.(...)/2003 nu pot fi primite, in mod corect prima instanta retinand ca parata datoreaza suma, pentru urmatoarele considerente: Si in materie comerciala este admisa prezumtia ca mijloc de proba. La data de 29.11.2003 s-a incheiat procesul verbal de custodie prin care reclamanta cere aceleasi bunuri ce au format obiectul contractului de inchiriere (fila 11 dosar ) si din probatoriu nu rezulta pentru ce partile - societati comerciale, au incheiat un astfel de contract comercial prin natura sa oneros, iar in speta de fata cu titlu gratuit sau de ce s-au deplasat acele utilaje catre spatiul paratei (deplasare care presupune niste costuri). De asemenea, parata nu indica de ce ar fi acceptat sa depoziteze aceste bunuri, avand in vedere "neseriozitatea" reclamantei rezultand din executarea contractului de inchiriere. Fata de aceste considerente, vazand si practicile obisnuite in materie comerciala, Curtea retine ca aceste bunuri se aflau deja in posesia paratei si ca urmare a expirarii contractului de inchiriere a fost necesara incheierea contractului de depozit (procesul verbal din 29.11.2009) astfel incat apreciaza sustinerile reclamantei ca fiind dovedite. In ceea ce priveste problemele penalitatilor, a prescriptiei si a compensarii, Curtea apreciaza ca trebuie schimbata ordinea de analiza a acestora, in sensul ca in conditiile in care intervine compensarea, creantele reciproce se sting in limita celei mai mici dintre ele, pentru creanta stinsa nemaicurgand penalitatile si nemaipunandu-se problema prescriptiei. Fata de acestea, Curtea va analiza cu prioritate problema compensarii. In aceasta privinta se retine, pentru considerentele mai sus indicate faptul ca parata datora reclamantei sumele de 66.781,65 aferente facturii fiscale nr.(...)/02.12.2003 si de 43.900,34 lei aferenta facturii fiscale nr.(...)/16.09.2003. De asemenea, se retine ca si reclamanta este creditoare fata de parata, aceasta fiind inscrisa la masa credala (filele 33 - 43 dosar). In aceste conditii, opereaza compensarea legala in temeiul disp.art.1143 si urmatoarele: Apararile intimatei in sensul ca nu opereaza compensarea (filele 52 - 56 dosar) nu pot fi retinute pentru urmatoarele considerente: Dispozitiile art.1145 C.civ. conditioneaza existenta compensatiei de indeplinirea conditiilor lichiditatii si a exigibilitatii. In speta, fiind vorba despre datorii banesti comerciale, cele doua conditii sunt indeplinite. In speta, fiind indepartate apararile apelantei in sensul ca nu ar datora nimic intimatei-reclamante, nu pot fi retinute nici apararile acesteia din urma in sensul ca din moment ce apelanta O. nu ar interveni compensatia. Dispozitiile art.1144 C.civ. indica faptul ca aceasta compensatie intervine de drept, deci independent de vointa partilor, astfel ca nu este necesar un eventual accept sau o recunoastere a creantei. Pornind de la aceleasi ratiuni, o parte nu poate "renunta la compensatie" aceasta nefiind lasata la latitudinea partilor. Se mai retine faptul ca nici o dispozitie legala nu cere ca cele doua creante sa fie "certe", existente si intinderea lor, putand a se stabili judecatoreste. Nici sustinerile intimatei referitoare la imposibilitatea intervenirii compensarii in conditiile in care apelanta este inscrisa la masa credala nu pot fi retinute, compensarea intervenind inainte de deschiderea procedurii, respectiv la momentul existentei creantelor reciproce. Dispozitiile art.123 din Legea 85/2006 referitoare la respectarea ordinii de prioritate nu sunt aplicabile in speta, ele referindu-se la distribuirea sumelor de bani in procedura insolventei. Fata de aceste aspecte, Curtea apreciaza ca in temeiul disp.art.1143 si urm. C.Civ. a intervenit compensatia ramanand ca reclamanta sa plateasca paratei-apelante suma de 38.012 lei conform calculului insusit de ambele parti. Fata de constatarea compensarii apararile referitoare la cuantumul penalitatilor si la exceptia prescriptiei raman fara obiect. Fata de aceste considerente, urmeaza a se admite apelul paratei si a se respinge ca nefondata actiunea reclamantei. In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, Curtea retine ca potrivit disp.art.274 C.pr.civ. acestea sunt in sarcina partii cazute in pretentii, ori din punct de vedere procedural in prezenta cauza are calitatea de parte parata si nu reprezentantul acesteia, astfel incat urmeaza a fi obligata parata la plata cheltuielilor de judecata si a se respinge cererea formulata in contradictoriu cu reprezentantul paratei. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII D E C I D E: Admite apelul declarat de parata S.C. E. E. S.A, cu sediul in comuna G., jud.G, impotriva sentintei civile nr.3059/05.11.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l G a l a t i in dosarul nr(...), pe care o schimba in sensul ca; Respinge ca nefondata, actiunea formulata de reclamanta S.C. S. U. D. S.R.L. prin lichidator judiciar - S.C H. S.P.P.I. G, in contradictoriu cu parata S.C. E. E. S.A., avand ca obiect pretentii. Obliga reclamanta la plata sumei de 5181,09 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre parata. Respinge cererea paratei de obligare a lichidatorului reclamantei la plata cheltuielilor de judecata. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica de la 01 octombrie 2009. |Presedinte, | |Pt.Judecator, | |dr.(...) (...) | |(...) (...) plecata la | | | |un seminar | | | |international | | | |PRESEDINTE, | | |Grefier, | | | |(...) (...) | | Red- S.G. Tehno.T.O/16.11.2009/4 ex. Fond- D.M.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 495 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 340 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 759 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 644/2008-R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 32 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea dec. nr. 83/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 408 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com