Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1402

Penal - delapidarea (art. 215 ind.1 C.p.)
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 05-10-2009

Discutii similare pe forum

Delapidarea in noul cod penal - scris de baghera77 - 0 raspunsuri
Buna ziua! Ce se va intampla cu condamnarile existente pentru delapidare fara a fi functionar public, la intrarea in aplicare a noului cod penal? Va multumesc!
Penal - scris de Gabi - 21 raspunsuri
E doar furt calificat sau si violare de domiciliu?!? Pe scurt:D.C. sustrage, noaptea, dintr-un magazin mixt bunuri alimentare pe care le pune intr-un sac si, in drumul spre locuinta sa,vede intr-o curte o bicicleta, sare gardul proprietatii, ia "obiectul" si isi continua drumul spre casa cu sacul asezat "comod" pe mijlocul de transport.Detalii:era impreuna cu o minora, concubina sa;a fost trimis in judecata pt. violare de domiciliu varianta agravata prevazuta de al.2 al art...
Cod penal - scris de lyz - 11 raspunsuri
salut! stie cineva ce cod trebuie invatat la penal pt. examen la inm? multumesc
Art 88 cod penal - scris de aho - 9 raspunsuri
se scade retinerea si arestarea preventiva in urmatoarele situatii : - din pedeapsa condamnarii cu suspendarea executarii; - din masura educativa a internarii in centru de reed. aplicata minorului?
Pr.pen.+ penal - scris de oana_dan - 1 raspunsuri
Cum corelati dipozitiile art.136 al.6 C.pr.pen. (masura arestarii preventive nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii) cu art.88 al2 Cod penal(scaderea retinerii si a arestarii preventive se face si in caz de condamnare la amenda, prin inlaturarea in totul sau in parte a executarii amenzii) ? Este aplicabil art.88 in cazul schimbarii incadrarii juridice intr-o infractiune mai usoara, care prevede doar ps. amenzii? Am ales sectiunea INM p...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A II-A PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(...) ( 1848/2009 ) DECIZIA PENALA NR. 1402 Sedinta publica de la 5 octombrie 2009 Curtea compusa din: PRESEDINTE - (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) GREFIER - (...) (...) ********* M i n i s t e r u l u i P u b l i c - Parchetul de pe langa Curtea de A P E L B U C U R E S T I - reprezentat de procuror T. D. . Pe rol, solutionarea recursurilor declarate de inculpatii N. D. si N. P. impotriva deciziei penale nr. 38 din 22 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l G i u r g i u - Sectia Penala - Cauze Generale in dosarul nr(...). La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat recurenta inculpata N. P. personal si asistata de aparator ales,avocat B. E. in baza imputerniciri avocatiale nr. 133/2009 emisa de B a r o u l G i u r g i u - Cabinet Individual, lipsind recurentul inculpat N. D. pentru care s-a prezentat aparator ales, avocat B. E. in baza aceleiasi imputerniciri avocatiale si intimata parte civila PRIMARIA COMUNEI ADUNATII D. . Procedura de citare legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care; La solicitarea Curtii, recurenta inculpata arata ca nu intelege sa faca declaratii in fata Curtii. Nefiind cereri prealabile de formulat, Curtea constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbaterea recursului. Aparatorul recurentilor inculpati avand cuvantul, arata ca atat instanta de fond,cat si instanta de apel au gresit cand nu au aplicat in cauza prevederile art.18/1 Cod penal, in opinia apararii fiind indeplinite criteriile prevazute de alin.2 al acestui text de lege. In acest sens,solicita a fi avute in vedere concluziile formulate in fata instantei de fond si a celei de apel si apreciaza ca se poate face aplicarea dispozitiilor art. 18/1 alin. 2 Cod penal, in sensul de a se a avea in vedere si a se da eficienta circumstantelor concrete in care s-au comis faptele si circumstantelor personale ale inculpatilor. Gresit s-a constatat de instanta de fond si faptul ca in cauza sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de fals si uz de fals, pentru care se impune achitarea inculpatilor in temeiul art.11 pct. 2 lit.a raportat la art. 10 lit.d Cod procedura penala. Recursul - intemeiat in drept pe dispozitiile art. 385/9 pct. 14 si pct.17 Cod procedura penala - vizeaza atat acest aspect,cat si aplicarea art. 18/1 Cod penal pentru infractiunea pentru care clientii sai au fost deja condamnati. In incheiere face referire la timpul extrem de M. ce s-a scurs de la momentul comiterii faptei si pana in prezent. Reprezentantul parchetului avand cuvantul, solicita respingerea recursului ca fiind nefondat. In ceea ce priveste motivul prin care s-a solicitat achitarea pentru infractiunile de fals intelectual si uz de fals apreciaza ca faptele exista si constituie infractiune. In calitate de angajati ai primariei,inculpatii incasau anumite taxe si impozite pentru care eliberau chitante persoanelor respective, insa nu le treceau in borderoul pe care il prezentau ulterior la primarie pentru a se vedea incasarile pe care le aveau pe o anumita perioada de timp. Prin falsificarea acestor borderouri s-a comis infractiunea de fals intelectual ,iar prin folosirea acestora ,in sensul de a se folosi de suma incasata si netrecuta in borderou - s-a comis infractiunea de uz de fals. In ceea ce priveste solicitarea de aplicare a unei amenzi administrative,solicita a fi respinsa, avandu-se in vedere ca in sarcina fiecarui inculpat s-au retinut cate trei infractiuni - delapidare, fals intelectual si uz de fals. Solicita a se tine cont si de valoarea prejudiciului, respectiv 57.000 RON,precum si de faptul ca au folosit banii avand unele probleme personale. Recurenta inculpata N. P. avand ultimul cuvant,sustine ca se treceau chitantele in borderouri numai la momentul la care se predau banii, iar chitantierele au fost la zi. A fost vorba numai despre o intarziere a predarii banilor si borderourilor ,dat fiind faptul ca acestea se intocmeau numai in momentul in care se predau banii.Regreta fapta comisa si arata ca este de acord cu concluziile aparatorului ales. Dezbaterile declarandu-se inchise, cauza a ramas in pronuntare . C U R T E A , Asupra recursului penal de fata in baza lucrarilor si a materialului din dosar constata urmatoarele: Prin sentinta penala nr.2136 din 11 decembrie 2008 J u d e c a t o r i a G i u r g i u, in baza art. 2151 C. pen. a condamnat pe inculpatul N. D. fiul lui N. si J., nascut la data de 03.10.1964 in com.Singurei, jud. G, domiciliat in comuna B. D., jud. G, studii medii, CNP (...) fara antecedente penale la 2 (doi) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de delapidare. In baza art.289 alin. 1 C pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C pen a condamnat pe acelasi inculpat la 1 (un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual. In baza art.291 C. pen cu aplic. art.41 al.2 C pen a condamnat pe acelasi inculpat la 1 ( un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de uz de fals. In baza art.33 lit. a C pen a dispus ca inculpatul N. D. sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani inchisoare . in baza art.81-82 C pen a dispus suspendarea conditionate a executarii pedepsei aplicate inculpatului N. D. pe durata de 4 ani termen de incercare. A atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C pen. In baza art.26 C pen. raportat la art. 2151 C pen a condamnat pe inculpata N. P., fiica lui E. si J., nascuta la 03.09.1967 in localitatea H. judetul G, domiciliata in comuna B. D., jud G, studii medii, CNP (...), fara antecedente penale - la 2 (doi) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare. In baza art. 26 C pen. raportat la art. 289 alin. 1 C pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C pen a condamnat pe aceeasi inculpata la 1 (un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la fals intelectual. In baza art. 26 C pen raportat la art. 291 C pen cu aplic. art. 41 al. 2 C pen a condamnat pe aceeasi inculpata la 1 (un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la uz de fals. In baza art.33 lit. a C pen a dispus ca inculpata N. P. sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani inchisoare. In baza art. 81-82 C pen a suspendat executarea pedepsei aplicate inculpatei N. P. pe durata de 4 ani - termen de incercare. A atras atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 C pen. A admis actiunea civila formulata de partea civila Primaria B. D. si a obliga pe inculpati la plata sumei de 6467,38 lei reprezentand despagubiri civile - penalitati. A obligat pe fiecare inculpat la plata sumei de 300 lei - cheltuieli judiciare in favoarea statului . Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut urmatoarele: Prin Rechizitoriul din 8.02.2008 intocmit de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G i u r g i u s-a dispus trimiterea in judecata a inc.N. D. pentru savarsirea infractiunii de delapidare, fals intelectual, uz de fals in forma continuata , prev si ped de art. 215 /1 alin 1 C pen , art. 289 alin 1 C. pen si art. 291 C pen cu aplic art. 41 alin 2 C pen si art. 33 lit. a C pen si N. P. (fosta N. ) pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare , fals, intelectual si uz de fals (forma continuata ) prev si ped de art. 26 C pen rap la art. 2151 alini C pen , art. 289 alin 1 C pen, art. 291 C pen cu aplic. art. 41 alin 2 C pen , art. 33 lit. a C pen. In fapt, prin actul de sesizare al instantei s-au retinut urmatoarele: La 14.08.2006 organele de cercetare penala din cadrul IPJ G s-au sesizat din oficiu ca in perioada ianuarie-iunie 2006 sotii N. D. (in calitate de agent fiscal ) si N. P. (in calitate de operator rol ) angajati ai Primariei B. D. au folosit in interes personal suma de 57.000 RON suma rezultata din incasarea taxelor , impozitelor si amenzilor, prin falsificarea borderoului de inregistrare a chitantelor si a registrului rol unic. Din cuprinsul Actului de control intocmit de contabila S. E. referitor la depunerea cu intarziere a sumelor de bani la casierie de catre agentul fiscal N. D. a rezultat ca pana la 26.06.2006 acesta nu a depus suma de 57.000 RON reprezentand taxe si impozite incasate de la contribuabili in anul 2005, fapt relevat de borderourile intocmite de agentul fiscal in care se regasesc chitante emise in anul 2005 . Evidenta sumelor care trebuiau incasate la contribuabili in anul 2005 a fost tinuta de N. P., aceasta avand ca atributiune de serviciu urmarirea incasarilor de la contribuabili a impozitelor si taxelor stabilite de Consiliul Local, insa in cursul anului 2005 si in prima parte a anului 2006 inc. N. P. nu a intocmit nici o situatie care sa releve stadiul incasarilor si nici nu a inaintat la contabilitate lista de ramasita a incasarilor pentru a fi inregistrata conform prevederilor Legii contabilitatii . S-a mai retinut in actul de sesizare a instantei ca inc. N. D. a declarat ca avand nevoie de bani pentru a construi o locuinta in comuna B. D. a hotarat impreuna cu sotia sa sa sustraga din incasarile zilnice sumele de bani necesare, astfel ca pentru sumele incasate zilnic elibera chitante, iar la interval de o saptamana intocmea un borderou centralizator in care inregistra doar o parte din chitante. Inculpata N. P. a declarat ca de comun acord cu sotul sau a hotarat sa - si insuseasca sume de bani din incasari, iar pentru a ascunde aceasta manopera in perioada ianuarie - iunie 2006 nu centraliza si nu preda la casierie chitantele a caror contravaloare si-o insuseau la intocmirea urmatorului borderou inculpata inregistrand chitantele necentralizate din urma si predand o parte din bani pentru a nu observa casiera. Dupa descoperirea faptelor a caror savarsire a fost recunoscuta de inculpati acestia si-au prezentat demisia din functiile detinute . Analizand lucrarile dosarului instanta de fond a apreciat ca faptele savarsite de inculpati intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de delapidare prev si ped de art.215 1 C pen , fals intelectual prev si ped de art. 289 alin. 1 C pen , uz de fals prev si ped de art. 291 C pen infractiunile de fals in forma continuata conform art. 41 alin 2 C pen. pentru inculpatul N. D. si de complicitate la infractiunea de delapidare prev si ped de art. 215 1 C pen , fals intelectual prev si ped de art.289 alin 1 C pen , uz de fals prev si ped de art. 291 C pen ( complicitatea in forma continuata pentru infractiunea de fals) pentru inc. N. P., motiv pentru care s-a procedat la condamnarea inculpatilor la pedeapsa inchisorii. In ceea ce priveste executarea pedepsei, instanta a apreciat fata de circumstantele personale si atitudinea inculpatilor pe intreg parcursul procesului penal ( elemente avute in vedere si la individualizarea pedepselor) - ca scopul pedepselor va putea fi atins si fara executarea acestora, astfel ca a dispus suspendarea executarii pe termen de 4 ani - termen de incercare pentru fiecare dintre inculpati . S-a retinut ca, dupa cum a rezultat atat din caracterizarile depuse la dosar ( filele 31, 32 dosar (...)) cat si din declaratia martorului N. O. N., inculpatii sunt cunoscuti ca persoane civilizate cu o conduita corespunzatoare in mediul profesional si social. Nu in ultimul rand, instanta a luat in considerare faptul ca inculpatii nu sunt cunoscuti cu antecedente penale, astfel cum a rezultat din fisele de cazier (filele 15, 16 dosar (...)) si ca acestia au depus diligente in vederea restituirii sumei de 57.000 RON . La stabilirea cuantumului pedepsei aplicate inculpatilor instanta a avut in vedere ca pedepsele aplicate urmeaza sa constituie un punct de reflectie asupra faptelor comise si sa puna accentul pe componenta responsabilizarii conduitei fata de faptul ca inculpatii au considerat ca pot utiliza fonduri publice in vederea rezolvarii problemelor personale , bazandu-se pe faptul ca vor obtine in viitor un credit, fara a lua in considerare ipoteza posibilitatii ca acest credit sa nu fie acordat, ceea ce s-a si intamplat (dupa cum au declarat). In ceea ce priveste actiunea civila formulata de partea civila Primaria B. D., instanta a admis-o si a dispus obligarea inculpatilor la plata sumei de 6467, 38 lei reprezentand despagubiri civile - penalitati. Instanta de fond a avut in vedere dispozitiile art. 50 din Regulamentul operatiilor de casa ale unitatilor socialiste , aprobat prin Decretul 209/1976 care prevede aplicarea unor sanctiuni constand in penalizari in cuantumul indicat la alin 1 lit. a si b , respectiv in interdictia de la alin. 1 lit. c , pentru ca in aliniatul ultim al art.50 sa se prevada ca penalizarile aplicate se recupereaza de la persoanele vinovate in conditiile legii. S-a mai retinut faptul ca desi adoptat in anul 1976, actul normativ la care s-a facut referire nu este abrogat expres si nici cazut in desuetudine ( desi utilizeaza termeni cu referire la "unitatile socialiste) " cat timp este aplicabil , la acest regulament facand referire ( cu titulatura " Regulamentul operatiunilor de casa ") acte normative adoptate ulterior anului 1989. De altfel, anumite articole din Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa au fost supuse analizei Curtii Constitutionale in cursul anului 2000, cand curtea s-a pronuntat in sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate a respectivelor articole insa o discutie mai ampla excede cadrului procesual de fata, avand in vedere ca intre articolele analizate nu figureaza art.50 pe care partea civila si-a intemeiat in speta cererea de constituire ca parte civila in faza judecatii . Impotriva sentintei de mai sus au declarat apel inculpatii N. D. si N. P. criticand-o pentru urmatoarele motive: 1.- Instanta de fond a gresit cand nu a aplicat in cauza prevederile art.181 din Codul penal, criteriile prevazute de alin. 2 al acestui articol fiind indeplinite in totalitate; 2.- Pedepsele stabilite sunt mult prea mari fata de circumstantele reale in care s-au comis faptele si circumstantele personale ale inculpatilor; 3.- Gresit s-a considerat de catre instanta de fond ca, in cauza, sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor de fals si uz de fals pentru care se impunea achitarea inculpatilor in temeiul art.11 pct.2 lit.a cu aplicarea art. 10 lit.d din C. pr. pen.; 4 - Gresit a fost admisa actiunea civila, in conditiile in care penalitatile solicitate nu se pot constitui in prejudiciu material al infractiunii. S-a mai sustinut ca penalitatiile au fost calculate in mod unilateral, de partea civila, fara o constatare a unui specialist sau o expertiza contabila. Analizand sentinta penala atacata in raport de motivele de apel invocate, Tribunalul a constatat ca numai in ceea ce priveste pedeapsa aplicata fiecarui inculpat, apelul se vadeste fondat retinand ca: Faptele celor doi inculpati, sot si sotie, ambii functionari in cadrul Primariei B. D., de a folosi in interes personal, timp de aproximativ 6 luni, suma de 57.000 lei noi reprezentand taxe, impozite si amenzi, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de delapidare, fals intelectual si uz de fals iar prin continutul lor concret nu sunt in mod vadit lipsite de importanta ci prezinta pericol social concret al acestei infractiuni. Prin urmare atingerea adusa valorilor sociale ocrotite de lege nu este una minima, lipsita de importanta, iar inculpatii prin modul de operare, ambii prin activitati conjugate, cu prejudiciul produs partii civile, nu pot fi exonerati de raspundere penala cu aplicarea unei sanctiuni administrative, in totala discordanta cu faptele lor. In ceea ce priveste cuantumul pedepselor aplicate, Tribunalul a constatat ca acesta este prea sever in raport de persoana fiecarui inculpat, necunoscuti cu antecedente penale, cu o comportare corespunzatoare in familie si la locul de munca acoperind prejudiciul pe parcursul procesului penal, astfel ca li s-au acordat circumstante atenuante si pedepsele au fost coborate spre minimul lor special. In ceea ce priveste actiunea civila formulata de partea civila Primaria B. D., s-a constatat ca instanta de fond a admis-o si a dispus obligarea inculpatilor la plata sumei de 6467,38 lei reprezentand despagubiri civile reprezentand penalitati fara ca partea civila sa depuna la dosar cel putin un tabel din care sa rezulte modalitatea de calcul a penalitatilor, cu precizarea fiecarei sume incasate cu titlul de amenda, taxe, sau impozit, data la care suma trebuia sa fie depusa, data la care a fost depusa efectiv, numarul de zile de intarziere si valoarea penalitatii calculate si, in final, suma rezultata ca urmare a aditionarii penalitatilor. Or, potrivit art.50 alin.2 si 3 din Regulamentul operatiunilor de casa aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1976, neabrogat expres, pana in prezent, penalizarea de 0,05% pe zi de intarziere, prevazuta la lit. a), se aplica si organelor care incaseaza amenzi, precum si altor persoane care nu au calitatea de casier, pentru sumele incasate si nedepuse la termenele si in conditiile prevazute de dispozitiile legale, iar perioada pentru care se calculeaza penalizarea prevazuta la lit. a) curge din ziua urmatoare aceleia in care suma trebuia sa fie depusa pana in ziua ce o precede pe aceea in care suma se depune efectiv. Toate aceste elemente fiind necesare calculului penalitatilor nu au fost insa depuse la dosar de partea civila, astfel ca actiunea civila a fost admisa in mod gresit, iar pe calea prezentului apel va fi respinsa ca nefondata. Prin decizia penala nr.38/22.06.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l G i u r g i u - sectia penala in dosarul nr.(...) s-a dispus urmatoarele : S-a admis apelul declarat de inculpatii N. D. si N. P. impotriva sentintei penale nr.2136 din 11 decembrie 2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a G i u r g i u, pe care o desfiinteaza in parte pe latura penala si in totalitate pe latura civila si rejudecand in fond: A descontopit pedeapsa rezultanta aplicata inculpatului N. D. in pedepsele componente de 2 ani, 1 an si 1 an inchisoare. S-a redus de la 2 (doi) ani inchisoare la 6 (sase) luni inchisoare pedeapsa aplicata inculpatului N. D. pentru savarsirea infractiunii de delapidare, ca urmare a retinerii circumstantelor atenuante judiciare prevazute de art.74 alin.1 C. pen si art.76 lit. d C pen. S-a redus de la 1 (unu) an inchisoare la 3 (trei) luni inchisoare pedeapsa aplicata aceluiasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual ca urmare a retinerii circumstantelor atenuante judiciare prevazute de art.74 alin.1 C. pen si art.76 lit. e C pen. S-a redus de la 1 (unu) an inchisoare la 1 (una) luna inchisoare pedeapsa aplicata aceluiasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de uz de fals ca urmare a retinerii circumstantelor atenuante judiciare prevazute de art.74 alin.1 C. pen si art.76 lit. e C pen. In baza art. 33 lit. a C pen inculpatul N. D. executa pedeapsa cea mai grea 6 (sase) luni inchisoare (in loc de la 2 ani inchisoare). S-a redus de la 4 ani la 2 ani si 6 luni termenul de incercare stabilit conform art.81.82. C. pen. pentru inculpatul N. D.. S-a descontopit pedeapsa rezultanta aplicata inculpatei N. P. in pedepsele componente de 2 ani, 1 an si 1 an inchisoare. S-a redus de la 2 (doi) ani inchisoare la 6 (sase) luni inchisoare pedeapsa aplicata inculpatei N. P. pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, ca urmare a retinerii circumstantelor atenuante judiciare prevazute de art.74 alin.1 C. pen si art.76 lit. d C pen. S-a redus de la 1 (unu) an inchisoare la 3 (trei) luni inchisoare pedeapsa aplicata aceleiasi inculpate pentru savarsirea infractiunii de complicitate la fals intelectual ca urmare a retinerii circumstantelor atenuante judiciare prevazute de art.74 alin.1 C. pen si art.76 lit. e C pen. S-a redus de la 1 (unu) an inchisoare la 1 ( una) luna inchisoare pedeapsa aplicata aceleiasi inculpate pentru savarsirea infractiunii de complicitate la uz de fals ca urmare a retinerii circumstantelor atenuante judiciare prevazute de art.74 alin.1 C. pen si art.76 lit. e C pen. In baza art.33 lit. a C pen inculpata N. P. executa pedeapsa cea mai grea 6 (sase) luni inchisoare (in loc de la 2 ani inchisoare). S-a redus de la 4 ani la 2 ani si 6 luni termenul de incercare stabilit conform art.81.82. C. pen. pentru inculpata N. P. S-a respins ca nefondata actiunea civila formulata de partea civila Primaria B. D.. In baza art.192 alin.1 lit. b din C. pr. pen. a fost obligata partea civila Primaria B. D. sa plateasca statului suma de 30 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare. S-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei. In baza art.192 alin.3 din C. pr. pen. cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului au ramas in sarcina statului. Impotriva acestei din urma hotarari au declarat recurs, in termen, cei doi inculpati reluand motivele invocate si in apel, al sanctiunilor aplicate, in conditiile in care pentru faptele comise, vadit lipsite de importanta, li se putea aplica dispozitiile art.18/1 Cod penal cu atat mai mult cu cat infractiunile de fals si uz de fals nu intrunesc elementele constitutive definitorii si s-ar fi impus, pentru acestea, achitarea lor in baza dispozitiilor art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d Cod procedura penala. In drept, se invoca dispozitiile art.385/9 pct.14 si 17 Cod procedura penala. Prezenta in fata instantei inculpata N. P. nu a inteles sa faca declaratii suplimentare, in ultimul cuvant acordat, regretand faptele comise. Examinand hotararea atacata sub aspectul criticilor formulate cat si din oficiu, Curtea constata ca recursurile de fata nu sunt fondate si se vor respinge. Critica formulata de inculpati pe motiv ca instanta a gresit cand nu a aplicat in cauza prevederile art.18/1 din Codul penal si criteriile prevazute de alin.2 al acestui articol nu este sustinuta in nici un mod. Potrivit art. 181 alin. (1) C. pen., nu constituie infractiune fapta prevazuta in legea penala, daca prin atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita in mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni In alin. (2) al aceluiasi articol de lege, se mai prevede ca, la stabilirea in concret a gradului de pericol social, se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului. Or, faptele inculpatilor N. D., agent fiscal si N. P., operator rol in cadrul Primariei B. D., de a folosi in interes personal, timp de aproximativ 6 luni, suma de 57.000 lei noi, reprezentand taxe, impozite si amenzi nu pot fi considerate, prin modul in care au fost savarsite si continutul lor concret, ca fiind in mod vadit lipsite de importanta. Prin ele s-a adus o paguba insemnata patrimoniului partii civile, recuperata cu doi ani mai tarziu in timpul procesului penal si a afectat relatiile sociale bazate pe increderea cetatenilor in activitatea functionarilor abilitati sa gestioneze si sa administreze diferite bunuri. Si critica privitoare la achitarea inculpatilor pentru infractiunea de fals intelectual si uz de fals apare nefondata. Astfel, fapta inculpatului N. D. de a intocmi si a depune la Primaria B. D. borderouri centralizatoare fara a evidentia toate chitantele emise, omitand cu buna stiinta chitantele a caror valoare si-a insusit-o, intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de fals intelectual si uz de fals, in forma continuata. De asemenea, fapta inculpatei N. P., care in calitate de operator rol la aceiasi primarie, in perioada ianuarie-iunie 2006, in complicitate cu sotul sau N. D., pentru a-si asigura folosirea in interes personal a sumei de 57.000 lei noi nu a inregistrat in registrul de rol unic borderourile de incasari ale acestuia intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de complicitate la fals intelectual si uz de fals, in forma continuata, savarsite cu intentie. Toate faptele pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii exista si intrunesc elementele constitutive ale delapidarii sub forma insusirii si folosirii, in scop personal, a banilor pe care ii administrau si gestionau in cadrul Primariei B. D., ai caror angajati erau, dupa cum si al falsului intelectual prin omisiunea inscrierilor in borderourile de predare, cu buna stiinta, uzand de aceste acte pentru a crea o aparenta de corectitudine si probitate a lor, in realitate manipuland sumele de bani cu intentia declarata de a-si ridica o casa si de a le acoperi intr-un viitor in care s-ar fi imprumutat la o banca, insa prejudiciind institutia la care erau angajati, pe parcursul a 6 luni de suma de 57.000 lei. Faptele astfel retinute au primit o calificare corespunzatoare in drept iar pedepsele aplicate au tinut cont de criteriile generale de individualizare prevazute de art.72 Cod penal, cu eficienta maxima acordata circumstantelor atenuante in apelul promovat de inculpati, incat pedepsele de cate 6 luni inchisoare rezultate in urma concursului celor aplicate, sa raspunda scopurilor preventiv-educativ si de coercitie in conditiile suspendarii lor pe un termen de incercare de 2 ani si 6 luni. Prin urmare, nici critica referitoare la cuantumul pedepselor nu este fondata si, per ansamblu , nici unul din motivele de recurs invocate, dupa cum nici din oficiu cele ce pot fi luate in discutie in favoarea lor astfel ca, in baza art.385/15 pct.1 lit.b Cod procedura penala, Curtea va respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpati. Vazand si dispozitiile art.192 alin.2 Cod procedura penala PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge ca nefondate recursurile formulate de inculpatii N. D. si N. P. impotriva deciziei penale nr.38 din 22.06.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l G i u r g i u-Sectia Penala-Cauze Generale. Obliga fiecare recurent la cate 200 lei cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 05 octombrie 2009. PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR F. V. T. D. M. S. GREFIER, H. J. Red.U.E.-30.10.2009 Dact.E.A.04.11.2009/2ex T.G. -S.P-C.G.-Jud.A.I; O.Gh.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 273 - Civil - reziliere contract - Revizuire
  • Hotararea 402R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 918 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1837 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 392 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.NR.133/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 820 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013