Avocatura Com
Spete: Hotararea 467/R

Faliment - procedura insolventei ? societati pe actiuni
Instanta: CA BRASOV
Faza: Recurs
Data: 08-10-2009

Discutii similare pe forum

Procesele unei societati aflate in faliment - scris de rocambole - 1 raspunsuri
O societate comerciala aflata in faliment are un proces penal si unul civil in care societatea este parte vatamata si parte civila si parte prejudiciata.. Lichidatorul, in temeiul art.174 din Legea privind procedura insolvenţei, propune închiderea procedurii insolvenţei debitorului deoarece acesta nu mai are fonduri nici pentru creditori si nici pentru a acoperi cheltuielile administrative. Un actionar minoritar ( conform principiului,,penalul tine in loc civilul\" precum si conform art.244 C...
Societati pe actiuni prin subscriere publica - scris de keenn - 3 raspunsuri
Cum se face de fapt subscrierea publica? -actiunile sunt scoase la bursa? -intrebare retorica-stupid- presupun ca data infiintarii unei astfel de societati este publicata deasemenea si data inchiderii subscriptiei... in acest interval de timp oricine vrea poate sa subscrie la infiintarea societatii. ma poate lamuri cineva? multumesc.
Scindarea unei societati comerciale pe actiuni - scris de loredana2006 - 1 raspunsuri
Poate stiti voi mai bine decat mine, mai ales ca din legislatie nu reiese f. clar termenul in care se poate realiza scindarea unei societati. Adica etapele care trebuie urmate le-am vazut dar cam cat ar dura scindarea, cu tot cu hotararea AGA, cu publicarea la M.Oficial, cu opozitia (daca exista) a cenzorilor.
Procedura insolventei - scris de LexLegis - 2 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 2 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in t...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L B R A S O V Sectia Comerciala DECIZIA NR. 467/R DOSAR NR(...) Sedinta publica din 8 octombrie 2009 Completul compus din: Presedinte - (...) (...) - presedinte de sectie - (...) (...) - judecator - (...) (...) T. - judecator - N. D. - grefier Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de creditoarea S.C. H. F. UK M., impotriva sentintei civile nr. 379/Sind din 12 martie 2009, pronuntate de judecatorul -sindic in dosarul nr. nou (...) (nr. vechi 449/F/2005) al T r i b u n a l u l u i B r a s o v - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ. La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, s-a constatat lipsa partilor. Procedura indeplinita. Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 1 octombrie 2009, potrivit incheierii de sedinta din acea zi, ce face parte din prezenta hotarare. Instanta, in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru data de 8 octombrie 2009. C U R T E A Prin contestatia inregistrata la 8.09.2008 contestatoarea S.C H. F. UK M. a contestat masura luata de administratorul judiciar de la S.C. S. S.A., S.C. T. R. S.P.R.L., conform Notificarii nr. SQ 339/RF/692/1.09.2008 prin care s-a respins cererea de admitere a creantei depusa la instanta de judecata la 19.06.2008 si a solicitat inscrierea contestatoarei in tabelul creditorilor de la S.C S. S.A, aflata in reorganizare cu urmatoarele sume: a) 4.194.015 USD reprezentand valoarea estimata a cantitatii de 6.920 tone metrice (MT) de motorina cu continut redus de plumb, proprietatea contestatoarei, lasata in depozitul S.C. S. S.A in temeiul Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate ("I. Certificate ") emise de S. la 24.03.2006, 27.03.2006, 28.03.2006, 3.04. 2006 si 10.04.2006 b) contravaloarea profitului (fructelor) produs de motorina data in depozitul debitorului si care au rezultat din folosirea ilegala a acesteia, de la data introducerii actiunii si pana la data platii contravalorii motorinei. In motivare, in rezumat, se arata ca prin notificarea sus - mentionata administratorul judiciar sustine ca realizarea creantei nu intra sub incidenta art. 36 din Legea nr. 85/2006, competenta apartinand instantelor de drept comun. Cererea de admitere a creantei cade sub incidenta art. 36 din Legea nr. 85/2006 fiind o actiune personala, in realizarea dreptului iar competenta de solutionare a acesteia revine instantei de reorganizare judiciare chiar daca respectiva creanta nu este stabilita printr-un titlu pentru ca aceasta instanta nu este un simplu organ de inregistrare a titlurilor pronuntate de instantele de drept comun. In realitate o creanta care nu este consemnata intr-un titlu, indiferent daca este nascuta anterior sau ulterior deschiderii procedurii insolventei, trebuie declarata la masa credala, iar instanta de reorganizare judiciara o va judeca si in caz de admitere, va dispune inscrierea si in tabelul de creante potrivit art. 64 (3) din Legea nr. 85/2006. Instanta de drept comun nu poate fi competenta sa solutioneze nicio actiune pentru realizarea creantelor impotriva debitorului sau bunurilor sale, deoarece de la data deschiderii procedurii de insolventa orice asemenea actiune se suspenda de drept, potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006 ( norma imperativa care asigura caracterul colectiv concursual si egalitar al procedurii insolventei ). Creantele nascute in timpul procedurii de reorganizare judiciara, rezultate din continuarea activitatii debitorului, beneficiaza de un S. prioritar in ordinea speciala de distributie a creantelor, potrivit prevederilor art. 123 pct. 3 din Legea nr. 85/2006. Administratorul judiciar avand obligatia legala, potrivit art. 103 din Legea nr. 85/2006, de a supraveghea activitatea debitorului pe timpul derularii planului de reorganizare, trebuie sa dispuna achitarea la scadenta a creantelor nascute in timpul procedurii de reorganizare judiciara, rezultate din continuarea activitatii debitorului iar in caz contrar el este obligat sa solicite deschiderea procedurii de faliment conform art. 105 (1) din Legea nr. 85/2006. Cu privire la corelatia dintre cererea de admitere a creantei si actiunea de restituire in natura a motorinei ce formeaza obiectul dosarului nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i B a c a u se mentioneaza ca nu exista situatie de litispendenta nefiind intrunite conditiile de identitate privind obiectul si temeiul juridic. Debitorul a depus " Note scrise" prin care se invoca exceptia prematuritatii introducerii declaratiei de creanta, exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei si exceptia tardivitatii introducerii declaratiei de creanta. Cu privire la exceptia prematuritatii introducerii declaratiei de creanta se arata ca art. 123 pct. 3 din Legea nr. 85/2006 reglementeaza plata creantelor in cazul falimentului, ori debitoarea nu se afla in faliment. Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei se mentioneaza ca aceasta nu este parte in contractul de procesare nr. 583/16.05.2005 incheiat intre F. U. M. si S.C. S. S.A.. Nu s-a dovedit nici existenta unui titlu valabil. Titlurile invocate de catre contestatoare nu sunt certificate de atestare a dreptului de proprietate ci doar certificate de depozit iar in raport de dispozitiile art. 139 Cod procedura civila contestatoarea nu a facut dovada existentei originalelor " I.- urilor certificate". Cu privire la exceptia tardivitatii introducerii declaratiei de creanta se invoca dispozitiile art. 73 din Legea nr. 85/2006. Prin sentinta civila nr. 379/12.02.2009 T r i b u n a l u l B r a s o v a respins exceptiile lipsei calitatii procesuale active, a admis exceptia prematuritatii depunerii declaratiei de creanta si in consecinta a respins contestatia contestatoarei, ca fiind prematura. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: Judecatorul-sindic solutioneaza orice contestatie care priveste activitatea administratorului judiciar si / sau a lichidatorului precum si procesele si cererile prevazute in legea privind procedura insolventei. In acest sens opinia majoritara generata in practica se bazeaza pe interpretarea restrictiva a dispozitiilor art. 11 (2) teza 1 din Legea nr. 85/2006. Fata de prevederile Legii nr. 85/2006 si cele ale C o d u l u i d e procedura civila referitoare la caracterul creantelor, judecatorul - sindic nu poate incuviinta administrarea probei testimoniale, a interogatoriului si respectiv expertiza pentru a determina certitudinea, lichiditatea, exigibilitatea creantelor deoarece conditia creantei , de a fi certe, lichide si exigibile trebuie intrunita in momentul depunerii declaratiei de creanta si nu ulterior acestei date. Sub acest aspect atat teoria cat si practica in materie de insolventa au un punct de vedere unitar si constant in sensul celor mai sus aratate. Prin urmare a analiza exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei in raport de calitatea ei de parte in contractul de procesare titei, in raport de calitatea ei de proprietar al titeiului si de natura juridica a " I.-urilor certificate" echivaleaza cu o judecata asupra fondului raportului juridic de drept comun incompatibila procedurii speciale a insolventei reglementata de Legea nr. 85/2006. Cu privire la exceptia tardivitatii introducerii declaratiei de creanta in raport de dispozitiile art. 73 din Legea nr. 85/2006 s-au retinut urmatoarele: Toate partile aflate in cauza au admis ca obiectul contestatiei il formeaza o creanta nascuta in cursul procedurii. In raport de data deschiderii procedurii de insolventa a S.C. S. S.A. - 28.04.2004, creanta invocata in contestatie ca fiind intemeiata de " I.- urile certificate" emise de S. la 24.03.2006, 27.03.2006, 28.03.2006, 03.04.2006 si 10.04.2006 este nascuta indubitabil dupa deschiderea procedurii insolventei, debitoarea aflandu-se in reorganizare si nu in faliment. Ori, creantele nascute in timpul procedurii au un regim distinct urmand a fi inscrise in tabelul creantelor dupa deschiderea procedurii falimentului , conform art. 198 (2) lit. a si b si art. 108 (3) din Legea nr. 85/2006. Prin urmare, exceptia tardivitatii formularii declaratiei de creanta ridicata de debitoare nu poate fi primita atata timp cat nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii falimentului debitoarea aflandu-se in etapa anterioara, a reorganizarii. In consecinta exceptia va fi respinsa. Cu privire la exceptia prematuritatii introducerii declaratiei de creanta se retin urmatoarele: Dispozitiile art. 123 din Legea nr. 85/2006 invocate de contestatoare nu sunt aplicabile primei etape a procedurii insolventei, respectiv reorganizarii pentru ca, in mod imperativ, textul art. 123 din Legea nr. 85/2006 dispune "Creantele vor fi platite, in cazul falimentului, in urmatoarea ordine : ....". In raport de dispozitiile art. 108 (2) lit. a si b si art. 108(3) din Legea nr. 85/2006, intrucat cu privire la debitoare nu s-a deschis procedura falimentului , declaratia de creanta a S.C. H. F. UK M. este prematura. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs creditoarea S.C. H. F. UK M. solicitand casarea in parte cu trimitere spre rejudecare. In motivarea recursului, intemeiat pe art. 307 pct. 7,8 si 9 , 304 1 Cod procedura civila se arata urmatoarele: Creanta recurentei este nascuta in timpul procedurii de reorganizare rezultata din continuarea activitatii acestuia (creanta curenta) lucru admis de S. si de administratorul judiciar. Izvorul creantei este un contract de depozit comercial, deponent recurenta, depozitar S.. Existenta raportului juridic de depozit si a calitatii recurentei de proprietar al motorinei este probata pin cele 5 certificate de atestare a dreptului de proprietate ( I. certificate) pe care S. le-a emis in favoarea recurentei, in care S. a declarat expres ca recurenta are drept direct de proprietate asupra motorinei, certificate semnate de S.. S. a refuzat sa restituie motorina, motiv pentru care recurenta a formulat cerere de admitere a creantei care are natura unei actiuni personale in pretentii prin care a solicitat instantei sa constate nerespectarea dreptului recurentei si sa oblige pe debitor la repararea prejudiciului prin echivalent. Textele din Legea nr. 85/2006 sunt interpretate eronat. Potrivit art. 123 pct.3 din Legea nr. 85/2006 creantele nascute in timpul procedurii de reorganizare judiciara, rezultate din continuarea activitatii debitoarei, beneficiaza de un S. prioritar in ordinea speciala de distributie a creantelor. Art. 123 pct. 3 constituie dreptul comun in materie de ordine legala de plata a creantelor, fiind aplicabil si in cazul platilor efectuate in perioada de reorganizare judiciara. Chiar daca s-ar admite ca s-ar aplica strict la platile efectuate in cazul falimentului, aceasta interpretare restrictiva nu duce la concluzia ca instanta de reorganizare nu ar fi competenta sa judece contestatia privind o creanta nascuta in timpul procedurii de reorganizare care a fost refuzata de adm judiciar. In realitate Legea nr. 85/2006 contine multe prevederi care duc la concluzia ca o asemenea creanta e de competenta judecatorului - sindic si nu a unei instantei de drept comun care va solutiona contestatia impotriva respingerii declaratiei de creanta in cadrul procedurii de reorganizare. Instanta a nesocotit art. 6 coroborat cu art. 11 la 1 din Legea nr. 85. Instanta de reorganizare a fost investita cu contestatia recurentei impotriva refuzului administratorului judiciar exprimata prin notificare care e de competenta solutionarii judecatorului sindic. Hotararea instantei duce la o solutie pe care art. 36 o respinge, iar in fond constituie o denegare de dreptate. Prima alternativa pe care ar avea-o recurenta ar fi acea de a se adresa unei instantei de drept comun. Ar fi ilegal pentru ca incalca art. 36 care instituie un caz de suspendare legala si se refera la toate actiunile pentru realizarea creantelor contra debitoarei, adica atat la cele incepute inainte de deschiderea procedurii insolventei, cat si la cele incepute ulterior acestui moment deoarece legea nu distinge. Art. 36 e imperativ, ratiunea fiind de a asigura caracterul colectiv egalitar al procedurii insolventei. A doua alternativa ar fi aceea de a astepta pana la intrarea in faliment a S., solutie care in afara riscurilor prescriptiei si imposibilitatii de realizare a creantei, constituie un act de denegare de dreptate si incalca dreptul constitutional privind accesul la justitie. Instanta a ignorat art. 64 alin. 3 din legea insolventei. Legea nu face distinctie nici intre creantele nascute anterior si cele nascute ulterior deschiderii procedurii de insolventa si nici in functie de stadiul procedurii de insolventa in care s-ar afla debitoarea, reorganizare sau faliment. Aceasta prevedere asigura un tratament egal si nediscriminatoriu intre creantele anterioare si ulterioare indiferent de etapa procesuala de insolventa. Pe rationamentul instantei ar trebui ca pentru aceste creante, recurenta sa se adreseze mai intai instantei de drept comun, sa obtina un titlu, iar ulterior sa solicite inscrierea acestui titlu in procedura insolventei. In realitate, o creanta care nu este consemnata intr-un titlu, indiferent daca e nascuta inainte sau in timpul deschiderii procedurii, trebuie declarata la masa credala, iar administratorul o va analiza si o va admite sau respinge, urmand ca judecatorul - sindic sa dispuna cu privire la contestatie. Nu e nici un motiv ca o declaratie avand ca obiect o asemenea creanta sa fie amanata in solutionarea ei de catre instanta de reorganizare, pana in momentul intrarii debitoarei in faliment. Administratorul judiciar, prin notificarea din 1.09.2008 a contestat existenta si temeiul creantei, situatie in care recurenta se afla in ipoteza art. 86 alin. 2, care prevede ca in cazul denuntarii de administratorul judiciar a uni contract, o actiune in despagubiri poate fi introdusa de contractant impotriva debitoarei, in cadrul procedurii de insolventa. Legea instituie dreptul titularilor contractelor in curs de derulare pe parcursul procedurii de insolventa, contracte care au fost denuntate de adm judiciar, de a formula o actiune in despagubiri in cadrul procedurii de insolventa. Recurenta a incheiat un contract de depozit care acum e negat de administratorul judiciar, iar cererea de admitere a creantei formulate are natura unei actiuni in pretentii pentru despagubiri, deci cererea recurentei de despagubiri in temeiul acestui articol nu poate fi solutionata decat in cadrul procedurii insolventei. Instanta nu a respectat obligatiile sale prevazute de art. 105 alin. 1 coroborat cu art. 107 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 care prevad ca trebuie sa urmareasca achitarea conform contractului a creantelor nascute din continuarea activitatii debitoarei in timpul procedurii de reorganizare, iar in caz de neachitare el trebuie sa aprobe deschiderea procedurii de faliment. Orice creanta curenta nascuta in timpul procedurii de reorganizare, trebuie achitata conform contractului, deoarece planul se desfasoara sub supravegherea judecatorului - sindic si a administratorului judiciar potrivit art. 103. Daca respectiva creanta nu este achitata, echivaleaza cu suplimentarea pasivului existent, adica cu acumularea de noi pierderi si obliga judecatorul sa aprobe intrarea debitoarei in faliment conform art. 105 alin. 1 coroborat cu art. 107 al 1 lit C. Art. 108 alin. 2 lit. a si b si art. 108 alin. 3 sunt gresit aplicate. Ele prevad obligatia administratorului ca in cazul intrarii in faliment in procedura generala, sa procedeze la verificarea tuturor creantelor asupra averii debitoarei, inclusiv a celor nascute dupa data deschiderii procedurii si sa intocmeasca un tabel suplimentar. In realitate, avand in vedere ca creanta este curenta si nu e stabilita prin titlu, procedura in fata judecatorului trebuia sa parcurga 2 etape. - avand in vedere ca administratorul judiciar, prin notificare a refuzat acceptarea creantei, judecatorul, in cadrul contestatiei recurentei era obligat sa determine existenta si intinderea creantei. - daca si in masura in care creanta era validata, se punea problema ca judecatorul sa decida asupra modalitatii de executare a acestei creante. In ceea ce priveste prima etapa, recurenta a indeplinit toate formalitatile legale pentru a-si declara creanta in fata judecatorului - sindic si are dreptul de a-i fi judecata aceasta creanta, pentru a se stabili existenta si valabilitatea sa. Masa credala reprezinta totalitatea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura de insolventa, fie aceea de reorganizare, fie de faliment. Notiunea acopera atat creditorii anteriori cat si ulteriori deschiderii procedurii, fie in faza de reorganizare, fie in faliment In ceea ce priveste a doua etapa si anume executarea creantei admise, prin solicitarea facuta privind inscrierea recurentei la masa credala a debitoarei, recurenta a inteles inscrierea creantei in tabelul de creante impotriva averii debitoarei. E perfect legala si solutia ca o creanta nascuta in timpul procedurii de reorganizare judiciara rezultata din continuarea activitati debitoarei, in timpul reorganizarii, sa fie supusa unei plati imediate, conform contractului din care rezulta, constituind o cheltuiala curenta, fara a mai fi nevoie sa fie inscrisa in vreun tabel. Argumentul interpretarii restrictive a art. 11 din Legea nr. 85/2006 nu este motivat de instanta si nu poate conduce la solutia ca declaratia privind o creanta nascuta in cursul procedurii de reorganizare ar fi prematura. Afirmatia instantei ca fata de Legea nr. 85/2006 si C o d u l d e procedura civila referitoare la caracterul creantelor, judecatorul - sindic nu poate incuviinta administrarea probei testimoniale, a interogatoriului si respectiv expertiza pentru a determina certitudinea, lichiditatea, exigibilitatea creantelor este ilegala pentru ca este in contradictie cu art. 149 care spune ca legea se completeaza cu dispozitiile C o d u l u i d e procedura civila, iar art. 129 alin. 5 Cod procedura civila impune judecatorului sa administreze toate probele necesare in scopul aflarii adevarului. In speta, deoarece creanta solicitata este nascuta in timpul procedurii si nu este stabilita printr-un titlu, prima instanta trebuia sa se pronunte mai intai asupra valabilitatii creantei, administrand toate probele pertinente si concludente. Prima instanta face afirmatia ca, conditia creantelor de a fi certe lichide si exigibile, trebuie intrunite in momentul depunerii declaratiei de creanta si nu ulterior acestei date, afirmatie nelegala. Intimata S. a depus intampinare solicitand respingerea recursului, aratand in aparare urmatoarele: In ceea priveste afirmatia ca instanta a nesocotit art. 6 coroborat cu art. 11 alin. 1 lit. I, nu s-a retinut ca o asemenea creanta n-ar fi de competenta judecatorului - sindic sau ca ar fi de competenta unei instante de drept comun, cererea de admitere a creantei fiind solutionata de administratorul judiciar in sensul respingerii, iar contestatia impotriva acestei masuri fiind de asemenea solutionata de judecatorul - sindic. Existenta creantei pretins nascuta dupa deschiderea procedurii si fara caracter cert, poate fi stabilita doar in cadrul unei actiuni introduse la instanta comerciala de drept comun, iar nu in cadrul procedurii insolventei. Referitor la art. 64 alin. 3, acesta se refera la creante nascute anterior deschiderii procedurii, fiind inaplicabil in speta. Referitor la art. 36 din legea insolventei, textul nu priveste actiunile in constare, respectiv actiunile prin care se solicita sa se constate existenta unei creante care nu are caracter cert. Referitor la art. 86 alin. 2, recurenta nu a formulat o actiune in despagubiri, ci o cerere de inscriere la masa credala, urmata de o contestatie. Daca ar fi formulat, ea ar fi fost de competenta instantei comerciale de drept comun. Intimata nu are nicio o obligatie - de depozitar sau nu - fata de recurenta, drept pentru care nu se poate vorbi de o creanta nascuta din neexecutarea obligatilor de depozitar. Intimata nu a primit in depozit nicio cantitate de titei sau alt produs. Art. 123 pct. 3 stabileste ordinea de plata a creantelor in cazul falimentului, fiind fara relevanta in speta. Referitor la sustinerea potrivit careia judecatorul trebuie sa urmareasca achitarea la scadenta a creantelor nascute in timpul procedurii de reorganizare, rezultate din continuarea activitatii, iar in caz de neachitare, aceste creante trebuie inscrise in tabel si judecatorul trebuie sa aprobe deschiderea procedurii de faliment in temeiul art.105 alin.1. Nici macar de lege ferenda nu s-ar putea impune judecatorului sa urmareasca achitarea la scadenta a creantelor, deoarece s-ar substitui administratorului societatii careia nu i s-a ridicat dreptul de administrare. Judecatorul sindic solutioneaza orice contestatie care prevede activitatea administratorului sau lichidatorului precum si procesele si cererile prevazute in lege in acest sens opinia majoritara din practica bazandu-se pe interpretarea restrictiva a art.11 din Legea 85/2006, deci nu e incident motivul de recurs 304 pct. 7 Cod procedura civila. Referitor la art. 108 alin. 2 si alin. 3 premisa textului e aceea a trecerii la faliment. Creantele nascute dupa deschiderea procedurii nu pot fi inscrise in tabelul definitiv. Aceasta concluzie rezulta din interpretarea sistematica a art. 3 pct. 17, 18 si 22 ale legii, cu privire la definitiile legale ale notiunilor de tabel definitiv al creditorilor, art. 61, 62. Pentru a putea formula pretentii pecuniare de natura celor invocate, recurenta trebuia sa depuna judecatorului - sindic, fie un document din care sa rezulte recunoasterea expresa a debitului, fie o hotarare judecatoreasca irevocabila din care sa rezulte temeinicia si legalitatea unei asemenea cereri. Examinand sentinta atacata, in raport cu probele dosarului, cu motivele de recurs formulate, Curtea constata recursul nefondat. Sentinta este motivata in fapt si in drept cu referire la art. 123 din Legea nr. 85/2006, art. 108 (2) lit. a si b si art. 108(3) din Legea nr. 85/2006, art.11 (2) teza 1 din Legea nr. 85/2006, necontand intinderea motivarii, atata timp cat solutia este argumentata in fapt si in drept. Instanta de fond si-a motivat solutia de respingere pe exceptia prematuritatii declaratiei de creanta. Referitor la interpretarea restrictiva a art. 11 alin. 2, instanta de fond nu a sustinut ca cererea recurentei ar fi de competenta instantei de drept comun, ci a respins cererea recurentei ca prematura. Creanta creditoarei s-a nascut dupa deschiderea procedurii. Nu exista nici un temei legal pentru ca o creanta nascuta dupa deschiderea procedurii insolventei sa fie inscrisa in tabelul definitiv de creante. Dispozitiile art. 123 pct. 3 se refera expres la ordinea de prioritate in care se platesc creantele in cazul falimentului, nefiind aplicabil creantelor in cazul reorganizarii judiciare. Sustinerile recurentei potrivit carora art. 6 coroborat cu art. 11 alin. 1, art. 64 alin. 3,art. 86 alin. 2, art. 105 alin. 1 coroborat cu art. 107 alin. 1 lit. c, art. 108 alin. 2 lit a si b, art. 108 alin. 3, constituie baza legala a judecarii cererii de admitere a creantei creditoarei de catre judecatorul sindic, sunt neintemeiate. Referitor la interpretarea restrictiva a art. 11 alin. 2, instanta de fond nu a retinut ca o creanta nascuta in timpul procedurii n-ar fi de competenta judecatorului - sindic sau ca ar fi de competenta unei instante de drept comun. Cererea de admitere a creantei a fost solutionata de administratorul judiciar in sensul respingerii, iar contestatia impotriva acestei masuri a fost solutionata de judecatorul - sindic, deci nu s-au incalcat dispozitiile art. 6 care prevede competenta judecatorului - sindic de a judeca procedurile prevazute de Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 11 alin. 1. Art. 36 din legea insolventei prevede ca se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitoarei sau bunurilor sale, nereferindu-se la actiunile in constare prin care se solicita sa se constate existenta unei creante. Sustinerea recurentei conform careia daca s-ar adresa instantei de drept comun cererea s-ar suspenda este gresita, in realitate ea a formulat asemenea cereri care au fost anulate ca insuficient timbrate in dosarele nr(...) si nr. 1866/110/209 ale T r i b u n a l u l u i B a c a u, care se refera la aceleasi pretentii deduse judecatii. Art. 64 alin. 3 prevede ca cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. Art. 64 alin. 3 trebuie interpretat coroborat cu alin. 1 care se refera la creantele nascute anterioare deschiderii procedurii. Dupa ce in alin. 1 se stabileste ca toate creantele anterioare trebuie declarate in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii insolventei, alin. 3 prevede ca cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. Deci, art. 64 alin. 3 se refera la creante nascute anterior deschiderii procedurii, fiind inaplicabil in speta creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii. Art. 86 alin. 2 care prevede ca in cazul denuntarii unui contract, o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant contra debitoarei este inaplicabil. Recurenta nu a formulat o actiune in despagubiri, ci o cerere de inscriere la masa credala urmata de o contestatie impotriva masurii administratorului judiciar de respingere a creantei. Referitor la sustinerea recurentei potrivit careia judecatorul trebuie sa urmareasca achitarea la scadenta a creantelor nascute in timpul procedurii de reorganizare, rezultate din continuarea activitatii iar in caz de neachitare, aceste creante trebuie inscrise in tabel si sa aprobe deschiderea procedurii de faliment in temeiul art. 105 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, art. 103 arata ca in urma conformari unui plan de reorganizare, debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar conform planului, pana cand judecatorul - sindic va dispune fie incheierea procedurii insolventei, fie trecerea la faliment iar art. 105 alin.1 prevede ca in situatia in care debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si administratorul special pot solicita judecatorului - sindic sa aprobe intrarea in faliment. Urmarirea realizarii creantelor este in sarcina administratorului judiciar, iar textele mai sus mentionate prevad expres ce persoane pot cere intrarea in faliment, printre acestea nefigurand judecatorul - sindic. Dispozitiile art. 108 alin. 2 si alin. 3 se refera la obligatia administratorului judiciar de a verifica toate creantele, inclusiv cele nascute dupa data deschiderii procedurii, in cazul intrarii in faliment a debitoarei, deci nu in cazul reorganizarii judiciare. In ceea ce priveste sustinerea recurentei privind nerespectarea dispozitiilor art. 129 alin. 5 Cod procedura civila care impun judecatorului administrarea tuturor probelor necesare pentru stabilirea certitudinii creantei, avand in vedere ca instanta a solutionat cauza pe exceptia prematuritatii creantei si nu pe fond, ca atare nu era necesara administrarea altor probe. Pretentiile recurentei sunt derivate din activitati curente ale debitoarei, ulterioare deschiderii procedurii care a avut loc la data de 28.04.2004. Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii nu pot fi inscrise in tabelul definitiv. Potrivit art. 3 pct. 17, tabelul definitiv de creante cuprinde creantele la data deschiderii procedurii, iar potrivit art.3 pct.18, creantele nascute dupa data deschiderii procedurii sunt incluse in tabelul suplimentar al creantelor intocmit dupa deschiderea procedurii falimentului. Intreaga procedura si termenele de intocmire a tabelelor sus mentionate ( art. 61 si urm ) sunt reglementate in raport de data deschiderii procedurii. Recurenta a formulat o cerere de admitere a creantei si inscriere in tabelul de creante. Este evident ca problema creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii nu se pune neaparat numai in momentul trecerii la faliment si ca in masura in care se dovedeste ca sunt certe, lichide si exigibile, creantele nascute dupa deschiderea procedurii trebuie achitate. In afara celor doua posibilitati invocate de recurent, respectiv de a formula o actiune pe drept comun sau de a astepta intrarea in procedura falimentului pentru a formula cerere de inscriere a creantei in tabelul suplimentar al creantelor, exista posibilitatea legala a recurentei de a solicita debitoarei, daca dreptul de administrare nu i-a fost ridicat, cum este in speta, achitarea conform obligatiilor asumate de debitoare. Creantele nascute dupa deschiderea procedurii pentru a fi achitate nu trebuie in prealabil sa fie incluse in tabelul definitiv de creante, ci pot fi achitate direct ca urmare a unei simple cereri a creditorului. Nu exista nici un temei legal pentru ca o creanta nascuta dupa deschiderea procedurii insolventei sa fie inscrisa in tabelul definitiv de creante. Fata de considerentele mai sus aratate, nefiind incidente dispozitiile art. 304 pct. 7, 8 si 9 Cod procedura civiila, art. 3041 Cod procedura civila, Curtea va respinge recursul declarat de creditoarea S.C H. F. UK M. si va mentine sentinta T r i b u n a l u l u i B r a s o v. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E: Respinge recursul declarat de creditoarea S.C. H. F. UK M. impotriva sentintei civile nr.379/sind/12.02.2009 pronuntata de judecatorul - sindic in dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i B r a s o v, pe care o mentine. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 8 octombrie 2009. Presedinte, Judecator, Judecator, (...) (...) (...) (...) (...) (...) T. Grefier, N. D. Red.: L.F.../15.10.2009 Tehnored :M.C. /20.10.2009/ -5 ex - Judecator sindic : L.E.
Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 1716/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 188/R/2010 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 25 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 359/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 633 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 1129 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC. NR. 1/C - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com