Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1047/R

Litigii de munca - contestatie decizie de sanctionare
Instanta: CA GALATI
Faza: Recurs
Data: 12-10-2009

Discutii similare pe forum

Contestatie decizie sanctionare - scris de albertina - 3 raspunsuri
buna, am o intrebare. speta este urmatoarea: salariatul a savarsit o abatere disciplinara - a sustras motorina din rezervorul auto pe care il conducea; s-a emis o decizie de desfacere a C.I.M., intrucat regulamentul intern prevedea aceasta sanctiune pentru abaterea respectiva; salariatul a contestat decizia in instanta si a castigat; instanta a motivat ca salariatul era la prima abatere si ca aceasta nu este atat de grava incat sa atraga desfacerea C.I.M.instanta a dispus INLOCUIREA sanctiunii ...
Contestatie decizie unilaterala modificare contract de munca - scris de capitanescu - 1 raspunsuri
Buna ziua, Am urmatoarea intrebare: -unitatea i-a o decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca impotriva a mai multor salariati (30 de exemplu); -o parte din acestia mentionati in decizie (adica 7) contestata decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca in termenul legal de contestatie de 30 de zile; -restul salariatilor la care se aplica decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca nu contesta aceasta decizie (deci restul...
Decizie sanctionare - scris de pavel - 5 raspunsuri
Daca angajatorul emite o decizie de sanctionare in care nu este mentionata nici instanta competenta si nici termenul in care aceasta poate fi contestata si daca angajatul, cu toate acestea, formuleaza contestatia si o depune la instanta competenta si in termen, se mai poate retine nulitatea deciziei?
Decizie de sanctionare - scris de vezina - 2 raspunsuri
Problema: am primit o sanctiune disciplinara de la directorul unei institutii de stat. Sanctiunea a fost data in baza Statutului personalului didactic. In statul de functii al institutiei sunt incadrat ca referent de specialitate, functie nedidactica, intalnita si in alte institutii bugetare. In ultimii 5 ani am beneficiat de drepturile corespunzatoare acestei functii, de personal nedidactic. Am contestat sanctiunea la Tribunal, iar judecatorii au hotarat ca institutia era indeptatita sa-mi apli...
Decizie de sanctionare - scris de vezina - 0 raspunsuri
Problema: am primit o sanctiune disciplinara de la directorul unei institutii de stat. Sanctiunea a fost data in baza Statutului personalului didactic. In statul de functii al institutiei sunt incadrat ca referent de specialitate, functie nedidactica, intalnita si in alte institutii bugetare. In ultimii 3 ani am beneficiat de drepturile corespunzatoare acestei functii, de personal nedidactic. Am contestat sanctiunea la Tribunal, iar judecatorii au hotarat ca institutia era indeptatita sa-mi apli...
                R O M A N I A
           CURTEA DE A P E L  G A L A T I
        SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
             DECIZIA CIVILA Nr. 1047/R
          Sedinta publica de la 20 Octombrie 2009
              Completul compus din:
               PRESEDINTE B. T.
                Judecator E. G.
                Judecator E. G.
               Grefier E. E. M.
               .-.-.-.-.-.-.-.-.
   Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului declarat de
contestatoarea U. N., domiciliata in B,(...), jud. B, impotriva sentintei
civile nr. 289/10.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  B r a i l a
in litigiul de munca intervenit in contradictoriu cu intimata SC D. U. SRL,
cu sediul in B,(...), jud. B, avand ca obiect "contestatie decizie de
sanctionare" impotriva deciziei numarul 220/02.07.2008 emisa de societatea
intimata.
   Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 12.10.2009,
fiind consemnate in incheierea care face parte integranta din prezenta cand
instanta, avand nevoie de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea la
data de 14.10.2009 si ulterior la data de 20.10.2009, data la care a
pronuntat urmatoarea decizie:
                 C U R T E A
   Asupra recursului civil de fata;
   Examinand actele si lucrarile dosarului constata urmatoarele:
   Prin sentinta civila nr. 289/10.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l
u l  B r a i l a in dosarul nr(...), a fost respinsa contestatia formulata
de contestatoarea U. N. in contradictoriu cu intimata SC D. U. SRL B.
   Pentru a pronunta hotararea judecatoreasca, prima instanta a retinut
urmatoarele:
   Prin cererea inregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i  B r a i
l a sub nr. 1919/113/01.08.2008, contestatoarea U.  N.  a  formulat
contestatie impotriva deciziei nr. 220/2.07.2008 emisa de catre intimata SC
D. U. SRL B prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara a desfacerii
contractului de munca in conformitate cu dispozitiile art. 61 din C o d u
l  m u n c i i, solicitand anularea deciziei, inscrierea in carnetul de
munca a demisiei contestatoarei precum si cheltuieli de judecata.
   In motivarea cererii contestatoarea a aratat ca prin decizia nr.
220/02.07.2008 a fost sanctionata cu desfacerea contractului de munca in
conformitate cu dispozitiile art. 61 din C o d u l  m u n c i i intrucat
s-a retinut ca din data de 23.06.2008 nu s-a mai prezentat la serviciu.
Decizia nr. 220/02.07.2008 este nula absolut intrucat nu a fost efectuata
cercetarea disciplinara prealabila iar decizia nu cuprinde toate elementele
obligatorii prevazute de art. 268 C o d u l  m u n c i i. La data de
02.07.2008 a primit o copie a deciziei iar nu un exemplar original iar
decizia a fost emisa in doua exemplare originale iar nu in trei. In
perioada 6.09.2007-20.06.2008 a fost angajata in functia de inginer la  SC
D. U. SRL B. In ultima perioada a derularii contractului angajatorul nu si-
a mai indeplinit obligatiile contractuale, in sensul ca nu a achitat
drepturile salariale la datele inscrise in contractul individual de munca,
contestatoarea a efectuat ore suplimentare care nu au fost achitate iar
sarcinile de serviciu nu erau clare. La data de 20.06.2008 s-a prezentat la
sediul societatii si si-a prezentat demisia in conformitate cu art. 79
alin. 8 C o d u l  m u n c i i, dar i s-a refuzat inregistrarea cererii
motiv pentru care a trimis cererea prin posta. La data de 23.06.2008
angajatorul i-a comunicat ca demisia nu a fost aprobata iar la data de
27.06.2008 societatea a notificat-o aratand ca va fi cconsiderata absenta
de la servciu daca nu se mai prezinta. S-a prezentat la sediul intimatei
unde insa i s-a inmanat decizia nr. 220/02.07.2008 prin care i s-a desfacut
disciplinar contractul de munca. In drept art. 284 C o d u l  m u n c i i
si dispozitiile C o d u l u i  d e procedura civila.
   Prin intampinarea depusa la data de 06.11.008 intimata a solicitat
respingerea actiunii. Astfel, la data de 03.07.2008, conform procesului-
verbal nr. 135,  decizia nr. 220/02.07.2008 a fost revocata. Aceasta
situatie i s-a adus la cunostinta contestatoarei la data de 04.07.2008,
motiv pentru care acest capat de cerere a ramas fara obiect. Angajatorul si-
a indeplinit toate obligatiile, a achitat toate drepturile salariale iar
contestatoarea nu a efectuat ore suplimentare. In aceste conditii nu se
putea aproba demisia intrucat contestatoarea a lipsit de la serviciu, fara
motivare si fara a respecta contractul. Au fost cateva situatii cand
contestatoarea a ramas sa-si termine lucrarile, deoarece in timpul orelor
de program a fost plecata, prin intelegere cu angajatorul, sa efectueze ore
la scoala de soferi sau sa mearga la spital in interes personal.
   Prin cererea intitulata "raspuns la intampinare" contestatoarea a
aratat ca nu se poate retine ca a ramas fara obiect contestatia intrucat a
aflat despre revocarea deciziei la termenul de judecata cand a primit
intampinarea si actele depuse de intimata. Urmeaza a se constata totusi ca
a ramas valabila demisia contestatoarei din data de 20.06.2008, intrucat
intimata a revocat decizia de sanctionare, nu a emis alta decizie iar
termenul legal in care putea fi emisa o astfel de decizie a expirat.
Urmeaza ca intimata sa depuna la dosar fisa postului si statele de plata
pentru a face dovada indeplinirii obligatiilor. Nu poate fi vorba de lipsa
de la serviciu si de nerespectare a contratului in lipsa unei fise a
posului.
   Intimata recunoaste ca ar fi efectuat ore suplimentare insa nu face
dovada faptului ca in timpul programului contestatoarea era plecata pentru
a rezolva diferite probleme personale.
   Prin cererea intitulata "precizari" depusa la data de 19.02.2009
contestatoarea a aratat urmatoarele: daca decizia de sanctionare a fost
revocata si nu s-a emis o alta decizie, instanta sa constate revocarea
deciziei de sanctionare, anularea inscrisurilor din cartea de munca precum
si incetarea raporturilor de munca prin demisie iar daca decizia de
sanctionare a fost revocata si s-a emis o alta decizie de sanctionare, sa
se constate nulitatea absoluta a deciziei, incetarea raporturilor de munca
prin demisie si anularea inscrisurilor in cartea de munca cu privire la
desfacerea disciplinara a contratului de munca.
   In cauza au fost administrate probele cu acte si interogatorii.
   Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta a retinut
urmatoarele:
   Intre contestatoarea U. N. si intimata SC D. U. SRL s-a incheiat
contractul individual  de  munca  inregistrat  la  ITM  B  sub  nr.
(...)/17.09.2007. Contractul s-a incheiat pe o perioada nedeterminata
incepand cu data de 06.09.2007.
   Intimata a emis Decizia nr. 220/02.07.2008 prin care s-a desfacut
disciplinar in conformitate cu art. 61 lit. a C o d u l  m u n c i i
contractul individual de munca al contestatoarei.
   La data de 03.07.2008 intimata a revocat Decizia nr. 220/02.07.2008
intrucat nu s-a efectuat procedura cercetarii disciplinare prealabile.
   In aceste conditii instanta va constata ca primul capat de cerere
(prin care s-a solicitat anularea Deciziei nr. 220/02.07.2008) a ramas fara
obiect intrucat aceasta decizie a fost revocata de catre intimata. Chiar
daca contestatoarea U. N. a luat cunostinta de acest aspect in fata
instantei de judecata (asa cum a sustinut), revocarea deciziei, care este
anterioara  introducerii  prezentei  contestatii,  produce  efecte  in
continuare, intrucat valabilitatea acestui act nu este influentata de
aducerea sa la cunostinta contestatoarei. Mai mult decat atat, instanta va
observa ca intimata a comunicat, la data de 04.07.2008, atat contestatoarei
cat si ITM B, faptul ca decizia a fost revocata. In ceea ce priveste
cererea prin care s-a solicitat sa se constate ca raporturile de munca au
incetat prin demisia contestatoarei, instanta a respins aceasta cerere.
   Conform art. 79 alin. 8 C o d u l  m u n c i i "Salariatul poate
demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contractul individual de munca".
   Se observa ca intimata si-a indeplinit obligatiile asumate prin
contractul de munca, astfel incat contestatoarea nu avea posibilitatea de a
demisiona fara preaviz.
   Astfel, asa cum recunoaste contestatoarea, intimata i-a achitat
drepturile salariale, insa cu intarziere, fapt care nu poate fi considerat
o neindeplinire a obligatiilor din contract ci poate doar o executare cu
intarziere a obligatiilor, motiv pentru care salariatul nu are dreptul sa
demisioneze fara preaviz (in conditiile art. 79 alin. 8 C o d u l  m u n
c i i). De asemenea, faptul ca fisa postului nu ar fi fost semnata de catre
contestatoare nu constituie o nerespectare a obligatiilor prevazute in
contract. In cauza nu s-a facut dovada faptului ca U. N. ar fi efectuat
ore suplimentare. Intimata a recunoscut ca au existat cateva situatii cand
contestatoarea a ramas sa-si termine lucrarile dupa program, dar a aratat
ca aceasta situatie s-a datorat faptului ca in timpul programului de lucru
contestatoarea a fost plecata, in interes personal, iar contestatoarea nu a
dovedit contrariul.
   Nu in ultimul rand instanta a retinut ca, in cauza, contestatoarea a
abuzat de prevederile legale puse la indemana sa. Astfel, timp  de
aproximativ 10 luni de zile (septembrie 2007 - iunie 2008) nu a solicitat
intimatei sa respecte prevederile contractuale pe care considera ca aceasta
le-ar fi incalcat iar prin adresele pe care le-a trimis intimatei, atunci
cand i-a dus la cunostinta faptul ca intelege sa demisioneze in baza art.
79 alin. 8 C o d u l  m u n c i i, contestatoarea si-a motivat hotararea
de a demisiona de neindeplinirea obligatiilor contractuale de  catre
intimata, fara a le indica, obligatii care urmau sa fie prezentate in
instanta, in cazul in care intimata refuza sa ia act  de  demisia
contestatoarei.
   In ceea ce priveste "precizarile" depuse de catre contestatoare la
data de 19.02.2009 instanta a observat ca nu poate constata "revocarea
deciziei de sanctionare si anularea celor inscrise in cartea de munca"
intrucat s-a retinut ca primul capat de cerere a ramas fara obiect intrucat
intimata a revocat decizia de sanctionare. In ce  priveste  cererea
contestatoarei in care se solicita ca, in cazul in care "decizia de
sanctionare a fost revocata si s-a emis o alta decizie de sanctionare, sa
se constate nulitatea absoluta a deciziei" instanta va observa ca aceasta
cerere nu poate fi primita intrucat contestatoarea nu a indicat decizia
care de altfel nici nu i-a fost comunicata iar un act eventual nu poate
face obiectul unei cereri de chemare in judecata.
   Fata de cele retinute mai sus instanta a respins  contestatia
formulata.
   Impotriva sentintei civile a declarat recurs contestatoarea U. N.
criticand-o ca fiind nelegala pentru urmatoarele motive:
   Decizia de incetare a contractului individual de munca a fost emisa
fara efectuarea cercetarii prealabile sens in care a constatat-o, astfel ca
nu se poate retine ca fiind ramasa fara obiect.
   Dreptul sau la contestatie s-a nascut iar instanta de fond trebuie sa
se pronunte asupra nulitatii absolute a deciziei nr. 257/14.07.2009 de
revocare a deciziei de sanctionare contestata pe motivul neefectuarii
cercetarii disciplinare prealabile.
   Revocarea nu produce efecte si nu putea fi emisa o alta decizie de
care nu a avut cunostinta, instanta trebuind sa se pronunte si asupra
acesteia.
   A mai invocat faptul ca raporturile de munca au incetat prin demisia
sa intervenita ca urmare a neexecutarii obligatiei de catre angajator,
drepturile salariale nu au fost primite conform statelor de plata de pe
care lipseste semnatura sa.
   De asemenea, nesemnarea fisei postului reprezinta o incalcare grava a
obligatiilor prevazute in contractul individual de munca, angajatorului
revenindu-i obligatia de a o informa asupra sarcinilor specifice postului
pe care l-a ocupat.
   A solicitat admiterea recursului, constatarea nulitatii absolute a
deciziei de sanctionare, cat si a deciziei emisa dupa revocare iar in caz
de admitere a exceptiei, pe fond sa se constate ca raporturile de munca au
incetat prin demisia sa.
   In drept a invocat dispozitiile art. 268, art. 79, art. 17 si art. 19
C o d u l  m u n c i i.
   Intimata SC D. U. SRL B nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat
intampinare in cauza.
   Examinand recursul astfel declarat pe baza motivelor invocate si a
dispozitiilor legale incidente, sub toate aspectele de fapt si de drept in
conformitate cu prevederile art. 304 indice 1 Cod procedura civila, curtea
il retine ca fiind fondat insa pentru urmatoarele considerente:
   Un capat al cererii de chemare in judecata formulat de contestatoarea
U. N. il constituie solicitarea de a se constata incetate raporturile
juridice de munca dintre parti ca urmare a demisiei sale intervenita la
data de 20.06.2008.
   Cererea de demisie a recurentei-contestatoare a fost primita de
societatea intimata si inregistrata sub nr. 123/23.06.2008, comunicandu-se
prin adresa nr. 205/23.06.2008 ca nu a fost aprobata intrucat nu se
incadreaza in art. 79 alin. 8 C o d u l  m u n c i i si exista obligatia
efectuarii a 15 zile de preaviz.
   Ulterior, prin decizia contestata cu nr. 220/02.07.2008 intimata SC D.
U. SRL a dispus incetarea contractului individual de munca al recurentei-
contestatoare pe motivul neprezentarii la serviciu din data de 23.06.2008.
   Potrivit art. 79 alin. 1, 8 C o d u l  m u n c i i, demisia
reprezinta actul unilateral de vointa al salariatului care, printr-o
notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual
de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.
   Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi
indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.
   In speta, in conditiile in care la data de 03.07.2008 intimata a
hotarat asupra revocarii deciziei de sanctionare cu nr. 220/02.07.2008,
devenea incidenta cererea de demisie formulata de contestatoare incepand cu
data de 20.06.2008, conform solicitarii acesteia reiterata cu ocazia
judecatii.
   Ca atare se impunea sa se constate incetate raporturile de munca
dintre parti prin efectul demisiei astfel intervenita din partea recurentei-
contestatoare U. N..
   Din raspunsul la interogatoriu luat intimatei SC D. U. SRL rezulta ca
a fost luata masura revocarii deciziei contestate cu nr. 220/02.07.2008
prin adresa cu nr. 227/03.07.2008 (fila 35 dosar fond).
   Corespunzator motivelor de recurs, masura revocarii reprezinta un act
de vointa al angajatorului de natura si in masura sa produca efecte,
acestea constand in ramanerea fara obiect a contestatiei formulata privind
decizia de sanctionare nr. 220/02.07.2008.
   Urmare a revocarii deciziei de sanctionare respective, aceasta nu isi
mai produce efectele si nu se mai regaseste in circuitul juridic, instanta
nemaiputand-o analiza chiar si  in  temeiul  unei  exceptii  privind
valabilitatea emiterii sale.
   In ceea ce priveste decizia nr. 257/14.07.2008 care ar fi fost emisa
de intimata, apreciem ca instanta de fond in mod corect a retinut fata de
cadrul procesual al judecatii ca nu a fost comunicata iar un asemenea act
eventual nu face obiectul cererii dedusa judecatii.
   Insasi contestatoarea U. N. a precizat prin concluzii scrise depuse la
instanta de fond ca decizia nr. 257/2008 nu i-a fost comunicata, situatii
de la care s-ar putea naste dreptul de a o contesta.
   In consecinta, in baza tuturor conditiilor aratate si a dispozitiilor
art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, va fi admis recursul, modificata in
parte sentinta civila nr. 289/10.04.2009 a T r i b u n a l u l u i  B r a
i l a.
   Se vor constata raporturile de munca incetate intre parti prin
demisie.
   Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale sentintei civile recurarta.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
   A D M I T E    recursul declarat de contestatoarea  U. N.,
domiciliata in B,(...),  jud.  B,  impotriva  sentintei  civile  nr.
289/10.04.2009 a T r i b u n a l u l u i  B r a i l a.
   M o d i f i c a    in   p a r t e   sentinta civila nr.
289/10.04.2009 a T r i b u n a l u l u i  B r a i l a, in sensul ca:
   C o n s t a t a   raporturile de munca incetate intre parti,
recurenta-contestatoare U. N. si intimata SC D. U. SRL, cu sediul in
B,(...), jud. B, prin demisie.
   M e n t i n e   celelalte dispozitii ale sentintei civile recurata.
   I R E V O C A B I L A.
   Pronuntata in sedinta publica, astazi, 20 Octombrie 2009.
|Presedinte,      |Judecator,       |Judecator,       |
|B. T.         |E. G.         |E. G.         |
|            |Grefier,        |            |
|            |E. E. M.        |            |


    S.: (...) (...)/20.11.2009
    U.: 4 ex./V.D.L./11.01.2010
    Fond: V.U./D.C.U.
    Asistenti judiciari: N.J./L.D.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 1095 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 129 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 214/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1523 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 542 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1123 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1673 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013