Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1047/R

Litigii de munca - contestatie decizie de sanctionare
Instanta: CA GALATI
Faza: Recurs
Data: 12-10-2009

Discutii similare pe forum

Contestatie decizie sanctionare - scris de albertina - 3 raspunsuri
buna, am o intrebare. speta este urmatoarea: salariatul a savarsit o abatere disciplinara - a sustras motorina din rezervorul auto pe care il conducea; s-a emis o decizie de desfacere a C.I.M., intrucat regulamentul intern prevedea aceasta sanctiune pentru abaterea respectiva; salariatul a contestat decizia in instanta si a castigat; instanta a motivat ca salariatul era la prima abatere si ca aceasta nu este atat de grava incat sa atraga desfacerea C.I.M.instanta a dispus INLOCUIREA sanctiunii ...
Contestatie decizie unilaterala modificare contract de munca - scris de capitanescu - 1 raspunsuri
Buna ziua, Am urmatoarea intrebare: -unitatea i-a o decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca impotriva a mai multor salariati (30 de exemplu); -o parte din acestia mentionati in decizie (adica 7) contestata decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca in termenul legal de contestatie de 30 de zile; -restul salariatilor la care se aplica decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca nu contesta aceasta decizie (deci restul...
Decizie sanctionare - scris de pavel - 5 raspunsuri
Daca angajatorul emite o decizie de sanctionare in care nu este mentionata nici instanta competenta si nici termenul in care aceasta poate fi contestata si daca angajatul, cu toate acestea, formuleaza contestatia si o depune la instanta competenta si in termen, se mai poate retine nulitatea deciziei?
Decizie de sanctionare - scris de vezina - 2 raspunsuri
Problema: am primit o sanctiune disciplinara de la directorul unei institutii de stat. Sanctiunea a fost data in baza Statutului personalului didactic. In statul de functii al institutiei sunt incadrat ca referent de specialitate, functie nedidactica, intalnita si in alte institutii bugetare. In ultimii 5 ani am beneficiat de drepturile corespunzatoare acestei functii, de personal nedidactic. Am contestat sanctiunea la Tribunal, iar judecatorii au hotarat ca institutia era indeptatita sa-mi apli...
Decizie de sanctionare - scris de vezina - 0 raspunsuri
Problema: am primit o sanctiune disciplinara de la directorul unei institutii de stat. Sanctiunea a fost data in baza Statutului personalului didactic. In statul de functii al institutiei sunt incadrat ca referent de specialitate, functie nedidactica, intalnita si in alte institutii bugetare. In ultimii 3 ani am beneficiat de drepturile corespunzatoare acestei functii, de personal nedidactic. Am contestat sanctiunea la Tribunal, iar judecatorii au hotarat ca institutia era indeptatita sa-mi apli...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L G A L A T I SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE DECIZIA CIVILA Nr. 1047/R Sedinta publica de la 20 Octombrie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE B. T. Judecator E. G. Judecator E. G. Grefier E. E. M. .-.-.-.-.-.-.-.-. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului declarat de contestatoarea U. N., domiciliata in B,(...), jud. B, impotriva sentintei civile nr. 289/10.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B r a i l a in litigiul de munca intervenit in contradictoriu cu intimata SC D. U. SRL, cu sediul in B,(...), jud. B, avand ca obiect "contestatie decizie de sanctionare" impotriva deciziei numarul 220/02.07.2008 emisa de societatea intimata. Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 12.10.2009, fiind consemnate in incheierea care face parte integranta din prezenta cand instanta, avand nevoie de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea la data de 14.10.2009 si ulterior la data de 20.10.2009, data la care a pronuntat urmatoarea decizie: C U R T E A Asupra recursului civil de fata; Examinand actele si lucrarile dosarului constata urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 289/10.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B r a i l a in dosarul nr(...), a fost respinsa contestatia formulata de contestatoarea U. N. in contradictoriu cu intimata SC D. U. SRL B. Pentru a pronunta hotararea judecatoreasca, prima instanta a retinut urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i B r a i l a sub nr. 1919/113/01.08.2008, contestatoarea U. N. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 220/2.07.2008 emisa de catre intimata SC D. U. SRL B prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara a desfacerii contractului de munca in conformitate cu dispozitiile art. 61 din C o d u l m u n c i i, solicitand anularea deciziei, inscrierea in carnetul de munca a demisiei contestatoarei precum si cheltuieli de judecata. In motivarea cererii contestatoarea a aratat ca prin decizia nr. 220/02.07.2008 a fost sanctionata cu desfacerea contractului de munca in conformitate cu dispozitiile art. 61 din C o d u l m u n c i i intrucat s-a retinut ca din data de 23.06.2008 nu s-a mai prezentat la serviciu. Decizia nr. 220/02.07.2008 este nula absolut intrucat nu a fost efectuata cercetarea disciplinara prealabila iar decizia nu cuprinde toate elementele obligatorii prevazute de art. 268 C o d u l m u n c i i. La data de 02.07.2008 a primit o copie a deciziei iar nu un exemplar original iar decizia a fost emisa in doua exemplare originale iar nu in trei. In perioada 6.09.2007-20.06.2008 a fost angajata in functia de inginer la SC D. U. SRL B. In ultima perioada a derularii contractului angajatorul nu si- a mai indeplinit obligatiile contractuale, in sensul ca nu a achitat drepturile salariale la datele inscrise in contractul individual de munca, contestatoarea a efectuat ore suplimentare care nu au fost achitate iar sarcinile de serviciu nu erau clare. La data de 20.06.2008 s-a prezentat la sediul societatii si si-a prezentat demisia in conformitate cu art. 79 alin. 8 C o d u l m u n c i i, dar i s-a refuzat inregistrarea cererii motiv pentru care a trimis cererea prin posta. La data de 23.06.2008 angajatorul i-a comunicat ca demisia nu a fost aprobata iar la data de 27.06.2008 societatea a notificat-o aratand ca va fi cconsiderata absenta de la servciu daca nu se mai prezinta. S-a prezentat la sediul intimatei unde insa i s-a inmanat decizia nr. 220/02.07.2008 prin care i s-a desfacut disciplinar contractul de munca. In drept art. 284 C o d u l m u n c i i si dispozitiile C o d u l u i d e procedura civila. Prin intampinarea depusa la data de 06.11.008 intimata a solicitat respingerea actiunii. Astfel, la data de 03.07.2008, conform procesului- verbal nr. 135, decizia nr. 220/02.07.2008 a fost revocata. Aceasta situatie i s-a adus la cunostinta contestatoarei la data de 04.07.2008, motiv pentru care acest capat de cerere a ramas fara obiect. Angajatorul si- a indeplinit toate obligatiile, a achitat toate drepturile salariale iar contestatoarea nu a efectuat ore suplimentare. In aceste conditii nu se putea aproba demisia intrucat contestatoarea a lipsit de la serviciu, fara motivare si fara a respecta contractul. Au fost cateva situatii cand contestatoarea a ramas sa-si termine lucrarile, deoarece in timpul orelor de program a fost plecata, prin intelegere cu angajatorul, sa efectueze ore la scoala de soferi sau sa mearga la spital in interes personal. Prin cererea intitulata "raspuns la intampinare" contestatoarea a aratat ca nu se poate retine ca a ramas fara obiect contestatia intrucat a aflat despre revocarea deciziei la termenul de judecata cand a primit intampinarea si actele depuse de intimata. Urmeaza a se constata totusi ca a ramas valabila demisia contestatoarei din data de 20.06.2008, intrucat intimata a revocat decizia de sanctionare, nu a emis alta decizie iar termenul legal in care putea fi emisa o astfel de decizie a expirat. Urmeaza ca intimata sa depuna la dosar fisa postului si statele de plata pentru a face dovada indeplinirii obligatiilor. Nu poate fi vorba de lipsa de la serviciu si de nerespectare a contratului in lipsa unei fise a posului. Intimata recunoaste ca ar fi efectuat ore suplimentare insa nu face dovada faptului ca in timpul programului contestatoarea era plecata pentru a rezolva diferite probleme personale. Prin cererea intitulata "precizari" depusa la data de 19.02.2009 contestatoarea a aratat urmatoarele: daca decizia de sanctionare a fost revocata si nu s-a emis o alta decizie, instanta sa constate revocarea deciziei de sanctionare, anularea inscrisurilor din cartea de munca precum si incetarea raporturilor de munca prin demisie iar daca decizia de sanctionare a fost revocata si s-a emis o alta decizie de sanctionare, sa se constate nulitatea absoluta a deciziei, incetarea raporturilor de munca prin demisie si anularea inscrisurilor in cartea de munca cu privire la desfacerea disciplinara a contratului de munca. In cauza au fost administrate probele cu acte si interogatorii. Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta a retinut urmatoarele: Intre contestatoarea U. N. si intimata SC D. U. SRL s-a incheiat contractul individual de munca inregistrat la ITM B sub nr. (...)/17.09.2007. Contractul s-a incheiat pe o perioada nedeterminata incepand cu data de 06.09.2007. Intimata a emis Decizia nr. 220/02.07.2008 prin care s-a desfacut disciplinar in conformitate cu art. 61 lit. a C o d u l m u n c i i contractul individual de munca al contestatoarei. La data de 03.07.2008 intimata a revocat Decizia nr. 220/02.07.2008 intrucat nu s-a efectuat procedura cercetarii disciplinare prealabile. In aceste conditii instanta va constata ca primul capat de cerere (prin care s-a solicitat anularea Deciziei nr. 220/02.07.2008) a ramas fara obiect intrucat aceasta decizie a fost revocata de catre intimata. Chiar daca contestatoarea U. N. a luat cunostinta de acest aspect in fata instantei de judecata (asa cum a sustinut), revocarea deciziei, care este anterioara introducerii prezentei contestatii, produce efecte in continuare, intrucat valabilitatea acestui act nu este influentata de aducerea sa la cunostinta contestatoarei. Mai mult decat atat, instanta va observa ca intimata a comunicat, la data de 04.07.2008, atat contestatoarei cat si ITM B, faptul ca decizia a fost revocata. In ceea ce priveste cererea prin care s-a solicitat sa se constate ca raporturile de munca au incetat prin demisia contestatoarei, instanta a respins aceasta cerere. Conform art. 79 alin. 8 C o d u l m u n c i i "Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca". Se observa ca intimata si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de munca, astfel incat contestatoarea nu avea posibilitatea de a demisiona fara preaviz. Astfel, asa cum recunoaste contestatoarea, intimata i-a achitat drepturile salariale, insa cu intarziere, fapt care nu poate fi considerat o neindeplinire a obligatiilor din contract ci poate doar o executare cu intarziere a obligatiilor, motiv pentru care salariatul nu are dreptul sa demisioneze fara preaviz (in conditiile art. 79 alin. 8 C o d u l m u n c i i). De asemenea, faptul ca fisa postului nu ar fi fost semnata de catre contestatoare nu constituie o nerespectare a obligatiilor prevazute in contract. In cauza nu s-a facut dovada faptului ca U. N. ar fi efectuat ore suplimentare. Intimata a recunoscut ca au existat cateva situatii cand contestatoarea a ramas sa-si termine lucrarile dupa program, dar a aratat ca aceasta situatie s-a datorat faptului ca in timpul programului de lucru contestatoarea a fost plecata, in interes personal, iar contestatoarea nu a dovedit contrariul. Nu in ultimul rand instanta a retinut ca, in cauza, contestatoarea a abuzat de prevederile legale puse la indemana sa. Astfel, timp de aproximativ 10 luni de zile (septembrie 2007 - iunie 2008) nu a solicitat intimatei sa respecte prevederile contractuale pe care considera ca aceasta le-ar fi incalcat iar prin adresele pe care le-a trimis intimatei, atunci cand i-a dus la cunostinta faptul ca intelege sa demisioneze in baza art. 79 alin. 8 C o d u l m u n c i i, contestatoarea si-a motivat hotararea de a demisiona de neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre intimata, fara a le indica, obligatii care urmau sa fie prezentate in instanta, in cazul in care intimata refuza sa ia act de demisia contestatoarei. In ceea ce priveste "precizarile" depuse de catre contestatoare la data de 19.02.2009 instanta a observat ca nu poate constata "revocarea deciziei de sanctionare si anularea celor inscrise in cartea de munca" intrucat s-a retinut ca primul capat de cerere a ramas fara obiect intrucat intimata a revocat decizia de sanctionare. In ce priveste cererea contestatoarei in care se solicita ca, in cazul in care "decizia de sanctionare a fost revocata si s-a emis o alta decizie de sanctionare, sa se constate nulitatea absoluta a deciziei" instanta va observa ca aceasta cerere nu poate fi primita intrucat contestatoarea nu a indicat decizia care de altfel nici nu i-a fost comunicata iar un act eventual nu poate face obiectul unei cereri de chemare in judecata. Fata de cele retinute mai sus instanta a respins contestatia formulata. Impotriva sentintei civile a declarat recurs contestatoarea U. N. criticand-o ca fiind nelegala pentru urmatoarele motive: Decizia de incetare a contractului individual de munca a fost emisa fara efectuarea cercetarii prealabile sens in care a constatat-o, astfel ca nu se poate retine ca fiind ramasa fara obiect. Dreptul sau la contestatie s-a nascut iar instanta de fond trebuie sa se pronunte asupra nulitatii absolute a deciziei nr. 257/14.07.2009 de revocare a deciziei de sanctionare contestata pe motivul neefectuarii cercetarii disciplinare prealabile. Revocarea nu produce efecte si nu putea fi emisa o alta decizie de care nu a avut cunostinta, instanta trebuind sa se pronunte si asupra acesteia. A mai invocat faptul ca raporturile de munca au incetat prin demisia sa intervenita ca urmare a neexecutarii obligatiei de catre angajator, drepturile salariale nu au fost primite conform statelor de plata de pe care lipseste semnatura sa. De asemenea, nesemnarea fisei postului reprezinta o incalcare grava a obligatiilor prevazute in contractul individual de munca, angajatorului revenindu-i obligatia de a o informa asupra sarcinilor specifice postului pe care l-a ocupat. A solicitat admiterea recursului, constatarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare, cat si a deciziei emisa dupa revocare iar in caz de admitere a exceptiei, pe fond sa se constate ca raporturile de munca au incetat prin demisia sa. In drept a invocat dispozitiile art. 268, art. 79, art. 17 si art. 19 C o d u l m u n c i i. Intimata SC D. U. SRL B nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare in cauza. Examinand recursul astfel declarat pe baza motivelor invocate si a dispozitiilor legale incidente, sub toate aspectele de fapt si de drept in conformitate cu prevederile art. 304 indice 1 Cod procedura civila, curtea il retine ca fiind fondat insa pentru urmatoarele considerente: Un capat al cererii de chemare in judecata formulat de contestatoarea U. N. il constituie solicitarea de a se constata incetate raporturile juridice de munca dintre parti ca urmare a demisiei sale intervenita la data de 20.06.2008. Cererea de demisie a recurentei-contestatoare a fost primita de societatea intimata si inregistrata sub nr. 123/23.06.2008, comunicandu-se prin adresa nr. 205/23.06.2008 ca nu a fost aprobata intrucat nu se incadreaza in art. 79 alin. 8 C o d u l m u n c i i si exista obligatia efectuarii a 15 zile de preaviz. Ulterior, prin decizia contestata cu nr. 220/02.07.2008 intimata SC D. U. SRL a dispus incetarea contractului individual de munca al recurentei- contestatoare pe motivul neprezentarii la serviciu din data de 23.06.2008. Potrivit art. 79 alin. 1, 8 C o d u l m u n c i i, demisia reprezinta actul unilateral de vointa al salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca. In speta, in conditiile in care la data de 03.07.2008 intimata a hotarat asupra revocarii deciziei de sanctionare cu nr. 220/02.07.2008, devenea incidenta cererea de demisie formulata de contestatoare incepand cu data de 20.06.2008, conform solicitarii acesteia reiterata cu ocazia judecatii. Ca atare se impunea sa se constate incetate raporturile de munca dintre parti prin efectul demisiei astfel intervenita din partea recurentei- contestatoare U. N.. Din raspunsul la interogatoriu luat intimatei SC D. U. SRL rezulta ca a fost luata masura revocarii deciziei contestate cu nr. 220/02.07.2008 prin adresa cu nr. 227/03.07.2008 (fila 35 dosar fond). Corespunzator motivelor de recurs, masura revocarii reprezinta un act de vointa al angajatorului de natura si in masura sa produca efecte, acestea constand in ramanerea fara obiect a contestatiei formulata privind decizia de sanctionare nr. 220/02.07.2008. Urmare a revocarii deciziei de sanctionare respective, aceasta nu isi mai produce efectele si nu se mai regaseste in circuitul juridic, instanta nemaiputand-o analiza chiar si in temeiul unei exceptii privind valabilitatea emiterii sale. In ceea ce priveste decizia nr. 257/14.07.2008 care ar fi fost emisa de intimata, apreciem ca instanta de fond in mod corect a retinut fata de cadrul procesual al judecatii ca nu a fost comunicata iar un asemenea act eventual nu face obiectul cererii dedusa judecatii. Insasi contestatoarea U. N. a precizat prin concluzii scrise depuse la instanta de fond ca decizia nr. 257/2008 nu i-a fost comunicata, situatii de la care s-ar putea naste dreptul de a o contesta. In consecinta, in baza tuturor conditiilor aratate si a dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, va fi admis recursul, modificata in parte sentinta civila nr. 289/10.04.2009 a T r i b u n a l u l u i B r a i l a. Se vor constata raporturile de munca incetate intre parti prin demisie. Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale sentintei civile recurarta. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE: A D M I T E recursul declarat de contestatoarea U. N., domiciliata in B,(...), jud. B, impotriva sentintei civile nr. 289/10.04.2009 a T r i b u n a l u l u i B r a i l a. M o d i f i c a in p a r t e sentinta civila nr. 289/10.04.2009 a T r i b u n a l u l u i B r a i l a, in sensul ca: C o n s t a t a raporturile de munca incetate intre parti, recurenta-contestatoare U. N. si intimata SC D. U. SRL, cu sediul in B,(...), jud. B, prin demisie. M e n t i n e celelalte dispozitii ale sentintei civile recurata. I R E V O C A B I L A. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 20 Octombrie 2009. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |B. T. |E. G. |E. G. | | |Grefier, | | | |E. E. M. | | S.: (...) (...)/20.11.2009 U.: 4 ex./V.D.L./11.01.2010 Fond: V.U./D.C.U. Asistenti judiciari: N.J./L.D.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 193R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 546 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.343/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1689 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 266/A/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 533/R/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 290 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com