| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 1228
Civil - obligatie de a face
Instanta: CA BACAU
Faza: Recurs
Data: 21-10-2009

Discutii similare pe forum

Obligatie de a face ?! - scris de uburex - 2 raspunsuri
Am o speta cel putin interesanta (zic eu) Doi asociati cesioneaza o parte din partile sociale pe care le detin la o firma din Romania catre un al treilea. Acest al treilea sa obliga (prin contract scris - sub semnatura privata) sa finanteze un proiect al firmei cu o suma de bani, rambursabila dupa finalizarea investitiei (urmand ca dupa rambursarea integrala, partile sociale sa revina la asociatii initiali). Numai ca... noul asociat nu finanteaza proiectul (ba chiar blocheaza finalizarea lui). ...
Obligatie de a face sau actiune in pretentii? - scris de bgl9 - 6 raspunsuri
X cheama SCY SA in judecata pentru ca prin hotararea ce va fi pronuntata SC Y SA sa fie obligata sa cesioneze lui X un nr. de 100 de actiuni conform contractului incheiat anterior. Actiunea lui X este o actiune in obligatie de a face sau o actiune in pretentii? In functie de situatie, se pune problema timbrajului. Astept cu interes parerile voastre. Va multumesc.
Citatie - Fond -obligatie de a face - scris de monorath - 1 raspunsuri
Buna seara . Problema (daca o pot numi astfel) suna in felul urmator : am primit in data de 02.03.2010 (astazi) o citatie (recomandata , nu am semnat pentru ea dar a lasat-o in cutia postala … mda , ca la noi la nimeni) care suna in felul urmator “ subsemnatul …. Este chemat in instanta camera … in ziua de 12 aprilie 2010 ora 9 in calitate de parat in process cu X in calitate de reclamant si X/X in calitate de reclamant pentru Fond – obligatia de a face . in caz de neprezentare a partilor , se...
Obligatie de a face - demolare constructie - scris de lex_lucyana - 1 raspunsuri
Buna.am nevoie de un sfat.Cineva si-a ridicat abuziv o constructie fara autorizatie pe terenul proprietatea mea,nu am nevoie de constructie vreau sa o darame si sa isi ia gunoaiele de acolo si sa plece.Am facut prima data o revendicare imobiliara dar mi-a fost respinsa pt neplata taxei de timbru in totalitate,nu a fost vb de bani doar ca nu am ajuns sa platesc pana la termenul respectiv.Am inteles ca pot deschide iarasi un proces dar sa aiba alt obiect.Unde m-as incadra?deci pers care sta acolo...
Obligatie de a face - lege aplicabila - scris de maymay - 1 raspunsuri
In cazul unei obligatii de a face asumat? prin declaratie notariala în august 2010 si care trebuia indeplinita pana in februarie 2011, dar nu a fost realizata de debitor, cererea pentru obligarea debitorului la realizarea obligatiei se face pe codul civil nou sau nou?
                R O M A N I A
            CURTEA DE A P E L  B A C A U
 SECTIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE
               DECIZIE Nr. 1228
          Sedinta publica de la 21 Octombrie 2009
              Completul compus din:
              PRESEDINTE (...) (...)
              Judecator (...) (...)
             Judecator (...) (...) B.
                Grefier B. B.
              ***********************
   La ordine a venit spre solutionare recursul promovat de reclamantul
N. B. impotriva deciziei civile nr.408 din 9 iunie 2008, pronuntata de T r
i b u n a l u l  I a s i in dosarul nr(...).
   La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat recurentul
asistat de av. E. E., lipsa fiind intimatii.
   Procedura fiind legal indeplinita, s-a expus referatul oral asupra
cauzei, dupa care:
   La solicitarea instantei adresata aparatorului recurentului, de a
face precizari privind cererea de la fila 24 dosar prin care se arata ca
intelege sa rezilieze contractul de asistenta juridica cu recurentul, av.
E. E. arata ca acest contract nu a fost reziliat, si nici nu insista in
cererea de recuzare formulata, sens in care nici nu a timbrat-o si nici nu
a motivat-o.
   Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare
de judecata si acorda cuvantul pe fond.
   Avand cuvantul in sustinerea recursului, av. E. E. solicita admiterea
recursului astfel cum a fost formulat si motivat in sensul desfiintarii
deciziei T r i b u n a l u l u i  I a s i si a admiterii cererii de
chemare in judecata astfel cum a fost formulata si  intemeiata  pe
dispozitiile art.304 pct. 7,8,9 Cod procedura civila.
   Instanta de fond respingand cererea introductiva prin care s-a
solicitat demolarea constructiei existente pe teren, a pronuntat o hotarare
netemeinica si nelegala.
    Obiectul cererii a fost obligatia de ridicare a  constructiei
edificate de intimati pe teren fara consimtamantul adevaratului proprietar.
Respingerea actiunii s-a bazat pe un inscris prin care s-ar fi instrainat o
suprafata de teren, ori acel inscris era un act de mana, care s-a constatat
ca nu poate constitui act de proprietate pentru parata.
   Solicita admiterea recursului si obligarea intimatilor la cheltuieli
de judecata.
                 C U R T E A
                - deliberand -
   Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
   Prin Sentinta civila nr. 10610 din 15.12.2005, pronuntata de J u d e
c a t o r i a  I a s i in dosar nr. 15273/2005 s-a respins exceptia
autoritatii lucrului judecat, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii
avand ca obiect ridicare constructii si s-a respins ca atare cererea
formulata de reclamantul N. B. in contradictoriu cu paratii N. B., J. G si
J. N. pentru ridicare constructie; s-a disjuns cererea vizand obligarea
Primarului I la eliberarea autorizatiei de demolare, s-a admis exceptia
necompetentei materiale de solutionare a acestei cereri si , drept urmare,
s-a declinat competenta pentru solutionarea acestui capat de cerere in
favoarea T r i b u n a l u l u i  I a s i-Sectia Comerciala si de
Contencios.
   Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut ca :
    Paratii si-au edificat constructiile  pe  terenul  proprietatea
reclamantului motiv pentru care sunt indreptatiti la desfiintarea acestora
cu respectarea normelor legale ce guverneaza materia,  iar  potrivit
dispozitiilor art. 61 alin.1 din Legea nr.50/1991 republicata: "demolarea,
dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala a constructiei  si
instalatiilor aferente precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza
autorizatiei de desfiintare obtinuta in prealabil".
   Ori, reclamantul nu a dovedit initierea demersurilor la autoritatea
executiva competenta obligata sa elibereze atare autorizatie, anterior
promovarii cererii in justitie, drept pentru care cererea se dovedeste
inadmisibila.
   Examinand cu prioritate exceptia necompetentei materiale invocate
privind cererea de obligare a paratului la eliberarea autorizatiei de
demolare, instanta a constatat intemeiata exceptia  si  a  admis-o.
Autorizatia de demolare reprezinta un act administrativ, abilitatea legala
in emiterea actului revenind autoritatii deliberative "primarul".
   In consecinta cererea de eliberare ori refuzul eliberarii autorizatiei
de demolare cad sub cenzura instantei de contencios administrativ -
Tribunalul.
   In fine, exceptia autoritatii de lucru judecat nu este incidenta in
cauza intrucat prima hotarare nu a solutionat fondul raporturilor juridice
dintre parti (fondul cauzei) nefiind incidente dispozitiile art.1201 Cod
civil.
   Impotriva acestei solutii a declarat apel reclamantul, inregistrat pe
rolul T r i b u n a l u l u i  I a s i sub nr. 5301/2006;
   Prin Decizia civila 814/21.06.2006, T r i b u n a l u l  I a s i  a
admis apelul, a desfiintat in parte Sentinta civila 10610/2005 a J u d e c
a t o r i e i  I a s i, numai in ceea ce priveste modul de solutionare a
capatului de cerere avand ca obiect ridicare constructii si s-a trimis
cauza spre rejudecare aceleiasi instante ( J u d e c a t o r i a  I a s
i); s-au retinut in considerentele acestei solutii urmatoarele:
      Respingerea ca inadmisibila a cererii implica faptul ca partea
nu are deschisa in justitie calea actiunii pe care a ales-o ori, in speta,
cererea reclamantului isi are ca suport legal prevederile art. 1075, 1076
si respectiv 494 Cod civil.
   Prin solutia pronuntata, prima instanta a conditionat practic dreptul
reclamantului de a se adresa instantei, de obtinerea autorizatiei de
demolare ori, in acest mod se aduce atingere liberului acces la justitie
consacrat de art. 21 din Constitutie fapt ce nu poate fi permis intrucat nu
se poate concepe ca accesul la justitie sa fie conditionat de existenta
unui act administrativ. Este adevarat ca Legea nr. 50/1991 prevede
necesitatea existentei autorizatiei de desfiintare pentru demolarea unei
constructii. dar acest act intereseaza in etapa executarii eventual a unei
hotarari de obligare la ridicarea constructiei si nu la momentul formularii
unei cereri de chemare in judecata. Pentru aceste considerente, tribunalul
a constatat ca in mod gresit prima instanta a solutionat exceptia
inadmisibilitatii actiunii pe motivul lipsei autorizatiei de desfiintare a
constructiei.
   In ce priveste motivul de inadmisibilitate invocat de intimati
raportat la prevederile art. 494 alin.3 Cod civil, s-a constatat ca nici
acesta nu constituie un impediment in promovarea actiunii si ca, in
realitate reprezinta o aparare de fond.
   De asemenea, exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de
intimati nu a fost retinuta atat timp cat prin sentinta civila la care au
facut referire (nr. 10476/15.11.2004 a Judecatoriei lasi) nu s-a solutionat
fondul pricinii (actiunea fiind respinsa ca inadmisibila) imprejurare in
care nu sunt incidente prevederile art. 1202 Cod civil, aspect retinut in
mod corect de prima instanta.
   Referitor la celelalte aparari ale intimatilor din intampinare -
inadmisibilitatea cererii privind eliberarea autorizatiei de desfiintare a
constructiei si netemeinicia actiunii, nu au fost analizate in cadrul
respectivului apel, neavand legatura cu motivele invocate. Astfel, apelul
nu vizeaza si capatul de cerere avand ca obiect obligarea Primariei
Municipiului lasi la eliberarea autorizatiei de demolare (capat de cerere a
carui judecata in mod corect, de altfel, a fost declinata in favoarea
Tribunalului lasi - Sectia I :-:encios Administrativ) iar referitor la
temeinicia actiunii, tribunalul nu avea posibilitatea  pronuntarii in
aceasta faza procesuala in conditiile in care prima instanta nu a analizat
fondul pricinii.
Pentru considerentele expuse, intrucat prin admiterea in mod gresit a
exceptiei inadmisibilitatii cererii privind "obligatia de a face", prima
instanta nu a intrat in cercetarea fondului pricinii, in temeiul art. 297
Cod procedura civila, s-a admis apelul, s-a desfiintat sentinta atacata in
parte si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, cu privire la
capatul de cerere avand ca obiect ridicarea constructiilor, autorizarea
reclamantului la ridicarea constructiei pe cheltuiala sa.
    Recursul declarat de parati impotriva acestei decizii a  fost
inregistrat pe rolul Curtii de A p e l  I a s i sub nr(...), iar prin
Decizia civila nr. 123/21.(...), a fost respins ca nefondat. S-a retinut de
catre instanta de recurs ca prin cererea introductiva  la  instanta
reclamantul i-a chemat in judecata pe recurentii  parati  solicitand
obligarea acestora la ridicarea constructiilor de pe terenul proprietatea
sa sau sa fie autorizat sa le demoleze pe cheltuiala paratilor.
   Instanta de fond a respins cererea ca inadmisibila motivat de faptul
ca reclamantul nu a facut dovada initierii demersurilor necesare eliberarii
autorizatiei de demolare.
   Este adevarat ca, potrivit art.9 din Legea 50/1991, desfiintarea
constructiilor si amenajarilor prevazute la art.3 se face  pe  baza
autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil, insa respingerea ca
inadmisibila a unei cereri presupune faptul ca partea nu are deschisa calea
unei actiuni in justitie.
   In mod corect instanta de fond a constatat insa ca, in speta, cererea
reclamantului are ca suport legal prevederile art.1075, 1076 si art.494 Cod
civil,
lipsa autorizatiei de demolare neconstituind un impediment in promovarea
actiunii ci o aparare de fond. Asa fiind, prima instanta neintrand in
cercetarea fondului cauzei, tribunalul a procedat corect admitand apelul si
trimitand cauza spre rejudecare primei instante cu privire la capatul de
cerere avand ca obiect ridicare constructii.
   Raportat la exceptia autoritatii de lucru judecat, instanta a retinut
ca, prin sentinta civila nr.10476 din 15.11.2004 a J u d e c a t o r i e i
 I a s i s-a respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamantul N.
B. in contradictoriu cu paratii N. B., J. G si J. N..
   Pentru a exista lucru judecat dedus intr-un proces din hotararea
pronuntata intr-un proces anterior, asa cum rezulta din dispozitiile
art.1201 Cod civil este necesara tripla identitate ceruta de acest text: de
persoane, de obiect si de cauza. Este totodata necesar ca prima hotarare
ramasa definitiva sa fi rezolvat in fond procesul dintre parti.
   Atunci cand prin prima hotarare, actiunea a fost respinsa pentru
consideratii procedurale, tara a se fi discutat temeinicia motivelor
invocate, este evident ca existenta unei asemenea hotarari nu poate
constitui un impediment pentru promovarea unei noi actiuni, din moment ce,
in primul proces, fondul raporturilor juridice dintre parti nu a fost
solutionat (Tribunalul Suprem, colegiul civil, decizia nr.615/1954 in CD.
1952 - 1954 p.221).
   Ori in speta in primul proces cererea fiind respinsa ca inadmisibila,
in mod corect instanta a constatat ca in cauza nu opereaza autoritatea de
lucru judecat.
Nici ultimele doua motive de apel nu au fost primite, instanta facand
trimitere la dispozitiile Legii 50/1991 si ale art.21 din Constitutie
pentru a motiva o data in plus de ce a constatat ca in mod gresit prima
instanta a retinut cererea reclamantului ca inadmisibila.
   In rejudecare cauza s-a inregistrat pe rolul J u d e c a t o r i e i
 I a s i sub nr(...).
   Prin Sentinta civila 9738/17.09.2007 s-a respins ca neintemeiata
actiunea si a fost obligat reclamantul N. B. la plata cheltuielilor de
judecata catre parati.
   S-au retinut in motivarea acestei solutii urmatoarele:
   La data de 1.07.1970 parata N. B. (fosta lacobescu),  impreuna cu
sotul ei lacobescu G au intrat in posesia suprafetei de teren de 510 mp
situata in Municipiul lasi(...) in baza unui antecontract de vanzare
cumparare incheiat cu B. D.. In anul 1972 parata N. B. (fosta lacobescu)
Jmpreuna cu sotul ei lacobescu G, au construit fara autorizatie de
construire pe suprafata de teren mentionata anterior o casa de locuit. Prin
sentinta civila nr. 3220/2002 ramasa irevocabila au fost obligati paratii
sa-i lase reclamantului in deplina proprietate si linistita posesie
suprafata de teren de 430 mp situata in lasi(...). Reclamantul a formulat
cerere de executare silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta
mentionata anterior,dar cu ocazia incercarii punerii in  posesie  a
reclamantului de catre executorul judecatoresc acesta a constatat ca pe
teren exista constructii si nu se poate realiza punerea in posesie.
   Potrivit art. 494 Cod civil "daca constructiile au fost facute de
catre o a treia persoana cu materialele ei proprietarul pamantului are
dreptul de a le tine pentru dansul sau de a indatora pe acea persoana sa le
ridice ...Cu toate acestea daca cladirile au fost facute de catre o a treia
persoana de buna credinta, proprietarul pamantului nu va putea cere
ridicarea sus-ziselor cladiri dar va avea dreptul sau de a inapoia valoarea
materialelor si pretul muncii sau de a plati o suma de bani egala cu aceea
a cresterii valorii fondului"
   Potrivit dispozitiei legale mentionate  anterior,reclamantul  din
prezenta cauza ca urmare a recunoasterii prin sentinta civila nr. 3220/2002
a Judecatoriei lasi a calitatii sale de proprietar asupra terenului situat
in(...),devine prin accesiune proprietar asupra constructiilor realizate pe
acest teren. In calitate de proprietar al terenului el are posibilitatea de
a pastra constructiile pentru el sau de a solicita celor care le-au facut
sa le ridice pe cheltuiala lor. De la regula ca proprietarul terenului are
dreptul sa solicite ridicarea constructiilor realizate de catre o  a treia
persoana pe terenul sau, exista o exceptie prevazuta de art. 494 alin. 3
teza a doua si anume atunci cand constructorul a fost de buna credinta
situatie in care proprietarul terenului nu va putea cere  ridicarea
constructiilor pe cheltuiala D. avand doar dreptul de a opta cu privire la
despagubirea pe care trebuie sa o acorde acestuia. Daca constructorul a
fost de buna credinta atunci proprietarul fondului nu mai are decat un
singur drept deoarece buna credinta merita mai multa protectie decat reaua
credinta: el devine proprietar al lucrarilor prin accesiune dar nu poate
niciodata sa-l oblige pe constructor sa ridice lucrarile
   In cauza de fata reclamantul a solicitat obligarea paratilor la
ridicarea constructiilor realizate pe terenul sau. Pentru a se stabili daca
pot fi obligati paratii la ridicarea constructiilor realizate trebuie
analizat daca acestia au fost de buna sau de rea credinta in momentul in
care au fost realizate constructiile.
   B credinta se prezuma deci pentru a putea fi obligati paratii la
ridicarea constructiilor reclamantul este cel care trebuie sa faca dovada
relei credinte a acestora .
   B credinta este credinta D. , in momentul executarii lucrarilor ca
fondul pe care se construieste este al sau.
   In cauza de fata parata N. B. (fosta lacobescu) impreuna cu sotul ei
lacobescu G au incheiat la data de 01.07.1970 un contract de vanzare
cumparare cu numita E. B. sub forma unui inscris sub semnatura privata
avand ca obiect o suprafata de teren de 510 mp situata pe(...). Deoarece in
momentul incheierii conventiei era in vigoare Decretul nr. 144/1958 in
conformitate cu care dreptul de proprietate asupra  terenurilor  se
transmitea numai prin act autentic paratii nu au dobandit dreptul de
proprietate asupra terenului chiar daca au platit pretul si au intrat in
posesia terenului dar acest fapt nu duce automat la concluzia ca paratii au
fost de rea credinta in momentul construirii casei deoarece, asa cum
rezulta din probele administrate si anume din declaratia martorilor audiati
B. loan si E. B., paratii au intrat in posesia terenului dupa incheierea
conventiei cu numita E. B. cu care au contractat avand convingerea ca
vanzatoarea era proprietara terenului deoarece aceasta avea  posesia
terenului. Asa cum am aratat anterior buna credinta a paratilor se
prezuma.dovada relei credintei fiind in sarcina reclamantului. Desi de la
intrarea paratilor in posesia terenului pana in momentul  inceperii
construirii casei a trecut o perioada de aproximativ doi ani in care
autorul reclamantului ar fi avut posibilitatea de a introduce o actiune in
revendicarea terenului nu au fost prezentate dovezi din care sa rezulta ca
acesta ar fi procedat in acest fel si ca paratii au inceput constructia
dupa ce au fost actionati in judecata. Chiar daca reclamantul a sustinut ca
autorul sau i-ar fi dat in judecata pe parati pentru revendicarea terenului
nu a depus la dosar nici un inscris care sa confirme acest aspect iar
instanta nu a luat in considerare cele aratate de martorii audiati H. J. si
N. S. care au declarat ca isi amintesc ca au existat discutii in familiile
lor potrivit carora autorul reclamantului i-ar fi dat in judecata pe
parati,deoarece acestia nu au fost in masura sa precizeze ce obiect a avut
litigiul dintre parti iar cele declarate nu au fost constatate personal de
catre martori ci reprezinta doar relatarea unor discutii care au avut loc
in familiile lor.
      Faptul ca paratii au realizat constructia  fara  a  avea
autorizatie de
constructie nu duce la concluzia ca acestia au fost de rea credinta
deoarece .ceea ce
ne intereseaza in stabilirea bunei credinte a persoanei care a construit pe
terenul
alteia nu este daca aceasta a respectat prevederile legislatiei referitoare
la obtinerea
autorizatiei de constructie ci daca aceasta stapanea terenul in baza unui
titlul
translativ a carui vicii nu ii erau cunoscute. In cauza de fata paratii au
realizat intr-     adevar constructia fara a avea autorizatie  de
constructie fiind si sanctionati
contraventional pentru aceasta; dar ei in momentul construirii aveau
dobandita
posesia terenului in baza conventiei incheiata cu E. B.,deci aveau un titlu
care i-a facut sa creada ca sunt indreptatiti sa construiasca. Chiar daca
autorul
reclamantului le-ar fi spus paratilor inainte de a incepe acestia sa
construiasca ca
terenul ii apartine, aceasta nu e de natura sa inlature buna credinta a
paratilor din
momentul edificarii constructiilor atata timp cat autorul reclamantilor nu
ii daduse in judecata pentru ca sa-si dovedeasca dreptul sau de proprietate
si sa redobandeasca posesia in conditiile in care ei aveau posesia
terenului in baza conventiei incheiate cu E. B..
   Fata de cele aratate instanta a apreciat ca paratii au fost de buna
credinta in momentul  edificarii   constructiilor   la   formarea
convingerii  instantei stand si imprejurarea ca autorul reclamantului a
formulat actiunea in revendicare dupa o perioada de timp foarte indelungata
de la data la care nu a mai avut posesia terenului respectiv in anul 2001,
in conditiile in care din probele administrate in prezenta cauza a rezultat
faptul ca a pierdut posesia terenului in 1970.
   Deoarece potrivit art. 494 alin. 3 teza a doua in cazul in care
constructorul a fost de buna credinta in momentul construirii proprietarul
terenului nu poate solicita desfiintarea constructiei pe  cheltuiala
constructorilor instanta constatand ca paratii au fost de buna credinta in
momentul edificarii constructiei va respinge cererea ca neintemeiata. E. ca
reclamantul fiind proprietarul terenului situat in(...) poate sa invoce in
baza accesiunii, dreptul de proprietate asupra constructiilor de pe teren
si dupa ce ii va despagubi potrivit aceleasi dispozitiile legala mentionate
anterior pe parati poate sa dispuna de constructii dupa cum doreste
inclusiv sa le demoleze.
   In baza art. 274 Cod procedura civila instanta constatand culpa
procesuala a reclamantului in promovarea actiunii l-a obligat la plata
catre parati a sumei de 1100 lei cu titlul de cheltuieli de judecata
reprezentand onorariu de avocat conform chitantelor depuse la dosar.
   Apelul formulat de reclamant impotriva acestei solutii a fost respins
prin Decizia 408/9.06.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l  I a s i in
dosar (...), cu urmatoarea motivare :
   Critica adusa sentintei prin apel constand in gresita retinere a
bune: credinte a intimatilor este nefondata.
      In mod corect a stabilit instanta de fond ca determinanta pentru
litigiul de fata este stabilirea existentei bunei-credinte in persoana
paratilor la  momentul  edificarii  constructiei,  concluzie  riguros
argumentata, legal si factual prin raportare la ansamblul probator.
   D. de buna credinta este unanim  recunoscut  in  doctrina  si
jurisprudenta ca fiind definit de convingerea posesorului ca are asupra
lucrului posedat un drept de proprietate dobandit in baza unui titlu
translativ de proprietate nevalabil..
   Prin urmare, determinarea existentei bunei credinte nu este tinuta de
examinarea validitatii titlului pe care si-au bazat convingerea pentru ca
eroarea asupra validitatii acestuia ori a efectelor lui constituie tocmai
fundamentul, bunei lor credinte. De aceea critica apelantului privind
realitatea inscrisului sub semnatura privata invocat de catre parati in
aparare nu este relevanta si a fost indepartata de catre Tribunal. Nu s-a
demonstrat prin procedura falsului faptul ca inscrisul invocat de catre
parati ar fi inexistent, si deci ca ar fi masluit, asa incat existenta
acestei conventii este certa, recunoscuta de catre reclamant prin insasi
cererea de chemare in judecata, prin care contesta doar validitatea lui si
efectele pe care le putea produce prin raportare la Decretul 144/1958,
validitatea dreptului transmis in modalitatea consemnata de inscrisul sub
semnatura privata fiind irelevanta in stabilirea bunei-credinte. Faptul ca
ulterior anului 1970, in care a fost incheiat acest act,  paratii
construiesc un imobil pe care il folosesc continuu pana la data judecatii,
in conditiile in care autorul reclamantului reclamantul, desi beneficiar la
sentintei 7505/1978 a J u d e c a t o r i e i  I a s i prin care i s-a
atribuit in procesul de imparteala a mostenirii terenul pe care paratii isi
edificasera constructia, nu a facut nici un demers pentru a intra in
posesia acestui teren, respectiv nu a opus dreptul sau paratilor, retinerea
bunei - credinte pentru acestia din urma este obligatorie. insasi maniera
de redactare a cererii de chemare in judecata in dosarul nr. 17037/2003
(atasat dosarului cauzei) prin care se discuta de catre N. P. validitatea
actului din 1970 si distanta in timp intre anul efectuarii partajului
(1978) si anul initierii actiunii in revendicare (2001) denota ca insasi
autorul reclamantului au tratat pe parati ca detinatori legitimi ai
constructiei si terenului.
Corect a inlaturat instanta de fond depozitiile martorilor in demonstrarea
demersurilor pe care autorul reclamantului le-ar fi facut fata de parati in
sensul de a-i opri sa construiasca ori de a le demola casa. In favoarea
paratilor opereaza o prezumtie de buna credinta , principiu de baza al
raporturilor de drept civil, prezumtie care nu poate fi rasturnata decat in
baza unui probatoriu relevant, care sa demonstreze opusul  conduitei
prezumate de lege. Reaua-credinta reprezinta o exercitare abuziva  a
dreptului, cu sfidarea drepturilor tertilor si a ordinii publice. O atare
conduita, abuziva nu poate fi determinata in persoana paratilor prin
raportare la depozitii indirecte de martori, si deci nerelevante. Chiar
daca in familia autorului reclamantului ar fi existat discutii relative la
constructia edificata de catre parati, si intentia celui dintai la a demola
aceasta constructie , simpla lor existenta nu este relevanta., esentiala ar
fi fost manifestarea de vointa explicita a acestuia contemporana edificarii
constructiei si nu doar la nivel declarativ ci exprimata in acte ferme si
demersuri juridice care sa obstaculeze actiunile acestora.
   Prin urmare corect a retinut instanta aplicarea dispozitiilor art. 494
alin. 3 teza a doua cod civil cu retinerea bunei-credinte a paratilor.
Cererea de ridicare a constructiilor nu poate fi dispusa cata vreme
proprietatea asupra imobilului casa si anexe demonstrata in persoana
reclamantilor, a fost dobandita in conditiile bunei credinte.
   Demolarea nu poate avea drept suport juridic nici lipsa autorizatiei,
ca fapt singular,
izolat de tratarea juridica a conduitei reclamantilor. Oricum lipsa
autorizatiei presupune
analiza unui raport de drept administrativ intre titularul constructiei si
administratia locala,
prin urmare este straina unui raport juridic intre persoane private.
Constatarea incalcarii unor
prevederi din legislatia urbanistica tine exclusiv de responsabilizarea
autoritatilor ( CEDO,
Cauza Hamer impotriva Belgiei, dosar 21861/03). De altfel, chiar in
procedura Legii 50/1991
demolarea nu este consecinta necesara si imediata a constructiei fara
autorizatie ci o masura
extrema, rezultat al perseverentei titularului constructiei in conduita
calificata pe cale
contraventionala ca fiind ilegala, respectiv a refuzului acesteia de a
intra in legalitate in una
dintre modalitatile prevazute de lege si determinate de catre agentul
constatator. De aceea
retinerea lipsei autorizatiei este nerelevanta in speta, mai ales pentru
configurarea relei-credinte a D., pentru ca nerespectarea unor prescriptii
legale pentru realizarea
constructiei nu schimba cu nimic rationamentul legat de convingerea pe care
paratii au avut-o
in privinta dreptului lor de a construi.
   In ceea ce priveste cererea intimatilor de a se da eficienta apararii
lor expuse in intampinarea depusa la instanta de fond privind retinerea
uzucapiunii asupra constructiei, Tribunalul a constatat ca dreptul de
proprietate asupra constructiei este dat de insasi faptul construirii de
catre parati al acestui imobil pe care nimeni nu-1 contesta, instanta fiind
tinuta sa se pronunte in speta nu asupra proprietatii constructiei ci
asupra consecintelor edificarii acesteia pe terenul altei persoane, care
situeaza litigiul in campul de aplicare al art. 494 cod civil.
   In termen legal, timbrat adecvat cu timbru judiciar de 0,15 lei si
taxa timbru de 4 lei, impotriva acestei hotarari s-a declarat recurs de
catre reclamant, cauza fiind inregistrata pe rolul Curtii de A p e l  I a
s i sub nr(...).
   Criticand hotararea instantei de apel, recurentul a enumerat motivele
de nelegalitate prevazute de art. 304 pct. 7, 8, 9 Cod procedura civila (
fl. 3 ), insa a dezvoltat doar motivul prevazut de punctul 9 al art. 304
Cod procedura civila constand in interpretarea si aplicarea gresita a
dispozitiilor art. 494 Cod civil sustinand ca buna credinta a fost gresit
retinuta in contextul in care s-a contestat chiar inscrisul sub semnatura
privata invocat de parati, a rasturnat prezumtia cu declaratiile martorilor
ce se coroboreaza cu raspunsul la interogatoriu al paratei N. B..
   In atare imprejurari, a solicitat, admiterea recursului, casarea
deciziei instantei de apel, rejudecarea cauzei in  sensul  admiterii
actiunii, cu cheltuieli de judecata.
   Legal citati, intimatii parati prin aparator au formulat intampinare
( fl. 7 - 9 ), invocand inadmisibilitatea recursului fata de dispozitiile
art. 282/1 Cod procedura civila modificat si completat prin Legea 219/2005,
nulitatea sa potrivit art. 306 Cod procedura civila in contextul in care nu
s-au dezvoltat motivele de nelegalitate mentionate in cererea de recurs (
punctele 7, 8 si 9 ale art. 304 ) si nici nu s-a criticat aplicarea gresita
a art. 494 Cod civil la o situatie de fapt deplin si real stabilita de
catre instantele de fond, ci doar modul de interpretare a probelor; pe
fond, s-au formulat concluzii de respingere a recursului justificat de
faptul ca titlul invocat in combaterea actiunii nu a fost  contestat de
catre recurent, ca si existenta, in dosarul de revendicare unde i s-a opus
pentru prima data, iar prezumtia bunei credinte nu a fost rasturnata prin
declaratiile martorilor, probe indirecte.
   Urmare a formularii de catre recurent a cererii de stramutare a
recursului de la Curtea de A p e l  I a s i, in perioada 22.10.2008-
29.10.2009 cauza a fost suspendata in temeiul art. 244 Cod procedura
civila.
   La termenul din 29.04.2009, cauza a fost scoasa de pe rol si
inaintata Curtii de A p e l  B a c a u ca urmare a admiterii cererii de
stramutare de catre I.C.C.J. prin Incheierea 3596/2009 ( fl. 26 ).
   Pe rolul acestei instanta cauza a fost inregistrata sub nr(...), nu s-
au formulat cereri noi.
   Examinand recursul in raport cu actele si lucrarile dosarului, de
motivele de recurs invocate si apararile formulate de intimati, respectiv
fata de disp. art. 304, 312 Cod procedura civila se constata urmatoarele:
   * Apararea privind inadmisibilitatea recursului nu poate fi primita,
intrucat dispozitiile art. 282/1 Cod procedura civila nu sunt incidente in
cauza; astfel, actiunile avand ca obiect "obligatie de a face" nu sunt
considerate evaluabile, si deci criteriul valoric nu poate constitui
fundamentul competentei materiale, respectiv al numarului de grade de
jurisdictie aplicabil spetei. Prin urmare, sunt supuse regulilor de drept
comun, fiind atacabile atat cu apel cat si cu recurs.
   Mai mult, fata de faptul ca partile s-au judecat in cauza inclusiv in
calea de atac a recursului ( dosar (...) al Curtii de A p e l  I a s i )
- ulterior modificarii aduse Cod procedura civila de Legea 219/2005 -,
partile au dobandit si T. legitima a posibilitatii valorificarii celor doua
cai de atac - apel si recurs.
   * Nici nulitatea recursului pentru nemotivare nu va fi insusita de
catre instanta, atat timp cat criticile formulate se circumscriu motivului
de nelegalitate prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila sub
aspectul aplicarii gresite a legii ( respectiv a art. 494 Cod civil
situatiei de fapt dovedite in dosar ).
   Restul apararilor, privind nulitatea pentru nemotivare in lipsa
dezvoltarii motivelor prevazute la punctele 7 si 8 ale art. 304 Cod
procedura civila vor fi analizate ca aparari pe fondul apelului si nu ca
exceptie.
    *  Pe fondul recursului, se constata caracterul sau  nefondat
justificat de considerentele ce se vor expune.
   Motivele de nelegalitate prevazute de art. 304 pct. 7 si 8 Cod
procedura civila, indicate in cererea de recurs, nefiind dezvoltate de
catre recurent, apar ca fiind formale si neprejudiciale in mod real asupra
intereselor procesuale ale acestei parti, motiv pentru care nu  pot
constitui temei de reformare a hotararii instantei de apel.
   Nici critica aplicarii gresite a legii ( respectiv a art.494 alin.3
teza a II-a Cod civil ) nu este intemeiata, din moment ce buna sau reaua
credinta a D., ca si conditie functie de care se apreciaza asupra
caracterului fondat sau nefondat al pretentiei proprietarului intemeiata pe
art. 494 Cod civil, si ca atitudine subiectiva ( o convingere ) s-a
apreciat prin  interpretarea mai  multor  manifestari  anterioare  si
concomitente ale titularului sau de la data edificarii; Astfel, in cauza,
in mod corect s-a retinut ca paratii nu au fost de rea credinta atunci cand
au edificat constructiile (mentionate la fl.11 dosar (...) al J u d e c a
t o r i e i  I a s i ) a carei edificare s-a solicitat din moment ce:
   - parata N. si autorul paratilor J. s-au considerat posesorii unui
titlu asupra terenului si astfel beneficiari ai dreptului de a construi;
   - constructia s-a ridicat in anul 1972 ( conform inscrisuri fl. 39,40
d. 15273/2005 al J u d e c a t o r i e i  I a s i, necontestate de
recurentul reclamant), iar pana la actiunea in revendicare din 2001 ( dosar
8097/2001 al J u d e c a t o r i e i  I a s i ) autorii  reclamantului (
N. B. pana in 1975 si N. P. dupa 1978 ) nu a facut nici un act de punere in
intarziere a paratei N. si a autorului paratilor J. in conditiile art. 1079
Cod civil.
   - absenta autorizatiei de constructie nu instituie o prezumtie de rea
credinta, multi proprietari de teren construind in aceleasi conditii,ci
doar un temei pentru aplicarea sanctiunilor specifice prevazute de Decretul
144/1958, in vigoare la acea data.
   In completarea argumentelor retinute de catre instantele de fond se
impun a se retine si urmatoarele:
   - abia in anul 1978 - prin Sentinta civila 7505/13.10.1978 a J u d e
c a t o r i e i  I a s i ( fl. 7 d.17037/2003 al J u d e c a t o r i e i
 I a s i ) - autorul recurentului reclamant, defunctul N. P., devine
proprietarul suprafetei de teren pe care s-au edificat constructiile in
litigiu, prin urmare la data edificarii lor ( 1972 ) nu putea formula nici
o actiune impotriva constructorilor neavand titlu; a se observa si ca
acesta renuntase la mostenirea defunctului N. N. ( decedat in iunie 1962 -
fl. 3 d.15273/2005 al Judecatorie I ), conform considerentelor Sentintei
civile 7505/1978 - pagina 2 alin.3.
   - aplicabilitatea dispozitiilor art. 494 alin.3 Cod civil in cauza a
fost recunoscuta cu autoritate de catre T r i b u n a l u l  I a s i si
Curtea de A p e l  I a s i in dosarele, 5301/2006, respectiv (...),
recurentul reclamant intemeindu-si apararile in rejudecare (fl.10 d(...) al
 J u d e c a t o r i e i  I a s i ) tocmai pe aceasta situatie.
   - solutia favorabila din revendicare ar fi justificat inlaturarea
prezumtiei de buna credinta numai daca edificarea constructiilor ar fi
survenit dupa data ramanerii definitive a acesteia.
   In atare imprejurari, sustinerile de nelegalitate invocate vor fi
inlaturate si conf. art. 312 alin. 1 Cod procedura civila recursul urmeaza
a fi respins ca nefondat.
    In temeiul art. 274 Cod procedura civila nu vor fi acordate
cheltuieli de judecata recurentului, insa va fi admisa cererea intimatilor
parati privind obligarea recurentului  la  cheltuielile  de  judecata
ocazionate de recurs constand in onorariu avocat.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E:
   Respinge recursul promovat de reclamantul N. B. impotriva deciziei
civile nr.408 din 9 iunie 2008, pronuntata de T r i b u n a l u l  I a s
i in dosarul nr(...).
ca nefondat.
   Obliga recurentul sa plateasca intimatilor suma de 1500 lei
cheltuieli de judecata.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica, azi, 21.10.2009
|Presedinte,      |Judecator,       |Judecator,       |
|(...) (...)      |(...) (...)      |(...) (...) B.     |
|            |Grefier,        |            |
|            |B. B.         |            |

Red.sM.N.
Red.d.a E.H./A.B.
Red.d.r.B.
Tehn.AA 26/27.10.2009 6 ex
Com la parti la 27.10.2008


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013