Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1261

Civil - drepturi banesti
Instanta: CA BACAU
Faza: Recurs
Data: 21-10-2009

Discutii similare pe forum

Drepturi banesti - scris de iordachita gheorghe - 1 raspunsuri
Ce inseamna decizia Curti de Apel Bucuresti?.Respinge exceptia necompetentei Tribunalului Teleormam,Admite recursul Modifica sentinta recurata in sensul respingerii actiunii ca nefondata,Irevocabila .
Prescriptie unor drepturi banesti! - scris de Ovidiu - 4 raspunsuri
In cazul unui angajat s-a constatat ca trebuia inca de acum 5 ani sa i se acorde mai multe zile de concediu o data cu implinirea a 10 ani vechime in munca. Insa deorece nu este posibil ca sa-i fie acordate zilele de concediu neefectuate pe ultimii 5 ani am vrea sa-i compensem baneste omului zilele nefectuate. Intrebarea mea este daca intervine prescriptia pentru drepturile cuvenite pentru mai mult 3 ani in urma sau daca ii pot compensa intreaga perioada de 5 ani... Este o speta cu regim de u...
Drepturi banesti - litigii de munca - scris de andin - 1 raspunsuri
Am castigat procesul cu firma pentru drepturi banesti-litigii de munca, am hotararea definitiva si irevocabila, insa chiar si asa ma lovesc de refuzul lor de a-mi da salariile pe cele 3 luni! Problema este ca in hotararea judecatoreasca nu se precizeaza exact ce suma trebuie sa recuperez, ci doar ca cei de la firma trebuie sa imi acorde salariile pe lunile aprilie, mai si iunie 2011, precum si concediile de odihna pe 2010 si 2011, sume ce vor fi actualizate de la data nasterii drepturilor pana i...
Acordre drepturi banesti cstigate in instanta. - scris de maripe - 1 raspunsuri
Buna. [i:1cbak9ii]Am castigat impreuna cu alti colegi niste sporuri, retroactiv, si avem hotariri definitive si irevocabile la 31.12.2009, investite cu formula executorie, insa angajatorul invoca OUG nr.71/2009 si o " lalaie" cu acordarea drepturilor banesti. Mai mult decat atat exista 2 colegi care si-au depus demisia si au solicitat acordarea drepturilor banesti la plecare.[/i:1cbak9ii]. [i:1cbak9ii]Trebuie respectata obligatoriu aceasta procedura din OUG nr.71/2009 chiar si pent...
Drepturi banesti la iesirea la pensie politisti - scris de - 0 raspunsuri
Buna ziua! Sunt pensionat cu gr.III de invaliditate din data de 29.12.2010.Pentru drepturile banesti am facut toate demersurile legale dupa care am ajuns in instanta fara a fi reprezentat de avocat.Instanta de fond mi-a dat castig de cauza intrucat nici o lege nu prevede anularea acestor drepturi.In urma recursului,CA BRASOV,"modifica in parte sentita atacata cu recurs de I.P.J.COVASNA,"IN SENSUL CA IMI RESPINGE IN INTEGRALITATE CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA a I.P.J.COVASNA.In concluz...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L B A C A U SECTIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE DECIZIE Nr. 1261 Sedinta publica de la 21 Octombrie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE (...) (...) Judecator (...) (...) Judecator (...) (...) B. Grefier B. B. *************************** La ordine a venit spre solutionare recursul promovat de reclamantul T. s. C N. AL B. DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA N impotriva sentintei civile nr.479C din 12.05.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l N e a m t in dosarul nr(...). La apelul nominal facut in sedinta publica, s-a constatat lipsa partilor. Procedura fiind legal indeplinita, s-a expus referatul oral asupra cauzei, dupa care: Instanta constata ca recursul este declarat in termen, motivat si scutit legal de plata taxelor de timbru. Avand in vedere ca prin precizarile de la fila 17 dosar recurentul a solicitat judecarea cauzei si in lipsa,instanta constata cauza in stare de judecata si o retine in pronuntare. C U R T E A - deliberand - Prin sentinta civila nr. 479 C din 12.05.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l N e a m t - Sectia civila in dosar (...), s-a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamantul Sindicatul S. cel M al B. din Administratia Publica Locala N pentru personalul contractual, membri de sindicat B. B. O., E. T., E. D. N., D. D., D. D., H. F., J. B. B. si E. F. J., in contradictoriu cu paratul Consiliul Local P-N - Directia Taxe si Impozite privind acordarea si plata incepand cu octombrie 2005 la zi si in continuare, actualizat in raport de indicele de inflatie, sporurile de stabilitate si fidelitate ( in procent de 20% din salariul de baza brut ), de confidentialitate ( in procent de 15% din salariul de baza brut ), de suprasolicitare neuropsihica si de stres (in procent de 10% din salariul de baza brut ), respectiv sumele de bani reprezentand contravaloarea tichetelor de masa si a celor cadou incepand cu 26.05.2006. In motivarea acestei solutii prima instanta a retinut ca reclamantul a solicitat plata sporului de fidelitate si de stabilitate, potrivit precizarilor facute in sedinta publica din 08.05.2009, in baza art. 17 din OG nr. 10/2007, iar a sporului de confidentialitate in baza art. 13 din OG nr. 10/2007, a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, Ordinele MAI nr. 275/2002 si nr. 121/2007, OUG nr. 1/2007 si OUG nr. 31/2009. Sistemul de salarizare a personalului contractual din autoritatile publice locale, reglementat de Legea nr. 154/1998, nu prevede in favoarea acestora acordarea unui spor de fidelitate si de stabilitate si nici a celui de confidentialitate si, atat timp cat in lege nu sunt reglementari privind solicitarile formulate, nici paratii nu pot fi obligati sa le plateasca salariatilor in numele carora reclamantul a actionat. Referitor la capatul de cerere privind acordarea tichetelor de masa, din prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 142/1998 tribunalul a retinut ca "Salariatii ... din sectorul bugetar... si din cadrul ... celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca ... pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator." In indeplinirea acestor dispozitii, prin art. 2 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998, aprobate prin HG nr. 5/1999, s-a prevazut ca angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite, stabilesc prin contractele colective de munca numarul salariatilor care pot primi lunar tichete de masa, criteriile de selectie a acestora, valoarea nominala a tichetelor si numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distribuie acestea. Reiese ca acordarea alocatiei individuale de hrana sub forma tichetelor de masa nu constituie o obligatie legala pentru angajator, ci este conditionata pe de o parte de posibilitatile lui financiare, iar pe de alta parte de disponibilitatea sa de a le acorda. In concret, tichetele de masa se acorda daca: a) persoana beneficiara este angajata cu contract individual de munca; b) angajatorul are capacitatea financiara de a suporta contravaloarea tichetelor; c) prin contractul colectiv de munca s-a convenit asupra acordarii acestora. Pentru ca persoanele in numele caruia s-a actionat in speta de fata - ce fac parte din personalul contractual din administratia publica locala salarizat in baza Legii nr. 154/1998 - sa fi beneficiat de tichete de masa, trebuia indeplinita cerinta din art. 1 alin. 2 din Legea nr. 142/1998, ce conditioneaza acordarea lor de prevederea in bugetul local a sumei necesare pentru suportarea contravalorii acestora, care sa permita, in urma negocierii cu sindicatul reprezentant, negocierea conditiilor concrete de acordare a tichetelor de masa. Tot astfel, prevederile art. 1 din Legea nr. 193/2006 si ale pct. 2.3 din Normele de aplicare a acestui act normativ aprobate prin HG nr. 1317/2006, permit institutiilor din sectorul bugetar sa acorde salariatilor lor bilete de valoare sub forma tichetelor cadou, in limita sumei prevazute in bugetul de venituri de cheltuieli aprobat potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli denumita "Tichete cadou" pentru cheltuieli sociale. Nici acordarea tichetelor cadou nu constituie, asadar, o obligatie legala pentru angajatori, ci este conditionata tot de posibilitatile lor financiare si de disponibilitatea lor de a le acorda. Cum statutul juridic al personalului contractual din autoritatile publice locale se circumscrie principiului prevederii in lege a drepturilor de natura salariala ce i se cuvine iar in bugetul Directiei Taxe si Impozite din subordinea Consiliului local al mun. P N nu a fost prevazut un capitol special de cheltuieli avand ca destinatie suportarea contravalorii tichetelor de masa si a tichetelor cadou, cererea reclamantului de acordare a acestor tichete pentru membrii sai de sindicat apare ca nefondata. Avand in vedere principiul enuntat mai sus nici sporul de suprasolicitare neuropsihica si de stres nu a fost acordat persoanelor reprezentate de reclamant, cu atat mai mult cu cat temeiul legal invocat - art. 8 lit. b din HG nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare - prevede ca de el poate beneficia personalul de specialitate din unele activitati medicale, din unitatile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sanatatii, personalul medico - sanitar de interventie din statiile de salvare, precum si soferii de pe autosalvari, cel care lucreaza in compartimentele de pediatrie, obstetrica - ginecologie si in unitati de asistenta sociala si de ocrotire, din institutiile care se ocupa de ingrijirea si/sau educarea speciala a copiilor, calificarea si ocrotirea invalizilor si deficientilor si ingrijirea batranilor, personalul didactic care asigura predarea simultana la doua - patru clase de elevi in invatamantul primar, care indruma practica psihopedagogica si cel care asigura perfectionarea de specialitate a invatatorilor si educatorilor, personalul navigant din Centrul de E. a Personalului din B. Civila care executa misiuni de instruire in zbor, personalul de pe navele scoala pe perioada cat se afla in larg si personalul de paza din cadrul unitatilor bugetare cu obiective de patrimoniu. In alin. 3 al art. 8 din HG nr. 281/1993 se prevede ca de sporul de pana la 15% din salariul de baza poate beneficia si personalul din cadrul Corpurilor gardienilor publici, precum si personalul de paza din unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a S. Materiale, care isi desfasoara activitatea in conditii specifice personalului militarizat. De asemenea, alin. 3 al art. 8 din hotarare prevede ca "N. concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, cu consultarea sindicatelor si avizul M i n i s t e r u l u i M u n c i i si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor", conditie ce nu este indeplinita in cauza deoarece salariatii reprezentati de reclamant nu se incadreaza in categoriile de personal enumerate mai sus si de aceea nici nu a fost posibila stabilirea in concret, printr-un act al consiliului local al unitatii administrativ - teritoriale parate avizat de minister, a cuantumului sporului si al conditiilor de acordare a sporului. In termen legal, motivat si scutit de plata taxelor judiciare de timbru, impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, inregistrat pe rolul Curtii de A P E L B A C A U sub nr(...). Criticile formulate, incadrate in motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, au vizat in esenta urmatoarele : - nesocotirea dispozitiilor art. 8 alin. 2 lit.b) din O.G. 10/2007 cu modif. in ceea ce priveste sporul de suprasolicitare si de stres in conditiile in care municipiul P N are in subordine comine de batrani, cantine sociale, adaposturi sociale,etc. - justificarea dreptului la sporul de confidentialitate in baza art. 13 alin.1,2 din O.G. 10/2007 cu modif., art. 1 lit.b) din O.U.G. 1/2009 si O.U.G.31/2009, si ale punctului 1 din anexa 11 din Ordinul MAI 121/2007. - temeiul solicitarii c/valorii tichetelor de masa si cadou o constituia Legea 193/2006 si H.G.1193/2006, dispozitiile art. 17 din O.G. 10/2007 si decizia 14/2008 a I.C.C.J. - existenta surselor proprii de finantare la nivelul paratei, fapt ce sigura posibilitatea acordarii sporurilor solicitate fara interventia bugetului de stat. La termenul din 9.09.2009, prin corespondenta, s-a primit de la recurent o completare a motivelor pentru care se justifica admiterea actiunii, respectiv includerea sporurilor in cauza si in Acordul/Contractul Colectiv de Munca pe anul 2009 ; de asemenea, s-a invocat practica acestei instante in litigii avand drepturi salariale a personalului contractual din institutiile Administratiei publice locale. Legal citat, intimatul nu a trimis reprezentant in instanta, nu a formulat intampinare si nici alte cereri. Examinand recursul in raport de motivele invocate, de actele si lucrarile aflate la dosarul cauzei, precum si fata de dispozitiile art. 304, 312 Co procedura civila, Curtea retine caracterul sau nefondat justificat de considerentele ce se vor expune. Recurenta, sub aspectul criticilor vizand sporul de suprasolicitare si stres, se afla in eroare cu privire la motivul pentru care nu s-a acordat la fond ; astfel, neacordarea nu s-a datorat lipsei temeiului legal pentru un astfel de drept in general, ci al neprevederii acestui drept pentru categoria din care fac parte membrii de sindicat pentru care s-a promovat si sustinut actiunea de catre reclamant. De asemenea, faptul ca in subordinea municipiului N se gasesc institutiile de protectie sociala mentionate in cererea de recurs, nu prezinta relevanta sub aspectul indreptatirii personalului contractual reprezentat de reclamant in cauza din moment ce acesti salariati nu au dovedit ca lucreaza efectiv in respectivele institutii pentru a beneficia eventual de dispozitiile H.G.281/1993 ( de altfel nici nu au invocat vreun moment ca ar lucra in astfel de unitati ). Trebuie mentionat ca O.G.10/2007 reglementeaza un astfel de spor. Intr-adevar art.13 din O.G.10/2007 dreptul la sporul de confidentialitate, insa numai pentru personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului si al Ministerului Integrarii Europene, precum si pentru personalul contractual din institutiile si autoritatile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor,insa astfel de acte nu exista pentru persoanele reprezentate de reclamant in cauza; mai mult, nu s-a facut dovada intrunirii cumulative si a conditiei prevazute de alin.2 a aceluiasi articol, respectiv a stabilirii lor ca si categorie de personal contractual beneficiara, a cuantumului sporului de confidentialitate cuvenit si a conditiilor de acordare, in limitele prevazute de reglementarile in vigoare, de catre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat. Decizia nr. 14/2008 a I.C.C.J., pronuntata in recurs in interesul legii a statuat ca dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 se interpreteaza in sensul ca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa nu se poate acorda judecatorilor, procurorilor, personalului auxiliar de specialitate si functionarilor publici, iar pentru personalul contractual din cadrul instantelor si parchetelor aceste beneficii nu reprezinta un drept, ci o vocatie, ce se poate realiza doar in conditiile in care angajatorul are prevazute in buget sume cu aceasta destinatie si acordarea acestora a fost negociata prin contractele colective de munca. Prin urmare aceasta decizie nu poate fi invocata in sustinerea acordarii c/valorii tichetelor de masa si cadou, ci doar in sensul in care a fost de altfel retinut si de catre prima instanta. De mentionat ca nu prezinta relevanta pentru cauza existenta surselor proprii de finantare decat prin prisma posibilitatii negocierii acordarii din acestea a unor sporuri pe viitor, fapt ce de altfel s-a finalizat prin Acordul depus in recurs; efectele nu pot fi insa retroactive pentru anii anteriori conform solicitarii ( oct.2005 la zi si viitor ). In contextul celor retinute si fata de faptul ca nu s-a criticat solutia de neacordare a sporului de stabilitate si fidelitate, precum si fata de faptul ca nu s-au constatat motive de recurs de ordine publica, recursul va fi respins ca nefondat. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII D E C I D E Respinge recursul promovat de reclamantul T. s. C N. AL B. DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA N impotriva sentintei civile nr.479C din 12.05.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l N e a m t in dosarul nr(...) ca nefondat. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi,21.10.2009. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...) |(...) (...) |(...) (...) B. | | |Grefier, | | | |B. B. | | Red.s.D-.N./L.D. Red.d.r.B. Tehn.AA 4 ex. 23.10.09 Com la parti la 23.10.2009

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 738 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 398 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 59/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 465 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1615/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 76/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 892 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com