| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 3611
Contencios administrativ si fiscal - anulare act administrativ
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Fond
Data: 30-10-2009

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
DOSAR NR(...)
                  ROMANIA
          CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I
       SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
              SENTINTA CIVILA NR.3611
          SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 30 10 2009
              CURTEA CONSTITUITA DIN:
            PRESEDINTE- (...) (...) (...)
              GREFIER- (...) (...)
   Pe rol fiind pronuntarea asupra actiunii in contencios administrativ
formulata de reclamanta B. T., in contradictoriu cu paratele COMISIA
SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI PRIN
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP B si COMISIA DE
EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI PRIN CONSILIUL LOCAL
SECTOR 2, avand ca obiect anulare act administrativ.
   Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc in sedinta
publica din data de 16 10 2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta
de la acea data care face parte integranta din prezenta sentinta, cand
Curtea avand nevoie pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor
sa depuna concluzii scrise a amanat pronuntarea pentru data de 23 10 2009
si 30 10 2009.
                  CURTEA
   Deliberand in conditiile art.260 Cod procedura civila, constata
urmatoarele:
   Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de A p e l  B u c u r e s
t i - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal la data de 23.02.2009 sub
nr(...) reclamanta B. T. in contradictoriu cu parata  COMISIA SUPERIOARA
DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP si COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR
CU HANDICAP PENTRU ADULTI prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, solicitaand:
   -  anularea  Deciziei  de  incadrare  in  grad  de  handicap
Nr.91/21.01.2009,  emisa de prima parata;
   - anularea Ceriflcatului de incadrare in grad de handicap nr.
4816/19.11.2008  emis de cea de-a doua parata;
   obligarea paratei COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU
ADULTI prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 la emiterea certificatului  de
incadreare in gradul de handicap avut anterior, reprectiv incadrarea
reclamantei in gradul de handicap accentual asa cum a fost stabilit de
aceeasi comisie prin certificatul nr. 4170/15.11.2007;
   obligarea paratelor la repararea pagubei ce i-a fost provocate prin
emiterea celor doua  acte  a  caror  anulare  o  solicita,  constand
 in contravaloarea sumelor de care am fost lipsita pe perioada cuprinsa
intre data emiterii
Ceriflcatului de incadrare in grad de handicap nr. 4816/19.11.2008 si data
ramanerii
irevocabile a hotararii ce se vapronunta in cauza, actualizate la data
platii efective.
   In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin certificatul nr.
4170/15.11.2007 COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP
PENTRU ADULTI a CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, a stabilit ca reclamanta are
"grad de handicap accentuat care necesita protectie sociala si beneficieaza
de drepturile prevazute de Legea nr. 448/06.12.2006, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea L nr. 1006/18,12,2006". Prin acelasi cerificat,
comisia a stabilit ca data de revizuire a certificatului: noiembrie 2008,
data la care trebuia sa prezint ca documentatie un referat al medicului
oncolog. Insa, Cu ocazia revizuirii, prin certificatul nr. 4816/19.11.2008,
aceeasi comisie si in aceeasi componenta, i-a respins cererea motivand ca
este o boala, nu un handicap, si ca reclamanta "nu se incadreaza conform
Criteriilor Medico-E. aprobate prin Ordinul nr. 762/2007 al N. si Ordinul
nr. 1992/2007 al N. publicate in Monitorul Oficial nr. 885bis/27.12.2007".
    Ori, sustine reclamanta, aceasta pozitie a paratelor este nelegala,
intrucat in cuprinsul Ordinelor N. si N. nu exista dispozitii tranzitorii
care sa mentioneze expres ca se aplica retroactiv, astfel ca dispozitiile
acestora au fost aplicate cu incalcarea Principiului neretroactivitatii
legii consacrat de art. 1 din Codul civil.
   In plus, in ceea ce priveste diagnosticul stabilit - neoplasm mamar
stang operat - mastectomie radicala cu limfadenectomie axilara,  ch,
iradiant- in Ordinele nr. 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al N.
nici nu exista criterii exprese. Astfel, pct. 2.  Neoplasme  mamare
inoperabile in faza de generalizare, sau operate cu recidive locale sau/si
la distanta, Sectiunea II- Evaluarea gradului de handicap in afectarea
fuctiilor urogenitale, cap. 7, din ordinele mentionate, are urmatorul
continut:
   - deficienta accentuata/deficienta H.
   - handicap accentuat/handicap grav
   In functie de aparitia recidivelor locoregionale sau determinarilor la
distanta, precum si de starea de nutritie - obligatorie ancheta sociala cu
obiective precizate de comisie.
   Reclamanta contesta aplicarea criteriilor de catre cele doua comisii
de specialitate, in sensul ca nu se mai incadreaza in nici un grad de
handicap, aceasta presupunand ca, spre deosebite de perioada 2002-2008
cand avea un handicap accentuat si i-au fost conferite de lege anumite
drepturi, in anul 2009 nu mai am nici un handicap.
   Ori, extirparea sanului, ca urmare a unei boli de care sufera din anul
2002, este ireversibila, iar cerificatul de incadrare in gradul de handicap
accentuat putea fi schimbat doar daca comisia ar fi constatat pe baza
raportului medicului oncolog ca nu se mai afla in situatia din anul
precedent si nu nu mai exista riscul de recidiva al bolii, ceea ce nu este
cazul in situatia sa.
   Reclamanta a mai invocat disp. art. 2 din Legea 448/2006 republicata,
"Persoanele cu handicap, in intelesul prezentei legi, sunt acele persoane
carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc
abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand
masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii
sociale" iar potrivit art. 5 pct. 16 din aceeasi lege" , termenul de
"dizabilitate" desemnand afectari/deficiente, limitari de activitate si
restrictii  de  participare,  definite  conform  D.  internationale
afunctionarii, dizabilitatii si sanatatii, adoptata  si  aprobata  de
Organizatia Mondiala a Sanatatii, si care releva aspectul negativ al
interactiunii individ-context". Astfel, cele doua comisii de specialitate
au incalcat prin actele pe care le contest, nu numai aceste dispozitii
legale, ci si toate principiile privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap consacrate prin art. 3 al Legii 448/2006.
   In sfarsit, reclamanta a sustinut  ca  atat  certificatul  nr.
4816/19.11.2008.emis de Comisia de  Evaluare,  cat  si  Decizia  nr.
(...).01.2009 a Comisei Superioare sunt anulabile prin prisma faptului ca
au vicii de fond si de forma. Astfel, acestea nu sunt semnate de toti
membrii comisiei asa cum prevad dispozitiile legale, iar, in ceea ce
priveste motivarea respingerii cererii de incadrare in grad de handicap si
a deciziei Comisiei Superioare, considera ca acestea sunt atat de sumar
motivate incat echivaleaza cu o nemotivare. Potrivit dispozitiilor legale
in materie, in situatia in care diagnosticul si evaluarea clinica nu sustin
incadrarea persoanei intr-unul din gradele de handicap,  solutia  de
respingere trebuie motivata. Ori, indicarea celor doua Ordine ale N. si N.
privind criteriile psihomedico-sociale, in mod generic, fara a mentiona
expres care dintre aceste criterii nu sunt indeplinite, nu poate fi
apreciata ca o motivare a masurilor luate. De asemenea, Decizia nr.
391/21.01.2009 nu arata in continutul sau care este termenul si instanta la
care poate fi contestata, ceea ce atrage nulitatea absoluta a acesteia.
   A mentionat reclamanta ca a contestat certificatul nr. 4816/19.11.2008
la COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI
in conditiile art. 13 alin. 4 din 00 14/2003 cu modificarile ulterioare.
Comisia Superioara, prin Decizia nr. 391/21.01.2009 i-a respins contestatia
cu aceeasi motivare, respectiv "nu se incadreaza in criteriile medico-psiho-
sociale aprobate prin P.. 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al
N.".
   In drept, actiunea a fost intemeiata pe disp. Art. 13 alin. 5 din OG
nr.14/2003 si art. 10 din Legea nr.554/2004.
   Parata D. a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii,
aratand urmatoarele:
   In 28.12.2004 reclamanta a solicitat incadrarea intr-o categorie de
persoana cu handicap pentru a beneficia si de protectia speciala prevazuta
pentru persoanele cu dizabilitati, pentru neoplasmul de san stang stadiul 1
operat in 2002 , la 04.01.2005 prin Ch nr. 11 fiind incadrata in grad
accentuat de handicap cu diagnosticul: neoplasm de san stang operat. M. E.
stang. M. osoase secundare. Aceasta incadrare a fost  mentinuta  la
revizuirile din decembrie 2006 si noiembrie 2007 pentru aceeasi afectiune.
In schimb, la revizuirea din 19.11.2008, dupa actualizarea documentatiei
medicale, efectuarea unei investigatii sociale, a unei testari psihologice
si a examinarii sale, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulti
din cadrul Consiliului Local sector 2, prin CH nr. 4816, a resping
incadrarea cu cod de boala D. (din D.), cu motivarea ca este vorba de
boala, ci nu handicap,  neincadrandu-se  conform  criteriile  medico-
psihosociale aprobate prin ordinul comun nr, 762/31.08.2007 al N. si nr.
1992/19.11.2007 al Ministerul Sanatatii Publice  publicate in M.O. al
Romaniei, avand diagnosticul: neoplasm  mamar  stang  operat,  tratat
citostatic (2002), iradiat, fara semne de de recidive sau metastaze (din
documentar). Contestatia declarata de reclamanta a fost solutionata de D.,
pe baza analizarii intregii documentatiei din dosar care se afla in
evidenta Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulti din cadrul
Consiliului Local sector 2, confirmsolutia  fiind  de  confirmare  a
concluziilor comisiei teritoriale prin decizia nr. 391/21. 01.2009, cu
diagnosticul: neoplasm mamar stang operat (masectomie radicala -2002)
chimiotratat, iradiat, fara semne de recidiva, cu motivarea : nu se
incadreaza in criteriile medico-psihosociale aprobate prin ordinul comun
nr. 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al N. publicate in M.O. al
Romaniei. Pentru a emite decizia391/21.01.2009, parata a avut in vedere
criteriile medico-psihosociale dispuse de legea 448/06.12.2006 aprobate
prin ordinul comun nr. 762 al N. si nr. 1992 al N., publicat in M.O. al
Romaniei nr. 885bis/27.12.2007. S-a sustinut ca, potrivit criteriilor prev.
in aceste acte normative, pe baza carora se stabileste incadrarea in grad
de handicap, aprobate de institutii autorizate si avizate de Comisia de
oncologie a Ministerului Sanatatii, la cap 6 se mentioneaza: Functiile uro-
genitale, subcap II: evaluarea gradului de handicap in  afecta  rea
functiilor uro-genitale, iar la pct. 2 se stipuleaza : "acces la incadrarea
in grad de handicap pentru persoanele cu neoplasm mamar inoperabil sau in
faze de generalizare sau operate cu recidive locale sau/si la distanta",
"Deficienta accentuata sau H. si respectiv gradul de handicap accentuat sau
grav se stabileste in functie de aparitia recidivelor loco-regionale sau
determinarilor la distanta, precum si de starea de  nutritie-  este
obligatorie ancheta sociala cu obiective particularizate de comisie". Ori,
reclamanta nu indeplineste conditiile prevazute in criterii si prezentate
mai sus, cat timp:
   - in anul 2002, a fost depistata cu un neoplasm la sanul stang, care,
in functie de rezultaul histopatologic si in raport de clasificarea
internationala s-a stabilit ca se afla in stadiul I-slab diferentiat (
pT1a, pNx, pMx, G3)- deci nu intr-un stadiu avansat;
   -a fost operata la 19.04.2002 practicandu-se masectomia radicala a
sanului stang, iar la 12.06.2002 ovariectomie bilaterala laparoscopica in
scop hormonosupresiv;
   -ulterior, se institutie terapia specifica, respectiv radio  si
hormonoterapia;
   -scintigrama osoasa din anul 2002 evidentiaza modificari de tip
inflamator poliarticular, iar cea din decembrie 2004 (conform CH medical
nr. 2219/27.12.2004 semnat dr. J. E. -seful Ambulatoriului de specialitate
din Spitalul Clinic de Urgenta Militar central "dr. D. E."), se retin:
leziuni osoase secundare;
   -incepand din 2006 nu se vizualizeaza scintigrafic leziuni secundare
osoase , se mentine insa aspectul de poliartropatie de tip inflamator;
   -documentatia medicala produsa in 2007 si cu ocazia ultimei revizuiri,
nu releva recidive locale, determinari la distanta, markerii tumorali sunt
in limite normale, hemograma este normala.
   Ca atare, a aratat parata, in acest context clinic, biologic si
imagistic, stadiul neoplasmului de san stang (stadiul I), ca si datele din
investigatia sociale si psihologica (efectuata in mod repetat incepand din
anul 2005) nu au aratat practic limitari si din  analiza  intregii
documentatii din dosar s-a evidentiat faptul ca in perioada anteriora
(2006-2008) incadrarea in grad accentuat de handicap s-a realizat cu
incalcarea criteriilor aprobate prin ordinul 726/10.2002 al MSF. Astfel, in
actul normativ respectiv, in vigoare pana la 21.02.2008 ( abrogat prin
ordinul 124/2008 ) se prevedea acces la incadrarea in grad accentuat sau
grav de handicap numai pentru persoanele realmente handicapate  dupa
neoplasme operate, cancerul de san nefiind nici  exemplificat.  Ori,
reclamanta nu a prezentat si nu prezinta o astfel de stare, masectomia in
sine este o infirmitate care poate fi corectata prin proteza mamara. In
evaluarea gradului de handicap, se tine seama de deficienta functionala
determinata de afectiunile retinute ca handicapante la data examinarii, si
ulterior cu ocazia revizuirilor periodice (la 6-12 luni) precum si de
reversibilitatea sau ireversibilitaea  afectiunilor,  obiectivate  prin
documente medicale particularizate, nu este un drept pentru totdeauna.
Criteriile de incadrare in grad de handicap au fost prevazute de legislatia
privind protectia speciala a persoanelor cu handicap (Legea 519/2002 si
respectiv Legea nr. 448/06.12.2006) aprobate  prin ordinul Ministerului
Sanatatii si Familiei (nr. 726/10.2002) si al M.M.F.E.S. si M.S.P. (nr.
762/1992) in vigoare de la 21.02.2008, sunt criterii tehnice aplicare de
comisii medicale si nu au cum sa contina dispozitii tranzitorii
   In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, inclusiv documentatia
 stand la baza emiterii actelor administrative contestate.
   Analizand actele si lucrarile cauzei, Curtea considera actiunea ca
 nefiind intemeiata.
   Astfel, instanta apreciaza ca actel administrative atacate  nu
prezinta elemente de nelegalitate, prezumtia de legalitate, validitate (
obiectiva si subiectiva ) acestora creata din momentul emiterii acestuia
nefiind rasturnata in speta, cat timp din probele administrate rezulta ca s-
au emis cu respectarea stricta a criteriilor medicopsihosociale   Astfel,
in fapt, se retine ca prin certificatul nr. 4170/15.11.2007 COMISIA
SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP  PENTRU  ADULTI  a
CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, a stabilit ca reclamanta are "grad de handicap
accentuat care necesita protectie sociala si beneficieaza de drepturile
prevazute de Legea nr. 448/06.12.2006, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea L nr. 1006/18,12,2006". Prin acelasi cerificat, comisia a
stabilit ca data de revizuire a certificatului: noiembrie 2008, data la
care trebuia sa prezint ca documentatie un referat al medicului oncolog.
Insa, Cu ocazia revizuirii, prin certificatul nr. 4816/19.11.2008, aceeasi
comisie si in aceeasi componenta, i-a respins cererea motivand ca este o
boala, nu un handicap, si ca reclamanta "nu se incadreaza  conform
Criteriilor Medico-E. aprobate prin Ordinul nr. 762/2007 al N. si Ordinul
nr. 1992/2007 al N. publicate in Monitorul Oficial nr. 885bis/27.12.2007".
   Aceasta solutie adoptata la revizuirea anuala este justificata de
 situatia concreta a reclamantei si prin aplicarea criteriilor medico-
 psihosociale aprobate prin ordinul comun nr. 762/31.08.2007 al N. si nr.
 1992/19.11.2007 al Ministerul Sanatatii Publice  publicate in M.Of. al
 Romaniei, cu mentiunea ca instanta nu retine ca pertinenta argumentatia
 reclamantei, in sensul aplicarii retroactive in privinta partii a acestor
 acte nrometive, intrucat aceste criterii au fost avute in vedere in
 verificarea situatiei partii din anul 2008.
   S-a retinut ca reclamanta are diagnosticul neoplasm mamar stang operat
 (masectomie radicala -2002) chimiotratat, iradiat, fara semne de recidiva,
 astfel incat, in mod corect s-a concluzionat ca nu se incadreaza in
 criteriile  medico-psihosociale  aprobate  prin  ordinul  comun  nr.
 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al N. publicate in M.O. al
 Romaniei, pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap,
 aprobate de institutii autorizate si avizate de Comisia de oncologie a
 Ministerului Sanatatii. Astfel, este judicioasa aplicarea acestor acte
 normative, retinandu-se ca la cap 6 se mentioneaza: Functiile uro-genitale,
 subcap II: evaluarea gradului de handicap in afecta rea functiilor uro-
 genitale, iar la pct. 2 se stipuleaza : "acces la incadrarea in grad de
 handicap pentru persoanele cu neoplasm mamar inoperabil sau in faze de
 generalizare sau operate cu recidive locale  sau/si  la  distanta",
 "Deficienta accentuata sau H. si respectiv gradul de handicap accentuat sau
 grav se stabileste in functie de aparitia recidivelor loco-regionale sau
 determinarilor la distanta, precum si de starea de nutritie-  este
 obligatorie ancheta sociala cu obiective particularizate de comisie", ori,
 reclamanta nu indeplineste conditiile prevazute in criterii si prezentate
 mai sus G. de documentele medicale depuse la dosar.
  Ca atare, in mod corect s-a apreciat de parate ca reclamanta nu poate
fi incadrata intr-un grad de handicap prin prisma noilor  criterii.
Imprejurarea ca anterior, recurentul-reclamant a fost incadrat in gradul de
handicap accentuat nu este relevanta in cauza, pentru ca acea incadrare nu
a avut caracter permanent, fiind supusa revizuirii in termen de 12 luni in
raport cu evolutia diagnosticului clinic si functional si cu gradul de
recuperare medicala
  G. de aceste considerente, Curtea urmeaza a respinge actiunea ca
neintemeiata.

              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                 HOTARASTE:
   Respinge actiunea formulata de reclamanta B. T., cu domiciliul in B,
 sos. (...) nr. 107, . 400, . 2, . 8, . 94, sector 2, in contradictoriu
 cu paratele COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU
 ADULTI PRIN AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP B, cu
 sediul in B, str. (...) nr. 26, sector 3 si COMISIA DE EVALUARE A
 PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI PRIN CONSILIUL LOCAL SECTOR 2,  cu
 sediul in B, Calea N. nr. 299, sector 3 ca neintemeiata.
   Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
   Pronuntata in sedinta publica azi, 30.10.2009.
   PRESEDINTE
GREFIER
(...) (...) (...)        (...) (...)
   RED./ TEHNORED RD- 5 EX.Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013