Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 3611

Contencios administrativ si fiscal - anulare act administrativ
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Fond
Data: 30-10-2009

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
DOSAR NR(...) ROMANIA CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA CIVILA NR.3611 SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 30 10 2009 CURTEA CONSTITUITA DIN: PRESEDINTE- (...) (...) (...) GREFIER- (...) (...) Pe rol fiind pronuntarea asupra actiunii in contencios administrativ formulata de reclamanta B. T., in contradictoriu cu paratele COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI PRIN AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP B si COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI PRIN CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, avand ca obiect anulare act administrativ. Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica din data de 16 10 2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta sentinta, cand Curtea avand nevoie pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise a amanat pronuntarea pentru data de 23 10 2009 si 30 10 2009. CURTEA Deliberand in conditiile art.260 Cod procedura civila, constata urmatoarele: Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de A p e l B u c u r e s t i - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal la data de 23.02.2009 sub nr(...) reclamanta B. T. in contradictoriu cu parata COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP si COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, solicitaand: - anularea Deciziei de incadrare in grad de handicap Nr.91/21.01.2009, emisa de prima parata; - anularea Ceriflcatului de incadrare in grad de handicap nr. 4816/19.11.2008 emis de cea de-a doua parata; obligarea paratei COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 la emiterea certificatului de incadreare in gradul de handicap avut anterior, reprectiv incadrarea reclamantei in gradul de handicap accentual asa cum a fost stabilit de aceeasi comisie prin certificatul nr. 4170/15.11.2007; obligarea paratelor la repararea pagubei ce i-a fost provocate prin emiterea celor doua acte a caror anulare o solicita, constand in contravaloarea sumelor de care am fost lipsita pe perioada cuprinsa intre data emiterii Ceriflcatului de incadrare in grad de handicap nr. 4816/19.11.2008 si data ramanerii irevocabile a hotararii ce se vapronunta in cauza, actualizate la data platii efective. In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin certificatul nr. 4170/15.11.2007 COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI a CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, a stabilit ca reclamanta are "grad de handicap accentuat care necesita protectie sociala si beneficieaza de drepturile prevazute de Legea nr. 448/06.12.2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea L nr. 1006/18,12,2006". Prin acelasi cerificat, comisia a stabilit ca data de revizuire a certificatului: noiembrie 2008, data la care trebuia sa prezint ca documentatie un referat al medicului oncolog. Insa, Cu ocazia revizuirii, prin certificatul nr. 4816/19.11.2008, aceeasi comisie si in aceeasi componenta, i-a respins cererea motivand ca este o boala, nu un handicap, si ca reclamanta "nu se incadreaza conform Criteriilor Medico-E. aprobate prin Ordinul nr. 762/2007 al N. si Ordinul nr. 1992/2007 al N. publicate in Monitorul Oficial nr. 885bis/27.12.2007". Ori, sustine reclamanta, aceasta pozitie a paratelor este nelegala, intrucat in cuprinsul Ordinelor N. si N. nu exista dispozitii tranzitorii care sa mentioneze expres ca se aplica retroactiv, astfel ca dispozitiile acestora au fost aplicate cu incalcarea Principiului neretroactivitatii legii consacrat de art. 1 din Codul civil. In plus, in ceea ce priveste diagnosticul stabilit - neoplasm mamar stang operat - mastectomie radicala cu limfadenectomie axilara, ch, iradiant- in Ordinele nr. 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al N. nici nu exista criterii exprese. Astfel, pct. 2. Neoplasme mamare inoperabile in faza de generalizare, sau operate cu recidive locale sau/si la distanta, Sectiunea II- Evaluarea gradului de handicap in afectarea fuctiilor urogenitale, cap. 7, din ordinele mentionate, are urmatorul continut: - deficienta accentuata/deficienta H. - handicap accentuat/handicap grav In functie de aparitia recidivelor locoregionale sau determinarilor la distanta, precum si de starea de nutritie - obligatorie ancheta sociala cu obiective precizate de comisie. Reclamanta contesta aplicarea criteriilor de catre cele doua comisii de specialitate, in sensul ca nu se mai incadreaza in nici un grad de handicap, aceasta presupunand ca, spre deosebite de perioada 2002-2008 cand avea un handicap accentuat si i-au fost conferite de lege anumite drepturi, in anul 2009 nu mai am nici un handicap. Ori, extirparea sanului, ca urmare a unei boli de care sufera din anul 2002, este ireversibila, iar cerificatul de incadrare in gradul de handicap accentuat putea fi schimbat doar daca comisia ar fi constatat pe baza raportului medicului oncolog ca nu se mai afla in situatia din anul precedent si nu nu mai exista riscul de recidiva al bolii, ceea ce nu este cazul in situatia sa. Reclamanta a mai invocat disp. art. 2 din Legea 448/2006 republicata, "Persoanele cu handicap, in intelesul prezentei legi, sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale" iar potrivit art. 5 pct. 16 din aceeasi lege" , termenul de "dizabilitate" desemnand afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare, definite conform D. internationale afunctionarii, dizabilitatii si sanatatii, adoptata si aprobata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, si care releva aspectul negativ al interactiunii individ-context". Astfel, cele doua comisii de specialitate au incalcat prin actele pe care le contest, nu numai aceste dispozitii legale, ci si toate principiile privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap consacrate prin art. 3 al Legii 448/2006. In sfarsit, reclamanta a sustinut ca atat certificatul nr. 4816/19.11.2008.emis de Comisia de Evaluare, cat si Decizia nr. (...).01.2009 a Comisei Superioare sunt anulabile prin prisma faptului ca au vicii de fond si de forma. Astfel, acestea nu sunt semnate de toti membrii comisiei asa cum prevad dispozitiile legale, iar, in ceea ce priveste motivarea respingerii cererii de incadrare in grad de handicap si a deciziei Comisiei Superioare, considera ca acestea sunt atat de sumar motivate incat echivaleaza cu o nemotivare. Potrivit dispozitiilor legale in materie, in situatia in care diagnosticul si evaluarea clinica nu sustin incadrarea persoanei intr-unul din gradele de handicap, solutia de respingere trebuie motivata. Ori, indicarea celor doua Ordine ale N. si N. privind criteriile psihomedico-sociale, in mod generic, fara a mentiona expres care dintre aceste criterii nu sunt indeplinite, nu poate fi apreciata ca o motivare a masurilor luate. De asemenea, Decizia nr. 391/21.01.2009 nu arata in continutul sau care este termenul si instanta la care poate fi contestata, ceea ce atrage nulitatea absoluta a acesteia. A mentionat reclamanta ca a contestat certificatul nr. 4816/19.11.2008 la COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI in conditiile art. 13 alin. 4 din 00 14/2003 cu modificarile ulterioare. Comisia Superioara, prin Decizia nr. 391/21.01.2009 i-a respins contestatia cu aceeasi motivare, respectiv "nu se incadreaza in criteriile medico-psiho- sociale aprobate prin P.. 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al N.". In drept, actiunea a fost intemeiata pe disp. Art. 13 alin. 5 din OG nr.14/2003 si art. 10 din Legea nr.554/2004. Parata D. a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii, aratand urmatoarele: In 28.12.2004 reclamanta a solicitat incadrarea intr-o categorie de persoana cu handicap pentru a beneficia si de protectia speciala prevazuta pentru persoanele cu dizabilitati, pentru neoplasmul de san stang stadiul 1 operat in 2002 , la 04.01.2005 prin Ch nr. 11 fiind incadrata in grad accentuat de handicap cu diagnosticul: neoplasm de san stang operat. M. E. stang. M. osoase secundare. Aceasta incadrare a fost mentinuta la revizuirile din decembrie 2006 si noiembrie 2007 pentru aceeasi afectiune. In schimb, la revizuirea din 19.11.2008, dupa actualizarea documentatiei medicale, efectuarea unei investigatii sociale, a unei testari psihologice si a examinarii sale, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulti din cadrul Consiliului Local sector 2, prin CH nr. 4816, a resping incadrarea cu cod de boala D. (din D.), cu motivarea ca este vorba de boala, ci nu handicap, neincadrandu-se conform criteriile medico- psihosociale aprobate prin ordinul comun nr, 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al Ministerul Sanatatii Publice publicate in M.O. al Romaniei, avand diagnosticul: neoplasm mamar stang operat, tratat citostatic (2002), iradiat, fara semne de de recidive sau metastaze (din documentar). Contestatia declarata de reclamanta a fost solutionata de D., pe baza analizarii intregii documentatiei din dosar care se afla in evidenta Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulti din cadrul Consiliului Local sector 2, confirmsolutia fiind de confirmare a concluziilor comisiei teritoriale prin decizia nr. 391/21. 01.2009, cu diagnosticul: neoplasm mamar stang operat (masectomie radicala -2002) chimiotratat, iradiat, fara semne de recidiva, cu motivarea : nu se incadreaza in criteriile medico-psihosociale aprobate prin ordinul comun nr. 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al N. publicate in M.O. al Romaniei. Pentru a emite decizia391/21.01.2009, parata a avut in vedere criteriile medico-psihosociale dispuse de legea 448/06.12.2006 aprobate prin ordinul comun nr. 762 al N. si nr. 1992 al N., publicat in M.O. al Romaniei nr. 885bis/27.12.2007. S-a sustinut ca, potrivit criteriilor prev. in aceste acte normative, pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, aprobate de institutii autorizate si avizate de Comisia de oncologie a Ministerului Sanatatii, la cap 6 se mentioneaza: Functiile uro- genitale, subcap II: evaluarea gradului de handicap in afecta rea functiilor uro-genitale, iar la pct. 2 se stipuleaza : "acces la incadrarea in grad de handicap pentru persoanele cu neoplasm mamar inoperabil sau in faze de generalizare sau operate cu recidive locale sau/si la distanta", "Deficienta accentuata sau H. si respectiv gradul de handicap accentuat sau grav se stabileste in functie de aparitia recidivelor loco-regionale sau determinarilor la distanta, precum si de starea de nutritie- este obligatorie ancheta sociala cu obiective particularizate de comisie". Ori, reclamanta nu indeplineste conditiile prevazute in criterii si prezentate mai sus, cat timp: - in anul 2002, a fost depistata cu un neoplasm la sanul stang, care, in functie de rezultaul histopatologic si in raport de clasificarea internationala s-a stabilit ca se afla in stadiul I-slab diferentiat ( pT1a, pNx, pMx, G3)- deci nu intr-un stadiu avansat; -a fost operata la 19.04.2002 practicandu-se masectomia radicala a sanului stang, iar la 12.06.2002 ovariectomie bilaterala laparoscopica in scop hormonosupresiv; -ulterior, se institutie terapia specifica, respectiv radio si hormonoterapia; -scintigrama osoasa din anul 2002 evidentiaza modificari de tip inflamator poliarticular, iar cea din decembrie 2004 (conform CH medical nr. 2219/27.12.2004 semnat dr. J. E. -seful Ambulatoriului de specialitate din Spitalul Clinic de Urgenta Militar central "dr. D. E."), se retin: leziuni osoase secundare; -incepand din 2006 nu se vizualizeaza scintigrafic leziuni secundare osoase , se mentine insa aspectul de poliartropatie de tip inflamator; -documentatia medicala produsa in 2007 si cu ocazia ultimei revizuiri, nu releva recidive locale, determinari la distanta, markerii tumorali sunt in limite normale, hemograma este normala. Ca atare, a aratat parata, in acest context clinic, biologic si imagistic, stadiul neoplasmului de san stang (stadiul I), ca si datele din investigatia sociale si psihologica (efectuata in mod repetat incepand din anul 2005) nu au aratat practic limitari si din analiza intregii documentatii din dosar s-a evidentiat faptul ca in perioada anteriora (2006-2008) incadrarea in grad accentuat de handicap s-a realizat cu incalcarea criteriilor aprobate prin ordinul 726/10.2002 al MSF. Astfel, in actul normativ respectiv, in vigoare pana la 21.02.2008 ( abrogat prin ordinul 124/2008 ) se prevedea acces la incadrarea in grad accentuat sau grav de handicap numai pentru persoanele realmente handicapate dupa neoplasme operate, cancerul de san nefiind nici exemplificat. Ori, reclamanta nu a prezentat si nu prezinta o astfel de stare, masectomia in sine este o infirmitate care poate fi corectata prin proteza mamara. In evaluarea gradului de handicap, se tine seama de deficienta functionala determinata de afectiunile retinute ca handicapante la data examinarii, si ulterior cu ocazia revizuirilor periodice (la 6-12 luni) precum si de reversibilitatea sau ireversibilitaea afectiunilor, obiectivate prin documente medicale particularizate, nu este un drept pentru totdeauna. Criteriile de incadrare in grad de handicap au fost prevazute de legislatia privind protectia speciala a persoanelor cu handicap (Legea 519/2002 si respectiv Legea nr. 448/06.12.2006) aprobate prin ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei (nr. 726/10.2002) si al M.M.F.E.S. si M.S.P. (nr. 762/1992) in vigoare de la 21.02.2008, sunt criterii tehnice aplicare de comisii medicale si nu au cum sa contina dispozitii tranzitorii In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, inclusiv documentatia stand la baza emiterii actelor administrative contestate. Analizand actele si lucrarile cauzei, Curtea considera actiunea ca nefiind intemeiata. Astfel, instanta apreciaza ca actel administrative atacate nu prezinta elemente de nelegalitate, prezumtia de legalitate, validitate ( obiectiva si subiectiva ) acestora creata din momentul emiterii acestuia nefiind rasturnata in speta, cat timp din probele administrate rezulta ca s- au emis cu respectarea stricta a criteriilor medicopsihosociale Astfel, in fapt, se retine ca prin certificatul nr. 4170/15.11.2007 COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI a CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, a stabilit ca reclamanta are "grad de handicap accentuat care necesita protectie sociala si beneficieaza de drepturile prevazute de Legea nr. 448/06.12.2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea L nr. 1006/18,12,2006". Prin acelasi cerificat, comisia a stabilit ca data de revizuire a certificatului: noiembrie 2008, data la care trebuia sa prezint ca documentatie un referat al medicului oncolog. Insa, Cu ocazia revizuirii, prin certificatul nr. 4816/19.11.2008, aceeasi comisie si in aceeasi componenta, i-a respins cererea motivand ca este o boala, nu un handicap, si ca reclamanta "nu se incadreaza conform Criteriilor Medico-E. aprobate prin Ordinul nr. 762/2007 al N. si Ordinul nr. 1992/2007 al N. publicate in Monitorul Oficial nr. 885bis/27.12.2007". Aceasta solutie adoptata la revizuirea anuala este justificata de situatia concreta a reclamantei si prin aplicarea criteriilor medico- psihosociale aprobate prin ordinul comun nr. 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al Ministerul Sanatatii Publice publicate in M.Of. al Romaniei, cu mentiunea ca instanta nu retine ca pertinenta argumentatia reclamantei, in sensul aplicarii retroactive in privinta partii a acestor acte nrometive, intrucat aceste criterii au fost avute in vedere in verificarea situatiei partii din anul 2008. S-a retinut ca reclamanta are diagnosticul neoplasm mamar stang operat (masectomie radicala -2002) chimiotratat, iradiat, fara semne de recidiva, astfel incat, in mod corect s-a concluzionat ca nu se incadreaza in criteriile medico-psihosociale aprobate prin ordinul comun nr. 762/31.08.2007 al N. si nr. 1992/19.11.2007 al N. publicate in M.O. al Romaniei, pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, aprobate de institutii autorizate si avizate de Comisia de oncologie a Ministerului Sanatatii. Astfel, este judicioasa aplicarea acestor acte normative, retinandu-se ca la cap 6 se mentioneaza: Functiile uro-genitale, subcap II: evaluarea gradului de handicap in afecta rea functiilor uro- genitale, iar la pct. 2 se stipuleaza : "acces la incadrarea in grad de handicap pentru persoanele cu neoplasm mamar inoperabil sau in faze de generalizare sau operate cu recidive locale sau/si la distanta", "Deficienta accentuata sau H. si respectiv gradul de handicap accentuat sau grav se stabileste in functie de aparitia recidivelor loco-regionale sau determinarilor la distanta, precum si de starea de nutritie- este obligatorie ancheta sociala cu obiective particularizate de comisie", ori, reclamanta nu indeplineste conditiile prevazute in criterii si prezentate mai sus G. de documentele medicale depuse la dosar. Ca atare, in mod corect s-a apreciat de parate ca reclamanta nu poate fi incadrata intr-un grad de handicap prin prisma noilor criterii. Imprejurarea ca anterior, recurentul-reclamant a fost incadrat in gradul de handicap accentuat nu este relevanta in cauza, pentru ca acea incadrare nu a avut caracter permanent, fiind supusa revizuirii in termen de 12 luni in raport cu evolutia diagnosticului clinic si functional si cu gradul de recuperare medicala G. de aceste considerente, Curtea urmeaza a respinge actiunea ca neintemeiata. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE: Respinge actiunea formulata de reclamanta B. T., cu domiciliul in B, sos. (...) nr. 107, . 400, . 2, . 8, . 94, sector 2, in contradictoriu cu paratele COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI PRIN AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP B, cu sediul in B, str. (...) nr. 26, sector 3 si COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI PRIN CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, cu sediul in B, Calea N. nr. 299, sector 3 ca neintemeiata. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 30.10.2009. PRESEDINTE GREFIER (...) (...) (...) (...) (...) RED./ TEHNORED RD- 5 EX.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 425 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 310 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 25 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 666 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 739 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 217/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 207 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013