Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 217

Civil - plangere impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 16-02-2010

Discutii similare pe forum

Plangere impotriva incheierii de CF. - scris de tibi - 0 raspunsuri
Va rog sa ma ajutati cu un model de "Plangere impotriva incheierii de Carte Funciara" Va multumesc anticipat.
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - scris de aho - 7 raspunsuri
are sau nu caracter contencios ? are OCPI sau nu are calitate procesuala ?
Plangere impotriva unui judecator - scris de Ghe-R - 2 raspunsuri
Daca un judecator nu respecta practica existenta cu privire la incadrarea unei fapte penale, se poate face plangere impotriva sa?
Cale atac inpotr. incheierii respingere cerere de suspendare - scris de antwerp - 0 raspunsuri
Buna seara, va supun atentiei o speta: -In prima instanta se formuleaza o cerere de suspendare a judecatii in temeiul art 244 C p civ (suspendarea legala facultativa). -[b:2vb5u8mw]Este respinsa prin incheiere.[/b:2vb5u8mw] In opinia mea, ea nu poate fi atacata decat odata cu fondul cu apel/ recurs functie de natura cauzei, fiind o incheiere care nu intrerupe cursul judecatii - art 299 alin 1 raportata la art 282 alin 2. Termenul de exercitare al caii de atac este de 15 zile care curge de la com...
Pot depune plangere impotriva unui judecator la CSM? - scris de Teodorescu M - 2 raspunsuri
Sunt in proces cu un judecator care profita de influenta pe care o are in Tribunal si castiga etapa dupa etapa in instanta. Pot depune plangere la CSM impotriva acestuia? Va fi luata in considerare? Mentionez ca in procesul acesta el nu este judecator, ci reclamant. Dar este judecator in Tribunalul municipiului de judet in care este procesul si isi exercita influenta si in Tribunalul orasului in care are loc procesul. De asemenea mentionez ca este al doilea caz la distanta de cateva luni in care...
(33/2010)
                R O M A N I A
          CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I
    SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
             DECIZIA CIVILA NR. 217 A
            Sedinta publica din 16.02.2010
              Curtea constituita din:
                  Presedinte  -   (...) (...) (...)
                  Judecator   -   (...) (...) (...)
                  Judecator   -   (...) (...)
                  Grefier      -   E. S.
                       - XX -
   Pe rol se afla pronuntarea asupra recursului formulat de recurenta E.
N. impotriva deciziei civile nr. 1003 A din 04.11.2009, pronuntata de  T r
i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a III-a Civila, in
contradictoriu cu intimatii Biroul Notarului Public "N. E." si E. B. E..
   Cauza are ca obiect plangere impotriva incheierii de respingere a
cererii de indeplinire a unui act notarial.
   Dezbaterile in cauza au avut loc in sedinta publica din 9 februarie
2010, fiind consemnate in incheierea de dezbateri de la acea data, care
face parte integranta din prezenta decizie, cand, pentru a da posibilitatea
partilor sa depuna concluzii scrise si avand nevoie de timp pentru a
delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 16 februarie 2010, si a
decis urmatoarele:
                C U R T E A,
   Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:
   Prin cererea formulata la data de 05.07.2004, si inregistrata pe rolul
Judecatoriei Sectorului 3 B, sub nr. 8409/2004, petenta E. N. l-a chemat in
judecata pe intimatul Biroul Notarului Public N. E., solicitand anularea
incheierii de respingere nr. 6456/21.06.2004, prin care a  solicitat
notarului  public  rectificarea  contractului  de  vanzare-cumparare
autentificat sub nr. 4060/10 iunie 1998 de acest birou notarial.
   Prin cererea de repunere pe rol a cauzei formulata la data de
31.12.2007, petenta E. N. a aratat ca intimati sunt Biroul Notarului Public
N. E. si E. B. E., care a fost citat in aceasta calitate in cauza.
   Prin sentinta civila nr. 5053 din 19 mai 2008, Judecatoria Sectorului
3 B a admis cererea formulata de petenta E. N., in contradictoriu cu
intimatii BNP N. E. si E. B. E., admitand plangerea petentei impotriva
incheierii de respingere nr. 6456 din 21 iunie 2004, pronuntata de BNP N.
E., in sensul de a se trece, la rubrica "starea civila" a cumparatorului E.
B. E., mentiunea "casatorit", in loc de "necasatorit", in cuprinsul actului
notarial.
   Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, prin
plangerea formulata de petenta, aceasta a sustinut ca, in contractul de
vanzare-cumparare, autentificat sub nr. 4060/10 iunie 1998, i-a fost
nesocotit dreptul de a figura ca parte in contractul prin care intimatul E.
B. a dobandit, in patrimoniul sau, un imobil, intrucat, la acea data, desi
intimatul era casatorit cu petenta, in cuprinsul actului, s-a trecut, in
mod eronat, mentiunea "necasatorit".
   Solicitarea sa, in sensul aratat, a fost respinsa de BNP N. E., prin
incheierea nr.6956/21 iunie 2004, incheiere atacata in prezenta cauza.
   Totodata, instanta a mai retinut ca, desi potrivit mentiunilor din
sentinta civila nr. 2605/04 martie 1997 a Judecatoriei Sectorului 3 B, prin
care s-a declarat desfacuta casatoria partilor, aceasta ar fi ramas
definitiva si irevocabila la data de 28 iulie 1997, petenta a facut dovada
contrara acestor mentiuni, in sensul ca hotararea a fost atacata cu apel,
decizia T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i nr.1588/15.11.2006,
prin care a fost respinsa cererea petentei de repunere in termenul de apel,
fiind casata de Curtea de A P E L  B U C U R E S T I, prin decizia civila
nr.1068/5 iunie 2007, in urma admiterii recursului.
   Impotriva acestei sentinte, in termen legal, intimatul E. B. E. a
declarat recurs, cale de atac calificata de tribunal, la termenul din 13
octombrie 2008, ca fiind apel.
   Prin decizia civila nr. 1003A din 04.11.2009, T r i b u n a l u l  B
u c u r e s t i - Sectia a III-a Civila a respins, ca neintemeiate,
exceptiile lipsei calitatii procesuale active a apelantului, a tardivitatii
apelului si a autoritatii de lucru judecat, invocate de intimata; a admis
exceptia lipsei de interes a actiunii si a admis apelul formulat de
apelantul E. B. E. impotriva sentintei civile nr.5053 din 19.05.2008,
pronuntata de Judecatoria Sectorului 3  B,  schimband-o,  in  sensul
respingerii cererii formulate de petenta E. N., ca lipsita de interes.
   Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de apel a retinut
urmatoarele:
   In raport de dispozitiile art. 137 Cod procedura civila, tribunalul s-
a pronuntat cu prioritate asupra  exceptiilor  invocate,  in  sensul
respingerii, ca neintemeiate, a exceptiilor invocate de intimata petenta,
intrucat, in cauza, s-a facut dovada calitatii procesuale a intimatului E.
B.-E., fapt retinut  si  prin  considerentele  deciziei  civile  nr.
1351/5.09.2007 a D. - Sectia a III-a Civila, decizie ce a fixat corect
cadrul procesual al judecatii.
   Totodata, in raport de calificarea caii de atac data prin incheierea
din 13.10.2008, tribunalul a apreciat ca  neintemeiata  si  exceptia
tardivitatii formularii recursului (calificat drept apel), iar, in privinta
autoritatii de lucru judecat, in raport de decizia civila nr.1034 din
15.09.2008 a T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i, a constatat, de
asemenea, ca si aceasta este neintemeiata, in cauza, nefiind intrunite
conditiile existentei triplei identitati - de persoane, obiect si cauza -
prevazute de art.1201 Cod civil.
   In ceea ce priveste exceptia lipsei de interes in promovarea prezentei
plangeri, astfel cum a fost invocata de apelant, tribunalul a apreciat
intemeiata aceasta exceptie, pe care a admis-o, intrucat, prin promovarea
plangerii, petenta nu a dovedit existenta unui interes legitim si actual,
astfel ca, si in situatia admiterii plangerii formulate, in  sensul
indreptarii erorii din cuprinsul actului notarial de vanzare-cumparare,
mentiunea "casatorit", referitoare la statutul civil al apelantului nu ar
avea nicio relevanta fata de continutul sentintei civile nr.5278/9 aprilie
1998 a Judecatoriei Sectorului 1 B, prin care s-a luat act de tranzactia
partilor cu privire la partajarea bunurilor comune dobandite in timpul
casatoriei, sentinta devenita irevocabila si intrata in puterea lucrului
judecat.
   Impotriva acestei decizii, in termen legal, a declarat recurs petenta
E. N., solicitand admiterea recursului, respingerea exceptiei lipsei de
interes, casarea hotararii recurate si rejudecarea pe fond, cu consecinta
modificarii in tot a deciziei recurate, respingerii exceptiei lipsei de
interes si mentinerii sentintei pronuntate de instanta de fond.
   Un prim motiv de recurs s-a raportat la faptul ca hotararea instantei
de apel s-a pronuntat de alti judecatori decat cei care au luat parte la
dezbaterea in fond a pricinii, in opinia recurentei, pricina incepand a fi
dezbatuta in fond la primul termen de judecata din 13.10.2008, iar
magistratele de la acea data abtinandu-se in cauza si intrand alti
judecatori, cu scopul de a tergiversa cauza.
   Un alt motiv de recurs s-a raportat la incalcarea formelor de
procedura prevazute, sub sanctiunea nulitatii, de art. 105 alin. 2 Cod
procedura civila, recurenta sustinand ca instanta nu s-a pronuntat asupra
intampinarii depuse in termenul legal si asupra exceptiilor netimbrarii,
tardivitatii si nulitatii cererii, invocate prin intampinare.
   In acelasi sens, recurenta a invocat faptul ca, la primul termen de
judecata, apelantul nu a depus o cerere de modificare a cererii de apel si
nu a solicitat indreptarea erorii materiale a numelui sau, ci instanta i-a
facut apararea, amanand judecata si ingaduind avocatei apelantului sa faca
modificari in scris ale numelui acestuia, la al doilea termen de judecata,
modificare tardiva a cererii ce nu i-a fost comunicata.
   Un ultim motiv de recurs s-a raportat la nelegala admitere a exceptiei
lipsei de interes a actiunii, recurenta sustinand ca, prin aceasta solutie,
s-au incalcat dispozitiile art. 136 Cod procedura civila, aceasta exceptie
nefiind invocata la instanta de fond, prin intampinare, si fiind invocata
de o persoana fara calitate procesuala activa, completarea cererii de apel
fiind nula, conform art. 287 alin. 1 si 3 Cod procedura civila.
   Un alt argument al acestui motiv l-a constituit faptul ca instanta nu
i-a inmanat intimatei actul invocat in sprijinul exceptiei lipsei de
interes, pentru a-si putea  formula  apararea,  incalcandu-se  astfel
principiul contradictorialitatii si principiul dreptului  la  aparare,
hotararea pronuntata in aceste conditii fiind nula, in baza art.105 alin.2
Cod procedura civila.
   Recurenta a invocat si faptul ca nu a semnat nicio tranzactie cu sotul
sau, cu privire la partajarea bunurilor comune, la data de 09.04.1998,
recurentul nefacand dovada semnarii acestei tranzactii, cu numele "E.", iar
imobilul, al carui act solicita sa fie rectificat, este bun comun, fiind
dobandit in timpul casatoriei, conform art.30 Codul Familiei si, asupra
lui, nu se putea tranzactiona, intrucat a fost dobandit la data de
10.06.1998, si nu se poate tranzactiona asupra unui bun viitor.
   In ceea ce priveste interesul, recurenta a sustinut ca interesul sau
in promovarea actiunii este legitim si actual, imobilul fiind achizitionat
in scopul deschiderii unui cabinet medical pentru societatea "M. N. Sante"
SRL, infiintata in anul 1997, al carei administrator este reclamanta, firma
fiind inactiva din lipsa de spatiu, astfel incat se impune respingerea
exceptiei lipsei de interes.
   In dovedirea cererii de recurs, recurenta a depus decizia civila nr.
1217/12.10.2009, pronuntata de Curtea de A P E L  B U C U R E S T I -
Sectia a IV-a Civila , in dosarul nr(...).
   Intimatul E. B. E. a formulat intampinare, in termenul legal prevazut
de art.308 alin.2 Cod procedura civila, prin care a solicitat respingerea
recursului ca nefondat si obligarea recurentei la plata cheltuielilor de
judecata in cuantum de 1.200 RON, reprezentand onorariu avocatial.
   In continutul intampinarii, intimatul a sustinut ca este legala
compunerea completului care a pronuntat decizia recurata, aceasta fiind una
si aceeasi cu cea a completului care a declarat inchise dezbaterile si a
acordat partilor cuvantul, pentru dezbaterea in fond a pricinii, in sedinta
publica de la 04.11.2009, momentul procesual la care se refera art.304
pct.2 Cod procedura civila fiind cel marcat prin dispozitiile art.150 Cod
procedura civila.
   Sustinerile referitoare la modificarea numelui apelantului, care,
nefiind scris cu diacritice, din cauza setarilor computerului pe care s-a
redactat textul, s-au adaugat acestea, sub semnatura avocatei, ceea ce
constituie indreptarea unei erori de redactare,  nesupuse  termenului
stabilit prin art.284 alin.1 din C o d u l  d e procedura civila, nu se
incadreaza in criticile reglementate, in mod expres si limitativ, in art.
304 Cod procedura civila, astfel incat Curtea nu trebuie sa se pronunte
asupra lor.
   In ceea ce priveste exceptia lipsei de interes, intimatul a aratat ca
aceasta este o exceptie de ordine publica, ce nu poate fi considerata ca o
cerere noua, in sensul art. 294 alin. 1 Cod procedura civila, iar recurenta
nu arata care norme de procedura, prevazute, sub sanctiunea nulitatii, de
art.105 alin.2 Cod procedura civila, ar fi fost incalcate de tribunal,
astfel incat se solicita Curtii sa nu se pronunte pe fondul acestui motiv.
   Referitor la tranzactia prin care s-a realizat impartirea tuturor
bunurilor, dobandite de fostii soti E. in timpul casatoriei, ca bunuri
comune, aceasta a fost consfiintita printr-o hotarare de  expedient,
definitiva si irevocabila, intrata in puterea lucrului judecat si care a
produs toate efectele in ordinea civila, astfel incat, in mod legal, a
admis tribunalul exceptia lipsei de interes a reclamantei in promovarea
actiunii, care a luat act de manifestarea de vointa fara echivoc a fostilor
soti, in sensul ca doar bunurile mentionate in acea tranzactie erau bunuri
comune.
   In sedinta publica din 16.02.2010, Curtea a interpelat-o pe recurenta
cu privire la existenta unui interes actual din perspectiva existentei
deciziei civile nr. 1217/12.10.2009, pronuntata de Curtea de A P E L  B U
C U R E S T I - Sectia a IV-a Civila, in dosarul nr(...), prin care se
constata calitatea de bun comun a imobilului ce  formeaza  obiectul
contractului de vanzare-cumparare, autentificat sub nr. 4060/10 iunie 1998
de Biroul Notarului Public N. E..
   Examinand decizia recurata, prin prisma motivelor de recurs formulate,
si analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea apreciaza ca recursul
este nefundat, pentru urmatoarele considerente:
   Asupra primului motiv de recurs, prin care se invoca faptul ca
hotararea instantei de apel s-a pronuntat de alti judecatori decat cei care
au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii, motiv ce ar putea fi
incadrat in ipoteza reglementata de art. 304 pct. 2 Cod procedura civila
("cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la
dezbaterea in fond a pricinii"), Curtea apreciaza ca este nefondat.
   Astfel, acest motiv de casare in recurs vizeaza  nerespectarea
principiului continuitatii, ce reprezinta o chestiune de ordine publica, si
intervine in cazul in care hotararea este luata, in urma deliberarii, de
alti judecatori decat aceia care au inchis dezbaterile, in sensul art. 150
Cod procedura civila. Conditia de a fi aceiasi judecatori nu se cere, pe
parcursul judecatii, mai ales atunci cand a intervenit un caz de abtinere
al judecatorilor ce formau completul initial investit cu solutionarea
cauzei, admiterea cererii de abtinere fiind o garantie a impartialitatii
instantei, ca o componenta esentiala a procesului echitabil de care trebuie
sa beneficieze partile.
   Or, verificand actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca
judecatorii care au constituit completul de judecata la data de 4.11.2009,
cand au fost inchise dezbaterile si s-a acordat cuvantul asupra apelului,
sunt aceiasi cu cei care au pronuntat solutia in apel si au redactat
decizia civila nr. 1003A/4.11.2009, ce formeaza obiect al recursului.
   Procedand in continuare la examinarea motivelor de recurs prin care se
critica solutia admiterii exceptiei lipsei de interes a cererii de chemare
in judecata formulata de petenta E. N., precum si faptul ca aceasta
exceptie nu ar fi fost invocata in conditiile art. 136 Cod procedura
civila, Curtea retine ca existenta unui interes legal, legitim, prezent,
personal si actual reprezinta o conditie de exercitiu a actiunii in
justitie, iar, pe planul dreptului procesual civil, o exceptie procesuala
de fond, absoluta, peremptorie. Avand in vedere natura juridica a exceptiei
lipsei de interes, Curtea precizeaza ca aceasta poate fi invocata de orice
parte interesata sau de instanta din oficiu, in orice stare a pricinii,
conditia existentei unui interes actual putand fi verificata pe tot
parcursul procesului, inclusiv in fata instantei de recurs.
   Cum, la dosar, a fost depusa decizia civila  irevocabila  nr.
1217/12.10.2009, pronuntata de Curtea de A P E L  B U C U R E S T I -
Sectia a IV-a Civila, in dosarul nr(...), prin care se constata ca imobilul
situat in B, D. calarasilor nr. 244, (...) . 2, . 2, . 42, sector 3, a
fost dobandit de soti in timpul casatoriei, imobil ce formeaza obiectul
contractului de vanzare-cumparare, incheiat de E. B. E., in calitate de
cumparator, autentificat sub nr. 4060/10 iunie 1998, de catre Biroul
Notarului Public N. E., act ce se solicita a fi rectificat, in sensul de a
se trece, la rubrica "starea civila" a cumparatorului E. B. E., mentiunea
"casatorit", in loc de "necasatorit", Curtea constata  ca  recurenta
reclamanta E. N. nu mai justifica un interes actual in formularea prezentei
cereri de chemare in judecata.
   Retinand natura absoluta si peremptorie a acestei exceptii si absenta
unui interes in insasi formularea cererii de chemare in judecata, avand ca
obiect anularea incheierii de respingere nr. 6456/21.06.2004, prin care s-a
solicitat notarului public rectificarea contractului de vanzare-cumparare,
autentificat sub nr. 4060/10 iunie 1998, de catre Biroul Notarului Public
N. E., Curtea apreciaza ca nu se mai impune a fi cercetate motivele de
recurs vizand termenul de depunere al intampinarii si exceptiile invocate
prin intampinare, aceste motive devenind, in contextul cauzei, superflue.
Curtea considera, totusi, necesar sa precizeze ca apelantul a respectat in
cauza termenul legal, imperativ, de decadere de 15 zile, reglementat de
art. 284 alin. 1 Cod procedura civila, comunicarea sentintei civile nr.
5053 din 19 mai 2008, pronuntata de Judecatoria Sectorului 3, realizandu-se
la data de 27.05.2008, iar apelul fiind exercitat la data de 4.06.2008.
   Asupra motivului de recurs prin care se invoca faptul ca instanta de
apel i-a ingaduit avocatei apelantului sa faca modificari in scris ale
numelui acestuia, la al doilea termen de judecata, modificare tardiva si
nula a cererii ce nu i-a fost comunicata, Curtea apreciaza ca acest motiv
este nefondat, intrucat adaugarea diacriticelor la numele apelantului nu
reprezinta modificari structurale care sa determine o alta identitate, ci
reprezinta, cel mult, erori materiale, ce pot fi indreptate oricand pe
parcursul judecatii, si chiar ulterior acesteia, la cerere sau din oficiu,
prin procedura reglementata de art. 281 Cod procedura civila.
   In ceea ce priveste critica, conform careia instanta de apel nu i-ar
fi inmanat intimatei E. N. actul invocat in sprijinul exceptiei lipsei de
interes, pentru a-si putea  formula  apararea,  incalcandu-se  astfel
principiul contradictorialitatii si principiul dreptului  la  aparare,
hotararea pronuntata in aceste conditii fiind nula, in baza art.105 alin.2
Cod procedura civila, Curtea apreciaza ca si aceasta este nefondata, cata
vreme recurenta cunostea in mod evident sentinta civila nr. 5278/9.04.1998,
pronuntata de Judecatoria sectorului 1 B (filele 11-12, dosar (...)), din
perspectiva careia tribunalul a apreciat ca cererea de chemare in judecata
este lipsita de interes, si a formulat concluzii scrise asupra acestei
exceptii si asupra efectelor tranzactiei constatate prin aceasta sentinta
(fila 118, dosar nr. (...)), iar, in etapa procesuala a recursului, a
formulat concluzii orale asupra exceptiei lipsei de interes, prin raportare
la decizia civila nr. 1217/12.10.2009, pronuntata de Curtea de A P E L  B
U C U R E S T I - Sectia a IV-a Civila, in dosarul nr(...), chestiune pusa
in dezbatere din oficiu de catre C, astfel incat i-au fost pe deplin
respectate garantiile procesuale.
   Pentru considerentele expuse, constatand ca nu este operant niciunul
dintre motivele de recurs reglementate de art. 304 Cod procedura civila,
Curtea, in temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, va respinge, ca
nefondat, recursul formulat de recurenta petenta E. N. impotriva deciziei
civile nr. 1003 A din 04.11.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l  B u
c u r e s t i - Sectia a III-a Civila in contradictoriu cu intimatii Biroul
Notarului Public "N. E." si E. B. E..
   In temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, coroborat cu art.
298 si art. 316 Cod procedura civila, Curtea o va obliga pe recurenta E. N.
la plata sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand
onorariu avocatial, conform chitantei nr. 034/3.02.2010, catre intimatul E.
B. E., cheltuieli reduse, in considerarea criteriilor legale reglementate
de art. 274 alin. 3 Cod procedura civila.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
   Respinge, ca nefondat, recursul formulat de recurenta petenta E. N.
impotriva deciziei civile nr. 1003 A din 04.11.2009, pronuntata de T r i b
u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a III-a Civila in contradictoriu
cu intimatii Biroul Notarului Public "N. E." si E. B. E..
   Obliga pe recurenta la 600 lei cheltuieli de judecata catre intimatul
E. B. E., reduse conform art.274 alin.3 Cod procedura civila.
   IREVOCABILA.
   Pronuntata in sedinta publica, astazi, 16.02.2010.
        PRESEDINTE                     JUDECATOR
JUDECATOR
E. F. T.    T. H. E.     N. E.
                             GREFIER
                               E. S.
Red.B.E.T.
Tehnodact.C.S.
Ex.2/07.04.2010
T.B.Sectia III-a Civ. - M.T.
                 - M.E.
Jud. sector 3 E..  - L.M.E.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 1053 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 858/R/2008 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 2560/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1451 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 283/2008 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 115 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1521/2008-R - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013