| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 1445
Civil - plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 02-11-2009

Discutii similare pe forum

Plangere impotriva incheierii de carte funciara - scris de aho - 7 raspunsuri
are sau nu caracter contencios ? are OCPI sau nu are calitate procesuala ?
Plangere impotriva incheierii de CF. - scris de tibi - 0 raspunsuri
Va rog sa ma ajutati cu un model de "Plangere impotriva incheierii de Carte Funciara" Va multumesc anticipat.
Carte funciara provizorie...Legea 10..greseli...rezolvare? - scris de norocel - 16 raspunsuri
In anul 1958 se expropriaza o suprafata de aproximativ 8000 mp pentru edificarea unei constructii de interes public. Exproprierea nu este operata in cartile funciare (terenul expropriat a fost identificat ca fiind parte din doua numere topo inscrise in 2 carti funciare) In anul 2002 societatea proprietara a constructiei obtine certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru suprafata de 8000 mp si, la cerere, se atribuie acestei parcele, un numar cadastral provizoriu care se inscrie i...
L nr. 114/1996 sau Noul cod civil? - scris de e_rainbow_love - 0 raspunsuri
In cazul inchirierii unui spatiu destinat invatamantului, se mai aplica Legea locuintei nr. 114/1996 sau dispozitiile Noului cod civil? Multumesc!
Carte Funciara - scris de juristu - 1 raspunsuri
Stie cineva din practica ce instanta judeca apelul impotriva unei incheieri de respingere a unei cereri de intabulare a dreptului de proprietate ?
(2119/2009)
                R O M A N I A
          CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I
    SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
              DECIZIA CIVILA NR. 1445
            Sedinta publica din 2.11.2009
              Curtea constituita din:
                  Presedinte  -   (...) (...) (...)
                  Judecator   -   (...) (...)
                  Judecator   -   (...) N.
                  Grefier      -   F. D.
                       - XX -
   Pe rol se afla solutionarea recursului formulat de  recurentul
reclamant D. B. H., impotriva deciziei civile nr. 971 din 29.06.2009,
pronuntata de T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a V-a
Civila, in contradictoriu cu intimatul parat Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara - Biroul de Carte Funciara Sector 4 B.
   Cauza are ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara.
   La apelul nominal se prezinta avocatii E.  D.  S.,  in  baza
imputernicirii avocatiale eliberate de B a r o u l  P r a h o v a, pe
care o depune la dosar si D. E., in baza imputernicirii avocatiale nr.
38/2009, eliberata de B a r o u l  B u c u r e s t i - ambii in calitate
de reprezentanti ai recurentului reclamant D. B. H.; lipseste intimatul
parat Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Biroul de Carte
Funciara Sector 4 B.
   Se face referatul cauzei de catre grefier, invederandu-se faptul ca
procedura este legal indeplinita, dupa care:
   Avocatii recurentului depune la dosar chitanta in cuantum de 4 lei,
reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar de 0,15 lei,
aferente cererii de recurs, pe care instanta le anuleaza.
   Acestia arata ca nu au alte cereri sau probe de solicitat.
   Avand in vedere faptul ca nu se solicita administrarea de probe,
Curtea constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbaterea
recursului.
   Avocatul E. D. S. sustine ca decizia recurata a fost data cu aplicarea
gresita a legii, motiv de recurs care se incadreaza in prevederile art. 304
pct. 9 din C o d u l  d e procedura civila.
   Apreciaza ca tribunalul a procedat gresit, pronuntand decizia in
contradictoriu cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, avand in
vedere ca in cauzele care au ca obiect plangere privind cartea funciara,
intemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, aceasta institutie
nu are calitate procesuala, astfel cum s-a stabilit si prin decizia
pronuntata in recurs in interesul legii, de catre I n a l t a  C u r t e
de Casatie si Justitie.
   De altfel, instanta de fond a tinut seama de aceasta imprejurare si a
respins plangerea formulata impotriva Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara pentru lipsa calitatii procesuale pasive, respingand actiunea ca
neintemeiat. A omis instanta de fond, insa, a face mentiunea ca hotararea a
fost pronuntata in contradictoriu cu Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului, desi s-a tinut seama de actele emise de catre aceasta
entitate.
   La solicitarea instantei in sensul de a se preciza in ce consta
vatamarea recurentului prin omisiunea de a se preciza denumirea institutiei
in contradictoriu cu care s-a pronuntat decizia atacata, avocatul E. D. S.
arata urmatoarele:
   In motivarea instantei de apel se arata ca petentul evita sa
lamureasca problemele cu Autoritatea  pentru  Valorificarea  Activelor
Statului, dar trebuie retinut ca insusi recurentul a formulat prezenta
cerere de chemare in judecata tocmai pentru rezolvarea acestor probleme.
   Critica hotararea atacata si pentru faptul ca a stabilit faptul ca
actiunea de fata se judeca in procedura necontencioasa. In opinia sa,
prevederile art. 50 din Legea nr. 7/1996 trebuie coroborate cu dispozitiile
art. 336 alin. 2 si 3 din C o d u l  d e procedura civila si, ca urmare,
cererea se solutioneaza in procedura contencioasa.
   Neprocedand astfel, instanta de fond a lipsit petentul de dreptul la
un proces echitabil.
   In mod nelegal a respins instanta de apel criticile referitoare la
faptul ca sechestrul asigurator mentinut prin sentinta penala nu a avut la
baza un act legal, deoarece in materie penala nu  este  suficienta
instituirea unui sechestru asigurator pentru  indisponibilizarea  unui
imobil, ci este necesara constituirea unei ipoteci.
   Pentru toate aceste aspecte, astfel cum sunt prezentate pe larg in
motivele de recurs depuse la dosar, solicita  admiterea  recursului,
modificarea deciziei recurate, admiterea apelului si schimbarea in tot a
incheierii pronuntate de Judecatoria sectorului 4 B in sensul respingerii
cererii de inscriere in cartea funciara, formulata de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului.
   Arata ca solicita obligarea partii adverse la plata cheltuielilor de
judecata in cuantum de 2000 lei, potrivit chitantei reprezentand onorariu
avocat pe care o depune la dosar.
   Avocatul D. E. sustine primul motiv de recurs, incalcarea prevederilor
art. 105 alin. 2 din C o d u l  d e procedura civila, care este o
chestiune de ordine publica, iar vatamarea partii pe care o reprezinta
consta in lipsirea acesteia de posibilitatea de a se apara. Astfel, daca
procesul nu se poarta in contradictoriu cu partea care pretinde un drept
asupra bunului imobil in discutie, nu se poate solicita acesteia sa
prezinte toate documentele care au stat la baza inscrierii mentiunii in
cartea funciara.
   Instanta de apel nu a analizat toate criticile formulate de catre
petent.
   Sustine, in esenta, ca masura asiguratorie a fost luata pentru toate
bunurile apartinand B. D., iar la acel moment, acesta nu mai detinea
imobilul in litigiu, ca urmare a partajului.
   Solicita admiterea recursului, astfel cum a fost motivat in scris, cu
cheltuieli de judecata.
                 C U R T E A
   Asupra recursului civil de fata;
   Prin incheierea de sedinta din data de 02.09.2008, Judecatoria
Sectorului 4 B a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata
de OCPI-BCF sector 4 B, iar pe fond, a fost respinsa plangerea formulata de
petentul D. B. H. impotriva incheierii de carte funciara prin care i s-a
respins solicitarea de radiere a notarii  privilegiului  special  al
creditorului AVAS pentru suma de 1.320.412,42 lei asupra apartamentului nr.
64 din(...), . 15, sector 4 B.
   Pentru a hotari astfel, prima instanta a avut in vedere, in ceea ce
priveste exceptia, ca in cadrul solutionarii plangerilor impotriva OCPI nu
se stabileste existenta sau inexistenta unui drept al acestuia,  ci
legalitatea si temeinicia incheierilor in cauza, singurele persoane care
pot avea calitate intr-o astfel de cauza fiind cele  prevazute  de
dispozitiile art.50 alin.1 din Legea nr.7/1991, respectiv  persoanele
interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara. In acelasi sens este
si decizia nr.LXXII/15.02.2001 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin
care in recurs in interesul legii s-a stabilit ca in cauzele care au ca
obiect plangerile privind Cartea Funciara intemeiate pe dispozitiile art.50
din Legea nr.7/1996, OCPI nu are calitate procesuala pasiva.
   Pe fondul plangerii, prima instanta a retinut ca, prin Contractul de
vanzare-cumparare autentificat sub nr.28154/6.07.1994, numita  D.  B.,
casatorita cu D. N. H., a dobandit dreptul de proprietate asupra  .64, din
bd.(...) nr.27, .15, sector 4, B (fila 33,34), iar prin procesul verbal
din 14 mai 1997 s-a instituit asupra bunurilor numitei D. B., inclusiv
asupra imobilului mentionat, un sechestru asigurator (fila 47).
   Prin sentinta civila nr.7948/15.10.1997, pronuntata de Judecatoria
sector 6 B a fost declarata desfacuta casatoria incheiata intre D. N. H. si
D. B. (parintii petentului), luandu-se totodata act de tranzactia partilor
privind partajarea bunurilor comune prin care partile au convenit ca
numitului D. N. H. sa ii revina in deplina si exclusiva proprietate,
printre altele, si apartamentul nr. 64, . 15 din(...) sector 4 B.
   Prin sentinta penala nr.1650/20.12.2003 pronuntata de Judecatoria
sectorului 3 B in dosarul nr.7787/1998 (fila 94 si urmatoarele), definitiva
prin decizia penala nr.1811/8.10.2004 a Curtii de A P E L  B U C U R E S
T I Sectia I-a Penala a fost condamnata inculpata D. B. la 2 ani inchisoare
cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra
intereselor publice in forma continuata, [ ... ] mentinandu-se sechestrul
asigurator dispus prin Ordonanta Parchetului General din 14.05.1997 asupra
bunurilor inculpatei. A mai fost obligata inculpata sa plateasca partii
civile AVAB despagubiri civile.
   Prin cererea din 12.12.2007, AVAS a solicitat notarea privilegiului
special al creditorului in baza titlului executoriu nr.13163, iar in data
de 18.10.2007 si interdictia de instrainare si grevare asupra imobilului -
apartament nr.64 situat in  B,(...),  .15,  .3,  .6,  sector  5,
indisponibilizat de organul de urmarire penala prin procesul verbal de
sechestru incheiat la data de 14.05.1997.
   Instanta  constata  ca  bunul  inscris  in  CF  nr.22152  este
indisponibilizat prin instituirea unui sechestru in vederea garantarii
repararii pagubei produse prin infractiune. Cum masura indisponibilizarii a
fost luata in anul 1997 de catre organul de urmarire penala si mentinuta
prin sentinta penala de condamnare, inseamna ca aceasta greveaza bunul
indiferent de titularul dreptului de proprietate, respectiv de succesiunea
acestora.
   Astfel, sechestrul asigurator (art.163-166 CPP) ca  drept  real
accesoriu, acorda titularului creantei un drept de urmarire si preferinta
fata de ceilalti creditori.
   In speta, titularul dreptului real accesoriu este, potrivit sentintei
penale mai sus enuntate Agentia de Valorificare a Activelor Bancare ca
urmare a unor acte normative succesive a devenit Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului. (Hotararea nr.(...) privind organizarea
si functionarea AVAB abrogata de Hotararea nr.1217/2001 la data de 17
decembrie 2001 privind organizarea si functionarea AVAB abrogata  de
Hotararea nr.837/2004 la data de 04 iunie 2004 privind organizarea si
functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului).
   Conform art.1 din H.G. nr.837/2004 AVAS se organizeaza si functioneaza
ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale,  cu
personalitate juridica, In subordinea Guvernului.
   Potrivit art.26 din Legea nr.7/1996 dreptul de proprietate  si
celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara Inscrierea In
cartea funciara, cand provin din succesiune, accesiune, vanzare silita si
uzucapiune. Aceste drepturi se vor inscrie, in prealabil, daca titularul
intelege sa dispuna de ele.
   (2) In aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile
reale dobandite de stat si de orice persoana, prin efectul legii, prin
expropriere sau prin hotarari judecatoresti.
   (3) Titularul drepturilor dobandite prin modurile enumerate nu poate
insa dispune de ele decat dupa ce acestea au fost inscrise in prealabil in
cartea funciara.
   Instanta nu a retinut argumentele petentului, in sensul ca nu exista
un temei pentru a justifica notarea AVAS in CF a imobilului, deoarece
acesta a solicitat inscrierea privilegiului sau pentru a putea sa isi
valorifice creanta, conform art.3 al art.26 din Legea nr.7/1996 mai sus
enuntat.
   Solutia a fost mentinuta de T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i
care, prin decizia civila nr.971/A/29.06.2009 a respins, ca nefondat,
apelul formulat de apelantul reclamant D. B. H..
   Tribunalul a retinut ca, in cadrul primului motiv de apel formuleaza
critici legate de cele dispuse prin hotararea judecatoreasca prin care s-a
mentinut expres masura sechestrului, sustinand lipsa de temei a acestei
masuri. Iar asemenea critici nu se puteau face decat in caile de atac si nu
in procedura necontencioasa a plangerii impotriva incheierii Biroului de
Carte Funciara fara ca pretentiile sa fi fost valorificate sau supuse
analizei in contradictoriu cu AVAS ca persoana interesata mentionata in
Cartea Funciara.
   Tribunalul a mai constatat ca nu numai recurgand la procedura
necontencioasa a plangerii apelantul reclamant incearca sa evite lamurirea
raporturilor cu AVAS ci chiar prin conventiile pe care aceasta  se
intemeiaza, respectiv, "Tranzactia" de care s-a luat act prin sentinta
civila nr.7948/15.10.1997, prin care parintii sai au dispus cu privire la
bunurile sechestrate inca din 14.05.1997 in timpul urmaririi penale, urmata
de Contractul de donatie incheiat intre tata si fiu la 28.11.2001, in
aceleasi conditii,  acte  speculative  urmarind  evident,  sustragerea
imobilului mai valoros de la urmarirea silita.
   Este lipsita de temei sustinerea apelantului ca sechestrul n-ar fi un
drept real accesoriu ci o institutie si o masura cu caracter personal in
conditiile in care Tribunalul nu poate ignora faptul ca acesta este
reglementat, atat in materie civila, cat si in materie penala, ca masura
asiguratorie in vederea realizarii unei creante dobandind caracterul unui
drept real accesoriu atunci cand vizeaza un bun urmaribil pentru o creanta
certa, lichida si exigibila cum este cazul in speta.
   Prin recursul declarat de reclamant in temeiul dispozitiilor art. 304
pct.5,8 si 9 din C o d u l  d e procedura civila, acesta a sustinut ca,
in mod nelegal, Tribunalul a solutionat cauza in contradictoriu cu OCPI B
Sectorul 4 deoarece aceasta institutie publica nu are calitate procesuala
pasiva in cauzele care au ca obiect plangerile privind cartea funciara
intemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996.
   Tribunalul  trebuia  sa  solutioneze  apelul  reclamantului  in
contradictoriu cu AVAS care a figurat ca parte in fata primei instante si,
desi viciul de procedura cu aceasta parte nu il priveste direct pe
recurent, el nu poate fi imputat acestuia, asa cum gresit arata instanta de
apel, intrucat recurentul a solicitat ca judecata sa aiba  loc  in
contradictoriu cu aceasta parata, AVAS. Cum o judecata de acest fel este
nelegitima, fiind facuta cu nerespectarea formelor prevazute de art. 105
alin. 2 din C o d u l  d e procedura civila, consecinta este aceea ca se
impune admiterea recursului si casarea hotararii in vederea trimiterii spre
rejudecare la aceiasi instanta pentru reluarea cercetarii judecatoresti.
Aceiasi este solutia si pentru lipsa motivarii asupra criticilor aduse
hotararii de fond referitoare la incidenta in cauza a art. 26 din Legea nr.
7/1996.
   In mod gresit, instanta de apel a retinut si ca, plangerea privind
cartea funciara intemeiata pe prevederile art. 50 din Legea nr. 7/1996 se
solutioneaza printr-o procedura necontencioasa si, ca urmare, contrar
Deciziei nr. LXII din 15.10.2007 a I.C.C.J. si dispozitiilor legale - art.
338 din C o d u l  d e procedura civila - a retinut ca inadmisibile
criticile reclamantului referitoare la faptul ca sechestrul asigurator
mentinut prin sentinta penala nr. 1650/2003 a Judecatoriei Sectorului 3 B
nu are la baza un act legal. S., pe de o parte, citarea in proces a AVAS B
pentru a se respecta principiul contradictorialitatii iar, pe de alta
parte, respingand criticile recurentului ca inadmisibile, instanta de apel
a incalcat dreptul la  un proces echitabil lipsindu-l pe reclamant de
posibilitatea de a-si apara dreptul de proprietate.
   In mod gresit instanta a retinut ca sechestrul este un drept real
accesoriu deoarece acesta constituie o masura asiguratorie care, in materie
penala este reglementata de prevederile art. 163-166 din C o d u l  d e
procedura penala.
   In materie penala, pentru indisponibilizarea unui bun nu  este
suficienta instituirea unui sechestru,  fiind  necesara  luarea  unei
inscriptii ipotecare adica constituirea unei  ipoteci  legale  asupra
imobilului respectiv, conform prevederilor art. 166 alin. 3 din C o d u l
 d e procedura penala coroborat cu art. 55 alin. 4 din Legea cadastrului si
a publicitatii imobiliare.
   Potrivit art. 1746 din Codul civil, ipoteca este un drept asupra unui
imobil afectat la plata unei obligatii si se conserva asupra imobilului in
mana oricui s-ar afla, iar potrivit art. 1749 din Codul civil ipoteca este
legala cand ia nastere in virtutea unei dispozitii legale. In cazul de fata
nu a fost constituita o ipoteca asupra  apartamentului  proprietatea
recurentului deoarece organul de urmarire penala nu a solicitat luarea unei
inscriptii ipotecare asupra apartamentului din litigiu asa cum prevad
dispozitiile art. 166 alin. 3 din  C o d u l  d e procedura penala
coroborat cu art. 55 alin. 4 din Legea nr. 7/1996.
   In mod nelegal instanta a retinut si ca tranzactia de care s-a luat
act prin sentinta civila nr. 7948/1997 a Judecatoriei Sectorului 6 B si
contractul nr. 2362/2001 sunt acte speculative deoarece aceasta constatare
excede cadrului procesual.
   Instanta de apel nu a examinat toate motivele de apel formulate de
reclamant si, prin urmare, nu a raspuns unor aspecte de fond ale litigiului
cum sunt: cum poate produce efecte asupra apartamentului proprietatea sa
ordonanta din 14.05.1997 a D.G.P fata de solutiile pe care le-a primit
ulterior, in procesul penal, B. D.; cum poate fi explicata admiterea
cererii de inscriere in cartea  funciara  a  unor  drepturi  asupra
apartamentului proprietatea recurentului din moment ce asupra acestuia nu a
fost constituita nici o ipoteca legala si nu a fost grevat de sarcini la
data cand imobilul a fost donat de catre tatal recurentului.
   Instanta de apel nu a respectat prevederile art. 261 din C o d u l
d e procedura civila in ceea ce priveste continutul hotararii pronuntate
deoarece incheierea de amanare a pronuntarii nu cuprinde numele avocatilor
care au reprezentat apelantul si nici sustinerile acestora in dezbaterea
apelului cu indicarea dovezilor pe care se sprijina.
   In privinta cazului de casare prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8
din C o d u l  d e procedura civila recurentul arata ca instanta incalca
dreptul de proprietate la recurentului fara ca acesta sa fi dobandit vreo
sarcina asupra imobilului din litigiu, iar AVAS nu avea titlu de creanta
fata de D. B.. Tribunalul a judecat in alte limite cu mult extinse fata de
obiectul judecatii stabilind alte imprejurari si fapte care nu pot fi
cenzurate pe cale procedurii prevazute de Legea nr.7/1996, realizand,
practic, o judecata a fondului cauzei si facand trimitere la un act de
donatie care nu are legatura cu cauza, aspecte ce contravin flagrant
prevederilor art. 6 alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului
care stabileste imperativ  statelor  semnatare  sa  asigure  partilor
respectarea dreptului la un proces echitabil in fata unei  instante
impartiale si independente.
   Prin solutia criticata, Tribunalul a acordat AVAS ceea ce nu s-a
cerut, adica aprecierea ca fiind fraudulos mecanismul de transmitere a
dreptului de proprietate asupra imobilului proprietatea recurentului iar
corectitudinea impunea instantei de control judiciar sa faca deosebirea
precisa si sa arate ca drepturile reale accesorii cunoscute in dreptul
civil roman sunt ipoteca si gajul pe cand privilegiul este un accesoriu al
unui drept de creanta si nicidecum al unui drept real.
   Instantele au confundat institutiile  juridice  si  cata  vreme
privilegiul este o garantie afectata unei creante netranscrierea sau
transcrierea tardiva a unui privilegiu nu poate fi opozabil tertilor pentru
simplul motiv ca nu a fost conservat conform prevederilor legii. Mai mult,
privilegiul nu se poate inscrie asupra unui bun imobil pe care debitorul nu
il mai are in patrimoniul sau la data cand s-a nascut creanta creditorului.
   Recursul este nefondat.
   Plangerea formulata la data de 31.01.2008 de catre recurent impotriva
incheierii de carte funciara din data de 19.12.2007 prin care s-a notat in
Cartea Funciara a imobilului din litigiu privilegiul creditorului AVAS si
interdictia de vanzare pana la concurenta sumei de 1.320.412.42 lei, s-a
intemeiat pe sustinerile potrivit carora recurentul nu are nici o datorie
fata de creditorul AVAS pentru suma mentionata si ca acesta nu prezinta
nici un titlu de creanta impotriva  recurentului  care  a  dobandit
apartamentul in luna ianuarie 2002.
   Acesta este cadrul procesual in limitele caruia, in mod corect cele
doua instante au solutionat plangerea cu respectarea dispozitiilor Deciziei
nr. LXXII a I.C.C.J cat si ale  Legii  nr.  7/1996,a  principiului
disponibilitatii procesului civil si a prevederilor art.331-339 din C o d
u l  d e procedura civila.
   Astfel, in mod corect, ambele instante au solutionat exceptia lipsei
calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru  si  Publicitate
Imobiliara B, si corect au statuat ca, potrivit cu dispozitiile legii
speciale, plangerea impotriva incheierii de carte funciara se solutioneaza
dupa regulile procedurii necontencioase astfel cum aceasta este prevazuta
in Cartea a III a din C o d u l  d e procedura civila si in cadrul careia
nu se urmareste stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana.
   Solutia pe care a primit-o exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
a fost mentinuta si de instanta de apel care, prin faptul ca a dispus
citarea in apel, a OCPI, deoarece figura in dispozitivul deciziei apelate,
nu echivaleaza cu o recunoastere a calitatii procesuale a acesteia in speta
de fata.
   In astfel de litigii instantele au de examinat doar legalitatea
masurii dispuse prin incheiere de catre judecatorul delegat si nu au
competenta de a realiza o judecata asupra fondului cauzei, asa cum corect
au aratat ambele instante prin argumentul ca, prezenta cauza, neavand
caracter contencios, instanta nu poate cerceta aspectele care tin de
fondul  pretentiilor  si  care  nu  se  poate  realiza  decat  in
contradictorialitate cu partea potrivnica, AVAS .
   In aceste conditii, Curtea nu a constatat o incalcare a dispozitiilor
legale care guverneaza aceasta materie, ambele instante retinand corect ca,
prin sechestrul asigurator inca din 15.10.1997,  si  mentinut,  prin
hotararile penale ulterioare, bunul din litigiu a fost indisponibilizat in
vederea repararii pagubei produse prin infractiune de catre D. B..
   Sechestrul asigurator este o masura asiguratorie care, in materie
penala este reglementata de prevederile art. 163-166 din C o d u l  d e
procedura penala si poate viza  bunurile  mobile  sau  imobile  ale
invinuitului, inculpatului ori partii responsabile civilmente in scopul
garantarii recuperarii prejudiciului produs prin infractiune. Consecinta
infiintarii unei asemenea masuri asiguratorii este  indisponibilizarea
bunului in mainile oricarei persoane s-ar afla la  data  executarii
hotararilor care dobandesc acest caracter, astfel ca, cerintele la care
face referire recurentul si care rezulta din interpretarea art. 55 din
Legea nr.7/1996, luarea inscriptiei ipotecare, are efecte de opozabilitate
doar fata de tertii care ar fi interesati de procurarea unui bun care este
grevat de o astfel de sarcina, iar nu si fata de persoana careia ii
apartinea bunul ori avanzii sai cauza, asa cum este si recurentul.
   Imobilul a fost indisponibilizat anterior incheierii tranzactiei
dintre parintii recurentului iar masura a fost mentinuta si prin sentinta
penala nr. 1650/2003 a Judecatoriei Sectorului 3 B astfel ca, in mod legal,
beneficiarul acesteia a solicitat efectuarea cuvenitelor mentiuni  in
cuprinsul cartii funciare.
   Acest aspect este indicat de instantele precedente care, in mod
corect, au statuat ca nu se aduce nici o ingerinta, fata de situatia de
fapt mai sus expusa, in exercitiul dreptului de proprietate al recurentului
si nici o incalcare a prevederilor art. 6 din Conventia Europeana a
Drepturilor Omului, explicandu-se, prin considerentele expuse,  tocmai
legalitatea si temeinicia masurii luate, care, a avut drept consecinta
mentiunea din cartea funciara, iar nu efectuarea unei examinari a fondului
cauzei, asa cum sustine recurentul.
   Instantele au interpretat corect dispozitiile legale incidente in
cauza, au raspuns tuturor criticilor cu a caror dezlegare au fost investite
neputand fi primita de C nici critica potrivit cu care acestea au facut o
grava confuzie intre institutiile juridice incidente in speta.
   Atat instanta de fond cat si instanta de apel au surprins corect, asa
cum s-a aratat si mai sus, caracterul special al normelor juridice care
guverneaza raportul juridic dedus judecatii ca fiind acelea prevazute de
dispozitiile art. 163-166 din C o d u l  d e procedura penala iar nu
normele de drept general astfel cum acestea se regasesc in dispozitiile
art. 1738-1740 din Codul Civil.
   Pentru considerentele expuse, Curtea a apreciat ca recursul este
nefundat si, in conditiile prevazute de dispozitiile art. 304 pct. 5, 8, 9
si ale 312 din C o d u l  d e procedura civila, urmeaza a fi respins.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
   Respinge, ca nefondat, recursul formulat de recurentul D. B. H.
impotriva deciziei civile nr. 971/A din 29.06.2009 pronuntata de T r i b u
n a l u l  B u c u r e s t i Sectia a V a Civila in dosarul cu nr(...) in
contradictoriu cu intimatul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica, azi, 20.11.2009.
         PRESEDINTE,                   JUDECATOR,
JUDECATOR,
E. E.A B.     J. E.     E. N.

GREFIER,
                                F. D.

U. D.M./CS
Ex.2/14.01.2010
 T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i Sectia a V a Civila
Jud. V.O., O. T.
Judecatoria Sector 4 B
Jud. G.C. N.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013