Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1445

Civil - plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 02-11-2009

Discutii similare pe forum

Plangere impotriva incheierii de carte funciara - scris de aho - 7 raspunsuri
are sau nu caracter contencios ? are OCPI sau nu are calitate procesuala ?
Plangere impotriva incheierii de CF. - scris de tibi - 0 raspunsuri
Va rog sa ma ajutati cu un model de "Plangere impotriva incheierii de Carte Funciara" Va multumesc anticipat.
Carte funciara provizorie...Legea 10..greseli...rezolvare? - scris de norocel - 16 raspunsuri
In anul 1958 se expropriaza o suprafata de aproximativ 8000 mp pentru edificarea unei constructii de interes public. Exproprierea nu este operata in cartile funciare (terenul expropriat a fost identificat ca fiind parte din doua numere topo inscrise in 2 carti funciare) In anul 2002 societatea proprietara a constructiei obtine certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru suprafata de 8000 mp si, la cerere, se atribuie acestei parcele, un numar cadastral provizoriu care se inscrie i...
L nr. 114/1996 sau Noul cod civil? - scris de e_rainbow_love - 0 raspunsuri
In cazul inchirierii unui spatiu destinat invatamantului, se mai aplica Legea locuintei nr. 114/1996 sau dispozitiile Noului cod civil? Multumesc!
Carte Funciara - scris de juristu - 1 raspunsuri
Stie cineva din practica ce instanta judeca apelul impotriva unei incheieri de respingere a unei cereri de intabulare a dreptului de proprietate ?
(2119/2009) R O M A N I A CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DECIZIA CIVILA NR. 1445 Sedinta publica din 2.11.2009 Curtea constituita din: Presedinte - (...) (...) (...) Judecator - (...) (...) Judecator - (...) N. Grefier - F. D. - XX - Pe rol se afla solutionarea recursului formulat de recurentul reclamant D. B. H., impotriva deciziei civile nr. 971 din 29.06.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a V-a Civila, in contradictoriu cu intimatul parat Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Biroul de Carte Funciara Sector 4 B. Cauza are ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara. La apelul nominal se prezinta avocatii E. D. S., in baza imputernicirii avocatiale eliberate de B a r o u l P r a h o v a, pe care o depune la dosar si D. E., in baza imputernicirii avocatiale nr. 38/2009, eliberata de B a r o u l B u c u r e s t i - ambii in calitate de reprezentanti ai recurentului reclamant D. B. H.; lipseste intimatul parat Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Biroul de Carte Funciara Sector 4 B. Se face referatul cauzei de catre grefier, invederandu-se faptul ca procedura este legal indeplinita, dupa care: Avocatii recurentului depune la dosar chitanta in cuantum de 4 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar de 0,15 lei, aferente cererii de recurs, pe care instanta le anuleaza. Acestia arata ca nu au alte cereri sau probe de solicitat. Avand in vedere faptul ca nu se solicita administrarea de probe, Curtea constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbaterea recursului. Avocatul E. D. S. sustine ca decizia recurata a fost data cu aplicarea gresita a legii, motiv de recurs care se incadreaza in prevederile art. 304 pct. 9 din C o d u l d e procedura civila. Apreciaza ca tribunalul a procedat gresit, pronuntand decizia in contradictoriu cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, avand in vedere ca in cauzele care au ca obiect plangere privind cartea funciara, intemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, aceasta institutie nu are calitate procesuala, astfel cum s-a stabilit si prin decizia pronuntata in recurs in interesul legii, de catre I n a l t a C u r t e de Casatie si Justitie. De altfel, instanta de fond a tinut seama de aceasta imprejurare si a respins plangerea formulata impotriva Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru lipsa calitatii procesuale pasive, respingand actiunea ca neintemeiat. A omis instanta de fond, insa, a face mentiunea ca hotararea a fost pronuntata in contradictoriu cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, desi s-a tinut seama de actele emise de catre aceasta entitate. La solicitarea instantei in sensul de a se preciza in ce consta vatamarea recurentului prin omisiunea de a se preciza denumirea institutiei in contradictoriu cu care s-a pronuntat decizia atacata, avocatul E. D. S. arata urmatoarele: In motivarea instantei de apel se arata ca petentul evita sa lamureasca problemele cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, dar trebuie retinut ca insusi recurentul a formulat prezenta cerere de chemare in judecata tocmai pentru rezolvarea acestor probleme. Critica hotararea atacata si pentru faptul ca a stabilit faptul ca actiunea de fata se judeca in procedura necontencioasa. In opinia sa, prevederile art. 50 din Legea nr. 7/1996 trebuie coroborate cu dispozitiile art. 336 alin. 2 si 3 din C o d u l d e procedura civila si, ca urmare, cererea se solutioneaza in procedura contencioasa. Neprocedand astfel, instanta de fond a lipsit petentul de dreptul la un proces echitabil. In mod nelegal a respins instanta de apel criticile referitoare la faptul ca sechestrul asigurator mentinut prin sentinta penala nu a avut la baza un act legal, deoarece in materie penala nu este suficienta instituirea unui sechestru asigurator pentru indisponibilizarea unui imobil, ci este necesara constituirea unei ipoteci. Pentru toate aceste aspecte, astfel cum sunt prezentate pe larg in motivele de recurs depuse la dosar, solicita admiterea recursului, modificarea deciziei recurate, admiterea apelului si schimbarea in tot a incheierii pronuntate de Judecatoria sectorului 4 B in sensul respingerii cererii de inscriere in cartea funciara, formulata de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Arata ca solicita obligarea partii adverse la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 2000 lei, potrivit chitantei reprezentand onorariu avocat pe care o depune la dosar. Avocatul D. E. sustine primul motiv de recurs, incalcarea prevederilor art. 105 alin. 2 din C o d u l d e procedura civila, care este o chestiune de ordine publica, iar vatamarea partii pe care o reprezinta consta in lipsirea acesteia de posibilitatea de a se apara. Astfel, daca procesul nu se poarta in contradictoriu cu partea care pretinde un drept asupra bunului imobil in discutie, nu se poate solicita acesteia sa prezinte toate documentele care au stat la baza inscrierii mentiunii in cartea funciara. Instanta de apel nu a analizat toate criticile formulate de catre petent. Sustine, in esenta, ca masura asiguratorie a fost luata pentru toate bunurile apartinand B. D., iar la acel moment, acesta nu mai detinea imobilul in litigiu, ca urmare a partajului. Solicita admiterea recursului, astfel cum a fost motivat in scris, cu cheltuieli de judecata. C U R T E A Asupra recursului civil de fata; Prin incheierea de sedinta din data de 02.09.2008, Judecatoria Sectorului 4 B a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de OCPI-BCF sector 4 B, iar pe fond, a fost respinsa plangerea formulata de petentul D. B. H. impotriva incheierii de carte funciara prin care i s-a respins solicitarea de radiere a notarii privilegiului special al creditorului AVAS pentru suma de 1.320.412,42 lei asupra apartamentului nr. 64 din(...), . 15, sector 4 B. Pentru a hotari astfel, prima instanta a avut in vedere, in ceea ce priveste exceptia, ca in cadrul solutionarii plangerilor impotriva OCPI nu se stabileste existenta sau inexistenta unui drept al acestuia, ci legalitatea si temeinicia incheierilor in cauza, singurele persoane care pot avea calitate intr-o astfel de cauza fiind cele prevazute de dispozitiile art.50 alin.1 din Legea nr.7/1991, respectiv persoanele interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara. In acelasi sens este si decizia nr.LXXII/15.02.2001 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care in recurs in interesul legii s-a stabilit ca in cauzele care au ca obiect plangerile privind Cartea Funciara intemeiate pe dispozitiile art.50 din Legea nr.7/1996, OCPI nu are calitate procesuala pasiva. Pe fondul plangerii, prima instanta a retinut ca, prin Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.28154/6.07.1994, numita D. B., casatorita cu D. N. H., a dobandit dreptul de proprietate asupra .64, din bd.(...) nr.27, .15, sector 4, B (fila 33,34), iar prin procesul verbal din 14 mai 1997 s-a instituit asupra bunurilor numitei D. B., inclusiv asupra imobilului mentionat, un sechestru asigurator (fila 47). Prin sentinta civila nr.7948/15.10.1997, pronuntata de Judecatoria sector 6 B a fost declarata desfacuta casatoria incheiata intre D. N. H. si D. B. (parintii petentului), luandu-se totodata act de tranzactia partilor privind partajarea bunurilor comune prin care partile au convenit ca numitului D. N. H. sa ii revina in deplina si exclusiva proprietate, printre altele, si apartamentul nr. 64, . 15 din(...) sector 4 B. Prin sentinta penala nr.1650/20.12.2003 pronuntata de Judecatoria sectorului 3 B in dosarul nr.7787/1998 (fila 94 si urmatoarele), definitiva prin decizia penala nr.1811/8.10.2004 a Curtii de A P E L B U C U R E S T I Sectia I-a Penala a fost condamnata inculpata D. B. la 2 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata, [ ... ] mentinandu-se sechestrul asigurator dispus prin Ordonanta Parchetului General din 14.05.1997 asupra bunurilor inculpatei. A mai fost obligata inculpata sa plateasca partii civile AVAB despagubiri civile. Prin cererea din 12.12.2007, AVAS a solicitat notarea privilegiului special al creditorului in baza titlului executoriu nr.13163, iar in data de 18.10.2007 si interdictia de instrainare si grevare asupra imobilului - apartament nr.64 situat in B,(...), .15, .3, .6, sector 5, indisponibilizat de organul de urmarire penala prin procesul verbal de sechestru incheiat la data de 14.05.1997. Instanta constata ca bunul inscris in CF nr.22152 este indisponibilizat prin instituirea unui sechestru in vederea garantarii repararii pagubei produse prin infractiune. Cum masura indisponibilizarii a fost luata in anul 1997 de catre organul de urmarire penala si mentinuta prin sentinta penala de condamnare, inseamna ca aceasta greveaza bunul indiferent de titularul dreptului de proprietate, respectiv de succesiunea acestora. Astfel, sechestrul asigurator (art.163-166 CPP) ca drept real accesoriu, acorda titularului creantei un drept de urmarire si preferinta fata de ceilalti creditori. In speta, titularul dreptului real accesoriu este, potrivit sentintei penale mai sus enuntate Agentia de Valorificare a Activelor Bancare ca urmare a unor acte normative succesive a devenit Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. (Hotararea nr.(...) privind organizarea si functionarea AVAB abrogata de Hotararea nr.1217/2001 la data de 17 decembrie 2001 privind organizarea si functionarea AVAB abrogata de Hotararea nr.837/2004 la data de 04 iunie 2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului). Conform art.1 din H.G. nr.837/2004 AVAS se organizeaza si functioneaza ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, In subordinea Guvernului. Potrivit art.26 din Legea nr.7/1996 dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara Inscrierea In cartea funciara, cand provin din succesiune, accesiune, vanzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor inscrie, in prealabil, daca titularul intelege sa dispuna de ele. (2) In aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobandite de stat si de orice persoana, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotarari judecatoresti. (3) Titularul drepturilor dobandite prin modurile enumerate nu poate insa dispune de ele decat dupa ce acestea au fost inscrise in prealabil in cartea funciara. Instanta nu a retinut argumentele petentului, in sensul ca nu exista un temei pentru a justifica notarea AVAS in CF a imobilului, deoarece acesta a solicitat inscrierea privilegiului sau pentru a putea sa isi valorifice creanta, conform art.3 al art.26 din Legea nr.7/1996 mai sus enuntat. Solutia a fost mentinuta de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i care, prin decizia civila nr.971/A/29.06.2009 a respins, ca nefondat, apelul formulat de apelantul reclamant D. B. H.. Tribunalul a retinut ca, in cadrul primului motiv de apel formuleaza critici legate de cele dispuse prin hotararea judecatoreasca prin care s-a mentinut expres masura sechestrului, sustinand lipsa de temei a acestei masuri. Iar asemenea critici nu se puteau face decat in caile de atac si nu in procedura necontencioasa a plangerii impotriva incheierii Biroului de Carte Funciara fara ca pretentiile sa fi fost valorificate sau supuse analizei in contradictoriu cu AVAS ca persoana interesata mentionata in Cartea Funciara. Tribunalul a mai constatat ca nu numai recurgand la procedura necontencioasa a plangerii apelantul reclamant incearca sa evite lamurirea raporturilor cu AVAS ci chiar prin conventiile pe care aceasta se intemeiaza, respectiv, "Tranzactia" de care s-a luat act prin sentinta civila nr.7948/15.10.1997, prin care parintii sai au dispus cu privire la bunurile sechestrate inca din 14.05.1997 in timpul urmaririi penale, urmata de Contractul de donatie incheiat intre tata si fiu la 28.11.2001, in aceleasi conditii, acte speculative urmarind evident, sustragerea imobilului mai valoros de la urmarirea silita. Este lipsita de temei sustinerea apelantului ca sechestrul n-ar fi un drept real accesoriu ci o institutie si o masura cu caracter personal in conditiile in care Tribunalul nu poate ignora faptul ca acesta este reglementat, atat in materie civila, cat si in materie penala, ca masura asiguratorie in vederea realizarii unei creante dobandind caracterul unui drept real accesoriu atunci cand vizeaza un bun urmaribil pentru o creanta certa, lichida si exigibila cum este cazul in speta. Prin recursul declarat de reclamant in temeiul dispozitiilor art. 304 pct.5,8 si 9 din C o d u l d e procedura civila, acesta a sustinut ca, in mod nelegal, Tribunalul a solutionat cauza in contradictoriu cu OCPI B Sectorul 4 deoarece aceasta institutie publica nu are calitate procesuala pasiva in cauzele care au ca obiect plangerile privind cartea funciara intemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996. Tribunalul trebuia sa solutioneze apelul reclamantului in contradictoriu cu AVAS care a figurat ca parte in fata primei instante si, desi viciul de procedura cu aceasta parte nu il priveste direct pe recurent, el nu poate fi imputat acestuia, asa cum gresit arata instanta de apel, intrucat recurentul a solicitat ca judecata sa aiba loc in contradictoriu cu aceasta parata, AVAS. Cum o judecata de acest fel este nelegitima, fiind facuta cu nerespectarea formelor prevazute de art. 105 alin. 2 din C o d u l d e procedura civila, consecinta este aceea ca se impune admiterea recursului si casarea hotararii in vederea trimiterii spre rejudecare la aceiasi instanta pentru reluarea cercetarii judecatoresti. Aceiasi este solutia si pentru lipsa motivarii asupra criticilor aduse hotararii de fond referitoare la incidenta in cauza a art. 26 din Legea nr. 7/1996. In mod gresit, instanta de apel a retinut si ca, plangerea privind cartea funciara intemeiata pe prevederile art. 50 din Legea nr. 7/1996 se solutioneaza printr-o procedura necontencioasa si, ca urmare, contrar Deciziei nr. LXII din 15.10.2007 a I.C.C.J. si dispozitiilor legale - art. 338 din C o d u l d e procedura civila - a retinut ca inadmisibile criticile reclamantului referitoare la faptul ca sechestrul asigurator mentinut prin sentinta penala nr. 1650/2003 a Judecatoriei Sectorului 3 B nu are la baza un act legal. S., pe de o parte, citarea in proces a AVAS B pentru a se respecta principiul contradictorialitatii iar, pe de alta parte, respingand criticile recurentului ca inadmisibile, instanta de apel a incalcat dreptul la un proces echitabil lipsindu-l pe reclamant de posibilitatea de a-si apara dreptul de proprietate. In mod gresit instanta a retinut ca sechestrul este un drept real accesoriu deoarece acesta constituie o masura asiguratorie care, in materie penala este reglementata de prevederile art. 163-166 din C o d u l d e procedura penala. In materie penala, pentru indisponibilizarea unui bun nu este suficienta instituirea unui sechestru, fiind necesara luarea unei inscriptii ipotecare adica constituirea unei ipoteci legale asupra imobilului respectiv, conform prevederilor art. 166 alin. 3 din C o d u l d e procedura penala coroborat cu art. 55 alin. 4 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare. Potrivit art. 1746 din Codul civil, ipoteca este un drept asupra unui imobil afectat la plata unei obligatii si se conserva asupra imobilului in mana oricui s-ar afla, iar potrivit art. 1749 din Codul civil ipoteca este legala cand ia nastere in virtutea unei dispozitii legale. In cazul de fata nu a fost constituita o ipoteca asupra apartamentului proprietatea recurentului deoarece organul de urmarire penala nu a solicitat luarea unei inscriptii ipotecare asupra apartamentului din litigiu asa cum prevad dispozitiile art. 166 alin. 3 din C o d u l d e procedura penala coroborat cu art. 55 alin. 4 din Legea nr. 7/1996. In mod nelegal instanta a retinut si ca tranzactia de care s-a luat act prin sentinta civila nr. 7948/1997 a Judecatoriei Sectorului 6 B si contractul nr. 2362/2001 sunt acte speculative deoarece aceasta constatare excede cadrului procesual. Instanta de apel nu a examinat toate motivele de apel formulate de reclamant si, prin urmare, nu a raspuns unor aspecte de fond ale litigiului cum sunt: cum poate produce efecte asupra apartamentului proprietatea sa ordonanta din 14.05.1997 a D.G.P fata de solutiile pe care le-a primit ulterior, in procesul penal, B. D.; cum poate fi explicata admiterea cererii de inscriere in cartea funciara a unor drepturi asupra apartamentului proprietatea recurentului din moment ce asupra acestuia nu a fost constituita nici o ipoteca legala si nu a fost grevat de sarcini la data cand imobilul a fost donat de catre tatal recurentului. Instanta de apel nu a respectat prevederile art. 261 din C o d u l d e procedura civila in ceea ce priveste continutul hotararii pronuntate deoarece incheierea de amanare a pronuntarii nu cuprinde numele avocatilor care au reprezentat apelantul si nici sustinerile acestora in dezbaterea apelului cu indicarea dovezilor pe care se sprijina. In privinta cazului de casare prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din C o d u l d e procedura civila recurentul arata ca instanta incalca dreptul de proprietate la recurentului fara ca acesta sa fi dobandit vreo sarcina asupra imobilului din litigiu, iar AVAS nu avea titlu de creanta fata de D. B.. Tribunalul a judecat in alte limite cu mult extinse fata de obiectul judecatii stabilind alte imprejurari si fapte care nu pot fi cenzurate pe cale procedurii prevazute de Legea nr.7/1996, realizand, practic, o judecata a fondului cauzei si facand trimitere la un act de donatie care nu are legatura cu cauza, aspecte ce contravin flagrant prevederilor art. 6 alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului care stabileste imperativ statelor semnatare sa asigure partilor respectarea dreptului la un proces echitabil in fata unei instante impartiale si independente. Prin solutia criticata, Tribunalul a acordat AVAS ceea ce nu s-a cerut, adica aprecierea ca fiind fraudulos mecanismul de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului proprietatea recurentului iar corectitudinea impunea instantei de control judiciar sa faca deosebirea precisa si sa arate ca drepturile reale accesorii cunoscute in dreptul civil roman sunt ipoteca si gajul pe cand privilegiul este un accesoriu al unui drept de creanta si nicidecum al unui drept real. Instantele au confundat institutiile juridice si cata vreme privilegiul este o garantie afectata unei creante netranscrierea sau transcrierea tardiva a unui privilegiu nu poate fi opozabil tertilor pentru simplul motiv ca nu a fost conservat conform prevederilor legii. Mai mult, privilegiul nu se poate inscrie asupra unui bun imobil pe care debitorul nu il mai are in patrimoniul sau la data cand s-a nascut creanta creditorului. Recursul este nefondat. Plangerea formulata la data de 31.01.2008 de catre recurent impotriva incheierii de carte funciara din data de 19.12.2007 prin care s-a notat in Cartea Funciara a imobilului din litigiu privilegiul creditorului AVAS si interdictia de vanzare pana la concurenta sumei de 1.320.412.42 lei, s-a intemeiat pe sustinerile potrivit carora recurentul nu are nici o datorie fata de creditorul AVAS pentru suma mentionata si ca acesta nu prezinta nici un titlu de creanta impotriva recurentului care a dobandit apartamentul in luna ianuarie 2002. Acesta este cadrul procesual in limitele caruia, in mod corect cele doua instante au solutionat plangerea cu respectarea dispozitiilor Deciziei nr. LXXII a I.C.C.J cat si ale Legii nr. 7/1996,a principiului disponibilitatii procesului civil si a prevederilor art.331-339 din C o d u l d e procedura civila. Astfel, in mod corect, ambele instante au solutionat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, si corect au statuat ca, potrivit cu dispozitiile legii speciale, plangerea impotriva incheierii de carte funciara se solutioneaza dupa regulile procedurii necontencioase astfel cum aceasta este prevazuta in Cartea a III a din C o d u l d e procedura civila si in cadrul careia nu se urmareste stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana. Solutia pe care a primit-o exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a fost mentinuta si de instanta de apel care, prin faptul ca a dispus citarea in apel, a OCPI, deoarece figura in dispozitivul deciziei apelate, nu echivaleaza cu o recunoastere a calitatii procesuale a acesteia in speta de fata. In astfel de litigii instantele au de examinat doar legalitatea masurii dispuse prin incheiere de catre judecatorul delegat si nu au competenta de a realiza o judecata asupra fondului cauzei, asa cum corect au aratat ambele instante prin argumentul ca, prezenta cauza, neavand caracter contencios, instanta nu poate cerceta aspectele care tin de fondul pretentiilor si care nu se poate realiza decat in contradictorialitate cu partea potrivnica, AVAS . In aceste conditii, Curtea nu a constatat o incalcare a dispozitiilor legale care guverneaza aceasta materie, ambele instante retinand corect ca, prin sechestrul asigurator inca din 15.10.1997, si mentinut, prin hotararile penale ulterioare, bunul din litigiu a fost indisponibilizat in vederea repararii pagubei produse prin infractiune de catre D. B.. Sechestrul asigurator este o masura asiguratorie care, in materie penala este reglementata de prevederile art. 163-166 din C o d u l d e procedura penala si poate viza bunurile mobile sau imobile ale invinuitului, inculpatului ori partii responsabile civilmente in scopul garantarii recuperarii prejudiciului produs prin infractiune. Consecinta infiintarii unei asemenea masuri asiguratorii este indisponibilizarea bunului in mainile oricarei persoane s-ar afla la data executarii hotararilor care dobandesc acest caracter, astfel ca, cerintele la care face referire recurentul si care rezulta din interpretarea art. 55 din Legea nr.7/1996, luarea inscriptiei ipotecare, are efecte de opozabilitate doar fata de tertii care ar fi interesati de procurarea unui bun care este grevat de o astfel de sarcina, iar nu si fata de persoana careia ii apartinea bunul ori avanzii sai cauza, asa cum este si recurentul. Imobilul a fost indisponibilizat anterior incheierii tranzactiei dintre parintii recurentului iar masura a fost mentinuta si prin sentinta penala nr. 1650/2003 a Judecatoriei Sectorului 3 B astfel ca, in mod legal, beneficiarul acesteia a solicitat efectuarea cuvenitelor mentiuni in cuprinsul cartii funciare. Acest aspect este indicat de instantele precedente care, in mod corect, au statuat ca nu se aduce nici o ingerinta, fata de situatia de fapt mai sus expusa, in exercitiul dreptului de proprietate al recurentului si nici o incalcare a prevederilor art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, explicandu-se, prin considerentele expuse, tocmai legalitatea si temeinicia masurii luate, care, a avut drept consecinta mentiunea din cartea funciara, iar nu efectuarea unei examinari a fondului cauzei, asa cum sustine recurentul. Instantele au interpretat corect dispozitiile legale incidente in cauza, au raspuns tuturor criticilor cu a caror dezlegare au fost investite neputand fi primita de C nici critica potrivit cu care acestea au facut o grava confuzie intre institutiile juridice incidente in speta. Atat instanta de fond cat si instanta de apel au surprins corect, asa cum s-a aratat si mai sus, caracterul special al normelor juridice care guverneaza raportul juridic dedus judecatii ca fiind acelea prevazute de dispozitiile art. 163-166 din C o d u l d e procedura penala iar nu normele de drept general astfel cum acestea se regasesc in dispozitiile art. 1738-1740 din Codul Civil. Pentru considerentele expuse, Curtea a apreciat ca recursul este nefundat si, in conditiile prevazute de dispozitiile art. 304 pct. 5, 8, 9 si ale 312 din C o d u l d e procedura civila, urmeaza a fi respins. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca nefondat, recursul formulat de recurentul D. B. H. impotriva deciziei civile nr. 971/A din 29.06.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i Sectia a V a Civila in dosarul cu nr(...) in contradictoriu cu intimatul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 20.11.2009. PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, E. E.A B. J. E. E. N. GREFIER, F. D. U. D.M./CS Ex.2/14.01.2010 T r i b u n a l u l B u c u r e s t i Sectia a V a Civila Jud. V.O., O. T. Judecatoria Sector 4 B Jud. G.C. N.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 425 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 812 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 646 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 546 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 447/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 96/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 572 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com