| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 1350
Civil - contestatie la executare
Instanta: CA BACAU
Faza: Recurs
Data: 02-11-2009

Discutii similare pe forum

Contestatie la executare/contestatie in anulare - scris de aadynna - 6 raspunsuri
buna ziua! s-a inceput executarea silita, iar titlul executoriu este o sentinta civila despre care nu am stiut ca exista, nu am fost citata niciodata, inclusiv in sentinta este adresa gresita. pot formula contestatie in anulare daca nu am facut recurs si sa cer suspendarea executarii sau trebuie sa fac si contestatie in anulare si contestatie la executare? daca onorariul executorului mi se pare exagerat de mare ce pot face? multumesc pt raspunsuri
Suspendare executare - contestatie la executare - scris de aiurel - 2 raspunsuri
Intrebarea mea este urmatoarea: Mai are rost mentinerea pe rol a unei suspendari la executare si plata cautiunii atata timp cat executarea a avut loc, s-a incheiat procesul verbal de catre executor, iar acum exista pe rolul aceleiasi instante si o contestatie la executare? Este vorba de o granituire. Multumesc.
Contestatie la executare - scris de meri - 4 raspunsuri
Prin decizia nr..../2003, s-a dispus [u:amjmu8si]anularea formelor de executare [/u:amjmu8si]cu privire la un proces verbal de contraventie din 2002 emis de MF, pe motiv ca [u:amjmu8si]sanctiunea[/u:amjmu8si], constand in plata unei sume de bani s-a constatat de catre instanta ca fiind [u:amjmu8si]prescrisa.[/u:amjmu8si] In sept. 2006 primim din nou somatie de la MF pentru achitarea sumei stabilite prin proc-verbal din 2002. Am depus contestatie la executare pe motiv ca sanctiunea a fost con...
Contestatie la executare - scris de ist314 - 5 raspunsuri
Ce parere aveti despre urmatoarea situatie: - depasire viteza legala admisa cu un autovehicul - oprit de agentul de politie care ii aduce la cunostinta conducatorului auto ca afost depistat de aparatul radar - procesul-verbal nu este redactat la fata locului, agentul comunicandu-i conducatorului auto ca acesta se va trimite prin posta - dupa 3 saptamani ajunge procesul-verbal la destinatar, insa nu este preluat de acesta In martie, luna aceasta, serviciul financiar, cu ocazia unei "vizi...
Contestatie la executare - scris de luminel - 1 raspunsuri
Buna seara! Se porneste executarea silita pentru plata unei sume de bani.Debitorul face contestatie la executare pe motiv ca nu a fost somat, creditorul renunta la prima executare, ridica titlul executoriu, si face un alt dosar de executare. La termenul cand se va judeca contestatia, debitorul va invoca faptul ca actiunea de contestatie la executare a ramas fara obiect. Va putea fi obligat de catre contestator la plata cheltuielilor de judecata( taxa de timbru, onorariu de avocat?)
                R O M A N I A
            CURTEA DE A P E L  B A C A U
 SECTIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE
               DECIZIE Nr. 1350
           Sedinta publica de la 02 O. 2009
              Completul compus din:
          PRESEDINTE - (...) (...) (...) (...)
              Judecator - (...) (...)
             Judecator - (...) (...) H.
                Grefier - U. D.
            &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   La ordine a venit spre solutionare recursul civil formulat de
reclamantii B. O. si E. S.A. prin lichidatori judiciari, impotriva deciziei
civile nr. 83/AC din 02 aprilie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l
N e a m t in dosarul nr(...).
   Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 19 octombrie
2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi.
            C U R T E A
            -deliberand-
   Asupra recursurilor civile de fata constata urmatoarele :
   Prin decizia civila 83/AC/2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  N
e a m t in dosarul (...) au fost respinse ca nefondate apelurile declarate
de apelantii B. O. si E. S.A. Agentia N - Banca in faliment - prin
lichidator E. Business S. T. J. si S. J. Specialists T. impotriva sentintei
civile 920/2008 a J u d e c a t o r i e i  B i c a z.
   Pentru a hotari astfel tribunalul a retinut urmatoarele :
   Prin sentinta civila nr.920/3.07.2008 a J u d e c a t o r i e i  B
i c a z s-a respins exceptia tardivitatii contestatiei, s-a  admis
contestatia la executare (precizata) formulata de contestatoarea B. N.  in
contradictoriu cu intimatul-adjudecatar B. O., cu debitorii garanti E. G si
E. B. si intervenienta SC E. SA - prin lichidatori judiciari si s-au anulat
formele de executare intocmite in dosarul nr.79/EX/2000 de executorul
bancar E. E. si dosarul de executare  nr.196/2004  al  executorului
judecatoresc E. J.; s-a respins cererea de interventie principala si
accesorie formulata de intervenienta SC E. SA - prin lichidatori judiciari;
s-a respins, ca neintemeiata, cererea de constatare a dobandirii dreptului
de proprietate asupra imobilelor prin uzucapiune de catre debitorii garanti
formulata de intervenienta; s-a dispus restituirea catre contestatoare a
cautiuni de 500 lei si a sumei de 176 lei taxa de timbru si a fost obligat
intimatul B. O. si intervenienta la plata sumei de 425 lei fiecare
cheltuieli de judecata.
   Pentru a pronunta sentinta prima instanta a retinut urmatoarea
situatie de fapt:
   Contestatoarea B. N. a solicitat, in contradictoriu cu intimatul B.
O. anularea formelor de executare din dosarul nr. 196/2004 si suspendarea
executarii silite pana la solutionarea definitiva a contestatiei, cu
obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.
   In motivare a aratat ca, executorul judecatoresc E. J. i-a comunicat
somatia din data de 17.12.2004 prin care a instiintat-o ca va incepe
executarea silita impotriva sa in dosarul nr. 196/2004 avand ca obiect
predarea silita a bunurilor ce au facut obiectul actului de adjudecare emis
in dosarul Corpului executorilor bancari ai E. S.A. nr(...), respectiv a
imobilului compus din casa cu cinci camere in suprafata de 75,79 mp, grajd
in suprafata de 20 mp, bucatarie si sopron in suprafata de 30 mp, impreuna
cu terenul aferent de 2500 mp, situat in intravilanul satului S.-E., comuna
D., judet N, invecinat cu la Nord - B. J., la F. - drum satesc, la Sud - B.
J. si la Vest - cu padurea satului. Or, terenul este proprietatea sa,
conform actului de proprietate nr. 33 din 11.02.1964, fiind primit cu titlu
de despagubire in urma exproprierii, iar constructiile au fost realizate
ulterior, lucru ce poate fi dovedit prin adeverinte din registrul agricol
si martori.
   In drept a invocat dispozitiile art. 401 alin. 2 si 403 alin. 1, si 4
din C.pr.civ.
   Prin incheierea de sedinta din data de 11.01.2005 s-a admis cererea
de suspendare a executarii silite pana la solutionarea definitive a
contestatiei la executare.
   La termenul din data de 08.02.2005 S.C. N. T. SA si SC E. Management
Consultants SRL au formulat cerere de interventie in interes propriu si in
interesul adjudecatarului, cerere admisa in principiu la termenul din data
de 01.03.2005.
   In motivarea cererii s-a aratat ca bunurile care fac obiectul
contestatiei au fost proprietatea debitorilor E. G si E. B. si au fost
ipotecate de catre acestia in favoarea SC E. SA prin contractul de ipoteca
autentificat sub nr. 9858/16.05.1995; urmare a neachitarii debitului fata
de banca, bunurile au fost vandute la licitatie publica, fiind adjudecate
de catre intimatul B. O.. Faptul ca debitorii erau proprietarii acestor
imobile a fost confirmat si de catre Primaria comunei D. prin adresa nr.
1267/05.09.2000 si nr. 396/01.02.2005, iar contestatoarea nu a facut dovada
dreptului de proprietate, actele prezentate nepurtand nicio semnatura si
neavand nici o stampila.
   La termenul din data de 22.03.2005 contestatoarea si-a precizat
cererea in sensul ca intelege sa conteste orice forma de executare care
impiedica exercitarea dreptului sau de proprietate, deci inclusiv cele din
dosarul de executare nr. 79/2000.
   La termenul din data de 22.03.2005 intimatul si intervenienta au
invocat, pe cale de exceptie, dobandirea de catre debitorii garanti E. a
dreptului de proprietate asupra imobilelor prin efectul  prescriptiei
achizitive de 30 de ani.
   Prin sentinta civila nr. 681/2006 pronuntata de J u d e c a t o r i
a  B i c a z s-a admis contestatia formulata, s-au anulat actele de
executare silita si s-a dispus incetarea executarii silite, respingandu-se
ca nefondate cererile de interventie.
   Prin decizia civila nr. 357/2006 pronuntata de Tribunal N - Sectia
civila s-au admis  apelurile  dispunandu-se  trimiterea  cauzei  spre
rejudecare. In motivarea deciziei s-a aratat ca cererea a fost solutionata
in lipsa unor parti care nu au fost legal citate, respectiv a debitorilor
garanti E. G si E. B., instanta nepronuntandu-se cu privire la cererea de
introducere a lor in cauza formulata de catre adjudecatara la termenul din
data de 05.04.2005.
   In rejudecare, cauza a fost inregistrata sub nr(...). Procedand la
citarea debitorilor garanti, instanta a pronuntat sentinta civila nr.
374/2007 prin care s-a admis contestatia, a anulat actele de executare
silita si a dispus incetarea executarii silite, respingandu-se ca nefondate
cererile de interventie.
   Prin decizia civila nr. 344/2007 pronuntata de T r i b u n a l u l
N e a m t s-a admis apelul si s-a trimis cauza spre rejudecare, retinandu-
se ca prima instanta nu s-a conformat decizie nr. 357/2006 a T r i b u n a
l u l u i  N e a m t si nu a procedat la rejudecare, multumindu-se doar a
cita debitorii garanti, erijandu-se in instanta de control judiciar si
considerand ca "insusirea hotararii si  motivarii"  primului  complet
echivaleaza cu solutionarea cauzei. Totodata se retine faptul ca instanta
nu s-a pronuntat asupra exceptiei invocate de catre adjudecatar  si
intervenient, a dobandirii de catre debitorii garanti a dreptului de
proprietate asupra  imobilelor  prin  uzucapiune  si  a  tardivitatii
introducerii contestatiei.
   Dosarul a fost reinregistrat pe rolul J u d e c a t o r i e i  B i
c a z sub nr. 467/15.02.2008.
    Intimatul B. O. a invocat exceptia tardivitatii  contestatiei,
exceptie neintemeiata intrucat asa cum rezulta din dovada de indeplinire a
procedurii de comunicare (aflata la fila 155 ds de executare) la data de
14.12.2004 s-a primit de catre numitul E. D., fiul debitorului E. G, la
domiciliul comun cu cel al contestatoarei, notificarea speciala prin care
acesta este incunostintat despre adjudecarea imobilului situat in comuna D.
conform publicatiei de vanzare nr. 79 si procesului-verbal din data de
15.11.2004. In aceste conditii, termenul de 15 zile se calculeaza de la
aceasta data, respectiv 14.12.2004, neputandu-se presupune ca B. N. ar fi
avut cunostinta de vanzarea silita a imobilului sau in conditiile in care
acesteia nu i-au fost comunicate niciun alt act de executare silita.
   Pe fondul contestatiei, instanta a retinut ca asa cum rezulta din
actul de proprietate din data de 08.04.1960, contestatoarea B. N. a fost
improprietarita cu suprafata de 1000 mp teren situat pe raza comunei D.,
sat S., judet N, parcela 1/384 invecinat cu: la F. - teren agricol parcela
1/384, la Vest - cu E. filtranta, la Nord - cu curba 517, la Sud - cu
paraul G., in compensarea terenului cu care a fost expropriata cu ocazia
realizarii barajului E..
   Potrivit actului de proprietate autentificat sub nr. 1943/25.07.1966,
la data de 25.07.1966 contestatoarea a fost improprietarita cu suprafata de
teren de 1415 mp de categorie fanete situat pe raza comunei D., sat S.,
judet N parcela 2/384 invecinat cu: la F. - cota lacului 517, la Vest -
parcela 1/384, la Nord - plantatie silvica si la Sud - drumul comunal si
suprafata de 6742 mp teren fanat situat in comuna D. sat E., parcela 49,
invecinat cu la F. - proprietatea lui T. N., la Vest - cu proprietatea lui
E. E., la Nord - cu hotar M. si M., iar la Sud - cu proprietatea lui M. T..
   Din depozitiile martorilor J. D., E. D. si M. E. rezulta ca pe
terenurile proprietatea contestatoarei, si casa edificata de aceasta, si-au
stabilit locuinta si fiica acesteia E. B. impreuna cu sotul ei, E. G,
acestia convietuind si in prezent.
   Din adeverinta eliberata de Primaria Comunei D. nr. 665/2005, rezulta
ca din anul 1971 contestatoarea a inzestrat-o verbal pe fiica ei cu
suprafata de teren de 0,83 ari teren, acesta fiind trecut in rolul
numitului E. G.
   Prin contractul de ipoteca autentificat sub nr. 9858/16.05.1995 de
fostul Notariat de Stat Judetean N, E. G si E. B. au garantat cu imobilul
alcatuit din locuinta si teren aferent in suprafata de 2500 mp situat in
intravilanul comunei D., invecinat cu: la Nord - proprietatea lui B. J., la
Sud - proprietatea lui B. J., la F. - drum satesc  si la Vest - padure,
restituirea unui credit acordat catre SC T. S. SRL, in baza contractului de
credit nr. 4565 din 16.05.1995 in favoarea SC E. SA.
   Pentru ca imprumutul nu a fost restituit, lichidatorii SC E. SA au
procedat la executarea silita a debitorilor garanti E. G si E. B., in baza
contractului de ipoteca. In urma licitatiei publice din data de 30.11.2004,
executorul bancar E. E. a vandut imobilul compus din locuinta in suprafata
de 75,79 mp, bucatarie in suprafata de 29,14 mp, grajd in suprafata de 20
mp, sopron in suprafata de 35 mp si teren aferent in suprafata de 2500 mp
situate in intravilanul comunei D., sat S., judet N, invecinat cu la Nord -
proprietatea lui B. J., la Sud - proprietatea lui B. J., la F. - drum
satesc, la Vest - padure. Bunurile au fost cumparate si adjudecate de
intimatul B. O., eliberandu-se actul de adjudecare nr. 79/Ex/2000 din data
de 30.11.2004.      Incercandu-se  predarea  silita  a  bunurilor,
proprietara acestora, numita B. N. s-a opus, dovedind pe calea acestei
actiuni ca debitorii garanti au ipotecat un bun care nu era proprietatea
lor.
    Din actele de proprietate depuse la dosar  rezulta,  in  mod
neindoielnic, faptul ca  proprietara  a  imobilelor  in  cauza  este
contestatoarea. In ceea ce priveste constructiile edificate pe aceste
terenuri, instanta retine ca potrivit dispozitiilor potrivit disp. art.488
C.civ. "tot ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul  se  cuvine
proprietarului lucrului", iar conform dispozitiilor art. 492 C.civ. " orice
constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului,
sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamant  cu
cheltuiala sa si ca sunt ale sale pana ce se dovedeste din contra" .
Asadar, ca efect al accesiunii imobiliare,  contestatoarea  este  si
proprietara constructiilor existente pe terenurile ce-i apartin, fapt
confirmat si de martori audiati in cauza, care au declarat ca acestea au
fost edificate de sotii B..
   Intervenienta a invocat dobandirea de catre debitorii garanti a
dreptului de proprietate asupra imobilelor  in  cauza  prin  efectul
prescriptiei achizitive de 30 de ani.
   Conditiile referitoare la constatarea prescriptiei achizitive, nu
sunt indeplinite, intrucat din probele administrate nu rezulta ca posesia
asupra terenului a fost exercitata de debitori sub nume de proprietari.
Astfel, din declaratiile martorilor audiati in cauza rezulta ca in sat
contestatoarea este cunoscuta ca fiind proprietara, si nicidecum debitorii
garanti.
   Desi intervenienta sustine ca ei s-au comportat ca proprietari,
platind impozitul aferent imobilelor (fapt nedovedit de altfel), instanta
apreciaza ca faptul ca acestia ar fi achitat impozitul nu reprezinta o
dovada absoluta a dreptului de proprietate a acestora asupra terenului,
deoarece impozitul poate fi achitat nu numai de catre proprietarul real al
terenului ci si de alte persoane.
   In ceea ce priveste conditia posesiei utile a reclamantului se
constata ca aceasta este afectata de viciul echivocului, in sensul ca
exista incertitudine asupra apartenentei elementului intentional, intrucat
atat debitorii garanti, cat si contestatoarea au folosit si continua sa
foloseasca imobilele, fara a se putea preciza daca acestia s-au comportat
in calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilelor din
ziua in care a intrat in stapanire, sau, din contra, sunt simpli detentori
precari, avand doar ingaduinta folosirii acestor bunuri.
   Pe cale de consecinta, instanta a constatat ca sotii E. au ipotecat
un bun care nu era proprietatea lor, acest lucru fiind posibil intrucat
banca in favoarea careia a fost ipotecat nu a verificat daca acestia sunt
proprietarii bunurilor in baza unui inscris autentic constitutiv sau
translativ de drepturi, multumindu-se doar sa verifice o adeverinta prin
care se confirma ca bunurile erau inscrise in rolul agricol al acestora
(neluand in considerare ca inscrierea unui bun in rol se face pe baza
declaratiei persoanei, avand rol declarativ si neconstituind o dovada a
dreptului de proprietate).
   Din rapoartele de expertiza tehnica topografica si a suplimentului de
expertiza efectuate in cauza rezulta ca exista identitate intre terenurile
proprietatea contestatoarei si cele adjudecate de catre intimat. Astfel
instanta urmeaza a admis cererea principala si a respins cererea de
interventie in interes propriu si in interesul adjudecatarului formulata de
lichidatorii SC E. SA, SC E. Business S. T.s J. si S. Insolvency
Specialists T..
   Impotriva sentintei au declarat apel-intimatul adjudecatar B. O. si
E. B.G.C.P. - prin lichidatori judiciari SC E. Business S. T.s J. si S.
Insolvency Specialists T. P N.
    In apelul declarat intimatul B. O. a criticat  sentinta,  ca
netemeinica si nelegala pentru urmatoarele motive:
   Instanta de fond a acordat plus petitia intimatei atat timp cat s-a
pronuntat in sensul anularii formelor de executare silita incepute in
dosarul de executare nr. 79/Ex/2000 al Corpului Executorilor Bancari -
executor bancar E. E., contestatie cu care nu fusese investita, contestatia
intimatei B. N. avand ca obiect doar anularea formelor de executare
incepute in dosarul nr. 196/2004 al B.Ex.J. E. J..
    In ceea ce priveste exceptia dobandirii dreptului de proprietate de
catre E. G si E. B. asupra bunurilor adjudecate ca efect al prescriptiei
achizitive de 30 de ani, instanta, in mod gresit, a respins-o fara a avea
in vedere probele administrate in  cauza,  respectiv:  adresele  nr.
1267/5.09.2000 si nr. 396/1.02.2005 din partea Primariei D. si rolul
agricol; adresa nr. 2211/7.09.2000 de  la  Primaria  D.  si  adresa
nr. 3270/16.05.1995 de la Notariatul de Stat N; contractul de garantie
imobiliara din 15.11.1995 semnat de E. G si E. B., in care acestia
declara ca imobilul care se ia in inscriptie ipotecara  a fost  dobandit
prin "cumparare,  constructie"; procesul verbal incheiat la 13.10.1997 de
reprezentantul E. din care rezulta ca garantii E. G si B., in calitate de
proprietari ai bunurilor cu care au garantat contractul de credit si extras
din evidenta titularilor de contracte de lana in care la poz. 460, E. G
figureaza cu terenurile primite de zestre de la B. N., inca din anul 1964,
terenuri printre care se gaseste si terenul adjudecat.
   De altfel, niciodata pe parcursul derularii procedurilor in dosarul
nr. 79/Ex/2000 sau in timpul organizarii si desfasurarii  licitatiei
publice, E. G si E. B. nu au sustinut altceva decat ca ei sunt proprietarii
bunurilor imobile licitate: 2.500 mp teren si constructiile: casa, grajd,
bucatarie, sopron.
   De asemenea, intimata B. N. nu a intervenit vreodata pentru a sustine
contrariul desi avea tot interesul.
   In concluzie, E. G si E. B. au uzucapat bunurile ce fac obiectul
actului de  adjudecare din 30.11.2004 intrucat se  comporta ca buni
proprietari din anul 1964, cand au intrat in posesia lor.
   Nu poate fi acceptata sustinerea instantei de fond potrivit careia
garantii E. G si B. nu ar fi detinut bunurile avand elementul intentional,
psihologic" in exercitarea posesiei asupra bunurilor intrucat atata  timp
cat acestia au garantat un credit la banca cu aceste bunuri  intentia lor
de a convinge pe toata lumea ca sunt proprietari este evidenta.
   Se impune respingerea contestatiei la executare formulata de catre B.
N., intrucat nu s-a facut dovada certa si indubitabila ca aceasta ar fi,
intr-adevar, proprietara bunurilor imobile adjudecate.
   B. N. nu a contestat nici o publicatie de vanzare la
licitatie ce a fost comunicata la domiciliul garantilor-proprietari E. G si
E. B., acolo unde pretinde ca locuieste si ea si acolo unde pretinde ca
este proprietara.
    Totodata,  desi  ipoteca  constituita  a fost  transcrisa  in
registrul de transcrieri, devenind astfel opozabila fata de terti (art.
712 C.proc.civ.), intimata B. N. nu a pretins, din 1995 pana la dosarul de
fata, ca ea este proprietara bunurilor.
   De altfel, ea ar fi avut ocazia sa ia o pozitie si cu ocazia
efectuarii raportului de evaluare de catre expertul bancii, cu ocazia celor
10 licitatii, dar si cu ocazia efectuarii raportului de expertiza in
prezentul dosar.
   A se avea in vedere ca cererea de executare silita imobiliara a
debitorilor E. a fost formulata la 15.08.2000, iar prezenta contestatie a
fost formulata abia la 24.12.2004.
   In ceea ce priveste sustinerea contestatoarei intimate B. N.
cum ca ar fi proprietara bunurilor se observa ca a invocat doua acte de
proprietate din 8.04.1960 si din 25.07.1966, din care rezulta ca a primit
in
proprietate niste suprafete de teren insa nu a putut face dovada si nici
expertul in rapoartele sale de expertiza topocadastru  nu  a  putut
concluziona, cu certitudine si exact, ca terenul de 2.500 mp care s-a
adjudecat este cel la care se refera cele doua acte de proprietate iar
constructiile nu au fost identificate.
   In suplimentul la raportul de expertiza tehnica topocadastru (depus
pentru termenul din 18.05.2006), expertul concluzioneaza ca doar suprafata
de 1965 mp, inscrisa in actul de proprietate din 1959 din parcela 1/384, ar
fi posibil sa se suprapuna, partial, cu suprafata de 2.500 mp din actul ele
adjudecare si "doar in conditiile in care partile nu au obiectiuni cu
privire la amplasament".
   Din rapoartele de expertiza intocmite s-ar putea intelege si ca
nepotul contestatoarei-intimata, E. D. ar fi cumparat in anul 1992 o
suprafata de 900 mp, care la randul ei, asa dupa cum se poate deduce din
lucrarea expertului se suprapune peste suprafata de 1965 mp, insa acesta
nu formuleaza contestatie la executare, pretinzand ca executarea silita s-
ar face asupra terenului sau.
   Dupa cum se poate observa este vorba doar de supozitii in sustinerea
contestatoarei - intimate si nicidecum despre certitudini din partea
expertului, in conditiile in care garantii E. G si E. B. ar fi in stare sa
sustina orice, in conditiile in care contestatia lor la executare, ce a
format obiectul dosarului nr.1955/2004 al J u d e c a t o r i e i  B i c
a z, a fost respinsa definitiv si irevocabil.
   In apelul declarat E. B.G.C.P. - (prin lichidatori judiciari) a
criticat sentinta ca netemeinica si nelegala pentru urmatoarele motive:
   Instanta de fond " respinge cererea de interventie principala si
accesorie formulata de S.C. E. S.A. - prin lichidatori ", fara a motiva
aceasta respingere.
   Or, E. - banca in faliment a formulat cerere de interventie, motivat
de faptul ca asupra imobilului in cauza, proprietatea lui E. G si B., banca
are calitate de creditor ipotecar de S. I, conform contractului de garantie
imobiliara nr.4565/16.05.1995 autentificat de catre Notariatul de Stat sub
nr. 9858/16.05.1995 transcris sub nr. 3170/1995 si acest drept de ipoteca a
facut posibila vanzarea imobilului la licitatie publica si adjudecarea
lui, banca reusind sa recupereze doar o mica parte din datoria de 70.000
lei, pe care o au debitorii fata de banca.
   In al doilea rand, sentinta instantei de fond a fost data ca
aplicarea gresita a legii, respectiv, a dispozitiilor art.401 alin.2 Cod
procedura civila, intrucat B. N. (terta persoana ) a introdus tardiv
contestatia, deoarece vanzarea bunului imobil s-a facut la data  de
30.11.2004, iar contestatia a fost introdusa la data de 24.12.2004,
depasind termenul de 15 zile prevazute de lege.
   Asadar, fiind o contestatie la executare legea stipuleaza clar,
termenul de 15 zile pentru terta persoana, in speta de la data de
30.11.2004, adica de la vanzarea imobilului.
   Cum insa, contestatia a fost facuta cu mult peste 15 zile au invocat
exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, exceptie pe care  instanta
de fond a respins-o interpretand-o in mod evaziv, fara un temei legal,
retinand ca "neputandu-se presupune ca B. N. ar fi avut cunostinta de
vanzarea silita a imobilului sau in conditiile in care acesteia nu i-au
fost comunicate niciun alt act de executare silita".
   Aceasta "presupunere " a instantei este criticabila prin faptul ca
din dosarul de executare rezulta ca pe parcursul a 10 licitatii, actele
premergatoare ale acestora au fost    comunicate debitorilor la adresa
imobilului in cauza.
   Ori,  daca B.  N. este proprietara  acestor imobile,  cum se
poate "presupune" ca nu a avut cunostinta de vanzarea silita a imobilului?
   O alta critica adusa sentintei consta in nerespectarea principiului
disponibilitatii si libertatii procesuale intrucat, in mod unilateral,
instanta a tinut seama numai de apararile contestatoarei respectiv, de
depozitiile martorilor.
   Astfel, instanta face in mai multe randuri referire la depozitiile
martorilor (contestatoarei), dar nu si la declaratiile lui E. G si B. - din
care rezulta ca imobilele sunt proprietatea lor - si la inscrisurile depuse
de banca.
   In motivare, se mentioneaza ca "din probele administrate in cauza,
respectiv depozitiile martorilor audiati, instanta apreciaza ca sotii E. nu
au fost posesori...." neluand in considerare adeverinta de rol agricol care
foloseste  drept  proba  pentru  constatarea  uzucapiunii,  adeverinta
665/23.02.2005 emisa de Primaria com. D. prin care se arata ca E. G a fost
inzestrat de B. N. inca din anul 1964, de certificatul emis de Notariatul
de Stat avand nr. 61215/12.08.1994 din care rezulta ca asupra imobilului +
2500 mp teren aferent, proprietatea lui E. G si E. B. nu s-au gasit
inscrise sarcini e sa greveze imobilul mai sus mentionat.
   Este cunoscut faptul ca, in anul 1995 in sistemul de publicitate
imobiliara aplicabil Judetului N, singurele acte cu privire la imobile erau
adeverintele de la Primarie sau certificatele emise de Notariatul de Stat,
prin care se certifica proprietatea imobilelor si faptului ca sunt sau nu
grevate de sarcini. Aceste documente, mai ales in mediul rural, reflectau
situatia juridica a imobilelor, si de aceea erau folosite mai ales in
situatii de genul contractarii unui credit ce trebuia garantat cu unul sau
mai multe imobile. Aceste inscrisuri privind confirmarea situatiei juridice
a imobilului, a reprezentat  conditia  prealabila  pentru  incheierea
contractului de credit si respectiv, a contractului de garantie, deoarece
era un act al administratiei publice.
    Adresa emisa de Primarie confirma inscrierea bunului in rolul
agricol. Asa cum se afirma  si  in Decizia nr.  357/AC/30.11.2006  a
 T r i b u n a l u l u i    N e a m t in  dosarul  nr. 1756/AC/2006,
adeverinta de rol agricol foloseste drept proba  pentru  constatarea
uzucapiunii, deoarece contine mentiunea ca bunurile au fost primite de
zestre de E. G in anul 1964.
   Potrivit doctrinei juridice uzucapiunea de 30 de ani (art. 1890 Cod
civil) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa existe o posesie
de 30 de ani si posesia sa fie utila, adica neviciata.
   Faptul ca E. G a posedat timp de 30 de ani imobilul in cauza rezulta
din adeverinta nr. 665 din data de 23.02.2005 emisa de Primaria com. D.
prin care se arata ca acesta a fost inzestrat de B. N. inca din anul 1964.
   Fata de cealalta conditie, este de mentionat ca posesia lui E. G si
E. B. asupra imobilului cu care au garantat creditul, a fost continua,
neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar. Faptul ca,
timp de peste 30 de ani E. G a exercitat posesia in mod normal si intr-o
succesiune obisnuita, fara intervale de timp prea mari intre ele, fara acte
de violenta care sa o U., iar posesia a fost publica, fiind exercitata pe
fata, este dovedit de lipsa oricarei contestatii din partea lui B. N..
Aceasta, daca ar fi avut motiv de nemultumire ar fi putut,  de-a lungul
anilor, sa se adreseze printr-o plangere Primariei sau instantei de
judecata. Mai mult in acest sens, contestatoarea, in precizarile facute la
data de 22.03.2005 in dosarul nr. 1945/2004, a recunoscut ca 1-a inzestrat
cu teren E. G si "acest lucru a fost consemnat expres in registrul
agricol".
   Pe langa acestea, jurisprudenta arata ca pentru uzucapiune nu se cere
ca proprietarul lucrului sa aiba cunostinta ca acesta este posedat de
altul.
   Examinand apelurile, in raport de motivele invocate, tribunalul a
retinut, in fapt, urmatoarele:
   Motivul referitor la "plus petitia" invocat de intimatul B. O. este
neintemeiat, intrucat instanta a aratat in motivarea sentintei ca, la data
de 22.03.2005 contestatoarea si-a precizat cererea in sensul ca a inteles
sa conteste orice forma de executare care impiedica exercitarea dreptului
sau de proprietate deci inclusiv cele din dosarul de executare nr.79/2000,
astfel ca instanta a solutionat cauza in limitele investirii.
    Motivele de apel, invocate de ambii apelanti, referitoare  la
tardivitatea contestatiei nu au temei deoarece, contestatoarei (care este
tert fata de executarea silita)  ii sunt aplicabile dispozitiile art.401
(2) Cod procedura civila, care prevad ca termenul de 15 zile curge de la
data efectuarii vanzarii ori de la data predarii silite a bunului.
   In speta, termenul de 15 zile nu poate fi calculat (asa cum a
sustinut apelanta E. - B-G.C.P. - prin lichidatori judiciari) de la data
vanzarii 30.11.2004, pentru ca nu s-a facut nici o dovada certa ca B. N. a
luat cunostinta de vanzare in acea zi sau in zilele urmatoare - pana la
data cand debitorii au fost somati de executorul judecatoresc (23.12.2004)
sa preda imobilele in litigiu.
   Or, imprejurarea ca pe parcursul executarii silite s-au emis si
comunicat debitorilor-garanti E. G si B. acte de executare la adresa
imobilului in cauza, nu dovedeste ca B. N. (care nu a fost parte in dosarul
de executare) a luat cunostinta de data licitatiei, astfel ca la stabilirea
momentului de la care curge termenul de 15 zile nu se pot avea in vedere
simple supozitii.
   In aceste conditii, termenul a inceput sa curga de la data la care
contestatoarea recunoaste ca a luat cunostinta de stabilirea termenului
pentru predarea silita a imobilelor respectiv, de la data de 23.12.2004
(data primirii de catre debitorii-garanti a somatiilor emise de executorul
judecatoresc) in raport de care, contestatia formulata la 24.12.2004 se
incadreaza in termenul prevazut de art.401 (2) Cod procedura civila.
   In ceea ce priveste calitatea contestatoarei de proprietara asupra
bunurilor adjudecate si exceptia dobandirii, prin uzucapiune, de catre
debitorii-garanti a dreptului de proprietate asupra imobilelor, in mod
corect, au fost solutionate de prima instanta.
   Astfel, asa cum rezulta din extrasele de rol agricol, din actul de
proprietate nr.1943/25 iulie 1966 si actul de proprietate incheiat la
8.04.1960, din depozitiile martorilor, extrase de plan cadastral  si
expertiza intocmita in cauza, B. N. a detinut, in proprietate, incepand cu
anul 1959 (cand figureaza in rol) o suprafata de teren de 5334 mp, situata
in comuna D., la punctul denumit "S.", precum si mai multe imobile
constructii, respectiv doua case de locuit - una edificata in anul 1924 si
una in 1960, un grajd edificat in 1950 si o magazie edificata in 1924.
   Din acest trup de teren face parte si suprafata de 2.500 mp
adjudecata in favoarea intimatului B. O..
   Dovada dreptului de proprietate asupra terenului de mai sus a fost
facuta de contestatoare si cu actele de proprietate nr. 1943/25.07.1966 si
actul de proprietate incheiat la 30.11.1959, expertul concluzionand ca
suprafata de 1.285 mp inscrisa in titlu de proprietate incheiat in anul
1959 (pentru care la solicitarea primei instante SC I. SA B, a inaintat
schita anexa cuprinzand parcela 1/384) face parte din suprafata de 2.500 mp
adjudecata la licitatie.
   Expertul a concluzionat, ca in lipsa unei schite anexe la contractul
de vanzare-cumparare nr.1943/25.07.1966, nu poate identifica si trupul de
1415 mp. Or, din cuprinsul actului rezulta ca numitei B. N. i s-a atribuit
in proprietate parcela 2/384 avand ca si vecin, in partea de nord - terenul
din parcela 1/384 (care este tocmai cel identificat de expert - potrivit
titlului de proprietate incheiat in anul 1959), ceea ce conduce la
concluzia ca terenul se afla in continuarea trupului de 1.285 mp.
   De altfel, chiar daca terenul de 1415 mp nu s-ar circumscrie
limitelor trupului de 2.500 mp, imprejurarea ca B. N. este proprietara si a
suprafetei de 1215 mp (diferenta dintre terenul adjudecat si cel inscris in
actul de proprietate din 1959) rezulta din I. cadastrala a comunei D.,
evidentele de rol agricol coroborate cu depozitiile martorilor audiati
(atat la cererea contestatoarei cat si a intimatilor respectiv, J. D., U.
E., E. D. si M. E.).
   In ce privesc constructiile adjudecate si aflate pe suprafata de
2.500 mp teren, este de mentionat ca, asa cum rezulta din raportul de
expertiza si declaratiile numitului E. J. (mandatarul debitorilor garanti),
acestea sunt formate dintr-o casa de locuit si o anexa (care sunt alipite
una de alta), casa de locuit (avand 4 camere si un hol, fiind construita
din lemn si boltari, prin anii 1950-1960, de catre B. N., iar anexa fiind
construita, in urma cu aproximativ 20 de ani de catre debitorii garanti E.
G si E. B. ,compusa din parter si etaj nefinalizat.
   Casa veche le-a fost data lui E. G si E. B. de B. N., cu titlu de
zestre, aspect ce rezulta din extrasele de rol in care E. H. figureaza
inscris, incepand cu anul 1984 cu o casa de locuit edificata in anul 1950.
    Dreptul de proprietate asupra celor doua constructii  apartine
contestatoarei B. N., intrucat inzestrarea nu a avut ca efect transferul
dreptului de proprietate, iar pentru constructia anexa alipita de casa
veche debitorii E. G si E. B. nu au decat un drept de creanta si nu un
drept de proprietate, pentru ca aceasta anexa face corp comun cu imobilul
proprietatea contestatoarei si este amplasata pe terenul acesteia.
   Contestatia formulata apare ca intemeiata si intrucat, cu ocazia
licitatiei s-au adjudecat si o parte din constructiile anexa, respectiv un
grajd in suprafata de 20 mp si un sopron in suprafata de 35 mp care sunt
amplasate tot pe terenul contestatoarei si sunt proprietatea acesteia.
   Astfel, se observa ca in raportul de evaluare, intocmit cu ocazia
constituirii garantiei imobiliare de catre E. G sunt evaluate, ca fiind
proprietatea garantilor, un grajd in suprafata de 20 mp si un sopron de 35
mp pentru care nu se precizeaza anul edificarii sau vechimea constructiilor
si nici nu intocmeste o schita de plan pentru a se vedea amplasamentul
acestora.
   Or, din raportul de expertiza topografica intocmit la prima instanta
a reiesit ca pe suprafata de teren de 2.500 mp, adjudecata, nu se afla
decat doua corpuri de cladire (casa veche edificata in anul 1950 -1960 si
anexa cu parter si etaj edificata de E. G si B.).
   Grajdul si alte anexe se afla pe portiunea de teren alaturata
terenului de 2.500 mp asa cum rezulta din schita anexa a raportului de
expertiza, teren care este tot proprietatea contestatoarei B. N..
   Din extrasele de rol fiscal rezulta ca B. N. figureaza inscrisa inca
din anul 1959 cu un grajd in suprafata de 24 mp edificat in anul 1950 si o
magazie edificata in anul 1924.
   Aceste constructii nu apar evidentiate in rolul agricol a lui E. G
nici ca fiind primite cu titlu de zestre si nici edificate de acesta.
   Rezulta din cele de mai sus ca la licitatia publica s-au vandut
imobile care erau proprietatea contestatoarei (si nu a debitorilor).
   Imprejurarea ca E. G a fost inzestrat de catre B. N. cu o casa de
locuit si cu o suprafata de 12 ari (asa cum rezulta din extrasul de rol
agricol) a carei amplasament nu poate fi stabilit prin raportare la
suprafata de 2.500 mp, in lipsa unor mentiuni ale vecinatatilor celor 12
ari de teren) nu constituie temei al dobandirii dreptului de proprietate
prin uzucapiune, intrucat asa cum au relatat toti martorii audiati, atat
terenul cat si casa de locuit au fost folosite in comun (in tot intervalul
de timp de la inzestrare si pana in  prezent)  de  catre  familia
contestatoarei (B.) si familia debitorilor (E.), acestia gospodarindu-se
impreuna, fara a exista macar o delimitare sau demarcatie a gospodariilor.
   Martorii au declarat ca, in localitate, B. N. este cunoscuta ca
proprietara a gospodariei si ca dupa casatoria fiicei sale E. B. cu E. G le-
a permis acestora sa locuiasca in casa sa si sa se gospodareasca impreuna.
    In  aceste  conditii,retine  tribunalul  cerinta  prevazuta  de
dispozitiile art.1847 Cod civil, respectiv exercitarea unei posesii publice
si sub nume de proprietar nu este indeplinita deoarece E. G si E. B. nu au
exercitat asupra imobilelor o posesie sub nume de proprietar, ci o posesie
precara prin ingaduinta lui B. N..
   Impotriva hotararii pronuntate de instanta de apel  au formulat
recurs intimatul adjudecator B. O. si intervenienta E. B.G.C.P. prin
lichidatori judiciari, ambii recurentii reiterand motivele pe care le-au
invocat si in apel.
   Curtea examinand hotararea recurata in raport de aceste motive si din
oficiu constata recursurile intemeiate pentru considerentele ce vor fi
expuse in continuare.
   Este recunoscut atat in doctrina cat si in jurisprudenta faptul ca
stapanirea de catre unul dintre mostenitori a unui bun  succesoral este
apta de a duce la dobandirea, prin uzucapiune a dreptului de proprietate,
numai daca a intervenit o manifestare exterioara de vointa a mostenitorului
respectiv care sa demonstreze ca el a inteles sa transforme posesia din
comuna in exclusiva, producandu-se o intervertire de fapt a posesiei.
   In cauza Curtea constata ca intervertirea posesiei este pe deplin
dovedita cu probele administrate, respectiv : adresele 1267/5.09.2000, nr.
396/1.02.2005 si 2211/7.09.2000 emise de  Primaria  D.,  adresa  nr.
3270/16.05.1995 de la  Notariatul de Stat N, contractul de garantie
imobiliara din 15.11.1995 semnat de E. G si E. B., procesul verbal incheiat
la 13.10.1997 de reprezentantul E. precum si atitudinea intimatului E. G
care niciodata pe parcursul derularii procedurilor in dosarul de executare
nu a contestat faptul ca este proprietarul bunurilor asupra caruia s-a
facut executarea.
   Plata impozitului pentru bunurile ce fac obiectul executarii de catre
intimat, insati imprejurarea ca acesta impreuna cu sotia sa a  garantat
contractul de credit cu aceste bunuri, sunt manifestari  exterioare din
partea celor doi care demonstreaza faptul ca au inteles sa transforme
posesia comuna in posesie exclusiva, care este exercitata de sotii E.,
potrivit declaratiilor martorilor de la dosar din 1963.
   Constatand pentru considerentele relatate mai sus ca a intervenit
uzucapiunea de peste 30 de ani, curtea va admite cele doua recursuri, va
modifica in tot hotararea recurata in sensul ca admitand apelul va schimba
in parte hotararea apelata, va fi respinsa contestatia la executare ca
nefondata, si admisa cererea formulata pe cale de exceptie de catre
intervenienta privind dobandirea dreptului de proprietate de catre intimati
prin uzucapiune.
    Vor fi neintemeiate din sentinta apelata dispozitiile  privind
respingerea exceptiei tardivitatii contestatiei, respingerea cererii de
interventie principala si restituirea cautiunii si a taxei de timbru care
au fost  temeinic si legal solutionare, si se  va  face  aplicarea
dispozitiilor art. 274 cod pr.civila.
            PENTRU ACESTE MOTIVE
              IN NUMELE LEGII
              D E C I D E
   Admite recursurile formulate de reclamantii B. O. cu domiciliul ales
la D.. Avocat B. E. din P.N, str. (...) (...), .33, .B, .16, jud. N si
E. S.A. N - prin lichidatori E. D. E. S. T. I.P.U.R.L. si R.V.A. J. T.
S.P.R.L. din P.N,(...), . 3, jud. N, impotriva deciziei civile nr. 83/AC
din 02 aprilie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l  N e a m t in
dosarul nr(...).
   Modifica in tot decizia recurata si in consecinta.
   Admite apelurile declarate de cei di apelanti.
   Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca :
   Respinge ca nefondata contestatia la executare.
   Admite cererea de interventie accesorie.
   Admite cererea de constatare a dreptului de proprietate asupra
imobilelor prin uzucapiune de catre debitorii garanti formulata pe cale de
exceptie de catre intevenenta.
   Mentine din sentinta apelata doar dispozitiile referitoare la :
- respingerea exceptiei tardivitatii :
- respingerea cererii de interventie principala;
- respingerea cautiunii si a taxei judiciare de timbru.
   Celelalte dispozitii din sentinta apelata contrare prezentei decizii
vor fi inlaturate.
    Obliga pe mostenitorii intimatei - contestatoare sa  plateasca
reclamantului - intimat B. O. proportional cu cotele succesorale suma de
2.709 RON cu titlu de cheltuieli de judecata efectuare la instanta de fond
si in recurs.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica, azi, 02.XI.2009.
   PRESEDINTE,         JUDECATORI,
  (...) (...) (...) (...)    (...) (...)
                (...) (...) H.
                            GREFIER,
                            U. D.
Red.sent. H. M.A.
Red.d.r. C.V.
U..ct/9 ex.
02.XI.2009


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:



HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013