Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1318

Contencios administrativ si fiscal - anulare act de control taxe si impozite
Instanta: CA TIMISOARA
Faza: Recurs
Data: 10-11-2009

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Problema contencios fiscal - OG 40/2002 - Anulare inlesniri - scris de axel - 4 raspunsuri
Salutare, am o speta in legatura cu care as vrea sa aflu parerea unor persoane mai avizate si cu o practica mai bogata decat mine. Pe scurt, societatea X a incheiat o conventie cu Casa de Sanatate privind inlesniri in baza lui OG 40/2002. Raportul de inspectie fiscala a luat in considerare debitul existent la data de 31.10.2003, majorarile si penalitatile au fost calculate pana la data de 12.12.2003, conventia a fost incheiata la data de 24.12.2003. Drept conditie de acordare a inlesnirilor, ...
Control fiscal PFA - scris de GabrielDicu - 0 raspunsuri
In cazul unui control fiscal care este perioada care poate fi controlata? (Sunt PFA din 2005 si pana acum nu am avut nici un control fiscal). Multumesc o zi buna!
Taxe si impozite - scris de Firtzy - 5 raspunsuri
Stie cineva care sint toate taxele si impozitele pe care trebuie sa le plateasca un angajator pentru un salariat?
Taxe ºi impozite - scris de alegna - 0 raspunsuri
Daca in cazul taxelor si impozitelor exista regementat faptul ca verificarea masei impozabile se face conform unui plan de control,si cum trebuie acesta intocmit?
ROMANIA CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A Operator 2928 SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR NR(...)-19.01.2009 DECIZIA CIVILA NR.1318 Sedinta publica din 10.11.2009 PRESEDINTE : (...) (...) (...) JUDECATOR : (...) (...) JUDECATOR : (...) E. GREFIER: N. T. S-a luat in examinare recursul formulat de reclamantul E. A impotriva sentintei civile nr(...), pronuntata de T r i b u n a l u l A r a d in dosarul nr(...), in contradictoriu cu paratele intimate Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H, Directia Generala a Finantelor Publice A si Autoritatea Nationala a Vamilor B, avand ca obiect anulare act de control taxe si impozite. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta avocat D. N. J. in reprezentarea reclamantului recurent, iar in reprezentarea paratelor intimate autoritati vamale se prezinta consilier juridic E. M.. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care reprezentanta paratelor intimate autoritati vamale depune delegatie si un set de inscrisuri pe care le comunica si cu reprezentantul reclamantului recurent. Avocat D. N. J. solicita acordarea unui nou termen de judecata pentru a depune la dosar practica judiciara si pentru a studia inscrisurile ce i- au fost comunicate astazi. Instanta respinge cererea de amanare formulata avand in vedere ca inscrisurile comunicate nu aduc elemente noi, necunoscute in cauza. Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pentru dezbateri. Reprezentantul reclamantului recurent solicita admiterea recursului, modificare sentintei in sensul admiterii contestatiei cu consecinta anularii actelor administrativ fiscale emise pe seama reclamantului si exonerarea acestuia de la plata sumelor impuse, pentru motivele formulate precum si pentru cele aratate in concluziile scrise pe care le depune, fara cheltuieli de judecata. Arata ca sustine exceptie prescriptiei dreptului organelor vamale de a imputa reclamantului sumele respective, avand in vedere ca termenul de 5 ani este depasit. Consilier juridic E. M. solicita respingerea recursului si mentinerea ca temeinica si legala a hotararii pronuntate de instanta de fond pentru motivele din concluziile scrise pe care le depune. Solicita respingerea exceptiei prescriptiei dreptului autoritatii vamale de a mai stabili obligatii fiscale invocand prevederile art.91 alin.3 din OG 92/2003, unde termenul prescriptiei este de 10 ani in situatia savarsirii unor fapte prevazute de legea penala. In replica reprezentantul reclamantului recurent arata ca in speta nu se pot invoca fapte prevazute de legea penala intrucat nu discutam despre urmarirea penala ci de faptul ca nu exista o condamnare penala. C U R T E A Deliberand asupra recursului de fata, constata urmatoarele: Prin actiunea in contencios administrativ inregistrata la T r i b u n a l u l A r a d la data de 14 07 2008, reclamantul E. A a solicitat in contradictoriu cu paratele Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H si Directia Generala a Finantelor Publice A anularea Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 48 /8 04 2008 si a procesului verbal de control nr. 1640/8 04 2008 emise de autoritatea vamala, precum si a deciziei nr. 272/6 06 2008 emise de Directia Generala a Finantelor Publice A si exonerarea de la plata sumei de 71.058 lei stabilita prin decizia contestata. In motivarea cererii, arata ca pe cale de exceptie invoca lipsa calitatii sale procesuale active in ceea ce priveste operatiunile de import asupra unui autoturism deoarece in toate actele care au stat la baza emiterii deciziei nu se gaseste calitatea sa de mandatar privind importul autoturismului si nu exista raport de cauzalitate intre reclamant si autoritatea vamala, pe motiv ca nu a importat nici un autoturism pe numele sau si nu a avut nici un act sau mandat in acest sens din partea vreunei persoane. Considera ca suma stabilita de organele vamale nu este datorata in lumina dispozitiilor art. 660 alin.3 din Normele de aplicare a Codului vamal, deoarece de la 1 ian. 2007, acestea nu mai au aplicabilitate nemaiputand fi solicitate pentru autoturismele introduse in tara cu titlul de taxe vamale, penalitati majorari de intarziere si accize. Cu privire la decizia de solutionare a contestatiei, privind anularea procesului verbal de control, apreciaza ca declinarea competentei solutionarii acestei contestatii de catre Directia Generala a Finantelor Publice A este nelegala pentru ca procesul verbal este o anexa a deciziei pentru regularizarea situatiei emisa de organele vamale, astfel ca parata Directia Generala a Finantelor Publice A este competenta sa se pronunte si cu privire la anularea actului accesoriu celui principal. Prin precizarea de actiune, depusa la termenul din data de 10 noiembrie 2008, reclamantul arata ca intelege sa cheme in judecata in calitate de parata si Autoritatea Nationala a Vamilor B solicitand anularea acelorasi acte. In notele de sedinta depuse la dosar reclamantul invoca exceptia prescriptiei organului fiscal de a stabili obligatii fiscale raportat la dispozitiile art. 91 din O.G. nr. 92/2003, sustinand ca actele atacate au fost emise de parate dupa trecerea unui interval de timp de peste 6 ani de la data introducerii in tara a autoturismului marca Volkswagen Golf ( 20 02 2002), iar potrivit textului de lege mentionat, dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale, se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel. Prin intampinarea depusa la dosar parata Directia Generala a Finantelor Publice A a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata aratand in motivare ca prin ordonanta de scoatere de sub urmarire penala din data de 19 06 2007 pronuntata in dosarul nr. 828/P/2006 de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l H u n e d o a r a, s-a constatat ca reclamantul a beneficiat de facilitati la importul de autoturisme si este raspunzator de prejudiciul adus autoritatii vamale prin aplicarea unui regim tarifar preferential fara drept, prin prezentarea unor documente falsificate. Ca urmare, Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H a emis decizia pentru regularizarea situatiei nr.48 /8 04 2008 prin care s-au stabilit in sarcina reclamantului obligatii vamale de plata impreuna cu majorari de intarziere aferente in suma totala de 71.058 lei . Mentioneaza ca initial organele vamale, in baza actului de control nr. 318 din 1 08 2007, au stabilit aceste obligatii vamale in sarcina numitului E. E. dar ca urmare a contestatiei formulate de acesta, a fost emisa Decizia 42 /6 03 2008 de catre Directia Generala a Finantelor Publice B prin care a fost desfiintata decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal si a fost emisa o noua decizie in acest sens, in sarcina reclamantului ca urmare a prevederilor ordonantei de scoatere de sub urmarirea penala din 19 06 2007 a Parchetului de pe langa T r i b u n a l u l H u n e d o a r a. Considera parata ca avand in vedere ca operatiunea vamala de import a autoturismului Volkswagen Golf a avut loc in anul 2002 inainte de aderarea Romaniei la U.E., organele vamale in mod corect si legal au stabilit obligatii vamale in sarcina reclamantului care erau scadente inainte de data aderarii - 1 01 2007. Sustine de asemenea ca este neintemeiata actiunea reclamantului si cu privire la solutia de declinare a competentei privitoare la capatul de cerere al contestatiei privind anularea procesului verbal de control nr.1640/ 8 04 2008, in favoarea Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale H deoarece controlul a fost efectuat de autoritatile vamale H si competenta revine organelor fiscale din raza de activitate a acestor autoritati vamale, respectiv cele din H. Prin sentinta civila nr(...), pronuntata in dosarul nr(...), T r i b u n a l u l A r a d a respins actiunea in contencios administrativ precizata formulata de reclamantul E. A impotriva paratilor Directia Generala a Finantelor Publice A, Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H si Autoritatea Nationala a Vamilor B pentru anularea Deciziei nr.48 / 8 04 2008 si a Procesului verbal de control nr. 1640/08 04 2008 emise de autoritatile vamale si a Deciziei nr. 272/ 06 06 2008 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice A precum si exonerarea de la plata obligatiilor suplimentare stabilite de organele vamale in cuantum de 71.058 lei. Fara cheltuieli de judecata. In motivarea solutiei pronuntate, prima instanta a retinut urmatoarele: Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active s-a constatat ca potrivit ordonantei de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni administrative, pronuntata in 19 06 2007 in dosar nr. 828/P/2006 de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l H u n e d o a r a, reclamantul a fost cercetat penal pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune prev. de art. 215 alin.1 Cod penal si de folosire la autoritatea vamala a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate prevazute de art. 178 din Legea nr. 141/1997, dispunandu-se scoaterea de sub urmarirea penala pentru infractiunile prev. de art. 215 Cod penal si art.178 din Legea nr. 141/1997 si de neincepere a urmaririi penale pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata intrucat a intervenit prescriptia. In aceasta situatie, rezultand din actele de urmarire penala ca in cursul lunii februarie 2002, reclamantul folosindu-se de documente falsificate a obtinut facilitati fiscale la vama pentru autoturismul marca Volkswagen Golf pe care l-a inmatriculat in circulatie si ulterior l-a vandut, instanta a respins exceptia invocata deoarece din starea de fapt retinuta in dosarul penal, rezulta ca reclamantul a fost importatorul de fapt al autoturismului in cauza. Referitor la exceptia prescriptiei dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale, instanta a constatat ca potrivit art. 91 alin.1 din O.G. nr. 92/2003, dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani cu exceptia cazului in care legea dispune altfel iar potrivit alin.3 , dreptul de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazuta de legea penala. Rezultand din actele de urmarire penala ca reclamantul a fost sanctionat cu amenda administrativa de 1000 lei potrivit art.91 Cod penal pentru fapta prev. de art. 215 Cod penal si art.178 din Legea nr. 141/1997, in speta sunt aplicabile disp. art.91 alin.3 din O.G. nr. 92/2003, astfel ca dreptul organelor vamale de astabili obligatii fiscale nu este prescris deoarece nu s-au implinit 10 ani de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune respectiv, data importului autoturismului - 20 02 2002. Cu privire la fondul cauzei instanta a constatat ca prin decizia nr. 48 /8 04 2008 si procesul verbal de control nr.1640/ 8 04 2008, emise de parata Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H, s-au stabilit in sarcina reclamantului taxe vamale accize si TVA cu majorari de intarziere aferente pentru perioada 20 02 2002 - 8 04 2008, in suma totala de 71.058 lei constatandu-se ca acesta a beneficiat de facilitati vamale la importul unui autoturism marca Volkswagen Golf pe care ulterior l-a vandut, folosind documente intocmite in fals pe numele altei persoane, respectiv adeverinta de revolutionar si imputernicire fapte pentru care i-a fost aplicata o sanctiune cu caracter administrativ potrivit art.91 Cod penal. In aceasta situatie,cum reclamantul a fost importatorul de fapt al autoturismului pentru care a beneficiat de facilitati in sensul scutirii de plata obligatiilor vamale, in mod corect organele vamale au stabilit in sarcina sa obligatiile de plata a taxelor vamale, accizelor si TVA ului, deoarece documentele in baza carora i-au fost acordate facilitatile s-au dovedit a fi falsificate asa cum s-a retinut prin ordonanta din data 19 06 2007 a Parchetului de pe langa T r i b u n a l u l H u n e d o a r a. Impotriva deciziei pentru regularizarea situatiei si a procesului verbal de control intocmit de organele vamale, reclamantul a formulat contestatie care a fost respinsa prin decizia nr. 272 / 6 06 2008 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice A. Decizia atacata prin care s-a solutionat contestatia reclamantului, a fost motivata in fapt si in drept potrivit metodologiei stabilite de O.G. nr. 92/2003, instanta neconstatand motive temeinice care sa atraga nulitatea sau sa determine anularea acesteia. S-a retinut ca organul de solutionare a contestatiei a procedat corect si in privinta declinarii competentei de solutionare a capatului din contestatie indreptata impotriva procesului verbal de control nr. 1640/ 8 04 2008 deoarece toate actele vamale contestate de catre reclamant, au fost intocmite de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H, astfel ca solutionarea contestatiei impotriva procesului verbal de control revine autoritatilor fiscale din jud. H, in raza de competenta a carora se afla Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen legal reclamantul E. A solicitand modificarea sentintei recurate cu consecinta admiterii actiunii asa cum a fost formulata si anularea actelor administrativ fiscale constand in decizia de regularizare nr.48/08.04.2008 si a procesului verbal de control nr.1640/08.04.2008, decizia nr.272/06.06.2008 si exonerarea reclamantului de la plata sumei de 71.058 lei. In motivarea recursului se arata ca hotararea primei instante este nelegala si netemeinica cata vreme a retinut in sarcina reclamantului calitatea de principal obligat la plata sumei de 71.058 lei stabilita prin decizia nr.272/06.06.2008 desi actele vamale nu au fost intocmite pe numele reclamantului, neexistand nici un raport intre acesta si autoritatea vamala, autoturismul respectiv fiind inmatriculat in tara pe numele numitului D. B.. Un alt motiv de recurs vizeaza interpretarea gresita de catre instanta a dispozitiilor cuprinse la art.91 alin.1 OG 92/2003 privind prescriptia dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale. Recurentul sustine astfel faptul ca ii sunt aplicabile dispozitiile cuprinse la alin.1 potrivit carora dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel si nu sunt incidente dispozitiile cuprinse la alin.2 si 3 intrucat textul de lege face referire la savarsirea unei fapte penale si in consecinta nu se poate realiza o confuzie intre o fapta penala si sanctionarea acesteia si o masura administrativa care se aplica in situatia in care se constata inexistenta unei fapte penale. Reclamantul a criticat hotararea primei instante si prin raportare la faptul ca aceasta nu s-a pronuntat asupra consecintelor ce le putea produce prezentarea certificatului EUR 1 depus la dosarul primei instante. In drept s-au invocat dispozitiile art.304 pct.9 si 3041 Cod procedura civila. Prin intampinarea depusa la dosar, intimata Directia Generala a Finantelor Publice A a solicitat respingerea recursului si mentinerea ca legala si temeinica a hotararii primei instante aratand ca prin ordonanta de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni administrative pronuntata in dosarul 828/P/2006 al Parchetului de pe langa T r i b u n a l u l H u n e d o a r a s-a constata ca reclamantul E. A a beneficiat de facilitati la importul de autoturisme si este raspunzator de prejudiciul adus autoritatii vamale prin aplicarea unui regim tarifar preferential fara drept in urma prezentarii unor documente falsificate, motiv pentru care s-a emis decizia de regularizare nr.48/08.04.2008 prin care s-au stabilit in sarcina reclamantului drepturi vamale de plata in suma totala de 71.058 lei. In mod corect prima instanta a respins exceptia prescriptiei dreptului organelor vamale de a stabili obligatii fiscale in sarcina reclamantului intrucat acest drept se prescrie in termen de 10 ani rezultand din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Intimata Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale T nu a depus intampinare dar prin notele de sedinta si concluziile scrise a sustinut solutia primei instante, aratand ca in fapt calitatea de debitor vamal al reclamantului a fost constatata ca urmare a retinerii savarsirii faptei de catre organele de urmarire penala, fiind astfel incidente si dispozitiile art.91 alin.3 din OG 92/2003. La dosar s-au depus urmatoarele: copie recurs, intampinare, chitanta pentru plata taxei de timbru, note de sedinta, concluzii scrise, delegatie, dosarul administrativ ce a stat la baza emiterii deciziei atacate si a fost atasat dosarul 828/P/2006 al Parchetului de pe langa T r i b u n a l u l H u n e d o a r a. Analizand hotararea recurata prin prisma motivelor de recurs, a probelor administrate si a dispozitiilor legale incidente, inclusiv art.3041 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele: Prin Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni administrative din data de 19.06.2007 pronuntata in dosarul nr. 828/P/2006, a rezultat ca reclamantul E. A utilizand documente falsificate constand in adeverinta de revolutionar nr.18/470/24.01.2001 (modificat 2002) si imputernicirea nr.8469/14.02.2002 a B.N.P. N. E. de reprezentare pe numele d-lui D. B. din B, a obtinut facilitati fiscale in vama prin importul unui autoturism marca Volkswagen Golf pe care l-a inmatriculat in circulatie si ulterior l-a vandut. Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H a emis decizia de regularizare nr.318/01.08.2007 stabilind in sarcina d-lui D. B. drepturi vamale si accesorii in suma de 74.569 lei. Ulterior, ca urmare a contestatiei formulate prin decizia 42/06.03.2008 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice B s-a procedat la desfiintarea deciziei atacate cu stabilirea obligatiei organelor fiscale din cadrul Directiei Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale T de a proceda la un nou control pentru aceeasi perioada si acelasi obiect, retinand ca nu a rezultat din cuprinsul deciziei atacate motivul de fapt si de drept pentru care organele vamale au concluzionat ca numitul D. B. datoreaza obligatiile vamale respective. Ca urmare, s-a emis decizia de regularizare nr.48/08.04.2008 emisa de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H prin care s-a retinut in sarcina reclamantului un total de plata de 71.058 lei taxe vamale si accesorii intrucat conform Ordonantei anterior mentionate reclamantul a folosit documente falsificate beneficiind de facilitati vamale in acest sens. Impotriva acestei decizii si a procesului verbal de control nr.1640/08.04.2008 reclamantul a formulat contestatia prevazuta de art.205 si urm. Cod procedura fiscala, invocand in principal lipsa calitatii procesuale de debitor pe considerentul inexistentei unor raporturi cu autoritatea vamala precum si caracterul de plata nedatorata ca urmare a intrarii in vigoare a noului cod vamal. Directia Generala a Finantelor Publice A prin decizia nr.272 din 06.06.2008 a respins contestatia reclamantului retinand ca in mod corect organele vamale s-au indreptat impotriva acestuia pentru recuperarea datoriei vamale avand in vedere ca solutia penala s-a pronuntat in baza art.10 alin.1 lit.b indice 1 Cod procedura penala. Prima instanta a mentinut actele administrative anterior mentionate retinand in mod corect faptul ca reclamantul a fost in fapt importatorul autoturismului pentru care a beneficiat de facilitati in sensul scutirii de la plata obligatiilor vamale si in conditiile in care aceste facilitati au fost acordate prin prezentarea unor documente false, reclamantul datoreaza taxele vamale stabilite in sarcina sa. De asemenea, instanta de fond a retinut incidenta dispozitiilor art.91 alin.3 Cod procedura fiscala in ceea ce priveste prescriptia dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale. Referitor la criticile formulate de reclamant impotriva acestei hotarari, Curtea le apreciaza ca neintemeiate intrucat din cuprinsul Ordonantei de scoatere de sub urmarire penala a rezultat ca reclamantul a obtinut facilitati in vama pe baza unor documente falsificate, astfel incat stabilirea raporturilor juridice intre reclamant si autoritatea vamala s-a realizat insasi de catre organul de urmarire penala care a concluzionat in sensul ca reclamantul a savarsit infractiunile de inselaciune si folosire la autoritatea vamala a documentelor vamale falsificate, dar, in conditiile in care acesta nu avea antecedente penale, necomitand alte asemenea fapte si avand o ocupatie stabila s-au apreciat incidente dispozitiile art.18 ind.1 Cod penal dispunandu-se astfel scoaterea de sub urmarire penala conform art.10 lit.b ind.1 C.p.p. si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ conform art.91 Cod penal. S-a mai retinut totodata ca referitor la prejudiciul creat organelor vamale acestea pot actiona in instanta pe cale civila, solutie ce este conforma cu dispozitiile cuprinse la art.346 alin.2 Cod procedura penala, unde se arata ca in cazul prevazut de art.10 alin.1 lit.b ind.1, ori cand instanta a constatat existenta unei cauze care inlatura caracterul penal al faptei sau ca lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii instanta poate obliga la repararea pagubei materiale si a daunelor morale potrivit legii civile. Aceasta inseamna ca organele de urmarire penala, prin solutia pronuntata au retinut savarsirea de catre reclamantul E. A a faptei privind prezentarea la autoritatile vamale a unor documente vamale falsificate cu consecinta faptului ca reclamantul a beneficiat in mod nejustificat de facilitati vamale iar faptul ca nu s-a procedat la condamnarea acestuia prin aplicarea unei pedepse penale nu inseamna ca fapta nu a produs consecinte in patrimoniul autoritatilor vamale, acestea fiind indreptatite sa procedeze la recuperarea prejudiciului conform dispozitiilor cuprinse in Codul vamal, iar potrivit art.100 alin.3 din Legea 86/2006 in cazul in care dupa reverificarea declaratiei vamale sau dupa controlul ulterior rezulta ca dispozitiile care reglementeaza regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informatii inexacte sau incomplete, autoritatea vamala va lua masuri pentru regularizarea situatiei tinand seama de noile elemente de care dispune. In consecinta Curtea retine ca reclamantul este direct obligat la plata datoriei vamale rezultata din decizia de regularizare contestata intrucat organele de urmarire penala au retinut ca acesta a beneficiat de facilitati vamale prin prezentarea unor documente false. Referitor la exceptia prescriptiei dreptului organelor fiscale de a proceda la stabilirea obligatiilor fiscale in sarcina recurentului, Curtea nu-si poate insusi interpretarea data de acesta dispozitiilor cuprinse la art.91 OG 92/2003 intrucat desi potrivit alin.1 dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel, prin dispozitiile cuprinse in alin.3 se stabileste dreptul de stabilire a obligatiilor fiscale in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala iar acest text de lege este pe deplin aplicabil in situatia reclamantului si face referire la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala fara a distinge in functie de modalitatea in care s-a procedat la pedepsirea unei asemenea fapte penale. Ca atare, reclamantul nu poate sustine ca se face o confuzie intre fapta penala si sanctionarea acesteia si masura administrativa ce se aplica in situatia inexistentei unei fapte penale intrucat, in speta, s-a constatat ca fapta exista dar s-a dispus aplicarea unei sanctiuni administrative, prin aceasta neinlaturandu-se insa raspunderea civila a reclamantului pentru prejudiciul cauzat prin savarsirea faptei. Referitor la motivul de recurs constand in critica adusa hotararii primei instante pe considerentul ca nu a analizat certificatul EUR 1 depus la dosar, Curtea retine, in principal, faptul ca nici prin contestatia formulata pe cale administrativa conform art.205 si urm. Cod procedura fiscala si nici prin actiunea introductiva sau prin notele de sedinta depuse la termenul de judecata din 20.10.2008 reclamantul nu a invocat ca si motiv de nelegalitate al actelor administrativ fiscale atacate, faptul ca organele fiscale nu au tinut cont de acest certificat de origine. Aceste sustineri au fost formulate de reclamant pentru prima data prin motivele de recurs si reprezinta astfel o modificare nepermisa a cauzei actiunii asa cum rezulta din coroborarea dispozitiilor art.294 alin.1 cu art.316 Cod procedura civila, in recurs nefiind permisa schimbarea cauzei cererii de chemare in judecata si nici formularea de alte cereri noi. In conditiile in care reclamantul nu a investit prima instanta cu analiza legalitatii actelor administrativ fiscale din perspectiva depunerii certificatului EUR 1, nici nu poate proceda la criticarea acestei hotarari pe considerentul ca instanta de fond nu a retinut din oficiu aplicabilitatea certificatului de origine. Se mai observa, raportat la acelasi aspect, faptul ca reclamantul a depus doar o copie a acestui certificat si nu a facut nici o referire privitoare la data depunerii acestui certificat la autoritatea vamala in conditiile in care conform art.23 din Protocolul privind definirea notiunii de "produse originare", dovada originii este valabila 4 luni de la data emiterii in tara exportatoare si trebuie prezentat in termenul mentionat autoritatilor vamale ale tarii importatoare cu ocazia indeplinirii formalitatilor vamale de import definitiv in vederea acordarii preferintelor tarifare. In conditiile in care autoritatile vamale au negat depunerea acestui certificat in termenul prevazut de art.23 din Protocol iar reclamantul nu a criticat actele administrativ fiscale din perspectiva acestui fapt, Curtea apreciaza ca acest motiv de recurs este nejustificat. Pentru considerentele de fapt si de drept anterior mentionate si vazand si dispozitiile art. 312 alin.1 teza a II-a Cod procedura civila, Curtea va respinge ca neintemeiat recursul declarat de reclamant. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de recurentul E. A impotriva sentintei civile nr. 1095/8.12.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l A r a d in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimatii Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale H, Autoritatea Nationala a Vamilor B si Directia Generala a Finantelor Publice A. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica din 10.11.2009. PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR (...) (...) (...) (...) (...) (...) E. GREFIER N. T. Red.A.P./03.12.2009 Tehnored.M.S./04.12.2009 Ex.2 Prima instanta: T r i b u n a l u l A r a d - judecator J. D. ROMANIA CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A Operator 2928 SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR NR(...)-19.01.2009 C a t r e Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l H u n e d o a r a Alaturat va restituim dosarul nr.828/P/2006 privind pe E. A, dosar solicitat de noi in vederea solutionarii recursului formulat de reclamantul E. A impotriva sentintei civile nr(...), pronuntata de T r i b u n a l u l A r a d in dosarul nr(...), in contradictoriu cu paratele intimate Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale H, Directia Generala a Finantelor Publice A si Autoritatea Nationala a Vamilor B, avand ca obiect anulare act de control taxe si impozite. Dosarul cusut si numerotat contine 179 file. Va multumim pentru colaborare. PRESEDINTE SECTIE JUDECATOR (...) E. GREFIER N. T. Tehnored.M.S./04.12.2009 Ex.2

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 633 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea DEC. NR. 379/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 177 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 171/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 571 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.NR.112/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 542 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com