Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 886

Civil - partaj bunuri comune
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Recurs
Data: 11-11-2009

Discutii similare pe forum

Bunuri obtinute la partaj, bunuri comune? - scris de BogdanDon - 0 raspunsuri
Ma aflu in urmatoarea situatie: ma voi casatori in curand, insa am mai fost casatorit in trecut, si dupa divort nu am facut partajul. Daca ma casatoresc, bunurile obtinute la partaj vor deveni bunuri comune? Cum fac sa nu se intample acest lucru? Nu de alta, dar am invatat sa fiu mai atent, pentru ca niciodata nu se stie...
PARTAJ BUNURI COMUNE ... - scris de ANTOANELLA_36 - 0 raspunsuri
Imi cer mi de scuze pt. greselile gramaticale,sunt in timpul serviciului si v-am scris urgent cind am putin timp liber. Mii de multumiri!
Partaj bunuri comune - scris de Hekate - 0 raspunsuri
Speta: Actiune Partaj bunuri comune In speta in cauza una dintre parti a adus inscrisuri din care rezulta existenta unui credit personal, prin proces de partaj, sotul cere instantei sa dispuna plata a jumatate din acel credit de catre cealalta parte(sotia) pe considerentul ca sunt creante comune fiind dobindite in timpul casatoriei. Acel credit a fost folosit pentru achizitionarea unei masini sport(aceasta fiind a doua masina), dupa cumparare aceasta masina e vinduta tot in timpul casa...
Partaj bunuri comune - scris de dmb - 1 raspunsuri
buna ziua! un proces de partaj din 2008 nu s-a terminat nici pana acum. s-a dat ca definitiv procentajul. s-a facut recurs pentru valoare, s-a trimis spre rejudecare, s-au facut 3-4 expertize (este vb de un apartament) si acum e in pronuntare. as vrea sa va cer o parere, daca se poate face un recurs (de catre cealalta parte) la noua hotarare de dupa rejudecare pentru valoare. alt movit de recurs nu cred ca ar putea avea...sau alte probe. si daca se face recurs e necesara inca o expertiza dupa to...
Partaj bunuri comune - scris de andromeda2010 - 0 raspunsuri
Va rog sa-mi dati un sfat in urmatoarea speta. Reclamanta si familia ei au avut o casa pe vremea lui Ceausescu, care s-a demolat in 1981. In urma demolarii i s-a atribuit reclamantei un apartament de 2 camere (si parintilor ei un altul la fel). Reclamanta era deja casatorita si avea deja 4 copii. In situatia data(sot, 4 copii) a solicitat un apartament mai mare si i s-a dat unul de 5 camere, pentru care acum cere partajul. Intrebarea mea este: pot solicita partaj 70%reclamanta si 30%parat, in...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L P L O I E S T I -Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie- D E C I Z I A NR.886 Sedinta publica din data de 11 noiembrie 2009 Presedinte - (...) (...) Judecatori - (...) (...) (...) - (...) E. Grefier - D. D. Pe rol fiind judecarea recursului declarat de reclamanta (...) I.T.C. T. B, cu sediul in B-dul (...), sector 1, nr.61, cod postal (...), impotriva deciziei civile nr.498 din 26 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l P r a h o v a, in contradictoriu cu intimatii parati E. U. si E. F., ambii domiciliati in comuna U., cod postal (...), judetul P. La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns recurenta reclamanta (...) I.T.C. T. B reprezentata de consilier juridic U. B., lipsind intimatii parati E. U. si E. (...). Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care a invederat instantei ca recursul este netimbrat, iar intimatii parati au depus la dosar intampinare, precum si un proces verbal de licitatie incheiat la 30.07.2009 de B.E.J.O. F.-N.. Consilier juridic U. B., pentru recurenta reclamanta, depune la dosar ordinul de plata nr.477/10.11.2009, timbrul judiciar in valoare de 0,15 lei, ce s-au anulat la dosar, copie de pe citatia nr(...) si o copie de pe actiunea formulata de E. (...) prin care solicita a se constata ca terenul de 1514 mp si casa de locuit mentionate la pct.1, sunt bunuri comune dobandite impreuna cu intimatul E. U. in timpul casatoriei, precum si intampinare formulata in respectivul dosar. Se comunica reprezentantului recurentei copie de pe intampinarea formulata de intimatii parati. Consilier juridic U. B., avand cuvantul pentru recurenta reclamanta, declara ca nu mai are alte cereri de formulat in cauza. Curtea constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul recurentei in sustinerea recursului. Consilier juridic U. B., avand cuvantul pentru recurenta reclamanta, sustine oral motivele de recurs, aratand in esenta ca decizia atacata este nelegala, atat prin incalcarea cat si prin aplicarea gresita a legii. Astfel, arata ca in mod gresit instanta a respins cererea de partaj formulata de reclamanta, ca inadmisibila, avand in vedere dispozitiile art.493 alin.1 cod pr.civila si art.974 cod civil , potrivit carora creditorul personal al unui debitor coproprietar poate formula o actiune pentru imparteala bunurilor personale imobile aflate in proprietate comuna. Totodata, arata ca instanta a incalcat dispozitiile art.3 cod civil, precum si dispoz.art.21 din Constitutia Romaniei. Mai mult, arata ca s-au depus acte la dosar din care rezulta ca bunurile debitorului sunt in coproprietate si ca nu are bunuri proprii, motivarea instantei fiind gresita, deoarece dispozitiile art.33 din codul familiei sunt aplicabile numai in cazul unei contestatii la executare. Solicita admiterea recursului, casarea deciziei si trimiterea cauzei spre rejudecare. C U R T E A Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele: Prin actiunea inregistrata pe rolul J u d e c a t o r i e i V a l e n i i d e M u n t e sub nr. 1679/331, reclamanta S.C. J. S.R.L. a chemat in judecata pe paratii E. U. si E. (...), solicitand sa se dispuna partajul bunurilor comune dobandite de parti in timpul casatoriei, prin atribuirea acestora in natura, paratului E. U., cu cheltuieli de judecata. In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca este creditor personal al debitorului E. U., care are obligatia de plata a sumei de 31915,46 lei, rezultata din titlul executoriu - bilet la ordin investit cu formula executorie de Judecatoria Sectorului 1 B. Executarea silita a fost incuviintata de instanta insa nu a putut fi continuata pentru ca debitorul detine bunurile in coproprietate cu sotia lui, E. (...). Aceste bunuri - o casa, o magazie si un teren de 300 mp. - situate in comuna U., jud. P, trebuie evaluate si partajate, debitorului revenindu-i cota de . In drept, au fost invocate dispozitiile art.974 cod civil, art.6731 si urmatoarele cod procedura civila, art.493 alin. 1 cod procedura civila, art.36 alin.2 codul familiei. In sustinerea cererii, s-a solicitat administrarea probelor cu inscrisuri, interogatoriul paratilor si expertiza topografica. Paratii au formulat intampinare, prin care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active si exceptia inadmisibilitatii actiunii. In motivarea intampinarii, s-a aratat ca reclamanta nu are calitate de creditor personal al debitorului E. U., pentru a putea solicita partajarea bunurilor comune, biletul la ordin atestand faptul ca debitoarea este S.C. E. U. U. S.R.L. U.. S-a mai aratat ca, potrivit art.33 codul familiei, creditorii personali ai unuia dintre soti pot urmari bunurile comune numai dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor, iar in cazul de fata, reclamanta nu a facut dovada ca a procedat mai intai la urmarirea bunurilor proprii ale debitorului. Prin sentinta civila nr.413/16.02.2009 a J u d e c a t o r i e i V a l e n i i d e M u n t e s-a respins ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale active si s-a admis exceptia inadmisibilitatii, fiind respinsa cererea formulata de reclamanta ca inadmisibila. Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca prin incheierea din 3 august 2005, Judecatoria Sectorului 1 B a dispus, la cererea creditoarei (...) J. T. B, investirea cu formula executorie a biletului la ordin emis de (...) E. U. U. T. la 18 martie 2004, in favoarea creditoarei, pentru suma de 420.000.000 ROL. In baza acestui titlu, creditoarea a pornit executarea silita, ce a facut obiectul dosarului nr(...) al Biroului Executorului Judecatoresc O. F. N.. In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii active, instanta a retinut ca, efect al avalizarii biletului la ordin, paratul E. U. a devenit obligat, in solidar cu societatea comerciala, fata de reclamanta creditoare. Intr-adevar, avalul este actul juridic prin care o persoana (avalist) se obliga sa garanteze obligatia asumata de debitor, numit avalizat, institutie aplicabila si biletului la ordin. In consecinta, intrucat exista raport de creanta intre reclamanta si parat si identitate intre reclamanta si persoana ce poate pretinde drepturi in contradictoriu cu paratul, instanta de fond a apreciat exceptia ca neintemeiata. Pe de alta parte, instanta de fond a retinut ca cererea de partaj judiciar formulata in conditiile deduse judecatii, este inadmisibila. Astfel, chiar daca avalul da dreptul creditorului sa se indrepte direct impotriva paratului-debitor, exista dispozitii speciale, imperative, care reglementeaza comunitatea de bunuri a sotilor. Potrivit art.33 codul familiei, bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. Cu toate acestea, dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor, creditorul sau personal poate cere impartirea bunurilor comune, insa numai in masura necesara pentru acoperirea creantei sale. Totodata, art.36 alin.2 codul familiei dispune in sensul ca pentru motive temeinice, bunurile comune, in intregime sau numai o parte dintre ele, se pot imparti prin hotarare judecatoreasca si in timpul casatoriei. Prin urmare, din interpretarea acestor norme cu caracter imperativ, rezulta ca impartirea bunurilor comune ale sotilor, la cererea creditorului personal al unuia dintre ei, are caracter de exceptie si nu se poate solicita si dispune decat dupa urmarirea bunurilor proprii. In cazul de fata, urmarirea fireasca trebuia sa respecte urmatoarea ordine: bunurile societatii comerciale si bunurile proprii ale debitorului E. U. (pe rand sau concomitent ca efect al avalului) si la urma bunurile comune (prin impartirea acestora), in masura nesatisfacerii creantei. Din actele de executare comunicate de B.E.J. O. F. N. rezulta ca societatea comerciala detinea bunuri imobile si mobile care ar fi putut fi valorificate, pana la concurenta creantei. Astfel, potrivit procesului verbal incheiat la 22 ianuarie 2007 (fila 41) debitoarea (...) E. U. U. T. figura in evidentele locale cu teren curti- constructii in suprafata de 300 mp. situat in comuna U., jud. P si un mijloc de transport, autoturism marca Ford Focus. Primarul comunei U. a comunicat executorului la 7 februarie 2007 (fila 56) ca potrivit declaratiei de impunere, (...) E. U. U. T. era proprietarul autoutilitarei camion marca R, a unei remorci, a unei autospeciale - furgon, a unui vehicul Mercedes furgon si a unui magazin general, cu o valoare de inventar inregistrata in contabilitate de 4753 lei. In aceste conditii, existand suficiente bunuri imobile si mobile pentru acoperirea creantei, este surprinzatoare cererea creditoarei, aflata la fila 48 din dosar, prin care solicita executorului sa "extinda" executarea si asupra imobilelor bunuri comune ale sotilor. Conventia de esalonare a debitului, incheiata de reclamanta cu debitoarea (...) E. U. U. T. (fila 58), nu poate avea ca efect excluderea de la executarea silita a bunurilor societatii si indreptatirea creditoarei sa urmareasca bunurile comune ale paratilor. Pe de alta parte, din actele de executare comunicate nu reiese ca s- au cautat, in vederea urmaririi, bunuri proprii ale paratului E. U., inainte de a se solicita impartirea bunurilor comune. Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs reclamanta (...) J. T. B, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie. In motivarea recursului, reclamanta a criticat sentinta de fond pentru gresita aplicare a legii. Arata reclamanta ca nu se poate retine ca o actiune de partaj formulata de ea ar fi inadmisibila, intrucat potrivit prevederilor art.493 alin.1 cod pr. civila si art. 974 Cod civil., creditorul personal al unui debitor coproprietar poate formula o actiune pentru imparteala bunurilor imobile aflate in proprietate comuna, ceea ce inseamna ca cererea de partaj este admisibila, instanta avand posibilitatea sa o respinga ca neintemeiata, iar nu ca inadmisibila. In al doilea rand, recurenta arata ca prin cererea de chemare in judecata nu a urmarit bunurile comune ale debitorului, ci a cerut sa se constate care este cota parte a sotului debitor din bunurile comune, nefiind o cauza de executare. De asemenea, s-a mai aratat ca prima instanta a motivat ca nu s-au urmarit bunurile societatii comerciale, dar aplicarea dispozitiilor art.33 si art.36 alin.2 Codul Familiei nu este conditionata de urmarirea mai intai a bunurilor societatii comerciale. Aceste bunuri au o valoare mai mica decat datoria si in plus sunt vechi si uzate, neputand fi valorificate. La termenul de judecata din data de 15.05.2009, Tribunalul, fata de obiectul cererii, a calificat calea de atac exercitata ca fiind apel, iar nu recurs. Dupa examinarea sentintei atacate, prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, avand in vedere si sustinerile partilor, T r i b u n a l u l P r a h o v a prin decizia civila nr.498 din 26 iunie 2009 a respins apelul declarat de apelanta-reclamanta S.C. I.T.C. S.R.L. B, impotriva sentintei civile nr.413/16.02.2009 pronuntata de J u d e c a t o r i a V a l e n i i d e M, ca nefondat, luandu-se act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, retinandu-se urmatoarele considerente: Astfel, in privinta primului motiv de apel, Tribunalul constata ca instanta de fond a retinut ca actiunea este inadmisibila fata de prevederile art.33 din Codul familiei si nicidecum in raport cu dispozitiile art.493 cod pr. civila. In conditiile in care recurenta sustine ca este creditorul personal al intimatului E. U., in mod corect instanta de fond a retinut ca acesta avea obligatia de a urmari, mai intai, bunurile proprii ale acestuia si numai dupa aceea sa ceara impartirea bunurilor comune dobandite de el in timpul casatoriei cu sotia sa, E. (...) si aceasta numai in masura necesara acoperirii creantei sale. Ori, recurenta nu a facut nicio dovada ca a solicitat mai intai urmarirea bunurilor proprii ale intimatului E. U., pentru a putea solicita impartirea bunurilor comune dobandite de intimatii in timpul casatoriei. In aceasta situatie, in mod legal, instanta de fond a retinut ca actiunea este inadmisibila. C de-al doilea motiv de apel s-a apreciat ca fiind, de asemenea, neintemeiat, deoarece suma de 31.915 lei pretinsa de recurenta, este o datorie comerciala a (...) E. U. U. T. U. si nicidecum a intimatului E. U.. Chiar daca avalul da dreptul creditorului de a se indrepta direct impotriva paratului debitor, in mod corect s-a subliniat ca aceasta dispozitie nu poate incalca dispozitia speciala imperativa prevazuta de codul familiei, care se aplica cu prioritate. In ceea ce priveste procura nr.870/2.04.2007, autentificata de BNP D. F. din orasul V de M, aceasta nu se refera la vreun acord dat de intimata E. (...) de a se urmari bunurile comune dobandite cu sotul sau, E. U. pentru realizarea, de catre recurenta, a creantei sale de 31.915 lei, intrucat sotii nu pot prin conventie sa deroge de la regimul bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei, in acest regim incluzandu-se si dispozitiile speciale privitoare la impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei. Tribunalul a constatat astfel, ca reclamanta nu a facut dovada imprejurarilor speciale care ar justifica impartirea bunurilor comune, ceea ce duce la respingerea actiunii ca inadmisibila, iar nu ca neintemeiata, cum se sustine. De asemenea, recurenta nu a facut dovada sustinerilor potrivit carora bunurile societatii ar fi de mica valoare si insuficiente si in plus, nu a facut dovada urmaririi bunurilor proprii ale debitorului. Impotriva deciziei T r i b u n a l u l u i P r a h o v a a formulat recurs reclamanta (...) I.T.C. B, criticand-o pentru nelegalitate, aratand ca instantele nu au analiza in mod corect situatia de fapt dedusa judecatii si respectiv dispozitiile legale ce au incidenta in aceasta, apreciind gresit ca o astfel de actiune de partajare a bunurilor comune ar fi inadmisibila, fata de dispozitiile art.493 alin.1 cod pr. civila si art.974 cod civil. In raport de dispozitiile legale sus mentionate recurenta a aratat ca, creditorul personal al unui debitor coproprietar poate formula o actiune privind impartirea bunurilor imobile aflate in proprietate comuna, asa cum este cazul in speta de fata, avand drept consecinta admisibilitatea unei astfel de actiuni. Fata de aceste prevederi, recurenta a mai aratat ca, tribunalul desi a apreciat ca actiunea este admisibila, motivarea instantei este contradictorie, fiind interpretabila, iar solutia de respingere a actiunii ar rezulta a fi mai mult neintemeiata decat inadmisibila. De asemenea, recurenta a aratat ca inadmisibilitatea actiunii pe care a formulat-o, asa cum a fost catalogata de catre ambele instante, contravine si dispozitiilor art.3 din codul civil, precum si art.21 din Constitutia Romaniei potrivit carora nicio lege nu poate ingradi exercitarea dreptului de a se putea adresa justitiei, partile avand dreptul la un proces echitabil. Totodata, recurenta a mai precizat ca instantele au aplicat gresit legea in sensul ca in motivarea hotararilor nu a avut in vedere ca dispozitiile art.33 din codul familiei sunt aplicabile numai in cazul unei contestatii la executare. O alta critica formulata de recurenta este aceea ca ambele instante au motivat hotararile pronuntate prin aceea ca nu au fost urmarite bunurile societatii comerciale E. U. U. T. ce apartine intimatului, ceea ce este gresit si neadevarat intrucat dispozitiile din codul familiei nu sunt conditionate de urmarirea mai intai a bunurilor societatii comerciale. In legatura cu aceasta critica recurenta a mentionat ca bunurile enumerate in sentinta primei instante au o valoare de 4.753 lei, in timp ce debitul este de peste 31.000 lei, bunurile retinute in sentinta sunt vechi si uzate si nu pot fi valorificate. Mai mult decat atat, recurenta a mai aratat ca instantele nu au avut in vedere toate actele depuse la dosar, respectiv imputernicirea autentificata la nr.870/2.04.2007 prin care parata intimata E. (...) a mandatat pe sotul debitor sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in vederea aducerii in garantie in favoarea oricarei persoane fizice sau juridice, inclusiv in favoarea bancii agreate, a imobilului proprietatea lor compus din teren si constructii edificate pe acesta, situate in intravilanul comunei U.,(...), jud.P. In continuarea cererii de recurs societatea a facut un istoric al evenimentelor, cat si a documentelor existente la dosar ce au intervenit intre partile din prezenta cauza, solicitand in concluzie admiterea recursului, casarea celor doua hotarari si trimiterea cauzei spre rejudecare. Intimatii E. U. si E. (...) au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat, mentinerea, ca legala si temeinica a sentintei primei instante, au depus la dosar acte ce au fost avute in vedere si de instantele anterioare. Curtea, examinand actele si lucrarile dosarului prin prisma hotararilor pronuntate de J u d e c a t o r i a V a l e n i i d e M si T r i b u n a l u l P r a h o v a, apreciaza ca acestea sunt nelegale si netemeinice, avand in vedere urmatoarele considerente: Initial prima instanta a fost investita cu o actiune de chemare in judecata a celor doi parati, in calitate de soti, pentru a se constata care sunt bunurile dobandite de acestia in timpul casatoriei, sa se constate cota parte ce revine fiecaruia din bunurile dobandite in timpul casatoriei si sa se dispuna iesirea din indiviziune prin atribuirea in natura catre paratul intimat - debitor al recurentei, a bunurilor imobile ce ii revin. Actiunea a fost formulata, fiind intemeiata pe dispozitiile art.974 cod civil, 673 si urmatoarele cod pr. civila, art.493 alin.1 cod pr. civila si art.36 alin.2 din Codul familiei. Fata de petitul actiunii, Curtea apreciaza ca in mod gresit instanta s-a pronuntat pe exceptia inadmisibilitatii acesteia, facand o gresita aplicare a dispozitiile art.493 alin.1 cod pr. civila si art.974 cod civil in raport de care creditorul personal al unui debitor coproprietar poate formula o actiune pentru impartirea bunurilor imobile aflate in proprietate comuna, ceea ce inseamna ca cererea de partaj este admisibila, instantele avand posibilitatea sa se pronunte, eventual pe netemeinicia acesteia. Aceasta din urma situatie se impune, cu atat mai mult cu cat, instanta de apel in considerentele hotararii, desi mentine solutia primei instante pronuntata pe exceptie, din motivare rezulta netemeinicia acesteia, ceea ce inseamna ca Tribunalul admite indirect ca actiunea a fost inadmisibila. De asemenea, dispozitiile legale sus mentionate se coroboreaza si cu dispozitiile art.3 din codul civil si art.21 din Constitutia Romaniei potrivit carora nicio lege nu poate ingradi exercitarea dreptului recunoscut fiecarei persoane de a se adresa justitiei, fiecare parte avand dreptul la un proces echitabil, ceea ce dovedeste in plus, ca instantele in mod gresit au respins actiunea ca inadmisibila, fara a intra in cercetarea fondului. Totodata, Curtea apreciaza ca ambele instante gresit au motivat hotararile de respingere a actiunii si prin aceea ca nu ar fi fost urmarite bunurile societatii comerciale ce apartin paratului debitor, prin aceasta incalcandu-se dispozitiile art.33 alin.2 Teza a II-a din codul familiei care prevede "creditorul sau personal poate cere impartirea bunurilor comune" ceea ce nu inseamna o conditionare de urmarire, mai intai, a bunurilor societatii comerciale. Din actele depuse la dosar rezulta ca societatea comerciala E. U. U. T. nu a achitat datoria catre recurenta, s-a opus executarii silite, uzitand de toate caile procedurale, actiuni in justitie care se afla pe rol, contestatii respinse, instanta prin aceasta punand recurenta in situatia de a formula prezenta cerere de partaj a bunurilor comune ale codebitorului. Tot din documentele existente rezulta ca paratul intimat E. U. a semnat si garantat plata biletului la ordin din 18.03.2004 in valoare de 420.000.000 ROL pentru debitorul (...) E. U. U. T., el fiind tinut in acelasi mod ca acela care a garantat, raspunzand solidar cu societatea pentru care a garantat, situatie retinuta de catre ambele instante, fara insa a se da interpretarea corecta si legala a acesteia. Si, nu in ultimul rand, este relevanta si declaratia autentica pe care intimata E. (...) a dat-o in fata notarului prin care a fost de acord ca sotul sau, E. U., sa garanteze cu bunurile comune plata datoriei societatii debitoare catre creditoare, intitulata "procura", depusa la fila 160 dosar fond. Toate aceste aspecte prezentate mai sus nu au fost avute in vedere de catre ambele instante, considerente pentru care, in baza dispozitiilor art.312 raportat la dispozitiile art.304 pct.9 cod pr.civila, urmeaza a se admite recursul, a se casa ambele hotarari pronuntate de catre T r i b u n a l u l P r a h o v a si J u d e c a t o r i a V a l e n i i d e M si a se trimite cauza spre rejudecare la prima instanta, avand in vedere ca ambele instante s-au pronuntat gresit pe exceptia inadmisibilitatii actiunii, urmand ca acestea sa analizeze actiunea pe fondul acesteia. Rejudecand cauza, prima instanta va avea in vedere, in conformitate cu dispozitiile art.315 cod pr.civila cele aratate mai sus, precum si toate apararile pe care partile inteleg sa le formuleze in vederea pronuntarii unei hotarari legale si temeinice. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E: Admite recursul formulat de reclamanta (...) I.T.C. T. B, cu sediul in B-dul (...), sector 1, nr.61, cod postal (...), impotriva deciziei civile nr.498 din 26 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l P r a h o v a, in contradictoriu cu intimatii parati E. U. si E. F., ambii domiciliati in comuna U., cod postal (...), judetul P. Caseaza decizia sus mentionata si sentinta civila nr. 413/16.02.2009 a J u d e c a t o r i e i V a l e n i i d e M u n t e si trimite cauza spre rejudecare la J u d e c a t o r i a V a l e n i i d e M. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, astazi 11 noiembrie 2009. Presedinte, Judecatori, (...) (...) (...) (...) (...) (...) E. Grefier, D. D. Red.tehnored.AP/CC 6 ex./04.12.2009 D.apel(...) Tr.P j.apel.N. H. B. T. d.fond(...) Jud.V de M j.fond. E. E. operator date cu caracter personal notificare nr.3120

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 343 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1979/R/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 2117/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 447/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 572 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 216 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 846 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013