Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1575

Civil - obligatie de a face
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 17-11-2009

Discutii similare pe forum

Obligatie de a face ?! - scris de uburex - 2 raspunsuri
Am o speta cel putin interesanta (zic eu) Doi asociati cesioneaza o parte din partile sociale pe care le detin la o firma din Romania catre un al treilea. Acest al treilea sa obliga (prin contract scris - sub semnatura privata) sa finanteze un proiect al firmei cu o suma de bani, rambursabila dupa finalizarea investitiei (urmand ca dupa rambursarea integrala, partile sociale sa revina la asociatii initiali). Numai ca... noul asociat nu finanteaza proiectul (ba chiar blocheaza finalizarea lui). ...
Obligatie de a face sau actiune in pretentii? - scris de bgl9 - 6 raspunsuri
X cheama SCY SA in judecata pentru ca prin hotararea ce va fi pronuntata SC Y SA sa fie obligata sa cesioneze lui X un nr. de 100 de actiuni conform contractului incheiat anterior. Actiunea lui X este o actiune in obligatie de a face sau o actiune in pretentii? In functie de situatie, se pune problema timbrajului. Astept cu interes parerile voastre. Va multumesc.
Citatie - Fond -obligatie de a face - scris de monorath - 1 raspunsuri
Buna seara . Problema (daca o pot numi astfel) suna in felul urmator : am primit in data de 02.03.2010 (astazi) o citatie (recomandata , nu am semnat pentru ea dar a lasat-o in cutia postala … mda , ca la noi la nimeni) care suna in felul urmator “ subsemnatul …. Este chemat in instanta camera … in ziua de 12 aprilie 2010 ora 9 in calitate de parat in process cu X in calitate de reclamant si X/X in calitate de reclamant pentru Fond – obligatia de a face . in caz de neprezentare a par...
Obligatie de a face - demolare constructie - scris de lex_lucyana - 1 raspunsuri
Buna.am nevoie de un sfat.Cineva si-a ridicat abuziv o constructie fara autorizatie pe terenul proprietatea mea,nu am nevoie de constructie vreau sa o darame si sa isi ia gunoaiele de acolo si sa plece.Am facut prima data o revendicare imobiliara dar mi-a fost respinsa pt neplata taxei de timbru in totalitate,nu a fost vb de bani doar ca nu am ajuns sa platesc pana la termenul respectiv.Am inteles ca pot deschide iarasi un proces dar sa aiba alt obiect.Unde m-as incadra?deci pers care sta acolo...
Obligatie de a face - lege aplicabila - scris de maymay - 1 raspunsuri
In cazul unei obligatii de a face asumată prin declaratie notariala în august 2010 si care trebuia indeplinita pana in februarie 2011, dar nu a fost realizata de debitor, cererea pentru obligarea debitorului la realizarea obligatiei se face pe codul civil nou sau nou?
(1478/2009) R O M A N I A CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DECIZIA CIVILA NR. 1575 Sedinta publica de la 17.11.2009. Curtea constituita din : PRESEDINTE - (...) (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) JUDECATOR - (...) F. (...) GREFIER - N. D. * * * * * * * * * * * Pe rol se afla solutionarea recursului formulat de recurenta reclamanta PRIMARIA SECTOR 6 B, impotriva deciziei civile nr. 408 A din 26.03.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila, in contradictoriu cu intimatul parat O. G. E. are ca obiect - obligatia de a face. La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta consilierul juridic E. D. pentru recurenta reclamanta Primaria Sector 6 B, conform delegatiei pe care o depune la dosar, avocatul N. N. pentru intimatul parat O. G, in baza imputernicirii avocatiale nr. 244 795/16.11.2009, eliberata de B a r o u l B u c u r e s t i, pe care o depune la dosar. Procedura de citare legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, Reprezentantul recurentei reclamante depune la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantumul stabilit de instanta prin rezolutia de primire a dosarului, potrivit ordinului de plata nr. 1980 din 28.09.2009, privind achitarea sumei de 4 lei, aplicand si un timbru judiciar in valoare de 0,15 lei, pe care instanta le anuleaza . In temeiul dispozitiilor art. 305 C o d u l d e procedura civila, solicita incuviintarea probei cu inscrisuri, in cadrul careia depune la dosar adresa eliberata de Departamentul Arhitect S., Serviciul Autorizatii in Constructii AH 17-6, din cadrul Primariei Sectorului 6 si adresa inregistrata sub nr. 1220 din 26.01.2009, ce emana de la Guvernul Romaniei - Inspectoratul de Stat in Constructii, in cuprinsul careia se mentioneaza ca pentru eliberarea autorizatiei de construire trebuie acordul in scris al coproprietarului, precum si al vecinilor, pe care le depune la dosar, un exemplar fiind inmanat si reprezentantului intimatului parat. De asemenea, depune la dosar un numar de sase fotografii reprezentand imobilul in litigiu. Avocatul intimatului parat avand cuvantul asupra cererii de probatorii, arata ca nu se opune la primirea inscrisurilor pe care partea adversa intelege sa le administreze la acest termen, insa, lucrarile de extindere mentionate in certificatul de urbanism si autorizatia de construire sunt cu totul altele decat cele precizate in procesul verbal de contraventie. Curtea, dupa deliberare, incuviinteaza pentru recurenta reclamanta proba cu inscrisuri, apreciind-o ca fiind pertinenta si utila solutionarii cauzei. Reprezentantii partilor, avand pe rand cuvantul, arata ca nu au cereri prealabile de formulat. Curtea, avand in vedere ca nu sunt cereri prealabile de formulat, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbaterea motivelor de recurs. Reprezentantul recurentei reclamante solicita admiterea recurentului astfel cum a fost formulat si motivat, modificarea in tot a hotararii recurate, in sensul admiterii actiunii, avand in vedere ca intimatul parat a efectuat si alte lucrari decat cele ce nu necesita autorizatie, aspect ce rezulta din probatoriul administrat in cauza. Modificarile aduse acoperisului, respectiv inaltarea acoperisului, nu se incadreaza in categoria de lucrari ce se executa fara autorizatie de construire, obligatie pe care intimatul o cunostea, avand in vedere ca a fost atentionat de catre recurenta. Instanta de apel a ignora total prevederile art. 11 lit. a, b si h din Legea nr. 50/1991 care precizeaza ca "se pot executa fara autorizatie de construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora". Or, este evident ca inaltarea constructiei prin executarea unei mansarde si a altor ferestre decat cele existente, aduce modificari ale aspectului initial al constructiei, precum si structurii de rezistenta. Solicita obligarea intimatului parat la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar. Avocatul intimatului parat solicita respingerea recursului, ca nefondat si mentinerea hotararii recurate ca temeinica si legala, avand in vedere ca lucrarile efectuate de parte nu necesita obtinerea unei autorizatii de construire. Prin probatoriul administrat in cauza, s-a demonstrat faptul ca lucrarile constatate in procesul verbal nr. 50/01.10.2007 nu necesitau autorizatie de construire. In plus, din memoriul tehnic de rezistenta si raportul de expertiza, reiese clar ca modificarile de functiune preconizate se pot realiza fara a influenta comportamentul cladirii si nu afecteaza rezistenta si stabilitatea structurii. Nu solicita cheltuieli de judecata. C U R T E A , Deliberand asupra cererii de recurs de fata, contata urmatoarele: Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 6 B, la data de 14 martie 2008, reclamanta Institutia Primarului sectorului 6 B a chemat in judecata pe paratul O. G, solicitand instantei ca, prin hotararea judecatoreasca ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratului sa aduca acoperisul la starea initiala, tinand cont de faptul ca a executat lucrari de reparatii la acoperis, a modificat panta de scurgere a acestuia, prin inaltarea pe partea din spate a constructiei, practicand doua goluri de ferestre pe partea laterala a acoperisului, fara a detine autorizatie de construire, incalcand astfel prevederile art. 26 alin. 1 lit. a din Legea nr. 50/1991, republicata si sa se stabileasca un termen limita de executare a acestei masuri, conform art. 32 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, republicata; sa fie imputernicita reclamanta sa aduca la indeplinire dispozitiile instantei in cazul in care aceasta nu va proceda la executarea capatului 1 de cerere, obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata. In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca, in data de 24 septembrie 2007, inspectorii Serviciului Disciplina in Constructii din cadrul Primariei Sectorului 6 B s-au deplasat in(...), sector 6, unde au constatat urmatoarele: s-au executat lucrari de reparatii la acoperis, s-a modificat panta de scurgere a acestuia, prin inaltarea pe partea din spate a constructiei, de asemenea, s-au executat inca doua goluri de ferestre pe partea laterala a acoperisului. S-a aratat ca lucrarile au fost executate fara a detine autorizatie de construire in perioada 15 august 2007 - 20 septembrie 2007. In urma celor constatate a reiesit ca au fost incalcate prevederile art. 26 alin. 1 lit. a din Legea nr. 50/1991, actualizata si, ca urmare, a fost intocmit procesul - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 50 din 01 octombrie 2007, prin care s-a aplicat paratului o amenda contraventionala, in valoare de 1.000 lei si s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice, precum si intrarea in legalitate prin obtinerea autorizatiei de construire pentru lucrarile executate, pana la data de 15 ianuarie 2008, in caz contrar aducerea acoperisului la forma initiala, dimensiunile si materialul de invelitoare initiale pana la data de 30 ianuarie 2008. Intrucat masurile stabilite in sarcina paratului prin procesul - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 50 din 01 octombrie 2007 nu au fost respectate, s-a solicitat admiterea actiunii astfel cum a fost formulata. In drept, au fost invocate dispozitiile art. 26 alin. 1 lit. a din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor si art. 112 si 114 Cod de procedura civila. La dosar a fost depus procesul - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 50 din 01 octombrie 2007. Prin intampinarea formulata la data de 18 aprilie 2008, paratul a solicitat respingerea actiunii, ca nefondata. In motivare, paratul a aratat ca, la data cand a cumparat imobilul (23 martie 2007) acoperisul era in starea de degradare descrisa in nota de constatare nr. 1/Z3 din 24 iulie 2004, in plus, erau doua goluri de ferestre practicate in partea laterala a podului; practic ploua in pod din cauza lipsei unei parti din acoperis si celor doua goluri din lateral. Avand in vedere nevoia urgentarii reparatiilor la acoperis, a procedat la obtinerea certificatului de urbanism nr. 1373/59S din 23 mai 2007, care prevedea, la pct. 3, regimul tehnic de realizare a reparatiilor, cu mentionarea starii tehnice a acoperisului. Ulterior, a adresat o cerere catre Primaria Sectorului 6 B in care solicita ajutor in refacerea grabnica a acoperisului, intrucat urma sezonul ploios. O. nici un ajutor, a procedat la efectuarea reparatiilor sub acoperis, respectand cerintele certificatului de urbanism, si anume refacerea a 1/3 din acoperisul cazut si umplerea golurilor existente cu tamplarie PVC de culoarea acoperisului. Intrucat i-au refuzat de doua ori primirea dosarului pentru autorizatia de constructie, motivand ca este incomplet, nu a reusit ca in timpul fixat de inspectori sa definitiveze dosarul, eliberarea anumitor autorizatii durand foarte mult. Procesul - verbal de contraventie nu respecta realitatea, intrucat, in momentul cand a achizitionat imobilul, existau gaurile in pod, iar panta avea aceeasi inclinatie si conformatie ca si cea de acum, acesta doar a pus ferestre in locul golurilor din laterale, nemodificand dimensiunile golurilor si a procedat la invelirea acoperisului. Precizeaza paratul ca, pentru lucrarile efectuate de el nu era necesara autorizatia de constructie, conform art.11 a, b, i si h din Legea nr. 50/1991. Totusi, dorind sa aiba si autorizatie de constructie pentru aceste lucrari, a intocmit dosarul in vederea obtineri acestei autorizatii. Prin sentinta civila nr. 3060 din 07 mai 2008, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 B, s-a respins cererea formulata de reclamanta Institutia Primarului prin Primarul Sectorului 6 B, in contradictoriu cu paratul O. G, ca neintemeiata. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca lucrarile considerate de reclamanta ca fiind executate nelegal se regasesc descrise explicit in sanctiunea complementara aplicata prin care a dispus aducerea acoperisului la forma initiala, dimensiunile si materialul de invelitoare initiale pana la data de 30 octombrie 2008. Ori, asa cum s-a aratat, lucrarile de reparare a acoperisului s-au incadrat in prevederile art. 11 lit. a din Legea nr. 50/1991, de vreme ce reclamanta nu a indicat in ce a constat in concret schimbarea materialului de invelitoare, iar cu privire la amplasarea geamurilor in golurile existente in pod, reclamanta a specificat ca s-ar fi executat inca doua goluri de ferestre in partea laterala a podului ceea ce inseamna ca ar mai fi existat asemenea goluri si anterior si confirma astfel sustinerea paratului despre preexistenta acestor spatii libere in pod. In consecinta, instanta a apreciat ca reclamanta ar fi trebuit sa constate din punct de vedere tehnic si in baza unor documente justificative probante, structura cladirii inainte si dupa lucrarile de reparatii executate de parat. Referitor la modificarea pantei de scurgere, instanta a apreciat ca acest aspect vizeaza mai degraba raporturile de vecinatate si servitute ale imobilului care nu intra in categoria lucrarilor de construire reglementate de Legea nr. 50/1991. Impotriva acestei solutii, in termen legal si motivat a formulat apel reclamanta, criticand pentru nelegalitate si netemeinicie solutia instantei de fond, solicitand admiterea apelului si schimbarea in tot a sentintei civile in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata. In motivele de apel s-a aratat, in esenta, ca intimatul a efectuat si alte lucrari pentru care se solicita autorizatie de construire, respectiv inaltarea acoperisului si executarea a inca doua goluri de fereastra, aceste lucrari aducand modificari ale aspectului initial al constructiei, fiind necesara obtinerea unei autorizatii de constructie anterior executarii lor. Intimatul a formulat intampinare solicitand respingerea apelului, ca nefondat, deoarece lucrarile efectuate au fost realizate ca urmare a faptului ca acoperisul era intr-o stare avansata de degradare, aspect retinut si de apelanta prin Nota de constatare nr. 1/Z3 din 24 iulie 2007, astfel incat nu intra sub incidenta Legii nr. 50/1991, ci se incadreaza in art. 11 alin. a si b din acest act normativ. E. N. a formulat cerere de interventie in interesul apelantei, aratand ca are interes deoarece intimatul a construit fara autorizatie, a desfiintat cosurile de fum, a schimbat fatada imobilului ceea ce contravine legii. Intimatul a formulat intampinare la cererea de interventie in interesul apelantei, aratand ca de fapt cererea este de fapt o cerere de interventie in interes propriu, astfel incat nu este de acord cu formularea sa intrucat a avut mai multe altercatii cu aceasta. La termenul de judecata din 06 noiembrie 2008, tribunalul a calificat cererea formulata de E. N. o cerere de interventie in interes propriu, iar fata de opozitia intimatului a respins-o ca inadmisibila. Prin decizia civila nr. 408 A din 26 martie 2009 T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila a respins apelul formulat de apelanta - reclamanta Primaria Sectorului 6 B, ca nefondat retinand ca potrivit dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 50/1991 autorizatia de construire se elibereaza pentru lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 8. A mai retinut instanta de apel ca intrucat din actele emise chiar de apelanta rezulta ca podul se afla in stare avansata de degradare si necesita reparatii, lucrarile efectuate nu intra sub incidenta Legii nr. 50/1991. Impotriva acestei decizii a declarat recurs, in termenul prevazut de art. 301 Cod de procedura civila, recurenta - reclamanta, solicitand admiterea recursului, modificarea deciziei recurate, admiterea apelului iar pe fond admiterea cererii de chemare in judecata. In motivarea cererii de recurs intemeiata in drept pe dispozitiile art. 304 pct. 8 si 9 Cod de procedura civila, recurenta - reclamanta a aratat ca decizia recurata este nelegala intrucat desi este corect ca lucrarile mentionate de art. 8 si 11 din Legea nr. 50/1991 pot fi efectuate fara autorizatie de constructie, intimatul a efectuat si lucrari pentru care obtinerea autorizatiei de construire este obligatorie. Astfel, potrivit procesului - verbal de constatare si sanctionare a contraventiei au fost aduse modificari la acoperis, a fost inaltata partea din spate a constructiei (partea de pod) si s-au executat inca doua goluri de ferestre pe partea laterala a acoperisului. Aceste modificari reies atat din memoriu tehnic de rezistenta si raportul de expertiza cat si din fisa tehnica in vederea emiterii acordului unic. Astfel, memoriul tehnic de rezistenta precizeaza ca imobilul in cauza "va suferi o modificare la nivelul acoperisului, unde podul actual va deveni mansarda locuibila, fiind necesara inaltarea locala" pe fatada posterioara (vest) a sarpantei actuale. Astfel, modificarile aduse acoperisului, respectiv inaltarea acoperisului, nu se incadreaza cu siguranta in categoria de lucrari ce se executa fara autorizatie de construire. Intimatul cunostea foarte bine obligatia de a obtine o autorizatie de construire pentru lucrarile ce urma sa le efectueze fiind atentionat de catre institutia reclamanta inca inainte de inceperea lucrarilor. Astfel, inca din data de 24 iulie 2007 prin Nota de constatare nr. 1/Z3 a Serviciului Disciplina in Constructii s-a adus la cunostinta paratului O. G faptul ca in eventualitatea in care se vor aduce modificari podului, respectiv prin mansardare, lucrarile nu vor putea fi incepute decat dupa obtinerea autorizatiei de construire. Aceleasi informatii s-au regasit si in adresa nr. 18043 din 20 august 2007 a Serviciul Disciplina in Constructii in care s-a precizat totodata si faptul ca executarea unor lucrari de construire fara autorizatie de construire constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000 - 100.000 lei. De asemenea, Inspectoratul de Stat in Constructii a emis acordul nr. 5398 din 24 ianuarie 2008 in care se precizeaza foarte clar ca se "emite acordul cu privire la interventiile solicitate in vederea obtinerii autorizatiei de construire, potrivit documentatiei depuse, la constructia din B,(...), sector 6" iar "prezentul acord nu are ca obiect prevederile urbanistice ale proiectului (retrageri, gabarite, regim de inaltime, POT, D., destinatii etc.) care raman in competenta administratiei publice emitente a Autorizatiei de Construire". Faptul ca paratul O. G nu a reusit sa depuna, in repetate randuri, documentatia completa pentru obtinerea autorizatiei de construire nu da dreptul la efectuarea lucrarilor fara acest act, intrucat legea nu prevede o exceptie in acest sens. O alta grava eroare in care s-a aflat atat instanta de fond cat si cea de apel reiese din faptul ca s-a apreciat ca executarea "a inca doua goluri de ferestre" nu aduce modificari importante deoarece ar mai fi existat asemenea goluri si anterior. Mai mult decat atat, instanta a ignorat total prevederile art. 11 lit. a, b si h din Legea nr. 50/1991 care precizeaza ca se pot executa fara autorizatie de construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora. Or, este evident ca inaltarea constructiei prin executarea unei mansarde si executarea altor ferestre decat cele existente aduce modificari ale aspectului initial al constructiei, precum si structurii de rezistenta. Astfel , institutia reclamanta, in calitate de autoritate a administratiei publice locale, este abilitata de lege sa emita autorizatii de construire, acestea reprezentand un act de autoritate al administratiei publice locale, si modalitatea prin care aparatul de specialitate al institutiei primarului controleaza regimul in care se edifica constructiile in unitatea administrativ teritoriala arondata. Astfel, autorizatia de construire trebuie sa preceada construirea sau modificarea unui edificiu, si nu sa fie ulterioara acestora. Recurenta mentioneaza ca obtinerea certificatului de urbanism nu confera dreptul beneficiarului sa construiasca, acest act administrativ reprezentand o etapa premergatoare si necesara obtinerii autorizatiei, avand doar un caracter informativ, asa cum specifica dispozitiile art. 6 din Legea nr. 50/1991, modificata si completata. Cererea de recurs a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 4 lei achitata cu OP nr. 1980 din 28 septembrie 2009 emisa de Primaria Sectorului 6 B si cu timbru judiciar in valoare de 0,15 lei. Intimatul - parat a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat, aratand ca astfel cum rezulta din probatoriul administrat, lucrarile constatate prin procesul - verbal nr. 50 din 01 octombrie 2007 nu necesitau autorizatie de construire avand in vedere memoriul tehnic de rezistenta si raportul de expertiza din care rezulta ca "modificarile de functionare preconizate se pot realiza fara a influenta comportamentul cladirii si nu afecteaza rezistenta si stabilitatea structurii". A mai aratat intimatul - parat ca a incercat obtinerea unei autorizatii de construire pentru lucrarile pe care intentiona sa le execute insa acest lucru nu a fost posibil in lipsa acordului notarial al coproprietarei imobilului E. N.; conform notei de constatare nr. 1/Z3 din 23 octombrie 2008 intocmita de Primaria Sectorului 6 B, acoperisul a fost refacut in regim de urgenta, in proportie de o treime. In faza procesuala a recursului, in cadrul probei cu inscrisuri incuviintata in temeiul dispozitiilor art. 305 Cod de procedura civila, recurenta - reclamanta a depus la dosar adresa nr. 1220 din 26 ianuarie 2009 emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii si adresa nr. AH-17/6 emisa de Primaria Sectorului 6 B - Serviciul autorizatii in constructii. Analizand decizia recurata prin prisma criticilor formulate, sustinerile partilor si dispozitiile legale incidente in speta, Curtea retine ca recursul este fondat si urmeaza sa-l admita pentru urmatoarele considerente: Conform procesul - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 50 din 01 octombrie 2007 intocmit de Serviciul Disciplina in Constructii din cadrul Primariei Sectorului 6 B, semnat fara obiectiuni de paratul O. G si necontestat, in perioada 15 august 2007 - 20 septembrie 2007 acesta a efectuat la imobilul situat in B,(...), fara autorizatie de construire, lucrarile de reparatii la acoperis si modificarea pantei de scurgere a acestuia prin inaltarea pe partea din spate a constructiei; de asemenea a executat doua goluri de ferestre pe parte laterala a acoperisului si a schimbat materialul de invelitoare. Intimatului i-a fost acordat un termen pentru intrare in legalitate pana la data de 15 ianuarie 2008 iar in caz contrar s-a dispus aducerea acoperisului la forma, dimensiunile si materialul de invelitoare initiale pana la data de 30 ianuarie 2008. Curtea retine ca procesul - verbal de contraventie necontestat de parat, se bucura de prezumtia de legalitate si temeinicie iar prin neexercitarea caii specifice de atac (plangerea contraventionala) in termenul prevazut de lege acesta a devenit titlu executoriu conform art. 37 din OG nr. 2/2001. Prin urmare, in cadrul procesului pendinte paratul nu poate repune in discutie aspectele pe care le-a recunoscut prin semnarea procesului - verbal referitoare la lucrarile efectuate la imobilul situat in B,(...), sector 6. Imprejurarea ca o treime din pod era in stare de degradare permitea efectuarea lucrarilor de reparatii, fara autorizatie de construire conform art. 8 lit. a din Legea nr. 50/1991 insa numai daca nu se modifica forma acoperisului si nu se schimba materialul din care acesta este executat. Din procesul - verbal de contraventie Curtea retine ca lucrarile de reparatii la acoperis nu respecta dispozitiile art. 11 lit. a din Legea nr. 50/1991 intrucat paratul a modificat forma, dimensiunile si materialul de invelitoare intrand sub incidenta dispozitiilor art. 3 lit. a din acelasi act normativ. De altfel din certificatul de urbanism nr. 1373/59S din 23 mai 2007 rezulta ca paratul a efectuat demersuri pentru, autorizarea lucrarilor de "refacere acoperis existent cu suprainaltare perete lateral spre Av O. cu cca 1,20 m, cu mansardare partiala pe aceeasi latura" insa in lipsa acordului coproprietarului si proprietarului vecin autorizatia de construire nu a fost obtinuta. Cu referire la materialul utilizat pentru acoperis Curtea retine ca potrivit memoriului tehnic de rezistenta intocmit de expertul N. V. si din raportul de expertiza, intocmit de acelasi expert, in forma initiala acoperisul avea invelitoare din tigla si urma a fi inlocuita cu una usoara de carton. Curtea retine, de asemenea, ca acelasi expert a facut mentiune la 10 decembrie 2007 in sensul ca lucrarile de modificare sarpanta, refacere ferestre la mansarda, schimbare invelitori, demolarea cosurilor de fum erau efectuate. Prin urmare, decizia instantei de apel este nelegala intrucat nu s-a facut aplicarea in speta a dispozitiilor art.3 lit. a, 26 alin. 1 lit. a, 28 alin. 3 si 32 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991 republicata si modificata, in sensul de a se dispune desfiintarea lucrarilor de construire efectuate fara autorizatie de catre parat la imobilul situat in B,(...), sector 6, ci s-a dat eficienta in mod gresit dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. a din acelasi act normativ fara a se observa ca reparatiile aduse acoperisului pot fi facute fara autorizatie de construire numai in ipoteza in care nu se schimba forma si dimensiunile acestuia si, concomitent, nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor. In speta, intimatul - parat nu a respectat niciuna din aceste conditii, efectuand lucrari de suprainaltare a constructiei prin mansardarea partiala a podului, a practicat alte doua goluri de ferestre, a schimbat materialul din care este confectionata invelitoarea. Pentru toate aceste considerente in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 si 3 Cod de procedura civila, art. 304 pct. 9 si art. 32 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991 republicata si modificata, Curtea va admite recursul si va modifica decizia recurata in sensul ca va admite apelul iar pe fond va admite cererea de chemare in judecata si va obliga paratul sa desfiinteze lucrarile edificate fara autorizatie de construire, conform procesului - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 50 din 01 octombrie 2007. In temeiul dispozitiilor art. 32 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, republicata si modificata, Curtea va stabili termenul limita de executare a masurilor dispuse la trei luni de la data pronuntarii prezentei hotarari iar in caz de neconformare a paratului, in temeiul dispozitiilor art. 32 alin. 3 din acelasi act normativ o va autoriza pe reclamanta sa aduca masurile la indeplinire, pe cheltuiala acestuia. In temeiul dispozitiilor art. 316, 298 si 274 alin. 1 Cod de procedura civila, Curtea il va obliga pe parat la 16,6 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta reprezentand taxele judiciare de timbru si timbrele judiciare aferente judecatii in fond, apel si recurs. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursul formulat de recurenta - reclamanta Primaria Sectorului 6 B, impotriva deciziei civile nr. 408 A din 26 martie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila, in contradictoriu cu intimatul - parat O. G. Modifica decizia recurata, in sensul ca: Admite apelul formulat de apelanta Primaria Sectorului 6 B, impotriva sentintei civile nr. 3060 din 07 mai 2008, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 B, in contradictoriu cu intimatul O. G. Schimba sentinta apelata, in sensul ca: Admite cererea de chemare in judecata. Obliga paratul sa desfiinteze lucrarile de construire edificate fara autorizatie de construire la imobilul situat in B,(...), sector 6, respectiv sa aduca acoperisul la starea initiala sub aspectul materialului din care este realizata invelitoarea, sa desfiinteze lucrarile de suprainaltare a acoperisului pe partea din spate a constructiei, cu consecinta modificarii pantei de scurgere si sa desfiinteze cele doua goluri de ferestre de pe partea laterala a acoperisului in termen de trei luni de la data pronuntarii prezentei hotarari. Autorizeaza pe reclamanta sa aduca masurile dispuse la indeplinire in caz de neconformare a paratului. Obliga paratul la 16,6 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 17 noiembrie 2009. Presedinte, Judecator, Judecator, (...) (...) (...) (...) (...) (...) F. (...) Grefier, N. D. Red.S.G.P. U..C.F. 2ex./18.01.2010 T.B.-S.3.-L.C.T.;I.O. Jud.S.6.-C.S.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 455 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 486/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1837 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 518 R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 733/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1403 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 421 R - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com