| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 1575
Civil - obligatie de a face
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 17-11-2009

Discutii similare pe forum

Obligatie de a face ?! - scris de uburex - 2 raspunsuri
Am o speta cel putin interesanta (zic eu) Doi asociati cesioneaza o parte din partile sociale pe care le detin la o firma din Romania catre un al treilea. Acest al treilea sa obliga (prin contract scris - sub semnatura privata) sa finanteze un proiect al firmei cu o suma de bani, rambursabila dupa finalizarea investitiei (urmand ca dupa rambursarea integrala, partile sociale sa revina la asociatii initiali). Numai ca... noul asociat nu finanteaza proiectul (ba chiar blocheaza finalizarea lui). ...
Obligatie de a face sau actiune in pretentii? - scris de bgl9 - 6 raspunsuri
X cheama SCY SA in judecata pentru ca prin hotararea ce va fi pronuntata SC Y SA sa fie obligata sa cesioneze lui X un nr. de 100 de actiuni conform contractului incheiat anterior. Actiunea lui X este o actiune in obligatie de a face sau o actiune in pretentii? In functie de situatie, se pune problema timbrajului. Astept cu interes parerile voastre. Va multumesc.
Citatie - Fond -obligatie de a face - scris de monorath - 1 raspunsuri
Buna seara . Problema (daca o pot numi astfel) suna in felul urmator : am primit in data de 02.03.2010 (astazi) o citatie (recomandata , nu am semnat pentru ea dar a lasat-o in cutia postala … mda , ca la noi la nimeni) care suna in felul urmator “ subsemnatul …. Este chemat in instanta camera … in ziua de 12 aprilie 2010 ora 9 in calitate de parat in process cu X in calitate de reclamant si X/X in calitate de reclamant pentru Fond – obligatia de a face . in caz de neprezentare a partilor , se...
Obligatie de a face - demolare constructie - scris de lex_lucyana - 1 raspunsuri
Buna.am nevoie de un sfat.Cineva si-a ridicat abuziv o constructie fara autorizatie pe terenul proprietatea mea,nu am nevoie de constructie vreau sa o darame si sa isi ia gunoaiele de acolo si sa plece.Am facut prima data o revendicare imobiliara dar mi-a fost respinsa pt neplata taxei de timbru in totalitate,nu a fost vb de bani doar ca nu am ajuns sa platesc pana la termenul respectiv.Am inteles ca pot deschide iarasi un proces dar sa aiba alt obiect.Unde m-as incadra?deci pers care sta acolo...
Obligatie de a face - lege aplicabila - scris de maymay - 1 raspunsuri
In cazul unei obligatii de a face asumat? prin declaratie notariala în august 2010 si care trebuia indeplinita pana in februarie 2011, dar nu a fost realizata de debitor, cererea pentru obligarea debitorului la realizarea obligatiei se face pe codul civil nou sau nou?
(1478/2009)
                 R O M A N I A
          CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I
SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
              DECIZIA CIVILA NR. 1575
           Sedinta publica de la 17.11.2009.
                  Curtea constituita din :
            PRESEDINTE   -  (...) (...) (...)
           JUDECATOR    -  (...) (...)
           JUDECATOR    -  (...) F. (...)
           GREFIER       -  N. D.
                 * * * * * * * * * * *
   Pe rol se afla solutionarea recursului formulat  de  recurenta
reclamanta PRIMARIA SECTOR 6 B, impotriva deciziei civile nr. 408 A din
26.03.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia
a III a Civila, in contradictoriu cu intimatul parat O. G.
   E. are ca obiect - obligatia de a face.
   La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta consilierul
juridic E. D. pentru recurenta reclamanta Primaria Sector 6 B, conform
delegatiei pe care o depune la dosar, avocatul N. N. pentru intimatul parat
O. G, in baza imputernicirii avocatiale nr. 244 795/16.11.2009, eliberata
de B a r o u l  B u c u r e s t i, pe care o depune la dosar.
   Procedura de citare legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,
   Reprezentantul recurentei reclamante depune la dosar dovada achitarii
taxei judiciare de timbru in cuantumul stabilit de instanta prin rezolutia
de primire a dosarului, potrivit ordinului de plata nr.  1980  din
28.09.2009, privind achitarea sumei de 4 lei, aplicand si un timbru
judiciar in valoare de 0,15 lei, pe care instanta le anuleaza   .
   In temeiul dispozitiilor art. 305 C o d u l  d e procedura civila,
solicita incuviintarea probei cu inscrisuri, in cadrul careia depune la
dosar adresa eliberata de Departamentul Arhitect S., Serviciul Autorizatii
in Constructii AH 17-6, din cadrul Primariei Sectorului 6 si adresa
inregistrata sub nr. 1220 din 26.01.2009, ce emana de la Guvernul Romaniei
- Inspectoratul de Stat in Constructii, in cuprinsul careia se mentioneaza
ca pentru eliberarea autorizatiei de construire trebuie acordul in scris al
coproprietarului, precum si al vecinilor, pe care le depune la dosar, un
exemplar fiind inmanat si reprezentantului intimatului parat. De asemenea,
depune la dosar un numar de sase fotografii reprezentand imobilul in
litigiu.
    Avocatul intimatului parat avand cuvantul  asupra  cererii  de
probatorii, arata ca nu se opune la primirea inscrisurilor pe care partea
adversa intelege sa le administreze la acest termen, insa, lucrarile de
extindere mentionate in certificatul de urbanism si  autorizatia  de
construire sunt cu totul altele decat cele precizate in procesul verbal de
contraventie.
   Curtea, dupa deliberare, incuviinteaza pentru recurenta reclamanta
proba cu inscrisuri, apreciind-o ca fiind pertinenta si utila solutionarii
cauzei.
   Reprezentantii partilor, avand pe rand cuvantul, arata ca nu au
cereri prealabile de formulat.
   Curtea, avand in vedere ca nu sunt cereri prealabile de formulat,
constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbaterea
motivelor de recurs.
   Reprezentantul recurentei reclamante solicita admiterea recurentului
astfel cum a fost formulat si motivat, modificarea in tot a hotararii
recurate, in sensul admiterii actiunii, avand in vedere ca intimatul parat
a efectuat si alte lucrari decat cele ce nu necesita autorizatie, aspect ce
rezulta din probatoriul  administrat  in  cauza.  Modificarile  aduse
acoperisului, respectiv inaltarea acoperisului, nu se  incadreaza  in
categoria de lucrari ce se executa fara autorizatie de  construire,
obligatie pe care intimatul o cunostea, avand in vedere ca a fost
atentionat de catre recurenta.
   Instanta de apel a ignora total prevederile art. 11 lit. a, b si h
din Legea nr. 50/1991 care precizeaza ca "se pot executa fara autorizatie
de construire lucrari care  nu  modifica  structura  de  rezistenta,
caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al
acestora". Or, este evident ca inaltarea constructiei prin executarea unei
mansarde si a altor ferestre decat cele existente, aduce modificari ale
aspectului initial al constructiei, precum si structurii de rezistenta.
    Solicita obligarea intimatului parat la plata cheltuielilor de
judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
    Avocatul intimatului parat solicita respingerea recursului,  ca
nefondat si mentinerea hotararii recurate ca temeinica si legala, avand in
vedere ca lucrarile efectuate de parte nu necesita  obtinerea  unei
autorizatii de construire.  Prin probatoriul administrat in cauza, s-a
demonstrat faptul ca lucrarile constatate  in  procesul  verbal  nr.
50/01.10.2007 nu necesitau autorizatie de construire. In plus, din memoriul
tehnic de rezistenta si raportul de expertiza, reiese clar ca modificarile
de functiune preconizate se pot realiza fara a influenta comportamentul
cladirii si nu afecteaza rezistenta si stabilitatea structurii.
   Nu solicita cheltuieli de judecata.
                 C U R T E A ,
   Deliberand asupra cererii de recurs de fata, contata urmatoarele:
   Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei
Sectorului 6 B, la data de 14 martie 2008, reclamanta Institutia Primarului
sectorului 6 B a chemat in judecata pe paratul O. G, solicitand instantei
ca, prin hotararea judecatoreasca ce o va pronunta, sa dispuna obligarea
paratului sa aduca acoperisul la starea initiala, tinand cont de faptul ca
a executat lucrari de reparatii la acoperis, a modificat panta de scurgere
a acestuia, prin inaltarea pe partea din spate a constructiei, practicand
doua goluri de ferestre pe partea laterala a acoperisului, fara a detine
autorizatie de construire, incalcand astfel prevederile art. 26 alin. 1
lit. a din Legea nr. 50/1991, republicata si sa se stabileasca un termen
limita de executare a acestei masuri, conform art. 32 alin. 2 din Legea nr.
50/1991, republicata; sa fie imputernicita reclamanta  sa  aduca  la
indeplinire dispozitiile instantei in cazul in care aceasta nu va proceda
la executarea capatului 1 de cerere, obligarea paratului  la  plata
cheltuielilor de judecata.
   In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca, in data de 24
septembrie 2007, inspectorii Serviciului Disciplina in Constructii din
cadrul Primariei Sectorului 6 B s-au deplasat in(...), sector 6, unde au
constatat urmatoarele: s-au executat lucrari de reparatii la acoperis, s-a
modificat panta de scurgere a acestuia, prin inaltarea pe partea din spate
a constructiei, de asemenea, s-au executat inca doua goluri de ferestre pe
partea laterala a acoperisului. S-a aratat ca lucrarile au fost executate
fara a detine autorizatie de construire in perioada 15 august 2007 - 20
septembrie 2007.
   In urma celor constatate a reiesit ca au fost incalcate prevederile
art. 26 alin. 1 lit. a din Legea nr. 50/1991, actualizata si, ca urmare, a
fost intocmit procesul - verbal  de  constatare  si  sanctionare  a
contraventiilor nr. 50 din 01 octombrie 2007, prin care s-a aplicat
paratului o amenda contraventionala, in valoare de 1.000 lei si s-a dispus
efectuarea unei expertize tehnice, precum si intrarea in legalitate prin
obtinerea autorizatiei de construire pentru lucrarile executate, pana la
data de 15 ianuarie 2008, in caz contrar aducerea acoperisului la forma
initiala, dimensiunile si materialul de invelitoare initiale pana la data
de 30 ianuarie 2008. Intrucat masurile stabilite in sarcina paratului prin
procesul - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 50 din
01 octombrie 2007 nu au fost respectate, s-a solicitat admiterea actiunii
astfel cum a fost formulata.
   In drept, au fost invocate dispozitiile art. 26 alin. 1 lit. a din
Legea nr.  50/1991,  privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de
constructii, OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor si
art. 112 si 114 Cod de procedura civila.
   La dosar a fost depus procesul - verbal de constatare si sanctionare a
contraventiilor nr. 50 din 01 octombrie 2007.
   Prin intampinarea formulata la data de 18 aprilie 2008, paratul a
solicitat respingerea actiunii, ca nefondata.
   In motivare, paratul a aratat ca, la data cand a cumparat imobilul (23
martie 2007) acoperisul era in starea de degradare descrisa in nota de
constatare nr. 1/Z3 din 24 iulie 2004, in plus, erau doua goluri de
ferestre practicate in partea laterala a podului; practic ploua in pod din
cauza lipsei unei parti din acoperis si celor doua goluri din lateral.
Avand in vedere nevoia urgentarii reparatiilor la acoperis, a procedat la
obtinerea certificatului de urbanism nr. 1373/59S din 23 mai 2007, care
prevedea, la pct. 3, regimul tehnic de realizare a reparatiilor, cu
mentionarea starii tehnice a acoperisului. Ulterior, a adresat o cerere
catre Primaria Sectorului 6 B in care solicita ajutor in refacerea grabnica
a acoperisului, intrucat urma sezonul ploios. O. nici un ajutor, a procedat
la  efectuarea  reparatiilor  sub  acoperis,  respectand  cerintele
certificatului de urbanism, si anume refacerea a 1/3 din acoperisul cazut
si umplerea golurilor existente cu tamplarie PVC de culoarea acoperisului.
Intrucat i-au refuzat de doua ori primirea dosarului pentru autorizatia de
constructie, motivand ca este incomplet, nu a reusit ca in timpul fixat de
inspectori sa definitiveze dosarul, eliberarea anumitor autorizatii durand
foarte mult. Procesul - verbal de contraventie nu respecta realitatea,
intrucat, in momentul cand a achizitionat imobilul, existau gaurile in pod,
iar panta avea aceeasi inclinatie si conformatie ca si cea de acum, acesta
doar a pus ferestre in locul golurilor din  laterale,  nemodificand
dimensiunile golurilor si a procedat la invelirea acoperisului. Precizeaza
paratul ca, pentru lucrarile efectuate de el nu era necesara autorizatia de
constructie, conform art.11 a, b, i si h din Legea nr. 50/1991. Totusi,
dorind sa aiba si autorizatie de constructie pentru aceste lucrari, a
intocmit dosarul in vederea obtineri acestei autorizatii.
   Prin sentinta civila nr. 3060 din 07 mai 2008, pronuntata de
Judecatoria Sectorului 6 B, s-a respins cererea formulata de reclamanta
Institutia Primarului prin Primarul Sectorului 6 B, in contradictoriu cu
paratul O. G, ca neintemeiata.
   Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca
lucrarile considerate de reclamanta ca fiind executate nelegal se regasesc
descrise explicit in sanctiunea complementara aplicata prin care a dispus
aducerea acoperisului la forma initiala, dimensiunile si materialul de
invelitoare initiale pana la data de 30 octombrie 2008. Ori, asa cum s-a
aratat, lucrarile de reparare a acoperisului s-au incadrat in prevederile
art. 11 lit. a din Legea nr. 50/1991, de vreme ce reclamanta nu a indicat
in ce a constat in concret schimbarea materialului de invelitoare, iar cu
privire la amplasarea geamurilor in golurile existente in pod, reclamanta a
specificat ca s-ar fi executat inca doua goluri de ferestre in partea
laterala a podului ceea ce inseamna ca ar mai fi existat asemenea goluri si
anterior si confirma astfel sustinerea paratului despre  preexistenta
acestor spatii libere in pod. In consecinta, instanta a apreciat ca
reclamanta ar fi trebuit sa constate din punct de vedere tehnic si in baza
unor documente justificative probante, structura cladirii inainte si dupa
lucrarile de reparatii executate de parat.
   Referitor la modificarea pantei de scurgere, instanta a apreciat ca
acest aspect vizeaza mai degraba raporturile de vecinatate si servitute ale
imobilului care nu intra in categoria lucrarilor de construire reglementate
de Legea nr. 50/1991.
   Impotriva acestei solutii, in termen legal si motivat a formulat apel
reclamanta, criticand pentru nelegalitate si netemeinicie solutia instantei
de fond, solicitand admiterea apelului si schimbarea in tot a sentintei
civile in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata.
   In motivele de apel s-a aratat, in esenta, ca intimatul a efectuat si
alte lucrari pentru care se solicita autorizatie de construire, respectiv
inaltarea acoperisului si executarea a inca doua goluri de fereastra,
aceste lucrari aducand modificari ale aspectului initial al constructiei,
fiind necesara obtinerea unei  autorizatii  de  constructie  anterior
executarii lor.
   Intimatul a formulat intampinare solicitand respingerea apelului, ca
nefondat, deoarece lucrarile efectuate au fost realizate ca urmare a
faptului ca acoperisul era intr-o stare avansata de degradare, aspect
retinut si de apelanta prin Nota de constatare nr. 1/Z3 din 24 iulie 2007,
astfel incat nu intra sub incidenta Legii nr. 50/1991, ci se incadreaza in
art. 11 alin. a si b din acest act normativ.
   E. N. a formulat cerere de interventie in interesul apelantei, aratand
ca are interes deoarece intimatul a construit fara  autorizatie,  a
desfiintat cosurile de fum, a schimbat fatada imobilului ceea ce contravine
legii.
   Intimatul a formulat intampinare la cererea de interventie  in
interesul apelantei, aratand ca de fapt cererea este de fapt o cerere de
interventie in interes propriu, astfel incat nu este de acord cu formularea
sa intrucat a avut mai multe altercatii cu aceasta.
   La termenul de judecata din 06 noiembrie 2008, tribunalul a calificat
cererea formulata de E. N. o cerere de interventie in interes propriu, iar
fata de opozitia intimatului a respins-o ca inadmisibila.
   Prin decizia civila nr. 408 A din 26 martie 2009 T r i b u n a l u l
 B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila a respins apelul formulat de
apelanta - reclamanta Primaria Sectorului 6 B, ca nefondat retinand ca
potrivit dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 50/1991 autorizatia  de
construire se elibereaza pentru lucrari de construire,  reconstruire,
consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare
a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora,
cu exceptia celor prevazute la art. 8.
   A mai retinut instanta de apel ca intrucat din actele emise chiar de
apelanta rezulta ca podul se afla in stare avansata de degradare si
necesita reparatii, lucrarile efectuate nu intra sub incidenta Legii nr.
50/1991.
   Impotriva acestei decizii a declarat recurs, in termenul prevazut de
art. 301 Cod de procedura civila, recurenta - reclamanta, solicitand
admiterea recursului, modificarea deciziei recurate, admiterea apelului iar
pe fond admiterea cererii de chemare in judecata.
   In motivarea cererii de recurs intemeiata in drept pe dispozitiile
art. 304 pct. 8 si 9 Cod de procedura civila, recurenta - reclamanta a
aratat ca decizia recurata este nelegala intrucat desi este corect ca
lucrarile mentionate de art. 8 si 11 din Legea nr. 50/1991 pot fi efectuate
fara autorizatie de constructie, intimatul a efectuat si lucrari pentru
care obtinerea autorizatiei de construire este obligatorie.
   Astfel, potrivit procesului - verbal de constatare si sanctionare a
contraventiei au fost aduse modificari la acoperis, a fost inaltata partea
din spate a constructiei (partea de pod) si s-au executat inca doua goluri
de ferestre pe partea laterala a acoperisului.
   Aceste modificari reies atat din memoriu tehnic de rezistenta si
raportul de expertiza cat si din fisa tehnica in vederea emiterii acordului
unic.
   Astfel, memoriul tehnic de rezistenta precizeaza ca imobilul in cauza
"va suferi o modificare la nivelul acoperisului, unde podul actual va
deveni mansarda locuibila, fiind necesara inaltarea locala" pe fatada
posterioara (vest) a sarpantei actuale.
   Astfel,  modificarile  aduse  acoperisului,  respectiv  inaltarea
acoperisului, nu se incadreaza cu siguranta in categoria de lucrari ce se
executa fara autorizatie de construire.
   Intimatul cunostea foarte bine obligatia de a obtine o autorizatie de
construire pentru lucrarile ce urma sa le efectueze fiind atentionat de
catre institutia reclamanta inca inainte de inceperea lucrarilor.
   Astfel, inca din data de 24 iulie 2007 prin Nota de constatare nr.
1/Z3 a Serviciului Disciplina in Constructii s-a adus la cunostinta
paratului O. G faptul ca in eventualitatea in care se vor aduce modificari
podului, respectiv prin mansardare, lucrarile nu vor putea fi incepute
decat dupa obtinerea autorizatiei de construire.
   Aceleasi informatii s-au regasit si in adresa nr. 18043 din 20 august
2007 a Serviciul Disciplina in Constructii in care s-a precizat totodata si
faptul ca executarea unor lucrari de construire fara autorizatie de
construire constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre 1.000 - 100.000 lei.
   De asemenea, Inspectoratul de Stat in Constructii a emis acordul nr.
5398 din 24 ianuarie 2008 in care se precizeaza foarte clar ca se "emite
acordul cu privire la interventiile solicitate in vederea  obtinerii
autorizatiei de construire, potrivit documentatiei depuse, la constructia
din B,(...), sector 6" iar "prezentul acord nu are ca obiect prevederile
urbanistice ale proiectului (retrageri, gabarite, regim de inaltime, POT,
D., destinatii etc.) care raman in competenta administratiei publice
emitente a Autorizatiei de Construire".
   Faptul ca paratul O. G nu a reusit sa depuna, in repetate randuri,
documentatia completa pentru obtinerea autorizatiei de construire nu da
dreptul la efectuarea lucrarilor fara acest act, intrucat legea nu prevede
o exceptie in acest sens.
   O alta grava eroare in care s-a aflat atat instanta de fond cat si cea
de apel reiese din faptul ca s-a apreciat ca executarea "a inca doua goluri
de ferestre" nu aduce modificari importante deoarece ar mai fi existat
asemenea goluri si anterior.
   Mai mult decat atat, instanta a ignorat total prevederile art. 11 lit.
a, b si h din Legea nr. 50/1991 care precizeaza ca se pot executa fara
autorizatie de construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta,
caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al
acestora.
   Or, este evident ca inaltarea constructiei prin executarea unei
mansarde si executarea altor ferestre decat cele existente aduce modificari
ale aspectului initial al constructiei, precum si structurii de rezistenta.
   Astfel , institutia reclamanta, in calitate  de  autoritate  a
administratiei publice locale, este abilitata de lege sa emita autorizatii
de construire, acestea reprezentand un act de autoritate al administratiei
publice locale, si modalitatea prin care aparatul de specialitate al
institutiei primarului controleaza regimul in care se edifica constructiile
in unitatea administrativ teritoriala arondata. Astfel, autorizatia de
construire trebuie sa preceada construirea sau modificarea unui edificiu,
si nu sa fie ulterioara acestora.
   Recurenta mentioneaza ca obtinerea certificatului de urbanism nu
confera dreptul beneficiarului sa construiasca, acest act administrativ
reprezentand o etapa premergatoare si necesara obtinerii autorizatiei,
avand doar un caracter informativ, asa cum specifica dispozitiile art. 6
din Legea nr. 50/1991, modificata si completata.
   Cererea de recurs a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in
cuantum de 4 lei achitata cu OP nr. 1980 din 28 septembrie 2009 emisa de
Primaria Sectorului 6 B si cu timbru judiciar in valoare de 0,15 lei.
   Intimatul - parat a formulat intampinare prin care a solicitat
respingerea recursului, ca nefondat, aratand ca astfel cum rezulta din
probatoriul administrat, lucrarile constatate prin procesul - verbal nr. 50
din 01 octombrie 2007 nu necesitau autorizatie de construire avand in
vedere memoriul tehnic de rezistenta si raportul de expertiza din care
rezulta ca "modificarile de functionare preconizate se pot realiza fara a
influenta comportamentul  cladirii  si  nu  afecteaza  rezistenta  si
stabilitatea structurii".
   A mai aratat intimatul - parat ca a incercat obtinerea  unei
autorizatii de construire pentru lucrarile pe care intentiona sa le execute
insa acest lucru  nu a fost posibil in lipsa acordului notarial al
coproprietarei imobilului E. N.; conform notei de constatare nr. 1/Z3 din
23 octombrie 2008 intocmita de Primaria Sectorului 6 B, acoperisul a fost
refacut in regim de urgenta, in proportie de o treime.
   In faza procesuala a recursului, in cadrul probei cu inscrisuri
incuviintata in temeiul dispozitiilor art. 305 Cod de procedura civila,
recurenta - reclamanta a depus la dosar adresa nr. 1220 din 26 ianuarie
2009 emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii si adresa nr. AH-17/6
emisa de Primaria Sectorului 6 B - Serviciul autorizatii in constructii.
   Analizand decizia recurata  prin  prisma  criticilor  formulate,
sustinerile partilor si dispozitiile legale incidente in speta, Curtea
retine ca recursul este fondat si urmeaza sa-l admita pentru urmatoarele
considerente:
   Conform procesul -  verbal  de  constatare  si  sanctionare  a
contraventiilor nr. 50 din 01 octombrie 2007 intocmit de  Serviciul
Disciplina in Constructii din cadrul Primariei Sectorului 6 B, semnat fara
obiectiuni de paratul O. G si necontestat, in perioada 15 august 2007 - 20
septembrie 2007 acesta a efectuat la imobilul situat in B,(...), fara
autorizatie de construire, lucrarile de  reparatii  la  acoperis  si
modificarea pantei de scurgere a acestuia prin inaltarea pe partea din
spate a constructiei; de asemenea a executat doua goluri de ferestre pe
parte laterala a acoperisului si a schimbat materialul de invelitoare.
   Intimatului i-a fost acordat un termen pentru intrare in legalitate
pana la data de 15 ianuarie 2008 iar in caz contrar s-a dispus aducerea
acoperisului la forma, dimensiunile si materialul de invelitoare initiale
pana la data de 30 ianuarie 2008.
   Curtea retine ca procesul - verbal de contraventie necontestat de
parat, se bucura de prezumtia de legalitate si temeinicie iar prin
neexercitarea caii specifice de atac (plangerea contraventionala)  in
termenul prevazut de lege acesta a devenit titlu executoriu conform art. 37
din OG nr. 2/2001.
   Prin urmare, in cadrul procesului pendinte paratul nu poate repune in
discutie aspectele pe care le-a recunoscut prin semnarea procesului -
verbal referitoare la lucrarile efectuate la imobilul situat in B,(...),
sector 6.
   Imprejurarea ca o treime din pod era in stare de degradare permitea
efectuarea lucrarilor de reparatii, fara autorizatie de construire conform
art. 8 lit. a din Legea nr. 50/1991 insa numai daca nu se modifica forma
acoperisului si nu se schimba materialul din care acesta este executat.
   Din procesul - verbal de contraventie Curtea retine ca lucrarile de
reparatii la acoperis nu respecta dispozitiile art. 11 lit. a din Legea nr.
50/1991 intrucat paratul a modificat forma, dimensiunile si materialul de
invelitoare intrand sub incidenta dispozitiilor art. 3 lit. a din acelasi
act normativ.
   De altfel din certificatul de urbanism nr. 1373/59S din 23 mai 2007
rezulta ca paratul a efectuat demersuri pentru, autorizarea lucrarilor de
"refacere acoperis existent cu suprainaltare perete lateral spre Av O.  cu
cca 1,20 m, cu mansardare partiala pe aceeasi latura" insa in lipsa
acordului coproprietarului  si  proprietarului  vecin  autorizatia  de
construire nu a fost obtinuta.
   Cu referire la materialul utilizat pentru acoperis Curtea retine ca
potrivit memoriului tehnic de rezistenta intocmit de expertul N. V. si din
raportul de expertiza, intocmit de acelasi expert, in forma initiala
acoperisul avea invelitoare din tigla si urma a fi inlocuita cu una usoara
de carton.
   Curtea retine, de asemenea, ca acelasi expert a facut mentiune la 10
decembrie 2007 in sensul ca lucrarile de modificare sarpanta, refacere
ferestre la mansarda, schimbare invelitori, demolarea cosurilor de fum erau
efectuate.
   Prin urmare, decizia instantei de apel este nelegala intrucat nu s-a
facut aplicarea in speta a dispozitiilor art.3 lit. a, 26 alin. 1 lit. a,
28 alin. 3 si 32 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991 republicata si
modificata, in sensul de a se dispune desfiintarea lucrarilor de construire
efectuate fara autorizatie de catre parat la imobilul situat in B,(...),
sector 6, ci s-a dat eficienta in mod gresit dispozitiilor art. 11 alin. 1
lit. a din acelasi act normativ fara a se observa ca reparatiile aduse
acoperisului pot fi facute fara autorizatie de construire numai in ipoteza
in care nu se schimba forma si dimensiunile acestuia si, concomitent, nu
modifica structura de  rezistenta  si/sau  aspectul  arhitectural  al
constructiilor.
   In speta, intimatul - parat nu a respectat niciuna din aceste
conditii, efectuand lucrari  de  suprainaltare  a  constructiei  prin
mansardarea partiala a podului, a practicat alte doua goluri de ferestre, a
schimbat materialul din care este confectionata invelitoarea.
   Pentru toate aceste considerente in temeiul dispozitiilor art. 312
alin. 1 si 3 Cod de procedura civila, art. 304 pct. 9 si art. 32 alin. 1
lit. b din Legea nr. 50/1991 republicata si modificata, Curtea va admite
recursul si va modifica decizia recurata in sensul ca va admite apelul iar
pe fond va admite cererea de chemare in judecata si va obliga paratul sa
desfiinteze lucrarile edificate fara autorizatie de construire, conform
procesului - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 50
din 01 octombrie 2007.
   In temeiul dispozitiilor art. 32 alin. 2 din Legea nr. 50/1991,
republicata si modificata, Curtea va stabili termenul limita de executare a
masurilor dispuse la trei luni de la data pronuntarii prezentei hotarari
iar in caz de neconformare a paratului, in temeiul dispozitiilor art. 32
alin. 3 din acelasi act normativ o va autoriza pe reclamanta sa aduca
masurile la indeplinire, pe cheltuiala acestuia.
   In temeiul dispozitiilor art. 316, 298 si 274 alin. 1 Cod de procedura
civila, Curtea il va obliga pe parat la 16,6 lei cheltuieli de judecata
catre reclamanta reprezentand taxele judiciare de timbru si timbrele
judiciare aferente judecatii in fond, apel si recurs.

              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
   Admite recursul formulat de recurenta - reclamanta Primaria Sectorului
6 B, impotriva deciziei civile nr. 408 A din 26 martie 2009, pronuntata de
T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila, in
contradictoriu cu intimatul - parat O. G.
   Modifica decizia recurata, in sensul ca:
   Admite apelul formulat de apelanta Primaria Sectorului 6 B, impotriva
sentintei civile nr. 3060 din 07 mai 2008, pronuntata de Judecatoria
Sectorului 6 B, in contradictoriu cu intimatul O. G.
   Schimba sentinta apelata, in sensul ca:
   Admite cererea de chemare in judecata.
   Obliga paratul sa desfiinteze lucrarile de construire edificate fara
autorizatie de construire la imobilul situat in B,(...), sector  6,
respectiv sa aduca acoperisul la starea initiala sub aspectul materialului
din care este realizata invelitoarea, sa  desfiinteze  lucrarile  de
suprainaltare a acoperisului pe partea din spate a constructiei, cu
consecinta modificarii pantei de scurgere si sa desfiinteze cele doua
goluri de ferestre de pe partea laterala a acoperisului in termen de trei
luni de la data pronuntarii prezentei hotarari.
   Autorizeaza pe reclamanta sa aduca masurile dispuse la indeplinire in
caz de neconformare a paratului.
   Obliga paratul la 16,6 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica, azi, 17 noiembrie 2009.
   Presedinte,                         Judecator,
Judecator,
 (...) (...) (...)   (...) (...)      (...) F. (...)

Grefier,
                                N. D.

Red.S.G.P.
U..C.F.
2ex./18.01.2010
T.B.-S.3.-L.C.T.;I.O.
Jud.S.6.-C.S.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013