Stiri Academica Barouri Case de avocatura Cariere Librarie Proprietate intelectuala Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 4836

Contencios administrativ si fiscal - anulare act administrativ
Instanta: CA CRAIOVA
Faza: Recurs
Data: 18-11-2009

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
                R O M A N I A
           CURTEA DE A P E L  C R A I O V A
         SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
               DECIZIE Nr. 4836
           Sedinta publica de la 18 O. 2009
              Completul compus din:
         Presedinte (...) (...)
         Judecator  (...) (...)
         Judecator  (...) (...)
         Grefier    (...) (...)
                   E.
   S-a luat in examinare recursul declarat de reclamantul B. G. impotriva
sentintei nr. 1127 din 04 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  D
o l j in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimatii parati COMISIA DE
EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI si AUTORITATEA NATIONALA
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP - COMISIA SUPERIOARA  DE  EVALUARE  A
PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI.
   La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat consilier
juridic D. J. pentru intimata parata COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR  CU
HANDICAP PENTRU ADULTI, lipsind recurentul reclamant B. G. si intimata
parata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP - COMISIA
SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI.
   Procedura legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei
ca recursul este declarat in termenul legal si este scutit de la plata
taxei de timbru.
   S-au aratat concluziile scrise depuse la dosar de catre recurentul
reclamant B. G..
   Curtea invoca exceptia de necompetenta materiala a primei instante in
solutionarea cauzei raportat la cadrul procesual stabilit de reclamant si
acorda cuvantul partii prezente.
   Consilier juridic D. J. pentru intimata parata COMISIA DE EVALUARE A
PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI, cu privire la exceptia pusa in
discutie lasa la aprecierea instantei.
   Pe fond solicita respingerea recursului ca nefondat.
                 C U R T E A
   Prin sentinta nr. 1127 din 04 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a
l u l  D o l j in dosarul nr(...) a fost respinsa cererea  formulata  de
reclamant B. G. in contradictoriu  cu  paratii COMISIA DE EVALUARE A
PERSOANELOR CU HANDICAP  PENTRU ADULTI si AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PERSOANELE CU HANDICAP - COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU
HANDICAP PENTRU ADULTI.
   Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca reclamantul B. G.
in varsta de 62 de ani a  beneficiat in  anul  2007 de  protectia
speciala acordata persoanelor cu handicap, acesta  fiind  incadrat in
gardul accentuat de handicap prin  certificatul  nr.  31180/12.06.2007
ce a avut valabilitate 12 luni.
    Dupa expirarea acestuia si  efectuarea  unor  noi  investigatii
medicale in cadrul Sectiei de P.  a  Spitalului  Clinic C a  fost
emis de catre  Comisia  de  Evaluare  a  persoanelor cu  handicap
pentru adulti, certificatul nr. 35967/31180/26.06.2008 potrivit  caruia
reclamantului i  s-a  stabilit  pe  baza  documentelor  medicale  o
deficienta functionala medie, fiind  incadrat  intr-un  grad  mediu de
handicap.
    Urmare a efectuarii procedurii prealabile reglementate de art. 7
din  Legea  554/2004,  Comisia  Superioara  emite  decizia   nr.
9266/23.09.2008 care  confirma  diagnosticul si  incadrarea  Comisiei
teritoriale.
    Actele contestate de reclamant au avut  la  baza  Documentarul
de expertiza medicala intocmit de  Clinica de P. a  Spitalului  nr.
1  C(fila 50,51) referat  de  stabilire a  diagnosticului(fila  52),
scrisoare  medicala(fila  53) si  ancheta  sociala  (fila  54  si
urmatoarele) potrivit carora, medicii in  specialitatea  oftalmologie au
stabilit in urma examinarii clinice a  reclamantului ca  acesta  are
atrofie optica totala posttraumatica la  ochiul  stang  si  o  atrofie
posttraumatica partiala la ochiul drept, fara a  suferi  limitari  sub
aspectul autonomiei, autoingrijirii, deplasarii, utilizarii mijloacelor
de transport  in  comun, orientarii  spatiale.  Reclamantul  a  fost
incadrat in gardul de handicap corespunzator  diagnosticului stabilit,
potrivit punctului I din  capitolul  2 din  anexa  la  Ordinul nr.
762/31.08.2007 al M i n i s t e r u l u i   M u n c i i  si
Ministerului Sanatatii.
   Asupra legalitatii actelor  administrative contestate,  instanta,
retine  ca  stabilirea  diagnosticului si rezultatele  investigatiilor
medicale nu pot fi  verificate si  cenzurate de instanta, stabilirea
acestora fiind prerogativa medicilor de specialitate, instanta  neavand
 competenta sa analizeze continutul medical al  documentelor pe  care
se intemeiaza actele contestate, prin urmare o astfel de cerere este
 inadmisibila, controlului judiciar fiind supusa  numai  procedura  de
incadrare in gradul de handicap si de  emitere a  certificatului  ce
atesta  disabilitatile , procedura ce  trebuie sa  se  incadreze in
limitele legalitatii.
   In privinta sustinerilor reclamantului privind faptul ca dreptul
castigat  prin  certificatul  nr.  31180/2007,  privind   incadrarea
handicapului sau in categoria " accentuat" nu poate  fi  diminuat sau
anulat, instanta  retine  ca  valabilitatea  actului  mentionat  era
limitata respectiv 12 luni de  la  data  emiterii, starea  sanatatii
reclamantului si drepturile obtinute in  urma  emiterii certificatului
fiind suspuse  revizuirii. Prin  urmare,  drepturile  conferite  prin
emiterea certificatului nr. 31180/2007 au  incetat  odata cu  incetarea
valabilitatii acestuia,  existenta si  exercitarea  acestora  fiind
limitata in timp de durata termenului de 12 luni.
   Verificand procedura emiterii actelor  administrative  contestate,
instanta,  retine  ca , in  raport  de  diagnosticul  reclamantului
stabilit  prin  documentele medicale  sus mentionate si  dispozitiile
anexei la Ordinul nr. 762/31.08.2007 al  M i n i s t e r u l u i   M u
n c i i si Ministerului  Sanatatii publicat  in N. nr. 885 bis din
27.12.2007, autoritatile publice parate au facut o  corecta incadrare
a reclamantului in grad de  handicap,  motiv  pentru  care  instanta
apreciaza ca reclamantul nu a suferit o vatamare a drepturilor  si
intereselor sale legitime conf art 1 al 1 din Legea 554/2004.
   Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, criticand-o
ca fiind nelegala si netemeinica.
   In motivarea cererii de recurs, reclamantul a aratat ca instanta de
fond nu si-a exercitat rolul activ prev. de art. 129 din C o d u l  d e
procedura civila , ca instanta de fond a interpretat eronat actul dedus
judecatii, ca hotararea instantei de fond este lipsita de temei legal,
fiind pronuntata cu incalcarea legislatiei privind protectia speciala a
persoanelor cu handicap.
   S-a mai aratat ca in mod gresit instanta de fond a retinut motivele
invocate in cele doua intampinari, ignorand motivarile pertinente din
cuprinsul contestatiei, potrivit cu care exista un handicap generat de
sectionarea nervului optic la ochiul stang care nu mai percepe lumina.
   Analizand legalitatea sentintei instantei de fond  prin  prisma
motivului de recurs de ordine publica privind necompetenta materiala a
instantei de fond, Curtea retine urmatoarele aspecte:
   Exceptia  necompetentei  materiale  a  instantei  de  contencios
administrativ, ca exceptie de fond, peremptorie si  dirimanta,  este
intemeiata, asa cum se va explica in continuare.
   Potrivit art. 3 alin. 1 pct. 3 din C o d u l  d e procedura civila,
" curtile de apel judeca in prima instanta, procesele si cererile in
materie de contencios administrativ privind actele  autoritatilor  si
institutiilor centrale", iar potrivit art. 10 din Legea nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ "litigiile privind actele administrative
emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si
cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si
accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de
tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative
emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care
privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii
ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile
de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege
organica speciala nu se prevede altfel"
   In speta, in raport de faptul ca prin cererea de chemare in judecata,
reclamantul a contestat o decizie emisa de o institutie a administratiei
centrale, respectiv Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor  cu
Handicap pentru Adulti din cadrul Autoritatea Nationala pentru Persoanele
cu Handicap, precum si de dispozitiile legale susmentionate,  Curtea
constata ca instanta de fond  a pronuntat o hotarare cu incalcarea
competentei unei alte instante, fiind incident motivul de casare prev. de
art. 304 alin. 1 pct. 3 din C o d u l  d e procedura civila.
   Fata de aceste considerente, Curtea constata intemeiat recursul
declarat de reclamant, urmand a-l admite in temeiul art. 312 alin. 6 din  C
o d u l  d e procedura civila, casand sentinta si trimitand cauza spre
judecare in prima instanta la Curtea de A P E L  C R A I O V A.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
                IN NUMELE LEGII
                 HOTARASTE
       Admite recursul declarat de reclamantul B. G.  impotriva
sentintei nr. 1127 din 04 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  D
o l j in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimatii parati COMISIA DE
EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI si AUTORITATEA NATIONALA
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP - COMISIA SUPERIOARA  DE  EVALUARE  A
PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI.
   Caseaza sentinta si trimite cauza spre judecare in prima instanta la
Curtea de A P E L  C R A I O V A.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica de la 18 O. 2009
|Presedinte,      |Judecator,       |Judecator,       |
|(...) (...)      |(...) (...)      |(...) (...)      |
|            |Grefier,        |            |
|            |(...) (...)      |            |
Red. jud. C.M./2ex/17.12.2009


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 1129 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1053 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC. NR. 314/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 198/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 923 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 434/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 307 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013