Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 4836

Contencios administrativ si fiscal - anulare act administrativ
Instanta: CA CRAIOVA
Faza: Recurs
Data: 18-11-2009

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
R O M A N I A CURTEA DE A P E L C R A I O V A SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIE Nr. 4836 Sedinta publica de la 18 O. 2009 Completul compus din: Presedinte (...) (...) Judecator (...) (...) Judecator (...) (...) Grefier (...) (...) E. S-a luat in examinare recursul declarat de reclamantul B. G. impotriva sentintei nr. 1127 din 04 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D o l j in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimatii parati COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI si AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP - COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI. La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat consilier juridic D. J. pentru intimata parata COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI, lipsind recurentul reclamant B. G. si intimata parata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP - COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca recursul este declarat in termenul legal si este scutit de la plata taxei de timbru. S-au aratat concluziile scrise depuse la dosar de catre recurentul reclamant B. G.. Curtea invoca exceptia de necompetenta materiala a primei instante in solutionarea cauzei raportat la cadrul procesual stabilit de reclamant si acorda cuvantul partii prezente. Consilier juridic D. J. pentru intimata parata COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI, cu privire la exceptia pusa in discutie lasa la aprecierea instantei. Pe fond solicita respingerea recursului ca nefondat. C U R T E A Prin sentinta nr. 1127 din 04 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D o l j in dosarul nr(...) a fost respinsa cererea formulata de reclamant B. G. in contradictoriu cu paratii COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI si AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP - COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI. Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca reclamantul B. G. in varsta de 62 de ani a beneficiat in anul 2007 de protectia speciala acordata persoanelor cu handicap, acesta fiind incadrat in gardul accentuat de handicap prin certificatul nr. 31180/12.06.2007 ce a avut valabilitate 12 luni. Dupa expirarea acestuia si efectuarea unor noi investigatii medicale in cadrul Sectiei de P. a Spitalului Clinic C a fost emis de catre Comisia de Evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, certificatul nr. 35967/31180/26.06.2008 potrivit caruia reclamantului i s-a stabilit pe baza documentelor medicale o deficienta functionala medie, fiind incadrat intr-un grad mediu de handicap. Urmare a efectuarii procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea 554/2004, Comisia Superioara emite decizia nr. 9266/23.09.2008 care confirma diagnosticul si incadrarea Comisiei teritoriale. Actele contestate de reclamant au avut la baza Documentarul de expertiza medicala intocmit de Clinica de P. a Spitalului nr. 1 C(fila 50,51) referat de stabilire a diagnosticului(fila 52), scrisoare medicala(fila 53) si ancheta sociala (fila 54 si urmatoarele) potrivit carora, medicii in specialitatea oftalmologie au stabilit in urma examinarii clinice a reclamantului ca acesta are atrofie optica totala posttraumatica la ochiul stang si o atrofie posttraumatica partiala la ochiul drept, fara a suferi limitari sub aspectul autonomiei, autoingrijirii, deplasarii, utilizarii mijloacelor de transport in comun, orientarii spatiale. Reclamantul a fost incadrat in gardul de handicap corespunzator diagnosticului stabilit, potrivit punctului I din capitolul 2 din anexa la Ordinul nr. 762/31.08.2007 al M i n i s t e r u l u i M u n c i i si Ministerului Sanatatii. Asupra legalitatii actelor administrative contestate, instanta, retine ca stabilirea diagnosticului si rezultatele investigatiilor medicale nu pot fi verificate si cenzurate de instanta, stabilirea acestora fiind prerogativa medicilor de specialitate, instanta neavand competenta sa analizeze continutul medical al documentelor pe care se intemeiaza actele contestate, prin urmare o astfel de cerere este inadmisibila, controlului judiciar fiind supusa numai procedura de incadrare in gradul de handicap si de emitere a certificatului ce atesta disabilitatile , procedura ce trebuie sa se incadreze in limitele legalitatii. In privinta sustinerilor reclamantului privind faptul ca dreptul castigat prin certificatul nr. 31180/2007, privind incadrarea handicapului sau in categoria " accentuat" nu poate fi diminuat sau anulat, instanta retine ca valabilitatea actului mentionat era limitata respectiv 12 luni de la data emiterii, starea sanatatii reclamantului si drepturile obtinute in urma emiterii certificatului fiind suspuse revizuirii. Prin urmare, drepturile conferite prin emiterea certificatului nr. 31180/2007 au incetat odata cu incetarea valabilitatii acestuia, existenta si exercitarea acestora fiind limitata in timp de durata termenului de 12 luni. Verificand procedura emiterii actelor administrative contestate, instanta, retine ca , in raport de diagnosticul reclamantului stabilit prin documentele medicale sus mentionate si dispozitiile anexei la Ordinul nr. 762/31.08.2007 al M i n i s t e r u l u i M u n c i i si Ministerului Sanatatii publicat in N. nr. 885 bis din 27.12.2007, autoritatile publice parate au facut o corecta incadrare a reclamantului in grad de handicap, motiv pentru care instanta apreciaza ca reclamantul nu a suferit o vatamare a drepturilor si intereselor sale legitime conf art 1 al 1 din Legea 554/2004. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, criticand-o ca fiind nelegala si netemeinica. In motivarea cererii de recurs, reclamantul a aratat ca instanta de fond nu si-a exercitat rolul activ prev. de art. 129 din C o d u l d e procedura civila , ca instanta de fond a interpretat eronat actul dedus judecatii, ca hotararea instantei de fond este lipsita de temei legal, fiind pronuntata cu incalcarea legislatiei privind protectia speciala a persoanelor cu handicap. S-a mai aratat ca in mod gresit instanta de fond a retinut motivele invocate in cele doua intampinari, ignorand motivarile pertinente din cuprinsul contestatiei, potrivit cu care exista un handicap generat de sectionarea nervului optic la ochiul stang care nu mai percepe lumina. Analizand legalitatea sentintei instantei de fond prin prisma motivului de recurs de ordine publica privind necompetenta materiala a instantei de fond, Curtea retine urmatoarele aspecte: Exceptia necompetentei materiale a instantei de contencios administrativ, ca exceptie de fond, peremptorie si dirimanta, este intemeiata, asa cum se va explica in continuare. Potrivit art. 3 alin. 1 pct. 3 din C o d u l d e procedura civila, " curtile de apel judeca in prima instanta, procesele si cererile in materie de contencios administrativ privind actele autoritatilor si institutiilor centrale", iar potrivit art. 10 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ "litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel" In speta, in raport de faptul ca prin cererea de chemare in judecata, reclamantul a contestat o decizie emisa de o institutie a administratiei centrale, respectiv Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti din cadrul Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, precum si de dispozitiile legale susmentionate, Curtea constata ca instanta de fond a pronuntat o hotarare cu incalcarea competentei unei alte instante, fiind incident motivul de casare prev. de art. 304 alin. 1 pct. 3 din C o d u l d e procedura civila. Fata de aceste considerente, Curtea constata intemeiat recursul declarat de reclamant, urmand a-l admite in temeiul art. 312 alin. 6 din C o d u l d e procedura civila, casand sentinta si trimitand cauza spre judecare in prima instanta la Curtea de A P E L C R A I O V A. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE Admite recursul declarat de reclamantul B. G. impotriva sentintei nr. 1127 din 04 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D o l j in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimatii parati COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI si AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP - COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI. Caseaza sentinta si trimite cauza spre judecare in prima instanta la Curtea de A P E L C R A I O V A. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica de la 18 O. 2009 |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...) |(...) (...) |(...) (...) | | |Grefier, | | | |(...) (...) | | Red. jud. C.M./2ex/17.12.2009

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 1837 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 84 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1053 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 2240/R/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 440 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 507 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 503 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013