Stiri Academica Barouri Case de avocatura Cariere Librarie Proprietate intelectuala Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 472

Comercial - obligatia de a face
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Apel
Data: 19-11-2009

Discutii similare pe forum

Obligatia de a semna un proces verbal (obligatia de a face) - scris de Padureanu - 1 raspunsuri
Suntem 4 mostenitori si avem de impartit 6 Ha teren agricol si 6,75 Ha padure. Dupa ce am obtinut adeverinta de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole trei dintre mostenitori au ocupat abuziv toate suprafetele de pe care au cules fructe mai bine de 20 ani. Eu nu am reusit sa intru in posesia nici uneia din suprafetele de teren agricol, deci nu am avut de recoltat nimic pe parcursul acestei perioade. In paralel s-au emis si trei titluri de proprietate pentru padure un...
Ce mai pot face? obligatia de a face este solutia sau... - scris de Alexandru21 - 0 raspunsuri
In anul 1994 am mostenit o casa si teren de la mama mea. Tot in acelas an am instrainat terenul si locunta compusa din 2 camere hol unei persoane iar bucataria altei persoane. Casa este una f.mare compusa din cca 15 camere. Matusa mea a vandut si ea terenul si partea sa din cladire compusa din camerele ce ii reveneau ei unei alte persoane. Dupa cca. 16 ani am fost intrebat de persoana careia eu i-am vandut 2 camere si holul daca ii vand si restul care il mai am. Eu am acceptat si de aici incepe ...
Obligatia de a face - scris de sofia - 4 raspunsuri
Am vazut ca exista discutii aprinse cu privire la posibilitatea ca instanta sa oblige la plata de daune cominatorii in baza art. 1075 Cod civil, dupa intrarea in vigoare a prevederilor art. 580 indice 3 din codul de procedura civila. Parerile cu privire la aceasta problema le-am citit in forumul procedura civila-daune cominatorii, dar eu m-am gandit sa votam si sa vedem care este opinia majoritara (printre noi, evident).
Obligatia de a face?! - scris de Pelerinul - 6 raspunsuri
Unul dintre parinti refuza sa isi dea acordul pentru ca celalalt parinte sa plece in strainatate cu copii minori. Mentionez ca urmeaza sa plece intr-o excursie si copii au 9 respectiv 12 ani. Credeti ca este admisibila o actiune pe obligatia de a face iar hotararea care se pronunta sa tina loc de acord al celuilalt parinte? Exista practica in acest sens?
Obligatia de a face - scris de irony26 - 0 raspunsuri
cum pot obliga pe cineva sa imi puna la dispozitie un nr. de utilaje pe care era obligat sa mi le predea in baza unui contract de inchiriere, daca in timp ce ma judec....contractul de inchiriere in baza caruia l-am dat in judecata pe obligatia de a face,a expirat. Chiar daca judecatorul il obliga pe parat sa imi dea utilajele el vine si imi spune canu mai exista un contract incheiat intre noi. il poate obliga judecatorul chiar daca la momentul actual nu mai exista contract , sa imi da uti...
    CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I-SECTIA A VI-A COMERCIALA
   DOSAR NR(...)
             DECIZIA COMERCIALA NR. 472
          Sedinta publica de la 19 noiembrie 2009
              Curtea constituita din:
         PRESEDINTE I (...)
         JUDECATOR  (...) (...)
         GREFIER     (...) (...) B.
            .............................
   Pe rol fiind solutionarea apelului formulat de apelanta (...) E. ZONE
SRL, impotriva sentintei comerciale nr.5809/13.04.2009 pronuntata de  T r
i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a VI-a Comerciala, in dosarul
nr(...), in contradictoriu cu intimatii (...) D & N 2002 SRL, (...) H. T.
F. ROMANIA SA, (...) B. O. B si ENEL ENERGIE MUNTENIA SA.
   La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns intimata (...) D
& N 2002 SRL, reprezentata de avocat U. F., cu imputernicire avocatiala la
dosar, lipsind recurenta si celelalte intimate.
   Procedura legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care:
   Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat Curtea
constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe cererea de apel.
   Aparatorul intimatei (...) D & N 2002 SRL solicita respingerea
apelului, ca nefondat si mentinerea sentintei atacate ca temeinica si
legala. Esential in cauza este faptul ca apelanta continua sa foloseasca
spatiul comercial in litigiu in conditiile in care nu a achitat chiria si
utilitatile de la momentul pronuntarii sentintei apelate si pana in
prezent. Considera ca instanta de fond a retinut in mod corect raportul
juridic dedus judecatii pronuntandu-se asupra tuturor capetelor de cerere
formulate de catre parti, iar faptul ca instanta a admis exceptia lipsei
calitatii procesuale pasive a intimatelor (...) H. T. F. ROMANIA SA, (...)
B. O. B si ENEL ENERGIE MUNTENIA SA se datoreaza exclusiv imprejurarii ca
reclamanta nu a justificat cererea de chemare in judecata a acestor parti,
neindicand raportul juridic contractual sau extracontractual in baza caruia
aceste parti sa fie obligate la asigurarea de utilitati. La termenul din
23.02.2009 s-a acordat cuvantul partilor pe probe, moment  la  care
reclamanta nu a solicitat alte probe in afara celor deja depuse la dosar,
asa cum s-a consemnat in incheierea de sedinta de la acel termen. Sustine,
de asemenea, ca intimata (...) D & N 2002 SRL a inteles sa faca aplicarea
pactului comisoriu de gradul patru stipulat expres de parti in cele doua
contracte de inchiriere si considera ca o cerere distincta prin care sa
solicite rezilierea acelor contracte ar fi fost inutila si ar fi golit de
continut pactul comisoriu prevazut de parti. Depune la dosar concluzii
scrise. Isi rezerva dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe cale
separata.
                 C U R T E A
   Prin cererea inregistrata in data de 08.09.2008 sub nr(...) la T r i
b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a VI a Comerciala, astfel cum a
fost precizata la 27.10.2008 si 08.12.2008, reclamanta (...) E. ZONE SRL a
chemat in judecata parata (...) D & N 2002 SRL solicitand obligarea
acesteia sa se prezinte la furnizorii de utilitati, astfel cum rezulta din
art.1.1.1. al contractului de inchiriere nr.1/31.01.2008, in  vederea
asigurarii in spatiul inchiriat a energiei electrice, alimentarii cu gaze
naturale, apa curenta, canal, sub sanctiunea daunelor interese cominatorii
in cuantum de 100.000 lei/zi de intarziere, precum si obligarea paratei-
locator la plata sumei  de  10.000  lei,  reprezentand  echivalentul
prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligatiei contractuale asumate prin
acelasi contract de inchiriere, in baza raspunderii contractuale  ci
delictuale.
   Parata a formulat cerere reconventionala, solicitand sa se constate
intervenita  simulatia  cu  privire  la  contractele  de  inchiriere
nr.1/14.12.2007 si nr.1/31.01.2008 si sa se dispuna evacuarea reclamantei
din spatiul comercial inchiriat situat in B,(...), bloc2D, parter, cu
cheltuieli de judecata.
   Ulterior, reclamanta a formulat in cauza cerere de chemare in judecata
a altor persoane, privind pe paratii (...) E.-Sud SA, B. O. SA, (...) F.
Energie Muntenia SA solicitand obligarea acestora sa incheie cu reclamanta
contracte pentru furnizarea de gaze, servicii de apa-canal si energie
electrica pentru spatiul comercial ce a facut obiectul contractului de
inchiriere.
   Prin sentinta comerciala nr.13462/08.12.2008 pronuntata de T r i b u
n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a VI a Comerciala in dosarul (...)
 s-au respins ca neintemeiate exceptiile privind lipsa dovezii calitatii de
reprezentant, prematuritatea capatului 1 din cererea principala, lipsa
calitatii procesuale active, inadmisibilitatea actiunii, lipsa calitatii
procesuale active, s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a
paratelor B. O. SA, (...) E.-Sud SA si a paratei F. Energie Muntenia SA, a
fost admisa exceptia necompetentei materiale in privinta solutionarii
capatului 2 din cererea principala si a dispus declinarea competentei de
judecata in in privinta acestuia in favoarea Judecatoriei Sector 1 B si,
de asemenea s-a dispus disjungerea judecatii capatului 1 din cererea
principala si a cererii reconventionale cu formarea unui nou dosar, in urma
acestei din urma disjungeri s-a constituit la aceeasi instanta dosarul cu
nr(...).
   Prin sentinta comerciala nr.5809 pronuntata la 13.04.2009 in dosarul
5551//3/2009 T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a VI a
Comerciala, a respins ca fiind formulata impotriva unor persoane fara
calitate procesuala pasiva cererea reclamantei (...) E. Zone SRL impotriva
paratelor E.-Sud SA, B. O. SA si F. Energie Muntenia SA, a respins ca
neintemeiata cererea aceleiasi reclamante formulata impotriva paratei, a
admis in parte cererea reconventionala formulata de parata (...) D & N 2002
SRL si a dispus evacuarea reclamantei-parate (...) E. Zone SRL din imobil
precum si respingerea primului capat din cererea reconventionala, ca
neintemeiat.
   Pentru a pronunta aceasta sentinta comerciala tribunalul a retinut mai
intai ca reclamanta (...) E. Zone SRL a inchiriat de la proprietarul parat
(...) D & N 2002 SRL un spatiu comercial prin contractul de inchiriere
nr.1/14.12.2007, obiectul contractului constituindu-l si utilitatile, care
erau proprietatea locatorului. Contractul s-a  incheiat  pe  perioada
15.01.2008 -14.12.2010. M. ii revenea obligatia sa predea spatiul pe baza
de proces-verbal si sa asigure furnizarea utilitatilor iar chiriasul
trebuia sa achite cu titlu de chirie 40 Euro/lunar pe o luna in avans
pentru spatiul comercial si o chirie cu titlu de garantie pentru plata
contravalorii utilitatilor, care trebuia sa se realizeze in primele 3 zile
calendaristice de la comunicarea facturilor emise in acest sens de locator.
   O. acestor sume de catre locatar atragea desfiintarea contractului in
temeiul unui pact comisoriu de gradul IV.
   Intre aceleasi parti s-a incheiat si contractul de  inchiriere
nr.1/31.01.2008 privind acelasi spatiu comercial,  implicand  clauzele
mentionate anterior. Partile au instituit si o clauza penala potrivit
careia chiriasul se obliga ca plateasca 100.000 lei/zi cu titlu de daune,
in situatia in care contractul a incetat iar reclamantul nu a parasit
spatiul.
   Prin notificarea 1/20.07.2008 parata locator a cerut reclamantei sa-i
predea spatiul de indata si 100.000 lei/zi cu titlu de daune incepand cu
data de 20.01.2008 (data incetarii contractului de inchiriere), in total
17.660.000 lei, pe motivul ca locatorul nu si-a indeplinit obligatia de
plata a chiriilor intervenind pactul comisoriu de gradul IV. Parata a
raspuns in sensul ca contractul nr.1/14.12.2007 a fost modificat prin
contractul nr.1/31.01.2008 si locatorul nu si-a indeplinit obligatiile
contractuale.
   Potrivit incheierii 14161/26.02.2008, judecatorul delegat la P. a
dispus inregistrarea sediului reclamantei la adresa spatiului comercial
inchiriat de parata, iar reclamanta i-a cerut acesteia din urma sa ii
asigure folosinta spatiului, prin asigurarea utilitatilor, in baza celor
doua contracte de inchiriere in timp ce parata recunoaste doar contractul
nr.1/2007 iar nu si nr.1/2008 pe care il considera fictiv (simulat).
   Cererea de constatare a simulatiei este neintemeiata deoarece parata
formuleaza sustineri care nu pot coexista decat in mod contradictoriu,
referitoare la ambele contracte.
   Pe de alta parte reclamanta sustine fara sa dovedeasca prin vreo proba
plata a 3 chirii, din care doua pentru spatiul comercial in avans iar cea
de-a treia constituind garantie pentru utilitati. M. a inteles sa faca
aplicarea pactului comisoriu in raport cu ambele contracte de inchiriere,
pentru neplata in avans a celor trei chirii datorate in avans conform
contractului 1/2007.
   Impotriva acestei sentinte comerciale reclamanta (...) E. Zone SRL a
declarat apel timbrat si in termen legal, solicitand desfiintarea hotararii
atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, sau, in subsidiar schimbarea
hotararii atacate in sensul admiterii primului  capat  din  actiunea
formulata.
   In motivarea apelului s-a aratat, in esenta, in primul rand ca
tribunalul a facut o gresita aplicare a legii cu privire  la solutia data
referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor
furnizorii de utilitati, din moment ce exista identitate intre acestia din
urma si, in mod corespunzator, titularii obligatiei de a face in scopul
asigurarii furnizarii de utilitati. Daca furnizorii sunt parti in litigiul
dedus judecatii pronuntarea unei hotarari in contradictoriu si cu acestia
face posibila executarea obligatiei de a face. Chiar si contractul de
inchiriere este extins inclusiv asupra utilitatilor si prin solicitarea
executarii lui practic reclamantul solicita direct celor trei parati
furnizori de utilitati asigurarea acestora.
   S-a mai aratat ca tribunalul a incalcat dreptul la un proces
echitabil, contrar prevederilor art.6 din CEDO, nefiind administrata proba
cu acte si interogatorii. In urma disjungerii si declinarii dispuse prin
sentinta 13462/08.12.2008 actele avute in vedere referitor la pronuntarea
pe exceptiile privind lipsa calitatii procesuale pasive au fost inaintate
pe calea declinarii la Judecatoria Sectorului 1 astfel ca tribunalul a
incuviintat proba cu acte, ca si proba cu interogatoriu in cauza rezultata
in urma disjungerii dar administrarea probelor respective a fost omisa,
ceea ce determina aplicabilitatea in cauza a prevederilor art.129 alin.5 si
art.105 alin.2 C.pr.civ.
   Printr-un al treilea motiv de apel s-a aratat ca tribunalul a acordat
mai mult decat s-a cerut. Apelantul-reclamant si-a indeplinit obligatiile
contractuale asumate, in ceea ce priveste plata in avans a chiriei,
inclusiv a chiriei cu titlu de garantie pentru utilitati, astfel ca nu se
justifica intervenirea pactului comisoriu de gradul IV. Pe calea cererii
reconventionale parata a solicitat constatarea simulatiei si evacuarea
reclamantei din spatiul comercial inchiriat dar nu a investit instanta si
cu o cerere privind incetarea, rezilierea sau rezolutiunea contractului,
astfel ca prin dispunerea evacuarii contrar principiului disponibilitatii
instanta a dat mai mult decat s-a cerut.
   Intimatele-parate (...) H. T. F. Romania SA (fosta E. Sud SA) si (...)
F. Energie Muntenia SA au formulat intampinari, solicitand respingerea
apelului ca nefondat, avand in vedere ca in ceea ce le priveste tribunalul
a retinut in mod corect lipsa calitatii procesuale pasive.
   Fata de acestea, analizand actele dosarului cauzei; Curtea constata ca
apelul este nefondat, avand in vedere urmatoarele considerente:
   Astfel, in ceea ce priveste primul motiv de apel formulat, reclamanta
nu a justificat chemarea in judecata furnizorilor de utilitati, in lipsa
individualizarii unui raport juridic contractual sau extracontractual cu
acestia, in baza carora acestia sa poata fi obligata direct fata de
reclamanta, la furnizarea de utilitati. Asigurarea utilitatilor constituia
o obligatie contractuala a paratei pana la incetarea contractului de
inchiriere in baza pactului comisoriu de gradul IV, pentru neplata de catre
reclamantul-chirias a chiriei in avans pentru folosinta spatiului inchiriat
si cu titlu de garantie pentru utilitati (contrariul nefiind dovedit nici
in apel). In conditiile incetarii contractului primul capat de cerere
(disjuns) din actiunea reclamantei nu mai are temei de fapt si de drept
fata de locator si cu atat mai mult fata de paratii furnizori de utilitati.
In orice caz, potrivit formularii capatului de cerere obligatia de a face
din primul capat de cerere, privind parata nu se identifica, sub aspectul
obiectului cu obligatia de furnizare revenind in mod direct furnizorilor.
   Tribunalul nu a incalcat dreptul la aparare al reclamantei, inclusiv
pe calea administrarii de probe in conditiile in care la termenul de la
23.02.2009 a acordat cuvantul partilor in scopul solicitarii de probe iar
reclamanta a invederat ca nu are alte inscrisuri de depus cu exceptia celor
deja aflate la dosarul cauzei. Prin urmare, nu se justifica aprecierea
apelantei in sensul lipsei rolului activ al judecatorului si al unei
eventuale vatamari, apelanta neputand invoca propria culpa sub acest
aspect.
   Prin dispozitivul sentintei comerciale nr.13462 din 08.12.2008 desi s-
au admis exceptiile privind lipsa calitatii procesuale pasive a celor trei
parati furnizori de utilitati, avand legatura cu primul capat din cererea
reclamantei, nu s-a dispus in mod expres si respingerea capatului de cerere
respectiv fata de paratii respectivi, ca fiind formulat impotriva unor
persoane fara calitate procesuale pasiva. Or, dispozitia in acest din urma
sens a intervenit in dispozitivul sentintei 5869 din 13.04.2009, in mod
necesar din punct de vedere formal.
   Motivul de apel vizand acordarea de catre tribunal a mai mult decat s-
a cerut, este de asemenea nefondata. Astfel, parata a solicitat prin
cererea reconventionala formulata evacuarea  reclamantei  din  spatiul
comercial in litigiu ca urmare a pactului comisoriu de gradul IV prevazut
expres in contractul de inchiriere nr.1/2008 prin care s-a modificat
contractul de inchiriere nr.1/2007. J. pactului comisoriu de gradul IV si
desfiintarea contractului de inchiriere, titlul locativ pentru reclamanta s-
au produs de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara
alte formalitati prealabile, inclusiv fara intervenirea justitiei. In
conditiile in care vointa partilor a fost in acest sens, o eventuala cerere
distincta si expresa a paratei  in  sensul  solicitarii  rezilierii,
rezolutiunii sau incetarii contractului partilor ar fi fost contrara
vointei respective.
   In consecinta, avand in vedere considerentele aratate si apreciind
sentinta apelata ca fiind temeinica si legala, Curtea, in baza art.296
C.pr.civ. va respinge apelul, ca nefondat.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E :
   Respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta (...) E. ZONE SRL, cu
sediul in E.;ti,(...),  .2D, sector 1 impotriva sentintei comerciale
nr.5809/13.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i -
Sectia a VI-a Comerciala, in dosarul nr(...), in contradictoriu  cu
intimatii (...) D & N 2002 SRL cu sediul ]n E.;ti,(...),  .20H,  .3,  .3,
.39, sector 1, (...) H. T. F. ROMANIA SA cu sediul in B,(...)-6, sector 4,
(...) B. O. B cu sediul in B,(...), sector 1 si ENEL ENERGIE MUNTENIA SA
cu sediul in B,(...)-43, sector 1.
   Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
   Pronuntata in sedinta publica de la 19.11.2009.
     PRESEDINTE,                    JUDECATOR,
       I   (...)                  (...)   (...)

GREFIER,
(...) (...) B.

Red.Jud.A.A.
Tehnored. C.J.E.
7 ex.
 T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a VI a Comerciala
Presedinte: D. I.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 199 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 738 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 828 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 759 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1298 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1485/R - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 2765/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013