Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 472

Comercial - obligatia de a face
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Apel
Data: 19-11-2009

Discutii similare pe forum

Obligatia de a semna un proces verbal (obligatia de a face) - scris de Padureanu - 1 raspunsuri
Suntem 4 mostenitori si avem de impartit 6 Ha teren agricol si 6,75 Ha padure. Dupa ce am obtinut adeverinta de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole trei dintre mostenitori au ocupat abuziv toate suprafetele de pe care au cules fructe mai bine de 20 ani. Eu nu am reusit sa intru in posesia nici uneia din suprafetele de teren agricol, deci nu am avut de recoltat nimic pe parcursul acestei perioade. In paralel s-au emis si trei titluri de proprietate pentru padure un...
Ce mai pot face? obligatia de a face este solutia sau... - scris de Alexandru21 - 0 raspunsuri
In anul 1994 am mostenit o casa si teren de la mama mea. Tot in acelas an am instrainat terenul si locunta compusa din 2 camere hol unei persoane iar bucataria altei persoane. Casa este una f.mare compusa din cca 15 camere. Matusa mea a vandut si ea terenul si partea sa din cladire compusa din camerele ce ii reveneau ei unei alte persoane. Dupa cca. 16 ani am fost intrebat de persoana careia eu i-am vandut 2 camere si holul daca ii vand si restul care il mai am. Eu am acceptat si de aici incepe ...
Obligatia de a face - scris de sofia - 4 raspunsuri
Am vazut ca exista discutii aprinse cu privire la posibilitatea ca instanta sa oblige la plata de daune cominatorii in baza art. 1075 Cod civil, dupa intrarea in vigoare a prevederilor art. 580 indice 3 din codul de procedura civila. Parerile cu privire la aceasta problema le-am citit in forumul procedura civila-daune cominatorii, dar eu m-am gandit sa votam si sa vedem care este opinia majoritara (printre noi, evident).
Obligatia de a face?! - scris de Pelerinul - 6 raspunsuri
Unul dintre parinti refuza sa isi dea acordul pentru ca celalalt parinte sa plece in strainatate cu copii minori. Mentionez ca urmeaza sa plece intr-o excursie si copii au 9 respectiv 12 ani. Credeti ca este admisibila o actiune pe obligatia de a face iar hotararea care se pronunta sa tina loc de acord al celuilalt parinte? Exista practica in acest sens?
Obligatia de a face - scris de irony26 - 0 raspunsuri
cum pot obliga pe cineva sa imi puna la dispozitie un nr. de utilaje pe care era obligat sa mi le predea in baza unui contract de inchiriere, daca in timp ce ma judec....contractul de inchiriere in baza caruia l-am dat in judecata pe obligatia de a face,a expirat. Chiar daca judecatorul il obliga pe parat sa imi dea utilajele el vine si imi spune canu mai exista un contract incheiat intre noi. il poate obliga judecatorul chiar daca la momentul actual nu mai exista contract , sa imi da uti...
CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I-SECTIA A VI-A COMERCIALA DOSAR NR(...) DECIZIA COMERCIALA NR. 472 Sedinta publica de la 19 noiembrie 2009 Curtea constituita din: PRESEDINTE I (...) JUDECATOR (...) (...) GREFIER (...) (...) B. ............................. Pe rol fiind solutionarea apelului formulat de apelanta (...) E. ZONE SRL, impotriva sentintei comerciale nr.5809/13.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI-a Comerciala, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii (...) D & N 2002 SRL, (...) H. T. F. ROMANIA SA, (...) B. O. B si ENEL ENERGIE MUNTENIA SA. La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns intimata (...) D & N 2002 SRL, reprezentata de avocat U. F., cu imputernicire avocatiala la dosar, lipsind recurenta si celelalte intimate. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care: Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat Curtea constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe cererea de apel. Aparatorul intimatei (...) D & N 2002 SRL solicita respingerea apelului, ca nefondat si mentinerea sentintei atacate ca temeinica si legala. Esential in cauza este faptul ca apelanta continua sa foloseasca spatiul comercial in litigiu in conditiile in care nu a achitat chiria si utilitatile de la momentul pronuntarii sentintei apelate si pana in prezent. Considera ca instanta de fond a retinut in mod corect raportul juridic dedus judecatii pronuntandu-se asupra tuturor capetelor de cerere formulate de catre parti, iar faptul ca instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatelor (...) H. T. F. ROMANIA SA, (...) B. O. B si ENEL ENERGIE MUNTENIA SA se datoreaza exclusiv imprejurarii ca reclamanta nu a justificat cererea de chemare in judecata a acestor parti, neindicand raportul juridic contractual sau extracontractual in baza caruia aceste parti sa fie obligate la asigurarea de utilitati. La termenul din 23.02.2009 s-a acordat cuvantul partilor pe probe, moment la care reclamanta nu a solicitat alte probe in afara celor deja depuse la dosar, asa cum s-a consemnat in incheierea de sedinta de la acel termen. Sustine, de asemenea, ca intimata (...) D & N 2002 SRL a inteles sa faca aplicarea pactului comisoriu de gradul patru stipulat expres de parti in cele doua contracte de inchiriere si considera ca o cerere distincta prin care sa solicite rezilierea acelor contracte ar fi fost inutila si ar fi golit de continut pactul comisoriu prevazut de parti. Depune la dosar concluzii scrise. Isi rezerva dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe cale separata. C U R T E A Prin cererea inregistrata in data de 08.09.2008 sub nr(...) la T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI a Comerciala, astfel cum a fost precizata la 27.10.2008 si 08.12.2008, reclamanta (...) E. ZONE SRL a chemat in judecata parata (...) D & N 2002 SRL solicitand obligarea acesteia sa se prezinte la furnizorii de utilitati, astfel cum rezulta din art.1.1.1. al contractului de inchiriere nr.1/31.01.2008, in vederea asigurarii in spatiul inchiriat a energiei electrice, alimentarii cu gaze naturale, apa curenta, canal, sub sanctiunea daunelor interese cominatorii in cuantum de 100.000 lei/zi de intarziere, precum si obligarea paratei- locator la plata sumei de 10.000 lei, reprezentand echivalentul prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligatiei contractuale asumate prin acelasi contract de inchiriere, in baza raspunderii contractuale ci delictuale. Parata a formulat cerere reconventionala, solicitand sa se constate intervenita simulatia cu privire la contractele de inchiriere nr.1/14.12.2007 si nr.1/31.01.2008 si sa se dispuna evacuarea reclamantei din spatiul comercial inchiriat situat in B,(...), bloc2D, parter, cu cheltuieli de judecata. Ulterior, reclamanta a formulat in cauza cerere de chemare in judecata a altor persoane, privind pe paratii (...) E.-Sud SA, B. O. SA, (...) F. Energie Muntenia SA solicitand obligarea acestora sa incheie cu reclamanta contracte pentru furnizarea de gaze, servicii de apa-canal si energie electrica pentru spatiul comercial ce a facut obiectul contractului de inchiriere. Prin sentinta comerciala nr.13462/08.12.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI a Comerciala in dosarul (...) s-au respins ca neintemeiate exceptiile privind lipsa dovezii calitatii de reprezentant, prematuritatea capatului 1 din cererea principala, lipsa calitatii procesuale active, inadmisibilitatea actiunii, lipsa calitatii procesuale active, s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor B. O. SA, (...) E.-Sud SA si a paratei F. Energie Muntenia SA, a fost admisa exceptia necompetentei materiale in privinta solutionarii capatului 2 din cererea principala si a dispus declinarea competentei de judecata in in privinta acestuia in favoarea Judecatoriei Sector 1 B si, de asemenea s-a dispus disjungerea judecatii capatului 1 din cererea principala si a cererii reconventionale cu formarea unui nou dosar, in urma acestei din urma disjungeri s-a constituit la aceeasi instanta dosarul cu nr(...). Prin sentinta comerciala nr.5809 pronuntata la 13.04.2009 in dosarul 5551//3/2009 T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI a Comerciala, a respins ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva cererea reclamantei (...) E. Zone SRL impotriva paratelor E.-Sud SA, B. O. SA si F. Energie Muntenia SA, a respins ca neintemeiata cererea aceleiasi reclamante formulata impotriva paratei, a admis in parte cererea reconventionala formulata de parata (...) D & N 2002 SRL si a dispus evacuarea reclamantei-parate (...) E. Zone SRL din imobil precum si respingerea primului capat din cererea reconventionala, ca neintemeiat. Pentru a pronunta aceasta sentinta comerciala tribunalul a retinut mai intai ca reclamanta (...) E. Zone SRL a inchiriat de la proprietarul parat (...) D & N 2002 SRL un spatiu comercial prin contractul de inchiriere nr.1/14.12.2007, obiectul contractului constituindu-l si utilitatile, care erau proprietatea locatorului. Contractul s-a incheiat pe perioada 15.01.2008 -14.12.2010. M. ii revenea obligatia sa predea spatiul pe baza de proces-verbal si sa asigure furnizarea utilitatilor iar chiriasul trebuia sa achite cu titlu de chirie 40 Euro/lunar pe o luna in avans pentru spatiul comercial si o chirie cu titlu de garantie pentru plata contravalorii utilitatilor, care trebuia sa se realizeze in primele 3 zile calendaristice de la comunicarea facturilor emise in acest sens de locator. O. acestor sume de catre locatar atragea desfiintarea contractului in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV. Intre aceleasi parti s-a incheiat si contractul de inchiriere nr.1/31.01.2008 privind acelasi spatiu comercial, implicand clauzele mentionate anterior. Partile au instituit si o clauza penala potrivit careia chiriasul se obliga ca plateasca 100.000 lei/zi cu titlu de daune, in situatia in care contractul a incetat iar reclamantul nu a parasit spatiul. Prin notificarea 1/20.07.2008 parata locator a cerut reclamantei sa-i predea spatiul de indata si 100.000 lei/zi cu titlu de daune incepand cu data de 20.01.2008 (data incetarii contractului de inchiriere), in total 17.660.000 lei, pe motivul ca locatorul nu si-a indeplinit obligatia de plata a chiriilor intervenind pactul comisoriu de gradul IV. Parata a raspuns in sensul ca contractul nr.1/14.12.2007 a fost modificat prin contractul nr.1/31.01.2008 si locatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale. Potrivit incheierii 14161/26.02.2008, judecatorul delegat la P. a dispus inregistrarea sediului reclamantei la adresa spatiului comercial inchiriat de parata, iar reclamanta i-a cerut acesteia din urma sa ii asigure folosinta spatiului, prin asigurarea utilitatilor, in baza celor doua contracte de inchiriere in timp ce parata recunoaste doar contractul nr.1/2007 iar nu si nr.1/2008 pe care il considera fictiv (simulat). Cererea de constatare a simulatiei este neintemeiata deoarece parata formuleaza sustineri care nu pot coexista decat in mod contradictoriu, referitoare la ambele contracte. Pe de alta parte reclamanta sustine fara sa dovedeasca prin vreo proba plata a 3 chirii, din care doua pentru spatiul comercial in avans iar cea de-a treia constituind garantie pentru utilitati. M. a inteles sa faca aplicarea pactului comisoriu in raport cu ambele contracte de inchiriere, pentru neplata in avans a celor trei chirii datorate in avans conform contractului 1/2007. Impotriva acestei sentinte comerciale reclamanta (...) E. Zone SRL a declarat apel timbrat si in termen legal, solicitand desfiintarea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, sau, in subsidiar schimbarea hotararii atacate in sensul admiterii primului capat din actiunea formulata. In motivarea apelului s-a aratat, in esenta, in primul rand ca tribunalul a facut o gresita aplicare a legii cu privire la solutia data referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor furnizorii de utilitati, din moment ce exista identitate intre acestia din urma si, in mod corespunzator, titularii obligatiei de a face in scopul asigurarii furnizarii de utilitati. Daca furnizorii sunt parti in litigiul dedus judecatii pronuntarea unei hotarari in contradictoriu si cu acestia face posibila executarea obligatiei de a face. Chiar si contractul de inchiriere este extins inclusiv asupra utilitatilor si prin solicitarea executarii lui practic reclamantul solicita direct celor trei parati furnizori de utilitati asigurarea acestora. S-a mai aratat ca tribunalul a incalcat dreptul la un proces echitabil, contrar prevederilor art.6 din CEDO, nefiind administrata proba cu acte si interogatorii. In urma disjungerii si declinarii dispuse prin sentinta 13462/08.12.2008 actele avute in vedere referitor la pronuntarea pe exceptiile privind lipsa calitatii procesuale pasive au fost inaintate pe calea declinarii la Judecatoria Sectorului 1 astfel ca tribunalul a incuviintat proba cu acte, ca si proba cu interogatoriu in cauza rezultata in urma disjungerii dar administrarea probelor respective a fost omisa, ceea ce determina aplicabilitatea in cauza a prevederilor art.129 alin.5 si art.105 alin.2 C.pr.civ. Printr-un al treilea motiv de apel s-a aratat ca tribunalul a acordat mai mult decat s-a cerut. Apelantul-reclamant si-a indeplinit obligatiile contractuale asumate, in ceea ce priveste plata in avans a chiriei, inclusiv a chiriei cu titlu de garantie pentru utilitati, astfel ca nu se justifica intervenirea pactului comisoriu de gradul IV. Pe calea cererii reconventionale parata a solicitat constatarea simulatiei si evacuarea reclamantei din spatiul comercial inchiriat dar nu a investit instanta si cu o cerere privind incetarea, rezilierea sau rezolutiunea contractului, astfel ca prin dispunerea evacuarii contrar principiului disponibilitatii instanta a dat mai mult decat s-a cerut. Intimatele-parate (...) H. T. F. Romania SA (fosta E. Sud SA) si (...) F. Energie Muntenia SA au formulat intampinari, solicitand respingerea apelului ca nefondat, avand in vedere ca in ceea ce le priveste tribunalul a retinut in mod corect lipsa calitatii procesuale pasive. Fata de acestea, analizand actele dosarului cauzei; Curtea constata ca apelul este nefondat, avand in vedere urmatoarele considerente: Astfel, in ceea ce priveste primul motiv de apel formulat, reclamanta nu a justificat chemarea in judecata furnizorilor de utilitati, in lipsa individualizarii unui raport juridic contractual sau extracontractual cu acestia, in baza carora acestia sa poata fi obligata direct fata de reclamanta, la furnizarea de utilitati. Asigurarea utilitatilor constituia o obligatie contractuala a paratei pana la incetarea contractului de inchiriere in baza pactului comisoriu de gradul IV, pentru neplata de catre reclamantul-chirias a chiriei in avans pentru folosinta spatiului inchiriat si cu titlu de garantie pentru utilitati (contrariul nefiind dovedit nici in apel). In conditiile incetarii contractului primul capat de cerere (disjuns) din actiunea reclamantei nu mai are temei de fapt si de drept fata de locator si cu atat mai mult fata de paratii furnizori de utilitati. In orice caz, potrivit formularii capatului de cerere obligatia de a face din primul capat de cerere, privind parata nu se identifica, sub aspectul obiectului cu obligatia de furnizare revenind in mod direct furnizorilor. Tribunalul nu a incalcat dreptul la aparare al reclamantei, inclusiv pe calea administrarii de probe in conditiile in care la termenul de la 23.02.2009 a acordat cuvantul partilor in scopul solicitarii de probe iar reclamanta a invederat ca nu are alte inscrisuri de depus cu exceptia celor deja aflate la dosarul cauzei. Prin urmare, nu se justifica aprecierea apelantei in sensul lipsei rolului activ al judecatorului si al unei eventuale vatamari, apelanta neputand invoca propria culpa sub acest aspect. Prin dispozitivul sentintei comerciale nr.13462 din 08.12.2008 desi s- au admis exceptiile privind lipsa calitatii procesuale pasive a celor trei parati furnizori de utilitati, avand legatura cu primul capat din cererea reclamantei, nu s-a dispus in mod expres si respingerea capatului de cerere respectiv fata de paratii respectivi, ca fiind formulat impotriva unor persoane fara calitate procesuale pasiva. Or, dispozitia in acest din urma sens a intervenit in dispozitivul sentintei 5869 din 13.04.2009, in mod necesar din punct de vedere formal. Motivul de apel vizand acordarea de catre tribunal a mai mult decat s- a cerut, este de asemenea nefondata. Astfel, parata a solicitat prin cererea reconventionala formulata evacuarea reclamantei din spatiul comercial in litigiu ca urmare a pactului comisoriu de gradul IV prevazut expres in contractul de inchiriere nr.1/2008 prin care s-a modificat contractul de inchiriere nr.1/2007. J. pactului comisoriu de gradul IV si desfiintarea contractului de inchiriere, titlul locativ pentru reclamanta s- au produs de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alte formalitati prealabile, inclusiv fara intervenirea justitiei. In conditiile in care vointa partilor a fost in acest sens, o eventuala cerere distincta si expresa a paratei in sensul solicitarii rezilierii, rezolutiunii sau incetarii contractului partilor ar fi fost contrara vointei respective. In consecinta, avand in vedere considerentele aratate si apreciind sentinta apelata ca fiind temeinica si legala, Curtea, in baza art.296 C.pr.civ. va respinge apelul, ca nefondat. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta (...) E. ZONE SRL, cu sediul in E.;ti,(...), .2D, sector 1 impotriva sentintei comerciale nr.5809/13.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI-a Comerciala, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii (...) D & N 2002 SRL cu sediul ]n E.;ti,(...), .20H, .3, .3, .39, sector 1, (...) H. T. F. ROMANIA SA cu sediul in B,(...)-6, sector 4, (...) B. O. B cu sediul in B,(...), sector 1 si ENEL ENERGIE MUNTENIA SA cu sediul in B,(...)-43, sector 1. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica de la 19.11.2009. PRESEDINTE, JUDECATOR, I (...) (...) (...) GREFIER, (...) (...) B. Red.Jud.A.A. Tehnored. C.J.E. 7 ex. T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI a Comerciala Presedinte: D. I.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 2560/R/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 596 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 447/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 769 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 495 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 340 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1689 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013