Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1674

Civil - recalculare pensie
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 25-11-2009

Discutii similare pe forum

Recalculare pensie - scris de luciflor - 7 raspunsuri
O cunostinta a primit in data de 28.02.2006 o instiintare conform careia pensia sa a fost calculata gresit pe perioada 01.09.2002--31.08.2005 si are de dat la stat 27.000.000 lei. In aceasta instiintare este mentionat art.187 legea 19 din 2000. Eu stiam ca nu trebuie restituita suma, in cazul recalcularii pensiei. Stiti ceva in plus ? Ajung si eu la rand nu peste mult timp si as vrea sa stiu daca trebuie sa ma astept si la asa ceva ... Sa-mi pun din timp bani deoparte ca sa-i restitui statului ...
Recalculare pensie - scris de deliar - 4 raspunsuri
Vreau sa contest o decizie emisa de casa de pensii a sectorului 2, pe cine trebuie sa chem in judecata, casa pensii sect 2 sau casa de pensii a mun. Bucuresti ?
Recalculare pensie gr 1 si 2 - scris de nelush - 0 raspunsuri
Am lucrat in perioada 01.04.1985-01.05.2000 in cadrul Companiei Nationale a Uraniului, sucursala Feldioara Brasov, in domeniul radioactiv, cu activitate de producere a uraniului. Doresc sa-mi explicati va rog care act legal este in actualitate la acest moment pentru recalcularea pensiei in gr 1 si 2 de munca, deoarece dupa o.g 100-2008 ar fi trebuit sa mi se recalculeze pensia in luna iunie 2009, iar dupa Legea ptr modificarea legii 19 trebuia sa mi se recalculeze din Ianuarie 2009. Am 15 ani gr...
Recalculare pensie - scris de george112 - 0 raspunsuri
Buna ziua, As avea o intrebare: daca in cererea de chemare in judecata am cerut "recalcularea pensiei si plata diferentei incepand cu data de 1 - 05 - 2005" este posibil ca la recurs sa cer plata pe ultimii 3 ani, sa modific deci usor... obiectul cererii initiale? (cererea a fost depusa in 2010 si am inteles ca nu puteam sa cer decat pe ultimii trei ani) Sa modific aceasta data in formularea recursului si sa cer pe ultimii trei ani sau sa las asa si eventual imi va spune judecatorul ...
Recalculare pensie - scris de stoica silvia - 0 raspunsuri
Buna seara Va rog daca ma poate indruma cineva. Mama mea a iesit la pensie in iunie 1991 cu gradul 1, vechime completa. O perioada a lucrat si ture de noapte. A mai contribuit la pensia suplimentara cu 2% . Vrea sa dea in judecata casa judeteana de pensii pentru a i se recalcula pensia. Este obligatorie procedura prealabila sau poate depune cererea de chemare in judecata fara a solicita recalcularea de la casa judeteana de pensii? Va multumesc.
R O M A N I A | | |CURTEA DE A P E L O R A D E | |A | |- Sectia civila mixta - | |completul II recurs | | | DECIZIA CIVILA NR. 1674/2009-R Sedinta publica din data de 25 noiembrie 2009 |Presedinte : |(...) (...) |- judecator | | |(...) (...) |- judecator | | |(...) (...) |- judecator | | |(...) (...) |- grefier | | | | | Pe rol fiind solutionarea recursului civil declarat de recurenta intimata CASA JUDETEANA DE PENSII B, cu sediul in O,(...), judetul B, in contradictoriu cu intimata contestatoare E. G., domiciliata in S., nr. 117, judetul B, impotriva sentintei civile nr. 215/LM din 30 ianuarie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B i h o r in dosar nr(...), avand ca obiect: recalculare pensie. La apelul nominal facut in sedinta publica de azi se prezinta intimata contestatoare E. G.-personal, lipsa fiind recurenta intimata. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei, invederandu-se instantei faptul ca prezentul recurs este scutit de la plata taxei judiciare de timbru si al timbrului judiciar, avand in vedere natura cauzei dedusa judecatii, precum si faptul ca la dosarul cauzei a parvenit prin Serviciul Registratura, la data de 12.11.2009, o precizare din partea recurentei intimatei, dupa care: Intrebata fiind, intimata contestatoare arata ca nu mai are alte cereri si solicita cuvantul asupra recursului de fata. Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra prezentului recurs. Intimata contestatoare solicita respingerea recursului promovat de partea adversa, ca nefondat, mentinerea hotararii recurate, pe care o apreciaza ca fiind legala si temeinica, fara cheltuieli de judecata. CURTEA DE APEL DELIBERAND: Asupra recursului civil de fata, instanta constata urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 215/LM din 30 ianuarie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B i h o r in dosar nr(...), s-a admis contestatia formulata de contestatoarea E. G., in contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII B , si in consecinta: S-a dispus anularea deciziei nr.(...)/22.02.2007, emisa de intimata, pe seama contestatoarei, intimata fiind obligata sa recalculeze pensia acesteia, prin luarea in considerare a unui stagiu complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual de 20 ani, cu acordarea drepturilor astfel stabilite incepand cu data de 01.09.2005, sens s-a dispus emiterea unei noi decizii de pensionare in favoarea contestatoarei. Fara cheltuieli de judecata. Pentru a pronunta in acest mod, instanta de fond a avut in vedere urmatoarele considerente: Contestatoarea beneficiaza de pensie de urmas dupa sotul sau care a iesit la pensie pentru munca depusa si limita de varsta prin decizia nr.78404/09.03.1982 (fila 31 dosar). La calcularea pensiei, intimata a avut in vedere stagiul complet de cotizare de 30 de ani, conform Legii nr.19/2000 si nu a Legii nr.3/1977, dupa cum reiese din buletinul de calcul nr.(...)/04.05.2005 (fila 20 dosar). Conform art. 1 din O.U.G. nr. 4/2005 pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in vigoare anterior datei de 01.04.2001, se recalculeaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Conform art.2 din acelasi act normativ recalcularea prevazuta la art. 1 se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii cu respectarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Din coroborarea acestor texte de lege tribunalul a retinut ca ca pentru pensiile stabilite anterior datei de 1.04.2001, determinarea punctajului mediu anual se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000. Or, sotul contestatoarei a fost inscris la pensie pentru munca depusa si limita de varsta in anul 1982 fiind pensionat in temeiul dispozitiilor Legii nr.3/1977. De asemenea, in conformitate cu art. 2 din Normele metodologice de aplicare a H.G. nr.1550/2004 stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezinta vechime integrala in munca prevazuta de legislatia in vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiaza, dar aceste dispozitii legale nu sunt aplicabile in cauza, intrucat acest act normativ are o forta legislativa inferioara ordonantei de urgenta si este anterior adoptarii O.U.G. nr.4/2005 care consacra principiul "la conditii egale de pensionare, pensii egale indiferent de anul iesirii la pensie. Tribuanlul a mai constatat ca nu se poate vorbi despre o retroactivitate a legii civile prin aplicarea Legii nr.19/2000 si pensionarilor inscrisi la pensie anterior intrarii in vigoare a acestui act normativ ci este vorba de aplicarea principiului "aplicarii imediate a legii noi", recalcularea pensiilor realizandu-se cu incepere de la data intrarii in vigoare a OUG nr.4/2005. De altfel, pentru a se realiza o uniformizare intre pensiile pensionarilor inscrisi la pensie anterior intrarii in vigoare a Legii nr.19/2000 cu pensiile pensionarilor inscrisi la pensie dupa intrarea in vigoare a Legii nr.19/2000 era imperios necesar a se aplica o legislatie unitara, sens in care a fost adoptata O.U.G nr.4/2005 care face trimitere pentru toti pensionarii indiferent de data inscrierii la pensie la dispozitiile Legii nr.19/2000. Daca s-ar aplica art.2 din Normele metodologice de aplicare a H.G. nr.1550/2004 care prevede aplicabilitatea mai multor acte normative in functie de data inscrierii la pensie, scopul urmarit de legiuitor de a se uniformiza pensiile pensionarilor, nu va fi realizat niciodata intrucat s-ar aplica acte normative care prevad conditii diferite pentru pensionare si implicit si un cuantum diferit al pensiilor in functie de data inscrierii la pensie, intre pensionarii care indeplinesc conditii egale de pensionare. Prin urmare, tuturor pensionarilor indiferent de data inscrierii la pensie urmeaza sa li se aplice dispozitiile Legii nr.19/2000. In sistemul Legii nr. 3/1977, persoanele care au lucrat in grupele I si II de munca, beneficiau de reducerea varstei legale de pensionare si de majorarea vechimii in munca, adica a perioadei de contributie. Astfel, conform articolului 14 aliniatul 1 din lege, persoanele care au lucrat efectiv cel putin 20 de ani in locuri ce se incadreaza in grupa I de munca, la stabilirea pensiei li se lua in calcul, pentru fiecare an lucrat in aceasta grupa, cate un an si sase luni, asadar in acest caz, persoanelor mentionate li se acorda un spor la vechimea in munca, concomitent cu reducerea varstei de pensionare. Potrivit articolelor 19 si 20 din Legea nr. 19/2000, exista doua categorii de locuri de munca tratate diferit fata de locurile de munca comune: locurile de munca in conditii deosebite si cele in conditii speciale. Aceste categorii diferite de locuri de munca au un tratament juridic egal, conform articolului 20 cu referire la anexa 2 din Legea nr. 19/2000. Sotul contestatoarei a desfasurat 25 de ani, 7 luni si 7 zile de activitate in conditii speciale de munca, fiind miner in subteran, prin urmare i se aplica dispozitiile cuprinse in art.20 al.1 lit.a din Legea nr. 19/2000, stagiul complet de cotizare al acestuia fiind de 20 ani. Sotul contestatoarei a desfasurat peste 20 ani in conditii speciale de munca, astfel incat i se cuvine a i se retine stagiul de cotizare ce determina obtinerea unui punctaj cumulat ce il avantajeaza si care este calculat conform dispozitiilor Legii nr. 19/2000 si H.G. nr. 1550/2004. Prin urmare tribunalul a apreciat ca intimata a determinat gresit punctajul mediu anual al contestatorului prin impartirea numarului de puncte obtinut de asigurat la un stagiu complet de cotizare de 30 de ani in loc de 20 de ani, astfel incat a incalcat dispozitiile art.77 al. 2 coroborat cu art. 43 al. 3 si art. 20 lit. a din Legii 19/2000. Avand in vedere considerentele anterior mentionate, in temeiul art.77 al. 2 coroborat cu art. 43 al. 3 si art. 20 lit. a din Legii 19/2000 si art.14 din Legea nr.3/1977, instanta a admis contestatia formulata conform dispozitivului sentintei recurate. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs intimata recurenta Casa Judeteana de Pensii B, in termen legal si scutit de taxa de timbru, solicitand admiterea recursului si modificarea sentintei recurate, in sensul respingerii contestatiei formulata de contestatoarea E. G.. In dezvoltarea motivelor de recurs recurenta a criticat hotararea pentru nelegalitate si netemeinicie, aratand ca in conditiile in care sotul intimatei a fost inscris la pensie pentru munca depusa si limita de varsta conform deciziei nr. 78404/09.03.1982, drepturile fiindu-i stabilite si acordate in temeiul Legii nr. 3/1977, in mod gresit a considerat instanta de fond ca in procesul de recalculare a pensiei, cuvenite sotului contestatoarei, respectiv contestatoarei in calitate de urmas, devin incidente prevederile Legii nr. 19/2000, considerand aceasta ca incidente sunt prevederile art. 8 din Legea nr. 3/1977 sub imperiul caruia s-a pensionat. Mai arata ca in sentinta pronuntata de instanta de fond s- a strecurat o eroare materiala in sensul ca instanta de fond a anulat decizia nr. (...)/22.02.2007, iar data de 22.02.2007 reprezinta data la care a fost acordata viza controlorului financiar, data corecta a deciziei fiind 08.01.2007. In drept sunt invocate prevederile art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila si HG nr. 1550/2004. Legal citata intimata a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca nefondat si mentinerea in totalitate a sentintei recurate ca legala si temeinica. La dosar au fost depuse precizari de catre recurenta Casa Judeteana de Pensii B, aratandu-se ca in cazul in care s-ar aplica stagiul complet de cotizare de 20 de ani ar rezulta un punctaj mediu anual de aproximativ 1,15578 puncte, iar in cazul in care s-ar aplica stagiul complet de cotizare de 30 de ani, intimata ar beneficia de prevederile OUG nr. 100/2007, respectiv ale Legii nr.218/2008, rezultand astfel un punctaj mediu anual de aproximativ 1,02283 puncte, cu incepere din 01.01.2010. Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs cat si din oficiu, instanta o apreciaza ca legala si temeinica urmand a respinge recursul ca nefondat avand in vedere urmatoarele considerente: Sotul contestatoarei a fost inscris la pensie in baza deciziei nr. 78404/19.03.1982, drepturile sale de pensie fiind astfel stabilite si acordate in temeiul Legii nr. 3/1977. Contestatoarea beneficiaza de pensie de urmas dupa sotul sau, conform deciziei nr. (...)/24.03.1992, iar la calcularea pensiei sale de urmas intimata recurenta a avut in vedere un stagiu complet de cotizare de 30 de ani, aspect care rezulta atat din cuprinsul deciziei de recalculare cat si din cuprinsul buletinului de calcul nr. (...)/04.05.2005. Din cuprinsul deciziei de pensionare se retine ca reclamantul a desfasurat activitate in grupa I de munca o perioada de 25 ani, 7 luni si 7 zile si in grupa a III a de 5 ani, 11 luni si 1 zi iar pentru determinarea punctajului mediu anual s-a folosit stagiul complet de cotizare de 30 ani. Prin cererea dedusa judecatii, contestatoarea E. G. solicita a-i fi recalculate drepturile la pensie in temeiul O.U.G. 4/2005 si (ale Legii nr. 226/2006) prin utilizarea la determinarea punctajului mediu a unui stagiu de cotizare de 20 de ani prevazut de art.20 lit. a din Legea nr. 19/2000, in considerarea activitatii desfasurata de sotul sau in conditii speciale-miner subteran. Prin decizia nr. 40 din 28 septembrie 2008 data de I n a l t a C u r t e de Casatie si Justitie in aplicarea dispozitiilor art. 77 alin. 2 si ale art. 43 alin. 1 si 2 din Legea nr.19/2000, s-a stabilit ca pentru persoanele pensionate in baza Legii nr.3/1977 stagiul de cotizare utilizat in vederea determinarii punctajului mediu este cel prevazut de legea in vigoare la momentul pensionarii, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial nr. 334/20.05.2009, data de la care dispozitiile au devenit obligatorii. Pana la publicarea deciziei, practica Curtii de A p e l O r a d e a, a fost constanta in a considera ca pentru persoanele pensionate in baza Legii nr. 3/1977 si care si-au desfasurat activitatea in conditii speciale, stagiul de cotizare utilizat in procesul de recalculare al pensiei, in temeiul OUG. 4/2005 este cel prevazut de Legea nr. 19/2000, respectiv Legea nr.226/2006 si nu cel prevazut de Legea nr. 3/1977. Din examinarea jurisprudentei din ultimii ani ai CEDO reflectata in hotararile de condamnare a Romaniei, pentru incalcarea art. 1 din Primul Protocol aditional al Conventiei se observa ca, intr-un numar mare de cazuri, condamnarea a avut loc in situatiile in care cererile introduse in instanta pentru valorificarea unor drepturi nu au fost examinate pe fond desi solicitantii puteau pretinde ca aveau o speranta legitima de a-si vedea concretizata creanta lor in conformitate cu dispozitiile legale interne si cu jurisprudenta instantelor. Cat despre notiunea de speranta legitima Curtea a afirmat ca atunci cand interesul patrimonial la care se refera este de ordinul creantei, el nu poate fi considerat ca fiind valoare patrimoniala, decat atunci cand exista o baza suficienta in dreptul intern, de exemplu atunci cand este confirmat de o jurisprudenta bine stabilita a instantelor (a se vedea in acest sens cauza Weissman si altii impotriva Romaniei). Ori, cum pana la publicarea recursului in interesul legii practica Curtii de A p e l O r a d e a a fost in sensul admiterii cererilor de recalculare a pensiilor cu utilizarea stagiului de cotizare prevazut de Legea nr. 19/2000, respectiv Legea nr.226/2006, astfel cum s-a aratat mai sus, se apreciaza ca pentru actiunile introduse anterior acestei date, solicitantii aveau T. legitima ca-si vor realiza dreptul, conform jurisprudentei de pana atunci a acestei instante. Prin urmare, in cazul acestor actiuni poate aparea conflictul cu art. 1 din Protocolul 1 al Conventiei, ceea ce impune, conform art. 20 alin. 2 din Constitutia Romaniei, prioritatea normei din Conventie, care fiind ratificata prin Legea nr. 30/1994, face parte din dreptul intern astfel cum prevede art. 11 alin. 2 din legea fundamentala . Cum prezenta cerere a fost inregistrata anterior datei de 23.05.2008 si cum sotul contestatoarei intruneste conditiile de a i se recalcula pensia cu un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, criticile recurentei axate pe gresita retinere a acestui stagiu sunt nefondate. Astfel, asa cum retine in mod corect instanta de fond sotul contestatoarei a desfasurat timp de 25 de ani, 7 luni si 7 zile activitate in conditii speciale de munca, fiind miner in subteran, astfel ca, sunt incidente dispozitiile art. 20 al. 1 lit. a din Legea nr. 19/2000, stagiul complet de cotizare de care beneficiaza acesta, respectiv sotia, in calitate de urmas, este de 20 de ani, conform art. 43 al. 3 coroborat cu art. 77 al. 2 din Legea nr. 19/2000. Aspectele invocate de recurenta in sensul ca in dispozitivul sentintei recurate s-a strecurat o eroare in ce priveste data deciziei a carei anulare a fost dispusa, pot fi analizate in cazul unei cereri de indreptare a erorii materiale, in temeiul art. 281 Cod procedura civila, neconstituind motiv de recurs in sensul dispozitiilor art. 304 si 304 ind. 1 Cod procedura civila. Avand in vedere considerentele mai sus expuse, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, instanta va respinge recursul ca nefondat, mentinand in totalitate sentinta recurata ca legala si temeinica. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E: Respinge ca nefondat recursul civil declarat de recurenta intimata CASA JUDETEANA DE PENSII B, cu sediul in O,(...), judetul B, in contradictoriu cu intimata contestatoare E. G., domiciliata in S., nr. 117, judetul B, impotriva sentintei civile nr. 215/LM din 30 ianuarie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B i h o r, pe care o mentine in intregime. Fara cheltuieli de judecata. IREVOCABILA. Pronuntata in sedinta publica din 25 noiembrie 2009. PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR GREFIER (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) - judecatori fond - E. S. E. D. V. - redactat decizie - judecator G. U. - 10.12.2009 - dactilografiat grefier B. E. -11.12.209 - 4 ex. - comunicat 14.12.2009 - 2 ex. - CASA JUDETEANA DE PENSII B, cu sediul in O,(...), judetul B - E. G., domiciliata in S., nr. 117, judetul B

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 501 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 515 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 522/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 828 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 81 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 115 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea decizia civila nr.62/R - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com