Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1674

Civil - recalculare pensie
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 25-11-2009

Discutii similare pe forum

Recalculare pensie - scris de luciflor - 7 raspunsuri
O cunostinta a primit in data de 28.02.2006 o instiintare conform careia pensia sa a fost calculata gresit pe perioada 01.09.2002--31.08.2005 si are de dat la stat 27.000.000 lei. In aceasta instiintare este mentionat art.187 legea 19 din 2000. Eu stiam ca nu trebuie restituita suma, in cazul recalcularii pensiei. Stiti ceva in plus ? Ajung si eu la rand nu peste mult timp si as vrea sa stiu daca trebuie sa ma astept si la asa ceva ... Sa-mi pun din timp bani deoparte ca sa-i restitui statului ...
Recalculare pensie - scris de deliar - 4 raspunsuri
Vreau sa contest o decizie emisa de casa de pensii a sectorului 2, pe cine trebuie sa chem in judecata, casa pensii sect 2 sau casa de pensii a mun. Bucuresti ?
Recalculare pensie gr 1 si 2 - scris de nelush - 0 raspunsuri
Am lucrat in perioada 01.04.1985-01.05.2000 in cadrul Companiei Nationale a Uraniului, sucursala Feldioara Brasov, in domeniul radioactiv, cu activitate de producere a uraniului. Doresc sa-mi explicati va rog care act legal este in actualitate la acest moment pentru recalcularea pensiei in gr 1 si 2 de munca, deoarece dupa o.g 100-2008 ar fi trebuit sa mi se recalculeze pensia in luna iunie 2009, iar dupa Legea ptr modificarea legii 19 trebuia sa mi se recalculeze din Ianuarie 2009. Am 15 ani gr...
Recalculare pensie - scris de george112 - 0 raspunsuri
Buna ziua, As avea o intrebare: daca in cererea de chemare in judecata am cerut "recalcularea pensiei si plata diferentei incepand cu data de 1 - 05 - 2005" este posibil ca la recurs sa cer plata pe ultimii 3 ani, sa modific deci usor... obiectul cererii initiale? (cererea a fost depusa in 2010 si am inteles ca nu puteam sa cer decat pe ultimii trei ani) Sa modific aceasta data in formularea recursului si sa cer pe ultimii trei ani sau sa las asa si eventual imi va spune judecatorul ...
Recalculare pensie - scris de stoica silvia - 0 raspunsuri
Buna seara Va rog daca ma poate indruma cineva. Mama mea a iesit la pensie in iunie 1991 cu gradul 1, vechime completa. O perioada a lucrat si ture de noapte. A mai contribuit la pensia suplimentara cu 2% . Vrea sa dea in judecata casa judeteana de pensii pentru a i se recalcula pensia. Este obligatorie procedura prealabila sau poate depune cererea de chemare in judecata fara a solicita recalcularea de la casa judeteana de pensii? Va multumesc.
R O M A N I A | |
|CURTEA DE A P E L  O R A D E |
|A               |
|- Sectia civila mixta -    |
|completul II recurs      |
|         |
            DECIZIA CIVILA NR. 1674/2009-R
        Sedinta publica din data de 25 noiembrie 2009
|Presedinte : |(...) (...)      |- judecator |
|       |(...) (...)      |- judecator |
|       |(...) (...)      |- judecator |
|       |(...) (...)      |- grefier  |
|       |           |       |
       Pe rol fiind solutionarea recursului civil  declarat  de
recurenta intimata CASA JUDETEANA DE PENSII B, cu sediul in O,(...),
judetul B, in contradictoriu cu intimata contestatoare E. G., domiciliata
in S., nr. 117, judetul B, impotriva sentintei civile nr. 215/LM din 30
ianuarie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  B i h o r in dosar
nr(...), avand ca obiect: recalculare pensie.
      La apelul nominal facut in sedinta publica de azi  se prezinta
intimata contestatoare E. G.-personal, lipsa fiind recurenta intimata.
      Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei, invederandu-se instantei faptul ca
prezentul recurs este scutit de la plata taxei judiciare de timbru si al
timbrului judiciar, avand in vedere natura cauzei dedusa judecatii, precum
si faptul ca la dosarul cauzei a parvenit prin Serviciul Registratura, la
data de 12.11.2009, o precizare din partea recurentei intimatei, dupa care:
      Intrebata fiind, intimata contestatoare arata ca nu mai are
alte cereri si solicita cuvantul asupra recursului de fata.
      Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat,
instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra
prezentului recurs.
      Intimata contestatoare solicita respingerea recursului promovat
de partea adversa, ca nefondat, mentinerea hotararii recurate, pe care o
apreciaza ca fiind legala si temeinica, fara cheltuieli de judecata.
                CURTEA DE APEL
                 DELIBERAND:
      Asupra recursului civil de fata, instanta constata urmatoarele:
         Prin sentinta civila nr. 215/LM din 30 ianuarie 2009
pronuntata de T r i b u n a l u l  B i h o r in dosar nr(...), s-a admis
contestatia formulata de contestatoarea E. G.,  in contradictoriu cu
intimata CASA JUDETEANA DE PENSII B , si in consecinta:
         S-a dispus anularea deciziei nr.(...)/22.02.2007, emisa de
intimata, pe seama contestatoarei, intimata fiind obligata sa recalculeze
pensia acesteia, prin luarea in considerare a unui stagiu complet de
cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual de 20 ani, cu
acordarea drepturilor astfel stabilite incepand cu data de 01.09.2005, sens
s-a dispus emiterea unei noi decizii  de  pensionare  in  favoarea
contestatoarei.
      Fara cheltuieli de judecata.
      Pentru a pronunta in acest mod, instanta de fond a avut in
vedere urmatoarele considerente:
      Contestatoarea beneficiaza de pensie de urmas dupa sotul sau
care a iesit la pensie pentru munca depusa si limita de varsta prin decizia
nr.78404/09.03.1982 (fila 31 dosar).
      La calcularea pensiei, intimata a avut in vedere stagiul
complet de cotizare de 30 de ani, conform Legii nr.19/2000 si nu a Legii
nr.3/1977, dupa cum reiese din buletinul de calcul nr.(...)/04.05.2005
(fila 20 dosar).
      Conform art. 1 din O.U.G. nr. 4/2005 pensiile din sistemul
public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat,
stabilite in baza legislatiei in vigoare anterior datei de 01.04.2001, se
recalculeaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
      Conform art.2 din acelasi act normativ recalcularea prevazuta
la art. 1 se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a
cuantumului fiecarei pensii cu respectarea prevederilor Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor prezentei
ordonante de urgenta.
      Din coroborarea acestor texte de lege tribunalul a retinut ca
ca pentru pensiile stabilite anterior datei de 1.04.2001, determinarea
punctajului mediu anual se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii
nr.19/2000. Or, sotul contestatoarei a fost inscris la pensie pentru munca
depusa si limita de varsta in anul 1982 fiind pensionat in temeiul
dispozitiilor Legii nr.3/1977.
      De asemenea, in conformitate cu art. 2 din Normele metodologice
de aplicare a H.G. nr.1550/2004 stagiul complet de cotizare utilizat la
determinarea punctajului mediu anual reprezinta vechime integrala in munca
prevazuta de legislatia in vigoare la data deschiderii dreptului la pensia
de care persoana beneficiaza, dar aceste dispozitii legale nu  sunt
aplicabile in cauza, intrucat acest act normativ are o forta legislativa
inferioara ordonantei de urgenta si este anterior  adoptarii  O.U.G.
nr.4/2005 care consacra principiul "la conditii egale de pensionare, pensii
egale indiferent de anul iesirii la pensie.
      Tribuanlul a mai constatat ca nu se poate vorbi despre o
retroactivitate a legii civile prin aplicarea  Legii  nr.19/2000  si
pensionarilor inscrisi la pensie anterior intrarii in vigoare a acestui act
normativ ci este vorba de aplicarea principiului "aplicarii imediate a
legii noi", recalcularea pensiilor realizandu-se cu incepere de la data
intrarii in vigoare a OUG nr.4/2005. De altfel, pentru a se realiza o
uniformizare intre pensiile pensionarilor inscrisi la pensie anterior
intrarii in vigoare a Legii nr.19/2000 cu pensiile pensionarilor inscrisi
la pensie dupa intrarea in vigoare a Legii nr.19/2000 era imperios necesar
a se aplica o legislatie unitara, sens in care a fost adoptata O.U.G
nr.4/2005 care face trimitere pentru toti pensionarii indiferent de data
inscrierii la pensie la dispozitiile Legii nr.19/2000. Daca s-ar aplica
art.2 din Normele metodologice de aplicare a H.G. nr.1550/2004 care prevede
aplicabilitatea mai multor acte normative in functie de data inscrierii la
pensie, scopul urmarit de legiuitor de  a  se  uniformiza  pensiile
pensionarilor, nu va fi realizat niciodata intrucat s-ar aplica acte
normative care prevad conditii diferite pentru pensionare si implicit si un
cuantum diferit al pensiilor in functie de data inscrierii la pensie, intre
pensionarii care indeplinesc conditii egale de pensionare.
       Prin urmare, tuturor  pensionarilor  indiferent  de  data
inscrierii la pensie urmeaza sa li se aplice dispozitiile Legii nr.19/2000.
      In sistemul Legii nr. 3/1977, persoanele care au lucrat in
grupele I si II de munca, beneficiau de reducerea varstei legale de
pensionare si de  majorarea vechimii in munca, adica a perioadei de
contributie. Astfel, conform articolului 14 aliniatul  1  din  lege,
persoanele care au lucrat efectiv cel putin 20 de ani in locuri ce se
incadreaza in grupa I de munca, la stabilirea pensiei li se lua in calcul,
pentru fiecare an lucrat in aceasta grupa, cate un an si sase luni, asadar
in acest caz, persoanelor mentionate li se acorda un spor la vechimea in
munca, concomitent cu reducerea varstei de pensionare.
      Potrivit articolelor 19 si 20 din Legea nr. 19/2000, exista doua
categorii de locuri de munca tratate diferit fata de locurile de munca
comune: locurile de munca in conditii deosebite si cele in conditii
speciale.
      Aceste categorii diferite de locuri de munca au un tratament
juridic egal, conform articolului 20 cu referire la anexa 2 din Legea nr.
19/2000.
      Sotul contestatoarei a desfasurat 25 de ani, 7 luni si 7 zile de
activitate in conditii speciale de munca, fiind miner in subteran, prin
urmare i se aplica dispozitiile cuprinse in art.20 al.1 lit.a din Legea nr.
19/2000, stagiul complet de cotizare al acestuia fiind de 20 ani.
      Sotul contestatoarei a desfasurat peste 20 ani in conditii
speciale de munca, astfel incat i se cuvine a i se retine stagiul de
cotizare ce determina obtinerea unui punctaj cumulat ce il avantajeaza si
care este calculat conform dispozitiilor Legii nr. 19/2000 si H.G. nr.
1550/2004.
      Prin urmare tribunalul a apreciat ca intimata a determinat
gresit punctajul mediu anual al contestatorului prin impartirea numarului
de puncte obtinut de asigurat la un stagiu complet de cotizare de 30 de ani
in loc de 20 de ani, astfel incat a incalcat dispozitiile art.77 al. 2
coroborat cu art. 43 al. 3 si art. 20 lit. a din Legii 19/2000.
      Avand in vedere considerentele anterior mentionate, in temeiul
art.77 al. 2 coroborat cu art. 43 al. 3 si art. 20 lit. a din Legii 19/2000
si art.14 din Legea nr.3/1977, instanta a admis contestatia formulata
conform dispozitivului sentintei recurate.
         Impotriva acestei sentinte a formulat recurs intimata
recurenta Casa Judeteana de Pensii B, in termen legal si scutit de taxa de
timbru, solicitand admiterea recursului si modificarea sentintei recurate,
in sensul respingerii contestatiei formulata de contestatoarea E. G..
         In dezvoltarea motivelor de recurs recurenta a criticat
hotararea pentru nelegalitate si netemeinicie, aratand ca in conditiile in
care sotul intimatei a fost inscris la pensie pentru munca depusa si
limita de varsta conform deciziei nr. 78404/09.03.1982, drepturile fiindu-i
stabilite si acordate in temeiul Legii nr. 3/1977, in mod gresit a
considerat instanta de fond ca in procesul de recalculare a pensiei,
cuvenite sotului contestatoarei, respectiv contestatoarei in calitate de
urmas, devin incidente prevederile Legii nr. 19/2000, considerand aceasta
ca incidente sunt prevederile art. 8 din Legea nr. 3/1977 sub imperiul
caruia s-a pensionat.
         Mai arata ca in sentinta pronuntata de instanta de fond s-
a strecurat o eroare materiala in sensul ca instanta de fond a anulat
decizia nr. (...)/22.02.2007, iar data de 22.02.2007 reprezinta data la
care a fost acordata viza controlorului financiar, data corecta a deciziei
fiind 08.01.2007.
         In drept sunt invocate prevederile art. 304 pct. 8 si 9
Cod procedura civila si HG nr. 1550/2004.
         Legal citata intimata a formulat intampinare, solicitand
respingerea recursului ca nefondat si mentinerea in totalitate a sentintei
recurate ca legala si temeinica.
         La dosar au fost depuse precizari de catre recurenta Casa
Judeteana de Pensii B, aratandu-se ca in cazul in care s-ar aplica stagiul
complet de cotizare de 20 de ani ar rezulta un punctaj mediu anual de
aproximativ 1,15578 puncte, iar in cazul in care s-ar aplica stagiul
complet de cotizare de 30 de ani, intimata ar beneficia de prevederile OUG
nr. 100/2007, respectiv ale Legii nr.218/2008, rezultand astfel un punctaj
mediu anual de aproximativ 1,02283 puncte, cu incepere din 01.01.2010.
          Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de
recurs cat si din oficiu, instanta o apreciaza ca legala si temeinica
urmand a respinge recursul ca nefondat avand in vedere urmatoarele
considerente:
      Sotul contestatoarei a fost inscris la pensie in baza deciziei
nr. 78404/19.03.1982, drepturile sale de pensie fiind astfel stabilite si
acordate in temeiul Legii nr. 3/1977.
            Contestatoarea beneficiaza de pensie de urmas dupa
sotul sau, conform deciziei nr. (...)/24.03.1992, iar la calcularea pensiei
sale de urmas intimata recurenta a avut in vedere un stagiu complet de
cotizare de 30 de ani, aspect care rezulta atat din cuprinsul deciziei de
recalculare  cat  si  din  cuprinsul  buletinului  de  calcul  nr.
(...)/04.05.2005.
         Din cuprinsul deciziei de pensionare se retine  ca
reclamantul a desfasurat activitate in grupa I de munca o perioada de 25
ani, 7 luni si 7 zile si in grupa a III a de 5 ani, 11 luni si 1 zi iar
pentru determinarea punctajului mediu anual s-a folosit stagiul complet de
cotizare de 30 ani.
         Prin cererea dedusa judecatii, contestatoarea E.  G.
solicita a-i fi recalculate drepturile la pensie in temeiul  O.U.G. 4/2005
si (ale Legii nr. 226/2006) prin utilizarea la determinarea punctajului
mediu a unui stagiu de cotizare de 20 de ani prevazut de art.20 lit. a din
Legea nr. 19/2000, in considerarea activitatii desfasurata de sotul sau in
conditii speciale-miner subteran.
         Prin decizia nr. 40 din 28 septembrie 2008 data de I n a
l t a  C u r t e de Casatie si Justitie in aplicarea dispozitiilor art.
77 alin. 2 si ale art. 43 alin. 1 si 2 din Legea nr.19/2000, s-a stabilit
ca pentru persoanele pensionate in baza Legii nr.3/1977 stagiul de cotizare
utilizat in vederea determinarii punctajului mediu este cel prevazut de
legea in vigoare la momentul  pensionarii, decizia fiind publicata in
Monitorul Oficial nr. 334/20.05.2009, data de la care dispozitiile au
devenit obligatorii.
         Pana la publicarea deciziei, practica Curtii de A p e l
 O r a d e a, a fost constanta in a considera ca pentru persoanele
pensionate in baza Legii nr. 3/1977 si care si-au desfasurat activitatea in
conditii speciale, stagiul de cotizare utilizat in procesul de recalculare
al pensiei, in temeiul OUG. 4/2005 este cel prevazut de Legea nr. 19/2000,
respectiv Legea nr.226/2006 si nu cel prevazut de Legea nr. 3/1977.
         Din examinarea jurisprudentei din ultimii ani ai CEDO
reflectata in hotararile de condamnare a Romaniei, pentru incalcarea art.
1 din Primul Protocol aditional al Conventiei se observa ca, intr-un numar
mare de cazuri, condamnarea a avut loc in situatiile in care cererile
introduse in instanta pentru valorificarea unor drepturi nu au fost
examinate pe fond desi solicitantii puteau pretinde ca aveau o speranta
legitima de a-si vedea concretizata creanta lor in conformitate  cu
dispozitiile legale interne si cu jurisprudenta instantelor.
         Cat despre notiunea de speranta legitima Curtea a afirmat
ca atunci cand interesul patrimonial la care se refera este de ordinul
creantei, el nu poate fi considerat ca fiind valoare patrimoniala, decat
atunci cand exista o baza suficienta in dreptul intern, de exemplu atunci
cand este confirmat de o jurisprudenta bine stabilita a instantelor (a se
vedea in acest sens cauza Weissman si altii impotriva Romaniei).
         Ori, cum pana la publicarea recursului in interesul legii
practica Curtii de A p e l  O r a d e a a fost in sensul admiterii
cererilor de recalculare a pensiilor cu utilizarea stagiului de cotizare
prevazut de Legea nr. 19/2000, respectiv Legea nr.226/2006, astfel cum s-a
aratat mai sus, se apreciaza ca pentru actiunile introduse anterior acestei
date, solicitantii aveau T. legitima ca-si vor realiza dreptul, conform
jurisprudentei de pana atunci a acestei instante.
         Prin urmare, in cazul  acestor actiuni poate aparea
conflictul cu art. 1 din Protocolul 1 al Conventiei, ceea ce impune,
conform art. 20 alin. 2 din Constitutia Romaniei, prioritatea normei din
Conventie, care fiind ratificata prin Legea nr. 30/1994, face parte din
dreptul intern astfel cum prevede art. 11 alin. 2 din legea fundamentala .
         Cum prezenta cerere a fost inregistrata anterior datei de
23.05.2008 si cum sotul contestatoarei intruneste conditiile de a i se
recalcula pensia cu un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, criticile
recurentei axate pe gresita retinere a acestui stagiu sunt nefondate.
      Astfel, asa cum retine in mod corect instanta de fond sotul
contestatoarei a desfasurat timp de 25 de ani, 7 luni si 7 zile activitate
in conditii speciale de munca, fiind miner in subteran, astfel ca, sunt
incidente dispozitiile art. 20 al. 1 lit. a din Legea nr. 19/2000, stagiul
complet de cotizare de care beneficiaza acesta, respectiv sotia,  in
calitate de urmas, este de 20 de ani, conform art. 43 al. 3 coroborat cu
art. 77 al. 2 din Legea nr. 19/2000.
      Aspectele invocate de recurenta in sensul ca in dispozitivul
sentintei recurate s-a strecurat o eroare in ce priveste data deciziei a
carei anulare a fost dispusa, pot fi analizate in cazul unei cereri de
indreptare a erorii materiale, in temeiul art. 281 Cod procedura civila,
neconstituind motiv de recurs in sensul dispozitiilor art. 304 si 304 ind.
1 Cod procedura civila.
      Avand in vedere considerentele mai sus expuse, in temeiul art.
312 Cod procedura civila, instanta va respinge recursul ca nefondat,
mentinand in totalitate sentinta recurata ca legala si temeinica.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E:
      Respinge ca nefondat recursul civil declarat de recurenta
intimata CASA JUDETEANA DE PENSII B, cu sediul in O,(...), judetul B, in
contradictoriu cu intimata contestatoare E. G., domiciliata in S., nr. 117,
judetul B, impotriva sentintei civile nr. 215/LM din 30 ianuarie 2009
pronuntata de T r i b u n a l u l  B i h o r, pe care o mentine in
intregime.
      Fara cheltuieli de judecata.
      IREVOCABILA.
      Pronuntata in sedinta publica din 25 noiembrie 2009.
     PRESEDINTE        JUDECATOR            JUDECATOR
 GREFIER
  (...) (...)  (...) (...)    (...) (...)   (...) (...)
  - judecatori fond - E. S.
                      E. D. V.
  - redactat decizie - judecator G. U. - 10.12.2009
  - dactilografiat grefier B. E. -11.12.209 - 4 ex.  - comunicat 14.12.2009 - 2 ex.
  - CASA JUDETEANA DE PENSII B, cu sediul in O,(...), judetul B
  - E. G., domiciliata in S., nr. 117, judetul B


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 23 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 245 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 311/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 129 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 402R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 83 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 539 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013