Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1131

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere
Instanta: CA IASI
Faza: Recurs
Data: 27-11-2009

Discutii similare pe forum

Contestatie decizie de concediere - scris de carismatica - 1 raspunsuri
Am nevoie de ajutorul vostru! Ce parere aveti? Pentru a verifica existenta si numarul posturilor vacante din Statul de functii, Instanta poate tine cont si de un alt document care provine de la unitate, document in care din gresala se mentioneaza un numar mai mare de posturi decit cel din Statul de functii? Cu toate ca am sustinut ca acel document nu are relevanta si ca din eroare s-a trecut un numar mai mare de posturi, avocata reclamantei incearca sa dovedeasca ca au fost "dosite"...
Contestatie decizie concediere - scris de sarita - 1 raspunsuri
Buna seara, sotul meu tocmai a primit o decizie deconcediere mai precis i se desfiinteaza postul. Decizia din punct de vedere legal este corect intocmita numai ca este abuziva, deoarece el lucra intr-o multinationala in care angajatii aveau cartile de munca pe vreo 3 firme. poate contesta aceasta decizie daca el nu are fisa postului pe firma la care era angajat si mai lucra si pentru alta firma dar cu care nu avea CIM sau contract? multumesc pentru raspuns.
Contestatie decizie de concediere - scris de andreit2002us - 0 raspunsuri
Buna dimineata, Sunt in conflict de munca de aproape 5 cu firma (cu capital integral de stat) unde am lucrat.Functia pe care o aveam a fost de inginer IT in cadrul unui birou tehnic.Concedierea -abuziva dupa parerea mea- s-a facut in urma unei concedieri colective in aprilie 2010 temeiul invocat de angajator fiind unul din CCM(Contractul Colectiv de Munca):"Unitatea isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii" din cauza trendului descrescator al cerintei de energie electrica si ter...
Contestatie decizie unilaterala modificare contract de munca - scris de capitanescu - 1 raspunsuri
Buna ziua, Am urmatoarea intrebare: -unitatea i-a o decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca impotriva a mai multor salariati (30 de exemplu); -o parte din acestia mentionati in decizie (adica 7) contestata decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca in termenul legal de contestatie de 30 de zile; -restul salariatilor la care se aplica decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca nu contesta aceasta decizie (deci restul...
Contestatie preaviz - contestatie tardiva concediere - spete - scris de gheorghe7722 - 0 raspunsuri
stiti 1) spete concrete despre preaviz contestat + decizie de concediere contestata tardiv (peste cele 30 de zile, pana la prima zi de infatisare) si castigate la CEDO de salariat? 2) eventual spete doar despre preaviz contestat (care se statueaza ca nu se contesta) si castigat la CEDO ... mersi
R O M A N I A CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE DECIZIE Nr. 1131 Sedinta publica de la 27 O. 2009 Completul compus din: PRESEDINTE (...) (...) Judecator (...) (...) Judecator (...) (...) Grefier (...) (...) Pe rol judecarea cauzei avand ca obiect litigiu de munca privind recursul formulat de N. B. impotriva sentintei civile nr.853 din 15.05.2009 a T r i b u n a l u l u i I a s i (dosar nr(...)), intimata fiind S.C. " E. Medical " S.R.L. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta avocat E. J. pentru intimata S.C. " E. Medical " S.R.L., lipsa fiind recurentul N. B.. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca dosarul este la al treilea termen de judecata,ca nu s-a depus de intimata S.C. " E. Medical " S.R.L. contractul colectiv de munca la nivelul unitatii pe anul 2008 vizat de Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Munca I si ca nu s-a raspuns de aceasta la exceptia invocata la termenul anterior. Nu s-a solicitat judecata in lipsa. Instanta lasa cauza la a doua strigare pentru a da posibilitate aparatorului recurentului sa se prezinte. La a doua strigare a cauzei se prezinta avocat S. S. pentru recurentul N. B. si avocat E. J. pentru intimata S.C. " E. Medical " S.R.L., lipsa fiind recurentul N. B.. Avocat E. J. pentru intimata S.C. " E. Medical " S.R.L. arata ca nu poate depune contractul colectiv de munca la nivelul unitatii pe anul 2008 ci doar contractul colectiv de munca la nivelul unitatii pe anii 2009-2011. Depune la dosar o copie dupa recursul formulat in dosarul nr(...) prin care vrea sa faca dovada ca hotararea nr.1575/14.10.2009 a fost recurata. Avocat S. S. pentru recurentul N. B. arata ca, intr-adevar, hotararea pe care a depus-o la dosar la termenul anterior nu este irevocabila. Precizeaza ca a solicitat la un moment dat conexarea acestui dosar cu acel dosar. Mai arata ca unul dintre considerentele pentru care s-a desfacut contractul de munca sunt abaterile disciplinare grave. Considera ca are inraurire solutia data in celalalt dosar in prezenta cauza. Solicita suspendarea prezentei cauze pana la ramanerea definitiva si irevocabila a sentintei civile nr. 1575/2009 pronuntata in dosarul nr(...). Avocat E. J. pentru intimata S.C. " E. Medical " S.R.L. arata ca se opune cererii de suspendare a prezentei cauze si nu crede ca se poate dispune aceasta suspendare. Mai arata ca decizia de sanctionare cu avertisment, care face obiectul dosarului nr(...), nu este singura decizie de sanctionare si ca au mai existat doua avertismente verbale . Instanta respinge cererea de suspendare a prezentului recurs in temeiul art. 244 alin.1 pct.1 Cod procedura civila avand in vedere obiectul diferit al celor doua cauze, contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara , respectiv de sanctionare cu avertisment si imprejurarea ca in prezentul dosar se va aprecia asupra deciziei ce face obiectul litigiului doar prin raportare la motivele invocate de angajator in decizia de concediere disciplinara. Constatand recursul in stare de judecata acorda cuvantul la dezbateri. Avocat S. S. pentru recurentul N. B. solicita admiterea recursului, casarea hotararii primei instante si pe fond sa se constate nelegalitatea deciziei de concediere. Arata ca decizia este nula deoarece s-au incalcat dispozitiile art. 268 lit.a din C o d u l M u n c i i. Aceasta face trimitere la doua puncte din regulamentul intern, dar e doar o trimitere la text si nu se face o descriere a faptei in sine. La randul lui regulamentul spune ca face trimitere la fisa postului, insa in cauza contractul de munca este incheiat dupa intocmirea fisei postului. Nu poate fi sanctionat cineva in baza unei fise a postului anterioara contractului de munca. Precizeaza ca a invocat ca motiv de nulitate absoluta nerespectarea procedurii la cercetarea prealabila, respectiv lipsa reprezentantului salariatului. In interogatoriu, la intrebarea nr.1, intimata a raspuns ca salariatul nu a solicitat prezenta reprezentantului salariatilor sau a sindicatului. Dar clientul sau nu trebuia sa solicite acest lucru deoarece reprezentantul salariatilor sau a sindicatului trebuia obligatoriu sa faca parte din comisie. Mai precizeaza ca la baza deciziei de sanctionare au stat plangerile a trei persoane ce sunt trecute intr-o declaratie comuna care nu este scrisa de nici una dintre acele persoane. Aceasta a fost intocmita de S. E.. De asemenea referatul face referire la doua persoane si e semnat de o singura persoana. Considera ca gravitatea faptelor savarsite de catre recurent nu a fost dovedita. Mai precizeaza ca declaratia nu este inregistrata si nu poate fi dovedita data la care a fost intocmita. In controlul facut de Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Munca I se releva ca unitatea nu a facut dovada ca regulamentul a fost adus la cunostinta salariatilor. Indica faptul ca fisa postului nu prevede nici o sanctiune si ca din partea societatii a fost audiat la fond ca martor S. E.. S-a opus la acest martor deoarece acesta e cel care a incheiat referatul,avand deci un interes in cauza, dar instanta de fond a respins obiectiunile. Contestatorul a solicitat doar anumite drepturi prevazute in contractul colectiv de munca si in acest fel a deranjat conducerea societatii. Cu cheltuieli de judecata in fond si in recurs. Depune la dosar chitanta nr. 38 in valoare de 500 lei reprezentand onorariu avocat. Avocat E. J. pentru intimata S.C. " E. Medical " S.R.L. solicita respingerea recursului. Arata ca procesul verbal incheiat de comisie este semnat, datat si mentioneaza membrii comisiei. Precizeaza ca in spatele deciziei nu este altceva decat referatul si plangerile pacientilor si ca in aceasta se face referire si la sanctiunile primite de recurent de-a lungul timpului. Articolul din decizie invocat de recurent nu cuprinde o enumerare limitativa ci una exemplificativa. Mai precizeaza ca exceptia cu privire la lipsa reprezentantului salariatilor sau a sindicatului este invocata acum in recurs, dar oricum nu exista aceasta obligativitate. In C o d u l M u n c i i se arata ca la angajatorii care au mai mult de 20 de salariati, acestia pot fi reprezentati de catre unul dintre ei. Dar in speta nu s-a ales nici un reprezentant al salariatilor. Cu privire la martor, arata ca nu exista nici un conflict intre martorul S. E. si contestator ci exista un conflict intre societate si recurent. Martorul a prezentat doar aspectele de fapt deoarece era sef de tura in acea zi. Invedereaza ca recurentul a recunoscut in instanta ca impotriva lui erau zilnic plangeri. Pe fond, precizeaza ca impotriva recurentului au fost luate mai multe sanctiuni disciplinare, deoarece au fost un numar mai mare de abateri. Fara cheltuieli de judecata. Avocat S. S. pentru recurentul N. B. arata ca abaterile disciplinare respective nu exista. Constatand dezbaterile inchise. Dupa deliberare. CURTEA DE APEL Asupra recursului de fata ; Prin cererea inregistrata la T r i b u n a l u l I a s i sub nr(...), reclamantul N. B. a chemat in judecata pe parata S.C. E. S.R.L. solicitand anularea deciziei de concediere disciplinara emisa sub nr. 468 din 24.11.2008 prin care reclamantului i s-a desfacut contractul individual de munca nr. (...)/11.01.2008, cu motivarea existentei unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii,reintegrarea reclamantului in functia avuta anterior, obligarea paratei, in conformitate cu dispozitiile contractului individual de munca, la plata salariilor restante incepand cu data desfacerii contractului individual de munca si pana la reintegrarea in functie, a dobanzii legale, potrivit O.G. nr. 9/2000, a tuturor contributiilor datorate statului in calitate de angajator,a cheltuielilor de judecata, conform art. 274 Cod procedura civila. In motivarea actiunii s-a aratat ca prin decizia de concediere disciplinara emisa sub nr. 468 din 24.11.2008 s-a dispus de catre unitatea parata, incepand cu data de 25.11.2008, desfacerea contractului individual de munca nr. (...)/11.01.2008, in temeiul dispozitiilor art. 61 lit. a C o d u l M u n c i i (Legea nr. 53/2003), cu motivarea savarsirii unor abateri repetate de la regulile de disciplina muncii. Decizia de concediere disciplinara este lovita de nulitate absoluta fiind data cu incalcarea prevederilor art. 268 alin. 2 lit. a C o d u l M u n c i i conform cu care: "(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara". In cauza, decizia de sanctionare consemneaza (insuficient) doar ca, angajatul "[...] a fost sanctionat cu avertisment scris pentru nerespectarea programului de lucru". Ori, conform dispozitiei legale sus-aratate, angajatorul trebuia sa precizeze in ce consta "nerespectarea programului de lucru" de exemplu - lipsa sau intarzierea de la program, precum si data exacta a acestei abateri. Nulitatea deciziei de concediere este atrasa si de incalcarea dispozitiilor lit. b a alin.2 a art. 268 C o d u l M u n c i i deoarece lipseste "precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat".Ori, in decizia de concediere, angajatorul face trimitere doar la fisa postului reclamantului. Incalcate sunt si dispozitiile art. 268 alin. 2 lit. f C o d u l M u n c i i conform cu care decizia trebuie sa cuprinda obligatoriu "instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata".In cauza, desi este indicata instanta la care poate fi contestata decizia - J u d e c a t o r i a I a s i- aceasta instanta nu este competenta a solutiona litigiile de munca. Contestatorul sustine nulitatea deciziei deoarece indicarea gresita a instantei este asimilata cu neindicarea acesteia. Asa cum rezulta din motivarea deciziei de concediere, masura a fost luata ca urmare a abaterilor repetate de la regulile de disciplina a muncii (art. 1 decizie) ori aceasta situatie nu este dovedita cata vreme din dispozitiile art. 61 lit. a C o d u l M u n c i i rezulta ca abaterile repetate care pot duce la masura extrema a concedierii trebuie sa fi fost anterior sanctionate disciplinar, ceea ce in cauza nu este dovedit. Ceea ce sanctioneaza angajatorul este atitudinea "necivilizata" fata de pacientii pe care reclamantul ii transporta de la domiciliile lor la diferite spitale si retur, imputandu-i-se ca pe data de 24.03.2008 a agresat-o verbal pe numita E. D., pe care a speriat-o prin conducerea cu viteza a masinii, precum si pe numita E. S. E. careia i-a atras atentia ca are hainele nespalate, fapte pentru care se pretinde ca s-a propus sanctionarea reclamantului cu avertisment. Ori, este evident ca propunerea de sanctionare (daca a existat) nu s-a materializat intr-o decizie de sanctionare disciplinara. Mai mult, motivarea angajatorului este puerila deoarece conducerea masinii s-a facut in limitele vitezei legale (neexistand dovada contrara, se prezuma respectarea regimului de viteza), adaptata la conditiile carosabilului, imprejurari care, evident, nu pot speria un om normal, iar lipsa de curatenie reprezinta o atitudine necivilizata a unor pacienti fapt pentru care nu poate fi sanctionat reclamantul, chiar si in conditiile in care acesta atrage atentia asupra acestui fapt. Esential in sustinerea netemeiniciei motivarii sanctiunii aplicate de catre angajator este inexistenta unei sanctiuni disciplinare anterioare, ceea ce echivaleaza cu inexistenta abaterii disciplinare. In ceea ce priveste a doua abatere disciplinara invocata de angajator - "nerespectarea programului de lucru", pentru care reclamantul a fost sanctionat disciplinar cu avertisment prin decizia nr. 443/30.10.2008 arata reclamantul ca decizia 443/30.10.2008, face obiectul unei contestatii si se afla in curs de solutionare pe rolul J u d e c a t o r i e i I a s i - dosar nr(...), cu termen de judecata la data de 29.01.2009. Aceasta decizie, anexata prezentei, este lovita de nulitate absoluta deoarece sunt incalcate dispozitii imperative ale legii respectiv, art. 268 alin. 2 lit. a, b, c, d, f C o d u l M u n c i i, nefiind precizate - descrierea faptei care constituie abatere disciplinara (lit. a); precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat (lit. b); motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea ; temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica (d); instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata (lit. f). Sustine ca aceasta decizie este un act "pro causa" fiind singura care ar putea conduce la ideea de "abatere disciplinara" dar, in nici un caz la ideea de "abateri disciplinare repetate" si asta deoarece, asa cum a aratat anterior, nu mai exista vreo alta decizie de sanctionare disciplinara a reclamantului. In ceea ce priveste sustinerea atitudinii necivilizate fata de numitii - S. N., E. D. si E. E., transportati la domiciliile lor in data de 29.10.2008, se motiveaza de angajator neintemeiat ca reclamantul ar fi condus masina cu viteza ceea ce ar fi cauzat lovirea pacientilor de geamuri, d-lui E. i s-ar fi facut rau, iar reclamantul insensibil la rugamintile de a conduce mai incet si-a pus gluga gecii pe cap. Fata de aceasta situatie arata reclamantul, cu ocazia cercetarii prealabile, a negat acuzele aduse, solicitand totodata sa ia cunostinta de pretinsele reclamatii a celor in cauza, reclamatii care nu i-au fost puse la dispozitie. Pe de alta parte, a motiva o sanctiune la modul la care o face angajatorul este foarte lesne deoarece, oricand se pot gasi persoane - pacienti care vor afirma ca in timpul transportului li s-a facut rau etc. si asta pentru ca starea de rau este foarte des intalnita la bolnavii care fac dializa, tratament care poate da reactii adverse foarte diverse iar reclamantul, sofer fara studii medicale, nu poate si nici nu trebuie sa intervina in vreun fel, singura lui datorie constand in conducerea masinii. In cauza, adevarul consta in interdictia pe care reclamantul o are in a opri masina pe parcurs insa oprirea masinii este solicitata de catre pacienti nu pentru ca li s-a facut rau ci pentru ca doresc sa-si cumpere paine, alimente, tigari ori sa ia o ruda de pe traseu. Atunci cand reclamantul refuza, pacientii reclama atitudinea "necivilizata" a acestuia. Nu in ultimul rand, contestatorul a aratat ca, si in situatia in care s-ar dovedi ca a avut o atitudine necivilizata fata de cele trei persoane nominalizate, nu se poate retine ca aceasta singura abatere este atat de grava incat sa poate constitui motiv al concedierii. In sustinerea cererii invoca atitudinea corecta atat fata de angajator, cat si fata de pacientii pe care-i transporta, respectarea regulilor de circulatie. Intimata S.C. E. MEDICAL S.R.L. a depus intampinare solicitand respingerea actiunii si aratand ca masura luata de unitate, si anume concedierea pe motive disciplinare, este legala si temeinica si se impunea cu necesitate data fiind conduita total neadecvata avuta de reclamant. Astfel, masura luata se afla in perfecta concordanta cu normele prevazute de Legea 53/2003, in speta cu prevederile art. 61 lit. a, potrivit caruia angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara. In speta, conditia legala, existenta unor abateri repetate de la regulile de disciplina muncii, ca sanctiune disciplinara, este pe deplin dovedita. Astfel,reclamantul N. B., avand functia de sofer in cadrul unitatii, a avut de-a lungul intregii perioade cat a lucrat un comportament necorespunzator, dand dovada de agresivitate verbala si reticenta in a-si indeplini obligatiile de serviciu, afisand o atitudine necivilizata, ofensatoare si folosind un limbaj vulgar atat in raport cu pacientii pe care trebuia sa ii transporte cat si cu unii dintre colegii de serviciu. Acest comportament a fost cauza mai multor reclamatii si plangeri indreptate impotriva sa. Astfel, in data de 24.03.2008 (deci la doar trei luni de cand reclamantul fusese angajat la unitate), a fost depusa o reclamatie din partea numitei M. E. D., care a fost agresata verbal, speriata de conducerea imprudenta a masinii, fiind nevoita sa coboare la 6 km distanta de casa. In actiunea formulata de reclamant, se spune ca acesta nu ar fi condus masina cu o viteza peste limita legala, lucru neadevarat, dar chiar daca ar fi fost adevarat, persoanele care au reclamat modul de a conduce al reclamantului nu au facut referire la limita de viteza ci la adaptarea vitezei la conditiile carosabilului. Este evident ca o persoana care prefera sa mearga pe jos 6 km pentru a ajunge in siguranta acasa a avut motive temeinice pentru a nu parcurge aceasta distanta cu autoturismul care ii era pus la dispozitie, si anume conditiile total nesigure pentru viata si integritatea corporala in care reclamantul conducea autovehiculul. O alta reclamatie indreptata impotriva reclamantului remisa unitatii pentru solutionare, este cea a numitei E. Rosie E. care a fost amenintata ca nu va mai fi luata in masina pe motiv ca "are hainele nespalate", fiind in continuare jignita si apostrofata. In mod rau intentionat reclamantul arata in cererea sa de chemare in judecata ca "lipsa de curatenie reprezinta o atitudine necivilizata a unor pacienti fapt pentru care nu poate fi sanctionat reclamantul", pentru ca reclamantul nu a fost sanctionat pentru lipsa de curatenie a unora, ci pentru ca acesta a incalcat obligatiile prevazute in fisa postului, el neavand chemarea sa se pronunte cu privire la astfel de chestiuni, fiind obligat doar sa asigure transportul pacientilor, cu atat mai putin avea dreptul sa ameninte ca nu va mai primi in masina de serviciu persoane, pe criterii stabilite de el. De asemenea, reclamantul a avut si o serie de conflicte cu unii dintre colegii de serviciu care, insa, din colegialitate nu au dorit sa reclame acest lucru, desi lucrurile au fost cunoscute la nivelul conducerii unitatii. Acest lucru este insa recunoscut chiar de catre reclamant care, in urma convocarii in fata comisiei de disciplina din data de 21.07.2008, in urma careia comisia a propus sanctionarea cu avertisment, acesta a afirmat ca, "va incerca sa isi imbunatateasca relatia cu anumiti pacienti si cu unii dintre colegi". Dupa ce a fost convocat la comisia de disciplina in data de 23.07.2008, la data de 30.10.2008, in urma unei noi intruniri a comisiei de disciplina provocate in continuare de comportamentul neadecvat al reclamantului, acesta a fost din nou sanctionat, de data aceasta cu avertisment scris, pentru nerespectarea programului de lucru, prin decizia de sanctionare nr. 443/30.10.2008. Cu toate acestea, reclamantul a perseverat intr-o conduita necivilizata si ostila, astfel incat pe data de 03.11.2008, acesta a fost pentru a treia oara convocat in fata comisiei de disciplina in urma unei alte reclamatii prin care s-a retinut ca in data de 29.10.2008, in timp ce se deplasa de la I catre H. pentru a transporta la domiciliu pe pacientii S. N., E. D. si E. E., acesta a avut din nou o atitudine agresiva si vulgara fata de cei pe care ii transporta. Astfel, desi pacientii l-au rugat sa mearga putin mai incet, acesta nu a tinut cont de solicitarea lor, nici atunci cand a ajuns in F. unde drumul este foarte accidentat, ceea ce a facut ca pacientii sa se loveasca cu capul de geamuri. In urma acestui fapt, unuia dintre pacienti i s-a facut rau, lucru care, insa, nu l-a determinat pe reclamant sa adapteze viteza de mers la conditiile carosabilului. Mai mult decat atat, in urma rugamintilor pacientilor, acesta a tipat la ei . Din nou cu rea intentie, reclamantul arata ca in situatia in care pacientilor li s-a facut rau in timpul transportului, soferul nu trebuie sa intervina in nici un fel, singura lui obligatie fiind aceea de a conduce masina, facand abstractie de faptul ca ceea ce a provocat starea de rau pacientilor transportati a fost tocmai modul necorespunzator in care acesta conducea masina. Mai mentioneaza ca pacientii in cauza nu au solicitat oprirea masinii, asa cum incearca sa sugereze reclamantul in actiunea sa, ci reducerea vitezei si adaptarea ei la conditiile de mers. Mai mentioneaza, in ceea ce priveste temeinicia deciziei de desfacere a contractului de munca, faptul ca de cate ori a fost convocat in fata comisiei de disciplina, reclamantul a avut o atitudine sfidatoare si necooperanta. In ceea ce priveste legalitatea deciziei nr. 468/24.11.2008, a aratat faptul ca decizia de concediere disciplinara nu incalca prevederile art. 268 alin. 2 lit.a C o d u l M u n c i i, asa cum afirma reclamantul, dat fiind faptul ca in decizie se cuprinde, asa cum prevede legea, descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, si anume fapta petrecuta in data de 29.10.2008, fapta care cumulata cu celelalte abateri ale reclamantului a dus la desfacerea contractului de munca. Nerespectarea programului de lucru, despre care se face vorbire in actiunea reclamantului este obiectul altei decizii de sanctionare, si anume decizia nr. 443, elementele detaliate ale acestei abateri regasindu-se in cuprinsul deciziei respective. Nu sunt incalcate nici dispozitiile art. 268 lit. b alin. 2 C o d u l M u n c i i, pe motiv ca ar lipsi "precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;" . Potrivit aceluiasi act normativ, art. 263, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. Ori, din aceasta reiese clar ca legiuitorul nu a avut in vedere cu cadru strict limitat la statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca, atunci cand se refera la normele a caror incalcare da dreptul la aplicarea unei sanctiuni disciplinare. Spiritul legii are in vedere incalcarea oricaror inscrisuri cu caracter normativ in baza carora se desfasoara relatiile de munca si care circumscriu sfera obligatiilor si drepturilor in raporturile de munca. Astfel, chiar daca legea nu a mentionat expres si fisa postului, este evident ca si aceasta intra in categoria documentelor care dau temei unei decizii de sanctionare disciplinara. Iar potrivit prevederilor articolului invocat de reclamant la acest punct, in decizia de sanctionare, a facut trimitere la punctele din fisa postului care au fost incalcate de reclamant, si anume, pct. 12 si 21 potrivit carora salariatul este obligat "sa aiba o atitudine civilizata fata de persoanele transportate" si respectiv sa "se comporte civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici, organele de control". Este evident ca daca legiuitorul ar fi avut in vedere doar necesitatea prevederii articolului din statutul de personal, regulamentul intern si contractul colectiv de munca, prevederile art. 263 citat mai sus, care prevede un cadru mai larg de acte normative ar ramane fara acoperire. In fine, arata parata,decizia nr. 468 nu incalca nici prevederile art. 268 alin.2 lit. f C o d u l M u n c i i conform cu care decizia trebuie sa contina in mod obligatoriu "instanta la care sanctiunea poate fi contestata". Aceasta pentru ca in cuprinsul deciziei, la art. 4 este mentionat faptul ca reclamantul se poate adresa cu contestatie la J u d e c a t o r i a I a s i. Este adevarat ca dintr-o eroare, instanta indicata este judecatoria si nu tribunalul, dar avand in vedere ca in situatia introducerii contestatiei la judecatorie, din oficiu, aceasta instanta si-ar declina competenta si ar trimite cererea la instanta competenta, fara ca dreptul contestatorului sa aiba de suferit, considera ca invocarea nulitatii deciziei pe acest motiv nu poate fi retinuta. Intelege sa invoce pe cale de exceptie lipsa calitatii procesuale pasive, avand in vedere ca reclamantul a inteles sa-si indrepte actiunea impotriva S.C. E. S.R.L. iar decizia de concediere disciplinara a fost emisa de S.C. E. Medical S.R.L., care este o alta persoana juridica inregistrata la Registrul Comertului. Reclamantul a fost la un moment dat angajatul S.C. E. S.R.L., dar relatiile de munca au incetat in urma demisiei. Analizand litigiul de munca de fata, tribunalul a retinut urmatoarele: In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a SC E. SRL I, contestatorul si-a precizat actiunea inca de la prima zi de infatisare in sensul ca a inteles sa cheme in judecata, in calitate de parata, pe SC E. Medical SRL I. Fata de modificarea in termen a actiunii, exceptia nu mai subzista. Cu privire la exceptia nulitatii absolute a deciziei contestate intrucat nu s-a indicat instanta la care poate fi contestata, aceasta este neintemeiata si a fost respinsa. In finalul deciziei contestate apare mentiunea ca impotriva prezentei decizii, salariatul se poate adresa cu contestatie la J u d e c a t o r i a I a s i, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare. Mentionarea gresita a instantei nu l-a impiedicat pe contestator sa atace decizia, in termen, la instanta competenta sa o solutioneze, nefiind prejudiciat de aceasta eroare. Pe fondul cauzei, instanta de fond a retinut ca N. B. a fost angajatul intimatei SC E. Medical SRL I incepand cu data de 01.01.2008, indeplinind functia de sofer, conform contractului individual de munca inregistrat la ITM I sub nr. (...)/11.01.2008. Prin decizia de concediere disciplinara nr. 468/24.11.2008 s-a dispus desfacerea contractului individual de munca nr. (...)/11.01.2008 de la data de 25.11.2008, in temeiul art. 61 lit. a C o d u l M u n c i i, cu motivarea savarsirii unor abateri repetate de la regulile de disciplina muncii. Ca situatie de fapt s-a retinut ca in data de 29.10.2008, in timp ce se deplasa de la I catre H. pentru a transporta la domiciliu pacientii S. N., E. D. si E. E., acesta a avut o atitudine agresiva si vulgara fata de cei pe care ii transporta. Astfel, desi pacientii l-au rugat sa mearga putin mai incet, acesta nu a tinut cont de solicitarea lor, nici atunci cand a ajuns in F. unde drumul este foarte accidentat, ceea ce a facut ca pacientii sa se loveasca cu capul de geamuri. In urma acestui fapt, unuia dintre pacienti i s-a facut rau, lucru care, insa, nu l-a determinat pe reclamant sa adapteze viteza de mers la conditiile carosabilului. Acestea sunt dovedite prin copiile declaratiei date de cei trei si de referatul inregistrat sub nr. 444/31.10.2008, aflate la dosar la filele 37 si 38. Din declaratia bolnavilor respectivi rezulta ca N. B. a dat dovada de agresivitate verbala si atitudine necivilizata, ofensatoare, folosind un limbaj vulgar fata de pacientii pe care avea obligatia sa-i transporte. La aplicarea celei mai grave sanctiuni-desfacerea contractului de munca- s-a avut in vedere faptul ca N. B. a avut N. un comportament agresiv si necivilizat fata de bolnavii pe care trebuia sa-i transporte si a mai fost sanctionat prin decizii anterioare. Din nota explicativa data de contestator la data de 03.11.2008 si aflata in copie la dosar la fila 36 rezulta aceeasi atitudine refractara a acestuia. Prin declaratiile date de contestator si anterior( filele 53, 54 dosar) acesta recunoaste ca are un comportament si un limbaj necivilizat si necorespunzator dar a promis sa si le imbunatateasca, lucru nerealizat insa. Contestatorul a invocat anumite evenimente grave din viata sa personala care l-ar fi determinat sa se comporte astfel. In relatiile sociale si de serviciu insa acest tip de comportament nu este permis. Cu atat mai mult cu cat in atributiile sale de serviciu intra transportul unor oameni foarte bolnavi( multi faceau dializa) si cu un nivel de trai foarte scazut, fata de care ar fi trebuit sa manifeste chiar mai multa condescendenta decat fata de un om normal si sanatos. Este posibil ca unii dintre bolnavi sa nu fi avut hainele foarte curate dar avand in vedere afectiunile lor, despre care contestatorul stia, nu trebuia sa-i trateze astfel. Acelasi mod agresiv de a trata bolnavii rezulta si din faptul ca a refuzat sa reduca viteza masinii in zonele unde drumul nu era asfaltat sau era T., ceea ce le-a produs traume, acestia avand si asa o stare de sanatate precara. Contestatorul nu conducea un mijloc de transport in comun, astfel incat singurele sale atributii sa fie respectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice, ci transporta bolnavi si inca doar bolnavi cu afectiuni grave care nu se puteau deplasa cu alt mijloc de transport. Decizia contestata cuprinde descrierea faptei care constituie abatere disciplinara - fapta petrecuta in data de 29.10.2008, fapta care, cumulata cu celelalte abateri, a dus la desfacerea contractului de munca. Nerespectarea programului de lucru, despre care se face vorbire in actiunea nu face obiectul deciziei contestate In decizie sunt cuprinse, la incadrarea in drept, normele si regulile stabilite prin fisa postului pct. 12 si 21 potrivit carora salariatul trebuie sa aiba o atitudine civilizata fata de persoanele pe care le transporta si dispozitiile art. 61 lit. a) din C o d u l M u n c i i. Fata de aceste considerente, tribunalul, in baza dispozitiilor art. 181-191 din C o d u l M u n c i i, a respins contestatia formulata de N. B.. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul N. B., considerand-o nelegala si netemeinica. A invocat recurentul ca sentinta tribunalului este nula intrucat prima instanta nu a analizat si nu a rezolvat prin dispozitiv exceptia nulitatii absolute a deciziei de concediere intemeiata pe disp.art.268 alin.2 lit. a si b din C o d u l M u n c i i constand in descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara si precizarea prevederilor din regulamentul intern,statut sau CCM incalcate de salariat . Lipsa unor sanctiuni anterioare "faptei din 29.10.2008" si trimiterea doar la fisa postului nu este suficienta, aceasta nefacand parte dintre actele juridice interne la care face trimitere C o d u l M u n c i i. Invoca recurentul nulitatea deciziei de concediere si pentru incalcarea disp.art.267 din C o d u l M u n c i i, sustinand ca in cauza nu s-a efectuat cercetare disciplinara prealabila, angajatorul nu a combatut cu nimic ceea ce a sustinut contestatorul in nota explicativa. Declaratia cu privire la fapta nu este scrisa de nici una dintre persoanele mentionate, respectiv E., T., E., fiind intocmita de S. E. si nu este datata ori inregistrata. Referatul 444/2008 si propunerea de concediere au fost intocmite de aceeasi persoana audiata ca martor la prima instanta, S. E., a carui declaratie trebuia inlaturata ca fiind subiectiva. Mai arata recurentul ca, asa cum rezulta din motivarea deciziei de concediere, masura a fost luata ca urmare a abaterilor repetate de la regulile de disciplina a muncii (art. 1 decizie) ori aceasta situatie nu este dovedita cata vreme din dispozitiile art. 61 lit. a C o d u l M u n c i i rezulta ca abaterile repetate care pot duce la masura extrema a concedierii trebuie sa fi fost anterior sanctionate disciplinar, ceea ce in cauza nu este dovedit. In drept, recursul nu a fost motivat insa criticile formulate se circumscriu disp.art.304 pct 9 C.pr.civ., vizand interpretarea si aplicarea gresita a legii. Intimata SC E. Medical SRL I nu a depus intampinare. In recurs s-au depus inscrisuri (filele 19-23 si 30-32 dosar). Analizand actele si lucrarile dosarului in raport de motivele invocate, prioritar cu referire la cele ce vizeaza exceptia nulitatii absolute a deciziei de concediere prin prisma disp. art. 137 Cod pr.civ. si 268 alin.2 lit. a si b din C o d u l M u n c i i , Curtea constata ca recursul este fondat, insa doar pentru urmatoarele considerente. Prin decizia de concediere disciplinara nr. 468 din 24.11.2008 s-a dispus de catre parata, incepand cu data de 25.11.2008, desfacerea contractului individual de munca nr. (...)/11.01.2008, in temeiul dispozitiilor art. 61 lit. a C o d u l M u n c i i, cu motivarea savarsirii unor abateri repetate de la regulile de disciplina muncii. Curtea apreciaza ca decizia de concediere este lovita de nulitate absoluta prin incalcarea dispozitiilor lit. b a alin.2 a art. 268 C o d u l M u n c i i deoarece lipseste din continutul sau "precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat". Angajatorul face trimitere doar la pct.12 si 21 din fisa postului reclamantului. Ori, aceste precizari nu sunt de natura a acoperi cerintele exprese ale textului legal anterior mentionat, asa cum eronat a retinut prima instanta, atat timp cat legiuitorul a inteles sa prevada limitativ conditiile de forma necesare pentru legalitatea unui act unilateral de acest fel. Faptul ca potrivit art. 263, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara nu inseamna ca o poate exercita abuziv, fiind fara echivoc faptul ca legea, pentru protectia dreptului salariatului, are in vedere si mentioneaza expres ca decizia trebuie sa cuprinda prevederile din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat . Ca atare, cum decizia de concediere apare ca fiind nula absolut, conform disp.art.268(2) lit.b din C.muncii, Curtea nu va mai proceda la analiza celorlalte critici formulate de recurent ce vizeaza fondul cauzei si, in baza disp.art.312 raportat la art.304 pct.9 C.pr.civ., va admite recursul, va modifica in tot sentinta tribunalului si va admite contestatia, facand si aplicarea disp.art.274 C.pr.civ. In ceea ce priveste cererea privind dobanda legala,Curtea o va respinge si va constata ca prin aplicarea art.78(1) din C o d u l M u n c i i se procedeaza la o integrala despagubire a salariatului. De asemenea, va constata ca virarea contributiilor catre stat este o obligatie prevazuta de lege in sarcina angajatorului, neimpunandu-se pronuntarea unei hotarari in acest sens. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE : Admite recursul declarat de contestatorul N. B. impotriva sentintei civile nr.853 din 15.05.2009 a T r i b u n a l u l u i I a s i, sentinta pe care o modifica in tot. Admite exceptia nulitatii absolute a deciziei de concediere nr. 468 din 24.11.2008 emisa de SC E. Medical SRL I, exceptie invocata de contestatorul N. B.. Constata nulitatea absoluta a deciziei de concediere nr. 468/24.11.2008. Dispune reintegrarea contestatorului pe postul detinut anterior emiterii deciziei. Obliga intimata SC E. Medical SRL I la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul , de la data de 25.11.2008 si pana la reintegrarea efectiva. Respinge cererile vizand plata dobanzii legale si virarii de catre intimata a contributiilor datorate statului. Obliga intimata sa plateasca contestatorului recurent suma de 1900 lei cheltuieli de judecata(fond si recurs). Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica de la 27 O. 2009. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...) |(...) (...) |(...) (...) | | |Grefier, | | | |(...) (...) | | Red./Tehnored.P.S. 14.12.2009- 2 ex.- T r i b u n a l u l I a s i : U. E.; B. E..

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 1485/R - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 48/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1615/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 196/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 423 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 390 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 83 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com