Stiri Academica Barouri Case de avocatura Cariere Librarie Proprietate intelectuala Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1715

Contencios administrativ si fiscal - conflict de competenta
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Recurs
Data: 03-12-2009

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
RO M A N I A
          CURTEA DE  A P E L  P L O I E S T I
     Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
DOSAR NR(...)
              D E C I Z I A NR. 1715
        Sedinta publica din data de 03 decembrie 2009
              Presedinte - (...) (...)
                 Judecatori - (...) (...)
                          - (...) (...)
              Grefier   - (...) (...)

      Pe rol fiind solutionarea recursului formulat de parata S.A.O.
SA E. Publice-Politia Comunitara S, cu sediul in S,(...) judetul P,
impotriva sentintei nr. 481 din 15 octombrie 2009 pronuntata de T r i b u
n a l u l  P r a h o v a, in contradictoriu cu reclamantul U. N.,
domiciliat in E.,(...) (...) .3, judetul P.
      Recursul este scutit de plata taxei de timbru.
      LA apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit recurenta-
parata S.A.O. SA E. Publice - Politia Comunitara S si intimatul-reclamant
U. N..
      Procedura indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,
        Curtea constata cauza in stare de judecata si ramane in
pronuntare.
              C U R T E A
         Prin actiunea inregistrata pe rolul J u d e c a t o r i e
i  S i n a i a sub nr(...), reclamantul U. N. a  solicitat, in
contradictoriu cu parata S.A.O.- SA- E. Publice - Politia Comunitara S,
din  cadrul  Primariei  S,  anularea  notei  de  constatare  nr.
01241/25.05.2009 .
         In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca masura
luata impotriva sa este nelegala, deoarece constatarea si sanctionarea
contraventiilor la regimul circulatiei  sunt de competenta  exclusiva a
organelor de politie .
        La termenul de judecata din data de 26.06.2009  instanta
din oficiu a invocat exceptia necompetentei materiale si, prin sentinta
civila nr. 840 din 26 iunie 2009 a declinat competenta de solutionare a
cauzei in favoarea  T r i b u n a l u l u i  P r a h o v a - Sectia
Comerciala si de Contencios Administrativ,retinand ca respectivul act are
caracter administrativ, nefiindu-i aplicabile disp.  OG nr. 2/2001, cu
referire la HCL nr. 88/2008 si art. 20 din Regulamentul de punere in
aplicare .
      La T r i b u n a l u l  P r a h o v a  cauza a fost
   inregistrata sub nr(...), iar

la termenul de judecata din data de 15.10.2009, instanta din oficiu a
invocat exceptia necompetentei materiale, ramanand in pronuntare asupra
acestei exceptii, conform art. 137 C.p.civ.
      Prin sentinta nr.  481 din 15 octombrie 2009, s-a  admis
exceptia necompetentei materiale a instantei si s-a declinat competenta
de solutionare a cauzei in favoarea  J u d e c a t o r i e i  S i n a i
a. Constatand ivit conflictul negativ de competentaa s-a dispus inaintarea
dosarului la Curtea de A p e l   P l o i e s t i - Sectia Comerciala si
de Contencios Administrativ si Fiscal .
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut ca
reclamantul contesta nota de constatare  nr. 01241/25.05.2009, intocmita
in baza HCL nr. 88/2008 modificata prin HCL nr.  34/2009,  si  a
Regulamentului privind operatiunea de blocare /deblocare .
      S-a mai retinut ca este lipsit de relevanta denumirea actului
sanctionator ca fiind  nota de constatare, in realitate esenta  lui
constituind-o o masura sanctionatorie emisa in temeiul unei hotarari a
consiliului local si pentru care sunt aplicabile prevederile dispozitiilor
OG nr. 2/2001 .
      Aceasta instanta a mai retinut ca exista o diferenta intre un
act administrativ unilateral cu caracter individual, astfel cum este
reglementat  de Legea nr. 554/2004,  si un act constatator al unei
contraventii savarsita in conditiile stipulate de  OG nr. 2/2001, care
intra in competenta materiala a judecatoriei .
       S-a mai retinut ca masura luata de catre reprezentantii
paratului este o sanctiune contraventionala complementara,  competenta
revenind deci potrivit OG nr. 2/2001 judecatoriei ca instanta de fond .
      Blocarea /ridicarea unui autovehicul nu se poate face decat in
urma angajarii vreunei forme de raspundere juridica a conducatorului auto,
raspundere care nu poate fi decat raspunderea contraventionala a persoanei
vinovate de  parcarea,  oprirea  sau  stationarea  neregulamentara  a
autovehiculului, care, de altfel, este prevazuta expres de dispozitiile
OUG nr. 195/2002 si HG nr. 1391/2006, in hotararile de consiliu local care
 autorizeaza masura blocarii /ridicarii unui autovehicul, fiind mentionat
in mod expres ca temei  juridic  OG  nr.  2/2001  privind  regimul
contraventiilor.
      Instanta de fond a mai retinut ca acest punct de vedere a fost
exprimat  in minuta  intalnirii dintre membrii Comisiei  pentru  ,,
unificarea practicii judiciare ,, cu presedintele Sectiei de Contencios
Administrativ si Fiscal de la ICCJ, reprezentatii Sectiei Comerciale a ICCJ
, reprezentantii Parchetului de pe langa ICCJ  si presedintii Sectiilor
comerciale si ai Sectiilor  de contencios  administrativ si fiscal ale
Curtilor de Apel, avand ca obiect unificarea practicii judiciare, din data
de 10.04.2009.Aceasta opinie are caracter obligatoriu pentru instante  in
realizarea obiectivului de unificare a practicii judiciare la  nivel
national.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata  care a
criticat-o, solicitand admiterea caii de atac si modificarea solutiei
pronuntate de T r i b u n a l u l  P r a h o v a intrucat obiectul cauzei
este reprezentat de anularea unui act administrativ reprezentat de nota de
constatare 01241 din 25 mai 2009, ce are caracteristicile unui act
administrativ, este emis de reprezentantii legali ai autoritatilor publice
locale in executarea HCL S 88/2008 si aplicarea art. 38 din Legea 215/2001
si art. 27 din Legea 373/2006, stabilindu-se ca trotuarele, aleile publice
si caile de acces de pe raza orasului S sa fie exploatate prin perceperea
unui tarif pentru eliberarea lor in cazul ocuparii ilegale prin stationarea
autovehiculelor, in baza acestei hotarari a consiliului local se procedeaza
la blocarea rotilor autoturismelor, ca o garantie a efectuarii platii
tarifului  si  perceperii  acestuia,  ce  nu  reprezinta  o  amenda
contraventionala.
      Analizand sentinta recurata prin prisma criticilor formulate, a
nomelor legale incidente in cauza, art. 304 si 304 ind. 1 Cod proc. civ.,
Curtea constata ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:
       Prin H.C.L. 88/12 august 2008,  modificata  prin  H.C.L.
34/16.02.2009, Consiliul Local S a aprobat Regulamentul privind operatiunea
de deblocare pentru autoturismele care ocupa ilegal drumurile publice  sau
terenul din domeniul public si privat al orasului S, temeiul de drept al
emiterii celor doua hotarari fiind dispozitiile OUG 195/2002 si cele ale OG
2/2001, in regulament statuandu-se asupra modului de  desfasurare  a
activitatilor de blocare si  de deblocare autovehiculelor oprite sau
stationate ilegal, art. 11 reglementand continutul notei de constatare ce
se se va completa de catre agentii politiei comunitare, ce au calitatea de
agenti constatatori.
      In executarea celor doua hotarari ale Consililui Local S, la
data de 25 mai 2009 a fost emisa nota de constatare 01241 prin care s-a
procedat la blocarea autoturismului W Passat cu numar de inmatriculare
(...), ce apartine reclamantului, in nota de constatare fiind mentionat
expres ca sunt aplicabile dispozitiile OG 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor.
        Astfel, prin nota de constatare 01241 din 25 mai 2009 s-a
aplicat reclamantului o masura  administrativa  sanctionatorie  pentru
incalcarea unei obligatii stabilite prin hotararile consiliului local,
acesta avand abilitatea, potrivit art. 2 alin. 2 din  OG 2/2001, sa
stabileasca fapte ce constituie contraventii, cu indicarea procedurii
aplicabile si a persoanelor ce au calitatea de agenti constatatori, in
materiile in care nu sunt emise acte normative cu un astfel de obiect, in
OUG 195/2002 si regulamentul sau de aplicare nefiind prevazuta ca si
contraventie oprirea, stationarea sau parcarea autoturismelor pe drumurile
publice si terenurile ce apartin domeniului public si privat al orasului S.
      Intrucat prin nota de constatare, a carei anulare s-a solicitat
de catre reclamant au fost luate masuri cu caracter  sanctionator, sunt
aplicabile dispozitiile O.G. 2/2001, cum, de altfel  se  precizeaza
expres,atat in formular, cat si in hotararile emise de Consiliul Local S
pentru aprobarea si modificarea regulamentului privind operatiunea de
blocare si de deblocare a autovehiculelor parcate ilegal, in mod corect  T
r i b u n a l u l  P r a h o v a a admis exceptia necompetentei materiale
si a declinat competenta de solutionare, in favoarea J u d e c a t o r i
e i  S i n a i a.
       Motivul de recurs, potrivit caruia nota de constatare este un
act administrativ, avand caracteristicile unui astfel  de act, Curtea
constata ca nu este intemeiat, intrucat, potrivit art. 2 lit. c din Legea
nr. 554/2004, actul administrativ, ce poate fi anulat  intr-o actiune
promovata conform acestui act normativ special, este actul unilateral cu
caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica in vederea
 executarii ori a organizarii executarii legii, dand nastere, modificand
sau stingand
raporturi juridice, conditii pe care nu le intruneste nota de constatare
01233 din 23 mai 2009, intrucat nu este emisa in executarea legii, ci in
executarea unor acte administrative normative emise de Consiliul Local S,
cum sunt HCL 88/2008 si 34/2009.
      Fata de aceste considerente, Curtea constata ca in mod corect
   Tribunalul
P a admis exceptia necompetentei materiale intrucat nota de constatare nu
este act administrativ, ci un act prin care s-a dispus o masura cu caracter
sanctionator, in conformitate cu OG 2/2001, in aceasta materie competenta
de solutionare revine instantei de drept comun, conform art. 1 alin. 1 din
C o d u l  d e procedura civila si art.  32  din ordonanta, hotararea
recurata nu este afectata de nelegalitate sau netemeinicie, recursul nu
este fondat, urmand ca, in conformitate cu art. 312 alin. 1 Cod proc.
civila, sa fie respins.
        Intrucat hotararea pronuntata de T r i b u n a l u l  P r
a h o v a este irevocabila, prin respingerea prezentei cai  de atac, iar
hotararea pronuntata de J u d e c a t o r i a  S i n a i a este, de
asemenea, irevocabila prin nerecurare, sunt incidente dispozitiile art. 20
alin. 2 Cod proc. civ., exista conflict negativ de competenta, astfel ca,
prezenta cauza va fi trimisa Curtii de A p e l  P l o i e s t i pentru a
se pronunta asupra acestuia.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE
            Respinge recursul formulat de parata S.A.O. SA E.
Publice-Politia Comunitara S, cu sediul in S,(...) judetul P,  impotriva
sentintei nr. 481 din 15 octombrie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l
 P r a h o v a, in contradictoriu cu reclamantul U. N., domiciliat in
E.,(...) (...) .3, judetul P, ca nefondat.
      Trimite cauza la Curtea de A p e l  P l o i e s t i pentru
   inregistrare si repartizare
aleatorie a conflictului negativ de competenta- contencios administrativ.
           Irevocabila.
            Pronuntata in sedinta publica azi, 03.12.2009.
      PRESEDINTE,              JUDECATORI,
         (...) (...)                  (...) (...)
 (...) (...)
       Fiind    eliberata    din    functie,     prin
          Fiind in concediu fara plata,
              pensionare,       se       semneaza
                        se    semneaza     de
                 PRESEDINTELE           INSTANTEI
     PRESEDINTELE INSTANTEI

                 GREFIER,
                      (...) (...)
red NT
tehnored MC
4 ex/16.12.2009
d.f(...) Trib. P
 j.f. I. M.
 operator de date cu caracter personal/
notificare nr. 3120


                RO M A N I A
          CURTEA DE  A P E L  P L O I E S T I
     Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
DOSAR NR(...)
               I N C H E I E R E
      Sedinta din camera de consiliu din data de 03 decembrie 2009
              Presedinte - (...) (...)
              Grefier   - (...) (...)

      Pe rol fiind solutionarea  conflictului de competenta ivit
intre T r i b u n a l u l  P r a h o v a si  J u d e c a t o r i a  S i
n a i a in ceea ce priveste solutionarea actiunii avand ca obiect anulare
act administrativ formulata de reclamantul U. N., domiciliat in E.,(...)
(...) .3 judetul P, impotriva paratului S.A.O. SA E. Publice-Politia
Comunitara S, cu sediul in S,(...) judetul P.
      LA apelul nominal, facut in camera de consiliu, au lipsit
reclamant U. N. si parata S.A.O. SA E. Publice - Politia Comunitara S.
      Procedura indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,
                 C U R T E A
        Constata ca dosarul a fost gresit inregistrat ca fiind fond
- contencios administrativ si fiscal - conflict de competenta, el fiind, de
fapt, recurs, deoarece obiectul dosarului il reprezinta recursul  formulat
de parata S.A.O. SA E. Publice - Politia Comunitara S, impotriva sentintei
nr. 481 din 15 octombrie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  P r a h
o v a, prin care s-a declinat competenta de solutionare a litigiului, in
favoarea J u d e c a t o r i e i  S i n a i a.
       Potrivit art. 99 alin.3 din Regulamentul  de  Odine  al
Instantelor completul de judecata va fi intregit cu primii 2 judecatori ai
completului de recurs din lista de permanenta
In consecinta:
              D I S P U N E
       Potrivit art. 99 alin.3 din Regulamentul  de  Odine  al
Instantelor completul de judecata va fi intregit cu primii 2 judecatori ai
completului de recurs din lista de
 permanenta, respectiv (...) (...) si (...) (...).
      Pronuntata in sedinta publica azi, 3 decembrie 2009.
        Presedinte,
      (...) (...)
                            Grefier,
                         (...) (...)Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 278/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 596 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 615 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1216 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1403 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 829 - Civil - reziliere contract - Revizuire
 • Hotararea 188/R/2010 - Civil - reziliere contract
 • Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013