Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1715

Contencios administrativ si fiscal - conflict de competenta
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Recurs
Data: 03-12-2009

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
RO M A N I A CURTEA DE A P E L P L O I E S T I Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal DOSAR NR(...) D E C I Z I A NR. 1715 Sedinta publica din data de 03 decembrie 2009 Presedinte - (...) (...) Judecatori - (...) (...) - (...) (...) Grefier - (...) (...) Pe rol fiind solutionarea recursului formulat de parata S.A.O. SA E. Publice-Politia Comunitara S, cu sediul in S,(...) judetul P, impotriva sentintei nr. 481 din 15 octombrie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l P r a h o v a, in contradictoriu cu reclamantul U. N., domiciliat in E.,(...) (...) .3, judetul P. Recursul este scutit de plata taxei de timbru. LA apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit recurenta- parata S.A.O. SA E. Publice - Politia Comunitara S si intimatul-reclamant U. N.. Procedura indeplinita. S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, Curtea constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare. C U R T E A Prin actiunea inregistrata pe rolul J u d e c a t o r i e i S i n a i a sub nr(...), reclamantul U. N. a solicitat, in contradictoriu cu parata S.A.O.- SA- E. Publice - Politia Comunitara S, din cadrul Primariei S, anularea notei de constatare nr. 01241/25.05.2009 . In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca masura luata impotriva sa este nelegala, deoarece constatarea si sanctionarea contraventiilor la regimul circulatiei sunt de competenta exclusiva a organelor de politie . La termenul de judecata din data de 26.06.2009 instanta din oficiu a invocat exceptia necompetentei materiale si, prin sentinta civila nr. 840 din 26 iunie 2009 a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea T r i b u n a l u l u i P r a h o v a - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ,retinand ca respectivul act are caracter administrativ, nefiindu-i aplicabile disp. OG nr. 2/2001, cu referire la HCL nr. 88/2008 si art. 20 din Regulamentul de punere in aplicare . La T r i b u n a l u l P r a h o v a cauza a fost inregistrata sub nr(...), iar la termenul de judecata din data de 15.10.2009, instanta din oficiu a invocat exceptia necompetentei materiale, ramanand in pronuntare asupra acestei exceptii, conform art. 137 C.p.civ. Prin sentinta nr. 481 din 15 octombrie 2009, s-a admis exceptia necompetentei materiale a instantei si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea J u d e c a t o r i e i S i n a i a. Constatand ivit conflictul negativ de competentaa s-a dispus inaintarea dosarului la Curtea de A p e l P l o i e s t i - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal . Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut ca reclamantul contesta nota de constatare nr. 01241/25.05.2009, intocmita in baza HCL nr. 88/2008 modificata prin HCL nr. 34/2009, si a Regulamentului privind operatiunea de blocare /deblocare . S-a mai retinut ca este lipsit de relevanta denumirea actului sanctionator ca fiind nota de constatare, in realitate esenta lui constituind-o o masura sanctionatorie emisa in temeiul unei hotarari a consiliului local si pentru care sunt aplicabile prevederile dispozitiilor OG nr. 2/2001 . Aceasta instanta a mai retinut ca exista o diferenta intre un act administrativ unilateral cu caracter individual, astfel cum este reglementat de Legea nr. 554/2004, si un act constatator al unei contraventii savarsita in conditiile stipulate de OG nr. 2/2001, care intra in competenta materiala a judecatoriei . S-a mai retinut ca masura luata de catre reprezentantii paratului este o sanctiune contraventionala complementara, competenta revenind deci potrivit OG nr. 2/2001 judecatoriei ca instanta de fond . Blocarea /ridicarea unui autovehicul nu se poate face decat in urma angajarii vreunei forme de raspundere juridica a conducatorului auto, raspundere care nu poate fi decat raspunderea contraventionala a persoanei vinovate de parcarea, oprirea sau stationarea neregulamentara a autovehiculului, care, de altfel, este prevazuta expres de dispozitiile OUG nr. 195/2002 si HG nr. 1391/2006, in hotararile de consiliu local care autorizeaza masura blocarii /ridicarii unui autovehicul, fiind mentionat in mod expres ca temei juridic OG nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor. Instanta de fond a mai retinut ca acest punct de vedere a fost exprimat in minuta intalnirii dintre membrii Comisiei pentru ,, unificarea practicii judiciare ,, cu presedintele Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal de la ICCJ, reprezentatii Sectiei Comerciale a ICCJ , reprezentantii Parchetului de pe langa ICCJ si presedintii Sectiilor comerciale si ai Sectiilor de contencios administrativ si fiscal ale Curtilor de Apel, avand ca obiect unificarea practicii judiciare, din data de 10.04.2009.Aceasta opinie are caracter obligatoriu pentru instante in realizarea obiectivului de unificare a practicii judiciare la nivel national. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata care a criticat-o, solicitand admiterea caii de atac si modificarea solutiei pronuntate de T r i b u n a l u l P r a h o v a intrucat obiectul cauzei este reprezentat de anularea unui act administrativ reprezentat de nota de constatare 01241 din 25 mai 2009, ce are caracteristicile unui act administrativ, este emis de reprezentantii legali ai autoritatilor publice locale in executarea HCL S 88/2008 si aplicarea art. 38 din Legea 215/2001 si art. 27 din Legea 373/2006, stabilindu-se ca trotuarele, aleile publice si caile de acces de pe raza orasului S sa fie exploatate prin perceperea unui tarif pentru eliberarea lor in cazul ocuparii ilegale prin stationarea autovehiculelor, in baza acestei hotarari a consiliului local se procedeaza la blocarea rotilor autoturismelor, ca o garantie a efectuarii platii tarifului si perceperii acestuia, ce nu reprezinta o amenda contraventionala. Analizand sentinta recurata prin prisma criticilor formulate, a nomelor legale incidente in cauza, art. 304 si 304 ind. 1 Cod proc. civ., Curtea constata ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente: Prin H.C.L. 88/12 august 2008, modificata prin H.C.L. 34/16.02.2009, Consiliul Local S a aprobat Regulamentul privind operatiunea de deblocare pentru autoturismele care ocupa ilegal drumurile publice sau terenul din domeniul public si privat al orasului S, temeiul de drept al emiterii celor doua hotarari fiind dispozitiile OUG 195/2002 si cele ale OG 2/2001, in regulament statuandu-se asupra modului de desfasurare a activitatilor de blocare si de deblocare autovehiculelor oprite sau stationate ilegal, art. 11 reglementand continutul notei de constatare ce se se va completa de catre agentii politiei comunitare, ce au calitatea de agenti constatatori. In executarea celor doua hotarari ale Consililui Local S, la data de 25 mai 2009 a fost emisa nota de constatare 01241 prin care s-a procedat la blocarea autoturismului W Passat cu numar de inmatriculare (...), ce apartine reclamantului, in nota de constatare fiind mentionat expres ca sunt aplicabile dispozitiile OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Astfel, prin nota de constatare 01241 din 25 mai 2009 s-a aplicat reclamantului o masura administrativa sanctionatorie pentru incalcarea unei obligatii stabilite prin hotararile consiliului local, acesta avand abilitatea, potrivit art. 2 alin. 2 din OG 2/2001, sa stabileasca fapte ce constituie contraventii, cu indicarea procedurii aplicabile si a persoanelor ce au calitatea de agenti constatatori, in materiile in care nu sunt emise acte normative cu un astfel de obiect, in OUG 195/2002 si regulamentul sau de aplicare nefiind prevazuta ca si contraventie oprirea, stationarea sau parcarea autoturismelor pe drumurile publice si terenurile ce apartin domeniului public si privat al orasului S. Intrucat prin nota de constatare, a carei anulare s-a solicitat de catre reclamant au fost luate masuri cu caracter sanctionator, sunt aplicabile dispozitiile O.G. 2/2001, cum, de altfel se precizeaza expres,atat in formular, cat si in hotararile emise de Consiliul Local S pentru aprobarea si modificarea regulamentului privind operatiunea de blocare si de deblocare a autovehiculelor parcate ilegal, in mod corect T r i b u n a l u l P r a h o v a a admis exceptia necompetentei materiale si a declinat competenta de solutionare, in favoarea J u d e c a t o r i e i S i n a i a. Motivul de recurs, potrivit caruia nota de constatare este un act administrativ, avand caracteristicile unui astfel de act, Curtea constata ca nu este intemeiat, intrucat, potrivit art. 2 lit. c din Legea nr. 554/2004, actul administrativ, ce poate fi anulat intr-o actiune promovata conform acestui act normativ special, este actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica in vederea executarii ori a organizarii executarii legii, dand nastere, modificand sau stingand raporturi juridice, conditii pe care nu le intruneste nota de constatare 01233 din 23 mai 2009, intrucat nu este emisa in executarea legii, ci in executarea unor acte administrative normative emise de Consiliul Local S, cum sunt HCL 88/2008 si 34/2009. Fata de aceste considerente, Curtea constata ca in mod corect Tribunalul P a admis exceptia necompetentei materiale intrucat nota de constatare nu este act administrativ, ci un act prin care s-a dispus o masura cu caracter sanctionator, in conformitate cu OG 2/2001, in aceasta materie competenta de solutionare revine instantei de drept comun, conform art. 1 alin. 1 din C o d u l d e procedura civila si art. 32 din ordonanta, hotararea recurata nu este afectata de nelegalitate sau netemeinicie, recursul nu este fondat, urmand ca, in conformitate cu art. 312 alin. 1 Cod proc. civila, sa fie respins. Intrucat hotararea pronuntata de T r i b u n a l u l P r a h o v a este irevocabila, prin respingerea prezentei cai de atac, iar hotararea pronuntata de J u d e c a t o r i a S i n a i a este, de asemenea, irevocabila prin nerecurare, sunt incidente dispozitiile art. 20 alin. 2 Cod proc. civ., exista conflict negativ de competenta, astfel ca, prezenta cauza va fi trimisa Curtii de A p e l P l o i e s t i pentru a se pronunta asupra acestuia. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE Respinge recursul formulat de parata S.A.O. SA E. Publice-Politia Comunitara S, cu sediul in S,(...) judetul P, impotriva sentintei nr. 481 din 15 octombrie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l P r a h o v a, in contradictoriu cu reclamantul U. N., domiciliat in E.,(...) (...) .3, judetul P, ca nefondat. Trimite cauza la Curtea de A p e l P l o i e s t i pentru inregistrare si repartizare aleatorie a conflictului negativ de competenta- contencios administrativ. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi, 03.12.2009. PRESEDINTE, JUDECATORI, (...) (...) (...) (...) (...) (...) Fiind eliberata din functie, prin Fiind in concediu fara plata, pensionare, se semneaza se semneaza de PRESEDINTELE INSTANTEI PRESEDINTELE INSTANTEI GREFIER, (...) (...) red NT tehnored MC 4 ex/16.12.2009 d.f(...) Trib. P j.f. I. M. operator de date cu caracter personal/ notificare nr. 3120 RO M A N I A CURTEA DE A P E L P L O I E S T I Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal DOSAR NR(...) I N C H E I E R E Sedinta din camera de consiliu din data de 03 decembrie 2009 Presedinte - (...) (...) Grefier - (...) (...) Pe rol fiind solutionarea conflictului de competenta ivit intre T r i b u n a l u l P r a h o v a si J u d e c a t o r i a S i n a i a in ceea ce priveste solutionarea actiunii avand ca obiect anulare act administrativ formulata de reclamantul U. N., domiciliat in E.,(...) (...) .3 judetul P, impotriva paratului S.A.O. SA E. Publice-Politia Comunitara S, cu sediul in S,(...) judetul P. LA apelul nominal, facut in camera de consiliu, au lipsit reclamant U. N. si parata S.A.O. SA E. Publice - Politia Comunitara S. Procedura indeplinita. S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, C U R T E A Constata ca dosarul a fost gresit inregistrat ca fiind fond - contencios administrativ si fiscal - conflict de competenta, el fiind, de fapt, recurs, deoarece obiectul dosarului il reprezinta recursul formulat de parata S.A.O. SA E. Publice - Politia Comunitara S, impotriva sentintei nr. 481 din 15 octombrie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l P r a h o v a, prin care s-a declinat competenta de solutionare a litigiului, in favoarea J u d e c a t o r i e i S i n a i a. Potrivit art. 99 alin.3 din Regulamentul de Odine al Instantelor completul de judecata va fi intregit cu primii 2 judecatori ai completului de recurs din lista de permanenta In consecinta: D I S P U N E Potrivit art. 99 alin.3 din Regulamentul de Odine al Instantelor completul de judecata va fi intregit cu primii 2 judecatori ai completului de recurs din lista de permanenta, respectiv (...) (...) si (...) (...). Pronuntata in sedinta publica azi, 3 decembrie 2009. Presedinte, (...) (...) Grefier, (...) (...)

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 217/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 213 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 325 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea decizia civila nr.110/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 196 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 501 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 129 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com