Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 524/R/2009

Penal - delapidarea (art. 215 ind.1 C.p.)
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 03-12-2009

Discutii similare pe forum

Delapidarea in noul cod penal - scris de baghera77 - 0 raspunsuri
Buna ziua! Ce se va intampla cu condamnarile existente pentru delapidare fara a fi functionar public, la intrarea in aplicare a noului cod penal? Va multumesc!
Penal - scris de Gabi - 21 raspunsuri
E doar furt calificat sau si violare de domiciliu?!? Pe scurt:D.C. sustrage, noaptea, dintr-un magazin mixt bunuri alimentare pe care le pune intr-un sac si, in drumul spre locuinta sa,vede intr-o curte o bicicleta, sare gardul proprietatii, ia "obiectul" si isi continua drumul spre casa cu sacul asezat "comod" pe mijlocul de transport.Detalii:era impreuna cu o minora, concubina sa;a fost trimis in judecata pt. violare de domiciliu varianta agravata prevazuta de al.2 al art...
Cod penal - scris de lyz - 11 raspunsuri
salut! stie cineva ce cod trebuie invatat la penal pt. examen la inm? multumesc
Art 88 cod penal - scris de aho - 9 raspunsuri
se scade retinerea si arestarea preventiva in urmatoarele situatii : - din pedeapsa condamnarii cu suspendarea executarii; - din masura educativa a internarii in centru de reed. aplicata minorului?
Pr.pen.+ penal - scris de oana_dan - 1 raspunsuri
Cum corelati dipozitiile art.136 al.6 C.pr.pen. (masura arestarii preventive nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii) cu art.88 al2 Cod penal(scaderea retinerii si a arestarii preventive se face si in caz de condamnare la amenda, prin inlaturarea in totul sau in parte a executarii amenzii) ? Este aplicabil art.88 in cazul schimbarii incadrarii juridice intr-o infractiune mai usoara, care prevede doar ps. amenzii? Am ales sectiunea INM p...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L O R A D E A Sectia penala si pentru cauze cu minori DECIZIA PENALA NR.524/R/2009 Sedinta publica din 03 decembrie 2009 Presedinte : (...) (...) - judecator Judecator : (...) (...) Judecator : (...) (...) Grefier : (...) (...) Desfasurarea sedintei de judecata s-a inregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art.304 alin.1 din C o d u l d e procedura penala. S-a luat in examinare recursul penal declarat de inculpatul recurent E. G E., domiciliat in S M,(...), judetul S M, impotriva deciziei penale nr.17/A din 5 februarie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, avand ca obiect infractiunea de delapidare, fapta prev. si ped. de art.215 ind.1 Cod penal. La apelul nominal facut in cauza se prezinta pentru inculpatul recurent E. G E. lipsa, aparatorul ales al acestuia avocat E. E. D., in baza imputernicirii avocatiale emisa de B a r o u l S a t u M a r e, lipsa fiind si partile civile intimate D. U. si SC E. F. SRL. M i n i s t e r u l P u b l i c este reprezentat de procuror N. N. din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L O R A D E A. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei in sensul celor de mai sus, dupa care : Aparatorul inculpatului recurent solicita instantei schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de delapidare prev. si ped. de art.215/1 alin.1 Cod penal retinuta in sarcina inculpatului in infractiunea de abuz de incredere, prev. si ped. de art.213 Cod penal. Nefiind alte cereri de formulat instanta acorda partilor cuvantul in sustinerea recursului. Aparatorul ales al inculpatului solicita instantei admiterea recursului formulat de catre inculpat, casarea hotararii recurate si ca urmare a rejudecarii cauzei, dupa schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de delapidare in infractiunea de abuz de incredere, solicita achitarea inculpatului in temeiul prevederilor art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d Cod procedura penala, iar in subsidiar daca nu se va schimba incadrarea juridica a faptei solicita achitarea inculpatului potrivit dispozitiilor art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b/1 Cod procedura penala. Considera ca hotararea atacata este nelegala si netemeinica in primul rand in ceea ce priveste cererea de schimbare a incadrarii juridice, avand in vedere ca instanta de apel a respins in mod gresit aceasta cerere cu atat mai mult cu cat solutia propusa de inculpat a fost adoptata de catre I n a l t a C u r t e de Casatie si Justitie. Invedereaza ca in actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul a incheiat cu partea civila o conventie civila de prestari servicii avand ca obiect distribuirea de abonamente la publicatii. Aceste aspecte corespund realitatii si nu le-a contestat, insa problema juridica care trebuie rezolvata se refera la faptul daca inculpatul are sau nu calitatea de functionar, calitate speciala ceruta de legea penala pentru a fi subiect activ al infractiunii de delapidare. In al doilea rand, in ceea ce priveste fondul cauzei, arata ca inculpatul a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de delapidare prev. de art.215/1 alin.1 Cod penal, insa din punct de vedere juridic apreciaza ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni, intrucat inculpatul nu a avut calitatea de functionar, iar pe de alta parte nu a insusit, folosit sau traficat in interesul sau acele sume de bani, deoarece acestea ii erau datorate de catre partea civila. In alta ordine de idei, solicita a se observa ca declaratiile martorilor audiati in cauza sunt contradictorii in ceea ce priveste acel proces verbal care ar fi fost incheiat cu prilejul unei intalniri care a avut loc la T. G, ocazie cu care inculpatul ar fi recunoscut in prezenta mai multor martori ca ar fi incasat suma de bani pe care a folosit-o in scop personal. In ceea ce priveste solicitarea facuta in subsidiar, de achitare a inculpatului potrivit dispozitiilor art.10 lit.b/1 Cod procedura penala, considera ca fapta savarsita de acesta nu prezinta in concret gradul de pericol social al unei infractiuni. Drept urmare aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ in locul unei pedepse cu inchisoarea ar fi mai mult decat suficienta pentru realizarea scopului educativ al pedepsei. Din punct de vedere juridic apreciaza ca prevederile art.18 si 18/1 Cod penal isi gasesc realmente aplicabilitate in speta pendinte. Astfel, considera ca raportat la persoana inculpatului, la mijloacele de comitere a faptei, la imprejurarile concrete in care aceasta a fost savarsita, la scopul urmarit si la urmarea acesteia, atingerea adusa valorilor sociale ocrotite de legea penala este minima. Reprezentantul parchetului pune concluzii de respingere a recursului formulat de catre inculpat ca fiind nefondat si mentinerea ca legale si temeinice a hotararilor recurate, aratand ca probele administrate in cauza au fost just interpretate, vinovatia inculpatului si pedeapsa aplicata au fost just dovedite, iar solicitarea privind schimbarea incadrarii juridice a faptei din infractiunea de delapidare in infractiunea de abuz de incredere a fost just decelata de catre instanta de apel. CURTEA DE APEL D E L I B E R A N D Asupra recursului penal de fata, constata urmatoarele : Prin sentinta penala nr.406/31.03.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a S a t u M a r e in dosar nr.8648/RJ/296/2002, in baza art.334 Cod de procedura penala s-a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptei pentru care a fost trimis in judecata inculpatul. In baza art.215 ind.1 al.1 cu aplic. art.74 lit.a si c, art.76 lit.d C.pen., a fost condamnat pe inculpatul E. G E., cu datele personale din dispozitiv, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, la pedeapsa de 7 luni inchisoare si in temeiul art.1 din Legea 543/2002 s-a constatat gratierea pedepsei aplicate prin prezenta hotarare. De asemenea, s-a constatat ca prejudiciul cauzat prin savarsirea infractiunii a fost recuperat si in baza art.191 al.1 Cod de procedura penala a fost obligat inculpatul sa plateasca suma de 500 lei, cheltuieli judiciare catre stat. Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca in perioada 15.09.2000-ianuarie 2001 inculpatul a folosit in interes personal suma de 1276 USD obtinuta din incheierea unor abonamente pentru publicatii si pe care ar fi trebuit sa o vireze in contul partii civile Sc F. Srl Otopeni, cu care incheiase anterior o conventie de prestari servicii. La data de 06.02.2008 inculpatul a restituit suma datorata partii civile. Avand in vedere starea de fapt retinuta, instanta de fond a apreciat ca in speta sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de delapidare prev. si ped. de art.215 indice 1 al.1 Cod penal si nu ale infractiunii de abuz de incredere, prev. si ped. de art.213 Cod penal. Astfel, conform art.215 indice 1 Cod penal constituie delapidare insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar, in interesul sau ori pentru altul, a unor bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza. E. are ca obiect material numai bunuri mobile aflate in gestiunea sau administrarea unui functionar. Bunul mobil sustras trebuie sa fie efectiv in starea de gestionare sau administrare, care este rezultat al unui act de serviciu. T. activ al delapidarii este circumstantiat de lege, adica un functionar care gestioneaza sau administreaza bunuri mobile, corporale, apartinand unei persoane juridice sau interesand acest patrimoniu. Potrivit art.147 al.2 Cod.pen. prin functionar se intelege persoana mentionata la primul alineat, precum si orice salariat care exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazute in primul alineat. Nu intereseaza daca insarcinarea are caracter permanent sau temporar, daca este sau nu retribuita, dupa cum nu intereseaza titlul cu care se exercita si nici modul cum a fost investita persoana. Pentru ca persoana care are calitatea de functionar sa fie subiect al infractiunii de delapidare trebuie sa aiba si calitatea de gestionar sau administrator al bunurilor delapidate. H. este angajatul unei unitati, care are ca atributii principale de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bani, valori sau alte bunuri aflate in patrimoniul persoanei juridice. El este un intermediar intre cel care preda bunul si cel care urmeaza a-l primi ca atare, neavand dreptul de a-l folosi. S-a consacrat in practica si doctrina notiunea de gestionar de fapt. Acesta este functionarul care desi nu are ca atributii principale gestiunea, totusi exercita, in fapt, acte specifice acestei functii. H. de fapt poate fi subiect activ al delapidarii. Considerand ca inculpatul avea calitatea de functionar in sensul art.147 al.2 c.pen. si de gestionar de fapt, instanta de fond a considerat ca acesta poate fi subiect activ al infractiunii de delapidare, motiv pentru care a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice. In ce priveste latura obiectiva, infractiunea de delapidare se savarseste intruna din modalitatile prevazute de lege: insusirea, folosirea, traficarea. Urmarea consta in atingerea adusa patrimoniului persoanei juridiece, prin aceea ca bunul este sustras definitiv sau temporar de catre gestionar sau administrator. Latura subiectiva - fapta este savarsita cu intentie, functionarul cunoscand apartenta bunului la patrimoniul societatii, scopul rezultand din chiar notiunile de insusire, traficare, folosire si ca atare dovedirea elementului material al faptei ilustreaza existenta intentiei. Sub aspectul laturii obiective, inculpatul si-a insusit in interes personal banii rezultati din incheierea abonamentelor pentru diverse publicatii . In ceea ce priveste latura subiectiva - fapta este savarsita cu intentie directa, inculpatul a cunoscut apartenenta bunurilor vandute la patrimoniul societatii si a prevazut si urmarit rezultatul faptelor sale. La individualizarea pedepsei ce s-a aplicat inculpatului, instanta de fond a avut in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevazute de art.72 C.pen. disp. generale ale C.pen., limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana inculpatului, imprejurarile ce atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. Avand in vedere ca inculpatul se afla la primul contact cu legea penala, instanta de fond a facut aplic.art.74 lit. a C.pen., si art.76 lit.d C.pen., astfel ca in baza art.215 ind.1al.1 C.pen. a condamnat inculpatul la o pedeapsa sub minimul special prevazut de lege ca urmare a retinerii circumstantelor atenuante. Potrivit art.1 din Legea 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni ,se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare pana la 5 ani inclusiv, iar conform art.8 gratierea se aplica pedepselor, masurilor si sanctiunilor aplicate pentru fapte savarsite pana la data publicarii legii in M.O., respectiv 04.10.2002. Avand in vedere dispozitiile legale mai sus enuntate, instanta de fond a constata gratierea pedepsei aplicate . Intrucat la data de 06.02.2008 inculpatul a achitat partii civile suma de 1276 USD, instanta de fond a constatat ca prejudiciul cauzat prin savarsirea infractiunii a fost recuperat. Vazand prevederile art.191 al.1 Cod.proc.pen., instanta de fond a obligat inculpatul sa plateasca cheltuielile judiciare catre stat. Impotriva acestei sentinte in termen legal a declarat apel inculpatul E. G E.. Prin decizia penala nr.17/A din 05 februarie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, in baza art.334 Cod de procedura penala s-a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptei pentru care a fost trimis in judecata inculpatul E. G E. din infractiunea de delapidare, prev. si ped. de art.215 indice 1 alin.1 Cod penal in infractiunea de abuz de incredere, prev. si ped. de art.213 Cod penal. In baza art.379 alin.1 pct.1 lit.b Cod de procedura penala s-a respins ca nefondat apelul declarat de apelantul inculpat E. G E., fiul lui G si F., n.la 07.04.1965 , in Carei, jud.S M, CNP (...), E..in S M,(...), jud.S M, impotriva sentintei penale nr.406/31.03.2008, pronuntata de J u d e c a t o r i a S a t u M a r e in dosar nr.8648/Rj/296/ 2002. In baza art.192 al.2 Cod de procedura penala a fost obligat apelantul inculpat la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare catre stat. Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de apel a retinut urmatoarele : In ceea ce priveste schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru care a fost trimis in judecata apelantul-inculpat E. G E., din delapidare, prev. de art.215 indic.1 alin.1 C.pen. in abuz de incredere, prev. de art.213 C.pen. instanta de apel a respins-o retinand ca lipseste situatia premisa in cazul abuzului de incredere, situatie ce consta intr-un titlu in baza caruia faptuitorul detine bunul. Situatia premisa, in cazul abuzului de incredere, este o relatie juridica de ordin patrimonial, care confera celui care primeste bunul pozitia de detentor precar. Practic, ca situatie premisa poate sta orice contract care se refera la transmiterea bunului mobil intre parti. Dar, nu prezinta trasaturile unei situatii premisa a abuzului de incredere acea incredintare a bunului care nu inseamna un "transfer - in sens juridic - al detentiei".Jurisprudenta este in acest sens. Or, in speta desi intre parti a existat, intr-adevar, un contract, prin acest contract nu s-a realizat un transfer al detentiei banilor pe care inculpatul si i-a insusit, (lipseste situatia premisa infractiunii de abuz de incredere), acei bani fiind obtinuti de catre inculpat in urma vanzarii abonamentelor, avand obligatia conform conventiei de prestari civile incheiate cu societatea SC E. F. SRL, (fila 23 dos.u.p.) sa distribuie abonamentele, sa predea banii societatii, iar pentru acesta activitate urma sa fie remunerat conform conventiei stabilite. T. abuzului de incredere este imprejurarea ca faptuitorul interverteste fara drept calitatea sa de simplu detentor al unui bun mobil, in aceea de proprietar al acestuia . Intre parti, in cauza de fata, nu a existat un contract care sa transfere inculpatului detentia asupra banilor. Desi se sustine ca inculpatul E. G E. nu poate fi subiect activ al delapidarii, elementele dosarului contrazic aceasta aparare a inculpatului-apelant. T. activ al delapidarii este circumstantiat de lege. El este un functionarul care gestioneaza sau administreaza bunuri mobile corporale apartinand unei persoane juridice sau interesand acest patrimoniu. Prin "functionar" se intelege ceea ce defineste art.147 C.pen. Art.147 alin.2 C.pen. prevede "orice salariat care exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazute in primul aliniat.........Pentru ca persoana care are calitatea de functionar sa fie subiect al infractiunii de delapidare trebuie sa aiba si calitatea de gestionar sau administrator al bunurilor". In doctrina, precum si in practica, s-a consacrat notiunea de gestionar de fapt. Acesta este functionarul care, desi nu are atributii principale de serviciu gestiunea, totusi exercita, in fapt, actele specifice acestei functii. H. de fapt poate fi subiect activ al delapidarii. Inculpatul -apelant E. G E. exercita activitati de gestionar, putand fi astfel, subiect activ al infractiunii de delapidare, prev.si pedep.de art.215 aindic.1 alin.1 C.penal. el avand tocmai obligatia de a transmite societatii SC E. F. SRL banii obtinuti in urma distribuirii abonamentelor, el fiind un intermediar intre cei care au comparat abonamentele si i-au platit si SC E. S. SRL Retinand pentru considerentele aratate ca inculpatul-apelant E. G E. avea calitatea ceruta pentru a fi subiect al infractiunii de delapidare, instanta de apel a constatat ca in mod corect instanta de fond a retinut vinovatia inculpatului-apelant, vinovatie ce reiese cu certitudine din probatoriul administrat, chiar si inculpatul-apelant E. G E. recunoaste ca si-a insusit banii obtinuti din vanzarea abonamentelor atat in declaratiile date in fata instantei cat si in concluziile scrise. In conditiile concrete in care s-a savarsita fapta, acesta prezinta pericolul social al unei infractiuni, nefiind incidente disp.art.10 lit. b indic.1 C.pr.pen. pedeapsa aplicata de catre instanta de fond apare ca justificata, inculpatul a beneficiat de circumstante atenuante, fiindu-i redusa pedeapsa sub minimul special prevazut de lege, retinandu-se corect si ca sunt incidente disp.art.1 din Legea nr.543/2002. Desi in apararea sa inculpatul-apelant sustine ca a avut acordul societatii de a-si insusi banii (in schimbul remuneratiei lunare datorate lui neplatite de catre societate de cateva luni) nici o proba nu sprijina aceasta sustinere a inculpatului. De altfel, spre finalul cercetarii judecatoresti in fata instantei de fond, chiar si inculpatul recunoaste ca datoreaza el societatii bani, recunoastere materializata prin plata pretentiilor civile, prejudiciul fiind recuperat de catre partea civila. Pentru considerentele de mai sus, tribunalul a apreciat ca sentinta atacata este temeinica si legala, apelul este nefondat urmand a fi respins, urmand a fi respinsa si cererea de schimbare a incadrarii juridice solicitate. Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat recurs inculpatul, care prin intermediul aparatorului sau a solicitat admiterea recursului, casarea hotararii recurate si ca urmare a rejudecarii cauzei, dupa schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de delapidare in infractiunea de abuz de incredere, solicita achitarea sa in temeiul prevederilor art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d Cod procedura penala, iar in subsidiar daca nu se va schimba incadrarea juridica a faptei solicita achitarea potrivit dispozitiilor art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b/1 Cod procedura penala. Considera ca hotararea atacata este nelegala si netemeinica in primul rand in ceea ce priveste cererea de schimbare a incadrarii juridice, avand in vedere ca instanta de apel a respins in mod gresit aceasta cerere cu atat mai mult cu cat solutia propusa de inculpat a fost adoptata de catre I n a l t a C u r t e de Casatie si Justitie. Invedereaza ca in actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul a incheiat cu partea civila o conventie civila de prestari servicii avand ca obiect distribuirea de abonamente la publicatii. Aceste aspecte corespund realitatii si nu le-a contestat, insa problema juridica care trebuie rezolvata se refera la faptul daca inculpatul are sau nu calitatea de functionar, calitate speciala ceruta de legea penala pentru a fi subiect activ al infractiunii de delapidare. In al doilea rand, in ceea ce priveste fondul cauzei, arata ca a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de delapidare prev. de art.215/1 alin.1 Cod penal, insa din punct de vedere juridic apreciaza ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni, intrucat nu a avut calitatea de functionar, iar pe de alta parte nu a insusit, folosit sau traficat in interesul sau acele sume de bani, deoarece acestea ii erau datorate de catre partea civila cu titlu de plata a serviciilor prestate in favoarea SC E. F. SRL. In ceea ce priveste solicitarea facuta in subsidiar, de achitare potrivit dispozitiilor art.10 lit.b/1 Cod procedura penala, considera ca fapta savarsita nu prezinta in concret gradul de pericol social al unei infractiuni. Drept urmare aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ in locul unei pedepse cu inchisoarea ar fi mai mult decat suficienta pentru realizarea scopului educativ al pedepsei. Din punct de vedere juridic apreciaza ca prevederile art.18 si 18/1 Cod penal isi gasesc realmente aplicabilitate in speta pendinte. Astfel, considera ca raportat la persoana inculpatului, la mijloacele de comitere a faptei, la imprejurarile concrete in care aceasta a fost savarsita, la scopul urmarit si la urmarea acesteia, atingerea adusa valorilor sociale ocrotite de legea penala este minima. Curtea examinand hotararea atat prin prisma motivelor de recurs invocate, cat si din oficiu, conform dispozitiilor art.385/9 alin.3 Cod procedura penala combinate cu art.385/6 alin.1 si 385/7 alin.1 Cod procedura penala, apreciaza ca recursul inculpatului este nefondat, urmand a-l respinge in consecinta. Starea de fapt a fost bine retinuta de instanta de fond si de apel, just argumentata si conforma cu probele administrate in cauza, incadrarea juridica a faptelor comise de inculpat fiind legala. Astfel, in mod corect s-a retinut vinovatia inculpatului E. G E., probele administrate in cauza demonstrand cu certitudine ca inculpatul este autorul a unei infractiuni de delapidare prev. si ped. de art.215/1 al.1 Cod penal, constand in esenta in aceea ca, in data de 15 septembrie 2000 a incheiat o conventie civila de prestari servicii cu SC E. F. SRL Otopeni avand ca obiect distribuirea de abonamente la publicatii, luand cunostinta si de obligatia de a depune zilnic sumele incasate. Cu toate acestea in perioada septembrie - decembrie 2000 a incasat suma totala de 33.391.000 ROL reprezentand 1276 USD pe care si i-a insusit. De mentionat ca inculpatul a recunoscut faptul ca a incasat aceste sume de bani dar a sustinut ca in fapt ar trebui in primul rand schimbata incadrarea juridica din delapidare in abuz de incredere, dupa care sa se dispuna achitarea sa potrivit art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d Cod procedura penala, deoarece de fapt acei bani i se cuveneau cu titlu de plata a serviciilor prestate in favoarea SC E. F. SRL. Curtea considera ca in mod corect si judicios atat prima instanta cat si instanta de apel a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice din infractiunea de delapidare in infractiunea de abuz de incredere, aratand ca lipseste situatia premisa ceruta in cazul infractiunii de abuz de incredere si anume relatia juridica de ordin patrimonial care confera celui care primeste bunul pozitia de detentor precar, mentionandu-se totodata ca nu prezinta astfel de trasaturi acea incredintare a bunului care nu inseamna un "transfer in sens juridic al detentiei". In speta de fata, intre parti nu a existat insa un contract care sa transfere inculpatului detentia asupra banilor cata vreme desi intre parti a existat un contract prin acel contract nu s-a realizat un transfer al detentiei banilor pe care inculpatul si i-a insusit cata vreme acei bani au fost obtinuti de catre inculpat in urma vanzarii abonamentelor avand obligatia conform conventiei de prestari civile incheiate cu societatea SC E. F. SRL (fila 23 dosar u.p.), sa distribuie abonamentele, sa predea banii societatii, iar pentru aceasta activitate urma sa fie remunerat conform conventiei stabilite. Daca inculpatul pentru serviciile prestate nu a fost remunerat aceasta nu i-a dat dreptul de a-si insusi acele sume de bani, cu acesta trebuia sa procedeze pe cai legale pentru obtinerea sumelor de bani pe care i le datora SC E. F. SRL Otopeni. In ceea ce priveste sustinerile referitor la faptul ca nu ar subzista nici infractiunea de delapidare, deoarece inculpatul nu poate fi subiect activ al unei infractiuni de delapidare, acestea sunt neintemeiate, pentru considerentele aratate pe larg in cuprinsul hotararii atacate. Astfel, corect s-a retinut ca subiectul activ al delapidarii este circumstantiat de lege, el fiind functionarul care gestioneaza sau administreaza bunuri mobile corporale apartinand unei persoane juridice sau interesand acest patrimoniu. Prin "functionar" se intelege ceea ce defineste art.147 C.pen, iar in doctrina, precum si in practica, s-a consacrat si notiunea de gestionar de fapt,acesta fiind functionarul care desi nu are atributii principale de serviciu gestiunea, totusi exercita, in fapt, actele specifice acestei functii. H. de fapt poate fi subiect activ al delapidarii. Inculpatul E. G E. exercita activitati de gestionar, putand fi astfel, subiect activ al infractiunii de delapidare, prev. si ped. de art.215/1 alin.1 C.penal, el avand tocmai obligatia de a transmite societatii SC E. F. SRL banii obtinuti in urma distribuirii abonamentelor, el fiind un intermediar intre cei care au comparat abonamentele si i-au platit si SC E. F. SRL . Pentru considerentele aratate, Curtea a constatat ca in mod corect instanta de fond (hotarare mentinuta si de instanta de apel) a retinut vinovatia inculpatului, vinovatie ce reiese cu certitudine din probatoriul administrat, chiar si inculpatul E. G E. recunoscand ca si-a insusit banii obtinuti din vanzarea abonamentelor atat in declaratiile date in fata instantei cat si in concluziile scrise. Totodata, Curtea apreciaza ca in cauza s-a facut o justa aplicare a dispozitiilor art.72 Cod penal. Astfel, potrivit art.72 Cod penal, la stabilirea si aplicarea pedepselor se tine seama de dispozitiile generale ale acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, de gradul de pericol social al faptelor savarsite, de persoana infractorului, precum si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. Curtea constata ca individualizarea pedepsei astfel cum a fost realizata de instanta de fond si mentinuta de instanta de apel, corespunde gravitatii faptei savarsite de inculpat, gravitate care se evidentiaza si prin examinarea tuturor datelor particulare ale cauzei, inclusiv a imprejurarilor care au precedat savarsirea faptei si in raport de toate criteriile prevazute de art.72 Cod penal, urmand a se asigura realizarea scopului preventiv, educativ al pedepsei, prevazut de art.52 Cod penal. In acest context, avand in vedere gradul de pericol social al faptei savarsite de inculpat, circumstantele reale ale comiterii faptei, persoana inculpatului, fara antecedente penale, faptul ca acesta a recunoscut in parte savarsirea infractiunii, Curtea nu considera a fi oportuna o reducere a pedepsei, cu atat mai mult cu cat instanta de fond la dozarea pedepsei a avut in vedere si atitudinea sincera a inculpatului, lipsa antecedentelor penale ale acestuia. De mentionat ca de altfel fata de conditiile concrete in care a fost savarsita fapta, Curtea nu poate sa aprecieze ca aceasta ar fi vadit lipsita de importanta sau ca ar aduce o atingere minima valorilor sociale ocrotite de legea penala, astfel incat nu se poate dispune achitarea inculpatului conform art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b/1 Cod procedura penala. Fata de cele ce preced, Curtea va respinge ca nefondat recursul penal declarat de inculpatul recurent E. G E., impotriva deciziei penale nr.17/A din 05 februarie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, pe care o va mentine in intregime. Fiind in culpa procesuala recurentul va fi obligat sa plateasca statului suma de 300 lei, cheltuieli judiciare in recurs. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E In baza art.385/15 pct.1 lit.b Cod procedura penala, RESPINGE ca nefondat recursul penal declarat de inculpatul recurent E. G E., impotriva deciziei penale nr.17/A din 05 februarie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, pe care o mentine in intregime. Obliga pe recurent sa plateasca statului suma de 300 lei, cheltuieli judiciare in recurs. DEFINITIVA. Pronuntata in sedinta publica azi, 03 decembrie 2009. Presedinte, Judecator, Judecator, Grefier, (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) red.dec.(...) C./09.12.2009 jud.apel E. A., S. P. jud.fond C.P.S. tehnored.A.G.2ex./09.12.2009

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 1769 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC. NR. 379/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 835 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 747 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 278 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 480 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 124 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com