Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 524/R/2009

Penal - delapidarea (art. 215 ind.1 C.p.)
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 03-12-2009

Discutii similare pe forum

Delapidarea in noul cod penal - scris de baghera77 - 0 raspunsuri
Buna ziua! Ce se va intampla cu condamnarile existente pentru delapidare fara a fi functionar public, la intrarea in aplicare a noului cod penal? Va multumesc!
Penal - scris de Gabi - 21 raspunsuri
E doar furt calificat sau si violare de domiciliu?!? Pe scurt:D.C. sustrage, noaptea, dintr-un magazin mixt bunuri alimentare pe care le pune intr-un sac si, in drumul spre locuinta sa,vede intr-o curte o bicicleta, sare gardul proprietatii, ia "obiectul" si isi continua drumul spre casa cu sacul asezat "comod" pe mijlocul de transport.Detalii:era impreuna cu o minora, concubina sa;a fost trimis in judecata pt. violare de domiciliu varianta agravata prevazuta de al.2 al art...
Cod penal - scris de lyz - 11 raspunsuri
salut! stie cineva ce cod trebuie invatat la penal pt. examen la inm? multumesc
Art 88 cod penal - scris de aho - 9 raspunsuri
se scade retinerea si arestarea preventiva in urmatoarele situatii : - din pedeapsa condamnarii cu suspendarea executarii; - din masura educativa a internarii in centru de reed. aplicata minorului?
Pr.pen.+ penal - scris de oana_dan - 1 raspunsuri
Cum corelati dipozitiile art.136 al.6 C.pr.pen. (masura arestarii preventive nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii) cu art.88 al2 Cod penal(scaderea retinerii si a arestarii preventive se face si in caz de condamnare la amenda, prin inlaturarea in totul sau in parte a executarii amenzii) ? Este aplicabil art.88 in cazul schimbarii incadrarii juridice intr-o infractiune mai usoara, care prevede doar ps. amenzii? Am ales sectiunea INM p...
R O M A N I A
CURTEA DE A P E L  O R A D E A
Sectia penala si pentru cauze cu minori

            DECIZIA PENALA NR.524/R/2009
          Sedinta publica din 03 decembrie 2009
      Presedinte : (...) (...) - judecator
      Judecator  : (...) (...)
      Judecator  : (...) (...)
      Grefier    : (...) (...)
   Desfasurarea sedintei de judecata s-a inregistrat cu mijloace tehnice
audio, conform prevederilor art.304 alin.1 din C o d u l  d e procedura
penala.
   S-a luat in examinare recursul penal declarat de inculpatul recurent
E. G E., domiciliat in S M,(...), judetul S M, impotriva deciziei penale
nr.17/A din 5 februarie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l  S a t u
 M a r e, avand ca obiect infractiunea de delapidare, fapta prev. si ped.
de art.215 ind.1 Cod penal.
   La apelul nominal facut in cauza se prezinta pentru inculpatul
recurent E. G E. lipsa, aparatorul ales al acestuia avocat E. E. D., in
baza imputernicirii avocatiale emisa de B a r o u l  S a t u  M a r e,
lipsa fiind si partile civile intimate D. U. si SC E. F. SRL.
    M i n i s t e r u l  P u b l i c este reprezentat de procuror N. N.
din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L  O R A D E A.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei in sensul celor de mai sus, dupa care :
    Aparatorul inculpatului recurent solicita  instantei  schimbarea
incadrarii juridice din infractiunea de delapidare prev. si ped. de
art.215/1 alin.1 Cod penal retinuta in sarcina inculpatului in infractiunea
de abuz de incredere, prev. si ped. de art.213 Cod penal.
   Nefiind alte cereri de formulat instanta acorda partilor cuvantul in
sustinerea recursului.
    Aparatorul ales al inculpatului  solicita  instantei  admiterea
recursului formulat de catre inculpat, casarea hotararii recurate si ca
urmare a rejudecarii cauzei, dupa schimbarea incadrarii juridice din
infractiunea de delapidare in infractiunea de abuz de incredere, solicita
achitarea inculpatului in temeiul prevederilor art.11 pct.2 lit.a raportat
la art.10 lit.d Cod procedura penala, iar in subsidiar daca nu se va
schimba incadrarea juridica a faptei solicita achitarea  inculpatului
potrivit dispozitiilor art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b/1 Cod
procedura penala. Considera ca hotararea atacata  este  nelegala  si
netemeinica in primul rand in ceea ce priveste cererea de schimbare a
incadrarii juridice, avand in vedere ca instanta de apel a respins in mod
gresit aceasta cerere cu atat mai mult cu cat solutia propusa de inculpat a
fost adoptata de catre I n a l t a  C u r t e de Casatie si Justitie.
Invedereaza ca in actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul
a incheiat cu partea civila o conventie civila de prestari servicii avand
ca obiect distribuirea de abonamente la publicatii.  Aceste  aspecte
corespund realitatii si nu le-a contestat, insa problema juridica care
trebuie rezolvata se refera la faptul daca inculpatul are sau nu calitatea
de functionar, calitate speciala ceruta de legea penala pentru a fi subiect
activ al infractiunii de delapidare. In al doilea rand, in ceea ce priveste
fondul cauzei, arata ca inculpatul a fost trimis in judecata pentru
savarsirea infractiunii de delapidare prev. de art.215/1 alin.1 Cod penal,
insa din punct de vedere juridic apreciaza ca nu sunt intrunite elementele
constitutive ale acestei infractiuni, intrucat inculpatul nu a  avut
calitatea de functionar, iar pe de alta parte nu a insusit, folosit sau
traficat in interesul sau acele sume de bani, deoarece acestea ii erau
datorate de catre partea civila. In alta ordine de idei, solicita a se
observa ca declaratiile martorilor audiati in cauza sunt contradictorii in
ceea ce priveste acel proces verbal care ar fi fost incheiat cu prilejul
unei intalniri care a avut loc la T. G, ocazie cu care inculpatul ar fi
recunoscut in prezenta mai multor martori ca ar fi incasat suma de bani pe
care a folosit-o in scop personal. In ceea ce priveste solicitarea facuta
in subsidiar, de achitare a inculpatului potrivit dispozitiilor art.10
lit.b/1 Cod procedura penala, considera ca fapta savarsita de acesta nu
prezinta in concret gradul de pericol social al unei infractiuni. Drept
urmare aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ in locul unei
pedepse cu inchisoarea ar fi mai mult decat suficienta pentru realizarea
scopului educativ al pedepsei. Din punct de vedere juridic apreciaza ca
prevederile art.18 si 18/1 Cod penal isi gasesc realmente aplicabilitate in
speta pendinte. Astfel, considera ca raportat la persoana inculpatului, la
mijloacele de comitere a faptei, la imprejurarile concrete in care aceasta
a fost savarsita, la scopul urmarit si la urmarea acesteia, atingerea adusa
valorilor sociale ocrotite de legea penala este minima.
   Reprezentantul parchetului pune concluzii de respingere a recursului
formulat de catre inculpat ca fiind nefondat si mentinerea ca legale si
temeinice a hotararilor recurate, aratand ca probele administrate in cauza
au fost just interpretate, vinovatia inculpatului si pedeapsa aplicata au
fost just dovedite, iar solicitarea privind schimbarea incadrarii juridice
a faptei din infractiunea de delapidare in infractiunea de abuz de
incredere a fost just decelata de catre instanta de apel.
                CURTEA DE APEL
               D E L I B E R A N D
   Asupra recursului penal de fata, constata urmatoarele :
   Prin sentinta penala nr.406/31.03.2008 pronuntata de J u d e c a t o
r i a  S a t u  M a r e in dosar nr.8648/RJ/296/2002, in baza art.334 Cod
de procedura penala s-a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice
a  faptei  pentru  care  a  fost  trimis  in  judecata  inculpatul.
   In baza art.215 ind.1 al.1 cu aplic. art.74 lit.a si c, art.76 lit.d
C.pen., a fost condamnat pe inculpatul E. G E., cu datele personale din
dispozitiv, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, la pedeapsa de 7
luni inchisoare si in temeiul art.1 din Legea 543/2002 s-a constatat
gratierea pedepsei aplicate prin prezenta hotarare.
   De asemenea, s-a constatat ca prejudiciul cauzat prin savarsirea
infractiunii a fost recuperat si in baza art.191 al.1 Cod de procedura
penala a fost obligat inculpatul sa plateasca suma de 500 lei, cheltuieli
judiciare catre stat.
   Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca in
perioada 15.09.2000-ianuarie 2001 inculpatul a folosit in interes personal
suma de 1276 USD obtinuta din incheierea unor abonamente pentru publicatii
si pe care ar fi trebuit sa o vireze in contul partii civile Sc F. Srl
Otopeni, cu care incheiase anterior o conventie de prestari servicii. La
data de 06.02.2008 inculpatul a restituit suma datorata partii civile.
   Avand in vedere starea de fapt retinuta, instanta de fond a apreciat
ca in speta sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de
delapidare prev. si ped. de art.215 indice 1 al.1 Cod penal si nu ale
infractiunii de abuz de incredere, prev. si ped. de art.213 Cod penal.
   Astfel, conform art.215 indice 1 Cod penal constituie delapidare
insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar, in interesul
sau ori pentru altul, a unor bani, valori sau alte bunuri pe care le
gestioneaza.
   E. are ca obiect material numai bunuri mobile aflate in gestiunea sau
administrarea unui functionar. Bunul mobil sustras trebuie sa fie efectiv
in starea de gestionare sau administrare, care este rezultat al unui act
de serviciu.
   T. activ al delapidarii este circumstantiat de lege, adica un
functionar care gestioneaza sau administreaza bunuri mobile, corporale,
apartinand unei persoane juridice sau interesand acest patrimoniu.
   Potrivit art.147 al.2 Cod.pen. prin functionar se intelege persoana
mentionata la primul alineat, precum si orice salariat care exercita o
insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazute
in primul alineat. Nu intereseaza daca insarcinarea are caracter permanent
sau temporar, daca este sau nu retribuita, dupa cum nu intereseaza  titlul
cu care se exercita si nici modul cum a fost investita persoana. Pentru ca
persoana care are calitatea de functionar sa fie subiect al infractiunii de
delapidare trebuie sa aiba si calitatea de gestionar sau administrator al
bunurilor delapidate.
   H. este angajatul unei unitati, care are ca atributii principale de
serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bani, valori sau alte bunuri
aflate in patrimoniul persoanei juridice. El este un intermediar intre cel
care preda bunul si cel care urmeaza a-l primi ca atare, neavand dreptul de
a-l folosi.
   S-a consacrat in practica si doctrina notiunea de gestionar de fapt.
Acesta este functionarul care desi nu are ca  atributii  principale
gestiunea, totusi exercita, in fapt, acte specifice acestei functii. H. de
fapt poate fi subiect activ al delapidarii.
   Considerand ca inculpatul avea calitatea de functionar in sensul
art.147 al.2 c.pen. si de gestionar de fapt, instanta de fond a considerat
ca acesta poate fi subiect activ al infractiunii de delapidare, motiv
pentru care a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice.
   In ce priveste latura obiectiva, infractiunea de delapidare se
savarseste intruna din modalitatile  prevazute  de  lege:  insusirea,
folosirea, traficarea.
   Urmarea consta in atingerea adusa patrimoniului persoanei juridiece,
prin aceea ca bunul este sustras definitiv sau temporar de catre gestionar
sau administrator.
   Latura subiectiva - fapta este savarsita cu intentie, functionarul
cunoscand apartenta bunului la patrimoniul societatii, scopul rezultand din
chiar notiunile de insusire, traficare, folosire si ca atare dovedirea
elementului material al faptei ilustreaza existenta intentiei.
   Sub aspectul laturii obiective, inculpatul si-a insusit in interes
personal banii rezultati din incheierea abonamentelor pentru  diverse
publicatii .
   In ceea ce priveste latura subiectiva - fapta este savarsita cu
intentie directa, inculpatul a cunoscut apartenenta bunurilor vandute la
patrimoniul societatii si a prevazut si urmarit rezultatul faptelor sale.
   La individualizarea pedepsei ce s-a aplicat inculpatului, instanta
de fond a avut in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei
prevazute de art.72 C.pen. disp. generale ale C.pen., limitele de pedeapsa
fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savarsite,
persoana inculpatului, imprejurarile ce atenueaza sau agraveaza raspunderea
penala.
   Avand in vedere ca inculpatul se afla la primul contact cu legea
penala, instanta de fond a facut aplic.art.74 lit. a  C.pen., si art.76
lit.d C.pen., astfel ca in baza art.215 ind.1al.1 C.pen. a condamnat
inculpatul la o pedeapsa sub minimul special prevazut de lege ca urmare a
retinerii circumstantelor atenuante.
   Potrivit art.1 din Legea 543/2002 privind gratierea unor pedepse si
inlaturarea unor masuri si sanctiuni ,se gratiaza in intregime pedepsele cu
inchisoare pana la 5 ani inclusiv, iar conform art.8 gratierea se aplica
pedepselor, masurilor si sanctiunilor aplicate pentru fapte savarsite pana
la data publicarii legii in M.O., respectiv 04.10.2002.
   Avand in vedere dispozitiile legale mai sus enuntate, instanta de
fond a constata gratierea pedepsei aplicate .
   Intrucat la data de 06.02.2008 inculpatul a achitat partii civile
suma de 1276 USD, instanta de fond a constatat ca prejudiciul cauzat prin
savarsirea infractiunii a fost recuperat.
   Vazand prevederile art.191 al.1 Cod.proc.pen., instanta de fond a
obligat inculpatul sa plateasca cheltuielile judiciare catre stat.
   Impotriva acestei sentinte in termen legal a declarat apel inculpatul
E. G E..
   Prin decizia penala nr.17/A din 05 februarie 2009 pronuntata de T r i
b u n a l u l  S a t u  M a r e, in baza art.334 Cod de procedura penala
s-a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptei pentru care
a fost trimis in judecata inculpatul E. G E. din infractiunea  de
delapidare, prev. si ped. de art.215 indice 1 alin.1 Cod penal in
infractiunea de abuz de incredere, prev. si ped. de art.213 Cod penal.
   In baza art.379 alin.1 pct.1 lit.b Cod de procedura penala s-a respins
ca nefondat apelul declarat de apelantul inculpat E. G E., fiul lui G si
F., n.la 07.04.1965 , in Carei, jud.S M, CNP (...), E..in S M,(...), jud.S
M, impotriva sentintei penale nr.406/31.03.2008, pronuntata de J u d e c a
t o r i a  S a t u  M a r e in dosar nr.8648/Rj/296/ 2002.
   In baza art.192 al.2 Cod de procedura penala a fost obligat apelantul
inculpat la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare catre stat.
   Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de apel a retinut
urmatoarele :
   In ceea ce priveste schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru
care a fost trimis in judecata apelantul-inculpat E. G E., din delapidare,
prev. de art.215 indic.1 alin.1 C.pen. in abuz de incredere, prev. de
art.213 C.pen. instanta de apel a respins-o retinand ca lipseste situatia
premisa in cazul abuzului de incredere, situatie ce consta intr-un titlu in
baza caruia faptuitorul detine bunul.
   Situatia premisa, in cazul abuzului de incredere, este o relatie
juridica de ordin patrimonial, care confera celui care primeste bunul
pozitia de detentor precar.
   Practic, ca situatie premisa poate sta orice contract care se refera
la transmiterea bunului mobil intre parti.
   Dar, nu prezinta trasaturile unei situatii premisa a abuzului de
incredere acea incredintare a bunului care nu inseamna un "transfer - in
sens juridic - al detentiei".Jurisprudenta este in acest sens.
   Or, in speta desi intre parti a existat, intr-adevar, un contract,
prin acest contract nu s-a realizat un transfer al detentiei banilor pe
care inculpatul si i-a insusit, (lipseste situatia premisa infractiunii de
abuz de incredere), acei bani fiind obtinuti de catre inculpat in urma
vanzarii abonamentelor, avand obligatia conform conventiei de prestari
civile incheiate cu societatea SC E. F. SRL, (fila 23 dos.u.p.) sa
distribuie abonamentele, sa predea banii societatii, iar pentru acesta
activitate urma sa fie remunerat conform conventiei stabilite.
   T. abuzului  de  incredere  este  imprejurarea  ca  faptuitorul
interverteste fara drept calitatea sa de simplu detentor al unui bun mobil,
in aceea de proprietar al acestuia .
   Intre parti, in cauza de fata, nu a existat un contract care sa
transfere inculpatului detentia asupra banilor. Desi se  sustine  ca
inculpatul E. G E. nu poate fi subiect activ al delapidarii, elementele
dosarului contrazic aceasta aparare a inculpatului-apelant.
   T. activ al delapidarii este circumstantiat de lege.
   El este un functionarul care gestioneaza sau administreaza bunuri
mobile corporale apartinand unei persoane juridice sau  interesand acest
patrimoniu.
   Prin "functionar" se intelege ceea ce defineste art.147 C.pen.
   Art.147 alin.2 C.pen. prevede "orice salariat care exercita  o
insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazute
in primul aliniat.........Pentru ca persoana care are  calitatea  de
functionar sa fie subiect al infractiunii de delapidare trebuie sa aiba si
calitatea de gestionar sau administrator al bunurilor".
   In doctrina, precum si in practica, s-a consacrat notiunea de
gestionar de fapt.
   Acesta este functionarul care, desi nu are atributii principale de
serviciu gestiunea, totusi exercita, in fapt, actele specifice acestei
functii. H. de fapt poate fi subiect activ al delapidarii.
   Inculpatul -apelant E. G E. exercita activitati de gestionar, putand
fi astfel, subiect activ al infractiunii de delapidare, prev.si pedep.de
art.215 aindic.1 alin.1 C.penal. el avand tocmai obligatia de a transmite
societatii SC E. F. SRL banii obtinuti in urma distribuirii abonamentelor,
el fiind un intermediar intre cei care au comparat abonamentele si i-au
platit si SC E. S. SRL
   Retinand pentru considerentele aratate ca inculpatul-apelant E. G E.
avea calitatea ceruta pentru a fi subiect al infractiunii de delapidare,
instanta de apel a constatat ca in mod corect instanta de fond a retinut
vinovatia inculpatului-apelant, vinovatie ce reiese cu certitudine din
probatoriul administrat, chiar si inculpatul-apelant E. G E. recunoaste ca
si-a insusit banii obtinuti din vanzarea abonamentelor atat in declaratiile
date in fata instantei cat si in concluziile scrise.
   In conditiile concrete in care s-a savarsita fapta, acesta prezinta
pericolul social al unei infractiuni, nefiind incidente disp.art.10 lit. b
indic.1 C.pr.pen. pedeapsa aplicata de catre instanta de fond apare ca
justificata, inculpatul a beneficiat de circumstante atenuante, fiindu-i
redusa pedeapsa sub minimul special prevazut de lege, retinandu-se corect
si ca sunt incidente disp.art.1 din Legea nr.543/2002.
   Desi in apararea sa inculpatul-apelant sustine ca a avut acordul
societatii de a-si insusi banii (in schimbul remuneratiei lunare datorate
lui neplatite de catre societate de cateva luni) nici o proba nu sprijina
aceasta sustinere a inculpatului.
   De altfel, spre finalul cercetarii judecatoresti in fata instantei de
fond, chiar si inculpatul recunoaste ca datoreaza el societatii bani,
recunoastere materializata prin plata pretentiilor civile, prejudiciul
fiind recuperat de catre partea civila.
   Pentru considerentele de mai sus, tribunalul a apreciat ca sentinta
atacata este temeinica si legala, apelul este nefondat urmand a fi respins,
urmand a fi respinsa si cererea de schimbare a incadrarii juridice
solicitate.
   Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat recurs
inculpatul, care prin intermediul aparatorului sau a solicitat admiterea
recursului, casarea hotararii recurate si ca urmare a rejudecarii cauzei,
dupa schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de delapidare in
infractiunea de abuz de incredere, solicita achitarea sa in temeiul
prevederilor art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d Cod procedura
penala, iar in subsidiar daca nu se va schimba incadrarea juridica a faptei
solicita achitarea potrivit dispozitiilor art.11 pct.2 lit.a raportat la
art.10 lit.b/1 Cod procedura penala. Considera ca hotararea atacata este
nelegala si netemeinica in primul rand in ceea ce priveste cererea de
schimbare a incadrarii juridice, avand in vedere ca instanta de apel a
respins in mod gresit aceasta cerere cu atat mai mult cu cat solutia
propusa de inculpat a fost adoptata de catre I n a l t a  C u r t e de
Casatie si Justitie. Invedereaza ca in actul de sesizare al instantei s-a
retinut ca inculpatul a incheiat cu partea civila o conventie civila de
prestari servicii avand ca obiect distribuirea de abonamente la publicatii.
Aceste aspecte corespund realitatii si nu le-a contestat, insa problema
juridica care trebuie rezolvata se refera la faptul daca inculpatul are sau
nu calitatea de functionar, calitate speciala ceruta de legea penala pentru
a fi subiect activ al infractiunii de delapidare. In al doilea rand, in
ceea ce priveste fondul cauzei, arata ca a fost trimis in judecata pentru
savarsirea infractiunii de delapidare prev. de art.215/1 alin.1 Cod penal,
insa din punct de vedere juridic apreciaza ca nu sunt intrunite elementele
constitutive ale acestei infractiuni, intrucat nu a avut calitatea de
functionar, iar pe de alta parte nu a insusit, folosit sau traficat in
interesul sau acele sume de bani, deoarece acestea ii erau datorate de
catre partea civila cu titlu de plata a serviciilor prestate in favoarea SC
E. F. SRL. In ceea ce priveste solicitarea facuta in subsidiar, de achitare
potrivit dispozitiilor art.10 lit.b/1 Cod procedura penala, considera ca
fapta savarsita nu prezinta in concret gradul de pericol social al unei
infractiuni.  Drept  urmare  aplicarea  unei  sanctiuni  cu  caracter
administrativ in locul unei pedepse cu inchisoarea ar fi mai mult decat
suficienta pentru realizarea scopului educativ al pedepsei. Din punct de
vedere juridic apreciaza ca prevederile art.18 si 18/1 Cod penal isi gasesc
realmente aplicabilitate in speta pendinte. Astfel, considera ca raportat
la persoana inculpatului, la mijloacele de comitere  a  faptei,  la
imprejurarile concrete in care aceasta a fost savarsita, la scopul urmarit
si la urmarea acesteia, atingerea adusa valorilor sociale ocrotite de legea
penala este minima.
   Curtea examinand hotararea atat prin prisma motivelor de recurs
invocate, cat si din oficiu, conform dispozitiilor art.385/9 alin.3 Cod
procedura penala combinate cu art.385/6 alin.1 si 385/7 alin.1  Cod
procedura penala, apreciaza ca recursul inculpatului este nefondat, urmand
a-l respinge in consecinta.
   Starea de fapt a fost bine retinuta de instanta de fond si de apel,
just argumentata si conforma cu probele administrate in cauza, incadrarea
juridica a faptelor comise de inculpat fiind legala.
   Astfel, in mod corect s-a retinut vinovatia inculpatului E. G E.,
probele administrate in cauza demonstrand cu certitudine ca inculpatul este
autorul a unei infractiuni de delapidare prev. si ped. de art.215/1 al.1
Cod penal, constand in esenta in aceea ca, in data de 15 septembrie 2000 a
incheiat o conventie civila de prestari servicii cu SC E. F. SRL Otopeni
avand ca obiect distribuirea de abonamente la publicatii, luand cunostinta
si de obligatia de a depune zilnic sumele incasate. Cu toate acestea in
perioada septembrie - decembrie 2000 a incasat suma totala de 33.391.000
ROL reprezentand 1276 USD pe care si i-a insusit.
   De mentionat ca inculpatul a recunoscut faptul ca a incasat aceste
sume de bani dar a sustinut ca in fapt ar trebui in primul rand schimbata
incadrarea juridica din delapidare in abuz de incredere, dupa care sa se
dispuna achitarea sa potrivit art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d
Cod procedura penala, deoarece de fapt acei bani i se cuveneau cu titlu de
plata a serviciilor prestate in favoarea SC E. F. SRL.
   Curtea considera ca in mod corect si judicios atat prima instanta cat
si instanta de apel a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice
din infractiunea de delapidare in infractiunea de abuz de incredere,
aratand ca lipseste situatia premisa ceruta in cazul infractiunii de abuz
de incredere si anume relatia juridica de ordin patrimonial care confera
celui care primeste bunul pozitia de detentor precar, mentionandu-se
totodata ca nu prezinta astfel de trasaturi acea incredintare a bunului
care nu inseamna un "transfer in sens juridic al detentiei".
   In speta de fata, intre parti nu a existat insa un contract care sa
transfere inculpatului detentia asupra banilor cata vreme desi intre parti
a existat un contract prin acel contract nu s-a realizat un transfer al
detentiei banilor pe care inculpatul si i-a insusit cata vreme acei bani au
fost obtinuti de catre inculpat in urma vanzarii abonamentelor avand
obligatia conform conventiei de prestari civile incheiate cu societatea SC
E. F. SRL (fila 23 dosar u.p.), sa distribuie abonamentele, sa predea banii
societatii, iar pentru aceasta activitate urma sa fie remunerat conform
conventiei stabilite. Daca inculpatul pentru serviciile prestate nu a fost
remunerat aceasta nu i-a dat dreptul de a-si insusi acele sume de bani, cu
acesta trebuia sa procedeze pe cai legale pentru obtinerea sumelor de bani
pe care i le datora SC E. F. SRL Otopeni.
   In ceea ce priveste sustinerile referitor la faptul ca nu ar subzista
nici infractiunea de delapidare, deoarece inculpatul nu poate fi subiect
activ al unei infractiuni de delapidare, acestea sunt neintemeiate, pentru
considerentele aratate pe larg in cuprinsul hotararii atacate.
   Astfel, corect s-a retinut ca subiectul activ al delapidarii este
circumstantiat de lege, el fiind functionarul care  gestioneaza  sau
administreaza bunuri mobile corporale apartinand unei persoane juridice sau
 interesand acest patrimoniu.
   Prin "functionar" se intelege ceea ce defineste art.147 C.pen, iar in
doctrina, precum si in practica, s-a consacrat si notiunea de gestionar de
fapt,acesta fiind functionarul care desi nu are atributii principale de
serviciu gestiunea, totusi exercita, in fapt, actele specifice acestei
functii. H. de fapt poate fi subiect activ al delapidarii.
   Inculpatul E. G E. exercita activitati de gestionar, putand fi astfel,
subiect activ al infractiunii de delapidare, prev. si ped. de art.215/1
alin.1 C.penal, el avand tocmai obligatia de a transmite societatii SC E.
F. SRL banii obtinuti in urma distribuirii abonamentelor, el fiind un
intermediar intre cei care au comparat abonamentele si i-au platit si SC E.
F. SRL .
   Pentru considerentele aratate, Curtea a constatat ca in mod corect
instanta de fond (hotarare mentinuta si de instanta de apel) a retinut
vinovatia inculpatului, vinovatie ce reiese cu certitudine din probatoriul
administrat, chiar si inculpatul E. G E. recunoscand ca si-a insusit banii
obtinuti din vanzarea abonamentelor atat in declaratiile date in fata
instantei cat si in concluziile scrise.
   Totodata, Curtea apreciaza ca in cauza s-a facut o justa aplicare a
dispozitiilor art.72 Cod penal.
   Astfel, potrivit art.72 Cod penal, la stabilirea si  aplicarea
pedepselor se tine seama de dispozitiile generale ale acestui cod, de
limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, de gradul de pericol social
al faptelor savarsite,  de  persoana  infractorului,  precum  si  de
imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.
   Curtea constata ca individualizarea pedepsei astfel cum a fost
realizata de instanta de fond si mentinuta de instanta de apel, corespunde
gravitatii faptei savarsite de inculpat, gravitate care se evidentiaza si
prin examinarea tuturor datelor particulare ale cauzei,  inclusiv  a
imprejurarilor care au precedat savarsirea faptei si in raport de toate
criteriile prevazute de art.72 Cod penal, urmand a se asigura realizarea
scopului preventiv, educativ al pedepsei, prevazut de art.52 Cod penal.
   In acest context, avand in vedere gradul de pericol social al faptei
savarsite de inculpat, circumstantele reale ale comiterii faptei, persoana
inculpatului, fara antecedente penale, faptul ca acesta a recunoscut in
parte savarsirea infractiunii, Curtea nu considera a fi oportuna o reducere
a pedepsei, cu atat mai mult cu cat instanta de fond la dozarea pedepsei a
avut in vedere si atitudinea sincera a inculpatului, lipsa antecedentelor
penale ale acestuia.
   De mentionat ca de altfel fata de conditiile concrete in care a fost
savarsita fapta, Curtea nu poate sa aprecieze ca aceasta ar fi vadit
lipsita de importanta sau ca ar aduce o atingere minima valorilor sociale
ocrotite de legea penala, astfel incat nu se poate dispune achitarea
inculpatului conform art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b/1 Cod
procedura penala.
   Fata de cele ce preced, Curtea va respinge ca nefondat recursul penal
declarat de inculpatul recurent E. G E., impotriva deciziei penale nr.17/A
din 05 februarie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  S a t u  M a r
e, pe care o va mentine in intregime.
    Fiind in culpa procesuala recurentul va fi obligat sa plateasca
statului suma de 300 lei, cheltuieli judiciare in recurs.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                 D E C I D E
   In baza art.385/15 pct.1 lit.b Cod procedura penala,
   RESPINGE ca nefondat recursul penal declarat de inculpatul recurent
E. G E., impotriva deciziei penale nr.17/A din 05 februarie 2009 pronuntata
de T r i b u n a l u l  S a t u  M a r e, pe care o mentine in
intregime.
   Obliga pe recurent sa plateasca statului suma de 300 lei, cheltuieli
judiciare in recurs.
   DEFINITIVA.
   Pronuntata in sedinta publica azi, 03 decembrie 2009.
     Presedinte,        Judecator,          Judecator,
Grefier,
  (...) (...)  (...) (...)  (...) (...) (...) (...)
red.dec.(...) C./09.12.2009
jud.apel E. A., S. P.
jud.fond C.P.S.
tehnored.A.G.2ex./09.12.2009Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 430 R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 727/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 213 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 124 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 153/2008-R - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 170/R - Civil - reziliere contract - Revizuire
 • Hotararea 495 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013