Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 2330

Litigii de munca - contestatie la executare
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Recurs
Data: 04-12-2009

Discutii similare pe forum

Litigii de munca - scris de florin42 - 2 raspunsuri
buna ziua ,am avut astazi o infatisare la un proces cu fostul meu angajator iar avocatul lor a depus o intimpinare as dori sa stiu ce trebuie sa fac eu in continuare mentionez ca nu am angajat un avocat .
Competenta teritoriala la litigii de munca - scris de croc - 2 raspunsuri
Intr-un litigiu care are ca obiect neplata de catre angajator a indemnizatiei pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, care instanta este competenta teritorial? domiciliul reclamantului (se incadreaza la litigii de munca) sau sediul paratului (competenta de drept comun) ?
Recomandare avocat litigii de munca - scris de Misogina - 0 raspunsuri
buna ziua, puteti va rog sa-mi recomandati un avocat specializat in principal pe litigii de munca in Cluj? Multumesc
Drepturi banesti - litigii de munca - scris de andin - 1 raspunsuri
Am castigat procesul cu firma pentru drepturi banesti-litigii de munca, am hotararea definitiva si irevocabila, insa chiar si asa ma lovesc de refuzul lor de a-mi da salariile pe cele 3 luni! Problema este ca in hotararea judecatoreasca nu se precizeaza exact ce suma trebuie sa recuperez, ci doar ca cei de la firma trebuie sa imi acorde salariile pe lunile aprilie, mai si iunie 2011, precum si concediile de odihna pe 2010 si 2011, sume ce vor fi actualizate de la data nasterii drepturilor pana i...
Cerere conexare doua dosare - litigii de munca - scris de Frunzulitzab - 0 raspunsuri
buna ziua! ajutati un biet sarman care vrea un model de crr de conexare 2 dosare cu litigii de munca. va multumesc!
R O M A N I A CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA CONFLICTE DE MUNCA DOSAR NR(...) SI ASIGURARI SOCIALE D E C I Z I A nr. 2330 Sedinta publica din data de 4 decembrie 2009 Presedinte - (...)-(...) (...) Judecatori - (...)-(...) (...) - (...)-(...) (...) Grefier - B. G. Pe rol fiind judecarea recursului declarat de reclamanta (...) N. T (...), cu sediul in Targoviste,(...)-11, judet D, impotriva sentintei civile nr.1776 din 19.10.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a, in contradictoriu cu intimatul-parat Sindicatul Liber Independent D. T, cu sediul in Targoviste,(...)-11, judet D. La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns recurenta- reclamanta reprezentata de avocat E. N. din B a r o u l B u c u r e s t i, lipsind intimatul-parat. Procedura legal indeplinita. Recurs scutit de plata taxei judiciare de timbru. S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care: Avocat E. N. avand cuvantul arata ca nu mai are cereri noi de formulat si solicita cuvantul pe fond. Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri. Avocat E. N. avand cuvantul pentru recurenta-reclamanta solicita admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei primei instante si pe fond respingerea exceptiei necompetentei materiale si trimiterea cauzei avand ca obiect cererea de suspendare a executarii silite spre competenta solutionare T r i b u n a l u l u i D a m b o v i t a, instanta investita cu solutionarea contestatiei la titlu. Sustine ca instanta de fond a dat o interpretare gresita disp.art.403 alin.1si 2 Cod pr.civila, in sensul ca instanta competenta sa solutioneze cererea de suspendare a executarii silite este T r i b u n a l u l D a m b o v i t a si nu J u d e c a t o r i a T a r g o v i s t e. Arata ca legiuitorul nu a facut nicio distinctie intre formele contestatiei la executare - propriu-zisa sau la titlu, in cadrul carora poate fi formulata o cerere accesorie de suspendare a executarii silite si nici nu a stabilit o competenta speciala pentru solutionarea cererii de suspendare a executarii silite in favoarea vreunei instante de judecata, alta decat cea care a fost investita cu solutionarea contestatiei la executare. De asemenea, mai arata ca, tot in mod gresit, tribunalul a dispus disjungerea capatului de cerere privind suspendarea executarii silite si declinarea competentei materiale de solutionare a acesteia in favoarea J u d e c a t o r i e i T a r g o v i s t e. C U R T E A Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i D a m b o v i t a sub nr(...), reclamanta (...) N. T (...), in contradictoriu cu Sindicatul Liber Independent D. Targoviste, a solicitat lamurirea intinderii si aplicarii dispozitivului sentintei civile nr. 132/19.01.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a in dosarul (...), in sensul de a se preciza modalitatea de aplicare a dispozitiei privind modul de recalculare a salariilor, de a se preciza intinderea dispozitiei cu privire la salariatii vizati la recalcularea salariului de baza ca urmare a majorarii valorii salariului de baza minim si cuantumul exact si criteriile de determinare a diferentelor cuvenite salariatilor. De asemenea, reclamanta a solicitat sa se dispuna suspendarea executarii silite ce formeaza obiectul dosarului de executare nr. 515/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc B. E.. In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. 132/19.01.2009 a T r i b u n a l u l u i D a m b o v i t a a fost obligata sa stabileasca salariul minim de baza pe societate la cuantumul de 576 lei lunar, ca rezultat al modificarii salariului minim de baza la nivel national, incepand cu 01.01.2007 si s-a constatat nulitatea salariului minim de baza existent la nivel de societate incepand cu data de 01.01.2007, ca se impune lamurirea intinderii si intelesului dispozitivului sentintei pentru ca nu se arata in concret modul de recalculare si categoria de salariati la care se refera intrucat incalca si puterea lucrului judecat a sentintelor nr.1326/02.12.2005 si 1211/18.09.2006 pronuntate de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a, precum si a deciziei nr. 693/24.07.2007. Referitor la cererea de suspendare reclamanta a sustinut ca inceperea si continuarea executarii silite este de natura a crea societatii un prejudiciu grav, iminent si iremediabil, in conditiile in care s-a solicitat de catre executorul judecatoresc ca recalcularea sa se aplice tuturor salariatilor, incalcandu-se puterea lucrului judecat a sentintei nr. 154/14.02.2007 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a. Prin sentinta civila nr.1776 din 19.10.2009, T r i b u n a l u l D a m b o v i t a a disjuns capatul de cerere privind suspendarea executarii silite solicitate de (...) N. T (...) si admitand exceptia necompetentei materiale a T r i b u n a l u l u i D a m b o v i t a si trimis acest capat de cerere formulat de spre justa solutionare J u d e c a t o r i e i T a r g o v i s t e. A acordat termen pentru solutionarea celorlalte capete de cerere la data de 2.11.2009. Pentru a hotari astfel, instanta a retinut in ceea ce priveste exceptia competentei de solutionare a cererii de suspendare a executarii silite, invocata din oficiu ca la data de 16.06.2009 paratul a solicitat Biroului Executorului Judecatoresc B. E. executarea silita a sentintei civile nr. 132/19.01.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a, iar la data de 08.07.2009 s-a emis somatia de executare. Conform dispozitiilor art. 399(1) Cod pr. civ., impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. Dispozitiile art. 400(1) prevad ca, contestatia se introduce la instanta de executare, contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu introducandu-se, potrivit alineatului al II- lea din acest articol, la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa. Instanta de executare, potrivit art. 373 (2) Cod pr. civ., este judecatoria in circumscriptia careia se va face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune altfel. Intrucat C o d u l m u n c i i nu prevede in mod expres care este instanta de executare a hotararilor pronuntate in conflictele de drepturi, iar prin art. 291 se arata ca dispozitiile titlului "Reguli speciale de procedura" se completeaza cu prevederile C o d u l u i d e procedura civila, rezulta ca executarea silita se face potrivit dreptului comun, iar competenta de solutionare a contestatiei la executare revine judecatoriei in circumscriptia careia se face executarea silita. Avand in vedere ca in conformitate cu prevederile art. 403 (1) Cod pr. civ., suspendarea executarii se dispune de instanta competenta investita cu solutionarea contestatiei la executare, iar instanta de executare este J u d e c a t o r i a T a r g o v i s t e, competenta de solutionare a cererii de suspendare a executarii silite efectuate in baza sentintei civile nr. 132/2009 de Biroul Executorului Judecatoresc B. E. revine acestei instante. In raport de dispozitiile art. 165 Cod pr. civ., instanta a disjuns capatul de cerere referitor la suspendarea executarii silite a sentintei civile nr. 132/2009 si in temeiul art. 158 Cod pr. civ. a admis exceptia necompetentei si a trimis cererea spre solutionare J u d e c a t o r i e i T a r g o v i s t e. Impotriva acestei sentinte reclamanta a declarat recurs, solicitand admiterea acestuia si modificarea in tot a sentintei pronuntate de instanta de fond in sensul respingerii exceptiei necompetentei materiale si trimiterii cauzei avand ca obiect cererea de suspendare a executarii silite spre competenta solutionare catre instanta investita cu solutionarea contestatiei la titlu, respectiv T r i b u n a l u l D a m b o v i t a. In motivarea recursului se S. ca instanta competenta sa solutioneze cererea de suspendare a executarii silite este T r i b u n a l u l D a m b o v i t a si nu J u d e c a t o r i a T a r g o v i s t e intrucat, pe de o parte nu exista nici un temei legal pentru a se dispune disjungerea cererii de suspendare a executarii silite de cererea principala avand ca obiect contestatia la titlu, iar pe de alta parte, din interpretarea dispozitiilor legale rezulta ca o astfel de cerere are caracterul unei cereri accesorii cererii principale, care se solutioneaza de instanta competenta a solutiona contestatia la executare, sens in care opereaza o prorogare legala de competenta . Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs, a actelor si lucrarilor dosarului, in raport de textele de lege incidente in cauza, sub toate aspectele de fapt si de drept, conform dispozitiilor art. 304 1 C.pr.civ. Curtea constata ca recursul formulat este fondat pentru considerentele pe care urmeaza a le expune in continuare : Prin contestatia la titlu inregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i D a m b o v i t a reclamanta (...) N. T (...), in contradictoriu cu Sindicatul Liber Independent D. Targoviste, a solicitat lamurirea intinderii si aplicarii dispozitivului sentintei civile nr. 132/19.01.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a in dosarul (...), in sensul de a se preciza modalitatea de aplicare a dispozitiei privind modul de recalculare a salariilor, de a se preciza intinderea dispozitiei cu privire la salariatii vizati la recalcularea salariului de baza ca urmare a majorarii valorii salariului de baza minim si cuantumul exact si criteriile de determinare a diferentelor cuvenite salariatilor. De asemenea, reclamanta a solicitat sa se dispuna suspendarea executarii silite ce formeaza obiectul dosarului de executare nr. 515/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc B. E., pana la solutionarea prezentei contestatii la executare. Curtea retine ca in mod gresit instanta de fond a dispus disjungerea cererii de suspendare a executarii silite de contestatia la executare silita si declinarea competentei de solutionare a acesteia in favoarea J u d e c a t o r i e i T a r g o v i s t e intrucat legea confera dreptul partii care formuleaza contestatie la executare in forma contestatiei la titlu, de a solicita si suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la titlu. In acest sens, in art. 403 C.pr.civ. se arata ca "pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel", fara a se distinge intre contestatia la titlu si cea la executarea propriu - zisa, astfel ca acest drept exista in ambele situatii. O astfel de cerere are caracterul unei cereri accesorii cererii principale, care se solutioneaza de instanta competenta a solutiona contestatia la executare, in speta - contestatia la titlu - sens in care opereaza o prorogare legala de competenta. Pentru aceste considerente, in baza disp. art. 158 si 312 C.pr.civ. Curtea urmeaza sa admita recursul declarat de reclamanta (...) N. T (...) si caseze sentinta, trimitand cauza spre competenta solutionare aceluiasi tribunal in privinta cererii de suspendare a executarii silite, respingand ca neintemeiata exceptia necompetentei materiale de solutionare a cererii si inlaturand masura disjungerii dispuse. Pentru aceste motive In numele legii D E C I D E Admite recursul declarat de reclamanta (...) N. T (...), cu sediul in Targoviste,(...)-11, judet D, impotriva sentintei civile nr.1776 din 19.10.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l D a m b o v i t a, in contradictoriu cu intimatul-parat Sindicatul Liber Independent D. T, cu sediul in Targoviste,(...)-11, judet D, si in consecinta: Caseaza sentinta si trimite cauza spre competenta solutionare aceluiasi tribunal in privinta cererii de suspendare a executarii silite, respingand ca neintemeiata exceptia necompetentei materiale de solutionare a cererii si inlaturand masura disjungerii dispuse. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi 4 decembrie 2009. Presedinte Judecatori (...)-(...) (...) (...)-(...) (...) (...)-(...) (...) Grefier B. G. Operator de date cu caracter personal nr. notificare 3120/2006 5 ex. 10.12.2009 T./FA d.f. Trib.D nr(...) j.f. N. T. G (...)

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 359/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 2117/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 188/R/2010 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 434/R/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 36 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1689 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1485/R - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com