Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1744 R

Comercial - procedura insolventei
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 11-12-2009

Discutii similare pe forum

Procedura insolventei - scris de LexLegis - 1 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 1 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in ...
Procedura insolvenţei - scris de - 2 raspunsuri
Bună ziua! Vă rog să-mi spuneţi dacă am invocat corect urmăoarele excepţii: 1. excepţia prescrierii dreptului de a stabili obligaţii fiscale a D.G.F.P. - SV, motivat şi argumentat prin faptul că, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de Procedură fiscală – republicat dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, iar acest termen începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în ca...
Instrainare terenuri in procedura insolventei - scris de kko - 1 raspunsuri
In noua Lege 85/2006 a insolventei, am descoperit, printre altele, o chestie draguta cu implicatii in privinta instrainarii terenurilor din averea debitorului : [color=darkblue:36nibbx6] Art. 120. - (1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (2) [i:36nibbx6]Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, [b:36nibbx6]procesul-verb...
Despre procedurile din... ..procedura insolventei - scris de DanyT - 0 raspunsuri
1. Este suficienta citarea debitorului pentru orice act de procedura in judecarea falimentului unei societati, doar prin Buletinul insolventei? 2. Daca o societate care a facut evaluarea unor bunuri in procedura insolventei, este o alta societate a lichidatorului numit in aceasta procedura, este legala aceasta evaluare? 3. Evaluatorul trebuie sa aiba o anumita specializare pt. a face aceste evaluari ale bunurilor debitorului? (asa ca la expertii tehinici!) 4. Publicatiile de vanzare pentru bu...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I - SECTIA A VI-A COMERCIALA (Numar in format vechi 1415/2009) DECIZIA COMERCIALA NR. 1744 R Sedinta publica de la 11 decembrie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE (...) (...) JUDECATOR I-(...) (...) JUDECATOR (...) S. GREFIER B.-H. T. Pe rol solutionarea recursului declarat de recurenta S.C. L. F. S.R.L. impotriva sentintei comerciale nr. 2128 din 09.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimatii SOCIETATEA NATIONALA IMBUNATATIRI FUNCIARE S.A., S.C. B. U. D. S.R.L. si S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta recurenta prin avocat N. B., cu imputernicire avocatiala nr. 14 din 8.10.2009, intimata SOCIETATEA NATIONALA IMBUNATATIRI FUNCIARE S.A prin avocat T. N., cu imputernicire avocatiala nr. (...) din 14.09.2009, lipsa fiind ceilalti intimati. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca la dosar s-a inaintat de catre T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala dosarul nr(...). Recurenta, prin avocat, depune la dosar dovada in original a taxei judiciare de timbru. Curtea acorda partilor cuvantul pe cererea de probatorii. Atat recurenta cat si intimata invedereaza instantei ca nu au inscrisuri noi de administrat in cauza, intelegand sa se foloseasca de inscrisurile aflate deja la dosar. Intimata - debitoare, prin avocat, invedereaza faptul ca exceptiile pe care le-a invocat prin intampinare sunt exceptii ce au fost analizate de catre instanta de fond si avand in vedere ca nu a declarat recurs impotriva sentintei de fond fiind invocate in ipoteza in care instanta de recurs ar admite recursul si ar rejudeca cauza fiind astfel nevoita sa solutioneze si aceste exceptii. Curtea pune in discutia partilor exceptiile invocate de intimata debitoare prin intampinare, respectiv exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a S.N.I.F., exceptia puterii lucrului judecat si exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita. Intimata, prin avocat , in sustinerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, solicita admiterea acesteia, avand in vedere ca in baza contractului de prestari servicii nr. 3/2004, creditoarea din prezenta cauza a solicitat obligarea la plata unei sume cu cea pentru care astazi se solicita deschiderea procedurii insolventei in dosarul aflat pe rolul T r i b u n a l u l u i C o n s t a n t a. Arata ca, sentinta pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a S.N.I.F. si a respins actiunea formulata de creditoarea L. F., ca fiind indreptata impotriva unei persoane fara calitate procesual pasiva. Totodata arata ca sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin respingerea apelului declarat. Referitor la exceptia puterii lucrului judecat, solicita admiterea acesteia, intrucat sentinta pronuntata de I.C.C.J. definitiva si irevocabila a statuat cu putea lucrului judecat ca S.N.I.F. nu este debitoarea recurentei din prezenta cauza si deci nu poate solicita declansarea procedurii insolventei. Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, pune concluzii de admitere a acesteia, motivat de faptul ca nu s-a recunoscut niciodata existenta acestei creante, reprezentantii sucursalei C semnand documentele invocate de pretinsa creditoare care ar fi intrerupt cursul prescriptiei. In concluzie, societatea nu a semnat actele pretinse a fi intreruptive de prescriptie, ci persoane din cadrul Sucursalei, fara capacitate de exercitiu si in lipsa unui mandat expres al centralei. Recurenta, prin avocat, solicita respingerea exceptiei lipsei calitatii procesual pasive ca neintemeiata, invocand dispoz. art.43 din Legea 31/1190 si art.2 din OUG 23/2000 care arata ca " sucursalele reprezinta dezmambraminte fara personalitate juridica" ale societatii SNIF, iar actele necesare desfasurarii activitatii sale se incheie de reprezentantantii desemnati de societatea comerciala fondatoare. Referitor la exceptia autoritatii lucrului judecat, solicita respingerea acesteia, invocand dispozitiile art.1201 C. civil. Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune solicita respingerea, avand in vedere ca procesul verbal a fost stampilat si semnat de catre debitoare si prin confirmarea extrasului de cont din 2008 s-a intrerupt prescriptia dreptului, conform art.16 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958. Pe recurs, recurenta, prin avocat, solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat, casarea sentintei recurate ca netemeinica si nelegala si trimiterea cauzei aceleiasi instante in vederea deschiderii procedurii insolventei. Cu cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru. Depune concluzii scrise. In sustinere, arata ca a solicitat debitoarei sa efectueze platile, fiind incheiate procese verbale, iar aceasta a recunoscut debitul datorat. Intimata, prin avocat, solicita respingerea recursului ca nefondat, mentinerea sentintei ca fiind legala si temeinica, iar pe fond, respingerea cererii de insolventa. Nu se solicita cheltuieli de judecata. Depune concluzii scrise. In sustinere, arata ca nu exista starea de insolventa a societatii intrucat se efectueaza in mod constant plati catre diversi furnizori, avand in vedere incheierea tranzactiilor cu alti creditori, iar neplata catre recurenta din prezenta cauza se datoreaza faptului ca aceasta nu este creditoarei subscrisei. CU R T E A : Prin sentinta comerciala nr. 2128/09.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII-a Comerciala a fost admisa exceptia de netimbrare invocata de catre debitor, anulandu-se ca netimbrata cererea de deschidere a procedurii de insolventa formulata de S.C. B. U. D. S.R.L., a fost admisa exceptia de tardivitate a formularii contestatiei invocata de catre creditorul S.C. L. F. S.R.L., au fost respinse exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive si a prescriptiei dreptului la actiune invocate de debitor, a fost respinsa cererea creditorului S.C. L. F. S.R.L. pentru deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitorului SOCIETATEA NATIONALA IMBUNATATIRI FUNCIARE S.A. -S.N.I.F.-S.A., a fost admisa contestatia debitorului la cererea creditorului SC B.T.T. (...), respingandu-se , in consecinta, cererea acestuia din urma creditor. Pentru a pronuntata aceasta sentinta, judecatorul sindic a retinut, in esenta, urmatoarele: Referitor la cererea creditorului S.C. L. F. S.R.L. si in legatura cu exceptia de tardivitate a formularii contestatiei, exceptie invocata de catre creditor, instanta a retinut ca cererea de deschidere a procedurii a fost comunicata debitorului in dosarul nr(...) la data de 15.07.2008, insa debitorul, desi prezent in instanta, a invocat exceptia de conexare, fara a formula contestatie la aceasta cerere, formularul abia in data de 09.10.2008 contestatie, astfel incat aceasta este tardiva, fiind depasit termenul de 10 zile stabilit de art. 33 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. Cu toate acestea, in opinia judecatorului sindic, au fost solutionate exceptiile de ordine publica invocate de catre debitoare. Astfel, referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a debitorului, judecatorul sindic a retinut ca in ceea ce priveste contractul de prestari servicii nr. 3/2004, acesta a fost incheiat de creditor cu S.N.I.F.-S.A.- Sucursala C, fiind semnat de catre reprezentantii sucursalei, la fel ca si facturile emise, dupa cum si procesul-verbal de conciliere incheiat la data de 11.08.2005. Se mai retine ca procedura de insolventa nu se poate deschide impotriva unei sucursale, intrucat aceasta nu beneficiaza de personalitate juridica, astfel incat exceptia lipsei calitatii procesuale invocata de catre debitor a fost respinsa, constatandu-se si ca raporturile comerciale descrise in cererea de deschidere a procedurii, s-au derulat cu o sucursala a societatii debitoare. Referitor la exceptia prescriptiei dreptului la actiune, exceptie respinsa, judecatorul sindic a constatat ca cererea de deschidere a procedurii a fost formulata inauntrul termenului de 3 ani, raportandu-se la recunoasterea creantei facuta de catre debitoare prin procesul-verbal incheiat la data de 11.08.2005. Pe fond, judecatorul sindic a constatat ca creanta pretinsa este certa, lichida si exigibila fata de S.N.I.F.-S.A.- Sucursala C care a recunoscut-o prin procesul-verbal incheiat la data de 11.08.2008, insa in ceea ce priveste S.N.I.F.-S.A.- B nu s-a facut dovada ca acestuia i s-a solicitat efectuarea platii, anterior inregistrarii cererii de deschidere a procedurii, astfel incat nu se poate aprecia raportat la ce data incepe calculul termenului de 30 de zile prevazute la art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006. In ceea ce priveste prezumtia de insolventa, judecatorul sindic a retinut ca din extrasele bancare depuse de catre debitoare rezulta ca exista sold disponibil pentru ca debitorul sa achite datoriile pretinse, iar pe de alta parte, a facut dovada ca a facut plati catre alti creditori. In opinia acestuia, existenta unei creante certe, lichide si exigibile neplatita in 30 de zile nu este suficienta pentru deschiderea procedurii, cat timp debitorul dovedeste ca nu se afla in insolventa. In ceea ce priveste cererea creditorului S.C. E.-S.A., judecatorul sindic a retinut ca acest debitor nu a dovedit caracterul cert al creantei pretinse, iar pe de alta parte, s-a retinut si faptul ca debitorul nu se afla in stare de insolventa. Impotriva acestei sentinte formuleaza recurs creditoarea S.C. L. F. S.R.L., in esenta, pentru urmatoarele motive: Creanta pe care o detine impotriva debitoarei in cuantum de 97.593,14 lei, este recunoscuta de catre reprezentantul acesteia prin procesul-verbal de conciliere nr. 1860/30.08.2005 si prin semnarea si stampilarea extrasului de cont nr. 024/2008 care corespunde debitului restant , ceea ce dovedeste caracterul certa, lichid si exigibil al creantei. Se mai arata ca facturile emise de catre creditoare in baza contractului sunt inregistrate in contabilitatea S.N.I.F.-S.A.- B, intrucat sucursalele nu au capital social, nu au patrimoniu propriu sau autonomie financiara. In opinia recurentei, judecatorul sindic se contrazice in motivarea sentintei, intrucat mentioneaza "S.C. L. F. S.R.L. a incercat sa obtina pe cale judecatoreasca obligarea debitorului S.N.I.F.-S.A.- B la plata creantei" si continua motivarea sentintei prin a sustine "creditorul nu a facut dovada ca acestuia i s-a solicitat efectuarea platii". Se mai arata ca prin procesul-verbal de conciliere nr. 1860 din 30.08.2005 reprezentantul S.N.I.F.-S.A.- B recunoaste creanta fata de S.C. L. F. S.R.L., insa retine ca nu poate onora plata, intrucat se afla in proces de reorganizare si restructurare, ceea ce dovedeste inca o data incapacitatea de plata a debitoarei. Modul de solutionare in fata judecatorul sindic este considerat de catre recurenta ca fiind nelegal in lumina prevederilor legale in vigoare, fiind astfel incalcate art. 6 al C.E.D.O.- "dreptul la un proces echitabil", art. 123 din Constitutia Romaniei - "infaptuirea justitiei". La data de 11.09.2009, debitoarea formuleaza intampinare prin care solicita respingerea recursului ca nefondat; de asemenea, invoca ca exceptii de ordine publica exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a debitoarei, pe cea a puterii lucrului judecat, precum si exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, pentru aceleasi argumente invocate si in fata judecatorului sindic. Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca recursul este intemeiat pentru urmatoarele considerente: Judecatorul sindic a respins cererea recurentei creditoare privind deschiderea procedurii insolventei fata de intimata debitoare S.N.I.F.-S.A. pe motiv ca nu s-a facut dovada ca s-a solicitat plata fata de debitoarea chemata in judecata, ci doar fata de sucursala acestuia., astfel incat nu se poate aprecia raportat la ce data incepe calculul termenului de 30 de zile prevazut de art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006, precum si pentru faptul ca debitoarea a facut dovada ca nu se afla in insolventa. Raportandu-ne la dispozitiile Legii nr. 85/2006 care stabilesc conditiile in care poate fi deschisa procedura de insolventa, solutia judecatorul sindic apare ca fiind legala, insa raportandu-se la considerentele retinute de catre acesta, motivarea pronuntata este netemeinica. Astfel, desi retine existenta unei creante certe, lichide si exigibila fata de S.N.I.F.-S.A.- Sucursala C, care prin procesul-verbal incheiat la 11.08.2005 a recunoscut-o, totusi judecatorul sindic constata ca nu s-a facut dovada ca s-a solicitat efectuarea platii catre societatea mama, astfel incat se afla in imposibilitate de a aprecia data de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile prevazut de ar. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006. Sustinerile acestea sunt in contradictie cu argumentele avute in vedere atunci cand a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de catre debitoare, ocazie cu care judecatorul sindic a constatat ca procedura de insolventa nu se poate deschide impotriva unei sucursale, intrucat acestea nu beneficiaza de personalitate juridica (art. 43 din Legea nr. 31/1990). Intr-adevar, sucursala este considerata un dezmembramant al societatii comerciale care este dotata de societate cu anumite fonduri, cu scopul de a desfasura o activitate comerciala, in cadrul obiectului de activitate al societatii. Sucursala dispune de o anumita autonomie, ale carei limite sunt stabilite de catre societate, fara sa beneficieze de personalitate juridica. Intrucat, sucursala nu are personalitate juridica, ea nu poate participa in nume propriu la circuitul juridic, actele juridice pe care le reclama desfasurarea activitatii sucursalei incheindu-se de catre reprezentantii desemnati de catre societatea comerciala. Faptul ca in speta contractul de prestari servicii, recunoasterea debitului prin procesul-verbal de conciliere din data de 30.08.2005 au fost facute de catre Sucursala C, prin reprezentantii sai legali desemnati de catre societatea comerciala nu inseamna ca efectele juridice ale acestor acte sunt inopozabile acesteia din urma ori ca trebuia desfasurata o procedura prealabila si paralela si cu aceasta. Actele sucursalei sunt insasi actele societatii comerciale, sunt opozabile acesteia atata vreme cat au fost incheiate in limitele mandatului si imputernicirilor date reprezentantilor legali, ori in speta nici macar nu s-a facut dovada acestui lucru. Ca atare, nu era necesar ca o conditie legala prealabila, ca recurenta creditoare sa solicite si societatii comerciale achitarea creantei sucursalei sale, sub iminenta aplicarii procedurii de insolventa, atata vreme cat acest lucru a fost indeplinit in raport cu sucursala. In acest context, este de retinut si faptul ca Sucursala C a debitoarei, prin reprezentantii legali numiti de catre aceasta, au cunoscut si recunoscut existenta debitului din luna august 2005, deci cu aproximativ 3 ani anterior formularii cererii privind deschiderea procedurii insolventei, interval de timp in care, in mod cert, societatea comerciala a cunoscut la randu-i aceasta situatie. Referitor la prezumtia de insolventa retinuta de catre judecatorul sindic, Curtea constata ca din actele aflate atat in dosarul de fond, cat si in dosarul de recurs, nu rezulta acest lucru, nu exista nici un extras bancar depus de catre debitoare care sa ateste solvabilitatea acesteia. Exista in dosarul de fond un singur extras bancar, insa, care este din anul 2004. Din inscrisurile depuse de catre debitoare, nu se face dovada faptului ca aceasta nu se afla in stare de insolventa, astfel cum a retinut judecatorul sindic. Desi admite exceptia de tardivitate a contestatiei formulata de catre debitoare la cererea de deschidere a procedurii recurentei creditoare, ceea ce echivaleaza cu o aparare, cu toate acestea judecatorul sindic ia in considerare sustinerile acesteia referitoarea la starea de insolventa, desi era obligat sa le inlature. Avand in vedere cele retinute mai sus, in temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedura civila raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, Curtea urmeaza sa admita recursul, sa modifice in parte sentinta atacata in sensul admiterii cererii creditoarei S.C. L. F. S.R.L. si trimiterea cauzei aceleiasi instante in vederea deschiderii procedurii insolventei. Referitor la exceptiile invocate de catre debitoare prin intampinarea formulata in fata instantei de recurs, avand in vedere aceste exceptii au fost solutionate de catre prima instanta in sensul respingerii lor, iar debitoarea nu a declarat recurs impotriva solutiei, neexistand motive noi in sustinerea exceptiilor, solutionarea acestora apare ca inadmisibila, astfel incat vor fi respinse. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge exceptiile invocate de catre debitoare ca nefondate. Admite recursul declarat de recurenta S.C. L. F. S.R.L. impotriva sentintei comerciale nr. 2128 din 09.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii SOCIETATEA NATIONALA IMBUNATATIRI FUNCIARE S.A., S.C. B. U. D. S.R.L. si S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. Modifica in parte sentinta atacata in sensul ca: Admite cererea creditoarei SC L. F. SRL si trimite cauza aceleiasi instante, in vederea deschiderea procedurii insolventei. Irevocabila Pronuntata in sedinta publica azi, 11.12.2009. PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, (...) (...) Dr. I (...) (...) S. GREFIER, B.-H. T. Red.Jud.A.R. - 12.01.2010 Tehnored.V.G. - 13.01.2010 Nr.ex.: 2 Fond: T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII-a Comerciala Presedinte: E. B.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 188 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 770 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 835 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 340 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 81 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 858/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.NR.287/C - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com