| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 1744 R
Comercial - procedura insolventei
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 11-12-2009

Discutii similare pe forum

Procedura insolventei - scris de LexLegis - 1 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 1 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in ...
Procedura insolven?ei - scris de - 2 raspunsuri
Bun? ziua! V? rog s?-mi spune?i dac? am invocat corect urm?oarele excep?ii: 1. excep?ia prescrierii dreptului de a stabili obliga?ii fiscale a D.G.F.P. - SV, motivat ?i argumentat prin faptul c?, n conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) ?i alin. (2) din Codul de Procedur? fiscal? republicat dreptul organului fiscal de a stabili obliga?ii fiscale se prescrie n termen de 5 ani, iar acest termen ncepe s? curg? de la data de 1 ianuarie a anului urm?tor celui n care s-a n?scut crean?a fi...
Instrainare terenuri in procedura insolventei - scris de kko - 1 raspunsuri
In noua Lege 85/2006 a insolventei, am descoperit, printre altele, o chestie draguta cu implicatii in privinta instrainarii terenurilor din averea debitorului : [color=darkblue:36nibbx6] Art. 120. - (1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (2) [i:36nibbx6]Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, [b:36nibbx6]procesul-verb...
Despre procedurile din... ..procedura insolventei - scris de DanyT - 0 raspunsuri
1. Este suficienta citarea debitorului pentru orice act de procedura in judecarea falimentului unei societati, doar prin Buletinul insolventei? 2. Daca o societate care a facut evaluarea unor bunuri in procedura insolventei, este o alta societate a lichidatorului numit in aceasta procedura, este legala aceasta evaluare? 3. Evaluatorul trebuie sa aiba o anumita specializare pt. a face aceste evaluari ale bunurilor debitorului? (asa ca la expertii tehinici!) 4. Publicatiile de vanzare pentru bu...
                R O M A N I A
   CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I - SECTIA A VI-A COMERCIALA
 (Numar in format vechi 1415/2009)
            DECIZIA COMERCIALA NR. 1744 R
          Sedinta publica de la 11 decembrie 2009
              Completul compus din:
         PRESEDINTE (...) (...)
         JUDECATOR I-(...) (...)
         JUDECATOR (...) S.
         GREFIER    B.-H. T.
   Pe rol solutionarea recursului declarat de recurenta S.C. L. F.
S.R.L. impotriva sentintei comerciale nr. 2128 din 09.04.2009 pronuntata de
 T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala in
dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimatii  SOCIETATEA  NATIONALA
IMBUNATATIRI FUNCIARE S.A., S.C. B. U. D. S.R.L. si S.C. BIROUL DE TURISM
PENTRU TINERET S.A.
    La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta recurenta
prin avocat N. B., cu imputernicire avocatiala nr. 14 din 8.10.2009,
intimata SOCIETATEA NATIONALA IMBUNATATIRI FUNCIARE S.A prin avocat T. N.,
cu imputernicire avocatiala nr. (...) din 14.09.2009, lipsa fiind ceilalti
intimati.
   Procedura legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca la
dosar s-a inaintat de catre T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i -
Sectia a VII a Comerciala dosarul nr(...).
   Recurenta, prin avocat, depune la dosar dovada in original a taxei
judiciare de timbru.
   Curtea acorda partilor cuvantul pe cererea de probatorii.
   Atat recurenta cat si intimata invedereaza instantei ca nu au
inscrisuri noi de administrat in cauza, intelegand sa se foloseasca de
inscrisurile aflate deja la dosar.
   Intimata - debitoare, prin avocat, invedereaza faptul ca exceptiile pe
care le-a invocat prin intampinare sunt exceptii ce au fost analizate de
catre instanta de fond si avand in vedere ca nu a declarat recurs impotriva
sentintei de fond fiind invocate in ipoteza in care instanta de recurs ar
admite recursul si ar rejudeca cauza fiind astfel nevoita sa solutioneze si
aceste exceptii.
   Curtea pune in discutia partilor exceptiile invocate de intimata
debitoare prin intampinare, respectiv exceptia lipsei calitatii procesuale
pasive a S.N.I.F., exceptia puterii  lucrului  judecat  si  exceptia
prescriptiei dreptului de a cere executarea silita.
   Intimata, prin avocat , in sustinerea exceptiei lipsei calitatii
procesuale pasive, solicita admiterea acesteia, avand in vedere ca in baza
contractului de prestari servicii nr. 3/2004, creditoarea din prezenta
cauza a solicitat obligarea la plata unei sume cu cea pentru care astazi se
solicita deschiderea procedurii insolventei in dosarul aflat pe rolul  T r
i b u n a l u l u i  C o n s t a n t a.
   Arata ca, sentinta pronuntata de T r i b u n a l u l  C o n s t a n
t a a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a S.N.I.F. si a
respins actiunea formulata de creditoarea L. F., ca fiind indreptata
impotriva unei persoane fara calitate procesual pasiva. Totodata arata ca
sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin respingerea apelului
declarat.
   Referitor la exceptia puterii lucrului judecat, solicita admiterea
acesteia, intrucat sentinta  pronuntata  de  I.C.C.J.  definitiva  si
irevocabila a statuat cu putea lucrului judecat ca S.N.I.F. nu este
debitoarea recurentei din prezenta cauza si deci nu poate  solicita
declansarea procedurii insolventei.
   Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea
silita, pune concluzii de admitere a acesteia, motivat de faptul ca nu s-a
recunoscut niciodata existenta acestei creante, reprezentantii sucursalei C
semnand documentele invocate de pretinsa creditoare care ar fi intrerupt
cursul prescriptiei.
   In concluzie, societatea nu a semnat actele pretinse a fi intreruptive
de prescriptie, ci persoane din cadrul Sucursalei, fara capacitate de
exercitiu si in lipsa unui mandat expres al centralei.
   Recurenta, prin avocat, solicita  respingerea  exceptiei  lipsei
calitatii procesual pasive ca neintemeiata, invocand dispoz. art.43 din
Legea 31/1190 si art.2 din OUG 23/2000 care arata ca " sucursalele
reprezinta dezmambraminte fara personalitate juridica" ale societatii SNIF,
iar actele necesare desfasurarii  activitatii  sale  se  incheie  de
reprezentantantii desemnati de societatea comerciala fondatoare.
   Referitor la exceptia  autoritatii  lucrului  judecat,  solicita
respingerea acesteia, invocand dispozitiile art.1201 C. civil.
   Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune solicita
respingerea, avand in vedere ca procesul verbal a fost stampilat si semnat
de catre debitoare si prin confirmarea extrasului de cont din 2008 s-a
intrerupt prescriptia dreptului, conform art.16 alin. 1 din Decretul nr.
167/1958.
   Pe recurs, recurenta, prin avocat, solicita admiterea recursului asa
cum a fost formulat, casarea sentintei recurate ca netemeinica si nelegala
si trimiterea cauzei aceleiasi instante in vederea deschiderii procedurii
insolventei. Cu cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de
timbru. Depune concluzii scrise.
   In sustinere, arata ca a solicitat debitoarei sa efectueze platile,
fiind incheiate procese verbale, iar aceasta a recunoscut debitul datorat.
   Intimata, prin avocat, solicita respingerea recursului ca nefondat,
mentinerea sentintei ca fiind legala si temeinica, iar pe fond, respingerea
cererii de insolventa. Nu se solicita cheltuieli de judecata. Depune
concluzii scrise.
   In sustinere, arata ca nu exista starea de insolventa a societatii
intrucat se efectueaza in mod constant plati catre diversi furnizori, avand
in vedere incheierea tranzactiilor cu alti creditori, iar neplata catre
recurenta din prezenta cauza se datoreaza faptului ca aceasta nu este
creditoarei subscrisei.
                CU R T E A :
   Prin sentinta comerciala nr. 2128/09.04.2009 pronuntata de T r i b u
n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a VII-a Comerciala  a fost admisa
exceptia de netimbrare invocata de catre debitor, anulandu-se ca netimbrata
cererea de  deschidere  a  procedurii  de  insolventa  formulata  de
S.C. B. U. D. S.R.L., a fost admisa exceptia de tardivitate a formularii
contestatiei invocata de catre creditorul       S.C. L. F. S.R.L., au
fost respinse exceptiile lipsei calitatii  procesuale  pasive  si  a
prescriptiei dreptului la actiune invocate de debitor, a fost respinsa
cererea creditorului S.C. L. F. S.R.L. pentru deschiderea procedurii de
insolventa impotriva debitorului SOCIETATEA NATIONALA IMBUNATATIRI FUNCIARE
S.A. -S.N.I.F.-S.A., a fost admisa contestatia debitorului la cererea
creditorului SC B.T.T. (...), respingandu-se , in consecinta, cererea
acestuia din urma creditor.
   Pentru a pronuntata aceasta sentinta, judecatorul sindic a retinut,
in esenta, urmatoarele:
   Referitor la cererea creditorului S.C. L. F. S.R.L. si in legatura
cu exceptia de tardivitate a formularii contestatiei, exceptie invocata de
catre creditor, instanta a retinut ca cererea de deschidere a procedurii  a
fost comunicata debitorului in dosarul nr(...) la data de 15.07.2008, insa
debitorul, desi prezent in instanta, a invocat exceptia de conexare, fara a
formula contestatie la aceasta cerere, formularul abia in  data  de
09.10.2008 contestatie, astfel incat aceasta este tardiva, fiind depasit
termenul de 10 zile stabilit de art. 33 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.
   Cu toate acestea, in opinia judecatorului sindic, au fost solutionate
exceptiile de ordine publica invocate de catre debitoare.
   Astfel, referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a
debitorului, judecatorul sindic a retinut ca in ceea ce priveste contractul
 de prestari servicii nr. 3/2004, acesta a fost incheiat de creditor cu
S.N.I.F.-S.A.- Sucursala C,  fiind  semnat  de  catre  reprezentantii
sucursalei, la fel ca si facturile emise, dupa cum si procesul-verbal  de
conciliere incheiat la data de 11.08.2005.
   Se mai retine ca procedura de insolventa nu se poate deschide
impotriva unei sucursale, intrucat aceasta nu beneficiaza de personalitate
juridica, astfel incat exceptia lipsei calitatii procesuale invocata de
catre debitor a fost respinsa, constatandu-se si ca raporturile comerciale
descrise in cererea de deschidere a procedurii, s-au derulat cu o sucursala
a societatii debitoare.
   Referitor la exceptia prescriptiei dreptului la actiune, exceptie
respinsa, judecatorul sindic a constatat ca cererea de deschidere a
procedurii a fost formulata inauntrul termenului de 3 ani, raportandu-se la
recunoasterea creantei facuta de catre debitoare prin procesul-verbal
incheiat la data de 11.08.2005.
   Pe fond, judecatorul sindic a constatat ca creanta pretinsa este
certa, lichida si exigibila fata de S.N.I.F.-S.A.- Sucursala C care a
recunoscut-o prin procesul-verbal incheiat la data de 11.08.2008, insa in
ceea ce priveste S.N.I.F.-S.A.- B nu s-a facut dovada ca acestuia i s-a
solicitat efectuarea platii, anterior inregistrarii cererii de deschidere a
procedurii, astfel incat nu se poate aprecia raportat la ce data incepe
calculul termenului de 30 de zile prevazute la art. 3 pct. 6 din Legea nr.
85/2006.
   In ceea ce priveste prezumtia de insolventa, judecatorul sindic a
retinut ca din extrasele bancare depuse de catre debitoare rezulta ca
exista sold disponibil pentru ca debitorul sa achite datoriile pretinse,
iar pe de alta parte, a facut dovada ca a facut plati catre alti creditori.
In opinia acestuia, existenta unei creante certe, lichide si exigibile
neplatita in 30 de zile nu este suficienta pentru deschiderea procedurii,
cat timp debitorul dovedeste ca nu se afla in insolventa.
   In ceea ce priveste cererea creditorului S.C. E.-S.A., judecatorul
sindic a retinut ca acest debitor nu a dovedit caracterul cert al creantei
pretinse, iar pe de alta parte, s-a retinut si faptul ca debitorul nu se
afla in stare de insolventa.
    Impotriva  acestei  sentinte  formuleaza  recurs  creditoarea
S.C. L. F. S.R.L., in esenta, pentru urmatoarele motive:
   Creanta pe care o detine impotriva debitoarei in cuantum de 97.593,14
lei, este recunoscuta de catre reprezentantul acesteia prin procesul-verbal
de conciliere nr. 1860/30.08.2005 si prin  semnarea  si  stampilarea
extrasului de cont nr. 024/2008 care corespunde debitului restant , ceea ce
dovedeste caracterul certa, lichid si exigibil al creantei.
   Se mai arata ca facturile emise de catre creditoare in  baza
contractului sunt inregistrate in contabilitatea S.N.I.F.-S.A.- B, intrucat
sucursalele nu au capital social, nu au patrimoniu propriu sau autonomie
financiara.
   In opinia recurentei, judecatorul sindic se contrazice in motivarea
sentintei, intrucat mentioneaza "S.C. L. F. S.R.L. a incercat sa obtina pe
cale judecatoreasca obligarea debitorului S.N.I.F.-S.A.- B  la  plata
creantei" si continua motivarea sentintei prin a sustine "creditorul nu a
facut dovada ca acestuia i s-a solicitat efectuarea platii".
   Se mai arata ca prin procesul-verbal de conciliere nr. 1860 din
30.08.2005 reprezentantul S.N.I.F.-S.A.- B recunoaste creanta fata de S.C.
L. F. S.R.L., insa retine ca nu poate onora plata, intrucat se afla in
proces de reorganizare si restructurare, ceea ce dovedeste inca o data
incapacitatea de plata a debitoarei.
   Modul de solutionare in fata judecatorul sindic este considerat de
catre recurenta ca fiind nelegal in lumina prevederilor legale in vigoare,
fiind astfel incalcate art. 6 al C.E.D.O.- "dreptul la  un  proces
echitabil", art. 123 din Constitutia Romaniei - "infaptuirea justitiei".
   La data de 11.09.2009, debitoarea formuleaza intampinare prin care
solicita respingerea recursului ca nefondat; de asemenea, invoca  ca
exceptii de ordine publica exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a
debitoarei, pe cea a puterii lucrului judecat, precum  si  exceptia
prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, pentru  aceleasi
argumente invocate si in fata judecatorului sindic.
   Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca recursul
este intemeiat pentru urmatoarele considerente:
   Judecatorul sindic a respins cererea recurentei creditoare privind
deschiderea procedurii insolventei fata de intimata debitoare S.N.I.F.-S.A.
pe motiv ca nu s-a facut dovada ca s-a solicitat plata fata de debitoarea
chemata in judecata, ci doar fata de sucursala acestuia., astfel incat nu
se poate aprecia raportat la ce data incepe calculul termenului de 30 de
zile prevazut de art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006, precum si pentru
faptul ca debitoarea a facut dovada ca nu se afla in insolventa.
   Raportandu-ne la  dispozitiile Legii nr. 85/2006 care stabilesc
conditiile in care poate fi deschisa procedura de insolventa, solutia
judecatorul sindic apare ca  fiind  legala,  insa  raportandu-se  la
considerentele retinute de catre acesta,  motivarea  pronuntata  este
netemeinica.
   Astfel, desi retine existenta unei creante certe,  lichide  si
exigibila fata de S.N.I.F.-S.A.- Sucursala C, care prin procesul-verbal
incheiat la 11.08.2005 a recunoscut-o, totusi judecatorul sindic constata
ca nu s-a facut dovada ca s-a solicitat efectuarea platii catre societatea
mama, astfel incat se afla in imposibilitate de a aprecia data de la care
incepe sa curga termenul de 30 de zile prevazut de ar. 3 pct. 6 din Legea
nr. 85/2006.
   Sustinerile acestea sunt in contradictie cu argumentele avute in
vedere atunci cand a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale
pasive invocata de catre debitoare, ocazie cu care judecatorul sindic a
constatat ca procedura de insolventa nu se poate deschide impotriva unei
sucursale, intrucat acestea nu beneficiaza de personalitate juridica (art.
43 din Legea nr. 31/1990).
   Intr-adevar, sucursala este considerata un dezmembramant al societatii
comerciale care este dotata de societate cu anumite fonduri, cu scopul de a
desfasura o activitate comerciala, in cadrul obiectului de activitate al
societatii. Sucursala dispune de o anumita autonomie, ale carei limite sunt
stabilite de catre societate, fara sa beneficieze  de  personalitate
juridica.
   Intrucat, sucursala nu are personalitate juridica, ea nu poate
participa in nume propriu la circuitul juridic, actele juridice pe care le
reclama desfasurarea  activitatii  sucursalei  incheindu-se  de  catre
reprezentantii desemnati de catre societatea comerciala.
   Faptul ca in speta contractul de prestari servicii, recunoasterea
debitului prin procesul-verbal de conciliere din data de 30.08.2005 au fost
facute de catre Sucursala C, prin reprezentantii sai legali desemnati de
catre societatea comerciala nu inseamna ca efectele juridice ale acestor
acte sunt inopozabile acesteia din urma ori ca trebuia desfasurata o
procedura prealabila si paralela si cu aceasta.
   Actele sucursalei sunt insasi actele societatii comerciale, sunt
opozabile acesteia atata vreme cat au fost incheiate in limitele mandatului
si imputernicirilor date reprezentantilor legali, ori in speta nici macar
nu s-a facut dovada acestui lucru.
   Ca atare, nu era necesar ca o conditie legala prealabila, ca recurenta
creditoare sa solicite si societatii  comerciale  achitarea  creantei
sucursalei sale, sub iminenta aplicarii procedurii de  insolventa, atata
vreme cat acest lucru a fost indeplinit in raport cu sucursala.
   In acest context, este de retinut si faptul ca Sucursala C a
debitoarei, prin reprezentantii legali numiti de catre aceasta, au cunoscut
si recunoscut existenta debitului din luna august 2005, deci cu aproximativ
3 ani anterior  formularii  cererii  privind  deschiderea  procedurii
insolventei, interval de timp in care, in mod cert, societatea comerciala a
cunoscut la randu-i aceasta situatie.
   Referitor la prezumtia de insolventa retinuta de catre judecatorul
sindic, Curtea constata ca din actele aflate atat in dosarul de fond, cat
si in dosarul de recurs, nu rezulta acest lucru, nu exista nici un extras
bancar depus de catre debitoare care sa ateste solvabilitatea acesteia.
Exista in dosarul de fond un singur extras bancar, insa, care este din anul
2004.
   Din inscrisurile depuse de catre debitoare, nu se face dovada faptului
ca aceasta nu se afla in stare de insolventa, astfel cum a retinut
judecatorul sindic.
   Desi admite exceptia de tardivitate a contestatiei formulata de catre
debitoare la cererea de deschidere a procedurii recurentei creditoare, ceea
ce echivaleaza cu o aparare, cu toate acestea judecatorul sindic ia in
considerare sustinerile acesteia referitoarea la starea de insolventa, desi
era obligat sa le inlature.
   Avand in vedere cele retinute mai sus, in temeiul art. 312 alin. 1 Cod
procedura civila raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, Curtea
urmeaza sa admita recursul, sa modifice in parte sentinta atacata in sensul
admiterii cererii creditoarei S.C. L. F. S.R.L. si trimiterea cauzei
aceleiasi instante in vederea deschiderii procedurii insolventei.
   Referitor la exceptiile invocate de catre debitoare prin intampinarea
formulata in fata instantei de recurs, avand in vedere aceste exceptii au
fost solutionate de catre prima instanta in sensul respingerii lor, iar
debitoarea nu a declarat  recurs impotriva solutiei, neexistand motive noi
in sustinerea exceptiilor, solutionarea acestora apare ca inadmisibila,
astfel incat vor fi respinse.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E :
   Respinge exceptiile invocate de catre debitoare ca nefondate.
   Admite recursul declarat de recurenta S.C. L. F. S.R.L. impotriva
sentintei comerciale nr. 2128 din 09.04.2009 pronuntata de T r i b u n a l
u l  B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala in dosarul
 nr(...), in contradictoriu cu intimatii SOCIETATEA NATIONALA IMBUNATATIRI
FUNCIARE S.A., S.C. B. U. D. S.R.L. si  S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU
TINERET S.A.
   Modifica in parte sentinta atacata in sensul ca:
   Admite cererea creditoarei SC L. F. SRL si trimite cauza aceleiasi
instante, in vederea deschiderea procedurii insolventei.
    Irevocabila
   Pronuntata in sedinta publica azi, 11.12.2009.
  PRESEDINTE,     JUDECATOR,       JUDECATOR,
 (...) (...)    Dr. I (...)     (...) S.
                          GREFIER,
                    B.-H. T.
Red.Jud.A.R. - 12.01.2010
Tehnored.V.G. - 13.01.2010
Nr.ex.: 2
Fond: T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a VII-a Comerciala
Presedinte: E. B.Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013