Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 138/2008-R

Civil - anulare act
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 30-01-2008

Discutii similare pe forum

Noul cod civil sau vechiul cod civil ? - scris de veronica12 - 8 raspunsuri
Ce se poate face dacă în urma cererii de îndreptare a erorilor materiale (în temeiul art. 281) dintr-o sentinţă civilă se admite doar în parte cererea şi se rectifică doar erorile cu privire la date şi nume, iar erorile cu susţinerea părţilor se respinge (pe motiv că nu se circumscriu disp. Art.224) ? Se mai menţionează că judecarea a avut loc cu citarea părţilor. Eu nu am fost citată sau înştiinţată.
Civil - scris de oktavia - 2 raspunsuri
am si eu proiblema Poate ma puteti ajuta Sunt studenta in anul I si civilul imi cam da batai de cap Am o speta la capitolul-obiectul si cauza actului juridic, care nu stiu exact cum sa o tratez... Prin contract autentic de v-c, A instraineaza catre B o casa. La momentul predarii spatiului B constata ca lipsesc din imobil becurile, prizele, si statuile de la intrare. El vine la mine ca avocat si imi cere sfatul, aratand ca in contract nu s-a prevazut nimic despre bunurile luate de ca...
Civil sau nu? - scris de hanibal - 0 raspunsuri
exista o decizie a Curtii Supreme care sa spuna care-i caracterul ( civil sau comercial) unei actiuni posesorii dintre doi comercianti? Am auzit tot felul de argumente pentru si contra fiecarei variante, dar as vrea sa aflu ce zic aia care-s platiti sa stie cum e...
E civil sau nu? - scris de alexx77 - 1 raspunsuri
Litigiu privind functionarii publici statutari(litigiu de munca).La al 3-lea termen instanta se trezeste si constata ca e contencios administrativ si iti pune in vedere sa timbrezi pana la urmatorul termen.Personal mi se pare o bazaconie....E a 2-a oara cand mi se intampla! Uneori imi doresc sa arunc cu geanta in ei si pe care il loveste primul sa ii plesneasca capul si sa-i zboare creierii pe ceilalti!
Cod civil - scris de georgeang - 2 raspunsuri
Am cumparat o casa in 1983 si conform art.30 din L.58/1974 terenul a trecut in proprietatea statului. Primaria mun. Ploiesti mi-a raspuns ca nu este ea proprietarul terenului ci mun. Ploiesti. intrebare: ce entitate administrativ teritoriala este proprietarul terenului si conform carei legi?
R O M A N I A | | |CURTEA DE A P E L O R A D E | |A | |- Sectia civila mixta - | |completul II recurs | | | DECIZIA CIVILA NR. 138/2008-R Sedinta publica din data de 30 ianuarie 2008 |Presedinte : |(...) (...) |- judecator | | |(...) (...) |- judecator | | |(...) (...) |- judecator | | |(...) (...) |- grefier | Pe rol fiind pronuntarea recursului civil declarat de recurenta parata O. N. B., domiciliata in S M,(...)/A, judetul S M, in contradictoriu cu intimata reclamanta E. E., domiciliata in S M,(...), judetul S M, impotriva deciziei civile nr. 93/A din 18 aprilie 2007 pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e in dosar nr(...), prin care a fost mentinuta sentinta civila nr. 914 din 24 februarie 2006 pronuntata de J u d e c a t o r i a S a t u M a r e in dosar nr. 735/2004, avand ca obiect: anulare act. La apelul nominal facut in cauza nu se prezinta nimeni. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei, dupa care: Se constata ca fondul cauzei a fost dezbatut in sedinta publica din data de 23 ianuarie 2008, data la care partile prezente au pus concluzii in recurs, concluzii consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, incheiere care face parte integranta din prezenta hotarare si cand in vederea deliberarii s-a amanat pronuntarea acesteia pentru data de 30 ianuarie 2008. CURTEA DE APEL DELIBERAND: Asupra recursului civil de fata, instanta constata urmatoarele: Prin Sentinta civila nr. 914 din 24 februarie 2006 pronuntata de J u d e c a t o r i a S a t u M a r e in dosar nr. 7351/2004, s-a respins exceptia lipsei interesului juridic invocata de parata si s-a admis actiunea reclamantei E. E. impotriva paratei O. N. B. si in consecinta s-a constatat simulatia contractului de imprumut si vanzare-cumparare incheiat sub conditia suspensiva a nerestituirii pretului, autentificat sub nr. 283/1999 de catre Biroul Notarului Public D. J. D. incheiat intre reclamanta si defunctul E. H., constatand nulitatea absoluta a contractului simulat pentru cauza ilicita si imorala si ca o consecinta a nulitatii contractului, radierea din CF nr. 1515 S M a tuturor inscrierilor efectuate in baza contractului nul. S-a constatat nulitatea din actul secret - contract de imprumut - a clauzei referitoare la dobanda de 3000 dolari/luna. Au fost avute in vedere si dispozitiile art. 274 Cod procedura civila. Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca potrivit contractului de imprumut si vanzare-cumparare incheiat sub conditia suspensiva a nerestituirii pretului autentificat sub nr. 283/1999, reclamanta a imprumutat de la defunctul E. H. suma de 58.000 dolari USA, suma pe care se obliga sa o restituie pana la data de 12.08.1999, cu un termen de gratie de 3 luni, respectiv pana la data de 12.11.1999. Conform certificatului de mostenitor nr. 122/2003 parata este succesor universal al defunctului E. H., situatie atestata si de coala de CF 1515 S M, conditie care permite aplicarea art. 1175 Cod civil. Conform contractului de imprumut sub semnatura privata incheiat la data de 13.02.1999 intre aceleasi parti s-a acordat un imprumut reclamantei de 40.000 dolari USA, asupra careia imprumutatorul defunctul E. H. a stabilit o dobanda de 3000 dolari USA/luna. Astfel cum rezulta din interogatoriul paratei, sotul acesteia a permis reclamantei sa locuiasca in imobil nestingherit pana la data introducerii prezentei actiuni, intrucat in anul 2000 a fost pornita actiunea de evacuare, dar sotul ei a decedat intre timp. Nefiind recunoscuta semnatura de pe contractul de imprumut sub semnatura privata s-a dispus efectuarea unei expertize grafologice, care releva faptul ca ambele contracte - atat cel public, cat si cel sub semnatura privata - au fost semnate de catre defunct. Din cele doua contracte se deduce ca actul secret este concomitent cu actul public, intrucat ambele cuprind aceleasi sume de 58.000 dolari, doar ca in actul secret s-a stabilit cuantumul real al imprumutului, respectiv 40.000 dolari USA, restul de 18.000 dolari fiind dobanda pe 6 luni. Potrivit dispozitiilor art. 1182 Cod civil, inscrisul dobandeste data certa din ziua mortii. Imprumutul fiind contractat la 12.02.1999, cand nu era stabilita o dobanda legala, partile puteau stabili conventional o dobanda de 5 % in aplicarea dispozitiilor art. 1589 Cod civil. Potrivit actelor de transfer bancar depuse la dosar reclamanta face dovada restituirii din imprumut, sume trimise prin fiica paratei - E. B.. Contractul real este contractul de imprumut pentru suma de 40.000 dolari USA, suma din care s-a restituit o parte si asupra careia defunctul E. H. a stabilit o dobanda de 3000 dolari/luna, ori obligatia data in cauza sau formulata pe o cauza nelicita nu poate avea nici un efect, iar conform dispozitiilor art. 968 Cod civil cauza este nelicita cand este prohibita de legi sau este contrara bunelor moravuri si de ordine publica. Contractul de vanzare-cumparare autentic este un act simulat, ascunzand un contract de imprumut cu dobanda incheiat in scop de camatarie intre aceleasi parti contractante, la o data concomitenta, respectiv la 12.02.1999. Impotriva hotararii de mai sus, a declarat apel parata solicitand instantei admiterea apelului si schimbarea in intregime a sentintei instantei de fond in sensul respingerii actiunii. Prin decizia civila nr. 93/Ap din 18 aprilie 2007 pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e s-a admis exceptia lipsei calitatii de reprezentat al apelantei. S-a respins apelul declarat de Cabinete Asociate de Avocati "V.- N." pentru parata O. N. B., impotriva sentintei civile nr. 914/2006 pronuntata de J u d e c a t o r i a S a t u M a r e in dosar nr. 7351/2004 privind pe intimata E. E. . Nu au fost acordate cheltuieli de judecata. Pentru a pronunta in acest mod, instanta de apel a avut in vedere urmatoarele considerente: Apelanta este succesoarea universala a defunctului E. H., in acest caz fiind aplicabile prevederile art. 1175 Cod civil conform caruia actul secret care modifica actul public are efecte intre partile contractante si succesorii sai universali, reclamanta in aceste conditii nefiind un tert, fata de contractele invocate in cauza. Contractul de vanzare-cumparare atacat este un act simulat, intrucat ascunde un contract de imprumut cu dobanda incheiat in scop de camatarie, asa cum rezulta din actul secret, care s-a incheiat intre aceleasi parti contractante, concomitent cu actul public, tot la data de 12.02.1999. T. contractului autentic a rezultat si din faptul ca intimata locuieste in imobil. In ce priveste nulitatea clauzei referitoare la dobanda se invoca legea din 19.02.1879, lege care si astazi este in vigoare nefiind abrogata. In ce priveste art. 1182 Cod civil s-a aratat ca apelanta nu este un tert, ci un succesor in drepturi al celui de la care emana inscrisul sub semnatura privata si in aceste conditii nu sunt aplicabile prevederile art. 1182 Cod civil. In drept s-au invocat dispozitiile art. 115-118 Cod procedura civila. In sedinta publica din 22.01.2007 reprezentanta intimatei a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant in promovarea caii de atac, invocand in sustinerea exceptiei adresa depusa la dosarul cauzei din care rezulta ca nu a exista un contract de asistenta juridica incheiat si nici imputernicire pentru declararea caii de atac, aceasta fiind declarata de o persoana fara calitate. Instanta, analizand exceptia invocata in baza art. 137 Cod procedura civila, cu prioritate anterior analizarii motivelor de apel, s-a constatat ca aceasta este intemeiata, retinand ca promovarea caii de atac s- a facut de catre o persoana fara calitate procesuala, din probele administrate rezultand ca apelanta nu a incheiat un contract de asistenta juridica cu avocatul care a promovat apelul. In cauza nefiind indeplinite conditiile prevazute de art. 302 indice 1 Cod procedura civila, respectiv lipsind semnatura de pe actul procedural prin care s-a promovat calea de atac, instanta admitand exceptia, a respins apelul declarat de catre o persoana fara calitate procesuala. In acest sens s-a retinut ca s-a pronuntat si I.C.C.J. - Sectia comerciala, Decizia civila nr. 2258 din 31.03.2005. Impotriva deciziei apelanta a declarat recurs, solicitand casarea acesteia si retrimiterea cauzei la tribunal pentru solutionarea apelului. Prin concluzii, intimata a solicitat respingerea recursului, respectiv constatarea nulitatii acesteia . Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca decizia instantei de apel este nelegala. Reclamanta E. E. a formulat o actiune inregistrata la J u d e c a t o r i a S a t u M a r e impotriva paratei O. N. B., indicand domiciliul paratei ca fiind in Australia. Parata a fost chemata in judecata in calitate de legatara universala a defunctului E. H., cu care reclamanta a ajut raporturi juridice. La 1 octombrie 2004 (fila 14) recurenta isi indica domiciliul ales procedural in S M,(...)/10, adresa ce apare si in intampinarea depusa la 1 noiembrie 2004 ( fila 22) . Ulterior, in cauza se prezinta pentru parata O. N. B., Cabinetul de Avocatura "V. & N.", fara sa se indice o alta adresa de citare pana la 14 martie 2005 cand se indica(...). In dispozitivul sentintei civile nr. 914/24 februarie 2006, este indicat domiciliul paratei ca fiind in Australia, fila de comunicare insa (fila 115), dovedind comunicarea sentintei la Cabinetul B. "V.&N.". In termen legal Cabinetul B. "V.&N." a declarat apel, pe care il inregistreaza la J u d e c a t o r i a S a t u M a r e, dosarul fiind inaintat T r i b u n a l u l u i S a t u M a r e. La 19 iunie 2006 apelanta depune o cerere de amanare a cauzei in vederea angajarii de aparator in sustinerea apelului. Pentru termenul din 2 octombrie 2006 nu se mai indeplineste procedura de citare cu apelanta, iar in incheierea de sedinta (fila 23), reprezentanta intimatei arata in fata instantei ca reprezentantii Cabinetului B. "V.&N." nu se mai prezinta in cauza, neavand mandat in acest sens si ca dupa cunostintele sale apelanta se afla in executarea unei pedepse privative de libertate in Australia . Desi se acorda un termen in cauza se dispune citarea apelantei tot de la adresa din S M,(...). La termenul din 30 octombrie 2006 se discuta cu unul din avocatii cabinetului, ce se afla intamplator in sala, se acorda termen si se dispune din nou citarea apelantei la aceeasi adresa. Cabinetul raspunde la 17 noiembrie 2006 (fila 30), ca nu o reprezinta pe apelanta, iar pentru termenul de 27 noiembrie 2006 este lipsa de procedura cu apelanta. In continuare se mai acorda termene la care apelanta este citata la aceeasi adresa, se recalifica calea de atac, desi procedura nu era legal indeplinita cu apelanta (fila 36), se invoca lipsa calitatii de reprezentat la biroului avocatial citandu-se apelanta la aceeasi adresa, desi in dosar exista necontestata adresa de domiciliu a apelantei la care tribunalul putea sa indeplineasca procedura de citare in perioada in care a acordat termene si a dispus citarea de la o adresa de la care era evident ca apelanta nu poate fi gasita. Intr-un final apelul a fost respins, considerandu-se ca el a fost declarat de Cabinetul B. "V.&N." in lipsa unui mandat al partii. Solutia este gresita deoarece potrivit art. 69 al. 2 Cod procedura civila, avocatul care a asistat pe o parte la judecarea pricinii, chiar fara mandat, poate face orice acte pentru pastrarea drepturilor supuse unui termen si care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp. El poate sa exercite, de asemenea, orice cale de atac impotriva hotararii date. Potrivit acestui text legal, exceptia lipsei de calitate de reprezentat a fost gresit solutionata, iar apelanta a fost nelegal citata, impunandu-se citarea ei de la domiciliul din Australia din momentul in care a fost clar instantei de apel ca domiciliul ales procedural nu mai este actual. De asemenea, hotararea nu a fost comunicata apelantei, astfel incat nu se pune problema tardivitatii declararii apelului . Pentru motivele invocate va fi respinsa si exceptia invocata de intimata in ceea ce priveste nulitatea recursului . Fata de cele mentionate, instanta urmeaza sa admita recursul in temeiul art. 304 pct. 5 combinat cu art. 312 al. 1-5 Cod procedura civila, sa caseze decizia si sa retrimita cauza la T r i b u n a l u l S a t u M a r e, in apel, urmand ca la rejudecare sa fie avute in vedere toate cheltuielile ocazionate cu prezentul proces. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E: Admite ca fondat recursul civil declarat de recurenta parata O. N. B., domiciliata in S M,(...)/A, judetul S M, in contradictoriu cu intimata reclamanta E. E., domiciliata in S M,(...), judetul S M, impotriva deciziei civile nr. 93/A din 18 aprilie 2007 pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, pe care o caseaza cu trimitere pentru o noua judecare la T r i b u n a l u l S a t u M a r e, tinand seama de considerentele prezentei decizii. Cheltuielile de judecata si onorariul vor fi avute in vedere la rejudecarea cauzei. Pronuntata in sedinta publica de azi, 30 ianuarie 2008. PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR GREFIER (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) - judecator fond - N. U. - judecatori apel - G. Melita B. E. - redactat decizie - judecator E. D. -07.02.2008 - dactilografiat - grefier B. E. - 07.02.2008-2 ex.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 169 R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 706 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 111/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 858/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 2/R/CC/2010 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea DEC.NR.112/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1716/R - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com