Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 138/2008-R

Civil - anulare act
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 30-01-2008

Discutii similare pe forum

Noul cod civil sau vechiul cod civil ? - scris de veronica12 - 8 raspunsuri
Ce se poate face dac? Ón urma cererii de Óndreptare a erorilor materiale (Ón temeiul art. 281) dintr-o sentin?? civil? se admite doar Ón parte cererea ?i se rectific? doar erorile cu privire la date ?i nume, iar erorile cu sus?inerea p?r?ilor se respinge (pe motiv c? nu se circumscriu disp. Art.224) ? Se mai men?ioneaz? c? judecarea a avut loc cu citarea p?r?ilor. Eu nu am fost citat? sau Ón?tiin?at?.
Civil - scris de oktavia - 2 raspunsuri
am si eu proiblema Poate ma puteti ajuta Sunt studenta in anul I si civilul imi cam da batai de cap Am o speta la capitolul-obiectul si cauza actului juridic, care nu stiu exact cum sa o tratez... Prin contract autentic de v-c, A instraineaza catre B o casa. La momentul predarii spatiului B constata ca lipsesc din imobil becurile, prizele, si statuile de la intrare. El vine la mine ca avocat si imi cere sfatul, aratand ca in contract nu s-a prevazut nimic despre bunurile luate de ca...
Civil sau nu? - scris de hanibal - 0 raspunsuri
exista o decizie a Curtii Supreme care sa spuna care-i caracterul ( civil sau comercial) unei actiuni posesorii dintre doi comercianti? Am auzit tot felul de argumente pentru si contra fiecarei variante, dar as vrea sa aflu ce zic aia care-s platiti sa stie cum e...
E civil sau nu? - scris de alexx77 - 1 raspunsuri
Litigiu privind functionarii publici statutari(litigiu de munca).La al 3-lea termen instanta se trezeste si constata ca e contencios administrativ si iti pune in vedere sa timbrezi pana la urmatorul termen.Personal mi se pare o bazaconie....E a 2-a oara cand mi se intampla! Uneori imi doresc sa arunc cu geanta in ei si pe care il loveste primul sa ii plesneasca capul si sa-i zboare creierii pe ceilalti!
Cod civil - scris de georgeang - 2 raspunsuri
Am cumparat o casa in 1983 si conform art.30 din L.58/1974 terenul a trecut in proprietatea statului. Primaria mun. Ploiesti mi-a raspuns ca nu este ea proprietarul terenului ci mun. Ploiesti. intrebare: ce entitate administrativ teritoriala este proprietarul terenului si conform carei legi?
R O M A N I A | |
|CURTEA DE A P E L  O R A D E |
|A               |
|- Sectia civila mixta -    |
|completul II recurs      |
|         |
            DECIZIA CIVILA NR. 138/2008-R
        Sedinta publica din data de 30 ianuarie 2008
|Presedinte : |(...) (...)      |- judecator  |
|       |(...) (...)      |- judecator  |
|       |(...) (...)      |- judecator  |
|       |(...) (...)      |- grefier   |
       Pe rol fiind pronuntarea recursului civil  declarat  de
recurenta parata O. N. B., domiciliata in S M,(...)/A, judetul S M, in
contradictoriu cu intimata reclamanta E. E., domiciliata in S M,(...),
judetul S M, impotriva deciziei civile nr. 93/A din 18 aprilie 2007
pronuntata de T r i b u n a l u l  S a t u  M a r e in dosar nr(...),
prin care a fost mentinuta sentinta civila nr. 914 din 24 februarie 2006
pronuntata de J u d e c a t o r i a  S a t u  M a r e in dosar nr.
735/2004, avand ca obiect: anulare act.
      La apelul nominal facut in cauza nu se prezinta nimeni.
      Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei, dupa care:
      Se constata ca fondul cauzei a fost dezbatut in sedinta publica
din data de 23 ianuarie 2008, data la care partile prezente au pus
concluzii in recurs, concluzii consemnate in incheierea de sedinta de la
acea data, incheiere care face parte integranta din prezenta hotarare si
cand in vederea deliberarii s-a amanat pronuntarea acesteia pentru data de
30 ianuarie 2008.
                CURTEA DE APEL
                 DELIBERAND:
      Asupra recursului civil de fata, instanta constata urmatoarele:
      Prin Sentinta civila nr. 914 din 24 februarie 2006 pronuntata
de J u d e c a t o r i a  S a t u  M a r e in dosar nr. 7351/2004, s-a
respins exceptia lipsei interesului juridic invocata de parata si s-a admis
actiunea reclamantei E. E. impotriva paratei O. N. B. si in consecinta s-a
constatat simulatia contractului de imprumut si vanzare-cumparare incheiat
sub conditia suspensiva a nerestituirii pretului, autentificat sub nr.
283/1999 de catre Biroul Notarului Public D. J. D. incheiat  intre
reclamanta si defunctul E. H., constatand nulitatea absoluta a contractului
simulat pentru cauza ilicita si imorala si ca o consecinta a nulitatii
contractului, radierea din CF nr. 1515 S M a tuturor inscrierilor efectuate
in baza contractului nul.
      S-a constatat nulitatea din actul secret - contract de imprumut
- a clauzei referitoare la dobanda de 3000 dolari/luna.
      Au fost avute in vedere si dispozitiile art. 274 Cod procedura
civila.
      Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut
ca potrivit contractului de imprumut si vanzare-cumparare incheiat sub
conditia suspensiva a nerestituirii pretului autentificat sub nr. 283/1999,
reclamanta a imprumutat de la defunctul E. H. suma de 58.000 dolari USA,
suma pe care se obliga sa o restituie pana la data de 12.08.1999, cu un
termen de gratie de 3 luni, respectiv pana la data de 12.11.1999. Conform
certificatului de mostenitor nr. 122/2003 parata este succesor universal al
defunctului E. H., situatie atestata si de coala de CF 1515 S M, conditie
care permite aplicarea art. 1175 Cod civil.
      Conform contractului de imprumut sub semnatura privata incheiat
la data de 13.02.1999 intre aceleasi parti s-a acordat un imprumut
reclamantei de 40.000 dolari USA, asupra careia imprumutatorul defunctul E.
H. a stabilit o dobanda de 3000 dolari USA/luna.
      Astfel cum rezulta din interogatoriul paratei, sotul acesteia a
permis reclamantei sa locuiasca in imobil nestingherit pana la data
introducerii prezentei actiuni, intrucat in anul 2000 a fost pornita
actiunea de evacuare, dar sotul ei a decedat intre timp.
      Nefiind recunoscuta semnatura de pe contractul de imprumut sub
semnatura privata s-a dispus efectuarea unei expertize grafologice, care
releva faptul ca ambele contracte - atat cel public, cat si cel sub
semnatura privata - au fost semnate de catre defunct.
       Din cele doua contracte se deduce ca actul secret este
concomitent cu actul public, intrucat ambele cuprind aceleasi sume de
58.000 dolari, doar ca in actul secret s-a stabilit cuantumul real al
imprumutului, respectiv 40.000 dolari USA, restul de 18.000 dolari fiind
dobanda pe 6 luni.
       Potrivit dispozitiilor art.  1182  Cod  civil,  inscrisul
dobandeste data certa din ziua mortii. Imprumutul fiind contractat la
12.02.1999, cand nu era stabilita o dobanda legala, partile puteau stabili
conventional o dobanda de 5 % in aplicarea dispozitiilor art. 1589 Cod
civil.
      Potrivit actelor de transfer bancar depuse la dosar reclamanta
face dovada restituirii din imprumut, sume trimise prin fiica paratei - E.
B..
      Contractul real este contractul de imprumut pentru suma de
40.000 dolari USA, suma din care s-a restituit o parte si asupra careia
defunctul E. H. a stabilit o dobanda de 3000 dolari/luna, ori obligatia
data in cauza sau formulata pe o cauza nelicita nu poate avea nici un
efect, iar conform dispozitiilor art. 968 Cod civil cauza este nelicita
cand este prohibita de legi sau este contrara bunelor moravuri si de ordine
publica.
      Contractul de vanzare-cumparare autentic este un act simulat,
ascunzand un contract de imprumut cu dobanda incheiat in scop de camatarie
intre aceleasi parti contractante, la o data concomitenta, respectiv la
12.02.1999.
       Impotriva hotararii de mai sus, a declarat apel  parata
solicitand instantei admiterea apelului si schimbarea in intregime a
sentintei instantei de fond in sensul respingerii actiunii.
      Prin decizia civila nr. 93/Ap din 18 aprilie 2007 pronuntata
de T r i b u n a l u l  S a t u  M a r e s-a admis exceptia lipsei
calitatii de reprezentat al apelantei.
      S-a respins apelul declarat de Cabinete Asociate de Avocati "V.-
N." pentru parata O. N. B., impotriva sentintei civile nr. 914/2006
pronuntata de J u d e c a t o r i a  S a t u  M a r e in dosar nr.
7351/2004 privind pe intimata E. E. .
      Nu au fost acordate cheltuieli de judecata.
      Pentru a pronunta in acest mod, instanta de apel a avut in
vedere urmatoarele considerente:
      Apelanta este succesoarea universala a defunctului E. H., in
acest caz fiind aplicabile prevederile art. 1175 Cod civil conform caruia
actul secret care modifica actul public are  efecte  intre  partile
contractante si succesorii sai universali, reclamanta in aceste conditii
nefiind un tert, fata de contractele invocate in cauza.
      Contractul de vanzare-cumparare atacat este un act simulat,
intrucat ascunde un contract de imprumut cu dobanda incheiat in scop de
camatarie, asa cum rezulta din actul secret, care s-a incheiat intre
aceleasi parti contractante, concomitent cu actul public, tot la data de
12.02.1999.
      T. contractului autentic a rezultat si din faptul ca intimata
locuieste in imobil.
      In ce priveste nulitatea clauzei referitoare la dobanda se
invoca legea din 19.02.1879, lege care si astazi este in vigoare nefiind
abrogata.
      In ce priveste art. 1182 Cod civil s-a aratat ca apelanta nu
este un tert, ci un succesor in drepturi al celui de la care emana
inscrisul sub semnatura privata si in aceste conditii nu sunt aplicabile
prevederile art. 1182 Cod civil.
      In drept s-au invocat dispozitiile art. 115-118 Cod procedura
civila.
      In sedinta publica din 22.01.2007 reprezentanta intimatei a
invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant in promovarea caii de
atac, invocand in sustinerea exceptiei adresa depusa la dosarul cauzei din
care rezulta ca nu a exista un contract de asistenta juridica incheiat si
nici imputernicire pentru declararea caii de atac, aceasta fiind declarata
de o persoana fara calitate.
      Instanta, analizand exceptia invocata in baza art. 137 Cod
procedura civila, cu prioritate anterior analizarii motivelor de apel, s-a
constatat ca aceasta este intemeiata, retinand ca promovarea caii de atac s-
a facut de catre o persoana fara calitate procesuala, din  probele
administrate rezultand ca apelanta nu a incheiat un contract de asistenta
juridica cu avocatul care a promovat apelul.
      In cauza nefiind indeplinite conditiile prevazute de art. 302
indice 1 Cod procedura civila, respectiv lipsind semnatura de pe actul
procedural prin care s-a promovat calea de atac, instanta  admitand
exceptia, a respins apelul declarat de catre o persoana fara calitate
procesuala.
      In acest sens s-a retinut ca s-a pronuntat  si I.C.C.J. -
Sectia comerciala, Decizia civila nr. 2258 din 31.03.2005.
       Impotriva deciziei apelanta a declarat recurs, solicitand
casarea acesteia si retrimiterea cauzei la tribunal pentru solutionarea
apelului.
      Prin concluzii, intimata a solicitat respingerea recursului,
respectiv constatarea nulitatii acesteia .
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca
decizia instantei de apel este nelegala.
      Reclamanta E. E. a formulat o actiune inregistrata la J u d e
c a t o r i a  S a t u  M a r e impotriva paratei  O. N. B., indicand
domiciliul paratei ca fiind in Australia. Parata a fost chemata in judecata
in calitate de legatara universala a defunctului E. H.,  cu  care
reclamanta a ajut raporturi juridice.
      La 1 octombrie 2004 (fila 14) recurenta isi indica domiciliul
ales procedural in S M,(...)/10,  adresa ce apare  si in intampinarea
depusa la 1 noiembrie 2004 ( fila 22) .
      Ulterior, in cauza se prezinta pentru  parata O. N. B.,
Cabinetul de Avocatura "V. & N.", fara sa se indice  o alta adresa  de
citare pana la 14 martie 2005 cand se indica(...).
      In dispozitivul sentintei civile nr. 914/24 februarie 2006,
este indicat domiciliul paratei ca fiind in Australia, fila de comunicare
insa (fila 115), dovedind comunicarea sentintei la Cabinetul B. "V.&N.".
      In termen legal Cabinetul B. "V.&N." a declarat apel, pe care
il inregistreaza la J u d e c a t o r i a  S a t u  M a r e, dosarul
fiind inaintat  T r i b u n a l u l u i  S a t u  M a r e.
      La 19 iunie 2006 apelanta depune o cerere de amanare a cauzei
in vederea angajarii de aparator in sustinerea apelului.
      Pentru termenul din 2 octombrie 2006 nu se mai indeplineste
procedura de citare cu apelanta, iar in incheierea de sedinta (fila 23),
reprezentanta intimatei arata in fata  instantei  ca  reprezentantii
Cabinetului B. "V.&N." nu se mai prezinta in cauza, neavand mandat in acest
sens si ca dupa cunostintele sale apelanta se afla in executarea unei
pedepse privative de libertate in Australia .
      Desi se acorda un termen in cauza se dispune citarea apelantei
tot de la adresa din S M,(...). La termenul din 30 octombrie 2006  se
discuta cu unul din avocatii  cabinetului, ce se afla intamplator in
sala, se acorda termen si se dispune din nou citarea apelantei la aceeasi
adresa.
      Cabinetul raspunde la 17 noiembrie 2006 (fila 30),  ca nu o
reprezinta pe apelanta, iar pentru termenul de 27 noiembrie 2006 este
lipsa de procedura cu apelanta.
      In continuare se mai acorda termene la care apelanta este
citata la aceeasi adresa, se recalifica calea de atac, desi procedura nu
era legal indeplinita cu apelanta (fila 36), se invoca lipsa calitatii de
reprezentat la biroului avocatial citandu-se apelanta la aceeasi adresa,
desi in dosar exista necontestata adresa de domiciliu a apelantei  la care
tribunalul putea sa indeplineasca procedura de citare in perioada in care
a acordat termene si a dispus citarea de la o adresa de la care era evident
ca apelanta nu poate fi gasita.
      Intr-un final apelul a fost respins, considerandu-se ca el a
fost declarat de Cabinetul B. "V.&N." in lipsa unui mandat al partii.
      Solutia este gresita deoarece potrivit art. 69 al. 2 Cod
procedura civila, avocatul care a asistat pe o  parte la judecarea
pricinii, chiar fara mandat, poate face orice acte pentru pastrarea
drepturilor supuse unui termen si care s-ar pierde prin neexercitarea lor
la timp. El poate sa exercite, de asemenea, orice cale de atac impotriva
hotararii date.
      Potrivit acestui text legal, exceptia lipsei de calitate de
reprezentat a fost gresit solutionata, iar apelanta a fost nelegal citata,
impunandu-se citarea ei de la domiciliul din Australia din momentul  in
care a fost clar instantei de apel ca domiciliul ales procedural nu mai
este actual.
      De asemenea, hotararea nu a fost comunicata apelantei, astfel
incat nu se pune problema tardivitatii declararii apelului .
      Pentru motivele invocate va fi respinsa si exceptia invocata
de intimata in ceea ce priveste nulitatea recursului .
      Fata de cele mentionate, instanta urmeaza sa admita recursul
in temeiul art. 304 pct. 5 combinat cu art. 312 al. 1-5 Cod procedura
civila, sa caseze decizia si sa retrimita cauza la T r i b u n a l u l
S a t u  M a r e, in apel, urmand ca la rejudecare sa fie avute in vedere
toate cheltuielile ocazionate cu prezentul proces.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                 D E C I D E:
      Admite ca fondat recursul civil declarat de recurenta parata
O. N. B., domiciliata in S M,(...)/A, judetul S M, in contradictoriu cu
intimata reclamanta E. E., domiciliata in S M,(...), judetul S M, impotriva
deciziei civile nr. 93/A din 18 aprilie 2007 pronuntata de T r i b u n a l
u l  S a t u  M a r e, pe care o caseaza cu trimitere pentru o noua
judecare la T r i b u n a l u l  S a t u  M a r e, tinand seama de
considerentele prezentei decizii.
      Cheltuielile de judecata si onorariul vor fi avute in vedere la
rejudecarea cauzei.
      Pronuntata in sedinta publica de azi, 30 ianuarie 2008.
      PRESEDINTE          JUDECATOR         JUDECATOR
 GREFIER
   (...) (...)     (...) (...)     (...) (...)   (...) (...)


  - judecator fond - N. U.
  - judecatori apel - G. Melita
                      B. E.
  - redactat decizie - judecator E. D. -07.02.2008
  - dactilografiat - grefier B. E. - 07.02.2008-2 ex.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 148 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1485/R - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 2240/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1235/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 214/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 51 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1979/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013