Siteul Avocatura.com foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES [X]
Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 60/ca

Contencios administrativ si fiscal - Investire cu formula executorie
Instanta: CA CONSTANTA
Faza: Recurs
Data: 30-01-2008

Discutii similare pe forum

Investire cu formula executorie - contencios - scris de lex68 - 3 raspunsuri
O decizie a unei curti de apel data in contencios,irevocabila mai trebuie investita cu formula executorie?Daca da cine o investeste?Instanta de executare,adica tribunalul ( ca prima instanta sesizata in speta)?
Investire cu formula executorie sau nu? - scris de lucianlaw - 2 raspunsuri
Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in materia contenciosului administrativ sub imperiul prevederilor Legii nr. 29/1990 si a Legii nr. 554/2004, inainte de a fi puse in executare (fiind titluri executorii) de partea care a fost obligata prin hotarare se investesc cu formula executorie potrivit prevederilor C. pr. civ.? In sarcina cui revine aceasta obligatie? a celui care a pierdut procesul sau a celui care a castigat? Este corect daca punerea in exe...
Investire cu formula executorie - ce fac cu ea? - scris de tantza - 10 raspunsuri
Dupa ce am primit incheierea de la instanta prin care mi s-a admis cererea de investire cu formula executorie merg direct la executor?
Investire cu formula executorie - scris de juristmarius - 21 raspunsuri
Potrivit art.374 alin.1 c.p.civila nici o hotarare judecatoreasca nu se poate executa daca nu este investita cu formula executorie prev. art. 269 alin 1, afara de inch. executorii ,de hotararile executori provizorii si de alte hotarari prevazute de lege ,care se executa fara formula exec., iar in conform cu alin. 2 al aceluiasi articol , investirea hotararii cu formula executorie se face de prima instanta de obicei fara citarea partilor. SPETA:Am o sentinta definitiva irevocabila si au investi...
Investire cu formula executorie a BO? - scris de monicve - 9 raspunsuri
am auzit ca se investesc si BO ?......e true? :-|
R O M A N I A CURTEA DE A P E L C O N S T A N T A SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR.60/CA Sedinta publica din data de 30 ianuarie 2008 Completul compus din: Presedinte - (...) (...) (...) Judecator - (...) (...) Judecator - (...) (...) (...) Grefier: (...) (...) Pe rol solutionarea recursului in contencios administrativ formulat de recurentii petenti N. F. - domiciliata in C, bd. (...) nr.141, (...) .A, .8, judet C si D. O. - domiciliat in C, bd. (...) nr.57, (...) .A, .5, judet C, ambii cu domiciliul ales la Cabinet avocat U. D. H., cu sediul in B,(...), (...) .1, .40, sector 3, impotriva Incheierii de sedinta nr.35 din 01 noiembrie 2007 pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a in dosarul nr(...), intimat fiind CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR, cu sediul in B, Calea G. nr.202, avand ca obiect investire cu formula executorie. La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor. Procedura de citare este legal indeplinita, cu respectarea dispozitiilor art. 87 si urmatoarele Cod procedura civila. S-a facut referatul cauzei in care grefierul de sedinta invedereaza instantei ca recursul este motivat, timbrat taxa judiciara de timbru in cuantum de cu 4 lei, conform chitantei nr.D.(...)/16.01.2008 si cu 0,15 lei timbru judiciar. S-a solicitat judecata cauzei si in lipsa partilor. Curtea, constata ca nu sunt motive de amanare, apreciaza dosarul in stare de judecata si ramane in pronuntare, luand act ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa conform art. 242 alin.2 cod procedura civila. C U R T E A Asupra recursului c o m e r c i a l d e fata. Din actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele: Prin incheierea nr.35/1.11.2007 pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a a fost respinsa ca lipsita de interes cererea de investire cu formula executorie a sentintei civile nr.373/CA/2007 a T r i b u n a l u l u i C o n s t a n t a, cerere formulata de reclamantii N. (...) si D. O.. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca prin sentinta civila nr.373/CA/29.03.2007 pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a in dosarul nr(...) a fost admisa actiunea reclamantilor N. F. si D. O. si s-a dispus anularea Ordinului nr.4906/2006 emis de parata CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR. Din referatul grefierului arhivar rezulta ca la data de 29.05.2007 a fost inregistrat recursul formulat de parata impotriva sentintei civile nr.373/CA/2007, iar prin decizia civila nr.364/CA/13.09.2007 a Curtii de A P E L C O N S T A N T A a fost respins recursul. Aceste hotarari au fost pronuntate de instantele de contencios administrativ in temeiul Legii nr. 554/2004. Potrivit art.374 alin.1 Cod procedura civila " Hotararea sau alt titlu se executa numai daca sunt investite cu formula executorie prevazuta in art. 269 alin. 1 afara de incheierile executorii, de hotararile executorii provizoriu si de alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege, care se executa fara formula executorie", iar conform art.376 alin.1 Cod procedura civila "Se investesc cu formula executorie prevazuta de art. 269 alin. 1 hotararile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile...". Potrivit art. 22 din Legea nr. 554/2004 in forma anterioara modificarii prin Legea nr. 262/2007 avea urmatorul continut "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile, prin care s-au admis actiunile formulate potrivit dispozitiilor prezentei legi, constituie titluri executorii". In prezent, ca urmare a modificarii acestui articol prin legea nr.262/2007, se prevad urmatoarele "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-au respins actiunile formulate potrivit dispozitiilor prezentei legi si s-au acordat cheltuieli de judecata se investesc cu formula executorie si se executa silit, potrivit dreptului comun" Din interpretarea acestui text, rezulta ca numai hotararile prin care s-au respins actiunile formulate in temeiul legii contenciosului administrativ se investesc cu formula executorie pe cand, "per a contrario", hotararile prin care au fost admise actiunile in contencios administrativ constituie titluri executorii, nemaifiind necesara investirea cu formula executorie conform art. 3741 C.pr.civ. ("inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie"). Intrucat prin sentinta nr.373/2007 instanta a admis cererea reclamantilor, cererea privind investirea cu formula executorie este lipsita de interes (sentinta putand fi pusa in executare fara investirea cu formula executorie). Impotriva incheierii mentionate au declarat recurs reclamantii care au invocat disp. art.304 pct.9 si art.404/1 Cod de procedura civila. Au sustinut recurentii ca aprecierea instantei de fond privind lipsa de interes este eronata deoarece hotararea a carei investire cu formula executorie se solicita a fost pronuntata in temeiul Legii nr.9/1998 si nu in temeiul Legii nr.554/2004. Faptul ca actiunea a fost solutionata de catre instanta de contencios administrativ s-a datorat disp. art.7 alin.4 din Legea nr.9/1998 care fac trimitere la aceasta instanta, fara insa a impune si aplicarea Legii nr.554/2004. Analizand incheierea recurata sub aspectul motivelor invocate, Curtea constata ca recursul este nefondat. Astfel, prin sentinta civila nr.373/CA/2007 pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a, pentru care reclamantii au solicitat investirea cu formula executorie, s-a dispus anularea Ordinului nr.4906/2006 emis de Seful Cancelariei Primului Ministru si obligarea paratului sa emita un nou ordin de validare cu reactualizarea sumei stabilite prin Hotararea nr.693/2001 a Comisiei Judetene C. Hotararea judecatoreasca a fost pronuntata de catre instanta de contencios administrativ in conformitate cu art.7 alin.4 din Legea nr.9/1998, asa incat, cum corect a retinut si prima instanta, punerea ei in executare este guvernata de Legea nr.554/2004. Faptul ca solutionarea unei astfel de cauze a fost data in competenta instantei de contencios administrativ face ca judecata sa se desfasoare dupa normele de procedura ale contenciosului administrativ, iar hotararea pronuntata sa fie supusa acelorasi norme. Nu se poate sustine ca hotararea a fost pronuntata doar in temeiul Legii nr.9/1998. Aceasta lege cuprinde atat norme de drept material, care reglementeaza dreptul cetatenilor romani la compensatii pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la C la 7 septembrie 1940, cat si norme de drept procesual care, in cauza, se completeaza cu cele cuprinse in Legea contenciosului administrativ. Prin urmare, trimiterea la instanta de contencios administrativ determina in mod automat aplicarea normelor de procedura cuprinse in Legea nr.554/2004, nu numai in cursul judecatii dar si, ulterior, in faza de executare. Se retine, de asemenea, ca legea procesuala civila impune procedura de investire cu formula executorie pentru ca hotararile judecatoresti sau alte inscrisuri sa devina titluri executorii, aceasta fiind o conditie obligatorie pentru inceperea executarii silite, ori, art 374/1 Cod de procedura civila prevede ca "Inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie." Fata de cele retinute, avand in vedere ca hotararea judecatoreasca prezentata constituie titlu executoriu de la lege, dat fiind faptul ca la momentul pronuntarii ei art.22 din Legea nr.554/2004 ii recunostea un astfel de caracter, Curtea apreciaza ca reclamantii nu justifica un interes legitim in formularea cererii de investire cu formula executorie. Pentru considerentele expuse, apreciind ca motivele invocate de recurenti sunt nefondate, urmeaza a respinge recursul ca atare, in baza art.312 alin.1 Cod de procedura civila. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII D E C I D E Respinge ca nefondat recursul in contencios administrativ formulat de recurentii reclamanti N. F. - domiciliata in C, bd. (...) nr.141, (...) .A, .8, judet C si D. O. - domiciliat in C, bd. (...) nr.57, (...) .A, .5, judet C, ambii cu domiciliul ales la Cabinet avocat U. D. H., cu sediul in B,(...), (...) .1, .40, sector 3, impotriva Incheierii de sedinta nr.35 din 01 noiembrie 2007 pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a in dosarul nr(...). Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 30 ianuarie 2008. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...) (...) |(...) (...) |(...) (...) (...) | | |Grefier, | | | |(...) (...) | | jud. fond: L. T. red. dec.jud. F. 2 ex/12.02.2008

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 1055 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 368 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 738 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 81 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 283/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 163 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 923 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013