Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 60/ca

Contencios administrativ si fiscal - Investire cu formula executorie
Instanta: CA CONSTANTA
Faza: Recurs
Data: 30-01-2008

Discutii similare pe forum

Investire cu formula executorie - contencios - scris de lex68 - 3 raspunsuri
O decizie a unei curti de apel data in contencios,irevocabila mai trebuie investita cu formula executorie?Daca da cine o investeste?Instanta de executare,adica tribunalul ( ca prima instanta sesizata in speta)?
Investire cu formula executorie sau nu? - scris de lucianlaw - 2 raspunsuri
Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in materia contenciosului administrativ sub imperiul prevederilor Legii nr. 29/1990 si a Legii nr. 554/2004, inainte de a fi puse in executare (fiind titluri executorii) de partea care a fost obligata prin hotarare se investesc cu formula executorie potrivit prevederilor C. pr. civ.? In sarcina cui revine aceasta obligatie? a celui care a pierdut procesul sau a celui care a castigat? Este corect daca punerea in exe...
Investire cu formula executorie - ce fac cu ea? - scris de tantza - 10 raspunsuri
Dupa ce am primit incheierea de la instanta prin care mi s-a admis cererea de investire cu formula executorie merg direct la executor?
Investire cu formula executorie - scris de juristmarius - 21 raspunsuri
Potrivit art.374 alin.1 c.p.civila nici o hotarare judecatoreasca nu se poate executa daca nu este investita cu formula executorie prev. art. 269 alin 1, afara de inch. executorii ,de hotararile executori provizorii si de alte hotarari prevazute de lege ,care se executa fara formula exec., iar in conform cu alin. 2 al aceluiasi articol , investirea hotararii cu formula executorie se face de prima instanta de obicei fara citarea partilor. SPETA:Am o sentinta definitiva irevocabila si au investi...
Investire cu formula executorie a BO? - scris de monicve - 9 raspunsuri
am auzit ca se investesc si BO ?......e true? :-|
                R O M A N I A
          CURTEA DE A P E L  C O N S T A N T A
         SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA,
           CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
              DECIZIA CIVILA NR.60/CA
        Sedinta publica din data de 30 ianuarie 2008
              Completul compus din:
            Presedinte - (...) (...) (...)
              Judecator - (...) (...)
            Judecator - (...) (...) (...)
              Grefier: (...) (...)
   Pe rol solutionarea recursului in contencios administrativ formulat de
recurentii petenti N. F. - domiciliata in C, bd. (...) nr.141, (...)  .A,
.8, judet C si D. O. - domiciliat in C, bd. (...) nr.57, (...)  .A,  .5,
judet C, ambii cu domiciliul ales la Cabinet avocat U. D. H., cu sediul in
B,(...), (...) .1, .40, sector 3, impotriva Incheierii de sedinta nr.35
din 01 noiembrie 2007 pronuntata de T r i b u n a l u l  C o n s t a n t
a in dosarul nr(...), intimat fiind CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU  -
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR, cu sediul in B,
Calea G. nr.202, avand ca obiect investire cu formula executorie.
   La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.
   Procedura de citare  este  legal  indeplinita,  cu  respectarea
dispozitiilor art. 87 si urmatoarele Cod procedura civila.
   S-a facut referatul cauzei in care grefierul de sedinta invedereaza
instantei ca recursul este motivat, timbrat taxa judiciara de timbru in
cuantum de cu 4 lei, conform chitantei nr.D.(...)/16.01.2008 si cu 0,15 lei
timbru judiciar. S-a solicitat judecata cauzei si in lipsa partilor.
   Curtea, constata ca nu sunt motive de amanare, apreciaza dosarul in
stare de judecata si ramane in pronuntare, luand act ca s-a solicitat
judecarea cauzei in lipsa conform art. 242 alin.2 cod procedura civila.

                 C U R T E A
     Asupra recursului c o m e r c i a l  d e fata.
     Din actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
     Prin incheierea nr.35/1.11.2007 pronuntata de T r i b u n a l u l
 C o n s t a n t a a fost respinsa ca lipsita de interes cererea de
investire cu formula executorie a sentintei civile nr.373/CA/2007 a T r i
b u n a l u l u i  C o n s t a n t a, cerere formulata de reclamantii N.
(...) si D. O..
     Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca
prin sentinta civila nr.373/CA/29.03.2007 pronuntata de T r i b u n a l u
l  C o n s t a n t a in dosarul nr(...) a fost admisa actiunea
reclamantilor N. F. si D. O. si s-a dispus anularea Ordinului nr.4906/2006
emis de parata CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
RESTITUIREA PROPRIETATILOR.
     Din referatul grefierului arhivar rezulta ca la data de 29.05.2007
a fost inregistrat recursul formulat de parata impotriva sentintei civile
nr.373/CA/2007, iar prin decizia civila nr.364/CA/13.09.2007 a Curtii de  A
P E L  C O N S T A N T A a fost respins recursul.
   Aceste hotarari au fost pronuntate de instantele de contencios
administrativ in temeiul Legii nr. 554/2004.
   Potrivit art.374 alin.1 Cod procedura civila " Hotararea sau alt
titlu se executa numai daca sunt investite cu formula executorie prevazuta
in art. 269 alin. 1 afara de incheierile executorii, de hotararile
executorii provizoriu si de alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege,
care se executa fara formula executorie", iar conform art.376 alin.1 Cod
procedura civila "Se investesc cu formula executorie prevazuta de art. 269
alin. 1 hotararile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile...".
    Potrivit art. 22 din Legea nr. 554/2004 in forma  anterioara
modificarii prin Legea nr. 262/2007 avea urmatorul continut "Hotararile
judecatoresti definitive si irevocabile, prin care s-au admis actiunile
formulate potrivit dispozitiilor prezentei  legi,  constituie  titluri
executorii". In prezent, ca urmare a modificarii acestui articol prin legea
nr.262/2007, se prevad urmatoarele "Hotararile judecatoresti definitive si
irevocabile prin  care  s-au  respins  actiunile  formulate  potrivit
dispozitiilor prezentei legi si s-au acordat cheltuieli de judecata se
investesc cu formula executorie si se executa silit, potrivit dreptului
comun"
   Din interpretarea acestui text, rezulta ca numai hotararile prin care
   s-au respins actiunile formulate in temeiul legii contenciosului
administrativ se investesc cu formula executorie pe  cand,  "per  a
contrario", hotararile prin care au fost admise actiunile in contencios
administrativ constituie titluri executorii, nemaifiind necesara investirea
cu formula executorie conform art. 3741 C.pr.civ. ("inscrisurile carora
legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare
fara investirea cu formula executorie").
    Intrucat prin sentinta nr.373/2007 instanta  a  admis  cererea
reclamantilor,  cererea privind investirea cu formula executorie este
lipsita de interes (sentinta putand fi pusa in executare fara investirea cu
formula executorie).
     Impotriva incheierii mentionate au declarat recurs reclamantii
care au invocat disp. art.304 pct.9 si art.404/1 Cod de procedura civila.
     Au sustinut recurentii ca aprecierea instantei de fond privind
lipsa de interes este eronata deoarece hotararea a carei investire cu
formula executorie se solicita a fost pronuntata in temeiul Legii nr.9/1998
si nu in temeiul Legii nr.554/2004. Faptul ca actiunea a fost solutionata
de catre instanta de contencios administrativ s-a datorat disp. art.7
alin.4 din Legea nr.9/1998 care fac trimitere la aceasta instanta, fara
insa a impune si aplicarea Legii nr.554/2004.
     Analizand incheierea recurata sub aspectul motivelor invocate,
Curtea constata ca recursul este nefondat.
     Astfel, prin sentinta civila nr.373/CA/2007 pronuntata de T r i
b u n a l u l  C o n s t a n t a, pentru care reclamantii au solicitat
investirea cu  formula  executorie,  s-a  dispus  anularea  Ordinului
nr.4906/2006 emis de Seful Cancelariei Primului Ministru si obligarea
paratului sa emita un nou ordin de validare cu reactualizarea sumei
stabilite prin Hotararea nr.693/2001 a Comisiei Judetene C.
     Hotararea judecatoreasca a fost pronuntata de catre instanta de
contencios administrativ in conformitate cu art.7 alin.4  din  Legea
nr.9/1998, asa incat, cum corect a retinut si prima instanta, punerea ei in
executare este guvernata de Legea nr.554/2004.
     Faptul ca solutionarea unei astfel de cauze  a fost data in
competenta instantei de contencios administrativ face ca judecata sa se
desfasoare dupa normele de procedura ale contenciosului administrativ, iar
hotararea pronuntata sa fie supusa acelorasi norme. Nu se poate sustine ca
hotararea a fost pronuntata doar in temeiul Legii nr.9/1998. Aceasta lege
cuprinde atat norme de drept material,  care  reglementeaza  dreptul
cetatenilor romani la compensatii pentru bunurile trecute in proprietatea
statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria,
semnat la C la 7 septembrie 1940, cat si norme de drept procesual care, in
cauza, se completeaza  cu  cele  cuprinse  in  Legea  contenciosului
administrativ.
     Prin urmare, trimiterea la instanta de contencios administrativ
determina in mod automat aplicarea normelor de procedura cuprinse in Legea
nr.554/2004, nu numai in cursul judecatii dar si, ulterior, in faza de
executare.
      Se retine, de asemenea, ca legea procesuala civila impune
procedura de investire cu formula executorie  pentru  ca  hotararile
judecatoresti sau alte inscrisuri sa devina titluri executorii, aceasta
fiind o conditie obligatorie pentru inceperea executarii silite, ori, art
374/1 Cod de procedura civila prevede ca "Inscrisurile carora legea le
recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara
investirea cu formula executorie."
      Fata de cele  retinute,  avand  in  vedere  ca  hotararea
judecatoreasca prezentata constituie titlu executoriu de la lege, dat
fiind faptul ca la momentul pronuntarii ei art.22 din Legea nr.554/2004 ii
recunostea un astfel de caracter, Curtea apreciaza ca reclamantii nu
justifica un interes legitim in formularea cererii de investire cu formula
executorie.
     Pentru considerentele expuse, apreciind ca motivele invocate de
recurenti sunt nefondate, urmeaza a respinge recursul ca atare, in baza
art.312 alin.1 Cod de procedura civila.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
                IN NUMELE LEGII
                 D E C I D E
   Respinge ca nefondat recursul in contencios administrativ formulat de
recurentii reclamanti N. F. - domiciliata in C, bd. (...) nr.141, (...)
.A, .8, judet C si D. O. - domiciliat in C, bd. (...) nr.57, (...)  .A,
.5, judet C, ambii cu domiciliul ales la Cabinet avocat U. D. H., cu sediul
in B,(...), (...) .1, .40, sector 3, impotriva Incheierii de sedinta
nr.35 din 01 noiembrie 2007 pronuntata de T r i b u n a l u l  C o n s t
a n t a in dosarul nr(...).
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica, astazi, 30 ianuarie 2008.
|Presedinte,      |Judecator,     |Judecator,         |
|(...) (...) (...)   |(...) (...)    |(...) (...) (...)     |
|            |Grefier,      |              |
|            |(...) (...)    |              |


jud. fond: L. T.
red. dec.jud. F.
2 ex/12.02.2008


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 207 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 533/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 377 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 1129 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 820 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 81/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 572 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013