Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 14

Comercial - contestatie la executare
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Fond
Data: 15-02-2008

Discutii similare pe forum

Contestatie la executare/contestatie in anulare - scris de aadynna - 6 raspunsuri
buna ziua! s-a inceput executarea silita, iar titlul executoriu este o sentinta civila despre care nu am stiut ca exista, nu am fost citata niciodata, inclusiv in sentinta este adresa gresita. pot formula contestatie in anulare daca nu am facut recurs si sa cer suspendarea executarii sau trebuie sa fac si contestatie in anulare si contestatie la executare? daca onorariul executorului mi se pare exagerat de mare ce pot face? multumesc pt raspunsuri
Suspendare executare - contestatie la executare - scris de aiurel - 2 raspunsuri
Intrebarea mea este urmatoarea: Mai are rost mentinerea pe rol a unei suspendari la executare si plata cautiunii atata timp cat executarea a avut loc, s-a incheiat procesul verbal de catre executor, iar acum exista pe rolul aceleiasi instante si o contestatie la executare? Este vorba de o granituire. Multumesc.
Contestatie la executare - scris de meri - 4 raspunsuri
Prin decizia nr..../2003, s-a dispus [u:amjmu8si]anularea formelor de executare [/u:amjmu8si]cu privire la un proces verbal de contraventie din 2002 emis de MF, pe motiv ca [u:amjmu8si]sanctiunea[/u:amjmu8si], constand in plata unei sume de bani s-a constatat de catre instanta ca fiind [u:amjmu8si]prescrisa.[/u:amjmu8si] In sept. 2006 primim din nou somatie de la MF pentru achitarea sumei stabilite prin proc-verbal din 2002. Am depus contestatie la executare pe motiv ca sanctiunea a fost con...
Contestatie la executare - scris de ist314 - 5 raspunsuri
Ce parere aveti despre urmatoarea situatie: - depasire viteza legala admisa cu un autovehicul - oprit de agentul de politie care ii aduce la cunostinta conducatorului auto ca afost depistat de aparatul radar - procesul-verbal nu este redactat la fata locului, agentul comunicandu-i conducatorului auto ca acesta se va trimite prin posta - dupa 3 saptamani ajunge procesul-verbal la destinatar, insa nu este preluat de acesta In martie, luna aceasta, serviciul financiar, cu ocazia unei "vizi...
Contestatie la executare - scris de luminel - 1 raspunsuri
Buna seara! Se porneste executarea silita pentru plata unei sume de bani.Debitorul face contestatie la executare pe motiv ca nu a fost somat, creditorul renunta la prima executare, ridica titlul executoriu, si face un alt dosar de executare. La termenul cand se va judeca contestatia, debitorul va invoca faptul ca actiunea de contestatie la executare a ramas fara obiect. Va putea fi obligat de catre contestator la plata cheltuielilor de judecata( taxa de timbru, onorariu de avocat?)
CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A V A COMERCIALA DOSAR Nr(...) Sedinta publica de la 15 februarie 2008 SENTINTA COMERCIALA Nr. 14 CURTEA D. DIN: Presedinte - (...) (...) Grefier - (...) (...) Pe rol solutionarea contestatiei la executare formulata de contestatoarea SC E. E. SRL in contradictoriu cu intimata AGENTIA DOMENIILOR STATULUI. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reprezentantul contestatoarei, avocat B. O. cu imputernicire avocatiala la dosar, reprezentantul intimatei, consilier juridic E. E. cu delegatie la dosar. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta care invedereaza Curtii ca s-au depus la dosar inscrisuri de catre intimata. Curtea constatand dosarul in stare de judecata acorda cuvantul pe contestatie. Reprezentantul contestatoarei solicita admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata, nu considera ca dosarul a ramas fara obiect si nu sunt aplicabile dispoz. art. 275 c.proc.civ. Reprezentantul intimatei solicita a se avea in vedere ca dosarul a ramas fara obiect si sunt aplicabile dispoz. art. 275 c.proc.civ. Solicita respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecata. C U R T E A Deliberand asupra contestatiei la executare: SC E. E. SRL B M a formulat contestatie la executare solicitand in contradictoriu cu AGENTIA DOMENIILOR STATULUI anularea formelor de executare indeplinite de aceasta si suspendarea executarii titlului executoriu comunicat prin adresa nr. 43705/14.11.2007. In motivarea contestatiei se arata ca la data de 25 octombrie 2000 intre AGENTIA DOMENIILOR STATULUI, in calitate de concedent si SC E. E. SRL in calitate de concesionar a intervenit contractul de concesiune nr.21, avand ca obiect exploatarea suprafetei de 2891 ha teren, pe o perioada de 49 ani, contra unei redevente reprezentand echivalentul in lei a 550 kg H. STAS 813/68/ha/anual. Drepturile stabilite prin contractul sus-mentionat nu au putut fi exercitate decat in parte, motiv pentru care a notificat concedentul cu adresa nr. 185/2001 pentru neindeplinirea obligatiilor asumate. In limita suprafetei efectiv exploatate corespunzator redeventei stabilite pe ha de teren concesionat si pus la dispozitie a achitat suma cuvenita in echivalent lei asa cum rezulta din ordinele de plata anexate si adresa nr. 70/26.03.2003. Prin sentinta nr. 610 din 13 septembrie 2001 definitiva si irevocabila pronuntata de T r i b u n a l u l O l t- Sectia Comerciala si de contencios administrativ s-a respins cererea petentei in contradictoriu cu paratii SC H. O. SRL si E. O. privind obligarea acestora de a permite accesul in vederea efectuarii lucrarilor agricole aferente anului agricol 2001-2002. Contractul de concesiune mai sus mentionat a suferit o modificare, cu referire la nepunerea in posesie si exploatarea suprafetei concesionate, prin actul aditional din 16 mai 2001, prin care suprafata concesionata s-a redus la 789,7 ha. La 5 iulie 2004 creditoarea a comunicat petentului ca figureaza in evidentele contabile cu un debit in cuantum de 21.660.137 lei. La 14 septembrie 2004 cu adresa nr.29288 AGENTIA DOMENIILOR STATULUI a comunicat ca platile efectuate au stins obligatiile contractuale pana la acea data. Aceasta optiune a fost renconfirmata de concedent cu adresele nr.37849 din 10.08.2005 si nr.81704 din 18.09.2006. Asa fiind petentul a aratat ca la 14 septembrie 2004, contractul de concesiune a incetat, iar obligatiile contractuale, cu referire la redeventa au fost stinse prin plata. Desi contractul de concesiune nu mai producea efecte juridice ca urmare a incetarii acestuia, AGENTIA DOMENIILOR STATULUI a trimis in noiembrie 2006 un extras de cont pentru un debit in valoare de 546.380,14 lei, restituit de petent cu mentiunea ca nu avea nici un fel de obligatie de plata in favoarea Agentiei. Ulterior A.D.S. i-a comunicat titlul executoriu pentru suma de 1.331.104,71 RON din care 585.864,08 RON redeventa si 745.240,70 RON penalitati. Fata de aceste imprejurari a solicitat admiterea contestatiei si anularea tuturor formelor de executare. La primul termen de judecata, respectiv 25 decembrie 2007 A.D.S. a depus la dosar adeverinta nr.65387 din 20 decembrie 2007 catre SC E. E. SRL din cuprinsul careia rezulta ca a incetat executarea silita ( filele 91-92 dosar fond). Reprezentantul intimatei a aratat in instanta ca, in cauza, a incetat executarea silita iar reprezentantul petentului a solicitat acordarea unui termen pentru a lua la cunostinta de imprejurarea nou ivita. Ulterior, SC E. E. SRL a solicitat respingerea exceptiei lipsei de obiect a contestatiei si obligarea petentei la cheltuieli de judecata (fila 95-101 dosar fond). Curtea verificand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor invocate urmeaza a respinge contestatia la executare ca ramasa fara obiect, pentru urmatoarele motive: Potrivit dispozitiilor articolului 58 din OUG nr. 51/1998 "executorul va incepe executarea dupa comunicarea titlului executoriu". Adresa prin care s-a comunicat somatia catre debitor este un act premergator executarii silite propriu zise, aceasta declansandu-se efectiv la data cand presedintele A.D.S. dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natura pe care debitorul le detine in orice banca sau organizatie de credit. In acest sens sunt si dispozitiile articolului 42 din OUG nr. 51/1998. Cu adresa nr. 63705/14.11.2007, in temeiul OUG nr. 64/2005 coroborat cu dispozitiile Legii nr.190/2004 intimata a procedat la comunicarea titlului executoriu reprezentat de contractul de concesiune nr.21/25 octombrie 2000 si a somat debitoarea SC E. E. SRL ca in termen de 5 zile lucratoare sa procedeze la achitarea de buna voie a creantei cu suma sus- mentionata. Ulterior datei comunicarii somatiei 63705/14.11.2007 intimata nu a procedat la inceperea executarii silite, iar cu adresa nr.65387 din 20 decembrie 2007 aceasta a instiintat petentul ca s-a procedat la incetarea executarii silite. De asemenea, din adresa nr.21624/8.02.2008 a serviciului executari silite si rezilieri contracte din cadrul AGENTIEI DOMENIILOR STATULUI a rezultat ca prin adresa nr. 65387/20 decembrie 2007 s-a anulat executarea silita pornita prin somatia 63705/14.11.2007. In conformitate cu articolul 275 Cod procedura civila, paratul care a recunoscut la prima zi de infatisare pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata. Fata de aceste imprejurari instanta va respinge contestatia la executare, ca ramasa fara obiect, iar in temeiul articolului 275 Cod procedura civila va respinge si capatul de cerere privind obligarea intimatei la cheltuieli de judecata. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea SC E. E. SRL cu sediul in B M(...), cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la T. D. J. SI ASOCIATII cu sediul pentru corespondenta in B(...) A, .,2, .10,parter , sector 1,in contradictoriu cu intimata AGENTIA DOMENIILOR STATULUI cu sediul in B(...), sector 1, ca ramasa fara obiect. Respinge ca neintemeiat capatul de cerere privind obligarea intimatei AGENTIA DOMENIILOR STATULUI la cheltuieli de judecata. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi 15 februarie 2008. PRESEDINTE, (...) (...) GREFIER (...) (...) Red. Jud.G.G. Tehnored.I.N. 5 ex.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 382/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 81/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 157 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea decizia civila nr.62/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 305 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 480 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 177 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013