| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 1759
Civil - anulare act
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 18-12-2009

Discutii similare pe forum

Noul cod civil sau vechiul cod civil ? - scris de veronica12 - 8 raspunsuri
Ce se poate face dac? n urma cererii de ndreptare a erorilor materiale (n temeiul art. 281) dintr-o sentin?? civil? se admite doar n parte cererea ?i se rectific? doar erorile cu privire la date ?i nume, iar erorile cu sus?inerea p?r?ilor se respinge (pe motiv c? nu se circumscriu disp. Art.224) ? Se mai men?ioneaz? c? judecarea a avut loc cu citarea p?r?ilor. Eu nu am fost citat? sau n?tiin?at?.
Civil - scris de oktavia - 2 raspunsuri
am si eu proiblema Poate ma puteti ajuta Sunt studenta in anul I si civilul imi cam da batai de cap Am o speta la capitolul-obiectul si cauza actului juridic, care nu stiu exact cum sa o tratez... Prin contract autentic de v-c, A instraineaza catre B o casa. La momentul predarii spatiului B constata ca lipsesc din imobil becurile, prizele, si statuile de la intrare. El vine la mine ca avocat si imi cere sfatul, aratand ca in contract nu s-a prevazut nimic despre bunurile luate de ca...
Civil sau nu? - scris de hanibal - 0 raspunsuri
exista o decizie a Curtii Supreme care sa spuna care-i caracterul ( civil sau comercial) unei actiuni posesorii dintre doi comercianti? Am auzit tot felul de argumente pentru si contra fiecarei variante, dar as vrea sa aflu ce zic aia care-s platiti sa stie cum e...
E civil sau nu? - scris de alexx77 - 1 raspunsuri
Litigiu privind functionarii publici statutari(litigiu de munca).La al 3-lea termen instanta se trezeste si constata ca e contencios administrativ si iti pune in vedere sa timbrezi pana la urmatorul termen.Personal mi se pare o bazaconie....E a 2-a oara cand mi se intampla! Uneori imi doresc sa arunc cu geanta in ei si pe care il loveste primul sa ii plesneasca capul si sa-i zboare creierii pe ceilalti!
Cod civil - scris de georgeang - 2 raspunsuri
Am cumparat o casa in 1983 si conform art.30 din L.58/1974 terenul a trecut in proprietatea statului. Primaria mun. Ploiesti mi-a raspuns ca nu este ea proprietarul terenului ci mun. Ploiesti. intrebare: ce entitate administrativ teritoriala este proprietarul terenului si conform carei legi?
(2328/2009)
                R O M A N I A
          CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I
    SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
              DECIZIA CIVILA NR. 1759
            Sedinta publica din 18.12.2009
              Curtea constituita din:
                  Presedinte  -   (...) (...) (...)
                  Judecator   -   (...) (...)
                  Judecator   -  (...) F. (...)
                  Grefier      -  F. D.
                       - XX -
   Pe rol se afla pronuntarea asupra recursului declarat de recurenta
reclamanta O. N., impotriva deciziei civile nr. 863 A din 30.09.2009,
pronuntata de T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a III-a
Civila, in contradictoriu cu intimatii parati S. F., S. D. E., U. D. E. si
U. S..
   Cauza are ca obiect actiune civila pentru anulare act.
   Dezbaterile in cauza au avut loc in sedinta publica din 15 decembrie
2009, care face parte integranta din prezenta, cand  pentru  a  da
posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise si avand nevoie de timp
pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 18 decembrie 2009
si a decis urmatoarele:
                 C U R T E A
   Deliberand asupra recursului de fata, contata urmatoarele:
   Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei
C la data de 03 februarie 2009 sub nr(...) reclamanta O. N. a chemat in
judecata pe paratii S. F., U. D. E., U. S., S. D. E., solicitand instantei
ca prin sentinta ce o va pronunta sa constate nulitatea absoluta a
incheierii nr. 7684 din 11 septembrie 2008 de rectificare a certificatului
de mostenitor nr. 101 din 11 martie 1997 eliberat de Biroul Notarului
Public "G E.", din B, judetul I; sa dispuna partajul succesoral in ceea ce
priveste cele doua locuri de veci, cu dimensiunile de 3 m/2,5 din cimitirul
D., comuna H., concesionate in baza actului de concesionare nr. 21 din 14
februarie 2001 si partajarea dreptului de concesionare asupra acestor
locuri de veci, iar reclamantei sa-i revina separat  un  drept  de
concesionare de 1/3 din cele doua locuri, conform dreptului de mostenire
legala, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 101/1997
eliberat de Biroul Notarului Public "G E.".
   In motivarea cererii reclamanta a precizat ca este mostenitoarea
legala a defunctilor U. B., decedata la data de 02 ianuarie 1991 si U. E.,
decedat la data de 10 mai 1993, ambii cu ultimul domiciliu in comuna H.,
judetul I, conform certificatulu de mostenitor nr. 101/1997 eliberat de
Biroul Notarului Public "G E.".
   Mostenitorii defunctilor sunt cei mentionat in certificatul  de
mostenitor, din care reclamanta are o cota de 1/3, parata S. F. are o cota
de 1/3 si paratii U. D. E. si U. S. au impreuna o cota de 1/3.
   Reclamanta a apreciat ca mentiunile facute  in  incheierea  de
rectificare nu sunt legale, motiv pentru care a solicitat  anularea
acestora.
   In drept, reclamanta si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 99 si
100 din Legea nr. 36/1995, art. 728 Cod civil, art. 673 si urmatoarele din
 C o d u l  d e procedura civila.
   In dovedire s-au depus la dosar urmatoarele  acte  in  copie:
certificatul de mostenitor nr. 101/1997 eliberat de Biroul Notarului Public
"G E.", act de concesiune nr. 21/2001, incheierea nr. 7684 din 11
septembrie 2008 de rectificare a certificatului de mostenitor, adeverinta,
acte de stare civila, certificate de deces, act de concesiune din 07
septembrie 1975.
   Paratii U. S. si U. D. E. au formulat intampinare prin care au
solicitat sa fie admisa cererea formulata de reclamanta si sa se dispuna
iesirea din indiviziune a partilor, asa cum aceasta a solicitat in cota de
1/3 si au depus la dosarul cauzei acte de stare civila.
   S-au depus la dosarul cauzei inscrisurile care au stat la baza
incheierii nr. 7684 din 11 septembrie 2008 de rectificare a certificatului
de mostenitor nr. 101/1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E.".
   Prin sentinta civila nr. 1921 din 17 iunie 2009 Judecatoria C a
respins, ca nefondata, cererea de chemare in judecata retinand ca din
inscrisurile care au stat la baza incheierii nr. 7684 din 11 septembrie
2008 de rectificare a certificatului de mostenitor nr. 101/1997 eliberat de
Biroul Notarului Public "G E.", rezulta ca locul de veci mentionat in
certificatul de mostenitor a fost concesionat in baza actului de concesiune
din data de 11 septembrie 1975 de catre U. E. si U. B., parintii
reclamantei, impreuna cu numitii U. O. si S. C. E..
   Astfel, parintii reclamantei au avut un drept de impreuna din acest
loc de veci, U. O. are un drept de si S. E. are un drept de  din locul
de veci ce a facut obiectul concesiunii.
   Tocmai din acest motiv s-a rectificat certificatul de mostenitor in
care din eroare s-a retinut ca din masa succesorala a defunctei U. B. face
parte cota de din acest loc de veci, in loc sa se retina cota de .
   Avand in vedere actul de concesiune din data de 07 septembrie 1975
care a stat la baza emiterii certificatului de mostenitor nr. 101 din 11
martie 1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E.", instanta a apreciat
ca incheierea de rectificare nr. 7684 din 11 septembrie 2008 este legala si
temeinica astfel ca a fost respinsa cererea sub acest aspect.
   Avand in vedere ca incheierea atacata a fost considerata legala si
temeinica, a fost respins si capatul de cerere prin care s-a solicitat
partajarea locurilor de veci in cotele de 1/3, propuse de reclamanta.
   Impotriva acestei sentinte a declarat apel  apelanta-reclamanta,
criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, intrucat in mod gresit
instanta nu a tinut seama de faptul ca rectificarea certificatului de
mostenitor initial eliberat a fost facuta fara a se proceda la instiintarea
ei, asa incat nefiind citata la 11 septembrie 2008, incheierea  de
rectificare este lovita de nulitate. A mai aratat totodata ca nu este de
acord cu aceasta rectificare intrucat cotele succesorale retinute nu
corespund realitatii.
   Prin decizia civila nr. 863 A din 30 septembrie 2009, T r i b u n a l
u l  B u c u r e s t i - Sectia a III a  Civila a respins apelul, ca
nefondat, retinand ca prin incheierea nr. 7684 din 11 septembrie 2008 emisa
de Biroul Notarului Public "G E.", s-a dispus, la cererea paratei S. F. in
calitate de mostenitoare a defunctei U. B., rectificarea certificatului de
mostenitor nr. 101 din 11 martie 1997 eliberat ca urmare a decesului
acesteia din urma sub aspectul cotelor succesorale ale mostenitorilor in
privinta a doua locuri de veci situate in cimitirul D..
   S. mai sus-mentionata a fost facuta in baza actului de concesionare
din 07 septembrie 1975 si avand in vedere prevederile art. 87 din Legea nr.
36/1995.
   Potrivit acestor dispozitii legale erorile materiale cuprinse intr-un
certificat de mostenitor pot fi indreptate de notar la cererea uneia din
parti, nefiind obligatorie citarea tuturor persoanelor mentionate in act.
   In raport de aceste considerente, tribunalul a apreciat ca in mod
corect instanta a respins cererea reclamantei, cu atat mai mult cu cat si
actele depuse la dosar in acest sens au confirmat mentiunile cuprinse in
incheierea de rectificare, iar pe de alta parte, reclamanta nu a inteles sa
invoce in fata instantei de fond omisiunea citarii sale la notariat,
aceasta aparare fiind formulata pentru prima data in faza apelului.
   Impotriva acestei decizii a declarat recurs, in termenul prevazut de
art. 301 Cod de procedura civila, recurenta - reclamanta O. N. solicitand
admiterea recursului si modificarea deciziei pronuntate de T r i b u n a l
u l  B u c u r e s t i in sensul admiterii apelului.
   In dezvoltarea motivelor de recurs intemeiate in drept pe dispozitiile
art. 304 pct. 9 Cod de procedura civila, recurenta - reclamanta a aratat ca
decizia recurata este nelegala intrucat rectificarea certificatului de
mostenitor s-a facut in baza actului de concesiune din 07 septembrie 1975;
acest act intocmit de E. D. enumera printre concesionari pe S. F. dar si pe
fiul acesteia S. D. E.. La data la care a fost intocmit actul de
concesiune, S. D. E. era minor, astfel ca nu putea avea calitatea de
concesionar, fapt pe care preotul paroh care a eliberat actul nu l-a
cunoscut. In cazul in care recurenta - reclamanta ar fi fost citata la
Biroul Notarului Public "G E." ar fi fost in masura sa observe acest
aspect.
   Probele - inscrisuri si interogatorii insotite de sustinerile sale la
dezbaterea cauzei erau de natura a determina instanta de judecata sa
pronunte o alta solutie si sa aprecieze ca Biroul Notarului Public "G E."
nu a facut numai o rectificare a certificatului de mostenitor, o indreptare
a erorii materiale, care poate fi indeplinita si la cererea unui singur
mostenitor conform art. 87 din Legea nr. 36/1995, ci a adaugat in acest act
cota pentru S. D. E. de din masa succesorala, mentiune ce nu a existat in
certificatul de mostenitor a carei rectificare s-a facut prin incheierea
din septembrie 2008, deci nu a fost vorba de o rectificare printr-o simpla
operatiune aritmetica ci o adaugare in act de natura a modifica cotele
cuvenite mostenitorilor.
   In motivarea recursului s-a mai aratat ca, instanta a invocat, doua
motive care se contrazic intre ele. Daca la pagina 2 alin. 4 din decizia
nr. 863/2009 instanta mentioneaza ca pentru rectificarea erorilor materiale
cererea poate fi facuta de un singur mostenitor (art. 87 din Legea nr.
36/1995) la alin. 6 arata ca reclamanta nu a invocat in fata instantei de
fond omisiunea citarii sale la Biroul Notarului Public "G E.".
   Recurenta - reclamanta considera ca instanta de apel in temeiul
rolului sau activ ar fi trebuit sa analizeze toate aspectele continute in
probele depuse si sa decida daca necitarea sa la Biroul Notarului Public "G
E." este o omisiune, era sau nu necesara, operatiunea efectuata de Biroul
Notarului Public"G E." era o rectificare sau o modificare a certificatului
de mostenitor. De asemenea, sa se pronunte si asupra imprejurarii ce i-a
fost invederata in ceea ce priveste inscrierea lui S. D. E. in actul de
concesiune, tinand seama de faptul ca S. F., mama acestuia avea calitatea
de concesionara dar si-a inscris in act si fiul minor (la data intocmirii
certificatului de concesiune).
   Mai mentioneaza recurenta ca, din anul 2000 a platit toate taxele care
revin E. D. pentru toata suprafata concesionata prin actul de concesionare.
   Cererea de recurs a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in
cuantum de 16 lei achitata cu chitantele nr. (...)/01 din 11 noiembrie 2009
si nr. (...)/1 din 11 noiembrie 2009 eliberate de C.E.C. Bank SA - E.; s-a
aplicat timbru judiciar in valoare de 1 leu.
   Intimatii - parati nu au formulat intampinare la cererea de recurs;
prin concluziile puse cu prilejul dezbaterilor intimata - parata S. F. a
solicitat respingerea recursului, ca nefondat.
   In faza procesuala a recursului nu s-au administrat probe.
   Analizand decizia recurata  prin  prisma  criticilor  formulate,
sustinerile partilor si dispozitiile legale incidente in speta, Curtea
retine ca recursul este fondat si urmeaza sa-l admita pentru urmatoarele
considerente:
   Prin incheierea nr. 7684 din 11 septembrie 2008 data de notarul public
G E. s-a dispus rectificarea certificatului de mostenitor nr. 101 din 11
martie 1997, fara citarea partilor, la cererea mostenitoarei S. F. in
sensul ca au fost mentionate cotele ce revin succesorilor defunctilor U. B.
si U. E. din dreptul de concesiune asupra a doua locuri de veci.
    Instanta de apel a apreciat ca aceasta incheiere este legala intrucat
a fost emisa in conditiile art. 87 din Legea nr. 36/1995, nefiind
obligatorie citarea partilor.
   Curtea retine ca potrivit dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 36/1995
care se regasesc la Cap. 5 Sectiunea I Dispozitii comune "actele notariale
care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite pot fi indreptate sau
completate prin incheiere de catre notarul public, la cerere sau din
oficiu, cu acordul partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila
indreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Acordul partilor se
prezuma daca, fiind legal citate, nu-si manifesta  opunerea.  Despre
indreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele
actului".
   Aceste dispozitii se coroboreaza cu dispozitiile art. 87 din acelasi
act normativ cuprinse la Sectiunea III Procedura succesorala, care prevad
ca "erorile materiale cuprinse in incheierea finala, precum si eventualele
omisiuni se vor putea indrepta, la cererea mostenitorilor, in baza unei
incheieri, facandu-se mentiune despre aceasta in incheierea finala si pe
toate exemplarele certificatului de mostenitor".
   In plus, dispozitiile art. 87 din Ordinul nr. 710/C din 05 iulie 1995
al Ministerului Justitiei pentru adoptarea Regulamentului de punere in
aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
prevad ca "erorile materiale, in sensul legii, cuprind greseli evidente
care rezulta din cuprinsul dosarului succesoral si nu impieteaza asupra
drepturilor si calitatii mostenitorilor si legatarilor. In cazul in care
unii dintre mostenitor sau legatari au ridicat certificatul de mostenitor
sau de legatar, erorile se vor putea indrepta numai dupa citarea acestora
si prezentarea tuturor certificatelor de mostenitor sau de legatar".
   Curtea retine ca rectificarea dispusa de notarul  public  prin
incheierea a carei nulitate a fost invocata nu se incadreaza in notiunea de
eroare materiala sau omisiune in sensul art. 87 din Legea nr. 36/1995
intrucat mentiunile efectuate vizeaza intinderea drepturilor mostenitorilor
astfel ca impieteaza asupra drepturilor acestora.
   In plus, din textele legale sus-mentionate rezulta ca in toate
cazurile este nevoie de citarea tuturor mostenitorilor si de prezentarea
tuturor exemplarelor certificatului de mostenitor rectificat.
   Intrucat incheierea de rectificare a certificatului de mostenitor nu
se circumscrie notiunii de indreptare eroare materiala sau completare
omisiune, Curtea retine ca aceasta este lovita de nulitate absoluta
intrucat notarul public a facut mentiuni cu privire  la  intinderea
drepturilor rezultate din actul de concesiune asupra a doua locuri de veci
la cererea unui singur mostenitor, fara citarea si fara acordul celorlalti
mostenitori ceea ce contravine dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 36/1995
care prevede ca activitatea notariala asigura persoanelor fizice  si
juridice  constatarea  raporturilor  juridice  civile  sau  comerciale
nelitigioase.
   Pentru aceste considerente Curtea apreciaza ca recursul este fondat in
sensul ca incheierea atacata este lovita de nulitate absoluta, nefiind
necesara examinarea celorlalte critici care vizeaza intinderea drepturilor
partilor si starea de minoritate a lui S. D. E..
   De asemenea, Curtea apreciaza ca fata de motivul de nulitate retinut
neindeplinirea procedurii de citare cu reclamanta cu prilejul emiterii
incheierii de rectificare a certificatului de mostenitor nu poate fi
privita ca fiind formulata omisso medio cu atat ai mult cu cat instanta de
apel a analizat aceasta critica.
   Potrivit acestor considerente in temeiul dispozitiilor art. 312 alin.
1 si 3 Cod de procedura civila si art. 304 cpt. 9 Cod de procedura civila,
Curtea va admite recursul si va modifica decizia recurata in sensul ca in
temeiul dispozitiilor art. 296 Cod de procedura civila va admite apelul si
va schimba sentinta primei instante in sensul ca va admite capatul de
cerere avand ca obiect nulitatea absoluta a incheierii nr. 7684 din 11
septembrie 2008 de rectificare a certificatului de mostenitor nr. 101 din
11 martie 1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E." si va mentine
celelalte dispozitii ale sentintei care nu au facut obiectul cailor de atac
de reformare.

              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
   Admite recursul formulat de recurenta - reclamanta O. N., impotriva
deciziei civile nr. 863 A din 30 septembrie 2009, pronuntata de T r i b u
n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila, in contradictoriu cu
intimatii - parati S. F., S. D. E., U. D. E. si U. S..
   Modifica decizia recurata, in sensul ca:
   Admite apelul formulat de apelanta - reclamanta O. N., impotriva
sentintei civile nr. 1921 din 17 iunie 2009, pronuntata de Judecatoria C,
in contradictoriu cu intimatii - parati S. F., S. D. E., U. D. E. si U. S..
   Schimba in parte sentinta apelata, in sensul ca:
    Admite capatul de cerere avand ca obiect nulitatea absoluta a
incheierii nr. 7684 din 11 septembrie 2008 de rectificare a certificatului
de mostenitor nr. 101 din 11 martie 1997, eliberat de Biroul Notarului
Public "G E.".
   Constata nulitatea absoluta a incheierii nr. 7684 din 11 septembrie
2008.
   Mentine celelalte dispozitii ale sentintei.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica, azi, 18 decembrie 2009.
   Presedinte,                         Judecator,
Judecator,
(...) (...) (...)     (...) (...)        (...) F. (...)

Grefier,
                                F. D.

Red.S.G.P.
U..C.F.
2ex./19.01.2010
T.B.-S.3.-M.E.;M.T.
Jud.C-Gh.O.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:



HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013