Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1759

Civil - anulare act
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 18-12-2009

Discutii similare pe forum

Noul cod civil sau vechiul cod civil ? - scris de veronica12 - 8 raspunsuri
Ce se poate face dac? īn urma cererii de īndreptare a erorilor materiale (īn temeiul art. 281) dintr-o sentin?? civil? se admite doar īn parte cererea ?i se rectific? doar erorile cu privire la date ?i nume, iar erorile cu sus?inerea p?r?ilor se respinge (pe motiv c? nu se circumscriu disp. Art.224) ? Se mai men?ioneaz? c? judecarea a avut loc cu citarea p?r?ilor. Eu nu am fost citat? sau īn?tiin?at?.
Civil - scris de oktavia - 2 raspunsuri
am si eu proiblema Poate ma puteti ajuta Sunt studenta in anul I si civilul imi cam da batai de cap Am o speta la capitolul-obiectul si cauza actului juridic, care nu stiu exact cum sa o tratez... Prin contract autentic de v-c, A instraineaza catre B o casa. La momentul predarii spatiului B constata ca lipsesc din imobil becurile, prizele, si statuile de la intrare. El vine la mine ca avocat si imi cere sfatul, aratand ca in contract nu s-a prevazut nimic despre bunurile luate de ca...
Civil sau nu? - scris de hanibal - 0 raspunsuri
exista o decizie a Curtii Supreme care sa spuna care-i caracterul ( civil sau comercial) unei actiuni posesorii dintre doi comercianti? Am auzit tot felul de argumente pentru si contra fiecarei variante, dar as vrea sa aflu ce zic aia care-s platiti sa stie cum e...
E civil sau nu? - scris de alexx77 - 1 raspunsuri
Litigiu privind functionarii publici statutari(litigiu de munca).La al 3-lea termen instanta se trezeste si constata ca e contencios administrativ si iti pune in vedere sa timbrezi pana la urmatorul termen.Personal mi se pare o bazaconie....E a 2-a oara cand mi se intampla! Uneori imi doresc sa arunc cu geanta in ei si pe care il loveste primul sa ii plesneasca capul si sa-i zboare creierii pe ceilalti!
Cod civil - scris de georgeang - 2 raspunsuri
Am cumparat o casa in 1983 si conform art.30 din L.58/1974 terenul a trecut in proprietatea statului. Primaria mun. Ploiesti mi-a raspuns ca nu este ea proprietarul terenului ci mun. Ploiesti. intrebare: ce entitate administrativ teritoriala este proprietarul terenului si conform carei legi?
(2328/2009) R O M A N I A CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DECIZIA CIVILA NR. 1759 Sedinta publica din 18.12.2009 Curtea constituita din: Presedinte - (...) (...) (...) Judecator - (...) (...) Judecator - (...) F. (...) Grefier - F. D. - XX - Pe rol se afla pronuntarea asupra recursului declarat de recurenta reclamanta O. N., impotriva deciziei civile nr. 863 A din 30.09.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a III-a Civila, in contradictoriu cu intimatii parati S. F., S. D. E., U. D. E. si U. S.. Cauza are ca obiect actiune civila pentru anulare act. Dezbaterile in cauza au avut loc in sedinta publica din 15 decembrie 2009, care face parte integranta din prezenta, cand pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise si avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 18 decembrie 2009 si a decis urmatoarele: C U R T E A Deliberand asupra recursului de fata, contata urmatoarele: Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei C la data de 03 februarie 2009 sub nr(...) reclamanta O. N. a chemat in judecata pe paratii S. F., U. D. E., U. S., S. D. E., solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa constate nulitatea absoluta a incheierii nr. 7684 din 11 septembrie 2008 de rectificare a certificatului de mostenitor nr. 101 din 11 martie 1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E.", din B, judetul I; sa dispuna partajul succesoral in ceea ce priveste cele doua locuri de veci, cu dimensiunile de 3 m/2,5 din cimitirul D., comuna H., concesionate in baza actului de concesionare nr. 21 din 14 februarie 2001 si partajarea dreptului de concesionare asupra acestor locuri de veci, iar reclamantei sa-i revina separat un drept de concesionare de 1/3 din cele doua locuri, conform dreptului de mostenire legala, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 101/1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E.". In motivarea cererii reclamanta a precizat ca este mostenitoarea legala a defunctilor U. B., decedata la data de 02 ianuarie 1991 si U. E., decedat la data de 10 mai 1993, ambii cu ultimul domiciliu in comuna H., judetul I, conform certificatulu de mostenitor nr. 101/1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E.". Mostenitorii defunctilor sunt cei mentionat in certificatul de mostenitor, din care reclamanta are o cota de 1/3, parata S. F. are o cota de 1/3 si paratii U. D. E. si U. S. au impreuna o cota de 1/3. Reclamanta a apreciat ca mentiunile facute in incheierea de rectificare nu sunt legale, motiv pentru care a solicitat anularea acestora. In drept, reclamanta si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 99 si 100 din Legea nr. 36/1995, art. 728 Cod civil, art. 673 si urmatoarele din C o d u l d e procedura civila. In dovedire s-au depus la dosar urmatoarele acte in copie: certificatul de mostenitor nr. 101/1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E.", act de concesiune nr. 21/2001, incheierea nr. 7684 din 11 septembrie 2008 de rectificare a certificatului de mostenitor, adeverinta, acte de stare civila, certificate de deces, act de concesiune din 07 septembrie 1975. Paratii U. S. si U. D. E. au formulat intampinare prin care au solicitat sa fie admisa cererea formulata de reclamanta si sa se dispuna iesirea din indiviziune a partilor, asa cum aceasta a solicitat in cota de 1/3 si au depus la dosarul cauzei acte de stare civila. S-au depus la dosarul cauzei inscrisurile care au stat la baza incheierii nr. 7684 din 11 septembrie 2008 de rectificare a certificatului de mostenitor nr. 101/1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E.". Prin sentinta civila nr. 1921 din 17 iunie 2009 Judecatoria C a respins, ca nefondata, cererea de chemare in judecata retinand ca din inscrisurile care au stat la baza incheierii nr. 7684 din 11 septembrie 2008 de rectificare a certificatului de mostenitor nr. 101/1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E.", rezulta ca locul de veci mentionat in certificatul de mostenitor a fost concesionat in baza actului de concesiune din data de 11 septembrie 1975 de catre U. E. si U. B., parintii reclamantei, impreuna cu numitii U. O. si S. C. E.. Astfel, parintii reclamantei au avut un drept de ½ impreuna din acest loc de veci, U. O. are un drept de ¼ si S. E. are un drept de ¼ din locul de veci ce a facut obiectul concesiunii. Tocmai din acest motiv s-a rectificat certificatul de mostenitor in care din eroare s-a retinut ca din masa succesorala a defunctei U. B. face parte cota de ½ din acest loc de veci, in loc sa se retina cota de ¼. Avand in vedere actul de concesiune din data de 07 septembrie 1975 care a stat la baza emiterii certificatului de mostenitor nr. 101 din 11 martie 1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E.", instanta a apreciat ca incheierea de rectificare nr. 7684 din 11 septembrie 2008 este legala si temeinica astfel ca a fost respinsa cererea sub acest aspect. Avand in vedere ca incheierea atacata a fost considerata legala si temeinica, a fost respins si capatul de cerere prin care s-a solicitat partajarea locurilor de veci in cotele de 1/3, propuse de reclamanta. Impotriva acestei sentinte a declarat apel apelanta-reclamanta, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, intrucat in mod gresit instanta nu a tinut seama de faptul ca rectificarea certificatului de mostenitor initial eliberat a fost facuta fara a se proceda la instiintarea ei, asa incat nefiind citata la 11 septembrie 2008, incheierea de rectificare este lovita de nulitate. A mai aratat totodata ca nu este de acord cu aceasta rectificare intrucat cotele succesorale retinute nu corespund realitatii. Prin decizia civila nr. 863 A din 30 septembrie 2009, T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila a respins apelul, ca nefondat, retinand ca prin incheierea nr. 7684 din 11 septembrie 2008 emisa de Biroul Notarului Public "G E.", s-a dispus, la cererea paratei S. F. in calitate de mostenitoare a defunctei U. B., rectificarea certificatului de mostenitor nr. 101 din 11 martie 1997 eliberat ca urmare a decesului acesteia din urma sub aspectul cotelor succesorale ale mostenitorilor in privinta a doua locuri de veci situate in cimitirul D.. S. mai sus-mentionata a fost facuta in baza actului de concesionare din 07 septembrie 1975 si avand in vedere prevederile art. 87 din Legea nr. 36/1995. Potrivit acestor dispozitii legale erorile materiale cuprinse intr-un certificat de mostenitor pot fi indreptate de notar la cererea uneia din parti, nefiind obligatorie citarea tuturor persoanelor mentionate in act. In raport de aceste considerente, tribunalul a apreciat ca in mod corect instanta a respins cererea reclamantei, cu atat mai mult cu cat si actele depuse la dosar in acest sens au confirmat mentiunile cuprinse in incheierea de rectificare, iar pe de alta parte, reclamanta nu a inteles sa invoce in fata instantei de fond omisiunea citarii sale la notariat, aceasta aparare fiind formulata pentru prima data in faza apelului. Impotriva acestei decizii a declarat recurs, in termenul prevazut de art. 301 Cod de procedura civila, recurenta - reclamanta O. N. solicitand admiterea recursului si modificarea deciziei pronuntate de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i in sensul admiterii apelului. In dezvoltarea motivelor de recurs intemeiate in drept pe dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod de procedura civila, recurenta - reclamanta a aratat ca decizia recurata este nelegala intrucat rectificarea certificatului de mostenitor s-a facut in baza actului de concesiune din 07 septembrie 1975; acest act intocmit de E. D. enumera printre concesionari pe S. F. dar si pe fiul acesteia S. D. E.. La data la care a fost intocmit actul de concesiune, S. D. E. era minor, astfel ca nu putea avea calitatea de concesionar, fapt pe care preotul paroh care a eliberat actul nu l-a cunoscut. In cazul in care recurenta - reclamanta ar fi fost citata la Biroul Notarului Public "G E." ar fi fost in masura sa observe acest aspect. Probele - inscrisuri si interogatorii insotite de sustinerile sale la dezbaterea cauzei erau de natura a determina instanta de judecata sa pronunte o alta solutie si sa aprecieze ca Biroul Notarului Public "G E." nu a facut numai o rectificare a certificatului de mostenitor, o indreptare a erorii materiale, care poate fi indeplinita si la cererea unui singur mostenitor conform art. 87 din Legea nr. 36/1995, ci a adaugat in acest act cota pentru S. D. E. de ¼ din masa succesorala, mentiune ce nu a existat in certificatul de mostenitor a carei rectificare s-a facut prin incheierea din septembrie 2008, deci nu a fost vorba de o rectificare printr-o simpla operatiune aritmetica ci o adaugare in act de natura a modifica cotele cuvenite mostenitorilor. In motivarea recursului s-a mai aratat ca, instanta a invocat, doua motive care se contrazic intre ele. Daca la pagina 2 alin. 4 din decizia nr. 863/2009 instanta mentioneaza ca pentru rectificarea erorilor materiale cererea poate fi facuta de un singur mostenitor (art. 87 din Legea nr. 36/1995) la alin. 6 arata ca reclamanta nu a invocat in fata instantei de fond omisiunea citarii sale la Biroul Notarului Public "G E.". Recurenta - reclamanta considera ca instanta de apel in temeiul rolului sau activ ar fi trebuit sa analizeze toate aspectele continute in probele depuse si sa decida daca necitarea sa la Biroul Notarului Public "G E." este o omisiune, era sau nu necesara, operatiunea efectuata de Biroul Notarului Public"G E." era o rectificare sau o modificare a certificatului de mostenitor. De asemenea, sa se pronunte si asupra imprejurarii ce i-a fost invederata in ceea ce priveste inscrierea lui S. D. E. in actul de concesiune, tinand seama de faptul ca S. F., mama acestuia avea calitatea de concesionara dar si-a inscris in act si fiul minor (la data intocmirii certificatului de concesiune). Mai mentioneaza recurenta ca, din anul 2000 a platit toate taxele care revin E. D. pentru toata suprafata concesionata prin actul de concesionare. Cererea de recurs a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 16 lei achitata cu chitantele nr. (...)/01 din 11 noiembrie 2009 si nr. (...)/1 din 11 noiembrie 2009 eliberate de C.E.C. Bank SA - E.; s-a aplicat timbru judiciar in valoare de 1 leu. Intimatii - parati nu au formulat intampinare la cererea de recurs; prin concluziile puse cu prilejul dezbaterilor intimata - parata S. F. a solicitat respingerea recursului, ca nefondat. In faza procesuala a recursului nu s-au administrat probe. Analizand decizia recurata prin prisma criticilor formulate, sustinerile partilor si dispozitiile legale incidente in speta, Curtea retine ca recursul este fondat si urmeaza sa-l admita pentru urmatoarele considerente: Prin incheierea nr. 7684 din 11 septembrie 2008 data de notarul public G E. s-a dispus rectificarea certificatului de mostenitor nr. 101 din 11 martie 1997, fara citarea partilor, la cererea mostenitoarei S. F. in sensul ca au fost mentionate cotele ce revin succesorilor defunctilor U. B. si U. E. din dreptul de concesiune asupra a doua locuri de veci. Instanta de apel a apreciat ca aceasta incheiere este legala intrucat a fost emisa in conditiile art. 87 din Legea nr. 36/1995, nefiind obligatorie citarea partilor. Curtea retine ca potrivit dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 36/1995 care se regasesc la Cap. 5 Sectiunea I Dispozitii comune "actele notariale care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite pot fi indreptate sau completate prin incheiere de catre notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Acordul partilor se prezuma daca, fiind legal citate, nu-si manifesta opunerea. Despre indreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele actului". Aceste dispozitii se coroboreaza cu dispozitiile art. 87 din acelasi act normativ cuprinse la Sectiunea III Procedura succesorala, care prevad ca "erorile materiale cuprinse in incheierea finala, precum si eventualele omisiuni se vor putea indrepta, la cererea mostenitorilor, in baza unei incheieri, facandu-se mentiune despre aceasta in incheierea finala si pe toate exemplarele certificatului de mostenitor". In plus, dispozitiile art. 87 din Ordinul nr. 710/C din 05 iulie 1995 al Ministerului Justitiei pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 prevad ca "erorile materiale, in sensul legii, cuprind greseli evidente care rezulta din cuprinsul dosarului succesoral si nu impieteaza asupra drepturilor si calitatii mostenitorilor si legatarilor. In cazul in care unii dintre mostenitor sau legatari au ridicat certificatul de mostenitor sau de legatar, erorile se vor putea indrepta numai dupa citarea acestora si prezentarea tuturor certificatelor de mostenitor sau de legatar". Curtea retine ca rectificarea dispusa de notarul public prin incheierea a carei nulitate a fost invocata nu se incadreaza in notiunea de eroare materiala sau omisiune in sensul art. 87 din Legea nr. 36/1995 intrucat mentiunile efectuate vizeaza intinderea drepturilor mostenitorilor astfel ca impieteaza asupra drepturilor acestora. In plus, din textele legale sus-mentionate rezulta ca in toate cazurile este nevoie de citarea tuturor mostenitorilor si de prezentarea tuturor exemplarelor certificatului de mostenitor rectificat. Intrucat incheierea de rectificare a certificatului de mostenitor nu se circumscrie notiunii de indreptare eroare materiala sau completare omisiune, Curtea retine ca aceasta este lovita de nulitate absoluta intrucat notarul public a facut mentiuni cu privire la intinderea drepturilor rezultate din actul de concesiune asupra a doua locuri de veci la cererea unui singur mostenitor, fara citarea si fara acordul celorlalti mostenitori ceea ce contravine dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 36/1995 care prevede ca activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase. Pentru aceste considerente Curtea apreciaza ca recursul este fondat in sensul ca incheierea atacata este lovita de nulitate absoluta, nefiind necesara examinarea celorlalte critici care vizeaza intinderea drepturilor partilor si starea de minoritate a lui S. D. E.. De asemenea, Curtea apreciaza ca fata de motivul de nulitate retinut neindeplinirea procedurii de citare cu reclamanta cu prilejul emiterii incheierii de rectificare a certificatului de mostenitor nu poate fi privita ca fiind formulata omisso medio cu atat ai mult cu cat instanta de apel a analizat aceasta critica. Potrivit acestor considerente in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 si 3 Cod de procedura civila si art. 304 cpt. 9 Cod de procedura civila, Curtea va admite recursul si va modifica decizia recurata in sensul ca in temeiul dispozitiilor art. 296 Cod de procedura civila va admite apelul si va schimba sentinta primei instante in sensul ca va admite capatul de cerere avand ca obiect nulitatea absoluta a incheierii nr. 7684 din 11 septembrie 2008 de rectificare a certificatului de mostenitor nr. 101 din 11 martie 1997 eliberat de Biroul Notarului Public "G E." si va mentine celelalte dispozitii ale sentintei care nu au facut obiectul cailor de atac de reformare. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursul formulat de recurenta - reclamanta O. N., impotriva deciziei civile nr. 863 A din 30 septembrie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila, in contradictoriu cu intimatii - parati S. F., S. D. E., U. D. E. si U. S.. Modifica decizia recurata, in sensul ca: Admite apelul formulat de apelanta - reclamanta O. N., impotriva sentintei civile nr. 1921 din 17 iunie 2009, pronuntata de Judecatoria C, in contradictoriu cu intimatii - parati S. F., S. D. E., U. D. E. si U. S.. Schimba in parte sentinta apelata, in sensul ca: Admite capatul de cerere avand ca obiect nulitatea absoluta a incheierii nr. 7684 din 11 septembrie 2008 de rectificare a certificatului de mostenitor nr. 101 din 11 martie 1997, eliberat de Biroul Notarului Public "G E.". Constata nulitatea absoluta a incheierii nr. 7684 din 11 septembrie 2008. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 18 decembrie 2009. Presedinte, Judecator, Judecator, (...) (...) (...) (...) (...) (...) F. (...) Grefier, F. D. Red.S.G.P. U..C.F. 2ex./19.01.2010 T.B.-S.3.-M.E.;M.T. Jud.C-Gh.O.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 1485/R - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 556/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 701 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 250 R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 197 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 615 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 131/R - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013