Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 159

Contencios administrativ si fiscal - anulare act emis de autoritati publice locale
Instanta: CA BACAU
Faza: Recurs
Data: 21-02-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Problema contencios fiscal - OG 40/2002 - Anulare inlesniri - scris de axel - 4 raspunsuri
Salutare, am o speta in legatura cu care as vrea sa aflu parerea unor persoane mai avizate si cu o practica mai bogata decat mine. Pe scurt, societatea X a incheiat o conventie cu Casa de Sanatate privind inlesniri in baza lui OG 40/2002. Raportul de inspectie fiscala a luat in considerare debitul existent la data de 31.10.2003, majorarile si penalitatile au fost calculate pana la data de 12.12.2003, conventia a fost incheiata la data de 24.12.2003. Drept conditie de acordare a inlesnirilor, ...
Lege similara cu legea 85/2006 pentru autoritati publice? - scris de catauta - 5 raspunsuri
exista o lege prin care pot cere insolventa autoritatilor publice? stiu ca legea 85/2006 se aplica doar soc. com.
S-A MODIFICAT LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE! - scris de dem - 1 raspunsuri
Prin Legea nr.286/2006, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.621/18.07.2006, s-au adus importante modificari si completari Legii administratiei publice locale nr.215/2001. Modificarile au intrat in vigoare din 21 iulie 2006 si, la o prima privire, se refera in principal la: - posibilitatea unitatilor administrativ-teritoriale de a se asocia, in conditiile O.G. 26/2000 pentru a forma asociatii de dezvoltare intercomunitara, sprijinite de Guvern prin "programe nationale de dezvoltar...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
R O M A N I A CURTEA DE A P E L B A C A U - SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Decizia civila nr. 159/2008 Sedinta publica de la 21 Februarie 2008 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) (...) - judecator Judecator: (...) (...) Judecator: (...) T. Grefier: E. E. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Astazi a fost pe rol judecarea recursului declarat de recurentul-reclamant P. E. impotriva sentintei civile nr. 424 din 26 octombrie 2007, pronuntata de T r i b u n a l u l B a c a u in dosarul nr(...), avand ca obiect anulare act emis de autoritati publice locale. La apelul nominal facut in sedinta publica, la prima strigare, s-a constatat lipsa partilor, cauza reluandu-se la a doua strigare, cand au raspuns: recurentul-reclamant P. E., asistat de avocat T.-D. G., iar pentru intimatul-parat Consiliul Local al comunei H.-F, judetul B, avocat P. F. N.. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care: Avocat T.-D. G. pentru recurentul-reclamant P. E. depune la dosar o taxa judiciara de timbru de 4 lei, conform chitantei nr. (...) RON din 21.02.2008 si timbre judiciare de 0,30 lei pentru instanta de fond si o taxa judiciara de timbru de 2 lei, conform chitantei nr. (...) RON din 21.02.2008 si timbru judiciar de 0,15 lei pentru recurs. De asemenea, depune la dosar si un memoriu si un set de acte anexate, respectiv: adresa nr. (...) din 18.05.2007, copie plangere penala formulata de P. E. din 27.03.2007, copie plangere penala formulata de P. E. din 23.04.2007, rezolutie de neincepere a urmaririi penale nr. 865/P/2007 din 16.07.2007, plangere penala formulata de P. E. din 28.05.2007, plangere formulata de P. E. la data de 03.12.2007, Ordonanta de declinare a competentei nr. 2921/P/2007 din 15.01.2008, rezolutia nr. 536/P/2007 din 30.01.2008, adresa nr. 536/P/2007 din 30.01.2008 si procesul-verbal incheiat in data de 30.03.2007, copia acestor acte fiind comunicata si aparatorului intimatului-parat. Avocat P. F. N. pentru intimatul-parat solicita acordarea unui nou termen de judecata pentru a lua cunostinta de actele inmanate la termenul de astazi, dar si pentru a depune la dosar documentatia care a stat la baza emiterii hotararii privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2006. Depune la dosar un set de acte, respectiv: Hotararea Consiliului Local H.-F nr. 8 din 30.03.2007 si Proiectul de Hotarare, un raport, un aviz si situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 31.12.2006, intr- un singur exemplar. Avocat T.-D. G. pentru recurentul-reclamant, arata ca nu se opune termenului solicitat de aparatorul intimatului-parat, dar avand in vedere ca actele privind fondul cauzei si avand in vedere hotararea instantei de fond, lasa aceasta cerere la aprecierea instantei. Instanta apreciaza ca in raport de solutia criticata in recurs nu se impune amanarea cauzei si prin urmare, respinge cererea formulata de aparatorul intimatului-parat. Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond. Avocat T.-D. G. pentru recurentul-reclamant P. E., avand cuvantul, solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat, casarea sentintei recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare, intrucat instanta de fond admitand doua exceptii nu a intrat in cercetarea fondului. In continuare, arata ca, instanta de fond, nelegal a admis cele doua exceptii, retinandu-se ca reclamantul nu are interes si nici calitate procesuala activa, motivandu-se ca desi reclamantul este consilier local nu il indreptateste sa atace in justitie hotararea consiliului local deoarece in democratie functioneaza regula ca minoritatea se supune majoritatii. Insa, motivarea instantei de fond nu are nici o legatura cu intregul sistem legislativ din Romania; practic, conform acestei motivari nici un consilier local nu are calitatea procesuala activa pentru a solicita instantei anularea unei hotarari a consiliului local din care face parte. Astfel, reclamantul este ingradit in dreptul sau sa formuleze o actiune in justitie. Chiar daca reclamantul este consilier local nu s-a avut in vedere faptul ca acesta a votat impotriva la hotararea de consiliu local a carei anulare o solicita. In continuare, arata ca reclamantul justifica interes prin formularea prezentei actiuni, hotararea consiliului local fiind nelegal admisa, interesul reclamantului nefiind unul propriu si personal, ci general. Pe cale de consecinta, reclamantul avand interes are si calitate procesuala pasiva si, in concluzie, solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat, casarea sentintei recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare, intrucat instanta de fond admitand cele doua exceptii nu a intrat in cercetarea fondului. Solicita, de asemenea, obligarea intimatului- parat la plata cheltuielilor de judecata. Avocat P. F. N. pentru intimatul-parat Consiliul Local al comunei H.-F, judetul B, avand cuvantul, solicita respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecata. Astfel, arata ca toate aceste actiuni formulate de reclamant sunt un moft al acestuia, fiind generate de o situatie conflictuala existenta intre parti. In continuare, referitor la cele doua exceptii, acestea au fost in mod legal admise de catre instanta de fond, reclamantul incercand justificarea interesului sau, insa nu s-a facut dovada prejudicierii acestuia ca urmare a adoptarii acestei hotarari. De asemenea, reclamantul nu a precizat nici motivul pentru care solicita anularea acestor hotarari ale consiliului local, formularea fiind foarte generala. In concluzie, fata de acestea si avand in vedere motivele expuse pe larg prin intampinarea depusa la dosarul cauzei, solicita respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecata. S-au declarat dezbaterile inchise. C U R T E A: - deliberand - Asupra recursului in materia contenciosului administrativ de fata constata urmatoarele: Prin actiunea inregistrata la T r i b u n a l u l B a c a u sub nr. 3507/110/7.05.2007, reclamantul P. E. a solicitat, in contradictoriu cu Consiliul local al comunie H.-F, jud. B, anularea Hotararea Consiliului Local nr. 8/30.03.2007, hotararea impotriva careia, in calitate de consilier local, a votat impotriva si care a fost adoptata cu incalcarea art. 45 si art. 56 din Legea nr. 215/2001. Prin intampinare, paratul Consiliul local al comunie H.-F a invocat exceptiile lipsei de interes si a lipsei capacitatii procesual active. Prin sentinta civila nr. 424 din 26.10.2007 T r i b u n a l u l B a c a u a admis exceptiile lipsei de interes si de calitate procesuala activa, respingand actiunea. Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut urmatoarele: Reclamantul, fie ca actioneaza in calitate de cetatean, fie de consilier local, nu are calitate procesuala activa intrucat nu are interes in cauza. Pentru a avea calitate procesuala activa reclamantul trebuie sa justifice un interes pe care Legea nr. 554/2004 l-a definit ca fiind o vatamare intr-un drept sau interes legitim. Ori, reclamantul nu a dovedit o astfel de vatamare si nici vreun prejudiciu prin adoptarea hotararii privind executia bugetara pe anul 2006. Nulitatea invocata de reclamant are caracter relativ, acesta solicitand anularea hotararii, iar nu constatarea nulitatii. Nu poate fi retinuta sustinerea reclamantului ca apara un interes al colectivitatii deoarece nu a invocat o nulitate absoluta, iar in al doilea rand, masura adoptata priveste chiar interesul general al colectivitatii si a fost adoptata cu votul a 11 consilieri locali din cei 15 consilieri. Faptul ca reclamantul a votat impotriva nu-l indreptateste sa atace aceasta hotarare intrucat in democratie functioneaza regula potrivit careia minoritatea este supusa majoritatii. Pe de alta parte, actiunea apare ca o invocare a propriei culpe deoarece se ataca hotararea adoptata de un consiliu local din care face parte si reclamantul. Legea nr. 215/2001 nu prevede posibilitatea atacarii hotararii consiliului local de catre consilierii care au fost prezenti si au votat impotriva, aceasta fiind o extrapolare a unor prevederi din Legea nr. 31/1990. In termen legal impotriva hotararii tribunalului, reclamantul a promovat prezentul recurs in motivarea caruia a aratat urmatoarele: Motivarea instantei de fond este departe de valorile democratiei, constituind o grava incalcare a drepturilor omului, cu referire la dreptul de a accede la justitie. Conform motivarii instantei nici un consilier local nu are calitatea procesuala activa de a solicita anularea unei hotarari a consiliului din care face parte. Prin actiune a precizat ca are calitatea de consilier local, a participat la sedinta si a votat impotriva nu pentru a face o paralela cu Legea nr. 31/1990, ci pentru a justifica existenta calitatii procesuale active pe care, potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004, o are orice persoana. Reclamantul justifica un interes intrucat prin adoptarea unei hotarari nelegale si lipsita de oportunitate s-a incercat acoperirea unor incalcari ale legii si a intereselor legitime a reclamantului. Recursul nu este fondat. Calitatea de reclamant in litigiile de contencios administrativ este reglementata de art. 1 din Legea nr. 554/2004 care prevede ca orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public. Asadar, se poate adresa instantei de contencios administrativ orice persoana fizica si juridica care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim. Prin art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 554/2004- in reglementarea in vigoare la momentul formularii actiunii - dreptul vatamat este definit ca fiind orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; interesul este definit la acelasi articol, la lit. o) si p): interesul legitim privat reprezinta posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat, iar interesul legitim public reprezinta posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept fundamental care se exercita colectiv ori, dupa caz, in considerarea apararii unui interes public. In cauza, reclamantul nici nu a afirmat si nici nu a facut dovada vreunui drept al sau ori a unui interes legitim privat ori public care sa fi fost vatamate prin hotararea atacata, respectiv Hotararea Consiliului Local nr. 8/30.03.2007 prin care Consiliul local al comunei H.-F a aprobat executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006. In lipsa afirmarii, in momentul intentarii actiunii in contencios administrativ, a vatamarii unui drept sau interes vatamat, reclamantul nu isi poate justifica calitatea procesuala activa, fapt care impiedica instanta a mai analiza, in urma cercetarii cauzei in fond, daca reclamantul a si dovedit vatamarea afirmata, respectiv daca hotararea contestata a fost data fara avizul comisiei de specialitate a consiliului local si daca comisia de buget-finante a fost legal constituita. Faptul ca reclamantului i se cere sa afirme, in concret si avandu-se in vedere definitiile reglementate in art. 2 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, un drept sau interes legitim care sa fi fost vatamate, nu poate fi considerat ca ar duce la incalcarea accesului sau la justitie, cerinta legala in discutie fiind minimala la momentul formularii actiunii. Calitatea in care actioneaza reclamantul este irelevanta, importanta avand dreptul ori interesul privat sau public afirmate, cu mentiunea ca, in ceea ce priveste interesul public, actiunea nu poate fi intemeiata decat pe interesul definit prin art. 2 alin. (1) lit. p) teza finala ( in considerarea apararii unui interes public) intrucat in privinta tezei I a textului, contenciosul administrativ are un caracter obiectiv intemeiat pe legitimarea procesuala activa speciala a unor subiecte de drept public ( M i n i s t e r u l P u b l i c, prefectul, Agentia Nationala a Functionarilor publici). Fata de cele ce preced, curtea de apel constata ca motivele de recurs invocate nu pot duce la casarea ori modificarea hotararii recurate, astfel ca aceasta va fi mentinuta. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE Respinge, ca nefondat, recursul contencios administrativ promovat de recurentul - reclamant P.U E. cu domiciliul in comuna H. F, sat H. F, judetul B, impotriva sentintei civile nr. 424/26.10.2007, pronuntata de T r i b u n a l u l B a c a u in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimatul - parat CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI H. F, judetul B. Obliga recurentul sa plateasca intimatului Consiliul Local al comunei H. F, judetul B suma de 1.000 lei cheltuieli de judecata. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 21 februarie 2008. |PRESEDINTE, |JUDECATOR, |JUDECATOR, | |N. H. D. |N. O. |E. T. | | |GREFIER, | | | |E. E. | | Red. s. S. E./D. H. Red. d.r. G.M.C. 2 ex. 18 martie 2008

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 1279 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 757/2008-R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 828 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 2/R/CC/2010 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 615 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 609 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 23 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013