Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 86/R

Civil - anulare act
Instanta: CA PITESTI
Faza: Recurs
Data: 03-03-2008

Discutii similare pe forum

Noul cod civil sau vechiul cod civil ? - scris de veronica12 - 8 raspunsuri
Ce se poate face dac? Ón urma cererii de Óndreptare a erorilor materiale (Ón temeiul art. 281) dintr-o sentin?? civil? se admite doar Ón parte cererea ?i se rectific? doar erorile cu privire la date ?i nume, iar erorile cu sus?inerea p?r?ilor se respinge (pe motiv c? nu se circumscriu disp. Art.224) ? Se mai men?ioneaz? c? judecarea a avut loc cu citarea p?r?ilor. Eu nu am fost citat? sau Ón?tiin?at?.
Civil - scris de oktavia - 2 raspunsuri
am si eu proiblema Poate ma puteti ajuta Sunt studenta in anul I si civilul imi cam da batai de cap Am o speta la capitolul-obiectul si cauza actului juridic, care nu stiu exact cum sa o tratez... Prin contract autentic de v-c, A instraineaza catre B o casa. La momentul predarii spatiului B constata ca lipsesc din imobil becurile, prizele, si statuile de la intrare. El vine la mine ca avocat si imi cere sfatul, aratand ca in contract nu s-a prevazut nimic despre bunurile luate de ca...
Civil sau nu? - scris de hanibal - 0 raspunsuri
exista o decizie a Curtii Supreme care sa spuna care-i caracterul ( civil sau comercial) unei actiuni posesorii dintre doi comercianti? Am auzit tot felul de argumente pentru si contra fiecarei variante, dar as vrea sa aflu ce zic aia care-s platiti sa stie cum e...
E civil sau nu? - scris de alexx77 - 1 raspunsuri
Litigiu privind functionarii publici statutari(litigiu de munca).La al 3-lea termen instanta se trezeste si constata ca e contencios administrativ si iti pune in vedere sa timbrezi pana la urmatorul termen.Personal mi se pare o bazaconie....E a 2-a oara cand mi se intampla! Uneori imi doresc sa arunc cu geanta in ei si pe care il loveste primul sa ii plesneasca capul si sa-i zboare creierii pe ceilalti!
Cod civil - scris de georgeang - 2 raspunsuri
Am cumparat o casa in 1983 si conform art.30 din L.58/1974 terenul a trecut in proprietatea statului. Primaria mun. Ploiesti mi-a raspuns ca nu este ea proprietarul terenului ci mun. Ploiesti. intrebare: ce entitate administrativ teritoriala este proprietarul terenului si conform carei legi?
                R O M A N I A
           CURTEA DE A P E L  P I T E S T I
 SECTIA CIVILA, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
          SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
          DOSAR NR(...)  DECIZIA CIVILA NR.86/R
           Sedinta publica din 03 Martie 2008
               Curtea compusa din:
             Presedinte: (...) (...)-presedinte sectie civila
             Judecator: (...) (...)
             Judecator: (...) (...)
             Grefier:   (...) (...)
      S-a luat in examinare, pentru solutionare, recursul civil
declarat de paratii N. J. si N. N., domiciliati in Pitesti, strada (...)
(...), (...).3, .C, .12, judetul A, impotriva deciziei civile nr.312/A
din 11 decembrie 2007, pronuntata de T r i b u n a l u l  V a l c e a, in
dosarul nr(...).
      La apelul nominal, facut in sedinta publica, au  raspuns
recurentul-parat N. (...) si intimatul-reclamant E. E., lipsind recurenta-
parata N. N., intimata-reclamanta E. F. si intimata-parata E. F..
      Procedura este legal indeplinita.
      Recursul este legal timbrat, prin anularea timbrului judiciar in
valoare de 0,75 lei, precum si chitanta nr.50417 din 21.02.2008, emisa de
Primaria Municipiului Pitesti, din care rezulta ca a fost achitata taxa
judiciara de timbru in suma de 6 lei.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care
invedereaza ca la dosar s-a depus, prin serviciul de registratura, din
partea intimatilor-reclamanti, intampinare si un set de acte.
      Recurentul-parat N. (...) si intimatul-reclamant E. E., avand
cuvantul pe rand, arata ca nu mai au cereri de formulat in cauza.
      Curtea constata recursul in stare de judecata si acorda cuvantul
asupra acestuia, punand in vedere partilor sa faca referiri si cu privire
la exceptia de inadmisibilitate a actiunii, fata de aprecierea daca schita
din 29.10.1991 este sau nu un act juridic.
      Recurentul-parat N. (...), avand cuvantul, arata ca lasa la
aprecierea instantei cu privire la exceptia pusa in discutie si  solicita
admiterea recursului asa cum a fost formulat, apreciind ca a fost facut
ilegal contractul de vanzare-cumparare, situatie fata de care solicita
anularea acestuia.
      Intimatul-reclamant E. E., avand cuvantul, arata ca lasa la
aprecierea instantei cu privire la exceptia pusa in discutie si solicita
respingerea recursului, ca nefondat.
                 C U R T E A
      Asupra recursului civil de fata:
      Constata ca la data de 25 aprilie 2005, reclamantii E. E. si E.
F. au chemat in judecata pe paratii E. F., N. (...) si N. N. pentru a se
constata nulitatea absoluta a schitei vizata de O.C.O.T. V la data de
29.10.1991, ce face parte integranta din contractul de vanzare-cumparare
incheiat intre E. F. cu N. (...) si N. N., autentificat sub nr.8291/1991,
pentru terenul de 800 m.p. situat in punctul "T. casei", comuna E., judetul
V.
      Reclamantii au aratat in esenta ca schita s-a intocmit in mod
eronat de catre topometristul N. F., constand in aceea ca in partea de est
s-a precizat ca terenul se invecineaza cu numitul S. (...), pe cand in
realitate vecinii terenului erau chiar reclamantii.
      Paratii N. au instrainat terenul cumparat catre o alta persoana,
ocazie cu care din cauza schitei gresite s-a vandut o bucata de teren
proprietatea reclamantilor in suprafata de 150 m.p.
      S-a mai precizat ca ulterior, in cadrul unei judecati s-a anulat
in parte contractul de vanzare-cumparare nr.1558/2002 prin care paratii N.
au vandut terenul si s-a constatat nula schita nr.7716/30.10.2000, motiv
pentru care reclamantii apreciaza ca se impune constatarea nulitatii si a
schitei ce face parte integranta din contractul de vanzare-cumparare
nr.8291/1991.
      Prin sentinta civila nr.5011 din 30 octombrie 2006, pronuntata
de J u d e c a t o r i a  R a m n i c u  V a l c e a in dosarul nr(...),
s-a admis actiunea formulata de reclamantii E. E. si E. F. impotriva
paratilor E. F., N. (...) si N. N. si s-a constatat nulitatea schitei din
data de 29.10.1991 care a stat la baza contractului de vanzare-cumparare
nr.8291/1991 prin care parata E. F. a instrainat paratilor N. terenul de
800 m.p., din comuna E..
      S-a mai statuat cu privire la suportarea cheltuielilor de
judecata de catre parati.
      Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca
potrivit concluziilor raportului de expertiza tehnica intocmit in cauza de
catre expertul tehnic S. T., schita care insoteste contractul de vanzare-
cumparare prin care parata E. F. a vandut terenul de 800 m.p. paratilor N.
(...) si N. nu corespunde cu suprafata vanduta prin contract, in sensul ca
vecinul de la est nu este S. (...), ci restul proprietatii vanzatoarei.
      A mai retinut ca exista o suprapunere intre terenul vandut de
parata E. F. sotilor N. (...) si N. peste terenul dobandit prin cumparare
de la aceeasi parata E., de catre reclamantii E. pentru suprafata de 142,12
m.p.
      Impotriva acestei sentinte civile au formulat apel paratii N.
(...) si N. N., apel admis prin decizia civila nr.18/A din 25 ianuarie
2007, pronuntata de T r i b u n a l u l  V a l c e a - Sectia Civila,
urmare exceptiei ridicata din oficiu de catre instanta, privind nesemnarea
incheierii de dezbateri de catre judecator - presedintele completului de
judecata, incheiere aflata la fila 90 dosar fond.
      S-a desfiintat sentinta apelata si s-a trimis cauza spre
rejudecare la aceeasi instanta - J u d e c a t o r i a  R a m n i c u  V
a l c e a, judetul V.
      In rejudecare, J u d e c a t o r i a  R a m n i c u  V a l c
e a a pronuntat sentinta civila nr.4315 din 10 septembrie 2007, prin care s-
a admis actiunea formulata de reclamantii E.  E. si E. F. impotriva
paratilor E. F., N. (...) si N. N..
      S-a constatat nulitatea schitei din data de 29.10.1991 care a
stat la baza contractului de vanzare-cumparare nr.8291/1991 prin care
parata E. F. a instrainat paratilor N. terenul de 800 m.p., din comuna E..
      S-a mai statuat cu privire la suportarea cheltuielilor de
judecata de catre parati.
      Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca
prin contractul de vanzare-cumparare nr.8291 din 26 noiembrie  1991,
vanzatoarea E. F. a instrainat numitilor N. (...) si N. suprafata de 800
m.p. teren situat in comuna E., sat Linia, punctul "T. casei", insa schita
care insoteste acest contract nu corespunde cu suprafata vanduta in sensul
ca vecinul de pe latura de est nu este S. (...), ci restul proprietatii
vanzatoarei.
      Instanta de fond a avut in vedere constatarile expertului din
care rezulta ca dupa ce a instrainat terenul mentionat, vanzatoarei E. F. i-
a ramas o diferenta de teren in suprafata de 1209,81 m.p., iar prin
contractul de vanzare-cumparare nr.925/2000, aceasta a vandut numitilor E.
E. si E. F. terenul in suprafata de 969,12 m.p., cu vecinii precizati in
acest contract.
      In consecinta s-a retinut ca schita vizata de O.C.O.T. V la data
de 29.10.1991, ce a stat la baza contractului de  vanzare-cumparare
nr.8291/1991 a fost intocmita in mod eronat, intrucat in partea de est
terenul vandut se invecineaza cu restul proprietatii vanzatoarei si nu cu
S. (...).
      Impotriva acestei sentinte au declarat recurs paratii N. (...)
si N. N. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
      In dezvoltarea motivelor de recurs s-a aratat ca instanta de
fond nu a tinut cont in rejudecare de indrumarile date de T r i b u n a l
u l  V a l c e a, in sensul ca la solutionarea pricinii sa fie luate in
considerare si celelalte motive invocate de parati in fata instantei de
control judiciar.
      De aceea, prima instanta nu a facut altceva decat sa reia in
intregime considerentele primei sentinte pronuntata in cauza, respectiv  pe
cele din sentinta civila nr.5011/30 octombrie 2006.
      S-a mai aratat ca instanta de fond nu a observat faptul ca in
mod irevocabil s-a statuat faptul ca in schita, in partea de est se afla
vecinul S. (...) si nu vanzatoarea E. F..
      Prin ultima critica, recurentii sustin ca expertiza intocmita in
cauza pe care instanta a avut-o in vedere la pronuntarea solutiei este
nelegala, deoarece expertul nu a facut dovada convocarii partilor.
      Prin decizia civila nr.312/A din 11 decembrie 2007, pronuntata
de T r i b u n a l u l  V a l c e a - Sectia Civila s-a respins ca
nefondat apelul declarat de paratii N. (...) si N. N., impotriva sentintei
civile nr.4315 din 10 septembrie 2007, pronuntata de J u d e c a t o r i a
 R a m n i c u  V a l c e a in dosarul nr(...).
      Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de apel in sedinta
publica din data de 11 decembrie 2007, in temeiul art.282 Cod procedura
civila a calificat calea de atac ca fiind apelul si nu recursul, raportandu-
se la obiectul cererii de chemare in judecata, respectiv constatare
nulitate absoluta a schitei OCOT din 29 octombrie 1991.
      La calificarea caii de atac, instanta de apel a observat ca
actiunea are un caracter nepatrimonial si in consecinta nu se impune
calificarea caii de atac potrivit  criteriului  valoric  al  cererii
introductive.
      Trecand la analiza apelului, instanta a retinut ca acesta nu
este fondat, intrucat in mod corect instanta de fond, in baza materialului
probatoriu administrat in cauza, precum si a expertizei efectuate, a
retinut ca schita OCOT care insoteste contractul de vanzare-cumparare
nr.8291/1991 este neconforma cu realitatea, intrucat in partea de est a
terenului cumparat in anul 1991,  vecinatatea  o  constituie  restul
proprietatii vanzatoarei E. F..
      Aceasta chestiune rezulta din toate expertizele intocmite in
cauza, expertii recomandand de fiecare data refacerea schitei din anul
1991.
      Daca s-ar neglija acest aspect, ar  continua  sa  existe
suprapunere intre terenul vandut de parata E. F. sotilor N. (...) si N.,
peste terenul dobandit prin cumparare de la aceasta parata de catre
reclamantii E., suprapunerea fiind de 142,12 m.p., situatie inadmisibila.
      S-a mai retinut ca expertiza intocmita in cauza s-a realizat in
mod legal, intrucat s-a facut dovada ca partile au fost instiintate prin
telegrame pentru prezenta lor la expertiza si de aceea nu se poate sustine
ca lucrarea este nelegala.
      Apreciind ca instanta de fond, in rejudecare s-a conformat
intocmai celor dispuse de instanta superioara, pronuntand o solutie legala
si temeinica, instanta de apel a pronuntat solutia expusa mai sus.
      Impotriva acestei decizii civile au declarat recurs recurentii-
parati N. (...) si N. N. pentru urmatoarele motive:
      1) C prevazut de dispozitiile art.304 alin.1 pct.1 Cod procedura
civila, in sensul ca instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor
legale.
      In dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurentii sustin ca
prin dispozitivul sentintei pronuntate de J u d e c a t o r i a  R a m n
i c u  V a l c e a s-a precizat drept cale de atac cea a recursului.
      La T r i b u n a l u l  V a l c e a dosarul a fost repartizat
la un complet de recurs, insa dupa doua termene de judecata, respectiv la
11 decembrie 2007, instanta a calificat calea de atac ca fiind apelul,
incalcandu-se principiul contradictorialitatii procesului civil, partile
fiind in imposibilitate de a uza de dispozitiile legale privind apelul, in
sensul de a solicita o prelungire de probatoriu si de a pune in discutie o
serie de aspecte juridice ce trebuiau clarificate.
      Dosarul trebuia repartizat la un complet specializat de apel.
      2) C prevazut de dispozitiile art.304 alin.1 pct.5 Cod procedura
civila, constand in aceea ca prin hotararea data instanta a incalcat
formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art.105 alin.2
Cod procedura civila.
      Prin acest motiv se sustine ca experta titulara nu a facut
dovada convocarii legale a partilor la expertiza, iar borderoul prezentat
in instanta nu are stampila si data postei, ci numai o datare ce apartine
expertei, iar copiile unor convocari prin posta nu au nici un nume.
      Apreciaza ca este un caz de nulitate sanctionat de art.208 si
urmatoarele Cod procedura civila, la care instanta de apel nu a facut nici
o referire.
      3) C prevazut de dispozitiile art.304 alin.1 pct.7 Cod procedura
civila, constand in aceea ca hotararea cuprinde motive contradictorii si
straine de natura pricinii.
      Referindu-se la schita vizata de OCOT V in data de 29.10.1991,
arata ca instanta de apel trebuia sa observe daca exista motiv de nulitate
a acestei schite invocat de reclamanti, intrucat partile s-au mai judecat,
existand in acest sens o hotarare a Curtii de A P E L  P I T E S T I,
pronuntata in dosarul nr.10220/2003, in care se arata  ca  potrivit
expertizei intocmite, vecinul la est este S. (...).
      Pornind de la aceasta motivare, reclamantii au declansat toate
procesele pentru a obtine ce nu au reusit pana acum prin acele solutii
pronuntate.
      Cazul de nulitate invocat de reclamanti nu are o sustinere
legala, ei fiind terti fata de partile din contract, nedovedind ca acesta
este incheiat in frauda lor si cu rea-credinta. V. ca prin vecinatatea
terenului in partea de est sa obtina mai mult teren decat au, respectiv
reclamantii au cumparat 969 m.p. pe care il au, iar paratii au avut 800
m.p. si tot atat au vandut, nimic mai mult.
      Daca reclamantii pretind ca exista o suprapunere de teren,
atunci trebuie avut in vedere ca acestia au promovat un proces de
revendicare si care in prezent este suspendat.
      Numai in acel proces se poate stabili daca exista sau nu o
suprapunere de teren, ci nu prin invocarea unui motiv de  nulitate
neexistent, motiv de nulitate pe care nici instanta nu-l motiveaza.
      Se solicita admiterea recursului si pe fond casarea hotararii cu
trimitere spre rejudecare a cauzei, in sensul celor sustinute prin motivele
de recurs.
      Recursul urmeaza sa fie solutionat pe cale de  exceptie,
respectiv exceptia de inadmisibilitate a actiunii, pusa in discutie din
oficiu in sedinta publica din 3 martie 2008, sub aspectul daca schita din
29.10.1991 este sau nu act juridic.
      Exceptia de inadmisibilitate a actiunii ridicata din oficiu de
catre C, se verifica pentru considerentele ce urmeaza:
      Obiectul exceptiei de fata consta in contestarea posibilitatii
reclamantilor E. E. si E. F. de a sesiza instanta cu actiunea de fata,
avand ca obiect "constatarea nulitatii absolute a schitei vizate de OCOT V
la data de 29.10.1991 ce face parte integranta a contractului de vanzare-
cumparare incheiat intre E. F. cu N. (...) si N. N., autentificat sub
nr.8291 din 26.11.1991, pentru terenul de 800 m.p. situat in pct."T.
casei", avand ca vecini: la S. - restul proprietatii autoarei E. F., la B.-
U. D., la Nord - drumul national si la Sud - teren arabil si raul T., capat
de cerere unic din actiunea introductiva (f.1 dosar nr.3609/2005).
      Fata de obiectul procesului determinat astfel cum s-a aratat mai
sus si asupra caruia s-au pronuntat anterior instantele de judecata, Curtea
constata ca schita din 29.10.1991 nu constituie un act juridic, ci
configuratia grafica a terenului transpus in aceasta schita, detinut de E.
C.F. din comuna E., judetul V, propus pentru instrainare (f.7 dosar
nr.3609/2005), schita care in sine nu produce efecte juridice intre parti.
      Reclamantii au solicitat constatarea nulitatii absolute  a
acestei schite, cu motivarea ca "a fost intocmita eronat", netinandu-se
cont ca in partea de S. terenul de 800 m.p. se invecineaza cu restul
proprietatii vanzatoarei, trecandu-se insa eronat vecinul S. (...).
      Or, acceptiunea expresiei "nulitatea actului juridic civil" este
primitoare de doua intelesuri: in primul rand ca sanctiunea care intervine
in cazul nerespectarii de catre actul juridic a conditiilor sale de
valabilitate, iar in al doilea rand desemneaza calitatea de institutie
juridica a dreptului civil ce priveste totalitatea normelor juridice care
reglementeaza sanctiunea nulitatii actului juridic civil.
      Desi nu exista o definitie legala a nulitatii, atat  in
literatura juridica, cat si in practica judiciara, nulitatea este privita
ca o sanctiune care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor
juridice edictate pentru incheierea lor valabila.
      Prin urmare, sfera de actiune a nulitatii este circumscrisa
actului juridic civil ca manifestare de vointa facuta cu intentia de a
produce efecte juridice, adica de a crea, modifica sau stinge un raport
juridic - efecte care se produc numai daca, potrivit legii, civile, o
asemenea intentie a existat.
      Termenului de "act" sau "act juridic", i se dau doua intelesuri
deosebite.
      Intr-un prim sens prin "act" se intelege tocmai manifestarea de
vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica operatiunea
juridica "negotium juris", sens folosit de Codul civil (art.729, 801, 802,
957 etc.).
      In C de-al doilea sens, prin "act" se intelege inscrisul
constatator al operatiunii juridice, adica mijlocul probator al operatiei
juridice, care este inscrisul.
      B. din acest punct de vedere schita vizata de OCOT V la data de
29.10.1991, se constata ca aceasta schita nu intruneste nici unul din cele
doua sensuri ale "actului juridic".
      Aceasta pentru ca respectiva schita nu constituie o manifestare
de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, - adica de a
crea, modifica sau stinge un raport juridic, motiv pentru care implicit nu
poate constitui nici mijloc de proba atata timp cat nu este un inscris
constatator al unei asemenea operatiuni juridice.
      Nefiind un act juridic, schita din 29.10.1991, nu poate face
obiectul constatarii nulitatii absolute, ca sanctiune care intervine in
cazul nerespectarii de catre actul juridic a  conditiilor  sale  de
valabilitate, actiunea reclamantilor fiind deci inadmisibila.
      Cum art.137 Cod procedura civila vorbeste numai de exceptii de
procedura si exceptii de fond si cum inadmisibilitatea de fata nu poate fi
privita ca o institutie distincta deoarece prin acceptarea unei alte
clasificari      s-ar incalca nu numai litera, dar si spiritul legii,
urmeaza ca in baza acestui text de lege, combinat cu art.312 alin.1 Cod
procedura civila, sa fie admis recursul formulat de recurentii-parati N.
(...) si N. N., impotriva deciziei civile pronuntata de T r i b u n a l u
l  V a l c e a, modificata aceasta decizie si pe fond respinsa actiunea
formulata de intimatii-reclamanti E. E. si E. F., ca inadmisibila.
         Fata de modalitatea de solutionare a recursului pe cale de
exceptie, nu vor mai fi analizate pe fond motivele de recurs formulate de
recurentii-parati, pronuntarea asupra acestora ar fi evident de prisos.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                 D E C I D E
      Admite recursul formulat de recurentii-reclamanti N. J. si N.
N., impotriva deciziei civile nr.312/A pronuntata la data de 11 decembrie
2007 de T r i b u n a l u l  V a l c e a - Sectia Civila, in dosarul
nr(...), intimati-reclamanti fiind E. E. si E. F., iar intimata-parata
fiind E. F..
      Modifica decizia civila si pe fond respinge actiunea formulata
de reclamantii E. E. si E. F. impotriva paratilor E. F., N. (...) si  N.
N., ca inadmisibila.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 3 martie 2008, la Curtea de
A P E L  P I T E S T I - Sectia Civila, pentru cauze privind Conflicte de
Munca si Asigurari Sociale si pentru cauze cu Minori si de Familie.
      S.B.,         I.R.,           G.N.,

Grefier,
Red.S.B.
Tehnored.V.S.
Ex.4/21.03.2008.
Jud.apel: L.J..
        M.E..
Jud.fond: C.C.J..


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea DEC.NR.161/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 96/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 170/R - Civil - reziliere contract - Revizuire
 • Hotararea 666 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 81 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC.NR.21/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1055 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013