Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 224/2008

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere
Instanta: CA ALBA IULIA
Faza: Recurs
Data: 17-03-2008

Discutii similare pe forum

Contestatie decizie de concediere - scris de carismatica - 1 raspunsuri
Am nevoie de ajutorul vostru! Ce parere aveti? Pentru a verifica existenta si numarul posturilor vacante din Statul de functii, Instanta poate tine cont si de un alt document care provine de la unitate, document in care din gresala se mentioneaza un numar mai mare de posturi decit cel din Statul de functii? Cu toate ca am sustinut ca acel document nu are relevanta si ca din eroare s-a trecut un numar mai mare de posturi, avocata reclamantei incearca sa dovedeasca ca au fost "dosite"...
Contestatie decizie concediere - scris de sarita - 1 raspunsuri
Buna seara, sotul meu tocmai a primit o decizie deconcediere mai precis i se desfiinteaza postul. Decizia din punct de vedere legal este corect intocmita numai ca este abuziva, deoarece el lucra intr-o multinationala in care angajatii aveau cartile de munca pe vreo 3 firme. poate contesta aceasta decizie daca el nu are fisa postului pe firma la care era angajat si mai lucra si pentru alta firma dar cu care nu avea CIM sau contract? multumesc pentru raspuns.
Contestatie decizie de concediere - scris de andreit2002us - 0 raspunsuri
Buna dimineata, Sunt in conflict de munca de aproape 5 cu firma (cu capital integral de stat) unde am lucrat.Functia pe care o aveam a fost de inginer IT in cadrul unui birou tehnic.Concedierea -abuziva dupa parerea mea- s-a facut in urma unei concedieri colective in aprilie 2010 temeiul invocat de angajator fiind unul din CCM(Contractul Colectiv de Munca):"Unitatea isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii" din cauza trendului descrescator al cerintei de energie electrica si ter...
Contestatie decizie unilaterala modificare contract de munca - scris de capitanescu - 1 raspunsuri
Buna ziua, Am urmatoarea intrebare: -unitatea i-a o decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca impotriva a mai multor salariati (30 de exemplu); -o parte din acestia mentionati in decizie (adica 7) contestata decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca in termenul legal de contestatie de 30 de zile; -restul salariatilor la care se aplica decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca nu contesta aceasta decizie (deci restul...
Contestatie preaviz - contestatie tardiva concediere - spete - scris de gheorghe7722 - 0 raspunsuri
stiti 1) spete concrete despre preaviz contestat + decizie de concediere contestata tardiv (peste cele 30 de zile, pana la prima zi de infatisare) si castigate la CEDO de salariat? 2) eventual spete doar despre preaviz contestat (care se statueaza ca nu se contesta) si castigat la CEDO ... mersi
R O M A N I A CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A SECTIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE DECIZIA CIVILA Nr. 224/2008 Sedinta publica din 17 Martie 2008 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) (...) -judecator (...) (...) - presedinte sectie (...) (...) - judecator (...) (...) - grefier Pe rol se afla solutionarea recursului declarat de contestatoarea H. B. E., impotriva sentintei civile numarul 105/13.12.2007 peonuntata de T r i b u n a l u l S i b i u in dosar nr(...). La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta av. G. J. pentru parata intimata - S.C. H. D. S.R.L. -B, lipsa fiind contestatoarea. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei dupa care mandatara paratei intimate nemaiavand alte cereri de formulat solicita acordarea cuvantului in dezbateri. Mandatara paratei intimate solicita respingerea recursului ca nefondat, mentinerea ca legala si temeinica a sentintei instantei de fond. Depune concluzii scrise. Cu cheltuieli de judecata. CURTEA DE APEL Asupra recursului civil de fata: Prin actiunea civila inregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i S i b i u sub nr(...) contestatoarea H. B. E. a chemat in judecata intimata SC H. D. SRL B ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a deciziei nr. 10/26.07.2007, sa se dispuna reincadrarea contestatoarei pe postul detinut anterior desfacerii contractului de munca cu obligarea intimatei la plata drepturilor salariale de la data deciziei pana la reincadrare. In motivarea actiunii se arata ca contestatoarea a fost angajata intimatei pe postul de operator ruleta. Decizia atacata este lovita de nulitate din mai multe puncte de vedere: -nu este indicat temeiul de drept al desfacerii contractului de munca; -lipseste semnatura angajatorului de pe decizie; -decizia a fost comunicata inainte de intocmirea ei; -nu a fost indicata corect instanta competenta. In drept au fost invocate prevederile art. 268 alin. 2 litera d si f, art. 268 alin. 3 c o d u l m u n c i i, art. 274 cod procedura civila. Intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii cu cheltuieli de judecata. Se sustine ca in cuprinsul deciziei este indicat temeiul in baza caruia reclamanta a fost sanctionata disciplinar, respectiv art. 61 litera a c o d u l m u n c i i, ca lipsa semnaturii nu atrage nulitatea deciziei, iar pe de alta parte pe decizie este semnatura administratorului societatii, ca contestatoarea confunda cu rea credinta data comunicarii convocarii pentru efectuarea cercetarii disciplinare cu dovada de comunicare a deciziei si ca in decizie a fost mentionata corect instanta competenta material, iar prin introducerea actiunii la instanta competenta teritorial este inlaturata orice vatamare. Ambele parti au depus inscrisuri in probatiune. T r i b u n a l u l S i b i u prin sentinta civila nr. 1505/2007 a respins contestatia formulata de contestatoare, aceasta fiind obligata sa plateasca intimatei suma de 2000 lei cheltuieli de judecata. Pentru a pronunta aceasta sentinta tribunalul a retinut ca prin decizia nr. 10/2007 intimata a dispus concedierea contestatoarei in temeiul art. 61 lit. "a" c o d u l m u n c i i pe motiv ca au fost incalcate atributiile de serviciu prevazute in fisa postului, S. si Contractul individual de munca. In ceea ce priveste motivele de nulitate ale deciziei atacate tribunalul a retinut ca ele nu subzista, fiind inserate in decizia contestata, iar faptul ca la art. 4 din decizie intimata indica instanta competenta ca fiind T r i b u n a l u l B u c u r e s t i si nu Sibiu nu atrage nulitatea absoluta in sensul dispozitiilor art. 268 alin. 2 c o d u l m u n c i i. Totodata intimata a respectat termenul de comunicare a deciziei de sanctionare. Avand in vedere ca prima instanta a constatat legalitatea deciziei contestate, raportat la dispozitiile art. 268 c o d u l m u n c i i, contestatia a fost respinsa. In temeiul art. 274 contestatoarea a fost obligata la plata cheltuielilor facute de intimata constand in onorariu avocatial. Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs contestatoarea, prin care a solicitat casarea sentintei ca nelegala si netemeinica si admiterea actiunii astfel cum a fost formulata. In motivarea recursului de mentioneaza ca contestatoarea a fost angajata la societatea intimata la D.-ul din incinta complexului comercial E. din Sibiu pe postul de operator ruleta. In data de 26.07.2007 a fost intocmita decizia atacata care este lovita de nulitate datorita mai multor motive. Astfel: -in cuprinsul deciziei nu este indicat temeiul de drept in baza caruia s-a desfacut contractul de munca; -lipseste semnatura angajatorului pe decizie. Exista doar o viza a oficiului juridic al societatii parate, insa acest oficiu doar supervizeaza legalitatea unui act, neavand drept de decizie; -decizia a fost comunicata contestatoarei inainte de intocmirea ei, avand in vedere ca a primit decizia prin posta in data de 23.07.2007, fiind expediata in data de 19.07.2007, iar decizia este din data de 26.07.2007; -au fost incalcate si prevederile art. 268 alin. 2 lit. "f" din c o d u l m u n c i i, in conditiile in care s-a indicat ca fiind instanta competenta T r i b u n a l u l B u c u r e s t i in loc de T r i b u n a l u l S i b i u. Se mai mentioneaza ca prima instanta nu s-a pronuntat sub nici o forma asupra motivului de nulitate de la punctul 2, in sensul ca angajatorul nu s- a exprimat punctul de vedere. In drept au fot invocate prevederile art. 304 pct. 7, 9, art. 304 ind. 1 si 274 cod procedura civila. Intimata a depus concluzii scrise prin care se reiau apararile formulate in cuprinsul intampinarii depuse la fond, solicitandu-se respingerea recursului ca neintemeiat cu mentinerea sentintei atacate ca fiind temeinica si legala. CURTEA, analizand sentinta atacata prin raportare la criticile aduse si in limitele prevazute de art. 304 ind. 1 cod procedura civila, retine urmatoarele: Potrivit art. 268 din c o d u l m u n c i i: (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea; d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata; f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. (3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. (4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. (5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. Recurenta contestatore sustine ca nu este indicat temeiul de drept in baza caruia s-a desfacut contractul individual de munca. Aceasta critica nu poate fi retinuta cat timp in decizie se mentioneaza clar ca sanctiunea disciplinara se aplica in temeiul art. 61 lit. a din c o d u l m u n c i i. Or, potrivit art. 61 lit. a din c o d u l m u n c i i angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere H. sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara; In decizie se mai mentioneaza ca au fost incalcate prevederile art. VII din Fisa postului, art. 14 din regulamentul intern si art. 13.2 din contractul individual de munca, motiv pentru care in nici un caz nu se poate retine nemotivarea in drept a deciziei de desfacere a contractului individual de munca. A doua critica din recurs vizeaza lipsa semnaturii angajatorului de pe decizie, acesta fiind semnata numai din partea oficiului juridic. Referitor la aceasta critica Curtea retine ca decizia poarta stampila societatii si o semnatura. Din analizarea celorlalte inscrisuri depuse in probatiune de catre intimata rezulta dincolo de orice dubiu ca semnatura de pe decizie apartine administratorului E. M., cel care a semnat si contractul individual de munca al contestatoarei, fiind astfel respectat principiul simetriei la care contestatoarea face trimitere. Nici cea de treia critica nu poate fi primita, angajatorul respectand dispozitiile art. 268 alin. 3 din c o d u l m u n c i i referitoare la comunicarea decizie celui in cauza in termen de 5 zile de la emitere, conform confirmarilor de la filele 24, 25 din dosarul de fond. Astfel, decizia a fost emisa in data de 26.07.2007 si a fost expediata contestatoarea recurente la data de 27.07.2007. In ceea ce priveste cea de-a patra critica, indicarea gresita a instantei competente, corect a retinut prima instanta ca aceasta nu atrage nulitatea absoluta a deciziei. Potrivit art. 268 c o d u l m u n c i i este sanctionata cu nulitatea absoluta neindicarea instantei competente la care se contesta sanctiunea, si nu indicarea gresita a acesteia. Pe de alta parte, textul legal mentionat se refera la instanta competenta, fara sa faca alte mentiuni. Notiunea de competenta are in vedere atat competenta teritoriala, cat si cea materiala. In materia litigiilor de munca, competenta teritoriala este una exclusiva. Dupa cum se poate observa din analizarea deciziei contestate, parata a indicat corect instanta competenta material - tribunalul, fiind in eroare sub aspectul instantei competente teritorial, unde face aplicarea regulii de drept comun, in materie de competenta - sediul paratei - si nu a dispozitiilor speciale incidente in cauza. Nu se poate ignora imprejurarea ca reclamanta s-a adresat instantei competente atat material cat si teritorial, astfel ca nu a suferit nici o vatamare prin mentionarea gresita a instantei competente teritorial. In conditiile in care legiuitorul a inteles sa sanctioneze cu nulitatea absoluta numai neindicarea instantei competente, indicarea gresita a acestei instante si doar sub aspect teritorial nu poate fi asimilata cu totala neindicare, situatiile de exceptie neputand fi extinse prin analogie si la alte situatii decat cele limitativ prevazute de lege. Pentru considerentele mentionate, decizia atacata fiind emisa cu respectarea dispozitiilor art. 268 c o d u l m u n c i i, in mod corect prima instanta a dispus respingerea contestatiei, hotararea pronuntata fiind temeinica si legala, motiv pentru care recursul formulat impotriva acesteia apare ca neintemeiat, si in temeiul art. 312 Cod procedura civila, instanta urmeaza a-l respinge. Intimata a solicitat cheltuieli de judecata. Avand in vedere, fata de solutia pronuntata, ca recurenta este cazuta in pretentii, potrivit art. 274 Cod procedura civila, Curtea va dispune obligarea acesteia la suportarea cheltuielilor de judecata facute de intimata cu acest proces constand in onorariu avocatial dovedit cu chitanta depusa la dosar. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatoarea H. B. - E. impotriva sentintei civile nr.1505/13.12.2007 pronuntata de T r i b u n a l u l S i b i u in dosar civil nr(...). Obliga recurenta H. B. E. sa plateasca intimatei SC. H. D. SRL suma de 1000 lei cheltuieli de judecata in recurs. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica din 17.03. 2008. Presedinte, Judecator, Judecator, (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) Grefier, (...) (...) Red.N./3.04.2008 Tehnored.TM/ 2 ex Jud.F.E. M E. M

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 382/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 59/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1451 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 245 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 340 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 217/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1689 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com