| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 224/2008
Litigii de munca - contestatie decizie de concediere
Instanta: CA ALBA IULIA
Faza: Recurs
Data: 17-03-2008

Discutii similare pe forum

Contestatie decizie de concediere - scris de carismatica - 1 raspunsuri
Am nevoie de ajutorul vostru! Ce parere aveti? Pentru a verifica existenta si numarul posturilor vacante din Statul de functii, Instanta poate tine cont si de un alt document care provine de la unitate, document in care din gresala se mentioneaza un numar mai mare de posturi decit cel din Statul de functii? Cu toate ca am sustinut ca acel document nu are relevanta si ca din eroare s-a trecut un numar mai mare de posturi, avocata reclamantei incearca sa dovedeasca ca au fost "dosite"...
Contestatie decizie concediere - scris de sarita - 1 raspunsuri
Buna seara, sotul meu tocmai a primit o decizie deconcediere mai precis i se desfiinteaza postul. Decizia din punct de vedere legal este corect intocmita numai ca este abuziva, deoarece el lucra intr-o multinationala in care angajatii aveau cartile de munca pe vreo 3 firme. poate contesta aceasta decizie daca el nu are fisa postului pe firma la care era angajat si mai lucra si pentru alta firma dar cu care nu avea CIM sau contract? multumesc pentru raspuns.
Contestatie decizie de concediere - scris de andreit2002us - 0 raspunsuri
Buna dimineata, Sunt in conflict de munca de aproape 5 cu firma (cu capital integral de stat) unde am lucrat.Functia pe care o aveam a fost de inginer IT in cadrul unui birou tehnic.Concedierea -abuziva dupa parerea mea- s-a facut in urma unei concedieri colective in aprilie 2010 temeiul invocat de angajator fiind unul din CCM(Contractul Colectiv de Munca):"Unitatea isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii" din cauza trendului descrescator al cerintei de energie electrica si ter...
Contestatie decizie unilaterala modificare contract de munca - scris de capitanescu - 1 raspunsuri
Buna ziua, Am urmatoarea intrebare: -unitatea i-a o decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca impotriva a mai multor salariati (30 de exemplu); -o parte din acestia mentionati in decizie (adica 7) contestata decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca in termenul legal de contestatie de 30 de zile; -restul salariatilor la care se aplica decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca nu contesta aceasta decizie (deci restul...
Contestatie preaviz - contestatie tardiva concediere - spete - scris de gheorghe7722 - 0 raspunsuri
stiti 1) spete concrete despre preaviz contestat + decizie de concediere contestata tardiv (peste cele 30 de zile, pana la prima zi de infatisare) si castigate la CEDO de salariat? 2) eventual spete doar despre preaviz contestat (care se statueaza ca nu se contesta) si castigat la CEDO ... mersi
                R O M A N I A
         CURTEA DE A P E L  A L B A  I U L I A
      SECTIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
            DECIZIA CIVILA Nr. 224/2008
           Sedinta publica din 17 Martie 2008
              Completul compus din:
         PRESEDINTE: (...) (...) (...) -judecator
                             (...)     (...)
- presedinte sectie
                             (...)     (...)
   - judecator
                             (...)     (...)
  - grefier
   Pe rol se afla solutionarea recursului declarat de contestatoarea  H.
B. E., impotriva sentintei civile  numarul 105/13.12.2007 peonuntata de
T r i b u n a l u l  S i b i u in dosar nr(...).
   La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta av. G. J.
pentru parata intimata - S.C. H. D. S.R.L. -B, lipsa fiind contestatoarea.
   Procedura este legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei dupa care mandatara paratei intimate
nemaiavand alte cereri de formulat solicita acordarea cuvantului  in
dezbateri.
   Mandatara paratei intimate solicita  respingerea  recursului  ca
nefondat, mentinerea ca legala si temeinica a sentintei instantei de fond.
Depune concluzii scrise. Cu cheltuieli de judecata.
                CURTEA DE APEL
           Asupra recursului civil de fata:
   Prin actiunea civila inregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i
S i b i u sub nr(...) contestatoarea H. B. E. a chemat in judecata intimata
SC H. D. SRL B ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea
absoluta a deciziei nr. 10/26.07.2007, sa  se  dispuna  reincadrarea
contestatoarei pe postul detinut anterior desfacerii contractului de munca
cu obligarea intimatei la plata drepturilor salariale de la data deciziei
pana la reincadrare.
   In motivarea actiunii se arata ca contestatoarea a fost angajata
intimatei pe postul de operator ruleta.
   Decizia atacata este lovita de nulitate din mai multe puncte de
vedere:
   -nu este indicat temeiul de drept al desfacerii contractului de munca;
   -lipseste semnatura angajatorului de pe decizie;
   -decizia a fost comunicata inainte de intocmirea ei;
   -nu a fost indicata corect instanta competenta.
   In drept au fost invocate prevederile art. 268 alin. 2 litera d si f,
art. 268 alin. 3 c o d u l  m u n c i i, art. 274 cod procedura civila.
   Intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea
actiunii cu cheltuieli de judecata.
   Se sustine ca in cuprinsul deciziei este indicat temeiul in baza
caruia reclamanta a fost sanctionata disciplinar, respectiv art. 61 litera
a c o d u l  m u n c i i, ca lipsa semnaturii nu atrage nulitatea
deciziei, iar pe de alta parte pe decizie este semnatura administratorului
societatii, ca contestatoarea confunda cu rea credinta data comunicarii
convocarii pentru efectuarea cercetarii  disciplinare  cu  dovada  de
comunicare a deciziei si ca in decizie a fost mentionata corect instanta
competenta material, iar prin introducerea actiunii la instanta competenta
teritorial este inlaturata orice vatamare.
   Ambele parti au depus inscrisuri in probatiune.
    T r i b u n a l u l  S i b i u prin sentinta civila nr. 1505/2007 a
respins contestatia formulata de contestatoare, aceasta fiind obligata sa
plateasca intimatei suma de 2000 lei cheltuieli de judecata.
   Pentru a pronunta aceasta sentinta tribunalul a retinut ca prin
decizia nr. 10/2007 intimata a dispus concedierea contestatoarei in temeiul
art. 61 lit. "a" c o d u l  m u n c i i pe motiv ca au fost incalcate
atributiile de serviciu prevazute in fisa postului, S. si Contractul
individual de munca.
   In ceea ce priveste motivele de nulitate ale deciziei atacate
tribunalul a retinut ca ele nu subzista, fiind inserate in decizia
contestata, iar faptul ca la art. 4 din decizie intimata indica instanta
competenta ca fiind T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i si nu Sibiu nu
atrage nulitatea absoluta in sensul dispozitiilor art. 268 alin. 2 c o d u
l  m u n c i i. Totodata intimata a respectat termenul de comunicare a
deciziei de sanctionare.
   Avand in vedere ca prima instanta a constatat legalitatea deciziei
contestate, raportat la dispozitiile art. 268 c o d u l   m u n c i i,
contestatia a fost respinsa.
   In temeiul art. 274 contestatoarea a fost obligata  la  plata
cheltuielilor facute de intimata constand in onorariu avocatial.
   Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs
contestatoarea, prin care a solicitat casarea sentintei ca nelegala si
netemeinica si admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.
   In motivarea recursului de mentioneaza ca contestatoarea a fost
angajata la societatea intimata la D.-ul din incinta complexului comercial
E. din Sibiu pe postul de operator ruleta.
   In data de 26.07.2007 a fost intocmita decizia atacata care este
lovita de nulitate datorita mai multor motive. Astfel:
   -in cuprinsul deciziei nu este indicat temeiul de drept in baza caruia
s-a desfacut contractul de munca;
   -lipseste semnatura angajatorului pe decizie. Exista doar o viza a
oficiului juridic al societatii parate, insa acest oficiu doar supervizeaza
legalitatea unui act, neavand drept de decizie;
   -decizia a fost comunicata contestatoarei inainte de intocmirea ei,
avand in vedere ca a primit decizia prin posta in data de 23.07.2007, fiind
expediata in data de 19.07.2007, iar decizia este din data de 26.07.2007;
   -au fost incalcate si prevederile art. 268 alin. 2 lit. "f" din c o d
u l  m u n c i i, in conditiile in care s-a indicat ca fiind instanta
competenta T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i in loc de T r i b u n
a l u l  S i b i u.
   Se mai mentioneaza ca prima instanta nu s-a pronuntat sub nici o forma
asupra motivului de nulitate de la punctul 2, in sensul ca angajatorul nu s-
a exprimat punctul de vedere.
   In drept au fot invocate prevederile art. 304 pct. 7, 9, art. 304 ind.
1 si 274 cod procedura civila.
   Intimata a depus concluzii scrise prin care se reiau apararile
formulate in cuprinsul intampinarii depuse  la  fond,  solicitandu-se
respingerea recursului ca neintemeiat cu mentinerea sentintei atacate ca
fiind temeinica si legala.
   CURTEA, analizand sentinta atacata prin raportare la criticile aduse
si in limitele prevazute de art. 304 ind. 1 cod procedura civila, retine
urmatoarele:
   Potrivit art. 268 din c o d u l  m u n c i i:
  (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o
decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la
data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu
mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
  (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod
obligatoriu:
  a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
  b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul
intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate
de salariat;
  c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de
salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru
care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata
cercetarea;
  d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
  e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
  f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
  (3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii si produce efecte  de  la  data
comunicarii.
   (4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de
primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la
domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
   (5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat  la
instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice
de la data comunicarii.
   Recurenta contestatore sustine ca nu este indicat temeiul de drept in
baza caruia s-a desfacut contractul individual de munca.
   Aceasta critica nu poate fi retinuta cat timp in decizie  se
mentioneaza clar ca sanctiunea disciplinara se aplica in temeiul art. 61
lit. a din c o d u l  m u n c i i.
   Or, potrivit art. 61 lit. a din c o d u l  m u n c i i angajatorul
poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului
in urmatoarele situatii:
  a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere H. sau abateri
    repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele
    stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv
    de munca aplicabil  sau  regulamentul  intern,  ca  sanctiune
    disciplinara;
  In decizie se mai mentioneaza ca au fost incalcate prevederile art. VII
din Fisa postului, art. 14 din regulamentul intern si art. 13.2 din
contractul individual de munca, motiv pentru care in nici un caz nu se
poate retine nemotivarea in drept a deciziei de desfacere a contractului
individual de munca.
  A doua critica din recurs vizeaza lipsa semnaturii angajatorului de pe
decizie, acesta fiind semnata numai din partea oficiului juridic.
  Referitor la aceasta critica Curtea retine ca decizia poarta stampila
societatii si o semnatura. Din analizarea celorlalte inscrisuri depuse in
probatiune de catre intimata rezulta dincolo de orice dubiu ca semnatura de
pe decizie apartine administratorului  E. M., cel care a semnat si
contractul individual de munca al contestatoarei, fiind astfel respectat
principiul simetriei la care contestatoarea face trimitere.
  Nici cea de treia critica nu poate fi primita, angajatorul respectand
dispozitiile art. 268 alin. 3 din c o d u l  m u n c i i referitoare la
comunicarea decizie celui in cauza in termen de 5 zile de la emitere,
conform confirmarilor de la filele 24, 25 din dosarul de fond. Astfel,
decizia a fost emisa in data de 26.07.2007 si  a  fost  expediata
contestatoarea recurente la data de 27.07.2007.
  In ceea ce priveste cea de-a patra critica, indicarea gresita a
instantei competente, corect a retinut prima instanta ca aceasta nu atrage
nulitatea absoluta a deciziei.
  Potrivit art. 268 c o d u l  m u n c i i este sanctionata cu
nulitatea absoluta neindicarea instantei competente la care se contesta
sanctiunea, si nu indicarea gresita a acesteia.
  Pe de alta parte, textul legal mentionat se refera la instanta
competenta, fara sa faca alte mentiuni.
  Notiunea de competenta are in vedere atat competenta teritoriala, cat
si cea materiala. In materia litigiilor de munca, competenta teritoriala
este una exclusiva.
  Dupa cum se poate observa din analizarea deciziei contestate, parata a
indicat corect instanta competenta material - tribunalul, fiind in eroare
sub aspectul instantei competente teritorial, unde face aplicarea regulii
de drept comun, in materie de competenta - sediul paratei - si nu a
dispozitiilor speciale incidente in cauza.
  Nu se poate ignora imprejurarea ca reclamanta s-a adresat instantei
competente atat material cat si teritorial, astfel ca nu a suferit nici o
vatamare prin mentionarea gresita a instantei competente teritorial.
  In conditiile in care legiuitorul a inteles sa sanctioneze cu nulitatea
absoluta numai neindicarea instantei competente, indicarea gresita  a
acestei instante si doar sub aspect teritorial nu poate fi asimilata cu
totala neindicare, situatiile de exceptie neputand fi extinse prin analogie
si la alte situatii decat cele limitativ prevazute de lege.
  Pentru considerentele mentionate, decizia atacata fiind emisa cu
respectarea dispozitiilor art. 268 c o d u l  m u n c i i, in mod corect
prima instanta a dispus respingerea contestatiei, hotararea pronuntata
fiind temeinica si legala, motiv pentru care recursul formulat impotriva
acesteia apare ca neintemeiat, si in temeiul art. 312 Cod procedura civila,
instanta urmeaza a-l respinge.
  Intimata a solicitat cheltuieli de judecata. Avand in vedere, fata de
solutia pronuntata, ca recurenta este cazuta in pretentii, potrivit art.
274 Cod procedura civila, Curtea va dispune obligarea  acesteia  la
suportarea cheltuielilor de judecata facute de intimata cu acest proces
constand in onorariu avocatial dovedit cu chitanta depusa la dosar.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE
   Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatoarea H. B. - E.
impotriva sentintei civile nr.1505/13.12.2007 pronuntata de T r i b u n a
l u l  S i b i u in dosar civil nr(...).
   Obliga recurenta H. B. E. sa plateasca intimatei SC. H. D. SRL suma
de 1000 lei cheltuieli de judecata in recurs.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica din 17.03. 2008.
        Presedinte,              Judecator,
    Judecator,
    (...) (...) (...)      (...) (...)        (...) (...)
                 Grefier,
                 (...) (...)

Red.N./3.04.2008
Tehnored.TM/ 2 ex
Jud.F.E. M
     E. M


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013