Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 391

Comercial - indreptare eroare materiala
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 26-03-2008

Discutii similare pe forum

Indreptare eroare materiala - scris de florian267 - 10 raspunsuri
SITUATIE DE FAPT: Un inculpat este condamnat pentru doua fapte la 4 ani si 2 ani. Cand se face insa contopirea judecatorul din eroare scrie in dispozitiv ca se vor contopi pedepsele de 3 ani si 2 ani. Imediat dupa pronuntare realizeaza greseala sa si printr-o incheiere indreapta eroarea materiala rectificand dispozitivul in mod corespunzator (jn loc de 3 ani se trece 4) INTREBARE: Este obligatoire prezenta inculpatului arestat la solutionarea indreptarii erorii materiale?
Pot sa fac indreptare de eroare materiala?????? - scris de adabia - 1 raspunsuri
Am intordus actiune de divort in mai 2006 si in timpul acesta prin ordonantă presedintială am solicitat acordarea pensiei de intretinere in cuantum de 25% din veniturile paratului pana la ramanerea definitiva a sentintei de divort. Ordonnanta presedintiala mi-a fost admisa, dar in sentinta de divort mi-a fost diminuata pensia de intretinere de la 25% la 20% de la data pronuntarii ( 17.11.2006) si nu de la data ramanerii definitive (ianuarie 2007) asa cum era redactat in dispozitivul o...
Pot face cerere de indreptare eroare materiala in apel? - scris de fnic - 3 raspunsuri
Ma aflu intr-un proces de divort ajuns in faza de apel. Capatul de cerere privind desfacerea casatoriei nu a fost atacat, ci doar partajul. Insa in dispozitivul sentintei instantei de fond s-a strecurat o eroare materiala in ceea ce priveste capatul de cerere privind desfacerea casatoriei. E admisibila o cerere de indrepatare eroare materiala care sa se judece in apel sau trebuie sa astept finalizarea apelului si apoi sa depun cerere separata de indreptare eroare materiala? Multumesc mu...
Eroare simpla sau eroare materiala - scris de - 0 raspunsuri
In contractul de furnizare de servicii de comunicatii electonice in care eu sunt una dintre "Parti " obiectul este furnizarea , respectiv achizitionarea de srvicii de comunicatii electronice in conditiile mentionate si cu anexele ( in numar de 5(cinci )) constituind parte integranta.Pentru ca eu am beneficiat de un echipament pentru care a fost stabilita o chirie, am dorit sa cunosc functionalitatea acestui dispozitiv care in sine asigura un standard de calitate al serviciilor, functio...
Eroare materiala? - scris de fil - 1 raspunsuri
Se da : -mai multi invinuiti -doua infractiuni Prin ordonanta, procurorul CONSTATA: 1-din cercetari, nu a rezultat cu certitudine ca s-a savarsit una din infractiuni, 2-fata de un invinuit nu s-a putut proba savarsirea faptelor (amandoua),se va dispune scoaterea de sub u.p., 3-fata de inv.X se vor aplica prev. art.18 ind.(1) Cp,deoarece...., 4-fata de ceilalti (prin interpretare excesiva a legii,pe care nu o detaliez),apreciem ca pentru indreptarea acestora este suficienta o sanctiu...
CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I - SECTIA A V-A COMERCIALA DOSAR NR(...) DECIZIA COMERCIALA NR:391 Sedinta publica din 26 martie 2008 Curtea compusa din: PRESEDINTE - (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) GREFIER - (...) (...) **************** Pe rol judecarea cererii de recurs, formulata de recurenta (...) E. J. SRL B, impotriva incheierii din 22.06.2007 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i Sectia a VII-a Comerciala, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimata (...) E. SA B. La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta recurenta prin delegat B. E., contabil sef in cadrul societatii, care depune delegatie la dosar, lipsind intimata. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta, care invedereaza ca s-au depus la dosar, actele solicitate de instanta. Recurenta prin reprezentant, precizeaza ca societatea se afla in lichidare judiciara, ca s-a dispus deschiderea procedurii prin sentinta comerciala nr.323/02.02.2007, lichidatorul (...) H. J. fiind desemnat in septembrie 2007. Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, Curtea constata dezbaterile inchise, in baza art.150 C.pr.civ. si acorda cuvantul recurentei. Recurenta prin delegat, solicita admiterea recursului si indreptarea erorilor materiale, atat din incheierea atacata cat si din sentinta pronuntata. Curtea retine cauza in pronuntare. C U R T E A Deliberand asupra recursului de fata, constata: Prin Incheierea din Camera de Consiliu de la 22.06.2007 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala, s-a admis, in parte, cererea debitoarei, din 15.05.2007, si s-a dispus, indreptarea erorii materiale, strecurate in Incheierea de sedinta din 26.01.2007, in sensul ca, s-a inlocuit sintagma "lipsei dovezii calitatii" "cu lipsa calitatii", in toate paragrafele, in care aceasta apare. De asemenea, s-a respins cererea debitoarei, de indreptare a erorii materiale, strecurate in sentinta comerciala nr. 323 din 2.02.2007, a aceleiasi instante. Pentru a dispune astfel, instanta de fond a avut in vedere sustinerile partilor, probele administrate in cauza si dispozitiile legale in materie. Impotriva acestei Incheieri a declarat recurs, in termen legal, debitoarea E. J. SRL, considerand-o netemeinica si nelegala. In motivarea recursului, debitoarea a aratat ca, desi prin Incheierea criticata, in mod corect, s-a retinut ca: "Totodata, la data de 15.05.2007, a solicitat si indreptarea erorii materiale, strecurate in Incheierea de sedinta din data de 26.01.2007, in sensul ca, din practicaua incheierii de sedinta, sa se suprime, sintagma "dovezii" si sa se introduca sintagma "calitatii de reprezentant" si sa se completeze omisiunea din prgf.5, "aceasta din urma solicitare, nu a fost adusa la indeplinire , in sensul, "Creditoarea depune la dosar o adresa si un set de inscrisuri, pe care le comunica si reprezentantului debitoarei, prin care arata ca, la data formularii cererii introductive nr.1255/08.09.2006, filele (2-3) din dosar, creditoarea nu avea administrator special, aceasta demisionand din 12.10.2006". In mod neintemeiat si nelegal, instanta de fond a respins "(....) cererea debitoarei, de indreptare a erorii materiale, strecurate in sentinta comerciala nr.323/02.02.2007, intrucat, privesc modalitatea de apreciere a probelor si stabilire a situatiei de fapt si de drept, aplicabile in speta, astfel cum a fost privita de instanta, nu reprezinta o eroare in sensul legii, modul cum a inteles instanta, sa aplice legea, la situatia de fapt, retinuta, nu poate fi atacata, decat, pe calea recursului ... ", cu atat mai mult cu cat, aceste erori materiale au fost preluate si perpetuate din hotararile pronuntate, anterior, sentintei comerciale nr.323/02.02.2007. Pentru temeinica examinare si justa deliberare, recurenta reitereaza solicitarile sale, care in mod neindoielnic si fara echivoc, privesc erori materiale si, nicidecum, erori de judecata, care presupun exercitarea caii de atac a recursului, astfel :"inlocuire sintagma", - "( . .) lipsei dovezii calitatii ... ", cu sintagma" ( ...) lipsei calitatii ...", in prgf.9, prgf.20, prgf.21 si prgf.40 ; " "inlocuire sintagma", "imbunatatirile ", cu sintagma "( ...) lucrarile de constructie si instalatii ... ", in prgf.17; "completare omisiune", "( . .) formularii cererii introductive (... ) nr: 1255/08.09.2006, filele (2- 3) din dosar ... " In prgf.20; " inlocuire sintagma", "anterior " cu sintagma" ulterior ..." si reformularea textului" ( ...) , intrucat, administratorul special E. F. si-a inaintat demisia, aceasta fiind inregistrata la AVAS la 12.10.2006, respectiv (... ) ulterior. .. " , In prgf.20. Dupa cum se poate constata , pana in prezent, nu s-au adus la indeplinire dispozitiile Art.281 alin.(3) Cod Procedura Civila, in sensul ca, " ... in cazul hotararilor, indreptarea se va face in ambele exemplare ale hotararii... ": Astfel, prin examinarea temeinica a Incheierilor pronuntate, anterior, sentintei comerciale nr.323/02.02.2007, se poate constata, ca, instanta de fond a admis, in parte, indreptarea erorilor materiale, in sensul inlocuirii sintagmei "lipsa (... ) dovezii calitatii" de reprezentant" , cu sintagma " lipsa calitatii de reprezentant", dar, dispozitiile mai sus invocate, nu au fost aduse la indeplinire. Intrucat, "( ...) cererea de indreptare a erorilor materiale strecurate, in sentinta comerciala nr.323 din data de 02 februarie 2007 .. . ", a fost respinsa, se impunea, ca in temeiul prevederilor Art. 2811 alin.(3) Cod Procedura Civila, Incheierea pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a-VII-a Comerciala, in camera de Consiliu, de la data de 02.06.2007 "(...) sa se ataseze la hotarare, atat in dosarul cauzei, cat si in dosarul de hotarari al instantei..." fapt ce nu s-a intamplat. Avand in vedere cererea de deschidere a insolventei nr.(...).09.2006, care, nu era semnata, de catre Doamna F. E. T., administrator special, desemnata de catre AVAS, faptul ca, prin Incheierea pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a-VII-a Comerciala, in Camera de Consiliu, de la data de 13.04.2007, s-a dispus, "indreptarea erorii materiale strecurate", in textul Incheierii din data de 24 noiembrie 2006, in sensul ca "(... ) debitoarea solicita, admiterea exceptiei lipsei calitatii de reprezentant a creditoarei si respingerea cererii, ca introdusa de o persoana fara calitate de reprezentant, aratand ca, societatea creditoare este in procedura reorganizarii..", in mod vadit neindoielnic si fara echivoc, instanta de judecata, avea obligatia procesuala , de a o respinge, ca fiind semnata de catre o persoana, fara calitate de reprezentant. In sustinerea recursului nu s-au solicitat probe noi, iar cererea a fost timbrata cu o taxa de timbru in suma de 10 lei si timbru judiciar in valoare de 0,15 lei. Recursul este nefondat. Analizand actele si lucrarile dosarelor, in raport cu motivele de recurs invocate, probele administrate si dispozitiile legale in materie, Curtea constata, cu privire la asa-zisele erori materiale, strecurate in sentinta comerciala nr. 323 din 2.02.2007 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala, ca in dispozitivul acesteia, in urma probatoriului administrat si analizat, de prima instanta, s-a respins exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant al administratorului special E. F., invocata de debitoare, astfel ca, o astfel de greseala, daca ar exista, nu se putea indrepta, decat prin atacarea sentintei respective, cu recurs, lucru pe care debitoarea nu l-a facut, si fiind propria culpa, nu o poate invoca pentru castigarea unui drept, pe alta cale, decat cea legala, potrivit dispozitiilor articolului 108 alineat final Cod procedura civila, conditii in care, primul motiv de recurs este neintemeiat. Cat priveste cel de-al doilea motiv de recurs, Curtea constata ca, s-a admis cererea debitoarei si s-a indreptat eroarea materiala strecurata, in Incheierea de sedinta din data de 26.01.2007, iar aspectele invocate la acest motiv, se refera, practic, la probleme de natura administrativa, ce tin de instanta de fond, recurenta avand posibilitatea sa faca cereri, in acest sens, la conducerea primei instante, pentru rezolvarea lor, astfel ca, nici acest motiv de recurs nu poate fi primit. In consecinta, Curtea constata ca, instanta de fond a retinut o situatie de fapt corecta in cauza, pe baza probelor administrate, judicios analizate, si a facut o interpretare si aplicare adecvata a dispozitiilor legale in materie, specifice spetei si mentionate mai sus, astfel ca, motivele de recurs invocate sunt, neintemeiate. Fata de considerentele expuse mai sus, Curtea constata ca, Incheierea atacata este temeinica si legala, si urmeaza a fi mentinuta, iar recursul va fi respins, ca nefondat, in temeiul articolului 312 Cod procedura civila. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta - debitoare (...) E. J. SRL B, impotriva Incheierii din 22.06.2007 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i Sectia a VII-a Comerciala, in contradictoriu cu intimata - creditoare (...) E. SA B. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi - 26.03.2008. PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR (...) U. (...) (...) (...) (...) GREFIER (...) (...) Red.Jud.E..T. Tehnored.A.A. 2 ex. 31.03.2008 T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala Judecator sindic:E. N.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 213 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 542 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 666 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 108 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 197 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 733/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 114 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com