Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 391

Comercial - indreptare eroare materiala
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 26-03-2008

Discutii similare pe forum

Indreptare eroare materiala - scris de florian267 - 10 raspunsuri
SITUATIE DE FAPT: Un inculpat este condamnat pentru doua fapte la 4 ani si 2 ani. Cand se face insa contopirea judecatorul din eroare scrie in dispozitiv ca se vor contopi pedepsele de 3 ani si 2 ani. Imediat dupa pronuntare realizeaza greseala sa si printr-o incheiere indreapta eroarea materiala rectificand dispozitivul in mod corespunzator (jn loc de 3 ani se trece 4) INTREBARE: Este obligatoire prezenta inculpatului arestat la solutionarea indreptarii erorii materiale?
Pot sa fac indreptare de eroare materiala?????? - scris de adabia - 1 raspunsuri
Am intordus actiune de divort in mai 2006 si in timpul acesta prin ordonantă presedintială am solicitat acordarea pensiei de intretinere in cuantum de 25% din veniturile paratului pana la ramanerea definitiva a sentintei de divort. Ordonnanta presedintiala mi-a fost admisa, dar in sentinta de divort mi-a fost diminuata pensia de intretinere de la 25% la 20% de la data pronuntarii ( 17.11.2006) si nu de la data ramanerii definitive (ianuarie 2007) asa cum era redactat in dispozitivul o...
Pot face cerere de indreptare eroare materiala in apel? - scris de fnic - 3 raspunsuri
Ma aflu intr-un proces de divort ajuns in faza de apel. Capatul de cerere privind desfacerea casatoriei nu a fost atacat, ci doar partajul. Insa in dispozitivul sentintei instantei de fond s-a strecurat o eroare materiala in ceea ce priveste capatul de cerere privind desfacerea casatoriei. E admisibila o cerere de indrepatare eroare materiala care sa se judece in apel sau trebuie sa astept finalizarea apelului si apoi sa depun cerere separata de indreptare eroare materiala? Multumesc mu...
Eroare materiala? - scris de fil - 1 raspunsuri
Se da : -mai multi invinuiti -doua infractiuni Prin ordonanta, procurorul CONSTATA: 1-din cercetari, nu a rezultat cu certitudine ca s-a savarsit una din infractiuni, 2-fata de un invinuit nu s-a putut proba savarsirea faptelor (amandoua),se va dispune scoaterea de sub u.p., 3-fata de inv.X se vor aplica prev. art.18 ind.(1) Cp,deoarece...., 4-fata de ceilalti (prin interpretare excesiva a legii,pe care nu o detaliez),apreciem ca pentru indreptarea acestora este suficienta o sanctiu...
Heeeelp!eroare materiala in sensul art. 318 alin.1 c.pr.civ - scris de ova - 3 raspunsuri
Ce intelegeti prin greseala materiala in sensul art. 318 alin.1 c.pr.civ. ,,Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale,,? In speta, C.S.J respinge recursul ca nefondat iar tribunalul(inst. de fond) si curtea de apel(apel), ma obliga, in baza legii 10/2001 sa procedez la emiterea deciziei de restituire in natura a unui imobil desi am facut dovada ca nu mai am calitatea de detinator al imobilului intrucat societa...
CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I - SECTIA A V-A COMERCIALA
DOSAR NR(...)
             DECIZIA COMERCIALA NR:391
           Sedinta publica din 26 martie 2008
               Curtea compusa din:
           PRESEDINTE     - (...) (...)
           JUDECATOR      -  (...) (...)
           JUDECATOR      -  (...) (...)
           GREFIER          - (...) (...)
               ****************
   Pe rol judecarea cererii de recurs, formulata de recurenta (...) E.
J. SRL B, impotriva incheierii din 22.06.2007 pronuntata de T r i b u n a
l u l  B u c u r e s t i Sectia a VII-a Comerciala, in dosarul nr(...), in
contradictoriu cu intimata (...) E. SA B.
   La  apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta recurenta
prin delegat B. E., contabil sef in cadrul societatii, care depune
delegatie la dosar, lipsind intimata.
   Procedura legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta, care
invedereaza ca s-au depus la dosar, actele solicitate de instanta.
   Recurenta prin reprezentant, precizeaza ca societatea se afla in
lichidare judiciara, ca s-a dispus deschiderea procedurii prin sentinta
comerciala nr.323/02.02.2007, lichidatorul (...) H. J. fiind desemnat in
septembrie 2007.
   Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, Curtea
constata dezbaterile inchise, in baza art.150 C.pr.civ. si acorda cuvantul
recurentei.
   Recurenta prin delegat, solicita admiterea recursului si indreptarea
erorilor materiale, atat din incheierea atacata cat si din sentinta
pronuntata.
   Curtea retine cauza in pronuntare.
                 C U R T E A
      Deliberand asupra recursului de fata, constata:
      Prin Incheierea din Camera de Consiliu de la 22.06.2007 a  T r
i b u n a l u l u i   B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala, s-a
admis, in parte, cererea debitoarei, din 15.05.2007, si s-a dispus,
indreptarea erorii materiale, strecurate in Incheierea de sedinta din
26.01.2007, in sensul ca, s-a inlocuit sintagma "lipsei dovezii calitatii"
"cu lipsa calitatii", in toate paragrafele, in care aceasta apare.
      De asemenea, s-a respins cererea debitoarei, de indreptare a
erorii materiale, strecurate in sentinta comerciala nr. 323 din 2.02.2007,
a aceleiasi instante.
      Pentru a dispune astfel, instanta de fond a avut in vedere
sustinerile partilor, probele administrate in cauza si dispozitiile legale
in materie.
      Impotriva acestei Incheieri a declarat recurs, in termen legal,
debitoarea E. J. SRL, considerand-o netemeinica si nelegala.
      In motivarea recursului, debitoarea a aratat ca, desi prin
Incheierea criticata, in mod corect, s-a retinut ca: "Totodata, la data de
15.05.2007, a solicitat si indreptarea erorii materiale, strecurate in
Incheierea de sedinta din data de 26.01.2007, in sensul ca, din practicaua
incheierii de sedinta, sa se suprime, sintagma "dovezii" si sa se introduca
sintagma "calitatii de reprezentant" si sa se completeze omisiunea din
prgf.5, "aceasta din urma solicitare, nu a fost adusa la indeplinire , in
sensul, "Creditoarea depune la dosar o adresa si un set de inscrisuri, pe
care le comunica si reprezentantului debitoarei, prin care arata ca, la
data formularii cererii introductive nr.1255/08.09.2006, filele (2-3) din
dosar, creditoarea nu avea administrator special, aceasta demisionand din
12.10.2006".
      In mod neintemeiat si nelegal, instanta de fond a respins
"(....) cererea debitoarei, de indreptare a erorii materiale, strecurate in
sentinta comerciala nr.323/02.02.2007, intrucat, privesc modalitatea de
apreciere a probelor si stabilire a situatiei de fapt si de drept,
aplicabile in speta, astfel cum a fost privita de instanta, nu reprezinta o
eroare in sensul legii, modul cum a inteles instanta, sa aplice legea, la
situatia de fapt, retinuta, nu poate fi atacata, decat, pe calea recursului
... ", cu atat mai mult cu cat, aceste erori materiale au fost preluate si
perpetuate din hotararile pronuntate, anterior,  sentintei  comerciale
nr.323/02.02.2007. Pentru temeinica  examinare  si  justa  deliberare,
recurenta reitereaza solicitarile sale, care in mod neindoielnic si fara
echivoc, privesc erori materiale si, nicidecum, erori de judecata, care
presupun exercitarea caii de atac a recursului,  astfel  :"inlocuire
sintagma", - "( . .) lipsei dovezii calitatii ... ", cu sintagma" ( ...)
lipsei calitatii ...", in prgf.9, prgf.20, prgf.21 si prgf.40 ;   "
"inlocuire sintagma", "imbunatatirile ", cu sintagma "( ...) lucrarile de
constructie si instalatii ... ", in prgf.17;   "completare omisiune", "(
. .) formularii cererii introductive (... ) nr: 1255/08.09.2006, filele (2-
3) din dosar ... " In prgf.20; " inlocuire sintagma", "anterior " cu
sintagma" ulterior ..." si reformularea textului" ( ...) , intrucat,
administratorul special E. F. si-a inaintat demisia,  aceasta  fiind
inregistrata la AVAS la 12.10.2006, respectiv (... ) ulterior. .. " , In
prgf.20.
      Dupa cum se poate constata , pana in prezent, nu s-au adus la
indeplinire dispozitiile Art.281 alin.(3) Cod Procedura Civila, in sensul
ca, " ... in cazul hotararilor, indreptarea se va face in ambele exemplare
ale hotararii... ": Astfel, prin examinarea temeinica a Incheierilor
pronuntate, anterior, sentintei comerciale nr.323/02.02.2007, se poate
constata, ca, instanta de fond a admis, in parte, indreptarea erorilor
materiale, in sensul inlocuirii sintagmei "lipsa (... ) dovezii calitatii"
de reprezentant" , cu sintagma " lipsa calitatii de reprezentant", dar,
dispozitiile mai sus invocate, nu au fost aduse la indeplinire.
      Intrucat, "( ...) cererea de indreptare a erorilor materiale
strecurate, in sentinta comerciala nr.323 din data de 02 februarie 2007 ..
. ", a fost respinsa, se impunea, ca in temeiul prevederilor Art. 2811
alin.(3) Cod Procedura Civila, Incheierea pronuntata de T r i b u n a l u
l  B u c u r e s t i - Sectia a-VII-a Comerciala, in camera de Consiliu,
de la data de 02.06.2007 "(...) sa se ataseze la hotarare, atat in dosarul
cauzei, cat si in dosarul de hotarari al instantei..." fapt ce nu s-a
intamplat.
       Avand in vedere cererea  de  deschidere  a  insolventei
nr.(...).09.2006, care, nu era semnata, de catre Doamna F. E.  T.,
administrator special, desemnata de catre AVAS, faptul ca, prin Incheierea
pronuntata de T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i - Sectia a-VII-a
Comerciala, in Camera de Consiliu, de la data de 13.04.2007, s-a dispus,
"indreptarea erorii materiale strecurate", in textul Incheierii din data de
24 noiembrie 2006, in sensul ca "(... ) debitoarea solicita, admiterea
exceptiei lipsei calitatii de reprezentant a creditoarei si respingerea
cererii, ca introdusa de o persoana fara calitate de reprezentant, aratand
ca, societatea creditoare este in procedura reorganizarii..", in mod vadit
neindoielnic si fara echivoc, instanta de judecata,  avea  obligatia
procesuala , de a o respinge, ca fiind semnata de catre o persoana, fara
calitate de reprezentant.
      In sustinerea recursului nu s-au solicitat probe noi, iar
cererea a fost timbrata cu o taxa de timbru in suma de 10 lei si timbru
judiciar in valoare de 0,15 lei.
      Recursul este nefondat.
      Analizand actele si lucrarile dosarelor, in raport cu motivele
de recurs invocate, probele administrate si dispozitiile legale in materie,
Curtea constata, cu privire la asa-zisele erori materiale, strecurate in
sentinta comerciala nr. 323 din 2.02.2007 a T r i b u n a l u l u i   B
u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala, ca in dispozitivul acesteia,
in urma probatoriului administrat si analizat, de prima instanta, s-a
respins  exceptia  lipsei  dovezii  calitatii  de  reprezentant  al
administratorului special E. F., invocata de debitoare, astfel ca, o astfel
de greseala, daca ar exista, nu se putea indrepta,  decat prin atacarea
sentintei respective, cu recurs, lucru pe care debitoarea nu l-a facut, si
fiind propria culpa, nu o poate invoca pentru castigarea unui drept, pe
alta cale, decat cea legala, potrivit dispozitiilor articolului 108 alineat
final Cod procedura civila, conditii in care, primul motiv de recurs este
neintemeiat.
      Cat priveste cel de-al doilea motiv de recurs, Curtea constata
ca, s-a admis  cererea debitoarei si s-a indreptat eroarea materiala
strecurata, in Incheierea de sedinta din data de 26.01.2007, iar aspectele
invocate la acest motiv, se refera, practic, la probleme de natura
administrativa, ce tin de instanta de fond, recurenta avand posibilitatea
sa faca cereri, in acest sens, la conducerea primei instante, pentru
rezolvarea lor, astfel ca, nici acest motiv de recurs nu poate fi primit.
      In consecinta, Curtea constata ca, instanta de fond a retinut o
situatie de fapt corecta in cauza, pe baza probelor administrate, judicios
analizate, si a facut o interpretare si aplicare adecvata a dispozitiilor
legale in materie, specifice spetei si mentionate mai sus, astfel ca,
motivele de recurs invocate sunt, neintemeiate.
      Fata de considerentele expuse mai sus, Curtea  constata  ca,
Incheierea atacata este temeinica si legala, si urmeaza a fi mentinuta, iar
recursul va fi respins, ca nefondat,  in temeiul articolului 312 Cod
procedura civila.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
       Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta  -
debitoare (...) E. J. SRL B, impotriva Incheierii din 22.06.2007 a T r i b
u n a l u l u i  B u c u r e s t i Sectia a VII-a Comerciala, in
contradictoriu cu intimata - creditoare (...) E. SA B.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica, azi - 26.03.2008.
     PRESEDINTE         JUDECATOR          JUDECATOR
  (...) U.  (...) (...)    (...) (...)
GREFIER
                                    (...)
(...)
Red.Jud.E..T.
Tehnored.A.A.
2 ex.
31.03.2008
 T r i b u n a l u l   B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala
Judecator sindic:E. N.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 452 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 130/2008-R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 310 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC. NR. 305/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 556/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 488/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1769 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013