Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 37/Ap

Comercial - reziliere contract
Instanta: CA BRASOV
Faza: Apel
Data: 03-04-2008

Discutii similare pe forum

Reziliere contract comercial - scris de croc - 33 raspunsuri
cum poate beneficiarul unui contract de prestari servicii ( de agent) sa-l rezilieze in conditiile in care prestatorul isi indeplineste intocmai obligatiile asumate, dar este imposibil de lucrat cu persoana care reprezinta societatea in respectiva relatie contractuala. (prestatorul are un singur angajat, care este administrator si reprezinta societatea in relatiile de afaceri; este o microintreprindere). nu este prevazuta in contract posibilitatea denuntarii unilaterale.
Contract comercial - scris de lyanne91gl - 4 raspunsuri
Va rog sa-mi dati un sfat cu privire la urmatoarea situatie: Societatea X a cumparat un teren, iar societatea Y a construit o cladire in vederea desfasurarii de activitati comerciale. Ce fel de contract ar trebui sa incheie cele doua societati pentru a exploata impreuna imobilul si a imparti profitul obtinut?
Clauza contract comercial - scris de ioanat - 1 raspunsuri
Buna, As dori, va rog, un sfat referitor la o mentiune intr-un contract comercial. Conform Codului Fiscal, din 2008, nu mai sunt obligatorii stampila si semnatura pe documente justificative, gen facturi, chitante. De asemenea, este legal ca aceste documente sa se faca pe calculator, printr-o decizie interna a firmei. Zilele trecute, m-am confruntat prima oara cu o situatie de acest gen, am primit de la un furnizor o factura facuta pe calculator fara stampila si fara semnatura. Totul es...
Reziliere contract - scris de dani_key - 3 raspunsuri
Buna ziua. Ma iertati daca am postat subiectul. Va rog daca ma puneti ajuta cu cateva pareri. Lucrez la o firma de accesorii incaltaminte si avem un contract de prestari servicii cu o firma de internet. Pretul abonamentului lunar fiind de 200 euro, am hotarat sa incercam sa reziliem contractul cu firma respectiva pe cale amiabila. Cum ei nu aproba rezilierea, am hotarat sa ii chemam in instanta. Credeti ca am avea vreo sansa? Care credeti ca ar fi pasii pentru o reziliere in favoarea noastra? Pr...
Reziliere contract RCS-RDS - scris de ligiaradulescu - 6 raspunsuri
Buna ziua, in urma incheierii unui contract cu cei de la RCS-RDS, in septembrie au venit sa imi instaleze serviciile stipulate in contract, respectiv televiziune digitala, HBO si net. Problema este ca nu receptionez HBO, nu reusesc sa gasesc aceste decodoare. Mi se spune ca nu sunt pe stoc. Am vrut sa reziliez contractul, insa mi s-a adus la cunostinta ca sunt obligata sa platesc pentru perioada inclusa in contract, motivand ca oferta este in limita stocului disponibil. Cum as putea sa reziliez...
R O M A N I A
CURTEA DE A P E L  B R A S O V
    Sectia Comerciala
DECIZIA NR. 37/Ap.                   DOSAR NR(...)
           Sedinta publica din 3 aprilie 2008
              Completul compus din:
PRESEDINTE:   (...) (...)         - judecator
         (...) (...)         - judecator
         (...) (...)         - grefier
      Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra apelului declarat
de  reclamantul T. H. impotriva sentintei civile nr.4038/com din  5
decembrie 2007, pronuntate de T r i b u n a l u l  B r a s o v - Sectia
comerciala si de contencios administrativ in dosarul nr(...).
        La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare,
se constata lipsa partilor.
      Procedura indeplinita.
      Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din
27 martie  2008, potrivit  incheierii de sedinta din acea zi, ce face
parte integranta din prezenta hotarare.
      Instanta, in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru
data de 3 aprilie  2008.
                 C U R T E A
      Asupra apelului de fata:
      Constata ca prin actiunea formulata reclamantul T. H. a chemat
in judecata pe paratii H. E. H. si E. N. solicitand sa se constate ca a
intervenit rezilierea contractului de vanzare-cumparare nr. 23/27.01.2007.
      In motivarea actiunii se arata ca intre parti s-a incheiat la
data de 27.01.2007 un contract de vanzare cumparare de actiuni ce avea ca
obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra a 3725 actiuni emise de
S.C. O. S.A. cu pretul de 35.000.000 euro care urma a fi platit in 3 rate,
prima S. fiind exigibila pe 19.02.2007. Potrivit art. 7 din contract,
neplata pretului la termenele convenite duce la desfiintarea de drept, fara
nicio formalitate si fara interventia instantei de judecata.
      Intrucat termenul suspensiv pentru plata primei rate de pret s-a
implinit fara ca debitorii sa plateasca la 23.02.2007, reclamantul i-a
comunicat formal o notificare de restituire a contractului.
      Paratii E. N. si H. H. au depus intampinare prin care au
solicitat introducerea in cauza a numitului O. E. F. T.  N., au invocat
exceptia de netimbrare a actiunii, exceptia prematuritatii fata de lipsa
procedurii prealabile, respingerea actiunii  si  au  formulat  cerere
reconventionala prin care au solicitat sa se constate ca au efectuat plati
in contul contractului, ca potrivit  actelor  aditionale  ulterioare
incheiate de parti sunt inca in termenul de plata pana la data de
27.05.2007, actiunea fiind prematura, iar in subsidiar sa fie obligati
reclamantul si chematul in judecata sa restituie sumele de bani primite
in contul contractului, in cazul in care, pana la termenul scadent de mai
sus paratii nu vor achita restul de pret.
      In motivarea cererii reconventionale se arata ca intre parti au
intervenit acte aditionale la contract, avand ca obiect reesalonarea
termenelor de plata si a sumelor datorate.
      In  contul  contractului  actionat  s-au  efectuat  plati
consistente, iar paratii sunt H. sa achite si restul de pret in termenele
convenite. O. integrala pana la acest moment se datoreaza nu culpei
paratilor, ci unor chestiuni de natura juridica legate de actiuni, despre
care nu au avut cunostinta.
      Prin sentinta civila nr. 4038/5.12.2007 a T r i b u n a l u l u
i  B r a s o v s-a respins actiunea formulata de reclamantul T. H. si
intervenientul O. E. F. T.  N., s-a anulat ca  netimbrata  cererea
reconventionala, pentru urmatoarele considerente:
        La data de 27.01.2007, s-a incheiat intre reclamant in
calitate de vanzator si parati in calitate de cumparatori un contract de
vanzare - cumparare de actiuni avand ca efect transmiterea dreptului de
proprietate asupra unui numar de 3.725 actiuni emise de S.C. O. S.A.
reprezentand 57,66 % din capitalul acestei societati in schimbul pretului
de 3.500.000 Euro ce va fi platit in 4 rate conform termenelor stipulate la
art. 3 din contract.
      Partile au stipulat la art. 7 din contract ca neplata pretului la
termenele stabilite duce la desfiintarea deplin drept  fara nici  o
formalitate si fara interventia instantei a prezentului contract .
      Se stipuleaza ca cumparatorul pierde sumele de bani avansate cu
titlu de pret, iar reinscrierea dreptului de proprietate a vanzatorului in
registrul actionarilor S.C. O. S.A. se face in temeiul unei simple
notificari formulate de vanzator adresata emitentului, insotita de o
declaratie de reziliere a prezentului contract a fost in  prealabil
comunicata cumparatorilor.
      Potrivit inscrisurilor de la filele 12 si 13, la data de
23.02.2007 reclamantul le-a comunicat paratilor o notificare de reziliere a
contractului fata de neplata primei rate de pret, cu termen la 19.02.2007.
      La data de 1 mai 2007 partile au incheiat un act aditional la
contractul de vanzare - cumparare din 27.01.2007  prin care vanzatorul
reclamant declara ca intelege sa lase fara nici un fel de  efecte
notificarile  comunicate  cumparatorilor  parati  privind  rezilierea
contractului. Se specifica ca, contractul de a fost si ramane in vigoare,
iar suma de 45.000 Euro a fost platita la 21.04.2007 vanzatorul confirmand
primirea ei. De asemenea, potrivit chitantei de la fila 59 se confirma
incasarea sumei de 55.000 F. ca parte din  pretul actiunilor la data de
03.05.2007.
      Pe de alta parte, prin Incheierea nr. 2227/20.02.2007 pronuntata
de Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa T r i
b u n a l u l  B r a s o v s-a dispus notarea sechestrului asigurator
asupra unui numar de 3.725 actiuni detinute de debitorul T. H. la S.C. O.
S.A. conform procesului verbal de sechestru din 14.02.2007 incheiat de
Biroul Executorului Judecatoresc U. D. U.. Prin Decizia irevocabila nr.
180/R/CC/30.10.2007 a Curtii de A P E L  B R A S O V a fost respins
recursul declarat de T. H. impotriva acestei incheieri ce a fost mentinuta.
      Dupa cum rezulta din procesul verbal de sechestru din 14.02.2007
( fila 66 din dosar) hotararea prin care Tribunalul din U. a autorizat
sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale reclamantului
inclusiv asupra actiunilor in litigiu este data in anul 2006 deci anterior
incheierii prezentului contract, situatie in care nu se poate retine culpa
paratilor in executarea contractului, respectiv rezilierea acestuia din
culpa paratilor din moment ce reclamantul nu si-a indeplinit propria
obligatie, paratii fiind tulburati in exercitarea dreptului  lor  de
proprietate asupra actiunilor.
      Pe de alta parte, nu se poate constata ca a intervenit rezilierea
din moment ce chiar reclamantul  prin actul aditional susmentionat a
revenit asupra notificarilor efectuate in baza art. 7 din contract cu
privire la reziliere.
      Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul T. H.
solicitand schimbarea in tot in sensul  admiterii  actiunii,  pentru
urmatoarele motive:
      Dreptul de proprietate asupra actiunilor s-a transmis de indata.
      La 29.01.2007 paratii si-au inscris dreptul de proprietate si in
registrul actionarilor tinut de S.C. O. S.A.
      Executarea partiala a pretului echivaleaza cu o neexecutare.
      Partile au stabilit chiar daca se fac unele plati, fara ca
acestea sa fie integrale, sanctiunea cuprinsa in pactul comisoriu de ultim
grad se aplica cu consecinta ca sumele avansate de cumparatori sunt
pierdute in favoarea vanzatorului.
      Proiectul de act aditional la contract a fost redactat de
reclamant si semnat de unul dintre cumparatori, fara a fi insusit si de
celalalt cumparator si de creditorul vanzatorului si nu poate produce
efecte juridice contra celui care l-a semnat. Declaratia reclamantului
potrivit careia lasa fara  urmari adresele de reziliere nu este  o
declaratie unilaterala, ci e facuta in contextul actului aditional, care nu
s-a mai incheiat.
      Si paratii sunt de acord cu admiterea actiunii, solicitand doar
restituirea sumelor de bani avansate.
      Imprejurarea ca ulterior incheierii contractului, la 20.02.2007
executorul judecatoresc a notat un sechestru asigurator asupra actiunilor
pe care reclamantul nu le mai avea nu are nici o relevanta sub aspectul
transmiterii dreptului de proprietate si a predarii bunului vandut.
      Nu sechestrul asigurator este masura ce putea fi luata, ci a
popririi asiguratorii si se putea lua  prin  notarea  in  registrul
actionarilor iar nu in registrul comertului.
      Paratii au participat la viata societara, primind si semnand D.
pentru doua A.G.O.A. si doua A.G.E.A., au platit reclamantului suma de
300.000 euro in cunostinta sechestrului notat la O.R.C. care nu-i priveste.
      Examinand sentinta atacata, in raport cu actele si probele
dosarului, cu motivele de apel invocate, Curtea constata ca apelul este
fondat.
      In fapt, intre reclamantul T. H. si paratii E. N. si H. H. s-a
incheiat un contract de vanzare-cumparare actiuni la data de 27.01.2007.
Executarea obligatiei vanzatorului de a transmite dreptul de proprietate in
patrimoniul cumparatorilor s-a facut dintr-o data, consemnandu-se dreptul
de proprietate al paratilor in registrul actionarilor la 29.01.2007, insa
obligatia corelativa a cumparatorilor de achitare esalonata a pretului de
3.500.000 euro nu s-a respectat.
      Paratii au facut unele plati partiale, insa aceasta executare
partiala echivaleaza cu o neexecutare fata de dispozitiile art. 7 din
contract potrivit carora neplata pretului la termenele fixate are ca efect
desfiintarea de drept a contractului, fara nici o formalitate si fara
interventia instantei, ipoteza in care cumparatorii pierd sumele de bani
avansate cu titlu de pret, iar reinscrierea dreptului de proprietate  al
vanzatorului in registrul actionarilor al S.C. O. S.A. se face in temeiul
unei simple notificari formulate de vanzator,  adresata  emitentului,
insotita de o declaratie  de  reziliere  a  contractului  comunicata
cumparatorilor.
      Pana la data de 19.02.2007 paratii aveau obligatia  achitarii
primei transe de 500.000 euro din pret, obligatie neindeplinita.
      La 23.02.2007 reclamantul le-a comunicat paratilor o notificare
de reziliere a contractului.
      Actul aditional la contractul de vanzare-cumparare, incheiat la
data de 1.05.2007 prin care reclamantul declara ca intelege sa lase fara
efect notificarile de reziliere, nu a dobandit  efecte obligatorii pentru
parti, intrucat nu este insusit de N. E. si O. E.. Declaratia vanzatorului
T. H. cuprinsa in proiectul de act aditional in sensul ca lasa fara efecte
declaratiile de rezolutiune nu poate fi extrasa din cuprinsul proiectului
de act aditional si valorificata ca un act unilateral, intrucat aceasta
declaratie a fost facuta in contextul in care s-ar fi incheiat un act
aditional valabil.
      Sechestrul asigurator, notat la O.R.C. la 14.02.2007 de catre
executorul judecatoresc dupa dobandirea de catre parati a dreptului de
proprietate nu poate constitui o cauza de exonerare de la obligatia platii
pretului si chiar paratii prin cererea reconventionala afirma ca sunt H.
sa plateasca diferenta de pret pana la 27.05.2007.
      In speta intre parti s-a incheiat un pact comisoriu de gradul IV
potrivit caruia contractul, in caz de neexecutare, se considera desfiintat
de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta
formalitate prealabila, situatie in  care instanta constata  rezilierea
contractului, pactele comisorii fiind derogatorii de la prevederile art.
1021 Cod civil.
      Fata de considerentele mai sus aratate, in baza art. 296 Cod
procedura civila, Curtea va admite apelul declarat de reclamantul T. H.
impotriva sentintei T r i b u n a l u l u i  B r a s o v care va fi
schimbata in parte in sensul admiterii actiunii reclamantului si mentinerii
restului dispozitiilor.
              Pentru aceste motive
                In numele legii
                  DECIDE:
      Admite apelul declarat de reclamantul T. H. impotriva sentintei
civile nr. 4038/5.12.2007, pronuntate de T r i b u n a l u l  B r a s o
v, pe care o schimba in parte, in sensul ca:
      Admite actiunea formulata de reclamantul T. H. in contradictoriu
cu paratii H. E. H. si E. N..
      Admite cererea paratilor H. E. H. si E. N. de introducere in
cauza a intervenientului O. E. F. T. N..
      Constata rezilierea contractului  de  vanzare-cumparare  nr.
23/27.01.2007 incheiat intre reclamantul T. H. in calitate de vanzator,
paratii H. E. H. si E. N. in calitate de cumparatori si intervenientul O.
E. F. T. N. in calitate de cesionar.
      E. dispozitiile sentintei civile mai sus-mentionate cu privire la
anularea ca netimbrata a cererii reconventionala formulata de paratii
reclamanti reconventionali.
      Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica astazi 3 aprilie 2008.
        Presedinte,                    Judecator,
                     (...)             (...)
(...) (...)
                     Grefier,
                   (...) (...)
Red.L.F./09.04.2008
Dact.T.M./14.04.2008/7 ex.
Jud.fond: T.E.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 207 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 556/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 408 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1053 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 495 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 923 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 330 R - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013