Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 197

Comercial - radiere
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Apel
Data: 14-04-2008

Discutii similare pe forum

Radiere cf - scris de ovi_dragomir - 0 raspunsuri
...o asoc. de proprietari noteaza in c.f. un proces pentru neplata intretinerii pt. o suma oarecare...avem o hot. definitiva insa debitorii cheama in garantie o terta persoana care a locuit efectiv acolo si instanta ia act de acest lucru...apartamentul in cauza face obiectul unui contract de vinzare-cumparare...din banii primiti se achita datoriile si asoc. de proprietari elibereaza o adeverinta din care rezulta acest lucru si solicita radierea din c.f. a procesului...se poate radia din c.f. pr...
GRM - radiere - scris de floryxsx - 1 raspunsuri
Buna ziua, Intrebare : cum se poate radia o garantie reala mobiliara pe [b:28rfacdd]parti sociale[/b:28rfacdd], avand in vedere ca debitorul si-a executat obligatiile, dar creditorul este de rea credinta si sustine ca debitorul nu si le-a executat. Daca debitorul in actioneaza in instanta, partile sociale raman blocate pe toata durata procesului. Prin urmare, cum se poate radia un GRM pe parti sociale cat mai repede (ca sa fie avantajos pentru [b:28rfacdd]debitor[/b:28rfacdd]) ? Multumesc.
RADIERE DIN CF - scris de demonica - 2 raspunsuri
Anul trecut unei prietene i-a fost executat un imobil teren cu o constructie edificata partial pe acesta. A facut contestatie dar inca se judeca. Licitatia a fost trasa de par, adjudecatarul a depus toata suma (modica si neserioasa de altfel) exec. i-a eliberat actul de adjudecare fara sa mai tina seama de faptul ca avea obligatia sa-l elibereze dupa 15 zile de la depunerea intregii sume. Ma rog a facut prietena mea contestatii rpeste contestatii. Cu stupoare a aflat de la executor ca suma din ...
Radiere sediu - scris de redd - 0 raspunsuri
Am nevoie de ajutor..... In iulie 2004 , am solicitat instantei sa dispuna radierea sediului unei societatii , care avea contract de inchiriere valabil pana la data de 14.12.2004. Pe motiv ca termenul contractului de inchiriere expira la data de 14.12.2004, iar eu nu am probat ca aceasta conventie a fost desfiintata pe vreo cale, nici de catre parti si nici printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila cererea a fost respinsa. Acum cand contractul de inchiriere a expirat iar proprietarul ...
RADIERE AUTO - scris de 12345 - 13 raspunsuri
Daca am fandut un autoturism in 1993 si de atunci tot platesc impozit pentru ea intrucat nu-l mai gasesc pe proprietarul ei actual, ce pot sa fac? Pot sa cer in instanta aprobarea de radiere
DOSAR NR(...) CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A VI A COMERCIALA DECIZIA COMERCIALA NR.197 Sedinta Publica de la 14.04.2008 Curtea compusa din: PRESEDINTE - (...) (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) GREFIER - (...) (...) ............. Pe rol fiind, solutionarea cererii de apel, formulata de apelanta SC O. E. COM SRL, impotriva sentintei comerciale nr.678 din 17.01.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI a Comerciala, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii D. G, D. U. si OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI prin Oficiul Registrului Comertului de pe langa T r i b u n a l u l B u c u r e s t i. La apelul nominal, facut in sedinta publica, au raspuns intimatii D. G si D. U., reprezentati de avocat dna. N. N., lipsa fiind celelalte parti. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care: Curtea, din oficiu, pune in discutie calea de atac promovata impotriva sentintei comerciale nr.678/17.01.2008, avand in vedere capetele de cerere privind evacuarea paratei din apartamentul nr.190 din B sos. (...) (...) si radierea sediului societatii parate. Intimatii, prin aparator, au aratat ca lasa la aprecierea Curtii aspectul invocat. Curtea constata ca potrivit dispozitiilor art.2 punctul 1 lit. a C.proc.civ. si art. 282 C.proc.civ. pentru masura privind evacuarea calea de atac este apelul iar impotriva dispozitiei privind radierea, potrivit art.25 din Legea nr.26/1990 calea de atac este recursul. Fata de aceste aspecte, Curtea dispune, in baza art. 165 C.pr.civ., disjungerea cererii de recurs formulate impotriva hotararii privind solutionarea cererii de radiere si formarea unui nou dosar care, potrivit Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti ramane spre solutionare aceluiasi complet si fixeaza termen la data de 12.05.2008, ora 9,oo cu citarea partilor lipsa. Intimatii, prin aparator, au aratat ca in cadrul cererii de apel, nu mai sunt alte cereri de formulat si probe de administrat. Curtea constatand ca nu mai sunt alte cereri de formulat si inscrisuri de administrat, declara terminate dezbaterile si acorda cuvantul asupra apelului.. Intimatii, prin aparator, au solicitat respingerea apelului, ca nefondat si mentinerea hotararii de fond, ca fiind legala si temeinica; nu solicita cheltuieli de judecata. C U R T E A: Asupra apelului declarat impotriva sentintei comerciale nr. 678/17.01.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI-a Comerciala : Prin sentinta aratata a fost admisa actiunea formulata de reclamantii D. G si D. U. in contradictoriu cu paratele S.C. O. E. COM GL S.R.L. si OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA T R I B U N A L U L B U C U R E S T I si s-a dispus evacuarea paratei din apartamentul situat in B, Soseaua (...) (...) nr. 190, . 205, . A, . 4, . 16, sector 2, pentru lipsa titlului locativ, precum si radierea din registrul comertului a sediului societatii parate de la adresa mentionata, dupa ramanerea irevocabila a hotararii si efectuarea cuvenitelor mentiuni in Registrul comertului B. A fost disjunsa cererea reconventionala de cererea principala si a fost admisa exceptia necompetentei materiale a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i, declinandu-se competenta de solutionare a cererii in favoarea Judecatoriei Sectorului 2 B. Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a aratat ca, prin cererea inregistrata la data de 05.04.2007 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa T r i b u n a l u l B u c u r e s t i si inaintata T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i cu adresa nr(...), reclamantii D. G si D. U. au chemat in judecata pe paratele S.C. O. E. COM GL S.R.L. si OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA T R I B U N A L U L B U C U R E S T I si au solicitat sa se dispuna radierea sediului social al societatii parate pentru neindeplinirea prevederilor expres aratate in Legea nr. 31/1990 , evacuarea societatii din imobilul apartament situat in B, Soseaua (...) (...) nr. 190, . 205, . A, . 4, . 16, sector 2, pentru lipsa titlului locativ si efectuarea mentiunilor la registrul comertului. Cererea a fost motivata in sensul ca, reclamantii au cumparat imobilul in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 675/05.03.2007 de B.N.P. N. E. de la vanzatoarea E. N.. La infiintarea societatii parate al carei unic asociat si administrator este E. O., fosta proprietara a fost de acord ca societatea sa aiba sediul in locuinta sa. Prin sentinta civila nr. 2013/15.03.2007 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 B s-a dispus evacuarea lui E. O. din imobil, iar prin declaratia autentificata sub nr. 783/16.03.2007 de B.N.P. N. F., E. N. a revocat in intregime acordul de sediu. In drept au fost invocate dispozitiile art. 7 si urm. din Legea nr. 31/1990, art. 25 din Legea nr. 26/1990 modificata. S-a mai aratat ca s-a depus intampinare si cerere reconventionala prin care s-a solicitat, in contradictoriu cu E. N., sa se constate nulitatea absoluta a contratului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 670/05.03.2007 . Din analiza materialului probator instanta a retinut ca prin incheierea judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa T r i b u n a l u l B u c u r e s t i s-a admis cererea de inregistrare mentiuni nr. 67996/21.12.2001 avand ca obiect printre altele schimbarea sediului social al societatii parate la adresa din B, Soseaua (...) (...) nr. 190, . 205, . A, . 4, . 16, sector 2. Imobilul era proprietatea numitei E. N. potrivit contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2826/14.05.1998 de B.N.P. N. F., iar proprietara si-a dat acordul prin declaratia autentificata sub nr. 2112/23.10.2001 de B.N.P. N. E.. Ulterior, imobilul a fost instrainat catre reclamanti prin actul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 670/05.03.2007 de B.N.P. N. F., iar E. N. a revocat declaratia anterioara prin care isi exprima acordul ca societatea sa-si inscrie sediul la adresa indicata, conform declaratiei autentificate sub nr. 783/16.03.2007 de B.N.P. N. F.. Avand in vedere ca societatea parata si-a inscris sediul social la adresa din cauza in baza acordului fostului proprietar, acord revocat in conditiile aratate si ca, prin sentinta civila nr(...) s-a admis actiunea formulata de E. N. si s-a dispus evacuarea paratilor E. O.. E. U. M. si E. S. H., instanta a considerat ca societatea parata nu a dovedit un titlu legal pentru detinerea spatiului. Ca urmare, in baza art. 480 C.civ., a admis actiunea si a dispus evacuarea societatii parate din apartamentul situat la adresa aratata. In baza dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 cu modificari s-a dispus si radierea din registrul comertului a sediului societatii parate de la adresa mentionata, dupa ramanerea irevocabila a hotararii, precum si efectuarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului B. Impotriva sentintei comerciale nr. 678/17.01.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI-a Comerciala a declarat apel in termen legal apelanta-parata S.C. O. E. COM GL S.R.L. Apelul nu a fost motivat, dar, potrivit art. 292 alin.2 C.pr.civ., instanta de apel urmeaza a se pronunta in fond numai pe baza celor invocate la prima instanta. In sedinta publica din data de 14.04.2008, Curtea a dispus disjungerea recursului declarat impotriva acelei parti din hotararea atacata referitoare la radierea mentiunii privind sediul societatii comerciale si formarea unui dosar distinct, cu termen de judecata la data de 12.05.2008. S-a avut in vedere ca, in ceea ce priveste hotararea pronuntata cu privire la radierea sediului social de la registrul comertului, calea de atac impotriva acesteia este, conform art. 25 alin.4 din Legea nr. 25/1990, recursul. In intampinarea depusa la prima instanta, parata S.C. O. E. COM GL S.R.L. a invocat ca declaratia autentica prin care i s-a acordat dreptul de folosinta al apartamentului nu poate fi revocata, deoarece este o declaratie pura si simpla, iar acordul autentic in conditii speciale nu poate fi retras unilateral. Analizand apelul declarat impotriva sentintei aratate prin care s-a dispus evacuarea societatii apelante din imobilul precizat, se constata ca nu este fondat. Acordul dat de catre E. N., prin declaratia autentificata sub nr. 2112/23.10.2001 de B.N.P. N. E., in sensul ca S.C. O. E. COM GL S.R.L. sa functioneze si sa aiba sediul social la adresa din B, Soseaua (...) (...) nr. 190, . 205, . A, . 4, . 16, sector 2, acord acceptat de societatea comerciala prin inscrierea sediului la registrul comertului, are semnificatia incheierii unui contract de comodat cu privire la folosinta gratuita de catre societate a imobilului, contract ce este incheiat fara specificarea duratei de folosinta. Deoarece partile contractului nu au prevazut un termen de folosinta gratuita a bunului si, avand in vedere ca lucrul a servit trebuintei pentru care a fost dat in folosinta gratuita, potrivit art. 1572 C.civ., in perioada de la infiintarea societatii, prin incheierea judecatorului delegat la O.R.C.T.B. nr. 10399/SC/2001 si pana la data formularii actiunii, 05.04.2007, precum si ca nu exista in lege vreo dispozitie contrara, rezulta ca este posibila denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti a contractului de comodat. Aceasta intrucat, nefiind prevazut termen contractual, folosinta bunului obiect al contractului nu poate sa dureze la nesfarsit, partile avand posibilitatea, in lipsa vreunei dispozitii legale contrare, sa faca sa inceteze contractul prin denuntarea unilaterala a acestuia. In cauza, denuntarea unilaterala a contractului s-a realizat prin insasi cererea de chemare in judecata, cerere prin care reclamantii, in calitate de proprietari actuali ai imobilului in cauza, au solicitat evacuarea apelantei societate comerciala din apartament. Se apreciaza astfel ca in mod intemeiat si legal a fost admisa cererea de chemare in judecata in ceea ce priveste capatul de cerere referitor la evacuare si, in consecinta, s-a dispus evacuarea paratei din apartamentul situat in B, Soseaua (...) (...) nr. 190, . 205, . A, . 4, . 16, sector 2. Fata de aceste considerente, in baza art. 296 C.pr.civ., va fi respins apelul declarat de apelanta S.C. O. E. COM GL S.R.L. ca nefondat. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta SC O. E. COM SRL, impotriva sentintei comerciale nr.678 din 17.01.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VI a Comerciala, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii D. G, D. U. si OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI prin Oficiul Registrului Comertului de pe langa T r i b u n a l u l B u c u r e s t i. Disjunge cererea de recurs formulata impotriva hotararii de mai sus, cu privire la solutionarea cererii de radiere, si fixeaza termen la data de 12.05.2008, ora 9,00, cu citarea partilor lipsa, urmand a se forma un nou dosar . Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica din data de 14.04.2008. PRESEDINTE, JUDECATOR, B. T.-E. H. T. GREFIER, H. E. Red. A.S.P. / 4 ex./07.05.2008

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 858/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 473 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 83 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 556/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 368 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 129 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 250 R - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com