| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 24CNC
Contencios administrativ si fiscal - conflict de competenta
Instanta: CA CRAIOVA
Faza: Fond
Data: 25-04-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
DOSAR NR(...)
                R O M A N I A
           CURTEA DE A P E L  C R A I O V A
         SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
               SENTINTA NR. 24CNC
        SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DE (...)J. 2008
               COMPLETUL D. DIN:
          PRESEDINTE - (...) (...) - JUDECATOR
                         GREFIER - (...) (...)
                   XXX
   S-a luat in examinare conflictul de competenta ivit intre Sectia
Civila si Contencios Administrativ si Fiscal, privind recursul formulat de
reclamantul N. G E. impotriva sentintei 12899/09.10.2007, pronuntata in
dosarul nr(...) al J u d e c a t o r i e i  C r a i o v a, in
contradictoriu cu parata DGFP D-B. C.
   Procedura legal indeplinita fara citarea partilor.
   S-a prezentat referatul cauzei de catre grefier dupa care, Curtea
constatand cauza in stare de judecata, a trecut la deliberari.
                 C U R T E A
   Asupra conflictului negativ de competenta:
   Prin cererea introdusa la data de 03.08.2007, N. G E. a formulat
contestatie la executare in contradictoriu cu intimatul ADMINISTRATIA
FINANTELOR PUBLICE COMUNALA NR.1 C S.R.L. Sectia Civila a J u d e c a t o
r i e i  C r a i o v a a respins contestatiei la executare prin s.c. nr.
12899/09.10.2007 impotriva careia s-a formulat recurs de catre recurentul
N. G E.. Recursul a fost inregistrat la Sectia Civila a T r i b u n a l u
l u i  D o l j care a pus in discutiei competenta materiala a Sectiei iar
prin incheierea din 31.01.2008 si a dispus scoaterea cauzei de pe rol si
inaintarea acesteia spre competenta solutionare Sectiei de Contencios -
Administrativ si Fiscal a T r i b u n a l u l u i  D o l j.
    T r i b u n a l u l  D o l j Sectia Contencios Administrativ si
Fiscal prin decizia nr. 235 din 5.03.2008, stata in dosarul nr(...) a
admis  exceptia  necompetentei  materiale  a  Sectiei  de  Contencios
Administrativ si Fiscal a T r i b u n a l u l u i  D o l j.
   A declinat competenta de solutionare a cauzei ce priveste pe recurent
N. G E. impotriva sentintei civile nr. 12899/09.10.2007 pronuntata in
dosarul nr(...) de J u d e c a t o r i a  C r a i o v a  in
contradictoriu cu intimat DGFP D-B. C in favoarea Sectiei Civile a T r i b
u n a l u l u i  D o l j.
   A constatat ivit conflict negativ de competenta si a inaintata cauza
Curtii de A p e l  C r a i o v a - Sectiei - Contencios Administrativ si
Fiscal in vederea pronuntarii regulatorului de competenta.
   Pentru a hotari astfel s-a retinut natura litigiului ca fiind una de
contencios fiscal, tinand seama de raporturile juridice deduse judecatii si
care vizeaza aspecte de drept fiscal.
   S-a avut in vedere si recursul in interesul legii solutionat prin
Decizia nr. XV/5.02.2007 de I n a l t a  C u r t e de Casatie si
Justitie, existand o perfecta analogie juridica fata de contestatiile la
executare in materie comerciala ce au facut obiectul acestei decizii.
   Astfel si in situatia contestatiilor la executare intemeiate pe C o
d u l  d e procedura fiscala trebuie luate in considerare principiul
specializarii instantei, natura litigiului si posibilitatea invocarii pe
aceasta cale a unor aparari de fond de drept fiscal.
   Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a invocat din oficiu
exceptia necompetentei materiale in solutionarea  recursului  formulat
impotriva cauzei avand ca obiect contestatie la executare, retinand natura
civila a litigiului dedus judecatii.
   Pentru a determina instanta competenta sa solutioneze o astfel de
cauza devin incidente dispoz. art. 172 si urmatorul Cod Procedura Fiscala
coroborate cu art. 373 si 400 Cod pr. Civila care stabilesc ca judecatoria
este instanta competenta sa solutioneze un astfel de litigiu, instanta cu
plenitudine de competenta in materie civila. Recursul indreptat impotriva
hotararii pronuntata intr-o cauza avand obiect contestatie la executare va
fi solutionat de sectia civila a tribunalului, competenta justificata de
natura civila a litigiului si calitatea de instanta de  control  a
tribunalului in materie civila.
   In ce priveste sectia de contencios administrativ si fiscal a
tribunalului, in temeiul art. 2 pct. 1 lit. d Cod pr. Civila si art. 218
alin. 2 Cod Procedura Fiscala, este instanta de drept comun privind
cererile in materia contenciosului administrativ si cererile in materie
fiscala, fiind in mod exceptional instanta de  control  in  materie
contraventionala.  Principiul  specializarii  isi  gaseste  pe  deplin
aplicabilitatea in solutionarea cererilor adresate in prima  instanta
sectiei de contencios administrativ si fiscal, litigii in cadrul carora
sunt analizate probleme de fond in materie fiscala.
   Referitor la recursul promovat impotriva hotararilor pronuntate de
judecatorie in materia contestatiilor la executare, nu poate fi primita
calificarea naturii litigiului data de Sectia Civila a T r i b u n a l u l
u i  D o l j, justificata de posibilitatea invocarii pe aceasta cale a
unor aparari de fond de drept fiscal. Astfel, art. 399 alin. 3 Cod pr.
Civila stabileste ca in cazul in care executarea silita se face in temeiul
unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se
pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului,
daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac. In materie
fiscala, C o d u l  d e Procedura Fiscala la art. 205-218 si Legea
554/2004 instituie o competenta speciala de verificare a legalitatii
actelor administrativ-fiscale, stabilind cai de atac specifice in aceasta
materie, aspect care face inadmisibila invocarea unor aparari de fond de
drept fiscal in cadrul unei contestatii la executare. Astfel de aparari nu
pot fi invocate si analizate decat in procedura reglementata de legea
554/2004, in mod direct, de instanta de contencios administrativ si fiscal,
realizandu-se astfel principiul specializarii instantei.
   Constatandu-se ivit conflict negativ de competenta in sensul art. 20
pct. 2 Cod pr. Civila, se va inainta cauza Curtii de A p e l  C r a i o v
a - Sectiei de Contencios -Administrativ si Fiscal in vederea solutionarii.
   Curtea de A p e l  C r a i o v a  Sectia Contencios Administrativ
si Fiscal a inregistrat dosarul sub nr(...).
   Din probele administrate in cauza se retin urmatoarele :
    Reclamantul a formulat  contestatie impotriva titlului executoriu
nr. (...) din  12.06.2007,  emis de DGFP D/Administratia Finantelor
Publice a Municipiului C.
    In  adresa emisa de ANAF  s-a comunicat  reclamantului  ca
impotriva titlurilor  executorii, a caror  anulare o solicita, poate
formula contestatie la instanta  judecatoreasca competenta.
   Titlu executoriu emis de B. C emis de  aceeasi institutie vizeaza
creante bugetare pe care reclamanta le-ar avea de plata la  bugetul
statului.
   Actiunea a fost  intemeiata  pe dispozitiile art. 1   din Legea
nr.  554/2004  apreciindu-se  ca  actele  contestate  ar  fi  acte
administrative.
   Legea nr. 554/2004 da posibilitatea oricarei persoane, care  se
considera vatamata intr-un drept al sau ori  intr-un  interes legitim,
sa se adreseze instantei.
   Tot legea  defineste atat actul administrativ  si  notiunea de
autoritate publica.
    Aceste  dispozitii,  insa,  nu  se  aplica  decat   actelor
administrative , astfel cum sunt  ele definite prin lege.
   Actele administrative  nu pot fi confundate cu actele de  executare
sau actele  administrativ fiscale,  carora li se aplica  dispozitiile
altor legi, respectiv  C o d u l  d e procedura fiscala  si C o d u l
d e procedura civila.
   De altfel,  in adresa  inaintata de  ANAF, reclamantei, i s-a
comunicat faptul ca impotriva  titlului executoriu  si a procesului
verbal de sechestru poate formula contestatie la executare.
   In aceasta materie, dispozitiile  C o d u l u i  d e  procedura
civila se intregesc cu dispozitiile C o d u l u i   d e procedura
fiscala.
    Art. 399  Cod  procedura  civila,   prevede  posibilitatea
contestatiei la executare,  iar  art.  400  Cod  procedura  civila
stabileste competenta  de solutionare a contestatiei la executare in
favoarea instantei de executare.
    In domeniul  creantelor fiscale, art. 168 alin. 1 din C o d u l
d e procedura fiscala a prevazut  posibilitatea contestatiei  impotriva
 oricarui act de  executare fiscala, iar alin.  3 face  referire la
instanta  judecatoreasca  competenta, respectiv  la regulile de drept
comun, instanta de executare a creantei fiscale.
   Art.  169 si art. 170  C o d u l   d e procedura  fiscala  au
reglementat  termenul de  introducere  al  acestei  contestatii  la
executare si procedura ce va fi urmata, fata de dispozitiile  C o d u
l u i  d e procedura civila.
    Apreciind ca  actele contestate  sunt titluri  executorii  si
plecand de la dispozitiile legale invocate , se constata ca cererea  nu
este  admisibila  pe calea  contenciosului  administrativ,  ci  sunt
aplicabile dispozitiile  C o d u l u i  d e procedura fiscala  care
instituie  contestatia la  executare  la  instanta   judecatoreasca
competenta, care  nu este cea de contencios administrativ.
   Titlurile  executorii  nu trebuiesc confundate cu titlurile  de
creanta sau cu actele administrativ fiscale.
   In C o d u l  d e  procedura  fiscala, in art. 174 s-a prevazut
posibilitatea  contestarii  titlurilor  de  creanta  sau   actelor
administrativ fiscale, deci acestea pot fi contestate  in cadrul  unei
alte proceduri, respectiv prin parcurgerea  procedurii prealabile  a
contestatiei, in functie de valoare, la organele fiscale  competente
constituite la nivel central sau a directiilor generale.
   In acest caz, in mod expres, C o d u l  d e  procedura  fiscala,
in art. 187, a prevazut  posibilitatea   atacarii deciziei emise  in
solutionarea contestatiei la instanta  judecatoreasca   de contencios
administrativ competenta.
    Prin urmare, atunci cand  legiuitorul a dorit  ca  instanta de
contencios administrativ sa fie competenta, a prevazut in mod expres acest
lucru, iar in cazul art. 168 din  C o d u l  d e procedura  fiscala se
face trimitere la  instanta   judecatoreasca  competenta,  ceea  ce
presupune  instanta de drept comun, care, in cazul contestatiei la
executare, este, potrivit art. 400  Cod procedura  civila,  instanta de
executare.
   De aceea va fi declinata competenta in favoarea  J u d e c a t o r
i e i  C r a i o v a, in baza art. 158  Cod procedura  civila, fiind
instanta competenta  sa solutioneze  contestatia la executare.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
                IN NUMELE LEGII
                 HOTARASTE
   Stabileste competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamantul
N. G E. impotriva sentintei 12899/09.10.2007, pronuntata in dosarul nr(...)
al J u d e c a t o r i e i  C r a i o v a, in contradictoriu cu parata
DGFP D-B. C, in favoarea J u d e c a t o r i e i  C r a i o v a.
   Cu recurs.
   Pronuntata in sedinta publica de la 25 Aprilie 2008.
|            |Presedinte,      |            |
|            |E. V.         |            |
|            |Grefier,        |            |
|            |E. D.         |            |


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013