Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 24CNC

Contencios administrativ si fiscal - conflict de competenta
Instanta: CA CRAIOVA
Faza: Fond
Data: 25-04-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
DOSAR NR(...) R O M A N I A CURTEA DE A P E L C R A I O V A SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA NR. 24CNC SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DE (...)J. 2008 COMPLETUL D. DIN: PRESEDINTE - (...) (...) - JUDECATOR GREFIER - (...) (...) XXX S-a luat in examinare conflictul de competenta ivit intre Sectia Civila si Contencios Administrativ si Fiscal, privind recursul formulat de reclamantul N. G E. impotriva sentintei 12899/09.10.2007, pronuntata in dosarul nr(...) al J u d e c a t o r i e i C r a i o v a, in contradictoriu cu parata DGFP D-B. C. Procedura legal indeplinita fara citarea partilor. S-a prezentat referatul cauzei de catre grefier dupa care, Curtea constatand cauza in stare de judecata, a trecut la deliberari. C U R T E A Asupra conflictului negativ de competenta: Prin cererea introdusa la data de 03.08.2007, N. G E. a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimatul ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE COMUNALA NR.1 C S.R.L. Sectia Civila a J u d e c a t o r i e i C r a i o v a a respins contestatiei la executare prin s.c. nr. 12899/09.10.2007 impotriva careia s-a formulat recurs de catre recurentul N. G E.. Recursul a fost inregistrat la Sectia Civila a T r i b u n a l u l u i D o l j care a pus in discutiei competenta materiala a Sectiei iar prin incheierea din 31.01.2008 si a dispus scoaterea cauzei de pe rol si inaintarea acesteia spre competenta solutionare Sectiei de Contencios - Administrativ si Fiscal a T r i b u n a l u l u i D o l j. T r i b u n a l u l D o l j Sectia Contencios Administrativ si Fiscal prin decizia nr. 235 din 5.03.2008, stata in dosarul nr(...) a admis exceptia necompetentei materiale a Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal a T r i b u n a l u l u i D o l j. A declinat competenta de solutionare a cauzei ce priveste pe recurent N. G E. impotriva sentintei civile nr. 12899/09.10.2007 pronuntata in dosarul nr(...) de J u d e c a t o r i a C r a i o v a in contradictoriu cu intimat DGFP D-B. C in favoarea Sectiei Civile a T r i b u n a l u l u i D o l j. A constatat ivit conflict negativ de competenta si a inaintata cauza Curtii de A p e l C r a i o v a - Sectiei - Contencios Administrativ si Fiscal in vederea pronuntarii regulatorului de competenta. Pentru a hotari astfel s-a retinut natura litigiului ca fiind una de contencios fiscal, tinand seama de raporturile juridice deduse judecatii si care vizeaza aspecte de drept fiscal. S-a avut in vedere si recursul in interesul legii solutionat prin Decizia nr. XV/5.02.2007 de I n a l t a C u r t e de Casatie si Justitie, existand o perfecta analogie juridica fata de contestatiile la executare in materie comerciala ce au facut obiectul acestei decizii. Astfel si in situatia contestatiilor la executare intemeiate pe C o d u l d e procedura fiscala trebuie luate in considerare principiul specializarii instantei, natura litigiului si posibilitatea invocarii pe aceasta cale a unor aparari de fond de drept fiscal. Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale in solutionarea recursului formulat impotriva cauzei avand ca obiect contestatie la executare, retinand natura civila a litigiului dedus judecatii. Pentru a determina instanta competenta sa solutioneze o astfel de cauza devin incidente dispoz. art. 172 si urmatorul Cod Procedura Fiscala coroborate cu art. 373 si 400 Cod pr. Civila care stabilesc ca judecatoria este instanta competenta sa solutioneze un astfel de litigiu, instanta cu plenitudine de competenta in materie civila. Recursul indreptat impotriva hotararii pronuntata intr-o cauza avand obiect contestatie la executare va fi solutionat de sectia civila a tribunalului, competenta justificata de natura civila a litigiului si calitatea de instanta de control a tribunalului in materie civila. In ce priveste sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, in temeiul art. 2 pct. 1 lit. d Cod pr. Civila si art. 218 alin. 2 Cod Procedura Fiscala, este instanta de drept comun privind cererile in materia contenciosului administrativ si cererile in materie fiscala, fiind in mod exceptional instanta de control in materie contraventionala. Principiul specializarii isi gaseste pe deplin aplicabilitatea in solutionarea cererilor adresate in prima instanta sectiei de contencios administrativ si fiscal, litigii in cadrul carora sunt analizate probleme de fond in materie fiscala. Referitor la recursul promovat impotriva hotararilor pronuntate de judecatorie in materia contestatiilor la executare, nu poate fi primita calificarea naturii litigiului data de Sectia Civila a T r i b u n a l u l u i D o l j, justificata de posibilitatea invocarii pe aceasta cale a unor aparari de fond de drept fiscal. Astfel, art. 399 alin. 3 Cod pr. Civila stabileste ca in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac. In materie fiscala, C o d u l d e Procedura Fiscala la art. 205-218 si Legea 554/2004 instituie o competenta speciala de verificare a legalitatii actelor administrativ-fiscale, stabilind cai de atac specifice in aceasta materie, aspect care face inadmisibila invocarea unor aparari de fond de drept fiscal in cadrul unei contestatii la executare. Astfel de aparari nu pot fi invocate si analizate decat in procedura reglementata de legea 554/2004, in mod direct, de instanta de contencios administrativ si fiscal, realizandu-se astfel principiul specializarii instantei. Constatandu-se ivit conflict negativ de competenta in sensul art. 20 pct. 2 Cod pr. Civila, se va inainta cauza Curtii de A p e l C r a i o v a - Sectiei de Contencios -Administrativ si Fiscal in vederea solutionarii. Curtea de A p e l C r a i o v a Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a inregistrat dosarul sub nr(...). Din probele administrate in cauza se retin urmatoarele : Reclamantul a formulat contestatie impotriva titlului executoriu nr. (...) din 12.06.2007, emis de DGFP D/Administratia Finantelor Publice a Municipiului C. In adresa emisa de ANAF s-a comunicat reclamantului ca impotriva titlurilor executorii, a caror anulare o solicita, poate formula contestatie la instanta judecatoreasca competenta. Titlu executoriu emis de B. C emis de aceeasi institutie vizeaza creante bugetare pe care reclamanta le-ar avea de plata la bugetul statului. Actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1 din Legea nr. 554/2004 apreciindu-se ca actele contestate ar fi acte administrative. Legea nr. 554/2004 da posibilitatea oricarei persoane, care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, sa se adreseze instantei. Tot legea defineste atat actul administrativ si notiunea de autoritate publica. Aceste dispozitii, insa, nu se aplica decat actelor administrative , astfel cum sunt ele definite prin lege. Actele administrative nu pot fi confundate cu actele de executare sau actele administrativ fiscale, carora li se aplica dispozitiile altor legi, respectiv C o d u l d e procedura fiscala si C o d u l d e procedura civila. De altfel, in adresa inaintata de ANAF, reclamantei, i s-a comunicat faptul ca impotriva titlului executoriu si a procesului verbal de sechestru poate formula contestatie la executare. In aceasta materie, dispozitiile C o d u l u i d e procedura civila se intregesc cu dispozitiile C o d u l u i d e procedura fiscala. Art. 399 Cod procedura civila, prevede posibilitatea contestatiei la executare, iar art. 400 Cod procedura civila stabileste competenta de solutionare a contestatiei la executare in favoarea instantei de executare. In domeniul creantelor fiscale, art. 168 alin. 1 din C o d u l d e procedura fiscala a prevazut posibilitatea contestatiei impotriva oricarui act de executare fiscala, iar alin. 3 face referire la instanta judecatoreasca competenta, respectiv la regulile de drept comun, instanta de executare a creantei fiscale. Art. 169 si art. 170 C o d u l d e procedura fiscala au reglementat termenul de introducere al acestei contestatii la executare si procedura ce va fi urmata, fata de dispozitiile C o d u l u i d e procedura civila. Apreciind ca actele contestate sunt titluri executorii si plecand de la dispozitiile legale invocate , se constata ca cererea nu este admisibila pe calea contenciosului administrativ, ci sunt aplicabile dispozitiile C o d u l u i d e procedura fiscala care instituie contestatia la executare la instanta judecatoreasca competenta, care nu este cea de contencios administrativ. Titlurile executorii nu trebuiesc confundate cu titlurile de creanta sau cu actele administrativ fiscale. In C o d u l d e procedura fiscala, in art. 174 s-a prevazut posibilitatea contestarii titlurilor de creanta sau actelor administrativ fiscale, deci acestea pot fi contestate in cadrul unei alte proceduri, respectiv prin parcurgerea procedurii prealabile a contestatiei, in functie de valoare, la organele fiscale competente constituite la nivel central sau a directiilor generale. In acest caz, in mod expres, C o d u l d e procedura fiscala, in art. 187, a prevazut posibilitatea atacarii deciziei emise in solutionarea contestatiei la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta. Prin urmare, atunci cand legiuitorul a dorit ca instanta de contencios administrativ sa fie competenta, a prevazut in mod expres acest lucru, iar in cazul art. 168 din C o d u l d e procedura fiscala se face trimitere la instanta judecatoreasca competenta, ceea ce presupune instanta de drept comun, care, in cazul contestatiei la executare, este, potrivit art. 400 Cod procedura civila, instanta de executare. De aceea va fi declinata competenta in favoarea J u d e c a t o r i e i C r a i o v a, in baza art. 158 Cod procedura civila, fiind instanta competenta sa solutioneze contestatia la executare. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE Stabileste competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamantul N. G E. impotriva sentintei 12899/09.10.2007, pronuntata in dosarul nr(...) al J u d e c a t o r i e i C r a i o v a, in contradictoriu cu parata DGFP D-B. C, in favoarea J u d e c a t o r i e i C r a i o v a. Cu recurs. Pronuntata in sedinta publica de la 25 Aprilie 2008. | |Presedinte, | | | |E. V. | | | |Grefier, | | | |E. D. | |

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 1015 - Civil - reziliere contract - Revizuire
  • Hotararea 22 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 214/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC. NR. 314/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1615/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 3 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1700 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013