| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 61/CA2010
Contencios administrativ si fiscal - anulare act emis de autoritati publice locale
Instanta: CA ALBA IULIA
Faza: Recurs
Data: 13-01-2010

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Problema contencios fiscal - OG 40/2002 - Anulare inlesniri - scris de axel - 4 raspunsuri
Salutare, am o speta in legatura cu care as vrea sa aflu parerea unor persoane mai avizate si cu o practica mai bogata decat mine. Pe scurt, societatea X a incheiat o conventie cu Casa de Sanatate privind inlesniri in baza lui OG 40/2002. Raportul de inspectie fiscala a luat in considerare debitul existent la data de 31.10.2003, majorarile si penalitatile au fost calculate pana la data de 12.12.2003, conventia a fost incheiata la data de 24.12.2003. Drept conditie de acordare a inlesnirilor, ...
Lege similara cu legea 85/2006 pentru autoritati publice? - scris de catauta - 5 raspunsuri
exista o lege prin care pot cere insolventa autoritatilor publice? stiu ca legea 85/2006 se aplica doar soc. com.
S-A MODIFICAT LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE! - scris de dem - 1 raspunsuri
Prin Legea nr.286/2006, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.621/18.07.2006, s-au adus importante modificari si completari Legii administratiei publice locale nr.215/2001. Modificarile au intrat in vigoare din 21 iulie 2006 si, la o prima privire, se refera in principal la: - posibilitatea unitatilor administrativ-teritoriale de a se asocia, in conditiile O.G. 26/2000 pentru a forma asociatii de dezvoltare intercomunitara, sprijinite de Guvern prin "programe nationale de dezvoltar...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
R O M A N I A
         CURTEA DE A P E L  A L B A  I U L I A
        SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
                DOSAR NR(...)
               DECIZIE Nr. 61/D.
          Sedinta publica de la 13 Ianuarie 2010
              Completul compus din:
            PRESEDINTE (...) (...)-(...)
             Judecator (...) (...) (...)
              Judecator (...) (...)
               Grefier P. E. E.
   Pe rol se afla solutionarea recursului declarat de reclamanta (...)
E. SRL D. impotriva sentintei civile nr. 286/CA/2009 pronuntata de T r i b
u n a l u l  S i b i u in dosar nr(...).
   La apelul nominal facut in cauza se constata lipsa partilor.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care expune
dispozitiile instantei de la termenul de judecata din 25 noiembrie 2009.
   Fata de inscrisurile administrate in cauza si solicitarea intimatei
de judecare in lipsa, instanta lasa cauza in pronuntare.
                 CURTEA DE APEL
                Asupra recursului de fata;
   Reclamanta (...) E. SRL D. a solicitat, in contradictoriu cu DGFP
Sibiu, sa se dispuna anularea Deciziei nr.17/30.05.2006, a Deciziei de
impunere nr.72/20.03.2006 si a Titlurilor executorii nr.1, 2 si 3 din
21.04.2006.
   In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, in urma controlului
tematic efectuat de intimata la inceputul anului 2006, s-a stabilit in
sarcina reclamantei, prin Raportul de inspectie fiscala incheiat  la
20.05.2006, obligatii suplimentare la bugetul de stat in valoare de 471.242
lei, constand in impozit pe profit, diferenta TVA si varsaminte de la
persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate.
   Aceasta plata suplimentara este considerata nelegala de reclamanta
intrucat, in ceea ce priveste impozitul pe profit, a beneficiat de o
scutire la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor, in suma de
9.776.352.631 ROL, care, din eroare, a fost inregistrata gresit  in
contabilitate in contul "venituri din despagubiri,amenzi si penalitati de
intarziere" in loc sa fie inregistrata  la  rubrica  alte  venituri
neimpozabile.
   In ceea ce priveste stabilirea in mod suplimentar a obligatiei
fiscale de plata a TVA-ului, reclamanta a precizat ca, in anul 2001, a
receptionat mijloace fixe de la (...) T. Com J. SRL B pentru care a dedus
TVA-ul in valoare de 220.020.000 ROL, pe care insa, in mod eronat, organul
de control nu a admis-o la deducere, motivat de faptul ca societatea nu a
prezentat in original facturile fiscale de provenienta a acestora.
   Aceeasi pozitie eronata a organului de control este apreciata de
reclamanta si in ceea ce privesc facturile de stornare nr.(...)/2004, caz
in care nu s-a avut in vedere cererea de reziliere a contractului cu (...)
J. E. SRL, si respectiv nr.(...)/2003, care reprezinta TVA  aferent
livrarilor de gaze naturale pentru o creanta prescrisa.
    Parata a invocat prin intampinarea exceptia tardivitatii formularii
actiunii, aratand ca, potrivit disp.art.101 alin 3 Cod procedura fiscala si
art.11 alin 1 lit. a din Lg.554/2004, data pana la care reclamanta putea
inregistra actiunea in contencios administrativ era de 20.12.2006, cand s-a
implinit termenul de 6 luni de la data primiri solutiei administrativ
jurisdictionale.
   Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea actiunii motivat de faptul
ca, in ceea ce priveste impozitul pe venit, Legea contabilitatii impune ca
principiu de inregistrare in contabilitate - venit neimpozabil concomitent
cu cheltuiala nedeductibila - principiu care trebuia respectat si de
reclamanta la completarea Declaratiei pe profit pentru anul 2003. Referitor
la deducerea TVA-ului, reclamanta nu a respectat dispozitiile legale in
vigoare care impun ca documentele justificative ale achizitiei sa poata fi
prezentate organelor de control si sa fie inregistrate in contabilitate. La
stornarea facturii nr.(...)/2004 nu au fost indeplinite conditiile prev. de
art.19 Cod fiscal, potrivit carora impozitul se calculeaza ca diferenta
intre veniturile de orice fel si cheltuielile efectuate. De asemenea, in
ceea ce priveste stornarea facturii nr.(...), obligatia de plata a TVA-ului
aferent a fost corect stabilita in conditiile in care nu a intervenit
prescriptia, deoarece deducerea TVA a fost efectuat in septembrie 2001 iar
stornarea in februarie 2003.
   Prin Sentinta civila nr. 286/CA/2009, T r i b u n a l u l  S i b i u
a respins ca neintemeiate atat exceptia tardivitatii, cat si actiunea
reclamantei.
   Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a retinut ca, urmare a
controlului tematic efectuat de reprezentantii paratei la sediul societatii
reclamante in cursul anului 2006, a fost emisa Decizia de impunere nr.72
prin care reclamanta a fost obligata sa plateasca la bugetul de stat
obligatii fiscale suplimentare in suma de 471.242 lei, din care 231.073 lei
impozit pe profit, 220.560 lei TVA, 19.609 lei varsaminte de la persoanele
juridice pentru persoane cu handicap neincadrate.  Contestatia reclamantei
a  fost respinsa  ca  neintemeiata  de  catre  DGFP,  prin  Decizia
nr.17/30.05.2006.
   Retinand ca decizia a fost comunicata reclamantei prin posta la data
de 20.12.2006, instanta a constata ca nu s-a implinit termenul de 6 luni
prevazut de dispozitiile art.101 alin 3 din C o d u l  d e procedura
fiscala si cele ale art.11 alin 1 lit. a din Lg.554/2004, astfel ca
exceptia tardivitatii formularii actiunii a fost apreciata ca neintemeiata
.
   Referitor la fondul cauzei, s-a retinut ca prin expertiza contabila
(fila 254 dosar), suplimentul la raportul de expertiza (fila 345 dosar)
precum si contraexpertiza cu trei experti (depuse la fila 438 dosar),
efectuate pe baza datelor contabile existente la sediul reclamantei, s-a
concluzionat faptul ca organele de control au stabilit in mod legal
obligatii suplimentare in sarcina reclamantei, privind plata la bugetul de
stat a sumei de 471.242 lei.
   Astfel, in ceea ce priveste impozitul pe profit, s-a constat ca prin
inscrierea eronata a sumei de 9.776.352.631 ROL la rubrica 15 "cheltuieli
cu dobanzile si diferente de curs valutar deductibile fiscal" in loc sa fie
inregistrata la rubrica 21 "alte venituri neimpozabile" nu a fost respectat
principiul de inregistrare prevazut de Legea contabilitatii privind venit
neimpozabil concomitent cu cheltuiala nedeductibila. In acelasi timp, prin
neinscrierea sumei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere la
rubrica "alte venituri neimpozabile" aceasta a ramas ca deductibila fiscal,
motiv pentru care organul de control a procedat la recalcularea impozitului
pe profit, conform totalului cheltuielilor nedeductibile fiscal aferent
anului 2003.
   Reclamanta nu a contestat inscrierea eronata a sumei in Declaratia
privind impozitul pe profit pe anul 2003, dar a pretins ca suma a fost
eronat contabilizata de catre organul de control. Sustinerile reclamantei
sunt contrazise de expertizele efectuate in cauza, prin  concluziile
formulate de experti retinandu-se corectitudinea constatarilor inspectiei
fiscale si a modului de apreciere a operatiunii ca nedeductibila fiscal,
precum si a modului de calcul al impozitului pe profit suplimentar aferent
acestei operatiuni.
   Referitor la plata TVA s-a constat ca organul de inspectie fiscala in
mod corect nu a admis la deducere TVA-ul aferent unor facturi care nu
indeplinesc conditia de justificare impusa de actele normative care au
reglementat TVA-ul in decursul perioadei controlate, fapt pentru care, in
conformitate cu disp.art.19 lit. a si art.25 punct b lit. a din OUG 17/2000
coroborate cu cele ale punctului 10.12 lit. a din HG 401/2000, s-a aplicat
sanctiunea neadmiterii la deducea TVA si a determinarii sumei corecte de
plata a taxei, reclamanta avand obligatia de a prezenta organelor de
control documentele justificative ale achizitiei si inregistrarea corecta
in contabilitate.
   S-a mai retinut ca nu poate fi admisa deducerea TVA-lui din facturile
emise de furnizorii inexistentei, respectiv acei agenti economici radiati
din evidentele Oficiului Registrului Comertului si din cele ale organelor
fiscale, precum si cele care au fost emise de alti furnizori decat
societatile care au achizitionat documentele fiscale, intrucat potrivit
art.6 din HG 831/97 nu pot fi inregistrate in contabilitate facturile care
nu au fost achizitionate de la societatile furnizoare si care provin de la
persoane juridice radiate,iar bunurile inscrise in acestea nu au dovedita
provenienta legala.
   In ceea ce priveste stornarea facturii (...)/2004 justificata de
reclamanta prin anularea contractului de inchiriere pentru spatiul situat
in D.(...) , s-a considerat ca nu poate fi admisa stornarea creantelor
comerciale existente in sold la data de 2.04.2002, in valoare totala de
34.253 lei, anterioare datei rezilierii contractului  de  inchiriere,
deoarece suma pe care reclamanta stornat-o reprezinta cuantumul creantei de
incasat din perioada de valabilitate a contractului.
   Referitor la stornarea creantei fata de debitoarea falita (...) E.
T., cu care reclamanta a fost inscrisa in tabelul creditorilor, fara sa fie
pronuntata inchiderea procedurii de faliment, s-a apreciat ca aceasta
constituie o operatiune neadmisa la deducere, astfel ca, in mod corect, a
fost reintregita masa impozabila .
   Cat priveste stornarea facturii (...)/28.02.2003 emisa de (...) E.,
instanta a constat ca reclamanta a inregistrat in contabilitate si a dedus
TVA, in valoare 40.538 lei, aferent acestor facturi in luna septembrie 2001
si, ulterior, a procedat la stornarea acestei operatiuni, dar a evitat
operatiunea de recalculare a TVA, diminuand suma impozabila.
    In final, s-a retinut  ca deducerea TVA a fost efectuata in
septembrie 2001, iar stornarea in februarie 2003, astfel incat termenul de
prescriptiei nu a fost depasit,  operatiunea de stornare a fost supusa
taxarii si a fost efectuata in termenul de 5 ani prevazut de legea speciala
privind calculul TVA.
   Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta, solicitand
admiterea recursului modificarea sentintei recurate in sensul admiterii
actiunii si anularii deciziilor contestate, cu obligarea paratei la plata
cheltuielilor de judecata.
   In motivarea recursului se arata ca hotararea instantei nu este
temeinic fundamentata in ceea ce priveste impozitul pe profit, intrucat
suma de (...) ROL  reprezinta venituri din anularea  dobanzilor  si
penalitatilor in baza conventiilor semnate cu CNASS, AJOFM si N., venituri
care sunt neimpozabile avand in vedere cheltuielile prin care au fost
stabilite aceste venituri, reflectate in contul 6581. Aceste cheltuieli au
fost cheltuieli nedeductibile pana la aprobarea si semnarea conventiilor,
devenind baza  acestor  conventii  si,  prin  anularea  cheltuielilor
nedeductibile, venituri impozabile.  Referitor la neadmiterea  de  la
deducere a TVA-ului aferent unor facturi care nu indeplinesc conditia de
justificare impusa de prevederile actelor normative se afirma faptul ca
nici instanta si nici expertii nu au putut constat ca vreuna din cele 20 de
facturi nu ar contine elementele necesare care sa permita societatii
deducerea TVA si implicit trecerea pe cheltuieli deductibile a costurilor
acestora. Referitor la stornarea facturii fiscale nr. (...)/28.02.2003
emisa de (...) E. se afirma ca inclusiv ultimul raport de expertiza admite
legalitatea si corectitudinea operatiunii efectuata de catre reclamanta.
   Cererea de recurs nu a fost motivata in drept.
   Intimata-parata a  solicitat  prin  intampinare  respingerea  ca
neintemeiata a recursului, aratand faptul ca, prin inscrierea eronata a
sumei de 9.776.352.631 ROL la rubrica 15 "cheltuieli cu dobanzile si
diferente de curs valutar deductibile fiscal" in loc sa fie inregistrata la
rubrica 21 "alte venituri neimpozabile", nu a fost respectat principiul de
inregistrare prevazut de legea contabilitatii privind venitul neimpozabil
concomitent cu cheltuiala nedeductibila. In acelasi timp, prin neinscrierea
sumei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere la rubrica "alte
venituri neimpozabile" aceasta a ramas ca deductibila fiscal, motiv pentru
care organul de control a procedat la recalcularea impozitului pe profit,
conform totalului cheltuielilor nedeductibile fiscal aferent anului 2003.
Referitor la neadmiterea la deducere a TVA-ului aferent unor facturi
fiscale, se precizeaza ca facturile fiscale fie nu au fost prezentate  in
original, fie nu se detine copia de pe documentul legal care sa ateste
calitatea de platitor de TVA a furnizorului, fie ca au fost emise furnizori
inexistenti ori de agenti economici care au fost radiati din registrul
comertului sau de catre alti furnizori decat cei de la  care  s-a
achizitionat marfa, astfel ca acestea nu pot fi admise la deducere. In ceea
ce priveste stornarea facturii fiscale nr. (...)/28.02.2003 emisa de (...)
E. se precizeaza ca in fisa contului cu furnizorul de gaze naturale nu a
aparut evidentiata operatiunea de incasare a sumei de 40538 lei TVA gresit
facturat, ca plata, compensare sau alta operatiune, ci doar ca stornare,
fara sa se evidentieze influenta fiscale a sumei asupra cuantumului TVA de
plata, ceea ce face ca stornarea sa aiba drept consecinta diminuarea masei
taxabile.
   In drept, parata invoca  prevederile  OG  nr.  92/2003,  Legea
nr.571/2003,OUG nr.17/2002, Legea nr.400/2002 si cele ale C o d u l u i
d e procedura civila .
   Verificand legalitatea si temeinicia sentintei recurate in raport de
criticile invocate, precum si conform art. 304 ind.1 C o d u l u i  d e
procedura civila, Curtea constata recursul nefondat pentru urmatoarele
considerente:
   Reclamanta sustine ca in contabilitate a inregistrat  suma  de
9.776.352.631 ROL in contul 7581- venituri din despagubiri,amenzi si
penalitati de intarziere, dar ca, din eroare , la data  intocmirii
declaratiei impozitului pe profit , inregistrata sub nr. 3406/30.03.2004,
aceasta suma, in loc sa fie inregistrata la rubrica 21- alte venituri
neimpozabile, a fost inregistrata la rubrica 15- Cheltuieli cu dobanzile si
diferentele de curs valutar deductibile fiscal, ceea ce nu reprezinta decat
o eroare de completare a declaratiei privind impozitul pe profit , care
trebuie rectificata.
   Sustinerile reclamantei au fost in mod corect inlaturate de catre
instanta,intrucat, chiar daca in evidenta contabila reclamanta a efectuat
operatiunea de regularizare concomitenta  venit  neimpozabil-cheltuiala
nedeductibila, in speta, nu este vorba de o simpla eroare de completare a
declaratiei privind impozitul pe profit.
   Acesta intrucat, prin inscrierea in declaratia privind impozitul pe
profit pe anul 2003 a sumei de 9.776.352.631 la rubrica 15- Cheltuieli cu
dobanzile si diferentele de curs valutar deductibile fiscal in loc de
rubrica 21- alte venituri neimpozabile consecutiv cu inscrierea aceleiasi
sume la rubrica 26, cum ar fi fost corect, s-a recunoscut suma in discutie
numai cu privire la partea de deduceri din profit si nu si la partea de
cheltuieli nedeductibile, fapt ce a determinat considerarea acestei sume
ca fiind o cheltuiala deductibila fiscal din profitul declarat, ceea ce a
condus la calcularea unui impozit pe profit diminuat .
   Ca atare, in mod corect, s-a retinut ca reclamanta nu a respectat la
intocmirea declaratiei privind impozitul pe profit pe anul 2003 principiul
venit neimpozabil concomitent cu cheltuiala nedeductibila, asa  incat
criticile sale sub acest aspect se privesc a fi neintemeiate.
   In ceea ce priveste sustinerile reclamantei referitoare la faptul ca
in mod gresit nu s-a acceptat deducerea TVA-ului aferent facturilor
mentionate in cererea de chemare in judecata, organele fiscale considerand
ca acestea nu indeplinesc conditia de justificare impusa de textele legale
aplicabile, se retine ca, potrivit art. 19 lit. a din OUG nr. 17/2000,
pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adaugata
aferente intrarilor contribuabilii sunt obligati nu numai sa justifice suma
taxei prin documente intocmite conform legii ci si ca aceste documente au
fost emise de catre contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe
valoare adaugata. Conform pct.10.12 lit. a  din  HG  nr.  401/2000,
indeplineste conditia pentru a fi considerate documente legale exemplarul
original al facturii fiscale sau, dupa caz, alte documente specifice
aprobate potrivit HG nr.831/1997, cu conditia utilizarii formularelor
tipizate cu regim special, comune pe economie, astfel cum se deduce din
prevederile art. 1 alin.2 ale acestui din urma act normativ. Mai mult,
art.25 pct.B lit.a din OUG nr. 17/2000, pentru livrarile de bunuri sau
prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoare adaugata mai mare  de 20
milioane lei , este necesar ca la aceste documente sa se anexeze si copia
de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoare
adaugata. De aici, rezulta concluzia ca pentru a beneficia de dreptul de a
deduce TVA-ul reclamanta avea obligatia de a detine originalul facturilor
fiscale, completate cu toate mentiunile cerute de formularul tipizat, cat
si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa
pe valoare adaugata.
   In consecinta, in conditiile in care reclamanta nu a prezentat nici
organelor fiscale si nici in cursul judecatii originalul  facturilor
fiscale, intocmite in forma prevazuta de actul normativ mai sus mentionat,
si actul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoare adaugata a
persoanelor de la care s-au achizitionat bunurile respective, in mod corect
instanta de fond a considerat ca acestea nu indeplinesc conditia de a fi
considerate documente justificative, astfel ca si sub  acest  aspect
criticile sale apar ca neintemeiate .
   In ceea ce priveste sustinerile reclamatei referitoare la faptul ca
inclusiv ultimul  raport  de  expertiza  se  admite  legalitatea  si
corectitudinea operatiunii efectuata de catre reclamanta, instanta contata
faptul ca prin raportul de expertiza invocat de catre reclamanta se
evidentiaza legalitatea inregistrarii in contabilitate a Notei contabile
nr. 12 si a facturilor fiscale nr. (...)/08.08.2001 si (...)/31.08.2001, si
nu a facturii fiscale nr. (...)/28.02.2003 emisa de catre (...) E. Nord SA-
Sucursala Sibiu, reprezentand stornarea taxei pe valoare adaugata. Aferenta
livrarilor de gaze pentru producerea de energie termica catre populatie,
facturata cu facturile fiscale nr. (...)/08.08.2001 si (...)/31.08.2001.
Or, in conditiile in care,  prin factura fiscala nr. (...)/28.02.2003,
(...) E. Nord SA-Sucursala Sibiu a stornat TVA-ul colectat prin cele doua
facturi, reclamanta avea obligatia, in conformitate cu prevederile art. 31
alin.2 din Legea nr. 345/2002, sa procedeze la inregistrarea acestei
facturi in evidenta contabila si in decontul de TVA pentru luna in care s-a
efectuat stornarea. Neprocedand in acest fel si dat fiind faptul ca a dedus
TVA-ul aferent facturilor fiscale nr. (...)/08.08.2001 si (...)/31.08.2001,
reclamanta a diminuat taxa pe valoare adaugata datorata in luna februarie
2003, cand a fost emisa factura fiscala nr. (...)/28.02.2003, astfel ca in
mod corect s-a procedat la calcularea de TVA suplimentar.
   Pentru considerentele ce au fost expuse, recursul s-a constat a fi
nefundat, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 312 din  C
o d u l  d e procedura civila, urmeaza sa fie respins.
              Pentru aceste motive,
                In numele legii
                 D E C I D E
    Respinge recursul declarat de catre reclamanta S.C. E. S.R.L.
impotriva sentintei civile nr. 286/CA/2009 pronuntata de catre T r i b u n
a l u l  S i b i u in dosarul nr(...).
   Fara cheltuieli de judecata.
   Pronuntata in sedinta publica din 13.01.2010.
|Presedinte,      |Judecator,       |Judecator,       |
|(...) (...)-(...)   |(...) (...) (...)   |(...) (...)      |
|            |Grefier,        |            |
|            |P. E. E.        |            |

Red.O.
Dact.E./ex.4/18 02 2010
Jud.fond.E. G.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013