Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1715

Contencios administrativ si fiscal - anulare act administrativ
Instanta: CA CLUJ
Faza: Recurs
Data: 08-09-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
R O M A N I A
CURTEA DE A P E L  C L U J
SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV SI FISCAL
                DECIZIA CIVILA NR. 1715/2008
                  Sedinta publica din 08 septembrie 2008
                       Instanta constituita din:
                  PRESEDINTE : G (...)
                  JUDECATOR : (...) (...)
                  JUDECATOR : (...) (...)
                  GREFIER     : (...) (...)
   S-a luat in examinare recursul promovat de reclamantul P. N. S.,
impotriva sentintei civile nr. 229 din 25.04.2008 pronuntata in dosarul
nr(...) al T r i b u n a l u l u i  B i s t r i t a - N, cauza privind si
intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI B - N, avand ca obiect
anulare act administrativ.
   La apelul nominal facut in cauza s-a prezentat pentru recurent, avocat
E. O., lipsa fiind intimatul.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   Recursul este timbrat cu 2 lei taxa judiciara de timbru si timbru
judiciar de 0,15 lei.
     S-a facut referatul cauzei, dupa care reprezentantul recurentului
a depus la dosarul cauzei dovada ce atesta achitarea taxei judiciare de
timbru datorate pentru recursul promovat in cauza (f.13) si a invederat
instantei ca, nu a avut cunostinta de faptul ca, datoreaza si taxa de
timbru pentru fondul cauzei, dar se obliga sa o achite pana la finalul
dezbaterilor.
   Curtea, raportat la sustinerile reprezentantului recurentului, a
dispus lasarea cauzei la a doua strigare, pentru suplinirea incidentului
anterior mentionat.
   La a doua strigare a cauzei, s-a prezentat pentru recurent, avocat E.
O., lipsa fiind intimatul, care a depus la dosarul cauzei dovada achitarii
taxei judiciare de timbru datorate pentru fondul cauzei ( f. 14) si a
solicitat acordarea cuvantului pe fond, aratand ca, nu mai are de formulat
alte cereri in probatiune.
   Curtea, in urma deliberarii, constata ca, nu mai sunt de invocat
exceptii prealabile sau de formulat alte cereri in probatiune, apreciaza
ca, prezenta cauza este in stare de judecata, declara inchisa faza
probatorie si acorda cuvantul reprezentantului recurentului in dezbateri
judiciare asupra recursului promovat in cauza.
   Reprezentantul recurentului a solicitat admiterea recursului, casarea
hotararii recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de
fond, fara cheltuieli de judecata, pentru motivele expuse pe larg prin
memoriul de recurs si sustinute oral cu prilejul acordarii cuvantului in
dezbateri judiciare pe fondul cauzei.
                            C U R T E A
   Prin sentinta civila nr. 229 din 25 aprilie 2008 pronuntata in dosarul
nr(...) al T r i b u n a l u l u i  B i s t r i t a-N s-a respins ca
inadmisibila actiunea in contencios formulata de reclamantul P. N. S.
impotriva deciziei civile nr.3/18.10.2006 si a actului nr.40227/10.04.2007
emise de paratul INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE B-N.
   Pentru a hotari astfel, instanta a retinut urmatoarele:
   Prin plangerea prealabila introdusa initial la Inspectoratul de
Politie al judetului B-N, petentul P. N. S. a  solicitat  anularea
Dispozitiei de anulare a autorizarii si retragerii permisului de arma nr.3
din data de 18.10.2006 emisa de I.P.J. B-N, aratand ca aceasta dispozitie
este nelegala si netemeinica, deoarece nu sunt  intrunite  cerintele
prevazute de art.47 lit.f din Legea nr.47/2004, pentru anularea autorizarii
si retragerii permisului de arma.
   Cu adresa nr.(...) din 15 noiembrie 2006 Inspectoratul de Politie al
judetului B-N a inaintat plangerea la J u d e c a t o r i a  B i s t r i
t a si aceasta din urma, prin Sentinta civila nr.3719 din 15 noiembrie
2006, pronuntata in dosar nr(...) (numar in format vechi 8532/C/2006) a
admis exceptia de necompetenta ridicata de intimatul I.P.J. B-N si a
declinat competenta de solutionare a plangerii in favoarea T r i b u n a l
u l u i  B i s t r i t a-N - Sectia Comerciala si Contencios
Administrativ, cu motivarea ca  potrivit  art.47  alin.5  din  Legea
nr.295/2004, masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a
armelor letale, este supusa controlului judecatoresc, potrivit  Legii
contenciosului administrativ, iar conform art.10 din Legea nr.554/2004,
raportat la art.2 lit.d Cod proc.civila,  litigiile  privind  actele
administrative emise de autoritatile publice locale si judetene sunt de
competenta tribunalului.
   Urmare declinarii de competenta, dosarul s-a inregistrat la T r i b u
n a l u l  B i s t r i t aN - Sectia Comerciala si Contencios
Administrativ si la termenul de judecata din 6 martie 2007 petentul P. N.
S., prin avocat E. O., a aratat ca a inaintat plangere prealabila catre
Inspectoratul Judetean de Politie B-N pentru solutionare, iar in cazul unui
raspuns nefavorabil urma ca acesta sa fie atacat in instanta, insa organul
administrativ, din eroare, a inaintat plangerea la J u d e c a t o r i a
B i s t r i t a. Prin Notele de sedinta de la filele 23-24 petentul P. N.
S. a solicitat ca tribunalul sa decline competenta de solutionare a
plangerii catre autoritatea emitenta, Inspectoratul de Politie al judetului
B-N si sa trimita plangerea spre solutionare acestei institutii, pentru ca
aceasta sa se pronunte in temeiul disp.art.7 pct.4 din Legea nr.554/2004.
   Prin Sentinta civila nr.54/CA/20 martie 2007 pronuntata in dosar
nr(...) T r i b u n a l u l  B i s t r i t a-N a declinat competenta de
solutionare a plangerii prealabile formulate de petentul P. N. S. in
favoarea Inspectoratului de Politie al judetului B-N trimitand acestuia
dosarul pentru a se pronunta cu privire la plangere, respectiv, daca
intelege sa-si mentina actul administrativ emis sau il revoca.
   Organul administrativ a comunicat petentului solutia de respingere a
plangerii prealabile prin adresa nr.40227/10.04.2007, inmanata acestuia in
data de 18 mai 2007, dupa cum reiese din dovada de la dosar.
   Petentul a formulat actiune in contencios administrativ si a solicitat
"anularea solutiei de  respingere,  precum  si  anularea  dispozitiei
nr.3/18.10.2006 ca netemeinice si nelegale", actiune care s-a inregistrat
la 13.11.2007 sub nr(...), fiind depusa direct la registratura T r i b u n
a l u l u i  B i s t r i t a-N.
   Tribunalul a constatat ca aceasta este prima actiune in contencios
administrativ depusa de reclamant la instanta competenta stabilita legal
prin disp.art.10 al.1 din Legea nr.554/2004, modificata si ca este prima
oara cand se solicita in justitie anularea actului administrativ pretins
vatamator.
   Constatarea de mai sus a fost impusa de faptul ca plangerea prealabila
depusa de petent sub nr.560/7 noiembrie 2006 la Inspectoratul Judetean de
Politie B-N, in cadrul procedurii obligatorii prevazute de art.7 al.1 din
Legea nr.554/2004, nu poate fi in nici un caz socotita ca actiune in
justitie nefiind adresata instantei  competente.  Faptul  ca  organul
administrativ competent sa se pronunte asupra plangerii formulate a trimis
din eroare plangerea la judecatorie, nu echivaleaza cu o actiune adresata
instantelor judecatoresti deoarece urmarea procedurii prealabile  este
obligatorie, fiind o conditie de exercitare a dreptului la actiune in
contencios administrativ, iar neindeplinirea ei atrage inadmisibilitatea
actiunii (E..n.3527/2005 a I.C.C.J).
   In cazul de speta, chiar petentul a considerat ca inregistrarea
plangerii prealabile spre solutionare la judecatorie si apoi la tribunal
prin declinare de competenta este in afara cadrului legal si a solicitat
trimiterea acesteia la organul administrativ pentru ca acesta sa se
pronunte. In caz contrar, actiunea putea fi apreciata ca prematura,
deoarece organul emitent nu s-a pronuntat, trimitand instantei de judecata
asa-zisa actiune spre solutionare inainte de expirarea termenului de 30
zile prevazut de art.7 al.1 din Legea nr.554/2004.
   In contextul faptic mai sus expus si al reglementarilor legale
incidente spetei, tribunalul a constatat ca desi a formulat plangere
prealabila in termenul prevazut de lege, reclamantul s-a adresat instantei
de  contencios  administrativ  pentru  a  solicita  anularea  actului
administrativ despre care pretinde ca ii vatama un drept, la peste un an de
la data cand a luat la cunostinta de emiterea actului pretins vatamator.
   Astfel, din actele existente la doar, rezulta ca in data de 25.10.2006
reclamantul a luat la cunostinta ca s-a emis dispozitia nr.3/18.10.2006
prin care s-a dispus masura anularii autorizarii pentru a detine arme si
munitii data recunoscuta ca atare si de reclamant in toate sustinerile din
cursul judecatii.
   Aceasta masura a fost atacata in instanta la data de 13 noiembrie 2007
cu depasirea termenului de 1 an prevazut de art.11 al.2 din Legea
nr.554/2004, termen de decadere, dupa cum este definit de art.11 al.5 din
aceeasi lege.
   Data fiind natura acestui termen, tribunalul a statuat ca incidentul
procedural generat de trimiterea eronata a plangerii prealabile de catre
organul emitent al actului atacat la instanta, nu are nici o consecinta
juridica asupra termenului de un an, pentru ca decaderea  determina
stingerea tuturor posibilitatilor de punere in valoare  a  dreptului
neexercitat in termen legal, altfel spus, decaderea stinge insasi dreptul
procedural.
   Cu privire la actul prin care organul administrativ a comunicat
petentului in data de 18.05.2007 ca ii respinge plangerea prealabila,
tribunalul a stabilit ca adresa de comunicare este un act ulterior emiterii
deciziei administrative prin care se pretinde vatamarea unui drept sau
interes legitiv, precum si ca aceasta comunicare nu poate avea o existenta
de sine statatoare, in afara deciziei nr.3/18.10.2006 pentru care  opereaza
termenul de decadere. Fiind de principiu ca decaderea ca  sanctiune
procedurala se rasfrang si asupra actelor subsecvente, in considerarea
argumentelor de fapt si de drept expuse pentru actul principal, tribunalul
a respins actiunea si pentru acest capat de cerere.
   In considerarea art.137 al.1 Cod proc.civila, tribunalul nu s-a
pronuntat cu privire la fondul cauzei, insa pentru lamurirea reclamantului
- fata de sustinerile sale- face trimitere la disp.art.37 al.2 din Legea
nr.295/2004 cat priveste identitatea obligatiilor legale pentru cel care
foloseste arma imprumutata cu cel care este titularul dreptului  de
detinere, la disp.art.30 lit.i care prevad ca dreptul de detinere a armelor
inceteaza, se pierde, daca arma i-a fost  sustrasa  in  imprejurari
imputabile, ceea ce inseamna ca in acest caz dreptul de a purta arma
inceteaza ope legis.
   Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamantul P. N. S.
solicitand admiterea acestuia, casarea hotararii atacate si trimiterea
cauzei spre rejudecare instantei de fond, pentru ca aceasta sa se pronunte
pe fondul cauzei.
   In dezvoltarea motivelor de recurs, reclamantul recurent  arata
urmatoarele:
   Instanta a retinut ca desi reclamantul a formulat plangerea prealabila
in termenul prevazut de lege, acesta nu s-ar fi adresat instantei de
contencios administrativ pentru a solicita anularea actului administrativ
despre care pretind ca ii vatama drepturile, la peste un an de la data cand
ar fi luat la cunostinta de emiterea actului vatamator.
   Din actele existente la dosar, rezulta ca in data de 25 octombrie
2006, reclamantul a luat la cunostinta ca s-a emis dispozitia nr. 3/18
octombrie 2006 prin care s-a dispus masura anularii autorizarii pentru a
detine arme si munitii, data recunoscuta ca atare si de reclamant in toate
sustinerile din cursul judecatii.
   Aceasta masura a fost atacata in instanta la data de 13 noiembrie 2007
cu depasirea termenului de 1 an prevazut de art. 11 alin 2 din Legea nr.
554/2004, termen de decadere, dupa cum este definit de art. 11 alin 5 din
aceeasi lege.
   In ceea ce priveste gresita interpretare a dispozitiilor art. 11 alin
2 din Legea nr. 554/2004 arata faptul ca in mod gresit instanta a
interpretat ca termenul de 1 an s-ar raporta la data luarii la cunostinta
de catre reclamant despre Decizia nr. 3/18 octombrie 2006.
   Textul legal pe care instanta si-a bazat motivarea hotararii atacate,
nu se refera la data la care reclamantul ar fi luat la cunostinta de
dispozitia nr. 3/18 octombrie 2006, pe care reclamantul a atacat-o prin
procedura plangerii prealabile, ci la data comunicarii raspunsului la
plangerea prealabila.
   Analizand recursul promovat prin prisma motivelor de recurs invocate a
prevederilor art 3041 Cod procedura civila si a dispozitiilor art 20 din
Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, Curtea
retine urmatoarele:
   Reclamantul P. N. S. prin plangerea inregistrata la 7 noiembrie 2006
sub nr. 560 la Inspectoratul de Politie a Judetului B-N a solicitat
anularea dispozitiei de anulare si retragere a permisului de arma nr. 3/18
octombrie 2006 solicitand in consecinta restituirea permisului de arma si
armelor reclamantului.
   Inspectoratul de Politie al Judetului B-N a inaintat plangerea astfel
formulata J u d e c a t o r i e i  B i s t r i t a la data de 17
noiembrie 2006 .
    J u d e c a t o r i a  B i s t r i t a prin sentinta civila nr.
3719/15 decembrie 2006 a admis exceptia necompetentei  materiale  de
solutionare a plangerii si a declinat competenta in favoarea T r i b u n a
l u l u i  B i s t r i t a-N.
    J u d e c a t o r i a  B i s t r i t a a retinut ca dispozitiile
art. 47 alin (5) din Legea nr. 295/2004 dispun ca : masura revocarii sau
anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa
controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ.
   Dispozitia de anulare a autorizarii si retragerii permisului de arma a
fost adoptata la data de 18 octombrie 2006 si a  fost  comunicata
reclamantului la data de 18 octombrie 2006.
   Prin adresa emisa sub nr. 40227/14 aprilie 2007 IPJ a judetului B-N a
comunicat reclamantului ca plangerea inregistrata sub nr. 560/07.11.2006 si
inaintata T r i b u n a l u l u i  B i s t r i t a care prin sentinta
civila nr. 54/CA/2007 a dispus declinarea competentei de solutionare in
favoarea IPJ B s-a comunicat reclamantului respingerea plangerii acesta
primind un exemplar al comunicarii la data de 18 mai 2007.
   Reclamantul subsecvent comunicarii dispozitiei de anulare emisa sub
nr. 3/18 octombrie 2006 a formulat plangere la organul emitent, plangere
inregistrata sub nr. 560/07.11.2006 care a fost inaintata J u d e c a t o
r i e i  B i s t r i t a iar ulterior a fost solutionata de organul
competent astfel ca, solutia asupra plangerii formulate a fost comunicata
reclamantului la 18 mai 2007, reclamantul formuland ulterior acestui moment
plangere impotriva acestui act emis in solutionarea plangerii sale la data
de 13 noiembrie 2007.
   Dispozitiile art. 11 alin (1) stabilesc un termen de 6 luni in care
cererile prin care se solicita anularea unui act administrativ individual
sau recunoasterea unui drept pretins trebuie inregistrate.
   Termenul mentionat se calculeaza de la data primirii raspunsului la
plangerea prealabila sau dupa caz, data comunicarii refuzului considerat
nejustificat de solutionare a cererii.
   Termenul de 6 luni este un termen procesual deoarece se raporteaza la
sesizarea instantei respectiv la exercitarea dreptului la actiune astfel
ca, termenul se sfarseste in  ziua  anului,  lunii  sau  saptamanii
corespunzatoare zilei de plecare potrivit prevederilor art. 101  Cod
procedura civila.
   Reclamantul asadar a formulat plangerea impotriva solutiei pronuntate
de IPJ B-N in termenul statuat de dispozitiile legale.
   Determinarea momentului de la care curge termenul de 6 luni a fost
stabilit de insusi legiuitor care, a prevazut in dispozitiile art.11 alin
(1) lit a ca, acesta curge de la data primirii raspunsului la plangerea
prealabila astfel ca, interpretarea data de prima instanta comunicarii
actului ca fiind un act ulterior care nu poate primi valente juridice nu
poate fi primita.
   Constatand ca prima instanta a solutionat procesul fara cercetarea in
fond a cauzei, retinand ca raportat la dispozitiile legale incidente
respectiv prevederile art. 11 alin (1) din Legea nr. 554/2004 plangere a
fost formulata cu respectarea exigentelor legale sub acest aspect, Curtea
apreciind recursul ca fiind intemeiat in raport de dispozitiile art. 304
pct 9 Cod procedura civila prima instanta realizand o gresita interpretare
a dispozitiilor legale incidente va  admite  recursul  iar  potrivit
dispozitiilor art. 312 alin (5) coroborat cu dispozitiile art. 20 alin (3)
din legea contenciosului administrativ va trimite cauza spre rejudecare
aceleiasi instante.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E :
   Admite recursul declarat de reclamantul P. N. S. impotriva sentintei
civile nr.229 din 25 aprilie 2008, pronuntata in dosarul nr(...) al T r i
b u n a l u l u i  B i s t r i t a N pe care o caseaza si trimite cauza
spre rejudecarea aceleiasi instante.
   Decizia este irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica din 8 septembrie 2008.

     PRESEDINTE                        JUDECATORI
                 GREFIER
G (...)   (...) (...)  (...) (...)   (...) (...)   Red.A.C./M.N.
   3 ex./1.10.2008
   Jud.fond.-O. P.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 522/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 757/2008-R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 83 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC.343/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 213 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 124 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 706 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013