Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1715

Contencios administrativ si fiscal - anulare act administrativ
Instanta: CA CLUJ
Faza: Recurs
Data: 08-09-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
Contencios administrativ - scris de Contencios - 1 raspunsuri
Buna. Locuiesc la parter de bloc si vreau sa-mi construiesc balcon, am avut si autorizatie de constructie dar care a expirat, deoarece nu am putut incepe constructia din cauza tevilor de gaze puse de catre furnizori. Am depus o cerere la institutia in cauza, rugandu-i sa-si mute tevile, dar au refuzat. Au zis ca se pot muta, dar s-o fac personal si pe cheltuiala mea. In urma raspunsului primit, am depus contestatie, dar raspunsul a venit din nou, tot aceleasi.
R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR. 1715/2008 Sedinta publica din 08 septembrie 2008 Instanta constituita din: PRESEDINTE : G (...) JUDECATOR : (...) (...) JUDECATOR : (...) (...) GREFIER : (...) (...) S-a luat in examinare recursul promovat de reclamantul P. N. S., impotriva sentintei civile nr. 229 din 25.04.2008 pronuntata in dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i B i s t r i t a - N, cauza privind si intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI B - N, avand ca obiect anulare act administrativ. La apelul nominal facut in cauza s-a prezentat pentru recurent, avocat E. O., lipsa fiind intimatul. Procedura de citare este legal indeplinita. Recursul este timbrat cu 2 lei taxa judiciara de timbru si timbru judiciar de 0,15 lei. S-a facut referatul cauzei, dupa care reprezentantul recurentului a depus la dosarul cauzei dovada ce atesta achitarea taxei judiciare de timbru datorate pentru recursul promovat in cauza (f.13) si a invederat instantei ca, nu a avut cunostinta de faptul ca, datoreaza si taxa de timbru pentru fondul cauzei, dar se obliga sa o achite pana la finalul dezbaterilor. Curtea, raportat la sustinerile reprezentantului recurentului, a dispus lasarea cauzei la a doua strigare, pentru suplinirea incidentului anterior mentionat. La a doua strigare a cauzei, s-a prezentat pentru recurent, avocat E. O., lipsa fiind intimatul, care a depus la dosarul cauzei dovada achitarii taxei judiciare de timbru datorate pentru fondul cauzei ( f. 14) si a solicitat acordarea cuvantului pe fond, aratand ca, nu mai are de formulat alte cereri in probatiune. Curtea, in urma deliberarii, constata ca, nu mai sunt de invocat exceptii prealabile sau de formulat alte cereri in probatiune, apreciaza ca, prezenta cauza este in stare de judecata, declara inchisa faza probatorie si acorda cuvantul reprezentantului recurentului in dezbateri judiciare asupra recursului promovat in cauza. Reprezentantul recurentului a solicitat admiterea recursului, casarea hotararii recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, fara cheltuieli de judecata, pentru motivele expuse pe larg prin memoriul de recurs si sustinute oral cu prilejul acordarii cuvantului in dezbateri judiciare pe fondul cauzei. C U R T E A Prin sentinta civila nr. 229 din 25 aprilie 2008 pronuntata in dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i B i s t r i t a-N s-a respins ca inadmisibila actiunea in contencios formulata de reclamantul P. N. S. impotriva deciziei civile nr.3/18.10.2006 si a actului nr.40227/10.04.2007 emise de paratul INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE B-N. Pentru a hotari astfel, instanta a retinut urmatoarele: Prin plangerea prealabila introdusa initial la Inspectoratul de Politie al judetului B-N, petentul P. N. S. a solicitat anularea Dispozitiei de anulare a autorizarii si retragerii permisului de arma nr.3 din data de 18.10.2006 emisa de I.P.J. B-N, aratand ca aceasta dispozitie este nelegala si netemeinica, deoarece nu sunt intrunite cerintele prevazute de art.47 lit.f din Legea nr.47/2004, pentru anularea autorizarii si retragerii permisului de arma. Cu adresa nr.(...) din 15 noiembrie 2006 Inspectoratul de Politie al judetului B-N a inaintat plangerea la J u d e c a t o r i a B i s t r i t a si aceasta din urma, prin Sentinta civila nr.3719 din 15 noiembrie 2006, pronuntata in dosar nr(...) (numar in format vechi 8532/C/2006) a admis exceptia de necompetenta ridicata de intimatul I.P.J. B-N si a declinat competenta de solutionare a plangerii in favoarea T r i b u n a l u l u i B i s t r i t a-N - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ, cu motivarea ca potrivit art.47 alin.5 din Legea nr.295/2004, masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale, este supusa controlului judecatoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ, iar conform art.10 din Legea nr.554/2004, raportat la art.2 lit.d Cod proc.civila, litigiile privind actele administrative emise de autoritatile publice locale si judetene sunt de competenta tribunalului. Urmare declinarii de competenta, dosarul s-a inregistrat la T r i b u n a l u l B i s t r i t aN - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ si la termenul de judecata din 6 martie 2007 petentul P. N. S., prin avocat E. O., a aratat ca a inaintat plangere prealabila catre Inspectoratul Judetean de Politie B-N pentru solutionare, iar in cazul unui raspuns nefavorabil urma ca acesta sa fie atacat in instanta, insa organul administrativ, din eroare, a inaintat plangerea la J u d e c a t o r i a B i s t r i t a. Prin Notele de sedinta de la filele 23-24 petentul P. N. S. a solicitat ca tribunalul sa decline competenta de solutionare a plangerii catre autoritatea emitenta, Inspectoratul de Politie al judetului B-N si sa trimita plangerea spre solutionare acestei institutii, pentru ca aceasta sa se pronunte in temeiul disp.art.7 pct.4 din Legea nr.554/2004. Prin Sentinta civila nr.54/CA/20 martie 2007 pronuntata in dosar nr(...) T r i b u n a l u l B i s t r i t a-N a declinat competenta de solutionare a plangerii prealabile formulate de petentul P. N. S. in favoarea Inspectoratului de Politie al judetului B-N trimitand acestuia dosarul pentru a se pronunta cu privire la plangere, respectiv, daca intelege sa-si mentina actul administrativ emis sau il revoca. Organul administrativ a comunicat petentului solutia de respingere a plangerii prealabile prin adresa nr.40227/10.04.2007, inmanata acestuia in data de 18 mai 2007, dupa cum reiese din dovada de la dosar. Petentul a formulat actiune in contencios administrativ si a solicitat "anularea solutiei de respingere, precum si anularea dispozitiei nr.3/18.10.2006 ca netemeinice si nelegale", actiune care s-a inregistrat la 13.11.2007 sub nr(...), fiind depusa direct la registratura T r i b u n a l u l u i B i s t r i t a-N. Tribunalul a constatat ca aceasta este prima actiune in contencios administrativ depusa de reclamant la instanta competenta stabilita legal prin disp.art.10 al.1 din Legea nr.554/2004, modificata si ca este prima oara cand se solicita in justitie anularea actului administrativ pretins vatamator. Constatarea de mai sus a fost impusa de faptul ca plangerea prealabila depusa de petent sub nr.560/7 noiembrie 2006 la Inspectoratul Judetean de Politie B-N, in cadrul procedurii obligatorii prevazute de art.7 al.1 din Legea nr.554/2004, nu poate fi in nici un caz socotita ca actiune in justitie nefiind adresata instantei competente. Faptul ca organul administrativ competent sa se pronunte asupra plangerii formulate a trimis din eroare plangerea la judecatorie, nu echivaleaza cu o actiune adresata instantelor judecatoresti deoarece urmarea procedurii prealabile este obligatorie, fiind o conditie de exercitare a dreptului la actiune in contencios administrativ, iar neindeplinirea ei atrage inadmisibilitatea actiunii (E..n.3527/2005 a I.C.C.J). In cazul de speta, chiar petentul a considerat ca inregistrarea plangerii prealabile spre solutionare la judecatorie si apoi la tribunal prin declinare de competenta este in afara cadrului legal si a solicitat trimiterea acesteia la organul administrativ pentru ca acesta sa se pronunte. In caz contrar, actiunea putea fi apreciata ca prematura, deoarece organul emitent nu s-a pronuntat, trimitand instantei de judecata asa-zisa actiune spre solutionare inainte de expirarea termenului de 30 zile prevazut de art.7 al.1 din Legea nr.554/2004. In contextul faptic mai sus expus si al reglementarilor legale incidente spetei, tribunalul a constatat ca desi a formulat plangere prealabila in termenul prevazut de lege, reclamantul s-a adresat instantei de contencios administrativ pentru a solicita anularea actului administrativ despre care pretinde ca ii vatama un drept, la peste un an de la data cand a luat la cunostinta de emiterea actului pretins vatamator. Astfel, din actele existente la doar, rezulta ca in data de 25.10.2006 reclamantul a luat la cunostinta ca s-a emis dispozitia nr.3/18.10.2006 prin care s-a dispus masura anularii autorizarii pentru a detine arme si munitii data recunoscuta ca atare si de reclamant in toate sustinerile din cursul judecatii. Aceasta masura a fost atacata in instanta la data de 13 noiembrie 2007 cu depasirea termenului de 1 an prevazut de art.11 al.2 din Legea nr.554/2004, termen de decadere, dupa cum este definit de art.11 al.5 din aceeasi lege. Data fiind natura acestui termen, tribunalul a statuat ca incidentul procedural generat de trimiterea eronata a plangerii prealabile de catre organul emitent al actului atacat la instanta, nu are nici o consecinta juridica asupra termenului de un an, pentru ca decaderea determina stingerea tuturor posibilitatilor de punere in valoare a dreptului neexercitat in termen legal, altfel spus, decaderea stinge insasi dreptul procedural. Cu privire la actul prin care organul administrativ a comunicat petentului in data de 18.05.2007 ca ii respinge plangerea prealabila, tribunalul a stabilit ca adresa de comunicare este un act ulterior emiterii deciziei administrative prin care se pretinde vatamarea unui drept sau interes legitiv, precum si ca aceasta comunicare nu poate avea o existenta de sine statatoare, in afara deciziei nr.3/18.10.2006 pentru care opereaza termenul de decadere. Fiind de principiu ca decaderea ca sanctiune procedurala se rasfrang si asupra actelor subsecvente, in considerarea argumentelor de fapt si de drept expuse pentru actul principal, tribunalul a respins actiunea si pentru acest capat de cerere. In considerarea art.137 al.1 Cod proc.civila, tribunalul nu s-a pronuntat cu privire la fondul cauzei, insa pentru lamurirea reclamantului - fata de sustinerile sale- face trimitere la disp.art.37 al.2 din Legea nr.295/2004 cat priveste identitatea obligatiilor legale pentru cel care foloseste arma imprumutata cu cel care este titularul dreptului de detinere, la disp.art.30 lit.i care prevad ca dreptul de detinere a armelor inceteaza, se pierde, daca arma i-a fost sustrasa in imprejurari imputabile, ceea ce inseamna ca in acest caz dreptul de a purta arma inceteaza ope legis. Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamantul P. N. S. solicitand admiterea acestuia, casarea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond, pentru ca aceasta sa se pronunte pe fondul cauzei. In dezvoltarea motivelor de recurs, reclamantul recurent arata urmatoarele: Instanta a retinut ca desi reclamantul a formulat plangerea prealabila in termenul prevazut de lege, acesta nu s-ar fi adresat instantei de contencios administrativ pentru a solicita anularea actului administrativ despre care pretind ca ii vatama drepturile, la peste un an de la data cand ar fi luat la cunostinta de emiterea actului vatamator. Din actele existente la dosar, rezulta ca in data de 25 octombrie 2006, reclamantul a luat la cunostinta ca s-a emis dispozitia nr. 3/18 octombrie 2006 prin care s-a dispus masura anularii autorizarii pentru a detine arme si munitii, data recunoscuta ca atare si de reclamant in toate sustinerile din cursul judecatii. Aceasta masura a fost atacata in instanta la data de 13 noiembrie 2007 cu depasirea termenului de 1 an prevazut de art. 11 alin 2 din Legea nr. 554/2004, termen de decadere, dupa cum este definit de art. 11 alin 5 din aceeasi lege. In ceea ce priveste gresita interpretare a dispozitiilor art. 11 alin 2 din Legea nr. 554/2004 arata faptul ca in mod gresit instanta a interpretat ca termenul de 1 an s-ar raporta la data luarii la cunostinta de catre reclamant despre Decizia nr. 3/18 octombrie 2006. Textul legal pe care instanta si-a bazat motivarea hotararii atacate, nu se refera la data la care reclamantul ar fi luat la cunostinta de dispozitia nr. 3/18 octombrie 2006, pe care reclamantul a atacat-o prin procedura plangerii prealabile, ci la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila. Analizand recursul promovat prin prisma motivelor de recurs invocate a prevederilor art 3041 Cod procedura civila si a dispozitiilor art 20 din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, Curtea retine urmatoarele: Reclamantul P. N. S. prin plangerea inregistrata la 7 noiembrie 2006 sub nr. 560 la Inspectoratul de Politie a Judetului B-N a solicitat anularea dispozitiei de anulare si retragere a permisului de arma nr. 3/18 octombrie 2006 solicitand in consecinta restituirea permisului de arma si armelor reclamantului. Inspectoratul de Politie al Judetului B-N a inaintat plangerea astfel formulata J u d e c a t o r i e i B i s t r i t a la data de 17 noiembrie 2006 . J u d e c a t o r i a B i s t r i t a prin sentinta civila nr. 3719/15 decembrie 2006 a admis exceptia necompetentei materiale de solutionare a plangerii si a declinat competenta in favoarea T r i b u n a l u l u i B i s t r i t a-N. J u d e c a t o r i a B i s t r i t a a retinut ca dispozitiile art. 47 alin (5) din Legea nr. 295/2004 dispun ca : masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. Dispozitia de anulare a autorizarii si retragerii permisului de arma a fost adoptata la data de 18 octombrie 2006 si a fost comunicata reclamantului la data de 18 octombrie 2006. Prin adresa emisa sub nr. 40227/14 aprilie 2007 IPJ a judetului B-N a comunicat reclamantului ca plangerea inregistrata sub nr. 560/07.11.2006 si inaintata T r i b u n a l u l u i B i s t r i t a care prin sentinta civila nr. 54/CA/2007 a dispus declinarea competentei de solutionare in favoarea IPJ B s-a comunicat reclamantului respingerea plangerii acesta primind un exemplar al comunicarii la data de 18 mai 2007. Reclamantul subsecvent comunicarii dispozitiei de anulare emisa sub nr. 3/18 octombrie 2006 a formulat plangere la organul emitent, plangere inregistrata sub nr. 560/07.11.2006 care a fost inaintata J u d e c a t o r i e i B i s t r i t a iar ulterior a fost solutionata de organul competent astfel ca, solutia asupra plangerii formulate a fost comunicata reclamantului la 18 mai 2007, reclamantul formuland ulterior acestui moment plangere impotriva acestui act emis in solutionarea plangerii sale la data de 13 noiembrie 2007. Dispozitiile art. 11 alin (1) stabilesc un termen de 6 luni in care cererile prin care se solicita anularea unui act administrativ individual sau recunoasterea unui drept pretins trebuie inregistrate. Termenul mentionat se calculeaza de la data primirii raspunsului la plangerea prealabila sau dupa caz, data comunicarii refuzului considerat nejustificat de solutionare a cererii. Termenul de 6 luni este un termen procesual deoarece se raporteaza la sesizarea instantei respectiv la exercitarea dreptului la actiune astfel ca, termenul se sfarseste in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare potrivit prevederilor art. 101 Cod procedura civila. Reclamantul asadar a formulat plangerea impotriva solutiei pronuntate de IPJ B-N in termenul statuat de dispozitiile legale. Determinarea momentului de la care curge termenul de 6 luni a fost stabilit de insusi legiuitor care, a prevazut in dispozitiile art.11 alin (1) lit a ca, acesta curge de la data primirii raspunsului la plangerea prealabila astfel ca, interpretarea data de prima instanta comunicarii actului ca fiind un act ulterior care nu poate primi valente juridice nu poate fi primita. Constatand ca prima instanta a solutionat procesul fara cercetarea in fond a cauzei, retinand ca raportat la dispozitiile legale incidente respectiv prevederile art. 11 alin (1) din Legea nr. 554/2004 plangere a fost formulata cu respectarea exigentelor legale sub acest aspect, Curtea apreciind recursul ca fiind intemeiat in raport de dispozitiile art. 304 pct 9 Cod procedura civila prima instanta realizand o gresita interpretare a dispozitiilor legale incidente va admite recursul iar potrivit dispozitiilor art. 312 alin (5) coroborat cu dispozitiile art. 20 alin (3) din legea contenciosului administrativ va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Admite recursul declarat de reclamantul P. N. S. impotriva sentintei civile nr.229 din 25 aprilie 2008, pronuntata in dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i B i s t r i t a N pe care o caseaza si trimite cauza spre rejudecarea aceleiasi instante. Decizia este irevocabila. Pronuntata in sedinta publica din 8 septembrie 2008. PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER G (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) Red.A.C./M.N. 3 ex./1.10.2008 Jud.fond.-O. P.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 250 R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 539 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 171/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1513/2009-R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 434/R/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 313/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 157 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com