Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 489/R

Civil - partaj judiciar
Instanta: CA GALATI
Faza: Recurs
Data: 16-09-2008

Discutii similare pe forum

Partaj judiciar - scris de Legis_Consult - 2 raspunsuri
Daca unul din fostii soti promoveaza actiunea de partaj iar, celalalt nu se prezinta in instanta , care este consecinta asupra finalitatii cauzei?Se poate judeca procesul, se poate obtine o hotarire, sau prezenta ambelor parti este absolut obligatorie? Mentionez ca divortul s-a pronuntat in 2002, nu a fost insotit de partaj iar, obiectul partajului este un imobil. Va multumesc.
Partaj judiciar - scris de any_avo81 - 2 raspunsuri
De pe urma defunctului, mostenitorii legali (2 nepoti de la un copil, 2 nepoti de la al doilea copil si 1 nepot de la al treilea copil) au dobandit o bucata de teren. Nu exista testament. Doar 2 nepoti s-au interesat si au muncit bucata de teren, ei au stapanit-o in intregime. Ei au mers la notariat se se dezbata succesiunea de pe urma tatalui lor, care dobandise 1/3 din intreaga mostenire. S-a dezbatut succesiunea si au dobandit treimea de la tatal lor, doar cotele ideale, dar mai trebuie efec...
Partaj judiciar - scris de PauLLiK - 12 raspunsuri
Am cumparat locuinta cu legea 112, iar pivnita vecinului este sub locuinta mea(si el a cumparat). Este un singur corp de cladire. Cum as putea sa obtin si pivnita lui? PS: Nu stiu daca am pus titlul bine...
Partaj judiciar - scris de capitanescu - 1 raspunsuri
Buna ziua, In 1994 s-a emis un titlu pe Legea 18/1990 pe numele celor 5 copii ai bunicului meu (decedat in 1983). Ulterior a decedat tatal meu si un frate de al tatalui meu. O sora de-a tatalui meu i-a dat in judecata pe ceilalti beneficiari ai titlului mentionat ptr partaj judiciar, adica impartirea a pamantului: intravilan, vii, arabil, padure, etc. Deci aceasta este reclamanta, iar restul parati. Eu si fratele meu suntem mostenitori ai tatalului meu, avand in acest sens un certificat de mos...
Partaj judiciar - scris de LucaC - 0 raspunsuri
Sunt in proces de partaj şi judecătoarea spune că cer prea mult. Am dat părinţilor bani şi au plătit 50% avans pentru a cumpăra casa în care stateau cu chirie. Cumpărată la legea 112.În 2003 a decedat un părinte. Eu achit ratele şi casa în întregime în 2006. Urmează intabulare etc. În 2009 deschid acţiune de ieşire din indiviziune. Moştenitori- mama, soţ supravetuitor, o nepoată de la un frate decedat şi eu. După decesul tatălui,aduc îmbunătăţiri la casă şi anex...
ROMANIA CURTEA DE A P E L G A L A T I SECTIA CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 489/R Sedinta publica din 16.09.2008 Presedinte - (...) (...) - judecator Judecator - (...) (...) (...) - Vicepresedintele Curtii de Apel Judecator - (...) N. (...) Grefier - B. E. La ordine fiind solutionarea recursului civil declarat de catre reclamantul M. S. O. prin reprezentant M. S., impotriva deciziei civile nr. 97 din 26.02.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l G a l a t i, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu paratii D. H. si D. J. si autoritatea tutelara Consiliul Local G, in actiunea civila avand ca obiect partaj. La apelul nominal au raspuns: pentru recurentul-reclamant avocat E. E., in baza imputernicirii avocatiale depusa la dosarul cauzei, intimata- reclamanta D. H. personal si asistata de avocat M. E. care reprezinta pe intimatul-reclamant D. J., lipsa fiind autoritatea tutelara Consiliul Local G. Procedura completa. S-a facut referatul cauzei, dupa care; Av.E. E. si av. M. E., avand pe rand cuvantul precizeaza ca nu au alte cereri de formulat in cauza. Curtea, avand in vedere ca in cauza nu mai sunt cereri de formulat, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri. Av.E. E., in sustinerea recursului formulat, face o referire la actiunea promovata de reclamant si arata ca instanta de fond in cel de-al doilea ciclu procesual a constatat faptul ca acesta are calitatea de mostenitor dar a omis a se pronunta cu privire la toate bunurile. A retinut ca bunurile care nu au fost gasite la momentul efectuarii expertizei au fost instrainate sau date de E. de catre parati insa asa cum au mai aratat, paratii neavand calitatea de mostenitori nu puteau sa dispuna de bunurile care au apartinut defunctei si care reveneau reclamantului in calitate de unic mostenitor. Cu privire la bunurile de partaj arata faptul ca cele care apartineau defunctei, urmare partajului voluntar sunt cele trecute in procesul verbal incheiat intre parintii reclamantului dar mai sunt si alte bunuri pe care defuncta si le-a insusit si le-a depozitat la parintii sai, respectiv paratii, dovada fiind copiile de pe actele aflate in dosarul de urmarire penala, depozitiile martorilor audiati in faza de urmarire penala cat si in fata instantei de fond. Mai mult, in dovedirea actiunii formulate au solicitat completarea probatoriilor lucru care li s-a interzis fiind astfel incalcate disp.art. 129 alin. 5 C.pr.civ., fiind lezate interesele minorului. De asemenea, instanta de fond a gresit atunci cand a apreciat ca sumele incasate de catre parata D. H. de la locul de munca al defunctei nu trebuie restituit minorului pe motivul ca aceasta s-a ocupat de inmormantare. Insa solicita a se avea in vedere faptul ca initial parata a solicitat, prin cerere reconventionala, de la nepotul sau, cheltuielile ocazionate de inmormantare si pomeni, ulterior renuntand la aceasta cerere. C de-al doilea motiv de recurs se refera la cheltuielile de judecata in sensul ca acestea nu trebuiau compensate in conditiile in care actiunea a fost admisa iar cererea reconventionala retrasa. In concluzie, solicita admiterea recursului si casarea deciziei pronuntata in apel si a sentintei pronuntata de instanta de fond si in cazul in care modificarea hotararii nu este posibila, fiind necesara administrarea de probe noi trimiterea cauzei spre rejudecare cu recomandarea limitelor casarii si a probelor ce urmeaza a fi administrate. Av.M. E., avand cuvantul , solicita respingerea recursului ca nefondat , hotararile supuse recursului fiind temeinice si legale . Arata faptul ca paratii au avut doua fiice care au decedat in aceleasi conditii, mama recurentului minor fiind adusa din Italia iar cheltuielile ocazionate cu transportul, inmormantarea si pomenile ulterioare au fost suportate de catre parati; cu privire la sumele de bani reprezentand ultimul salariu si ajutorul de inmormantare arata ca aceste sume au fost ridicate de catre parintii defunctei, intimatii-parati, dar pentru cheltuielile de inmormantare nefiind ridicata suma reprezentand garantia de la Posta Romana. Cu privire la suma de 100.000.000 lei reprezentand cota imobilului vandut urmare divortului, arata ca aceasta suma nu a fost gasita in nici o banca insa au cunostinta ca ea a fost folosita de defuncta la momentul la care a plecat in Italia si mai mult dupa decesul mamei reclamantului, intimatii-parati au achitat toate ratele de la banca. Cu privire la bunuri , arata ca cele cuprinse in procesul verbal depus la dosarul cauzei sunt bunurile care au fost luate iar cele care au ramas sunt bunuri care pot incapea intr-un imobil de 2 camere. Considera ca instantele au dat dovada de rol activ care este pe deplin justificat. Solicita respingerea recursului ca nefondat cu obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecata. Depune concluzii scrise. CURTEA Asupra recursului civil de fata, Examinand actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele; Prin sentinta civila nr.6542/11.09.2007 a Judecatorie G s-a admis in parte actiunea civila de partaj formulata de reclamantul M. S. O., in contradictoriu cu paratii D. H. si D. J., si a luat act de renuntarea paratilor la cererea reconventionala formulata in contradictoriu cu reclamantul M. S. O. si in consecinta a constatat deschisa succesiunea defunctei M. T. decedata la data de 18.05.2003 in localitatea B., Provincia E. din Italia, a Constatat ca are calitatea de mostenitor al acestei defuncte numitul M. S.-O. nascut la data de 06.12.1993 in calitate de fiu conf. Art. 669 si urm.C.civ. cu o cota de 1/1 din masa succesorala; a constatat ca masa sucesorala se compune din: -activ:- 5 corpuri de biblioteca, canapea gri fara fotolii, covor persan 1,70/2,60m, masina de spalat automata marca "Indesit". -suma de 594,69lei reprezentand fond de garantie; -un loc de veci situat in cimitirul "Eternitatea", in suprafata de 3,75mp, P-85, R-1B, L-6. De asemenea, a obligat pe parati catre reclamant la restituirea urmatoarelor bunuri: 5 corpuri de biblioteca, canapea gri fara fotolii, covor persan 1,70/2,60m, masina de spalat automata marca "Indesit", iar in cazul in care nu le mai detin, sau acestea au fost distruse, etc, paratii vor restitui reclamantului contravaloarea lor, in suma reactualizata de la data de 16.04.2007 la zi. Cu privire la cheltuielile de judecata instanta a compensat cheltuielile de judecata avansate de parti. Pentru a pronunta aceasta hotarare, s-au retinut urmatoarele: M. T. a decedat la data de 18.05.2003 asa cum rezulta din certificatul de deces emis de Primaria din B., Provincia E. din Italia. Instanta a retinut ca au calitatea de mostenitori ai acestui defunct: - M. S.-O. nascut la data de 06.12.1993 in calitate de fiu conf. Art. 669 si urm.C.civ. cu o cota de 1/1 din masa succesorala, asa cum rezulta certificatul de nastere seria (...) nr. (...). Instanta a constatat ca masa succesorala se compune din: * activ:- 5 corpuri de biblioteca, canapea gri fara fotolii, covor persan 1,70/2,60m, masina de spalat automata marca "Indesit". -suma de 594,69lei reprezentand fond de garantie; -un loc de veci situat in cimitirul "Eternitatea", in suprafata de 3,75mp, P-85, R-1B, L-6. Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut doar aceste bunuri in masa partajabila deoarece bunurile mai sus aratate au fost recunoscute ca fiind luate de defuncta, chiar de aceasta, conform declaratiei olografe de la fila 50 din prezentul dosar si a fost intregita cu declaratiile de martori care au confirmat ca cele scrise in procesul verbal au fost cele luate efectiv de defuncta la despartirea de fostul ei sot. Toate celelalte bunuri solicitate prin cererea de chemare in judecata sunt bunuri pe care in parte le-a indicat curatorul reclamantului ca i-au fost furate, dar din declaratiile depuse ca fiind administrate la organele de politie nu rezulta o certitudine a unei stari de fapt. Astfel chiar daca s-au declarat furate anumite bunuri, la dosar nu s-a depus o ordonanta a procurorului sau o hotarare judecatoreasca, prin care cu caracter de lucru judecat sa se stabileasca daca defuncta a sustras toate bunurile indicate de M. S. in plangerea sa, sau nu. S-a aratat ca este posibil ca, pe langa bunurile indicate in declaratie, defuncta sa fi luat din apartamentul bun comun si vesela, farfurii si pahare, dar acestea fie s-au deteriorat datorita trecerii timpului, fie au fost date de E. dupa datina de parati asa cum rezulta declaratiile de martori. Cu privire la suma de 10.000lei RON primita de defuncta de la fostul sot, cand au partajat pe cale amiabila imobilul in litigiu, potrivit actului de partaj, instanta a retinut ca acesta suma a fost folosita exclusiv de defuncta cat timp era in viata, deoarece cu toate demersurile facute si de instanta, nu s-au putut identifica macar o parte din bani dupa decesul defunctei. Dintre banii indicati de Directia Regionala de Posta G, instanta a retinut numai sumele de bani ce mai trebuie sa fie ridicate de reclamant in calitate de mostenitor al defunctei. Restul celorlalte doua sume: respectiv un salariu pe ultima luna -202lei si suma de 2587lei cu titlu de ajutor de inmormantare, instanta nu le-a retinut ca facand parte din masa succesorala deoarece ele au fost exclusiv folosite pentru pomenirile dupa data, pomeniri care au fost facute de parati, asa cum rezulta din declaratiile de martori, pomeniri care dupa numarul de persoane si numarul de evenimente au depasit cu mult suma ridicata de parati de la Directia Regionala de Posta G. Locul de veci - rezulta ca facand parte din masa de partaj, el fiind dobandit potrivit actului de concesiune nr. 2091 din 01.07.1997, depus la dosar. Instanta nu a luat in considerare lista de inventar depusa de reclamant dupa ramanerea in pronuntare, deoarece nu a fost pusa in dezbaterea partilor si nu se poate stabili cu exactitate care a fost destinatia bunurilor dupa desfacerea casatoriei, respectiv la cine au ramas bunurile si ce s-a facut ulterior cu ele. Din expertiza de evaluare mobiliara administrata in cauza rezulta ca valoarea tuturor bunurilor indicate in actiunea principala este de 3121lei. Valoarea bunurilor retinute de instanta este de 1595lei, fiind compusa din: suma de 700lei pentru 5 corpuri de biblioteca, suma de 350lei pentru o canapea gri fara fotolii, suma de 45lei pentru un covor persan 1,70/2,60m si suma de 500lei pentru o masina de spalat automata marca "Indesit". Avand in vedere ca reclamantul este unic mostenitor, toate bunurile retinute in masa de partaj apartin acestuia. Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat apel reclamantul, criticand-o pentru motive vizand nelegalitatea si netemeinicia acesteia. A aratat ca instanta a omis obligarea paratilor la plata contravalorii tuturor bunurilor apartinand masei succesorale. Astfel, a precizat ca unele bunuri nu au fost prezentate intentionat de catre parati expertului, iar altele - desi au fost evaluate - instanta nu le-a avut in vedere la momentul cand a dispus restituirea contravalorii acestora. Al doilea motiv de apel vizeaza sumele de bani incasate de parati de la ultimul loc de munca al defunctei, in privinta carora instanta de fond nu a dispus restituirea lor catre reclamant. Prin decizia civila nr. 97 din 26.02.2008, T r i b u n a l u l G a l a t i a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul M. S. O., retinand urmatoarele: In baza unei judicioase analize a intregului material probator administrat in cauza, instanta de fond a retinut o corecta situatie de fapt si a stabilit in mod judicios ansamblul bunurilor ce intra in componenta masei succesorale. Din probele administrate in cauza rezulta cu certitudine ca toate cheltuielile ocazionate de inhumarea defunctei dar si de organizarea pomenilor ulterioare, au fost suportate de catre parati, fapt recunoscut de altfel si de catre reclamant. In aceste conditii Tribunalul considera ca in mod just instanta de fond a apreciat ca sumele ridicate de catre parati de la Directia Regionala de Posta G in cuantum de 202 RON si respectiv 2.587 RON (reprezentand retributii salariale pe ultima luna si ajutorul de inmormantare) nu se impun a fi restituite, fiind folosite exclusiv la inhumarea defunctei. Astfel cum rezulta din adresa emisa de Posta Romana aflata la fila 97 din dosarul (...), numai suma de 594,69 RON reprezentand fondul de garantii constituit de defuncta nu a fost ridicata de catre persoanele indreptatite, astfel incat in mod corect prima instanta a inclus suma respectiva in masa succesorala cuvenita reclamantului. In privinta sumei de 10.000 RON primita de defuncta, respectiv echivalentul banesc al cotei sale de proprietate asupra apartamentului, se constata ca aceasta nu s-a mai regasit in patrimoniul defunctei la decesul acesteia, neexistand nici o proba care sa conduca la concluzia ca s-au identificat banii. Astfel, necunoscandu-se destinatia, cursul lor, in pofida demersurilor efectuate, luandu-se in considerare si perioada scursa din momentul incasarii banilor si pana la momentul cand a survenit decesul, precum si lipsa vreunui indiciu care sa ateste existenta sumelor de bani indicate de reclamant , corect a retinut instanta de fond ca in componenta masei succesorale nu intra si aceasta suma. In mod just s-a apreciat si cu privire la bunurile mobile apartinand defunctei care au fost luate din apartamentul comun al sotilor in luna aprilie 2003. Asa cum rezulta din procesul-verbal aflat la fila 50 ( dosar de fond), intocmit de defuncta, in prezenta martorilor E. S. si E. N., care se coroboreaza si cu depozitiile acestora date cu ocazia audierii in fata instantei de judecata ( filele 65-68) , M. T. a luat din apartament 5 corpuri de biblioteca, o canapea gri ( fara fotolii), un covor si o masina de spalat " Indesit" bunuri pe care le-a transportat la domiciliul parintilor sai. In consecinta, aceste bunuri au fost incluse in masa succesorala si corect s-a dispus restituirea lor catre reclamant, acesta fiind unicul mostenitor. Nu a fost primita critica reclamantului in sensul ca instanta a omis sa precizeze expres contravaloarea bunurilor mai sus enumerate in conditiile in care dispozitivul se interpreteaza prin considerente, iar in considerente a fost indicata expres valoarea lor, respectiv cea de 1595 RON luandu-se in considerare concluziile raportului de expertiza de evaluare mobiliara ( filele 77-79). Nu este intemeiata nici critica referitoare la celelalte bunuri mobile, despre care reclamantul pretinde ca au fost luate de catre defuncta din moment ce din probele administrate in cauza nu rezulta acest fapt, nu au fost identificate in locuinta paratilor si nici ancheta penala declansata la initiativa fostului sot nu s-a finalizat printr-o solutie de incepere a urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.210 C.pen. Avand in vedere si contractul de imprumut incheiat de M. T. cu E. Post SA- G pentru suma de 700 USD, credit ce nu a fost rambursat in totalitate de catre defuncta, intrucat a survenit decesul acesteia, iar restul sumei datorate a fost achitat de parati dar si imprejurarea ca multe bunuri au fost impartite cu ocazia pomenirilor ulterioare de catre parintii defunctei, in mod corect instanta de fond a apreciat ca masa succesorala se compune numai din bunurile retinute. Impotriva acestei decizii civile, in termen legal a declarat recurs reclamantul M. S. O., criticand-o pentru nelegalitate prin prisma motivelor prev. de art. 304 pct. 7 si 9 C.pr.civ. In dezvoltarea motivelor de recurs insa, desi se invoca critica prevazuta de aceste doua puncte, respectiv hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cuprinde motive contradictorii si hotararea pronuntata ar fi lipsita de temei legal sau data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii, recurentul sustine ca, in considerentele hotararii atacate se omite; a se face vorbire" de probele solicitate in completarea probatoriului, nefiind deci motivata respingerea probelor ce erau concludente, utile si pertinente cauzei. O lata neconcordanta, in opinia recurentului, vizeaza intinderea masei succesorale ramase de pe urma decesului mamei sale, M. T.. In acest sens, precizeaza ca va depune fotografiile facute in locuinta parintilor sai ( ca act nou depus in recurs) pentru a face dovada existentei bunurilor mobile solicitate in actiune. Ca refuzul completarii probatoriilor reprezinta o incalcare a disp.art. 129 pct. 5 C.pr.civ., instanta nemanifestand rol activ in aflarea adevarului in cauza, motiv pentru care solicita admiterea recursului si, conform art. 312 alin. 3 teza 2 C.pr.civ. - casarea deciziei si trimiterea cauzei spre rejudecare. Referitor la critica prev. de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. - sustine recurentul gresita aplicare a disp.art. 274 C.pr.civ. - desi actiunea principala a fost admisa iar paratii au renuntat la judecarea cererii reconventionale, instanta de fond a procedat la compensarea cheltuielilor de judecata efectuate de parti. Recursul declarat este nefondat. Trecand peste aspectul ca recurentul nu argumenteaza critica prev. de art. 304 pct. 7 C.pr.civ., Curtea constata ca instanta de apel a motivat amplu si convingator, prin referire la probele legal administrate si judicios interpretate, de ce se impune retinerea respectivelor bunuri in masa succesorala, apreciind justificat de ce nu pot fi introduse toate, asa cum s-a solicitat prin actiune. Atat timp cat reclamantul nu a putut dovedi ca totalitatea bunurilor mobile ( conform actului de partaj voluntar incheiat intre parintii sai) au fost stramutate de mama sa in locuinta partilor, critica gresitei retineri a componentei masei succesorale nu poate fi primita. Critica aplicarii gresite a disp.art. 274 C.pr.civ. vizeaza hotararea instantei de fond si a fost invocata pentru prima data in recurs, astfel ca instanta de control judiciar corect nu a cenzurat hotararea si prin prisma acestuia. In plus, actiunea principala a fost admisa in parte. Nemultumirea reclamantului cu privire la intinderea masei succesorale retinute de cele doua instante nu poate justifica critica ignorarii principiului rolului activ al instantei in administrarea tuturor probelor necesare aflarii adevarului in cauza; intrucat atat instanta de fond cat si cea de apel au epuizat toate modalitatile apte de a dovedi cu certitudine pretentiile privind atat existenta bunurilor mobile cat si a sumelor de bani ramase in urma decesului mamei reclamantului. Pentru toate acestea, Curtea va respinge ca nefondat recursul criticile formulate nefiind justificate. In drept fiind aplicabile disp.art. 312 alin. 1 C.pr.civ. Vazand si disp.art. 274 C.pr.civ. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul M. S. O. prin reprezentant M. S., impotriva deciziei civile nr. 97 din 26.02.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l G a l a t i, in dosarul nr(...). Obliga pe recurent catre intimata D. H. la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi, 16 T. 2008. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...) |(...) (...) (...) |(...) N. (...) | | |Grefier, | | | |B. E. | | Red.V.M.S./06.10.2008 Tehnored.A.P./2 exp./08.10.2008 Fond: J u d e c a t o r i a G a l a t i - judecator E.-N. P. Apel : T r i b u n a l u l G a l a t i - judecatori T. B. - S. E.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 769 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 111/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 96/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 307 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 23/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 207 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 923 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com