Siteul Avocatura.com foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES [X]
Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 900

Comercial - procedura insolventei - Contestatie in anulare
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 22-09-2008

Discutii similare pe forum

Procedura insolventei - scris de LexLegis - 1 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 1 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in ...
Procedura insolven?ei - scris de - 2 raspunsuri
Bun? ziua! V? rog s?-mi spune?i dac? am invocat corect urm?oarele excep?ii: 1. excep?ia prescrierii dreptului de a stabili obliga?ii fiscale a D.G.F.P. - SV, motivat ?i argumentat prin faptul c?, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) ?i alin. (2) din Codul de Procedur? fiscal? – republicat dreptul organului fiscal de a stabili obliga?ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, iar acest termen începe s? curg? de la data de 1 ianuarie a anului urm?tor celui în care s-a n?scut crean?a fi...
Instrainare terenuri in procedura insolventei - scris de kko - 1 raspunsuri
In noua Lege 85/2006 a insolventei, am descoperit, printre altele, o chestie draguta cu implicatii in privinta instrainarii terenurilor din averea debitorului : [color=darkblue:36nibbx6] Art. 120. - (1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (2) [i:36nibbx6]Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, [b:36nibbx6]procesul-verb...
Despre procedurile din... ..procedura insolventei - scris de DanyT - 0 raspunsuri
1. Este suficienta citarea debitorului pentru orice act de procedura in judecarea falimentului unei societati, doar prin Buletinul insolventei? 2. Daca o societate care a facut evaluarea unor bunuri in procedura insolventei, este o alta societate a lichidatorului numit in aceasta procedura, este legala aceasta evaluare? 3. Evaluatorul trebuie sa aiba o anumita specializare pt. a face aceste evaluari ale bunurilor debitorului? (asa ca la expertii tehinici!) 4. Publicatiile de vanzare pentru bu...
Numar in format vechi 1058/2008 CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I-SECTIA A V-A COMERCIALA Decizia comerciala nr. 900 Sedinta publica de la 22.09.2008 Curtea compusa din: Presedinte (...) (...) (...) Judecator (...) (...) Judecator (...) E. Grefier D. S. ************* Pe rol solutionarea contestatiei in anulare formulata de contestatoarea (...) S. S. (...), in contradictoriu cu intimatele (...) D. H. (...) si GENERAL H. EXPERT T., impotriva deciziei comerciale nr.454/15.04.2008, pronuntata de Curtea de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V-a Comerciala, in dosarul nr(...). La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta contestatoarea prin avocat E. B. N. cu imputernicire avocatiala la dosar si intimata (...) D. H. (...) prin avocat H. O. E. care depune imputernicire avocatiala la dosar. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de grefier, care invedereaza Curtii faptul ca a fost atasat dosarul de recurs. Contestatoarea prin avocat depune la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru. Intimata (...) D. H. (...) prin avocat solicita scoaterea acesteia din cauza si introducerea in cauza a (...) D. DE TRANSPORT FEROVIAR B (...), pe care o reprezinta, invederand ca intre cele doua parti a intervenit cu contract de cesiune de creanta si vanzare de drepturi litigioase. Depune la dosar copia contractului si cererea de scoatere din cauza a intimatei (...) D. H. (...) si introducere in locul acesteia a (...) D. DE TRANSPORT FEROVIAR B (...). Contestatoarea prin avocat este de acord cu introducerea in cauza a (...) D. DE TRANSPORT FEROVIAR B (...) in locul intimatei (...) D. H. (...). Se prezinta intimata administrator judiciar GENERAL H. EXPERT T. prin avocat S. E., fara delegatie la dosar, care solicita acordarea unui termen pentru pregatirea apararii, invederand ca in raport de disp.art. 161 c.p.civ. are obligatia de a prezenta delegatia pana la sfarsitul sedintei. Curtea, fata de urgenta cauzei, respinge cererea de amanare, si nemaifiind alte cereri de formulat, in baza art. 150 c.p.civ. constata dezbaterile incheiate si acorda cuvantul pe contestatia in anulare. Contestatoarea prin avocat sustine verbal motivele dezvoltate in scris, invederand ca a achitat debitul in totalitate, a depus la dosar dovada, fila 53 dosar, insa instanta de recurs a omis sa mentioneze achitarea debitului iar al doilea motiv al contestatiei il reprezinta confundarea obiectului recursului, solicitand admiterea contestatiei in anulare asa cum a fost formulata, anularea deciziei comerciale nr. 454/15.04.2008 si admiterea recursului in sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii fata de achitarea integrala a debitului, fara cheltuieli de judecata. Intimata (...) D. DE TRANSPORT FEROVIAR B (...) prin avocat declara ca este de acord cu admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata, invederand ca debitul a fost achitat integral, sens in care recursul urmeaza a fi admis. Intimata administrator judiciar prin avocat solicita respingerea contestatiei si amanarea pronuntarii pentru a depune concluzii scrise. C U R T E A, Deliberand asupra contestatiei in anulare de fata. Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala sub nr(...) din 2.06.2008 contestatoarea (...) S. S. (...) a formulat in contradictoriu cu intimata (...) D. H. (...) contestatia in anulare impotriva deciziei comerciale nr. 454 din 15.04.2008 a Curtii de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala, solicitand anularea deciziei si, pe cale de consecinta, admiterea recursului declarat impotriva sentinte comerciale nr. 236/2008 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i - Sectia a VIII a Comerciala, trimiterea cauzei spre rejudecare sau, in subsidiar, modificarea sentintei in sensul respingerii cererii introductive ca neintemeiata. In motivarea contestatiei in anulare, petenta a aratat ca decizia comerciala atacata a fost data cu neobservarea dovezilor de achitare a debitului depuse la dosar, instanta de recurs savarsind o eroare materiala in sensul articolului 318 teza I Cod procedura civila. Astfel, motivul principal de recurs a vizat imprejurarea ca debitul in baza caruia a fost formulata cererea de deschidere a procedurii si in baza caruia s-a pronuntat sentinta comercial recurata, nr. 236/2008 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala, a fost achitat in integralitate si astfel cererea introductiva a ramas fara obiect. In sustinerea recursului a fost depusa la dosar la data de 9.04.2008 dovada achitarii debitului, respectiv ordinul de plata nr. 311/2008, vizat de E. Bank, in care se mentioneaza expres "plata in cont a (...) S. S. (...)", ca beneficiar (...) D. H. si suma de 62.273,27 lei pentru care s-a formulat cererea introductiva si s-a deschis procedura. Desi in considerentele deciziei se retin sustinerile sale cu privire la achitarea in tot a debitului si se retine depunerea de inscrisuri in sustinerea recursului, la momentul deliberarii, sustine contestatoarea, au fost omise din greseala aceste dovezi esentiale, instanta de recurs concluzionand eronat ca pe fondul cauzei recurenta nu a facut dovada achitarii debitului catre creditoare. Astfel, solutia instantei de recurs se incadreaza in dispozitiile articolului 318 Cod procedura civila, fiind rezultatul unei greseli materiale. In al doilea rand, a mai aratat contestatoarea, tot in sensul articolului 318 Cod procedura civila, o eroare materiala a mai savarsit instanta de recurs si prin confundarea obiectului recursului prin aceea ca, in partea finala a considerentelor deciziei comerciale atacate, a aratat ca potrivit inscrisurilor de la dosar, recurenta debitoare mai are creante neachitate catre 10 creditori, si astfel cererea este cu atat mai mult neintemeiata. Cum, in raport de limitele investirii, in cadrul dosarului nr(...) al Curtii de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala nu se analizau nici oportunitatea si nici echitatea mentinerii hotararii recurate ci numai daca aceasta hotarare mai are sau nu obiect, cata vreme creanta in baza caruia s-a pronuntat s-a achitat in integralitate, instanta de recurs a savarsit o greseala materiala, obiectul recursului neconstituindu-l celelalte creante neachitate de catre debitoare. In fine, contestatoarea a mai sustinut ca instanta de recurs a lasat necercetat unul din motivele de casare, respectiv nelegala citare a petentei care a fost citata prin afisare la usa instantei, desi creditoarea nu a facut dovada vreunei imposibilitati de aflare a domiciliului sau resedintei reale a societatii, avand, totodata, cunostinta de punctele de lucru ale acesteia. In probatoriu a fost depus ordinul de plata nr.311 din 12.02.2008 pentru suma de 62.273,27 lei in contul creditoarei (...) D. H. de catre banca platitoare a petentei si practica judiciara. La termenul de judecata din 22.09.2008 (...) D. DE TRANSPORT FEROVIAR B (...) a formulat cerere de introducere in cauza ca succesoare in drepturi a creditoarei intimate (...) D. H. (...), depunand in dovedirea calitatii sale procesuale contractul de cesiune de creanta si vanzare de drepturi litigioase incheierii la 6.06.2008, notificarea debitorului cedat din data de 6.06.2008 si a solicitat admiterea contestatiei in anulare, anularea deciziei comerciale nr. 454/15.04.2008 a Curtea de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala si admiterea recursului declarat de catre debitoarea contestatoare impotriva deciziei comerciale nr. 236/2008 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala, in sensul respingerii cererii introductive de deschidere a procedurii prevazute de Legea nr.85/2006 ca neintemeiata, fata de achitarea integrala a creantei. Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, constata contestatia in anularea deciziei comerciale nr. 454/15.04.2008 pronuntata de Curtea de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala a dosarului nr(...), intemeiata, pentru urmatoarele considerente: In sustinerea recursului sau promovat impotriva sentintei comerciale nr. 236/21.01.2008 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala in dosarul nr(...) debitoarea (...) S. S. (...) a solicitat proba cu inscrisuri, depunand la dosar, printre alte inscrisuri, si dovada achitarii debitului in suma de 62.273,27 lei catre creditoarea (...) D. H. (...), respectiv OP nr. 311/12.02.2008 (fila 38 dosar recurs). Prin decizia comerciala nr. 454/15.04.2008, Curtea de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala a respins recursul ca nefondat, retinand considerentele hotararii ca, "Pe fondul cauzei, recurenta nu a facut dovada achitarii debitului catre creditoare si, mai mult decat atat, Curtea retine, potrivit inscrisurilor de la dosar, ca recurenta debitoare mai are creante neachitate catre zece creditori". Potrivit dispozitiilor articolului 318 alineat 1 Cod procedura civila "Hotararile instantei de recurs mai pot fi atacate cu contestatie, cind dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis de greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare". In sensul textului citat, dupa cum s-a aratat in practica judiciara si in doctrina de specialitate, "greseala materiala" inseamna greseala de ordin procedural, de o asemenea gravitate incat a avut drept consecinta darea unei solutii gresite. Cu alte cuvinte, trebuie sa fie vorba despre acea greseala pe care o comite instanta prin confundarea unor elemente importante sau a unor date materiale si care determina solutia pronuntata. In aceasta categorie intra greseli comise prin confundarea unor date esentiale ale dosarului cauzei. Prin urmare, greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare, sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor ori de interpretare a dispozitiilor legale, legiuitorul neurmarind sa deschida partilor recursul la recurs, care sa fie solutionat de aceeasi instanta, sub motivul ca s-a stabilit eronat situatia de fapt. Astfel, in sensul dispozitiilor articolului 318 alineat 1 teza I Cod procedura civila, instanta de recurs a savarsit o eroare materiala prin faptul ca nu a observat inscrisul depus la dosar de catre recurenta debitoare in sustinerea motivului de recurs potrivit caruia debitul a fost integral achitat catre creditoarea intimata, inscris aflat la fila 38 dosar (O.P. 311/12.12.2008), fapt ce a condus la solutia pronuntata in sensul ca recursul este nefondat deoarece recurenta debitoare nu a facut dovada achitarii debitului. In ceea ce priveste celalalt motiv invocat de catre contestatoare in anularea deciziei comerciale nr. 454/15.04.2008, respectiv faptul ca instanta de recurs a confundat obiectul recursului, motivand respingerea recursului pentru existenta altor zece creante ale unor creditori diferiti ce nu figurau in cauza, recursul fiind declarat fata de hotararea care admisese cererea de deschidere a procedurii prevazuta de Legea nr.85/2006 formulata doar de catre creditoarea intimata (...) D. H. (...) caruia recurenta debitoare ii achitase integral debitul la data de 12.02.2008 (fila 38) acesta nu reprezinta o greseala materiala in sensul dispozitiilor articolului 318 alineat 1 teza I Cod procedura civila, ci, eventual o greseala de judecata, in sensul ca instanta de recurs a depasit cadrul procesual cu care fusese investita, pronuntandu-se asupra unor probe existente la momentul darii hotararii de catre instanta de fond si pe care judecatorul fondul nu le-a avut in vedere la acel moment, astfel incat respectivele probe (acte, inscrisuri) care dovedeau existenta si a altor creante ale unor creditori diferiti asupra debitoarei nu au fost elemente de natura a contribui la pronuntarea hotararii instantei de fond ce forma obiectul recursului. De asemenea, nici motivul potrivit caruia instanta de recurs nu a analizat motivul de recurs vizand imprejurarea ca recurenta debitoare nu a fost legal citata la judecarea pricinii in fond, nu este fondat, instanta de recurs respingand acest motiv de recurs ca neintemeiat, aratand expres ca "nu pot fi retinute criticile privind nelegala citare a debitoarei". Acest fapt reprezinta o judecata efectuata de catre instanta de recurs asupra motivului de recurs invocat de catre debitoarea recurenta si nu poate constitui obiectul unei contestatii in anulare in sensul articolului 318 alineat 1 teza II Cod procedura civila deoarece, dupa cum am aratat, greselile instantei de recurs care deschid calea contestatiei in anulare, sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor ori de interpretare a dispozitiilor legale. Asa fiind, fata de dispozitiile articolului 318 alineat 1 teza I Cod procedura civila, Curtea apreciaza ca savarsirea erorii materiale involuntare de catre instanta de recurs, in sensul de a nu observa existenta la dosar a inscrisului prin care recurenta facea dovada achitarii debitului catre creditoarea care solicitase deschiderea procedurii prevazuta de Legea nr.85/2006, ceea ce a determinat aprecierea instantei in sensul ca nu sa facut dovada achitarii debitului, este o eroare materiala de natura a atrage nulitatea deciziei comerciale astfel pronuntate, astfel incat admite contestatia in anulare. Anuleaza decizia comerciala nr. 454/15.04.2008 a Curtii de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala. Pe cale de consecinta, rejudecand recursul, Curtea, fata de dovezile depuse de catre debitoarea recurenta in sensul achitarii integrale a debitului - in suma de 62.273,27 lei catre creditoarea intimata (...) D. H. (...), prin OP nr. 311/12.02.2009 (fila 38), fapt recunoscut ca atare si de catre creditoare, aceasta confirmand incasarea sumei ce reprezenta creanta sa potrivit titlului executoriu detinut. Potrivit dispozitiilor articolului 129 alineat 6 Cod procedura civila, in toate cazurile, judecatorii hotarase numai asupra obiectului cererii deduse judecatii. Obiectul recursului il formeaza sentinta comerciala nr. 236/21.01.2008 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i - Sectia VII a Comerciala prin care a fost admisa cererea creditoarei (...) D. H. (...) si deschisa procedura generala a insolventei impotriva debitoarei (...) S. R.M.R. (...), motivat de faptul ca debitoarea datoreaza creditoarei suma de 62.273,27 lei conform sentintei civile nr. 114/1.02.2006 a J u d e c a t o r i e i R o s i o r i d e V e d e, creanta fiind certa, lichida si determinata, exigibila, valoarea acesteia depasind valoarea prag stabilita de articolul 3 punctul 12 din legea nr.85/2006. Prin achitarea integrala a debitului catre creditoarea intimata, nu se mai justifica deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei recurente, aceasta proband faptul ca nu se afla in stare de insolventa, astfel incat Curtea, fata de dispozitiile articolului 8 alineat 1 din Legea nr.85/2006, articolului 312 alineatele 1,2 Cod procedura civila, admite recursul. Modifica in tot sentinta comerciala atacata, in sensul ca respinge cererea creditoarei de deschidere a procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.85/2006. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE: Admite contestatia in anulare Anuleaza decizia comerciala nr. 454/15.04.2008 a Curtii de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala. Admite recursul declarat de contestatoarea (...) S. S. (...), in contradictoriu cu intimatele (...) D. H. (...) si GENERAL H. EXPERT T., impotriva deciziei comerciale nr.454/15.04.2008, pronuntata de Curtea de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V-a Comerciala, in dosarul nr(...). Modifica in tot sentinta comerciala atacata in sensul ca respinge cererea creditoarei de deschidere a procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.85/2006. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi 22.09.2008. PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR N. T. D. F. S. J. E. GREFIER D. S. Red.Jud.M.S.C. Tehnored.A.A. 2 ex. Curtea de A p e l B u c u r e s t i - Sectia a V a Comerciala Presedinte - N. E. Judecator -U. H. O. Judecator -S. N. E. T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala Judecator sindic : B. E.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 858/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 48/2008 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 343 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 76 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 515 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 340 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 171/R - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013