Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 708

Civil - contestatie la executare - Contestatie in anulare
Instanta: CA BACAU
Faza: Recurs
Data: 08-10-2008

Discutii similare pe forum

Contestatie la executare/contestatie in anulare - scris de aadynna - 6 raspunsuri
buna ziua! s-a inceput executarea silita, iar titlul executoriu este o sentinta civila despre care nu am stiut ca exista, nu am fost citata niciodata, inclusiv in sentinta este adresa gresita. pot formula contestatie in anulare daca nu am facut recurs si sa cer suspendarea executarii sau trebuie sa fac si contestatie in anulare si contestatie la executare? daca onorariul executorului mi se pare exagerat de mare ce pot face? multumesc pt raspunsuri
Contestatie la executare.Anulare proces verbal de sechestru - scris de BreakRules - 0 raspunsuri
Daca anterior modificarilor aduse C.proc.civ. prin OUG 138/2000 in cazul contestatiilor la executare prin care se solicita anularea formelor de executare,in special a procesului verbal de sechestru, instantele de judecata in lipsa unor prevederi exprese (nulitati) aplicau dispozitiile art. 105 alin.2 C. proc. civ. apreciind in raport de probele de la dosar daca s-a produs ori nu o vatamare debitorului, vatamare care nu ar mai putea fi inlaturata decat prin anularea actului (procesului-verbal de ...
Contestatie in anulare - scris de mary2004 - 5 raspunsuri
Hotararea intr-o contestatie e supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce formeaza ob.contestatiei. In ce situatie s-ar mai putea exercita o cale de atac de reformare daca la contestatia in anulare obisnuita hotararea ce formeaza ob.acesteia trebuie sa fie irevocabila adica din cate stiu eu nu mai poate fi supusa recursului? Eu nu am inteles prea bine. In Boroi scrie ca pot fi atacate cu recurs hot.contestatiei in anulare care au avut ca obiect hot.in ultima instanta sau decizii ale inst....
Contestatie in anulare - scris de student_com - 4 raspunsuri
Art.317 C.p.c. spune [b:24t2p2gq]"contestatia poate fi primita..........sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond."[/b:24t2p2gq] Ce sa intzelegem de aici ? Ca pot fi primite contestatzii in anulare dupa ce recursul a fost anulat ca netimbrat , neregulat sau mai grav tardiv introdus ? Ce raspundem la o asemenea intrebare, ca lege nu face nici o precizare?Cum sani resping contestatia stimabilului daca imi arata ca a uzat comform legii de calea de atac a re...
Contestatie in anulare - scris de bozo - 2 raspunsuri
Cum vedeti o contestatie in anulare promovata impotriva unei decizii de recurs, prin care recursul a fost solutionat in lipsa partilor, fara a se fi cerut judecata in lipsa? Poate fi vorba despre o greseala materiala, in intelesul art. 318 alin. 1 C.p.c.? Ati mai intalnit o asemenea speta si, daca da, care a fost solutia instantei? Mersic
R O M A N I A CURTEA DE A P E L B A C A U Sectia Civila, Minori si familie, Conflicte de munca si asigurari sociale DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILA NR.708/2008 SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN 8 OCTOMBRIE 2008 PRESEDINTE: - (...) (...) - judecator - (...) (...) - judecator - (...) (...) - judecator GREFIER - B. N. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La ordine a venit spre solutionare contestatia in anulare formulata de contestatoarea E. C.M. impotriva deciziei civile nr.472/2.06.2008, pronuntata de Curtea de A P E L B A C A U in dosarul nr(...). La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns contestatoarea E. M. asistata de av.E. M. si administrator E. T. asistata de av.E. N., ceilalti intimati fiind lipsa. Procedura de citare a fost legal indeplinita. S-a expus referatul oral al cauzei de catre grefier, dupa care: Contestatoarea E. C.M. se legitimeaza cu C.I. seria (...) nr.(...) eliberata de Politia M la 23.08.2000. B. E. T. depune la dosar un memoriu. Aparatorul contestatoarei depune la dosar copie certificata de pe anexa 24 din care rezulta ca a decedat E. J. si ca nu sunt alti mostenitori in afara partilor din prezenta cauza. La solicitarea instantei, aparatorii partilor arata ca nu mai au alte cereri de formulat. Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in cadrul dezbaterilor. Av.E. M., avand cuvantul pentru contestatoarea E. C.M., solicita admiterea contestatiei in anulare si anularea deciziei din recurs, fara cheltuieli de judecata. Arata ca la data judecarii recursului, nu a fost indeplinita corect procedura de citare cu partea, nefiind citata si prin mandatara pe care o avea. Sunt astfel incidente in cauza dispozitiile art.317 pct.1 Cod procedura civila. Solutia data de instanta de recurs este rezultatul unei greseli de interpretare a legii, atunci cand se retine ca dreptul de proprietate nu este opozabil intimatei. Recursul trebuia anulat deoarece a fost depus la Curtea de A P E L B A C A U si nu la T r i b u n a l u l B a c a u. Av.E. N., avand cuvantul pentru intimata S.C. Com T. S.R.L. E., solicita respingerea contestatiei in anulare ca nefondata, cu cheltuieli de judecata. Regulile de citare sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii relative, astfel interes sa invoce acest aspect avea partea care nu a fost legal citata, respectiv N. S. si nu E. M.. Referitor la nulitatea recursului, arata prevederile din art.302 Cod procedura civila care sanctionau cu nulitatea nedepunerea recursului la instanta a carei hotarari se ataca, au fost declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala. Celelalte aspecte invocate sunt aspecte de fond si nu pot fi avute in vedere la solutionarea contestatiei in anulare. De asemenea, instanta nu a savarsit nicio greseala materiala. Dezbaterile fiind terminate, instanta a trecut la deliberare. C U R T E A - deliberand - Asupra contestatiei in anulare de fata, constata urmatoarele: Prin sentinta civila nr.91/2007, J u d e c a t o r i a M o i n e s t i a admis contestatia la executare formulata de contestatorii E. O. si E. M. in contradictoriu cu intimatii S.C. Com T. S.R.L. E., E. J. si tertii adjudecatari N. S. si S. F.. Prin decizia civila nr.284/A/29.10.2007, pronuntata de T r i b u n a l u l B a c a u s-a respins apelul ca nefondat. Curtea de A P E L B A C A U, prin decizia civila nr.472/2.06.2008 a admis recursul declarat S.C Com T. S.R.L. E., prin administrator E. T. impotriva deciziei civile nr.284/A/2007 si a modificat in tot decizia recurata in sensul ca: a fost admis apelul, a fost schimbata in tot sentinta apelata, iar pe fond a fost respinsa ca nefondata contestatia la executare. A fost respinsa exceptia nulitatii recursului invocata de intimatii reclamanti E. M. si E. O.. A fost respins ca inadmisibil recursul declarat de E. T. in nume propriu. A retinut urmatoarele instanta de recurs: In ceea ce priveste exceptia nulitatii recursului, Curtea a apreciat ca aceasta este nefondata deoarece recursul a fost inregistrat la T r i b u n a l u l B a c a u la 28.01.2008 in termenul legal de formulare a recursului. In aceste conditii este irelevant faptul ca initial acesta a fost depus direct la instanta de recurs. In ceea ce priveste fondul, atat instanta de apel, cat si prima instanta, au considerat in mod gresit ca sentinta civila nr.3181/2003 pronuntata de J u d e c a t o r i a M o i n e s t i ii este opozabila recurentei in conditiile in care aceasta nu a fost parte litiganta in dosarul in care s-a pronuntat aceasta sentinta. Contestatorii au sustinut ca detin autorizatii de constructii pentru imobile insa niciodata nu au dovedit acest fapt. Oricum actul de adjudecare se refera si la alte imobile care nu sunt mentionate in sentinta civila mai sus-mentionata. In lipsa unei asemenea dovezi este evident ca cele doua instante de fond au aplicat gresit legea. In ceea ce priveste recursul declarat in nume propriu de administratorul societatii, Curtea a constatat ca acesta este inadmisibil deoarece a fost formulat de o persoana care nu este parte in proces. Impotriva acestei decizii intimata parata E. M. a formulat prezenta contestatie in anulare. In motivarea contestatiei aceasta arata ca in mod gresit a retinut instanta de recurs ca procuratorul tertului adjudecatar era citat, fiind lipsa de procedura cu acesta. Un alt motiv vizeaza solutionarea data exceptiei privind nulitatea recursului, care in mod gresit a fost respinsa, desi s-a dovedit ca recursul nu a fost depus la instanta a carei hotarare se ataca. Un ultim motiv invocat il constituie interpretarea gresita cu privire la dreptul sau de proprietate, constatat prin hotarare judecatoreasca pe motiv ca nu i-ar fi opozabil recurentei. In drept s-au invocat dispozitiile art.317 si urmat. Cod procedura civila. Curtea, fata de aceste motive, va retine urmatoarele: Cu privire la primul motiv, privind nelegala citare a procuratorului tertului adjudecatar, se va retine ca instanta a verificat legala citare a partii, la termenul din 2.06.2008. Pe de alta parte, normele privitoare la citare au caracter dispozitiv intrucat ocrotesc interesul partii citate, care este instiintata astfel de existenta, de locul si data procesului. Aceasta inseamna ca o parte nu poate invoca in caile de atac, lipsa de citare sau nelegala citare a celeilalte parti, o asemenea cerere nejustificand practic interesul sau. In ceea ce priveste celelalte motive ale contestatiei, ce s-ar putea circumscrie dispozitiilor art.318 pct.1 Cod procedura civila, (dezlegarea data prin hotararea instantei de recurs este rezultatul unei greseli materiale) este de retinut ca textul are in vedere greseli materiale cu caracter procedural. Contestatoarea invoca insa greseli de judecata, de interpretare a unor dispozitii legale de drept substantial si procedural, motive care nu se inscriu in dispozitiile art.318 Cod procedura civila. Dispozitiile legale prevazute de art.318 Cod procedura civila au un camp limitativ de aplicatie, astfel ca ele trebuie sa fie interpretate in toate cazurile in mod restrictiv, pentru a nu deschide in ultima instanta calea unui veritabil recurs la recurs. In consecinta, pentru aceste argumente, Curtea va respinge contestatia in anulare ca nefondata. In temeiul art.274 Cod procedura civila va fi obligata contestatoarea ca parte aflata in culpa procesuala la plata cheltuielilor de judecata intimata de intimata S.C. T. Com S.R.L. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E: Respinge, ca nefondata, contestatia in anulare formulata de contestatoarea E. C.M. impotriva deciziei civile nr.472/2.06.2008, pronuntata de Curtea de A P E L B A C A U in dosarul nr(...). Obliga contestatoarea sa plateasca intimatei S.C. "T. Com" S.R.L. suma de 1000 lei cheltuieli de judecata. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica din 8 octombrie 2008. PRESEDINTE, JUDECATORI, (...) (...) (...) (...) (...) (...) GREFIER, B. N. red.dec.cont.anul.N.T./5.11.2008 tehnored.A.M./7.11./2008/2 ex.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 569 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 170/R - Civil - reziliere contract - Revizuire
  • Hotararea 1837 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea decizia civila nr.227/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1615/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.NR.133/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 739 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com