| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 708
Civil - contestatie la executare - Contestatie in anulare
Instanta: CA BACAU
Faza: Recurs
Data: 08-10-2008

Discutii similare pe forum

Contestatie la executare/contestatie in anulare - scris de aadynna - 6 raspunsuri
buna ziua! s-a inceput executarea silita, iar titlul executoriu este o sentinta civila despre care nu am stiut ca exista, nu am fost citata niciodata, inclusiv in sentinta este adresa gresita. pot formula contestatie in anulare daca nu am facut recurs si sa cer suspendarea executarii sau trebuie sa fac si contestatie in anulare si contestatie la executare? daca onorariul executorului mi se pare exagerat de mare ce pot face? multumesc pt raspunsuri
Contestatie la executare.Anulare proces verbal de sechestru - scris de BreakRules - 0 raspunsuri
Daca anterior modificarilor aduse C.proc.civ. prin OUG 138/2000 in cazul contestatiilor la executare prin care se solicita anularea formelor de executare,in special a procesului verbal de sechestru, instantele de judecata in lipsa unor prevederi exprese (nulitati) aplicau dispozitiile art. 105 alin.2 C. proc. civ. apreciind in raport de probele de la dosar daca s-a produs ori nu o vatamare debitorului, vatamare care nu ar mai putea fi inlaturata decat prin anularea actului (procesului-verbal de ...
Contestatie in anulare - scris de mary2004 - 5 raspunsuri
Hotararea intr-o contestatie e supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce formeaza ob.contestatiei. In ce situatie s-ar mai putea exercita o cale de atac de reformare daca la contestatia in anulare obisnuita hotararea ce formeaza ob.acesteia trebuie sa fie irevocabila adica din cate stiu eu nu mai poate fi supusa recursului? Eu nu am inteles prea bine. In Boroi scrie ca pot fi atacate cu recurs hot.contestatiei in anulare care au avut ca obiect hot.in ultima instanta sau decizii ale inst....
Contestatie in anulare - scris de student_com - 4 raspunsuri
Art.317 C.p.c. spune [b:24t2p2gq]"contestatia poate fi primita..........sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond."[/b:24t2p2gq] Ce sa intzelegem de aici ? Ca pot fi primite contestatzii in anulare dupa ce recursul a fost anulat ca netimbrat , neregulat sau mai grav tardiv introdus ? Ce raspundem la o asemenea intrebare, ca lege nu face nici o precizare?Cum sani resping contestatia stimabilului daca imi arata ca a uzat comform legii de calea de atac a re...
Contestatie in anulare - scris de bozo - 2 raspunsuri
Cum vedeti o contestatie in anulare promovata impotriva unei decizii de recurs, prin care recursul a fost solutionat in lipsa partilor, fara a se fi cerut judecata in lipsa? Poate fi vorba despre o greseala materiala, in intelesul art. 318 alin. 1 C.p.c.? Ati mai intalnit o asemenea speta si, daca da, care a fost solutia instantei? Mersic
R O M A N I A
            CURTEA DE A P E L  B A C A U
 Sectia Civila, Minori si familie, Conflicte de munca si asigurari sociale
DOSAR NR(...)              DECIZIA CIVILA NR.708/2008
       SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN 8 OCTOMBRIE 2008
          PRESEDINTE: - (...) (...) - judecator
                     - (...) (...) - judecator
                            -  (...)  (...)  -
judecator
                GREFIER   - B. N.
         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
      La ordine a venit spre solutionare contestatia in anulare
formulata  de  contestatoarea  E.  C.M.  impotriva  deciziei  civile
nr.472/2.06.2008, pronuntata de Curtea de A P E L  B A C A U in dosarul
nr(...).
       La apelul nominal facut in sedinta publica  au  raspuns
contestatoarea E. M. asistata de av.E. M. si administrator E. T. asistata
de av.E. N., ceilalti intimati fiind lipsa.
      Procedura de citare a fost legal indeplinita.
      S-a expus referatul oral al cauzei de catre grefier, dupa care:
      Contestatoarea E. C.M. se legitimeaza cu C.I. seria (...)
nr.(...) eliberata de Politia M la 23.08.2000.
      B. E. T. depune la dosar un memoriu.
      Aparatorul contestatoarei depune la dosar copie certificata de
pe anexa 24 din care rezulta ca a decedat E. J. si ca nu sunt alti
mostenitori in afara partilor din prezenta cauza.
      La solicitarea instantei, aparatorii partilor arata ca nu mai
au alte cereri de formulat.
      Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in
stare de judecata si acorda cuvantul in cadrul dezbaterilor.
       Av.E. M., avand cuvantul pentru contestatoarea E.  C.M.,
solicita admiterea contestatiei in anulare si anularea deciziei din recurs,
fara cheltuieli de judecata.
      Arata ca la data judecarii recursului, nu a fost indeplinita
corect procedura de citare cu partea, nefiind citata si prin mandatara pe
care o avea. Sunt astfel incidente in cauza dispozitiile art.317 pct.1 Cod
procedura civila.
      Solutia data de instanta de recurs este rezultatul unei greseli
de interpretare a legii, atunci cand se retine ca dreptul de proprietate nu
este opozabil intimatei. Recursul trebuia anulat deoarece a fost depus la
Curtea de A P E L  B A C A U si nu la T r i b u n a l u l  B a c a u.
      Av.E. N., avand cuvantul pentru intimata S.C. Com T. S.R.L. E.,
solicita respingerea contestatiei in anulare ca nefondata, cu cheltuieli de
judecata.
      Regulile de citare sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii
relative, astfel interes sa invoce acest aspect avea partea care nu a fost
legal citata, respectiv N. S. si nu E. M..
       Referitor la nulitatea recursului, arata prevederile  din
art.302 Cod procedura civila care sanctionau cu nulitatea nedepunerea
recursului la instanta a carei hotarari se ataca, au fost declarate
neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala.
      Celelalte aspecte invocate sunt aspecte de fond si nu pot fi
avute in vedere la solutionarea contestatiei in anulare. De asemenea,
instanta nu a savarsit nicio greseala materiala.
      Dezbaterile fiind terminate, instanta a trecut la deliberare.
                 C U R T E A
                - deliberand -
      Asupra contestatiei in anulare de fata, constata urmatoarele:
      Prin sentinta civila nr.91/2007, J u d e c a t o r i a  M o i
n e s t i a admis contestatia la executare formulata de contestatorii E. O.
si E. M. in contradictoriu cu intimatii S.C. Com T. S.R.L. E., E. J. si
tertii adjudecatari N. S. si S. F..
      Prin decizia civila nr.284/A/29.10.2007, pronuntata de T r i b
u n a l u l  B a c a u s-a respins apelul ca nefondat.
      Curtea de  A P E L  B A C A U, prin decizia civila
nr.472/2.06.2008 a admis recursul declarat S.C Com T. S.R.L. E., prin
administrator E. T. impotriva deciziei civile nr.284/A/2007 si a modificat
in tot decizia recurata in sensul ca: a fost admis apelul, a fost schimbata
in tot sentinta apelata, iar pe fond a fost respinsa ca nefondata
contestatia la executare. A fost respinsa exceptia nulitatii recursului
invocata de intimatii reclamanti E. M. si E. O.. A fost respins ca
inadmisibil recursul declarat de E. T. in nume propriu.
      A retinut urmatoarele instanta de recurs:
      In ceea ce priveste exceptia nulitatii recursului, Curtea a
apreciat ca aceasta este nefondata deoarece recursul a fost inregistrat la
 T r i b u n a l u l  B a c a u la 28.01.2008 in termenul legal de
formulare a recursului. In aceste conditii este irelevant faptul ca initial
acesta a fost depus direct la instanta de recurs.
      In ceea ce priveste fondul, atat instanta de apel, cat si prima
instanta, au considerat in mod gresit ca sentinta civila nr.3181/2003
pronuntata de J u d e c a t o r i a  M o i n e s t i ii este opozabila
recurentei in conditiile in care aceasta nu a fost parte litiganta in
dosarul in care s-a pronuntat aceasta sentinta.
      Contestatorii au sustinut ca detin autorizatii de constructii
pentru imobile insa niciodata nu au dovedit acest  fapt. Oricum actul de
adjudecare se refera si la alte imobile care nu sunt mentionate in
sentinta civila mai sus-mentionata.
      In lipsa unei asemenea dovezi este evident ca cele doua
instante de fond au aplicat gresit legea.
      In ceea ce priveste recursul declarat in nume propriu de
administratorul societatii, Curtea a constatat ca acesta este inadmisibil
deoarece a fost formulat de o persoana care nu este parte in proces.
      Impotriva acestei decizii intimata parata E. M. a formulat
prezenta contestatie in anulare.
      In motivarea contestatiei aceasta arata ca in mod gresit a
retinut instanta de recurs ca procuratorul tertului adjudecatar era citat,
fiind lipsa de procedura cu acesta.
       Un alt motiv vizeaza solutionarea data exceptiei privind
nulitatea recursului, care in mod gresit a fost respinsa, desi s-a dovedit
ca recursul nu a fost depus la instanta a carei hotarare se ataca.
      Un ultim motiv invocat il constituie interpretarea gresita cu
privire la dreptul  sau  de  proprietate,  constatat  prin  hotarare
judecatoreasca pe motiv ca nu i-ar fi opozabil recurentei.
      In drept s-au invocat dispozitiile art.317 si urmat. Cod
procedura civila.
      Curtea, fata de aceste motive, va retine urmatoarele:
       Cu privire la primul motiv, privind nelegala  citare  a
procuratorului tertului adjudecatar, se va retine ca instanta a verificat
legala citare a partii, la termenul din 2.06.2008. Pe de alta parte,
normele privitoare la citare au caracter dispozitiv intrucat ocrotesc
interesul partii citate, care este instiintata astfel de existenta, de
locul si data procesului. Aceasta inseamna ca o parte nu poate invoca in
caile de atac, lipsa de citare sau nelegala citare a celeilalte parti, o
asemenea cerere nejustificand practic interesul sau.
      In ceea ce priveste celelalte motive ale contestatiei, ce s-ar
putea circumscrie dispozitiilor art.318 pct.1 Cod  procedura  civila,
(dezlegarea data prin hotararea instantei de recurs este rezultatul unei
greseli materiale) este de retinut ca textul are in vedere greseli
materiale cu caracter procedural.
      Contestatoarea invoca insa greseli de judecata, de interpretare
a unor dispozitii legale de drept substantial si procedural, motive care nu
se inscriu in dispozitiile art.318 Cod procedura civila.
      Dispozitiile legale prevazute de art.318 Cod procedura civila
au un camp limitativ de aplicatie, astfel ca ele trebuie  sa  fie
interpretate in toate cazurile in mod restrictiv, pentru a nu deschide in
ultima instanta calea unui veritabil recurs la recurs.
      In consecinta, pentru aceste argumente, Curtea va respinge
contestatia in anulare ca nefondata.
       In temeiul art.274 Cod procedura civila va fi  obligata
contestatoarea ca parte aflata in culpa procesuala la plata cheltuielilor
de judecata intimata de intimata S.C. T. Com S.R.L.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E:
      Respinge, ca nefondata, contestatia in anulare formulata de
contestatoarea E. C.M.  impotriva  deciziei  civile  nr.472/2.06.2008,
pronuntata de Curtea de A P E L  B A C A U in dosarul nr(...).
      Obliga contestatoarea sa plateasca intimatei S.C. "T. Com"
S.R.L. suma de 1000 lei cheltuieli de judecata.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica din 8 octombrie 2008.
  PRESEDINTE,              JUDECATORI,
 (...) (...)            (...) (...)
                             (...)     (...)
   GREFIER,
             B. N.
red.dec.cont.anul.N.T./5.11.2008
tehnored.A.M./7.11./2008/2 ex.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013