Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 200

Contencios administrativ si fiscal - actiune in constatare
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Fond
Data: 10-10-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Actiune contencios administrativ - scris de MihaiB - 0 raspunsuri
Buna seara! Am o speta pe Legea nr. 290/2003 referitoare la despagubirile pentru bunurile ramase in Basarabia si nu stiu exact unde as putea inainta cererea de chemare in judecata. Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.290 din cadrul Prefecturii a emis o hotarare nefavorabila, prin care respinge cererea de acordare a despagubirilor, pe motiv ca noi nu am facut nici dovada proprietatii si nici cea a refugiului. In termen de 30 de zile de la primirea hotararii, am inaintat o contestatie imp...
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA COMERCIALA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV FISCAL DOSAR NR(...) SENTINTA NR.200 Sedinta publica din data de 10 octombrie 2008 Presedinte - (...) (...) (...) Grefier - (...) (...) F. Pe rol fiind judecarea actiunii formulata potrivit Legii contenciosului administrativ de catre reclamantii: B. T., E. O., E. E., D. T.,D.F. S., D. E. , F. D. , G. N. D., H. D., N. M. O., N. E., O. E. , P. J. , E. B. N. , S. E. , T. E. , S. N., S. B. , S. B. , T. N. , T. H. , T. M. T., U. F., cu domiciliul ales in P,(...), Judet P, in contradictoriu cu paratii CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, cu sediul in B, sector 1,(...)-24, GUVERNUL ROMANIEI, cu sediul in B, sector 1,(...), AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI, cu sediul in B, sector 3, str. (...) . Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma totala de 115 lei, conform celor 46 de chitante fiscale ( de la nr.(...) la (...)/2008 filele 120-165 dosar) si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei, care au fost anulate de instanta si atasate la dosar. La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantele T. M. T. si E. B. N. personal, lipsind ceilalti reclamantii si paratii Curtea de Conturi a Romaniei, Guvernul Romaniei, Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza ca prin actiunea este motivata, timbrata si aflata la cel de-al treilea termen de judecata. Reclamantele T. M. T. si E. B. N. personal, avand pe rand cuvantul invedereaza ca nu mai au alte cereri de formulat. Curtea pune in discutia partilor prezente exceptiile invocate de catre paratul Guvernul Romaniei pe cale de intampinare, respectiv exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si exceptia inadmisibilitatii actiunii. Reclamantele T. M. T. si E. B. N. personal, avand pe rand cuvantul invedereaza ca lasa la aprecierea instantei, solutia ce o va pronunta fata de exceptia lipsei calitatii procesuale invocata de paratul Guvernul Romaniei. Curtea urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Guvernului Romaniei, avand in vedere obiectul cererii de chemare in judecata, sase constate ca reclamantii, controlori financiari in cadrul Curtii de Conturi au acelasi statut cu cel al functionarilor publici, astfel ca au calitate procesuala pasiva in cauza doar: Curtea de Conturi a carei angajati sunt reclamantii, precum si Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru opozabilitate. Curtea din oficiu pune in discutia partilor inadmisibilitatea actiunii, fata de prevederile Legii 554/2004. Reclamantele T. M. T. si E. B. N. personal, avand pe rand cuvantul solicita respingerea exceptiei inadmisibilitatii actiunii, intrucat actiunea in constatare introdusa la instanta de contencios administrativ are in vedere statutul functionarilor publici, materie care face obiectul acestei instante. C U R T E A : Prin actiunea inregistrata la nr(...), reclamantii B. T., E. O., E. E., D. T., D.F. S., D. E. , F. D. , G. N. D., H. D., N. M. O., N. E., O. E., P. J., E. B. N., S. E., T. E. , S. N., S. B., S. B., T. N., T. H., T. M. T., U. F., au formulat actiune in constatare in baza art. 111 Cod proced. civ., in contradictoriu cu paratii Curtea de Conturi a Romaniei si Guvernul Romaniei, pentru opozabilitate parata Agentia Nationala a Functionarilor Publici si au solicitat sa se constate faptul ca statutul controlorilor financiari din cadrul Camerei de Conturi P este acelasi cu statutul functionarilor publici, urmand sa beneficieze de aceleasi drepturi ce decurg din statutul functionarilor publici. In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca Legea de organizare si functionare a Curtii de Conturi este Legea nr.94/1992. Au invocat dispozitiile art. 111 si art. 115 din Legea nr. 94/1992 si au aratat ca din coroborarea acestora rezulta explicit ca le sunt incidente controlorilor financiari incompatibilitatile functionarilor publici, la care se adauga si incompatibilitatile prevazute de Legea 94/1992, din care rezulta ca activitatea desfasurata de controlorii financiari este unica activitate permisa, cu exceptia celei didactice. Au mai aratat reclamantii dispozitiile art. 2 din Legea 188/1999 si faptul ca atributiile si responsabilitatile controlorilor financiari sunt stabilite prin lege in scopul realizarii prerogativelor de putere publica (art. 140 Constitutie si art. 1 Legea 94/1992). Procedura prevazuta de art. 4 din Legea 188/1999 este similara cu cea prevazuta de art. 115(1) din Legea 94/1992. Legea 188/1998 este incidenta raporturilor juridice nascute intre functionarii publici si autoritatile statului, raporturile juridice care guverneaza raporturile de munca ale controlorilor financiari sunt similare cu ale functionarilor publici, ceea ce ii indreptateste sa considere ca raporturile de serviciu nascute prin numirea controlorilor financiari in cadrul entitatii sunt supuse legislatiei specifice ca functionari publici, atat timp cat incompatibilitatile si obligatiile acestora le sunt incidente, mai mult OUG nr.160/2002 prevede la nota de subsol la anexa 1 pct 2 ca procedura de avansare se stabileste cu respectarea prevederilor Legii functionarilor publici. In lipsa unei dispozitii legale care sa stabileasca cu exactitate statutul controlorilor financiari carora le sunt incidente toate incompatibilitatile prevazute de lege pentru functionarii publici, la care se adauga cele specifice prevazute de Legea nr. 94/1992, solicita sa se constate faptul ca statutul controlorilor financiari este acela de functionari publici si ca prevederile Legii 188/1999 le sunt incidente, avand in vedere si faptul ca aceasta categorie profesionala nu poate fi considerata personal contractual si nici personal cu statut special, cat timp nici un act normativ nu le confera acest statut special, singurul statut profesional corespunzator fiind acela de functionari publici. Paratul Guvernul Romaniei a depus intampinare prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, inadmisibilitatea actiunii in constatare in contencios administrativ, avand in vedere dispozitiile art. 52 din Constitutie si art. art. 1, 12 si 18 din Legea nr. 554/20044, fiind evident ca orice cerere avand caracterul unei actiuni in constatare este inadmisibila pe calea contenciosului administrativ, prevederile art. 111 fiind incompatibile cu specificul raportului de autoritate dedus judecatii, cererea are caracterul unei actiuni in constatare, si nu anulare a unui act administrativ sau obligare a autoritatii la rezolvarea cererii referitoare la un drept recunoscut de lege. De asemenea, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decat intre titularii drepturilor ce rezulta din raportul de drept material dedus judecatii, calitatea procesuala pasiva fiind conditionata de existenta identitatii intre parat si cel obligat. Reclamantii nu au aratat drepturile subiective prevazute de lege si in ce mod au fost vatamate de paratul Guvernul Romaniei, potrivit dispozitiilor constitutionale si ale legii nr. 90/2001 Guvernul este autoritate publica a puterii executive si poate sta in justitie in calitate de parat in litigiul de contencios administrativ atunci cand este contestata legalitatea actelor pe care le adopta, de altfel din motivarea cererii nu reiese ca intre Guvern si reclamanti ar exista vreun raport juridic de drept material care sa poata fi transpus intr-un raport de drept procesual Parata ANAF a formulat intampinare prin care a invocat exceptia neindeplinirii procedurii prealabile, fata de dispozitiile art. 7 din Legea nr.554/2004, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, intrucat reclamantii sunt incadrati pe functii de specialitate care nu sunt asimilate functiilor publice prevazute de Legea 188/1999, beneficiind de legislatia specifica functiilor de specialitate pe care sunt incadrati, iar a admite cererea inseamna ca instanta se substituie vointei autoritatii administrative responsabile cu reglementarile normative in materia drepturilor si obligatiilor controlorilor financiari. Reclamantii, fata de exceptiile invocate, au aratat ca actiunea a fost formulata pe dispozitiile art.111 Cod proced. civ., prin urmare nu era necesara, referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Guvernului lasa la aprecierea instantei, iar referitor la inadmisibilitatea actiunii in constatare solicita respingerea, deoarece actiunea in constatare are in vedere statutul functionarilor publici. La termenul de judecata din 10.10.2008, curtea a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Guvernul Romaniei, avand in vedere obiectul cererii de chemare in judecata, urmand a respinge actiunea formulata impotriva acestuia pentru lipsa calitatii procesuale pasive, si a pus in discutia partilor inadmisibilitatea actiunii. Examinand admisibilitatea cererii de chemare in judecata, curtea retine urmatoarele: Reclamantii au formulat actiune in constatare in baza art. 111 Cod proced. civ. si au solicitat sa se constate faptul ca statutul controlorilor financiari din cadrul Camerei de Conturi P este acelasi cu statutul functionarilor publici, urmand sa beneficieze de aceleasi drepturi ce decurg din statutul functionarilor publici. In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca Legea de organizare si functionare a Curtii de Conturi este Legea nr.94/1992, ca le sunt incidente controlorilor financiari incompatibilitatile functionarilor publici, la care se adauga si incompatibilitatile prevazute de Legea 94/1992, faptul ca atributiile si responsabilitatile controlorilor financiari sunt stabilite prin lege in scopul realizarii prerogativelor de putere publica (art.140 Constitutie si art. 1 Legea 94/1992); Legea 188/1998 este incidenta raporturilor juridice nascute intre functionarii publici si autoritatile statului, raporturile juridice care guverneaza raporturile de munca ale controlorilor financiari sunt similare cu ale functionarilor publici; categoria lor profesionala nu poate fi considerata personal contractual si nici personal cu statut special, cat timp nici un act normativ nu le confera acest statut special, singurul statut profesional corespunzator fiind acela de functionari publici. Conform disp. art. 1 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii, executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice, iar refuzul nejustificat de a solutiona o cerere este exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane; Obiectul actiunii reclamantilor, actiune in constatarea faptului ca statutul controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi este acelasi cu cel al functionarilor publici, urmand sa beneficieze de aceleasi drepturi ce decurg din statutul functionarilor publici, excede in mod evident competentei de solutionare in contenciosul administrativ si competentei instantelor de judecata. Actiunea in constatare formulata de reclamanti in baza dispozitiilor art.111 Cod proced. civ. este inadmisibila in contenciosul administrativ, intrucat contenciosul administrativ este activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim Reclamantii sunt incadrati pe functii de specialitate, beneficiaza de legislatia speciala de organizare prevazuta de dispozitiile Legi nr.92/1992 si nu au fost incadrati de legiuitor in categoria functionarilor publici, constatarea de catre o instanta de judecata a faptului ca statutul lor este acelasi cu cel al functionarilor publici excede competentei instantei de contencios administrativ, ar insemna ca instanta sa se substituie autoritatii legislative in ceea ce priveste reglementarea normativa in materia stabilirii statutului diferitelor categorii de persoane care sunt implicate in raporturi de munca, personal contractual, personal necontractual, functionari publici, categorii speciale de salariati, statut care se stabileste in mod diferentiat, in raport cu activitatea desfasurata si natura competentelor. In acest sens este de mentionat ca, in considerentele Deciziei nr. 821/3.07.2008, prin care Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OG nr. 137/2000, s-a retinut ca, a se intelege ca se confera instantelor judecatoresti competenta de a desfiinta norme juridice instituite prin lege si de a crea in locul acestora alte norme sau de a le substitui cu norme cuprinse in alte acte normative, este evident neconstitutional, intrucat incalca principiul separatiei puterilor, consacrat in art. 1 alin. (4) din Constitutie, ca si prevederile art. 61 alin. (1), in conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii. Pentru toate aceste considerente, curtea constata ca actiunea formulata de reclamanti este inadmisibila si o va respinge. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE: Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de paratul GUVERNUL ROMANIEI, cu sediul in B, sector 1,(...), si respinge actiunea formulata impotriva acestuia pentru lipsa calitatii procesuale pasive. Respinge ca inadmisibila actiunea formulata potrivit Legii contenciosului administrativ de catre reclamantii: B. T., E. O., E. E., D. T.,D.F. S., D. E. , F. D. , G. N. D., H. D., N. M. O., N. E., O. E. , P. J. , E. B. N. , S. E. , T. E. , S. N., S. B. , S. B. , T. N. , T. H. , T. M. T., U. F., cu domiciliul ales in P,(...), Judet P, in contradictoriu cu paratii CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, cu sediul in B, sector 1,(...)-24, AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI, cu sediul in B, sector 3, str. (...) . Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi 10 octombrie 2008. Presedinte, (...) (...) (...) Grefier, (...) (...) F. Red. T./ tehnored.T. 29 ex./ 31.10.2008 Operator de date cu caracter personal, Nr. Notificare 3120

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 480 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 858/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 261 R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 533/R/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 501 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 542 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 571 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com