Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 200

Contencios administrativ si fiscal - actiune in constatare
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Fond
Data: 10-10-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Actiune contencios administrativ - scris de MihaiB - 0 raspunsuri
Buna seara! Am o speta pe Legea nr. 290/2003 referitoare la despagubirile pentru bunurile ramase in Basarabia si nu stiu exact unde as putea inainta cererea de chemare in judecata. Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.290 din cadrul Prefecturii a emis o hotarare nefavorabila, prin care respinge cererea de acordare a despagubirilor, pe motiv ca noi nu am facut nici dovada proprietatii si nici cea a refugiului. In termen de 30 de zile de la primirea hotararii, am inaintat o contestatie imp...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
R O M A N I A
          CURTEA DE A P E L  P L O I E S T I
      SECTIA COMERCIALA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV FISCAL
DOSAR NR(...)
                         SENTINTA NR.200
                Sedinta publica din data de  10 octombrie
2008
                   Presedinte - (...) (...) (...)
                    Grefier    - (...) (...) F.
        Pe rol fiind judecarea actiunii formulata potrivit Legii
contenciosului administrativ de catre reclamantii: B. T., E. O., E. E., D.
T.,D.F. S., D. E. , F. D. , G. N. D., H. D., N. M. O., N. E., O. E. , P. J.
, E. B. N. , S. E. , T. E. , S. N., S. B. , S. B. , T. N. , T. H. , T. M.
T., U. F., cu domiciliul ales in P,(...), Judet P, in contradictoriu cu
paratii CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, cu sediul in B, sector 1,(...)-24,
GUVERNUL ROMANIEI, cu sediul in B, sector 1,(...), AGENTIA NATIONALA A
FUNCTIONARILOR PUBLICI, cu sediul in B, sector 3, str. (...) .
      Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in
suma totala de 115 lei, conform celor 46 de chitante fiscale ( de la
nr.(...) la (...)/2008  filele 120-165 dosar)  si timbru judiciar in
valoare de 0,3 lei, care au fost anulate de instanta si atasate la dosar.
       La apelul nominal facut in sedinta  publica  a  raspuns
reclamantele T. M. T. si E. B. N. personal, lipsind ceilalti reclamantii
si paratii Curtea de Conturi a Romaniei, Guvernul Romaniei, Agentia
Nationala a Functionarilor Publici.
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care
invedereaza ca prin actiunea este motivata, timbrata si aflata la cel de-al
treilea termen de judecata.
         Reclamantele T. M. T. si E. B. N. personal, avand pe rand
cuvantul invedereaza ca nu mai au alte cereri de formulat.
      Curtea pune in discutia partilor prezente exceptiile invocate de
catre paratul Guvernul Romaniei pe cale de intampinare, respectiv exceptia
lipsei calitatii procesuale pasive si exceptia inadmisibilitatii actiunii.
      Reclamantele T. M. T. si E. B. N. personal, avand pe rand
cuvantul invedereaza ca lasa la aprecierea instantei, solutia ce o va
pronunta fata de exceptia lipsei calitatii procesuale invocata de paratul
Guvernul Romaniei.
      Curtea urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale
pasive a Guvernului Romaniei, avand in vedere obiectul cererii de chemare
in judecata, sase constate ca reclamantii, controlori financiari in cadrul
Curtii de Conturi au acelasi statut cu cel al functionarilor publici,
astfel ca au calitate procesuala pasiva in cauza doar: Curtea de Conturi a
carei angajati sunt  reclamantii,  precum  si  Agentia  Nationala  a
Functionarilor Publici pentru opozabilitate.
      Curtea din oficiu pune in discutia partilor inadmisibilitatea
actiunii, fata de prevederile Legii 554/2004.
      Reclamantele T. M. T. si E. B. N. personal, avand pe rand
cuvantul solicita  respingerea  exceptiei  inadmisibilitatii  actiunii,
intrucat actiunea in constatare introdusa  la instanta de contencios
administrativ are in vedere statutul functionarilor publici, materie care
face obiectul acestei instante.
                              C U R T E A :
      Prin actiunea inregistrata la nr(...), reclamantii B. T., E. O.,
E. E., D. T., D.F. S., D. E. , F. D. , G. N. D., H. D., N. M. O., N. E., O.
E., P. J., E. B. N., S. E., T. E. , S. N., S. B., S. B., T. N., T. H., T.
M. T., U. F., au formulat actiune in constatare  in baza art. 111 Cod
proced. civ., in contradictoriu cu paratii Curtea de Conturi a Romaniei si
Guvernul Romaniei, pentru opozabilitate parata  Agentia  Nationala  a
Functionarilor Publici si au solicitat sa se constate faptul ca statutul
controlorilor financiari din cadrul Camerei de Conturi P este acelasi cu
statutul functionarilor publici, urmand sa beneficieze de aceleasi drepturi
ce decurg din statutul functionarilor publici.
      In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca Legea de
organizare si functionare a Curtii de Conturi este Legea nr.94/1992. Au
invocat dispozitiile art. 111 si art. 115 din Legea nr. 94/1992 si au
aratat ca din coroborarea acestora rezulta explicit ca le sunt incidente
controlorilor financiari incompatibilitatile functionarilor publici, la
care se adauga si incompatibilitatile prevazute de Legea 94/1992, din care
rezulta ca activitatea desfasurata de controlorii financiari este unica
activitate permisa, cu exceptia celei didactice.
      Au mai aratat reclamantii dispozitiile art. 2 din Legea 188/1999
si faptul ca atributiile si responsabilitatile controlorilor financiari
sunt stabilite prin lege in scopul realizarii prerogativelor de putere
publica (art. 140 Constitutie si art. 1 Legea 94/1992).
      Procedura prevazuta de art. 4 din Legea 188/1999 este similara
cu cea prevazuta de art. 115(1) din Legea 94/1992. Legea 188/1998 este
incidenta raporturilor juridice nascute intre functionarii publici si
autoritatile statului, raporturile juridice care guverneaza raporturile de
munca ale controlorilor financiari sunt similare cu ale functionarilor
publici, ceea ce ii indreptateste sa considere ca raporturile de serviciu
nascute prin numirea controlorilor financiari in cadrul entitatii sunt
supuse legislatiei specifice ca functionari publici, atat  timp  cat
incompatibilitatile si obligatiile acestora le sunt incidente, mai mult OUG
nr.160/2002 prevede la nota de subsol la anexa 1 pct 2 ca procedura de
avansare se stabileste cu respectarea prevederilor Legii functionarilor
publici.
      In lipsa unei dispozitii legale care sa  stabileasca  cu
exactitate statutul controlorilor financiari carora le sunt incidente toate
incompatibilitatile prevazute de lege pentru functionarii publici, la care
se adauga cele specifice prevazute de Legea nr. 94/1992, solicita sa se
constate faptul ca statutul controlorilor financiari este  acela  de
functionari publici si ca prevederile Legii 188/1999 le sunt incidente,
avand in vedere si faptul ca aceasta categorie profesionala nu poate fi
considerata personal contractual si nici personal cu statut special, cat
timp nici un act normativ nu le confera acest statut special, singurul
statut profesional corespunzator fiind acela de functionari publici.
      Paratul Guvernul Romaniei a depus intampinare prin care a
invocat exceptia  inadmisibilitatii actiunii pentru  lipsa  procedurii
prealabile, inadmisibilitatea actiunii  in  constatare  in  contencios
administrativ, avand in vedere dispozitiile art. 52 din Constitutie si art.
art. 1, 12 si 18 din Legea nr. 554/20044, fiind evident ca orice cerere
avand caracterul unei actiuni in constatare este inadmisibila pe calea
contenciosului administrativ, prevederile art. 111 fiind incompatibile cu
specificul raportului de autoritate dedus judecatii, cererea are caracterul
unei actiuni in constatare, si nu anulare a unui act administrativ sau
obligare a autoritatii  la rezolvarea cererii referitoare la un drept
recunoscut de lege.
      De asemenea, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale
pasive deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decat
intre titularii drepturilor ce rezulta din raportul de drept material dedus
judecatii, calitatea procesuala pasiva fiind conditionata de existenta
identitatii intre parat si cel obligat. Reclamantii nu au aratat drepturile
subiective prevazute de lege si in ce mod au fost vatamate de paratul
Guvernul Romaniei, potrivit dispozitiilor constitutionale si ale legii nr.
90/2001 Guvernul este autoritate publica a puterii executive si poate sta
in justitie in calitate de parat in litigiul de contencios administrativ
atunci cand este contestata legalitatea actelor pe care le adopta, de
altfel din motivarea cererii nu reiese ca intre Guvern si reclamanti ar
exista vreun raport juridic de drept material care sa poata fi transpus
intr-un raport de drept procesual
      Parata ANAF a formulat intampinare prin care a invocat exceptia
neindeplinirii procedurii prealabile, fata de dispozitiile art. 7 din Legea
nr.554/2004, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata,
intrucat reclamantii sunt incadrati pe functii de specialitate care nu sunt
asimilate functiilor publice prevazute de Legea 188/1999, beneficiind de
legislatia specifica functiilor de specialitate pe care sunt incadrati, iar
a admite cererea inseamna ca instanta se substituie vointei autoritatii
administrative responsabile cu  reglementarile  normative  in  materia
drepturilor si obligatiilor controlorilor financiari.
      Reclamantii, fata de exceptiile invocate, au aratat ca actiunea
a fost formulata pe dispozitiile art.111 Cod proced. civ., prin urmare nu
era necesara, referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a
Guvernului lasa la aprecierea instantei, iar referitor la inadmisibilitatea
actiunii in constatare solicita  respingerea,  deoarece  actiunea  in
constatare are in vedere statutul functionarilor publici.
      La termenul de judecata din 10.10.2008, curtea a admis exceptia
lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Guvernul Romaniei, avand in
vedere obiectul cererii de chemare in judecata, urmand a respinge actiunea
formulata impotriva acestuia pentru lipsa calitatii procesuale pasive, si a
pus in discutia partilor inadmisibilitatea actiunii.
      Examinand admisibilitatea cererii de chemare in judecata, curtea
retine urmatoarele:
      Reclamantii au formulat actiune in constatare in baza art. 111
Cod proced. civ. si au solicitat sa se constate faptul ca statutul
controlorilor financiari din cadrul Camerei de Conturi P este acelasi cu
statutul functionarilor publici, urmand sa beneficieze de aceleasi drepturi
ce decurg din statutul functionarilor publici.
      In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca Legea de
organizare si functionare a Curtii de Conturi este Legea nr.94/1992, ca le
sunt incidente controlorilor financiari incompatibilitatile functionarilor
publici, la care se adauga si incompatibilitatile prevazute de Legea
94/1992, faptul ca  atributiile  si  responsabilitatile  controlorilor
financiari sunt stabilite prin lege in scopul realizarii prerogativelor de
putere publica (art.140 Constitutie si art. 1 Legea 94/1992); Legea
188/1998 este incidenta raporturilor juridice nascute intre functionarii
publici si autoritatile statului, raporturile juridice care guverneaza
raporturile de munca ale controlorilor financiari sunt similare cu ale
functionarilor publici; categoria lor profesionala nu poate fi considerata
personal contractual si nici personal cu statut special, cat timp nici un
act normativ nu le confera acest statut  special,  singurul  statut
profesional corespunzator fiind acela de functionari publici.
      Conform disp. art. 1 din Legea 554/2004 privind contenciosul
administrativ, orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al
sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un
act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri,
se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru
anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim
si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.
      Actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual
sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in
vederea organizarii, executarii legii sau a executarii in concret a legii,
care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice, iar  refuzul
nejustificat de a solutiona o cerere este exprimarea explicita, cu exces de
putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane;
      Obiectul actiunii reclamantilor, actiune in constatarea faptului
ca statutul controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi este
acelasi cu cel al functionarilor publici, urmand sa beneficieze de aceleasi
drepturi ce decurg din statutul functionarilor publici, excede in mod
evident competentei de solutionare in contenciosul  administrativ  si
competentei instantelor de judecata.
      Actiunea in constatare formulata de  reclamanti  in  baza
dispozitiilor art.111 Cod proced. civ. este inadmisibila in contenciosul
administrativ, intrucat contenciosul administrativ este activitatea de
solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente
potrivit legii organice a litigiilor in care cel putin una dintre parti
este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau
incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, fie din nesolutionarea in
termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o  cerere
referitoare la un drept sau la un interes legitim
      Reclamantii sunt incadrati  pe  functii  de  specialitate,
beneficiaza de legislatia speciala de organizare prevazuta de dispozitiile
Legi nr.92/1992 si nu au fost incadrati de legiuitor in  categoria
functionarilor publici, constatarea de catre o instanta de judecata a
faptului ca statutul lor este acelasi cu cel al functionarilor publici
excede competentei instantei de contencios administrativ, ar insemna ca
instanta sa se substituie autoritatii legislative in ceea ce priveste
reglementarea normativa in materia stabilirii statutului  diferitelor
categorii de persoane care sunt implicate in raporturi de munca, personal
contractual, personal  necontractual,  functionari  publici,  categorii
speciale de salariati, statut care se stabileste in mod diferentiat, in
raport cu activitatea desfasurata si natura competentelor.
      In acest sens este de mentionat ca, in considerentele Deciziei
nr. 821/3.07.2008, prin care Curtea Constitutionala a  admis exceptia de
neconstitutionalitate a unor dispozitii din OG nr. 137/2000, s-a retinut
ca, a se intelege ca se confera instantelor judecatoresti competenta de a
desfiinta norme juridice instituite prin lege si de a crea in locul
acestora alte norme sau de a le substitui cu norme cuprinse in alte acte
normative, este evident neconstitutional, intrucat incalca  principiul
separatiei puterilor, consacrat in art. 1 alin. (4) din Constitutie, ca si
prevederile art. 61 alin. (1), in conformitate cu care Parlamentul este
unica autoritate legiuitoare a tarii.
      Pentru toate aceste considerente, curtea constata ca actiunea
formulata de reclamanti este inadmisibila si o va respinge.
                      PENTRU ACESTE MOTIVE
                          IN NUMELE LEGII
                            HOTARASTE:
      Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de
paratul GUVERNUL ROMANIEI, cu sediul in B, sector 1,(...), si respinge
actiunea formulata impotriva acestuia pentru lipsa calitatii procesuale
pasive.
      Respinge ca inadmisibila actiunea formulata potrivit Legii
contenciosului administrativ de catre reclamantii: B. T., E. O., E. E., D.
T.,D.F. S., D. E. , F. D. , G. N. D., H. D., N. M. O., N. E., O. E. , P. J.
, E. B. N. , S. E. , T. E. , S. N., S. B. , S. B. , T. N. , T. H. , T. M.
T., U. F., cu domiciliul ales in P,(...), Judet P, in contradictoriu cu
paratii CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, cu sediul in B, sector 1,(...)-24,
AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI, cu sediul in B, sector 3, str.
(...) .
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica, astazi 10 octombrie 2008.
      Presedinte,
               (...)        (...)        (...)
Grefier,
      (...) (...) F.

Red. T./ tehnored.T.
29 ex./ 31.10.2008
Operator de date cu caracter personal, Nr. Notificare 3120


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 1298 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 835 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 858/R/2008 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 197 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 552 R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 213 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 461 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013