| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
CASE DE AVOCATURA LIBRARIE INTERVIURI CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
OPINII CONTACT
ACADEMICA cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Alte profesii liberale: Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 200
Contencios administrativ si fiscal - actiune in constatare
Instanta: CA PLOIESTI
Faza: Fond
Data: 10-10-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Actiune contencios administrativ - scris de MihaiB - 0 raspunsuri
Buna seara! Am o speta pe Legea nr. 290/2003 referitoare la despagubirile pentru bunurile ramase in Basarabia si nu stiu exact unde as putea inainta cererea de chemare in judecata. Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.290 din cadrul Prefecturii a emis o hotarare nefavorabila, prin care respinge cererea de acordare a despagubirilor, pe motiv ca noi nu am facut nici dovada proprietatii si nici cea a refugiului. In termen de 30 de zile de la primirea hotararii, am inaintat o contestatie imp...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
R O M A N I A
                    CURTEA DE  A P E L   P L O I E S T I
            SECTIA COMERCIALA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV FISCAL
DOSAR NR(...)
                                                 SENTINTA NR.200
                               Sedinta publica din  data  de   10  octombrie
2008
                                      Presedinte  -  (...) (...) (...)
                                       Grefier        -  (...) (...) F.
               Pe rol fiind judecarea  actiunii  formulata  potrivit  Legii
contenciosului administrativ de catre reclamantii: B. T., E. O., E.  E.,  D.
T.,D.F. S., D. E. , F. D. , G. N. D., H. D., N. M. O., N. E., O. E. , P.  J.
, E. B. N. , S. E. , T. E. , S. N., S. B. , S. B. , T. N. , T. H.  ,  T.  M.
T., U. F., cu domiciliul ales in P,(...),  Judet  P,  in  contradictoriu  cu
paratii CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, cu sediul  in  B,  sector  1,(...)-24,
GUVERNUL ROMANIEI, cu sediul in  B,  sector  1,(...),  AGENTIA  NATIONALA  A
FUNCTIONARILOR PUBLICI, cu sediul in  B, sector 3, str. (...) .
           Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara  de  timbru  in
suma totala de 115 lei, conform  celor  46  de  chitante  fiscale  (  de  la
nr.(...)  la (...)/2008   filele  120-165  dosar)   si  timbru  judiciar  in
valoare de 0,3 lei, care au fost anulate de instanta si atasate la dosar.
             La  apelul  nominal  facut  in  sedinta   publica   a   raspuns
reclamantele T. M. T. si  E. B. N. personal,  lipsind  ceilalti  reclamantii
si  paratii  Curtea  de  Conturi  a  Romaniei,  Guvernul  Romaniei,  Agentia
Nationala a Functionarilor Publici.
           Procedura legal indeplinita.
           S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de  sedinta,  care
invedereaza ca prin actiunea este motivata, timbrata si aflata la cel  de-al
treilea termen de judecata.
                 Reclamantele T. M. T. si  E. B. N. personal, avand pe  rand
cuvantul invedereaza ca nu mai au alte cereri de formulat.
           Curtea pune in discutia partilor prezente exceptiile invocate de
catre paratul Guvernul Romaniei pe cale de intampinare,  respectiv  exceptia
lipsei calitatii procesuale pasive si exceptia inadmisibilitatii actiunii.
           Reclamantele T. M. T. si  E.  B.  N.  personal,  avand  pe  rand
cuvantul invedereaza ca lasa  la  aprecierea  instantei,  solutia  ce  o  va
pronunta fata de exceptia lipsei calitatii procesuale  invocata  de  paratul
Guvernul Romaniei.
           Curtea urmeaza a admite  exceptia  lipsei  calitatii  procesuale
pasive a Guvernului Romaniei, avand in vedere obiectul  cererii  de  chemare
in judecata, sase constate ca reclamantii, controlori financiari  in  cadrul
Curtii de Conturi au  acelasi  statut  cu  cel  al  functionarilor  publici,
astfel ca au calitate procesuala pasiva in cauza doar: Curtea de  Conturi  a
carei  angajati  sunt   reclamantii,   precum   si   Agentia   Nationala   a
Functionarilor Publici pentru opozabilitate.
            Curtea din oficiu pune in discutia  partilor  inadmisibilitatea
actiunii, fata de prevederile Legii 554/2004.
           Reclamantele T. M. T. si  E.  B.  N.  personal,  avand  pe  rand
cuvantul  solicita   respingerea   exceptiei   inadmisibilitatii   actiunii,
intrucat  actiunea  in  constatare  introdusa   la  instanta  de  contencios
administrativ are in vedere statutul functionarilor  publici,  materie  care
face obiectul acestei instante.
                                                            C U R T E A :
           Prin actiunea inregistrata la nr(...), reclamantii B. T., E. O.,
E. E., D. T., D.F. S., D. E. , F. D. , G. N. D., H. D., N. M. O., N. E.,  O.
E., P. J., E. B. N., S. E., T. E. , S. N., S. B., S. B., T. N.,  T.  H.,  T.
M. T., U. F., au formulat actiune  in  constatare   in  baza  art.  111  Cod
proced. civ., in contradictoriu cu paratii Curtea de Conturi a  Romaniei  si
Guvernul  Romaniei,  pentru  opozabilitate  parata   Agentia   Nationala   a
Functionarilor Publici si au solicitat sa se  constate  faptul  ca  statutul
controlorilor financiari din cadrul Camerei de Conturi  P  este  acelasi  cu
statutul functionarilor publici, urmand sa beneficieze de aceleasi  drepturi
ce decurg din statutul functionarilor publici.
           In  motivarea  actiunii,  reclamantii  au  aratat  ca  Legea  de
organizare si functionare a Curtii de  Conturi  este  Legea  nr.94/1992.  Au
invocat dispozitiile art. 111 si art.  115  din  Legea  nr.  94/1992  si  au
aratat ca din coroborarea acestora rezulta explicit  ca  le  sunt  incidente
controlorilor  financiari  incompatibilitatile  functionarilor  publici,  la
care se adauga si incompatibilitatile prevazute de Legea 94/1992,  din  care
rezulta ca activitatea desfasurata  de  controlorii  financiari  este  unica
activitate permisa, cu exceptia celei didactice.
           Au mai aratat reclamantii dispozitiile art. 2 din Legea 188/1999
si faptul ca  atributiile  si  responsabilitatile  controlorilor  financiari
sunt stabilite prin lege  in  scopul  realizarii  prerogativelor  de  putere
publica (art. 140 Constitutie si art. 1 Legea 94/1992).
           Procedura prevazuta de art. 4 din Legea 188/1999  este  similara
cu cea prevazuta de art. 115(1)  din  Legea  94/1992.  Legea  188/1998  este
incidenta  raporturilor  juridice  nascute  intre  functionarii  publici  si
autoritatile statului, raporturile juridice care guverneaza  raporturile  de
munca ale controlorilor  financiari  sunt  similare  cu  ale  functionarilor
publici, ceea ce ii indreptateste sa considere ca  raporturile  de  serviciu
nascute prin numirea  controlorilor  financiari  in  cadrul  entitatii  sunt
supuse  legislatiei  specifice  ca  functionari  publici,  atat   timp   cat
incompatibilitatile si obligatiile acestora le sunt incidente, mai mult  OUG
nr.160/2002 prevede la nota de subsol la anexa  1  pct  2  ca  procedura  de
avansare se stabileste  cu  respectarea  prevederilor  Legii  functionarilor
publici.
           In  lipsa  unei  dispozitii  legale  care  sa   stabileasca   cu
exactitate statutul controlorilor financiari carora le sunt incidente  toate
incompatibilitatile prevazute de lege pentru  functionarii publici, la  care
se adauga cele specifice prevazute de Legea  nr.  94/1992,  solicita  sa  se
constate  faptul  ca  statutul  controlorilor  financiari  este   acela   de
functionari publici si ca prevederile  Legii  188/1999  le  sunt  incidente,
avand in vedere si faptul ca aceasta  categorie  profesionala  nu  poate  fi
considerata personal contractual si nici personal  cu  statut  special,  cat
timp nici un act normativ nu  le  confera  acest  statut  special,  singurul
statut profesional corespunzator fiind acela de functionari publici.
           Paratul Guvernul  Romaniei  a  depus  intampinare  prin  care  a
invocat  exceptia   inadmisibilitatii  actiunii  pentru   lipsa   procedurii
prealabile,  inadmisibilitatea  actiunii   in   constatare   in   contencios
administrativ, avand in vedere dispozitiile art. 52 din Constitutie si  art.
art. 1, 12 si 18 din  Legea nr. 554/20044, fiind  evident  ca  orice  cerere
avand caracterul unei actiuni  in  constatare  este  inadmisibila  pe  calea
contenciosului administrativ, prevederile art. 111  fiind  incompatibile  cu
specificul raportului de autoritate dedus judecatii, cererea are  caracterul
unei actiuni in constatare, si nu  anulare  a  unui  act  administrativ  sau
obligare a autoritatii   la  rezolvarea  cererii  referitoare  la  un  drept
recunoscut de lege.
           De asemenea, a  invocat  exceptia  lipsei  calitatii  procesuale
pasive deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega  valabil  decat
intre titularii drepturilor ce rezulta din raportul de drept material  dedus
judecatii, calitatea  procesuala  pasiva  fiind  conditionata  de  existenta
identitatii intre parat si cel obligat. Reclamantii nu au aratat  drepturile
subiective prevazute de lege si in  ce  mod  au  fost  vatamate  de  paratul
Guvernul Romaniei, potrivit dispozitiilor constitutionale si ale  legii  nr.
90/2001 Guvernul este autoritate publica a puterii executive  si  poate  sta
in justitie in calitate de parat in  litigiul  de  contencios  administrativ
atunci cand este contestata  legalitatea  actelor  pe  care  le  adopta,  de
altfel din motivarea cererii nu reiese ca  intre  Guvern  si  reclamanti  ar
exista vreun raport juridic de drept material  care  sa  poata  fi  transpus
intr-un raport de drept procesual
           Parata ANAF a formulat intampinare prin care a invocat  exceptia
neindeplinirii procedurii prealabile, fata de dispozitiile art. 7 din  Legea
nr.554/2004, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii  ca  neintemeiata,
intrucat reclamantii sunt incadrati pe functii de specialitate care nu  sunt
asimilate functiilor publice prevazute de  Legea  188/1999,  beneficiind  de
legislatia specifica functiilor de specialitate pe care sunt incadrati,  iar
a admite cererea inseamna ca  instanta  se  substituie  vointei  autoritatii
administrative  responsabile  cu   reglementarile   normative   in   materia
drepturilor si obligatiilor controlorilor financiari.
           Reclamantii, fata de exceptiile invocate, au aratat ca  actiunea
a fost formulata pe dispozitiile art.111 Cod proced. civ.,  prin  urmare  nu
era necesara, referitor la exceptia lipsei  calitatii  procesuale  pasive  a
Guvernului lasa la aprecierea instantei, iar referitor la  inadmisibilitatea
actiunii  in  constatare  solicita   respingerea,   deoarece   actiunea   in
constatare are in vedere statutul functionarilor publici.
           La termenul de judecata din 10.10.2008, curtea a admis  exceptia
lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Guvernul Romaniei,  avand  in
vedere obiectul cererii de chemare in judecata,  urmand a respinge  actiunea
formulata impotriva acestuia pentru lipsa calitatii procesuale pasive, si  a
pus in discutia partilor inadmisibilitatea actiunii.
           Examinand admisibilitatea cererii de chemare in judecata, curtea
retine urmatoarele:
           Reclamantii au formulat actiune in constatare  in baza art.  111
Cod proced.  civ.  si  au  solicitat  sa  se  constate  faptul  ca  statutul
controlorilor financiari din cadrul Camerei de Conturi  P  este  acelasi  cu
statutul functionarilor publici, urmand sa beneficieze de aceleasi  drepturi
ce decurg din statutul functionarilor publici.
           In  motivarea  actiunii,  reclamantii  au  aratat  ca  Legea  de
organizare si functionare a Curtii de Conturi este Legea nr.94/1992,  ca  le
sunt incidente controlorilor financiari  incompatibilitatile  functionarilor
publici, la  care  se  adauga  si  incompatibilitatile  prevazute  de  Legea
94/1992,  faptul  ca   atributiile   si   responsabilitatile   controlorilor
financiari sunt stabilite prin lege in scopul realizarii  prerogativelor  de
putere  publica  (art.140  Constitutie  si  art.  1  Legea  94/1992);  Legea
188/1998 este incidenta raporturilor  juridice  nascute  intre  functionarii
publici si  autoritatile  statului,  raporturile  juridice  care  guverneaza
raporturile de munca ale  controlorilor  financiari  sunt  similare  cu  ale
functionarilor publici; categoria lor profesionala nu poate  fi  considerata
personal contractual si nici personal cu statut special, cat  timp  nici  un
act  normativ  nu  le  confera  acest  statut   special,   singurul   statut
profesional corespunzator fiind acela de functionari publici.
           Conform disp. art. 1 din  Legea  554/2004  privind  contenciosul
administrativ, orice persoana care se considera vatamata  intr-un  drept  al
sau ori intr-un interes legitim, de catre o  autoritate  publica,  printr-un
act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a  unei  cereri,
se poate adresa instantei de  contencios  administrativ  competente,  pentru
anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului  legitim
si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.
           Actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual
sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de  putere  publica,  in
vederea organizarii, executarii legii sau a executarii in concret  a  legii,
care da nastere,  modifica  sau  stinge  raporturi  juridice,  iar   refuzul
nejustificat de a solutiona o cerere este exprimarea explicita, cu exces  de
putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane;
           Obiectul actiunii reclamantilor, actiune in constatarea faptului
ca statutul controlorilor financiari  din  cadrul  Curtii  de  Conturi  este
acelasi cu cel al functionarilor publici, urmand sa beneficieze de  aceleasi
drepturi ce decurg  din  statutul  functionarilor  publici,  excede  in  mod
evident  competentei  de  solutionare  in  contenciosul   administrativ   si
competentei instantelor de judecata.
           Actiunea  in  constatare  formulata  de   reclamanti   in   baza
dispozitiilor art.111 Cod proced. civ.  este  inadmisibila  in  contenciosul
administrativ,  intrucat  contenciosul  administrativ  este  activitatea  de
solutionare de  catre  instantele  de  contencios  administrativ  competente
potrivit legii organice a litigiilor in care  cel  putin  una  dintre  parti
este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie  din  emiterea  sau
incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, fie  din  nesolutionarea  in
termenul  legal  ori  din  refuzul  nejustificat  de  a  rezolva  o   cerere
referitoare la un drept sau la un interes legitim
           Reclamantii  sunt  incadrati   pe   functii   de   specialitate,
beneficiaza de legislatia speciala de organizare prevazuta  de  dispozitiile
Legi  nr.92/1992  si  nu  au  fost  incadrati  de  legiuitor  in   categoria
functionarilor publici, constatarea  de  catre  o  instanta  de  judecata  a
faptului ca statutul lor este  acelasi  cu  cel  al  functionarilor  publici
excede competentei instantei de  contencios  administrativ,  ar  insemna  ca
instanta sa se  substituie  autoritatii  legislative  in  ceea  ce  priveste
reglementarea  normativa  in  materia  stabilirii  statutului    diferitelor
categorii de persoane care sunt implicate in raporturi  de  munca,  personal
contractual,  personal   necontractual,   functionari   publici,   categorii
speciale de salariati, statut care se  stabileste  in  mod  diferentiat,  in
raport cu activitatea desfasurata si  natura competentelor.
           In acest sens este de mentionat ca, in  considerentele  Deciziei
nr. 821/3.07.2008, prin care Curtea Constitutionala  a   admis  exceptia  de
neconstitutionalitate a unor  dispozitii din OG nr.  137/2000,  s-a  retinut
ca,  a se intelege  ca se confera instantelor judecatoresti competenta de  a
desfiinta norme juridice  instituite  prin  lege  si  de  a  crea  in  locul
acestora alte norme sau de a le substitui cu norme  cuprinse  in  alte  acte
normative,  este  evident  neconstitutional,  intrucat  incalca   principiul
separatiei puterilor, consacrat in art. 1 alin. (4) din Constitutie,  ca  si
prevederile art. 61 alin. (1), in  conformitate  cu  care  Parlamentul  este
unica autoritate legiuitoare a tarii.
           Pentru toate aceste considerente, curtea  constata  ca  actiunea
formulata de reclamanti este inadmisibila si o va respinge.
                                            PENTRU ACESTE MOTIVE
                                                   IN NUMELE LEGII
                                                        HOTARASTE:
           Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive  invocata  de
paratul GUVERNUL ROMANIEI, cu sediul  in  B,  sector  1,(...),  si  respinge
actiunea formulata impotriva  acestuia  pentru  lipsa  calitatii  procesuale
pasive.
           Respinge  ca  inadmisibila  actiunea  formulata  potrivit  Legii
contenciosului administrativ de catre reclamantii: B. T., E. O., E.  E.,  D.
T.,D.F. S., D. E. , F. D. , G. N. D., H. D., N. M. O., N. E., O. E. , P.  J.
, E. B. N. , S. E. , T. E. , S. N., S. B. , S. B. , T. N. , T. H.  ,  T.  M.
T., U. F., cu domiciliul ales in P,(...),  Judet  P,  in  contradictoriu  cu
paratii CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, cu sediul  in  B,  sector  1,(...)-24,
AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI, cu sediul in  B, sector 3,  str.
(...) .
           Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
           Pronuntata in sedinta publica, astazi 10 octombrie 2008.
           Presedinte,
                             (...)                (...)                (...)
Grefier,
           (...) (...) F.

Red. T./ tehnored.T.
29 ex./ 31.10.2008
Operator de date cu caracter personal, Nr. Notificare 3120


COMENTEAZA SI TU
Nume
Comentariu
Email
Intrebare anti-spam: Care este cel mai mare oras din tara?

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013