Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1955/R/2008

Asigurari sociale - recalculare pensie
Instanta: CA CLUJ
Faza: Recurs
Data: 14-10-2008

Discutii similare pe forum

Asigurari sociale - scris de pavel - 0 raspunsuri
Stim ca in materia conflictelor de munca, hotararile pronuntate in fond sunt definitive si [b:1ul88pys]executorii de drept[/b:1ul88pys]. In aceste conditii, nu mai este necesar pentru a pune in executare o astfel de hotarare sa o investesti cu formula executorie (v. Al. Tiplea, Dreptul muncii, 2004). Din experienta voastra, in materia asigurarilor sociale lucrurile stau la fel, adica hotararile din fond sunt executorii de drept sau...? Multumesc.
Asigurari sociale obligatorii vs. CAA - scris de piorel - 7 raspunsuri
M-a abordat azi o prietena ca sa imi fac asigurarea aia obligatorie la "ea". Nu am mai intrat in detalii, probabil e una din firmele astea ale caror reclame sunt din ce in ce mai dese. Observ ca CAA tace malc. Baroul Bucuresti tace si mai malc. Trebuie sau nu trebuie sa optam si noi pentru o societate de asigurari? E aiurea, pentru ca CAA e cam privata deja... deci ce alta societate privata sa mai alegem. Pe de alta parte.... asa privata cum e, e singura la care putem "opta"....
Recalculare pensie - scris de luciflor - 7 raspunsuri
O cunostinta a primit in data de 28.02.2006 o instiintare conform careia pensia sa a fost calculata gresit pe perioada 01.09.2002--31.08.2005 si are de dat la stat 27.000.000 lei. In aceasta instiintare este mentionat art.187 legea 19 din 2000. Eu stiam ca nu trebuie restituita suma, in cazul recalcularii pensiei. Stiti ceva in plus ? Ajung si eu la rand nu peste mult timp si as vrea sa stiu daca trebuie sa ma astept si la asa ceva ... Sa-mi pun din timp bani deoparte ca sa-i restitui statului ...
Recalculare pensie - scris de deliar - 4 raspunsuri
Vreau sa contest o decizie emisa de casa de pensii a sectorului 2, pe cine trebuie sa chem in judecata, casa pensii sect 2 sau casa de pensii a mun. Bucuresti ?
Recalculare pensie gr 1 si 2 - scris de nelush - 0 raspunsuri
Am lucrat in perioada 01.04.1985-01.05.2000 in cadrul Companiei Nationale a Uraniului, sucursala Feldioara Brasov, in domeniul radioactiv, cu activitate de producere a uraniului. Doresc sa-mi explicati va rog care act legal este in actualitate la acest moment pentru recalcularea pensiei in gr 1 si 2 de munca, deoarece dupa o.g 100-2008 ar fi trebuit sa mi se recalculeze pensia in luna iunie 2009, iar dupa Legea ptr modificarea legii 19 trebuia sa mi se recalculeze din Ianuarie 2009. Am 15 ani gr...
R O M A N I A
            CURTEA DE A P E L  C L U J
        Sectia Civila, de Munca si Asigurari Sociale
             pentru Minori si Familie
            DECIZIA CIVILA Nr. 1955/R/2008
        Sedinta publica din data de 14 octombrie 2008
             Instanta constituita din:
            PRESEDINTE : (...) (...) (...)
           JUDECATOR : (...) (...)
           JUDECATOR : (...) E. - vicepresedinte instanta
           GREFIER    : O. O.
   S-a luat in examinare recursul declarat de reclamantul recurent E. S.
impotriva sentintei civile nr. 497 din 11 aprilie 2008 pronuntata in dosar
nr(...) al T r i b u n a l u l u i  M a r a m u r e s, precum si recursul
declarat impotriva aceleiasi hotarari de parata CASA JUDETEANA DE PENSII M,
avand ca obiect asigurari sociale - recalculare pensie.
   La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamantul E.
S., lipsind reprezentantul paratei.
   Procedura de citare este realizata.
   Recursrile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru si a
timbrului judiciar.
   S-a facut referatul cauzei, dupa care i se comunica reclamantului un
exemplar al intampinarii formulate de parata la data de 16.09.2008.
   Reclamantul solicita a fi judecata cauza.
   Nefiind cereri prealabile de formulat sau invocate exceptii, instanta
declara inchisa cercetarea judecatoreasca si acorda  cuvantul  asupra
recursurilor.
   Reclamantul solicita admiterea recursului pe care l-a formulat si
respingerea ca nefondat a recursului declarat de parata, cu cheltuieli de
judecata in suma de 120 lei reprezentand contravaloare transport efectuat
cu ocazia deplasarii la instanta. Invedereaza instantei ca adeverinta ce
atesta sporul de lucru sistematic a fost depusa la Casa judeteana de pensii
inainte de inregistrarea actiunii la tribunal.
   Curtea retine cauza in pronuntare.
                 C U R T E A
   Prin sentinta civila nr.497 din 11.04.2008, pronuntata de T r i b u
n a l u l  M a r a m u r e s, s-a admis in parte actiunea civila formulata
de reclamantul E. S., in contradictoriu cu parata CASA JUDETEANA DE PENSII
M parata fiind obligata sa procedeze la recalcularea pensiei reclamantului
stabilita prin decizia nr. (...)/31,11.2005, in sensul includerii in calcul
a sporului pentru lucru sistematic  peste  program  normal,  conform
adeverintei nr. 184/12.12.2007, pana la nivelul maxim de 25% si dupa
refacerea calculului, sa emita o noua decizie de pensionare.
   Parata a fost obligata la 800 lei cheltuieli de judecata.
   Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut ca prin
actiunea civila inregistrata la data de 06.09.2007, reclamantul E. S. a
solicitat obligarea paratei Casa Judeteana de Pensii M, la recalcularea
pensiei reclamantului prin luarea in calcul a salariilor dovedite cu
adeverintele depuse de reclamant si care sunt conforme cu statele de plata.
   Examinand actiunea pe baza probelor de la dosar, instanta a retinut ca
reclamantul este beneficiarul pensiei pentru limita de varsta, din luna
martie 2001. Prin decizia nr.(...)/30.11.2005, in temeiul H.G. nr.1550/
2004 si a O.U.G. nr.4/2005, pensia reclamantului a fost recalculata. La
momentul recalcularii pensiei in  dosarul  reclamantului  nu  existau
adeverintele folosite ca proba in cadrul acestui proces, adeverinta nr. 184
fiind eliberata la data de 12.12.2007 iar adeverinta 148 fiind eliberata la
data de 23.10.2007. In adeverinta 148/23.10.2007 eliberata de S.C. D. S.A
E. prin lichidator au fost trecute salariile brute de care a beneficiat
reclamantul in perioada  1975-1999.  In  adeverinta  nr.184/12.12.2007
eliberata in aceleasi conditii sunt indicate: sporul de noapte, sporul
pentru functie suplimentara si sporul pentru lucru sistematic  peste
program. Sporul de noapte si sporul pentru functie suplimentara au fost
indicate si in adeverinta nr. 25/16.12.2004 si au fost valorificate de
catre parata odata cu recalcularea pensiei, in acest sens retinandu-se ca
ele se regasesc trecute la alte sporuri in situatia privind activitatea in
munca. In privinta sporului pentru lucru sistematic peste program, instanta
a retinut ca potrivit adeverintei nr.184/12.12.2007, reclamantul a realizat
intre 1,7% si 198,7%. Potrivit dispozitiilor art.71 al.4 din Legea 57/1974
sporul pentru lucru sistematic peste program nu putea fi mai mare de 25%
din retributia tarifara.
   Fata de aceasta dispozitie legala aplicabila perioadei atestata prin
adeverinta, s-a apreciat ca intrucat se face dovada ca reclamantul a
beneficiat de un astfel de spor, parata se impune a-l lua in considerare
pentru calcularea pensiei reclamantului, cu mentiunea ca pentru valorile
care depasesc 25% se va lua in considerare doar maximul admis de lege,
respectiv 25%, celelalte valori urmand a fi preluate din adeverinta.
   In privinta salariului brut atestat prin adeverinta 148/ 20.10.2007,
instanta a apreciat ca aceasta adeverinta in forma in care a fost emisa nu
indeplineste conditiile impuse de O.U.G. nr.4/2005 anexa VI, respectiv nu
se arata din ce se compune salariul, aceasta raportat la faptul ca
legiuitorul a inteles in mod imperativ sa excluda anumite sporuri si
venituri din baza de calcul a drepturilor banesti cu titlu de pensie.
   Pentru considerentele de fapt si de drept retinute tribunalul a
apreciat intemeiata actiunea doar in parte,cu privire la sporul pentru
lucru sistematic peste program in limitele aratate.
   Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantul E. S. precum
si parata CASA JUDETEANA DE PENSII M.
   Reclamantul, prin recurs solicita casarea sentintei si rejudecand
cauza, admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
   In motivarea actiunii arata ca a fost angajat al SC D. TRANSPORT SA,
in calitate de sofer, iar in anul 2001 a fost pensionat conform deciziei de
pensionare nr.(...)/2001.
   La baza emiterii deciziei de recalculare a pensiei nu au stat toate
sporurile cu caracter permanent potrivit Legii 19/2000, care la art.1643
prevede ca la determinarea punctajelor anuale se utilizeaza dupa caz:
salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977; salariile nete de la 1 iulie
1977 pana la data de 1 ianuarie 1991; salariile brute, de la 1 ianuarie
1991..
   La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la
alin.1 se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care dupa 1
aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform
legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau
sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in
vigoare.
   Decizia de recalculare a pensiei a fost emisa la data de 30.11.2005,
fara a fi incluse si sporurile solicitate si dovedite cu inscrisurile
depuse, intrucat adeverintele privind sporurile cu caracter permanent au
fost depuse in anul 2007, parata nu a procedat la emiterea deciziei de
recalculare in urma depunerii documentatiei din care reies sporurile
permanente la care a fost indreptatit reclamantul.
   Considera ca instanta de fond in mod gresit a retinut ca temei legal
dispozitiile art.71 din Legea 57/1974, intrucat acest text de lege nu poate
fi retinut ca temei legal pentru emiterea deciziei de recalculare a pensiei
in care sa fie incluse si sporurile ce sunt solicitate.
   Reclamantul a fost pensionat in baza Legii 3/1977, modificata prin
Legea 49/1992 si prin Legea 19/2005, aceste acte normative alaturi de
O.U:G. 4/2005, permit si recunosc recurentului dreptul de a solicita
sporurile  solicitate  instanta  aducand  atingere  grava  drepturilor
reclamantului, intrucat nici unul din textele de lege mai sus indicate nu
stabilesc un procent de 25% pentru sporurile solicitate.
   Instanta de fond fara o justificare legala limiteaza drepturile
solicitate de reclamant la procentul de 25% potrivit dispozitiilor art.71
din Legea 57/1974 care prevad ca: personalul cu functii de executie si cel
operativ, care prin natura muncii lucreaza peste programul normal de lucru,
poate primi, in locul retributiei pentru orele suplimentare, o retributie
tarifata mai mare cu 5-25%, care se stabileste in raport cu timpul prevazut
a fi prestat, in medie lunara, peste programul normal de lucru.
   Parata CASA JUDETEANA DE PENSII M, prin recursul sau solicita
modificarea sentintei pronuntate in sensul respingerii contestatiei.
   In motivele de recurs arata ca reclamantul a fost pensionat pentru
limita de varsta in martie 2001, pensia fiindu-i stabilita in conformitate
cu prevederile Legii nr.3/1977, iar in anul 2005 a  beneficiat  de
recalcularea pensiei in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1550/2004 si
O.U.G. nr.4/2005.
   Considera ca au fost aplicate in mod gresit prevederile art.4 alin.3
din O.U.G. nr.4/2005, coroborate cu pct.VI din anexa la O.U.G. nr.4/2005.
   Conform art.71 alin.4 din Legea nr.57/1974,personalul care prin natura
muncii lucreaza peste programul normal de lucru, poate primi o retributie
tarifara mai mare cu 5-25%. Cu toate ca prin adeverintele mentionate, acest
spor apare in procente diferite si sub limita maxima prevazuta de lege,
instanta a apreciat sporul la 25%, desi exista neconcordanta  intre
denumirea sporului, temeiul legal si procentul acordat.
   Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate de parti,
Curtea retine urmatoarele:
   Asa dupa cum rezulta din sentinta recurata, instanta admitand in parte
actiunea reclamantului, a obligat parata sa procedeze la recalcularea
pensiei reclamantului stabilita prin decizia nr.(...) din 31.1.12005, in
sensul includerii in calcul a sporului pentru lucru sistematic peste
programul normal, conform adeverintei nr.184/12.12.2007, pana la nivelul
maxim de 25% iar dupa refacerea calculului sa emita o noua decizie de
pensionare.
   Din recursul promovat de reclamant, se retine ca nemultumirea fata de
sentinta recurata consta in faptul ca prin dispozitivul ei, instanta a
dispus ca la recalcularea pensiei sa se tina cont de sporul pentru lucru
sistematic peste programul normal conform adeverintei de mai sus, doar pana
la nivelul maxim de 25%, desi prin adeverinta se atesta un cuantum al
procentului mai ridicat.
   Este de retinut, chiar din adeverinta nr.184/12.12.2007 emisa de
angajatorul reclamantului (fila 77-84 dos.fond) ca sporul in discutie este
un "spor lucru sistematic peste program" (coloana 7 din adeverinta) si s-a
acordat conform H.C.M. 914/1968, Legii 57/1974,  art.71  republicata,
Decretului Lege nr.35, 68/1980, CCM, O.U.G. nr.4/2005 pct.5 Anexa 120,
Decret 100/1976.
   Verificand actele normative mai sus aratate, in baza carora s-a
acordat sporul in discutie, se va constata asa cum a facut corect si
instanta de fond ca procentul maxim ce putea sa i se acorde pentru
depasirea duratei normale a zilei de lucru este de 25% astfel ca sub acest
aspect critica adusa sentintei de catre reclamant este nefondata, cum
nefondate sunt si celelalte critici, intrucat la recalcularea pensiei s-au
avut in vedere toate celelalte sporuri la salarii de care a beneficiat
reclamantul si care au fost dovedite prin actele de la dosar.
   Tot fara succes trebuie privit si recursul paratei Casa Judeteana de
Pensii M, care sustine ca in mod gresit instanta ar fi dispus recalcularea
pensiei reclamantului in raport de sporul de 25% atestat prin adeverinta
nr.184/12.12.2007.
   Critica nu este fondata, stiut fiind ca potrivit dispozitiilor Legii
19/2000 care reglementeaza sistemul asigurarilor sociale de stat, dreptul
la asigurarile sociale este garantat de stat si se exercita in conformitate
cu principiile consacrate la art.2 a legii printre care  principiul
contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari  sociale  se
constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele juridice si
fizice.
   Parata a mai criticat faptul ca in mod gresit instanta de fond ar fi
acordat pe seama reclamantului cheltuieli de judecata, in conditiile in
care actiunea lui a fost admisa doar in parte.
   Dar, chiar daca dispozitiile art.276 C.proc.civ. prevad ca atunci cand
pretentiile partii au fost incuviintate numai in parte, instanta va aprecia
in ce masura fiecare din ele poate fi obligata la plata cheltuielilor de
judecata, se constata ca instanta de fond a respectat aceste dispozitiuni
atunci cand a obligat-o pe parata la 800 lei cheltuieli de judecata, aceste
cheltuieli fiind justificate, actiunea reclamantului chiar daca s-a admis
in parte, prin sentinta au fost recunoscute  pretentiile  principale
plafonandu-se doar nivelul maxim al sporului pentru lucru sistematic peste
programul normal, conform legii pana la 25%.
   Asa fiind fata de cele mai sus retinute in fapt si-n drept, vazand si
dispozitiile art.299 si 312 C.proc.civ. Curtea va respinge ca nefondate
ambele recursuri.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E:
   Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul E. S. si de
parata CASA JUDETEANA DE PENSII M impotriva sentintei civile nr. 497 din
11.04.2008 a T r i b u n a l u l u i  M a r a m u r e s, pronuntata in
dosar nr(...), pe care o mentine.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica din 14 octombrie 2008.
     PRESEDINTE            JUDECATORI
(...) (...) (...)    (...) (...)   (...) E.
                        GREFIER
                     O. O.
Red.AR
Dact.T./2ex./20.11.2008


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 25 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 398 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC.NR.133/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 392 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 465 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 169 R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1716/R - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013