| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE INTERVIURI CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
EDITORIAL
ACADEMICA cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 1955/R/2008
Asigurari sociale - recalculare pensie
Instanta: CA CLUJ
Faza: Recurs
Data: 14-10-2008

Discutii similare pe forum

Asigurari sociale - scris de pavel - 0 raspunsuri
Stim ca in materia conflictelor de munca, hotararile pronuntate in fond sunt definitive si [b:1ul88pys]executorii de drept[/b:1ul88pys]. In aceste conditii, nu mai este necesar pentru a pune in executare o astfel de hotarare sa o investesti cu formula executorie (v. Al. Tiplea, Dreptul muncii, 2004). Din experienta voastra, in materia asigurarilor sociale lucrurile stau la fel, adica hotararile din fond sunt executorii de drept sau...? Multumesc.
Asigurari sociale obligatorii vs. CAA - scris de piorel - 7 raspunsuri
M-a abordat azi o prietena ca sa imi fac asigurarea aia obligatorie la "ea". Nu am mai intrat in detalii, probabil e una din firmele astea ale caror reclame sunt din ce in ce mai dese. Observ ca CAA tace malc. Baroul Bucuresti tace si mai malc. Trebuie sau nu trebuie sa optam si noi pentru o societate de asigurari? E aiurea, pentru ca CAA e cam privata deja... deci ce alta societate privata sa mai alegem. Pe de alta parte.... asa privata cum e, e singura la care putem "opta"....
Recalculare pensie - scris de luciflor - 7 raspunsuri
O cunostinta a primit in data de 28.02.2006 o instiintare conform careia pensia sa a fost calculata gresit pe perioada 01.09.2002--31.08.2005 si are de dat la stat 27.000.000 lei. In aceasta instiintare este mentionat art.187 legea 19 din 2000. Eu stiam ca nu trebuie restituita suma, in cazul recalcularii pensiei. Stiti ceva in plus ? Ajung si eu la rand nu peste mult timp si as vrea sa stiu daca trebuie sa ma astept si la asa ceva ... Sa-mi pun din timp bani deoparte ca sa-i restitui statului ...
Recalculare pensie - scris de deliar - 4 raspunsuri
Vreau sa contest o decizie emisa de casa de pensii a sectorului 2, pe cine trebuie sa chem in judecata, casa pensii sect 2 sau casa de pensii a mun. Bucuresti ?
Recalculare pensie gr 1 si 2 - scris de nelush - 0 raspunsuri
Am lucrat in perioada 01.04.1985-01.05.2000 in cadrul Companiei Nationale a Uraniului, sucursala Feldioara Brasov, in domeniul radioactiv, cu activitate de producere a uraniului. Doresc sa-mi explicati va rog care act legal este in actualitate la acest moment pentru recalcularea pensiei in gr 1 si 2 de munca, deoarece dupa o.g 100-2008 ar fi trebuit sa mi se recalculeze pensia in luna iunie 2009, iar dupa Legea ptr modificarea legii 19 trebuia sa mi se recalculeze din Ianuarie 2009. Am 15 ani gr...
R O M A N I A
                        CURTEA DE  A P E L   C L U J
                Sectia Civila, de Munca si Asigurari Sociale
                          pentru Minori si Familie
                       DECIZIA CIVILA Nr. 1955/R/2008
                Sedinta publica din data de 14 octombrie 2008
                          Instanta constituita din:
                       PRESEDINTE : (...) (...) (...)
                      JUDECATOR  : (...) (...)
                      JUDECATOR  :  (...) E. - vicepresedinte instanta
                      GREFIER       : O. O.
      S-a luat in examinare recursul declarat de reclamantul recurent E.  S.
impotriva sentintei civile nr. 497 din 11 aprilie 2008 pronuntata  in  dosar
nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   M a r a m u r e s, precum si  recursul
declarat impotriva aceleiasi hotarari de parata CASA JUDETEANA DE PENSII  M,
avand ca obiect asigurari sociale - recalculare pensie.
      La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamantul  E.
S., lipsind reprezentantul paratei.
      Procedura de citare este realizata.
      Recursrile sunt scutite de  plata  taxei  judiciare  de  timbru  si  a
timbrului judiciar.
      S-a facut referatul cauzei, dupa care i se comunica  reclamantului  un
exemplar al intampinarii formulate de parata la data de 16.09.2008.
      Reclamantul solicita a fi judecata cauza.
      Nefiind cereri prealabile de formulat sau invocate exceptii,  instanta
declara  inchisa  cercetarea  judecatoreasca  si  acorda   cuvantul   asupra
recursurilor.
      Reclamantul solicita admiterea recursului  pe  care  l-a  formulat  si
respingerea ca nefondat a recursului declarat de parata,  cu  cheltuieli  de
judecata in suma de 120 lei reprezentand  contravaloare  transport  efectuat
cu ocazia deplasarii la instanta. Invedereaza  instantei  ca  adeverinta  ce
atesta sporul de lucru sistematic a fost depusa la Casa judeteana de  pensii
inainte de inregistrarea actiunii la tribunal.
      Curtea retine cauza in pronuntare.
                                 C U R T E A
      Prin sentinta civila nr.497 din 11.04.2008, pronuntata de  T r i  b  u
n a l u l   M a r a m u r e s, s-a admis in parte actiunea civila  formulata
de reclamantul E. S., in contradictoriu cu parata CASA JUDETEANA  DE  PENSII
M parata fiind obligata sa procedeze la recalcularea  pensiei  reclamantului
stabilita prin decizia nr. (...)/31,11.2005, in sensul includerii in  calcul
a  sporului  pentru  lucru  sistematic   peste   program   normal,   conform
adeverintei nr. 184/12.12.2007,  pana  la  nivelul  maxim  de  25%  si  dupa
refacerea calculului, sa emita o noua decizie de pensionare.
      Parata a fost obligata la 800 lei cheltuieli de judecata.
      Pentru a pronunta aceasta  sentinta,  tribunalul  a  retinut  ca  prin
actiunea civila inregistrata la data de  06.09.2007,  reclamantul  E.  S.  a
solicitat obligarea paratei Casa Judeteana  de  Pensii  M,  la  recalcularea
pensiei reclamantului  prin  luarea  in  calcul  a  salariilor  dovedite  cu
adeverintele depuse de reclamant si care sunt conforme cu statele de plata.
      Examinand actiunea pe baza probelor de la dosar, instanta a retinut ca
reclamantul este beneficiarul pensiei pentru  limita  de  varsta,  din  luna
martie 2001. Prin decizia  nr.(...)/30.11.2005,  in  temeiul  H.G.  nr.1550/
2004 si a O.U.G. nr.4/2005, pensia  reclamantului  a  fost  recalculata.  La
momentul  recalcularii  pensiei  in   dosarul   reclamantului   nu   existau
adeverintele folosite ca proba in cadrul acestui proces, adeverinta nr.  184
fiind eliberata la data de 12.12.2007 iar adeverinta 148 fiind eliberata  la
data de 23.10.2007. In adeverinta 148/23.10.2007 eliberata de  S.C.  D.  S.A
E. prin lichidator au fost trecute salariile  brute  de  care  a  beneficiat
reclamantul  in  perioada   1975-1999.   In   adeverinta   nr.184/12.12.2007
eliberata in aceleasi conditii  sunt  indicate:  sporul  de  noapte,  sporul
pentru  functie  suplimentara  si  sporul  pentru  lucru  sistematic   peste
program. Sporul de noapte si sporul  pentru  functie  suplimentara  au  fost
indicate si in adeverinta nr.  25/16.12.2004  si  au  fost  valorificate  de
catre parata odata cu recalcularea pensiei, in acest  sens  retinandu-se  ca
ele se regasesc trecute la alte sporuri in situatia privind  activitatea  in
munca. In privinta sporului pentru lucru sistematic peste program,  instanta
a retinut ca potrivit adeverintei nr.184/12.12.2007, reclamantul a  realizat
intre 1,7% si 198,7%. Potrivit dispozitiilor art.71 al.4 din  Legea  57/1974
sporul pentru lucru sistematic peste program nu putea fi  mai  mare  de  25%
din retributia tarifara.
      Fata de aceasta dispozitie legala aplicabila perioadei  atestata  prin
adeverinta, s-a apreciat  ca  intrucat  se  face  dovada  ca  reclamantul  a
beneficiat de un astfel de spor, parata se impune  a-l  lua  in  considerare
pentru calcularea pensiei reclamantului, cu  mentiunea  ca  pentru  valorile
care depasesc 25% se va lua in  considerare  doar  maximul  admis  de  lege,
respectiv 25%, celelalte valori urmand a fi preluate din adeverinta.
      In privinta salariului brut atestat prin adeverinta  148/  20.10.2007,
instanta a apreciat ca aceasta adeverinta in forma in care a fost  emisa  nu
indeplineste conditiile impuse de O.U.G. nr.4/2005 anexa  VI,  respectiv  nu
se arata  din  ce  se  compune  salariul,  aceasta  raportat  la  faptul  ca
legiuitorul a inteles  in  mod  imperativ  sa  excluda  anumite  sporuri  si
venituri din baza de calcul a drepturilor banesti cu titlu de pensie.
      Pentru considerentele de  fapt  si  de  drept  retinute  tribunalul  a
apreciat intemeiata actiunea doar  in  parte,cu  privire  la  sporul  pentru
lucru sistematic peste program in limitele aratate.
      Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantul E. S. precum
si parata CASA JUDETEANA DE PENSII M.
      Reclamantul, prin recurs  solicita  casarea  sentintei  si  rejudecand
cauza, admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
      In motivarea actiunii arata ca a fost angajat al SC D.  TRANSPORT  SA,
in calitate de sofer, iar in anul 2001 a fost pensionat conform deciziei  de
pensionare nr.(...)/2001.
      La baza emiterii deciziei de recalculare a pensiei nu  au  stat  toate
sporurile cu caracter permanent potrivit Legii  19/2000,  care  la  art.1643
prevede ca la  determinarea  punctajelor  anuale  se  utilizeaza  dupa  caz:
salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977; salariile nete de la 1  iulie
1977 pana la data de 1 ianuarie 1991; salariile  brute,  de  la  1  ianuarie
1991..
      La determinarea punctajelor anuale, pe langa  salariile  prevazute  la
alin.1 se au in vedere si sporurile  cu  caracter  permanent,  care  dupa  1
aprilie 1992, au  facut  parte  din  baza  de  calcul  a  pensiilor  conform
legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul  de  munca  sau
sunt dovedite cu adeverinte eliberate de  unitati,  conform  legislatiei  in
vigoare.
      Decizia de recalculare a pensiei a fost emisa la data  de  30.11.2005,
fara a fi incluse  si  sporurile  solicitate  si  dovedite  cu  inscrisurile
depuse, intrucat adeverintele privind sporurile  cu  caracter  permanent  au
fost depuse in anul 2007, parata nu  a  procedat  la  emiterea  deciziei  de
recalculare  in  urma  depunerii  documentatiei  din  care  reies  sporurile
permanente la care a fost indreptatit reclamantul.
      Considera ca instanta de fond in mod gresit a retinut ca  temei  legal
dispozitiile art.71 din Legea 57/1974, intrucat acest text de lege nu  poate
fi retinut ca temei legal pentru emiterea deciziei de recalculare a  pensiei
in care sa fie incluse si sporurile ce sunt solicitate.
      Reclamantul a fost pensionat in baza  Legii  3/1977,  modificata  prin
Legea 49/1992 si prin  Legea  19/2005,  aceste  acte  normative  alaturi  de
O.U:G. 4/2005,  permit  si  recunosc  recurentului  dreptul  de  a  solicita
sporurile   solicitate   instanta   aducand   atingere   grava   drepturilor
reclamantului, intrucat nici unul din textele de lege mai  sus  indicate  nu
stabilesc un procent de 25% pentru sporurile solicitate.
      Instanta de  fond  fara  o  justificare  legala  limiteaza  drepturile
solicitate de reclamant la procentul de 25%  potrivit  dispozitiilor  art.71
din Legea 57/1974 care prevad ca: personalul cu functii de executie  si  cel
operativ, care prin natura muncii lucreaza peste programul normal de  lucru,
poate primi, in locul retributiei pentru orele  suplimentare,  o  retributie
tarifata mai mare cu 5-25%, care se stabileste in raport cu timpul  prevazut
a fi prestat, in medie lunara, peste programul normal de lucru.
      Parata  CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  M,  prin  recursul  sau  solicita
modificarea sentintei pronuntate in sensul respingerii contestatiei.
      In motivele de recurs arata ca reclamantul  a  fost  pensionat  pentru
limita de varsta in martie 2001, pensia fiindu-i stabilita  in  conformitate
cu  prevederile  Legii  nr.3/1977,  iar  in  anul  2005  a   beneficiat   de
recalcularea pensiei in conformitate cu prevederile H.G.  nr.  1550/2004  si
O.U.G. nr.4/2005.
      Considera ca au fost aplicate in mod gresit prevederile  art.4  alin.3
din O.U.G. nr.4/2005, coroborate cu pct.VI din anexa la O.U.G. nr.4/2005.
      Conform art.71 alin.4 din Legea nr.57/1974,personalul care prin natura
muncii lucreaza peste programul normal de lucru, poate  primi  o  retributie
tarifara mai mare cu 5-25%. Cu toate ca prin adeverintele mentionate,  acest
spor apare in procente diferite si sub  limita  maxima  prevazuta  de  lege,
instanta  a  apreciat  sporul  la  25%,  desi  exista  neconcordanta   intre
denumirea sporului, temeiul legal si procentul acordat.
      Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate de  parti,
Curtea retine urmatoarele:
      Asa dupa cum rezulta din sentinta recurata, instanta admitand in parte
actiunea reclamantului,  a  obligat  parata  sa  procedeze  la  recalcularea
pensiei reclamantului stabilita prin decizia  nr.(...)  din  31.1.12005,  in
sensul includerii  in  calcul  a  sporului  pentru  lucru  sistematic  peste
programul normal, conform adeverintei  nr.184/12.12.2007,  pana  la  nivelul
maxim de 25% iar dupa refacerea  calculului  sa  emita  o  noua  decizie  de
pensionare.
      Din recursul promovat de reclamant, se retine ca nemultumirea fata  de
sentinta recurata consta in faptul  ca  prin  dispozitivul  ei,  instanta  a
dispus ca la recalcularea pensiei sa se tina cont  de  sporul  pentru  lucru
sistematic peste programul normal conform adeverintei de mai sus, doar  pana
la nivelul maxim de 25%, desi  prin  adeverinta  se  atesta  un  cuantum  al
procentului mai ridicat.
      Este de retinut,  chiar  din  adeverinta  nr.184/12.12.2007  emisa  de
angajatorul reclamantului (fila 77-84 dos.fond) ca sporul in  discutie  este
un "spor lucru sistematic peste program" (coloana 7 din adeverinta)  si  s-a
acordat  conform  H.C.M.  914/1968,  Legii  57/1974,   art.71   republicata,
Decretului Lege nr.35, 68/1980,  CCM,  O.U.G.  nr.4/2005  pct.5  Anexa  120,
Decret 100/1976.
      Verificand actele normative  mai  sus  aratate,  in  baza  carora  s-a
acordat sporul in discutie, se  va  constata  asa  cum  a  facut  corect  si
instanta de fond  ca  procentul  maxim  ce  putea  sa  i  se  acorde  pentru
depasirea duratei normale a zilei de lucru este de 25% astfel ca  sub  acest
aspect critica adusa  sentintei  de  catre  reclamant  este  nefondata,  cum
nefondate sunt si celelalte critici, intrucat la recalcularea  pensiei  s-au
avut in vedere toate celelalte sporuri  la  salarii  de  care  a  beneficiat
reclamantul si care au fost dovedite prin actele de la dosar.
      Tot fara succes trebuie privit si recursul paratei Casa  Judeteana  de
Pensii M, care sustine ca in mod gresit instanta ar fi  dispus  recalcularea
pensiei reclamantului in raport de sporul de  25%  atestat  prin  adeverinta
nr.184/12.12.2007.
      Critica nu este fondata, stiut fiind ca potrivit  dispozitiilor  Legii
19/2000 care reglementeaza sistemul asigurarilor sociale  de  stat,  dreptul
la asigurarile sociale este garantat de stat si se exercita in  conformitate
cu  principiile  consacrate  la  art.2  a  legii  printre  care   principiul
contributivitatii,  conform  caruia  fondurile  de  asigurari   sociale   se
constituie  pe  baza  contributiilor  datorate  de  persoanele  juridice  si
fizice.
      Parata a mai criticat faptul ca in mod gresit instanta de fond  ar  fi
acordat pe seama reclamantului cheltuieli  de  judecata,  in  conditiile  in
care actiunea lui a fost admisa doar in parte.
      Dar, chiar daca dispozitiile art.276 C.proc.civ. prevad ca atunci cand
pretentiile partii au fost incuviintate numai in parte, instanta va  aprecia
in ce masura fiecare din ele poate fi obligata  la  plata  cheltuielilor  de
judecata, se constata ca instanta de fond a  respectat  aceste  dispozitiuni
atunci cand a obligat-o pe parata la 800 lei cheltuieli de judecata,  aceste
cheltuieli fiind justificate, actiunea reclamantului chiar  daca  s-a  admis
in  parte,  prin  sentinta  au  fost  recunoscute   pretentiile   principale
plafonandu-se doar nivelul maxim al sporului pentru lucru  sistematic  peste
programul normal, conform legii pana la 25%.
      Asa fiind fata de cele mai sus retinute in fapt si-n drept, vazand  si
dispozitiile art.299 si 312 C.proc.civ.  Curtea  va  respinge  ca  nefondate
ambele recursuri.
                            PENTRU ACESTE MOTIVE
                               IN NUMELE LEGII
                                D E C I D E:
      Respinge ca nefondat recursul declarat de  reclamantul  E.  S.  si  de
parata CASA JUDETEANA DE PENSII M impotriva sentintei  civile  nr.  497  din
11.04.2008 a  T r i b u n a l u l u i   M a r a m u r  e  s,  pronuntata  in
dosar nr(...), pe care o mentine.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica din 14 octombrie 2008.
          PRESEDINTE                        JUDECATORI
(...) (...) (...)       (...) (...)      (...) E.
                                               GREFIER
                                         O. O.
Red.AR
Dact.T./2ex./20.11.2008


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013