Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 560/R/2008

Penal - abuz in serviciu in forma calificata (art.248 ind 1 C.p.)
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 30-10-2008

Discutii similare pe forum

CEDO-contraventie calificata ca avand caracter "penal & - scris de norocel - 0 raspunsuri
In cauza ZILIBERBERG c. MOLDOVEI, CEDO a retinut ca: "...aplicabilitatea articolului 6 al Conventiei trebuie evaluat in baza a trei criterii enuntate in hotararea Engel (Engel si altii c. Olandei, hotarare din 8 iunie 1976, Seria A nr. 22, - 82 si - 83). In acest context, Curtea reaminteste ca pentru a determina daca o contraventie poate fi calificata ca avand un caracter "penal" in sensul prevederilor Conventiei, prima chestiune care trebuie determinata este daca textul normei...
Abuz in serviciu - scris de emma200366 - 6 raspunsuri
Un antrenor la club sportiv de stat poate fi acuzat de abuz in serviciu? In ce conditii? Ce trebuie sa faca sau sa nu faca pentru a fi abuz?
ABUZ IN SERVICIU - scris de lyanne91gl - 0 raspunsuri
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea speta : Consiliul local refuza eliberarea unui certificat de neurmarire fiscala unei persoane x in vederea instrarii unui teren, pe motiv ca ar exista un litigiu asupra terenului respectiv. Exista intr-adevar un proces intre anumiti proprietari din loc. respectiva si societatea de la care x a cumparat terenul, avand ca obiect nulitate hot. Terenul proprietarilor nu se suprapune cu terenul lui x, iar societatea nu are calitate procesuala pasiva (fiind par...
Abuz in serviciu - scris de MataHari - 5 raspunsuri
Am nevoie de criterii dupa care directorul unei regii autonome poate fi considerat doar functionar si nu functionar public in sensul legii penale. Argumente pro, jurisprudenta, idei...orice. E urgent.
Abuz in serviciu - scris de carrina - 4 raspunsuri
Un politist poate fi acuzat de abuz in serviciu daca acesta se afla in concediu in acel moment cind a fost savarsita fapta?
R O M A N I A CURTEA DE A P E L O R A D E A Sectia penala si pentru cauze cu minori Dosar nr. (...) DECIZIA PENALA nr.560 /R/2008 Sedinta publica din 30 octombrie 2008 Presedinte : (...) (...) Judecator : (...) G - presedintele instantei Judecator : (...) (...) Grefier : (...) (...) Desfasurarea sedintei de judecata s-a inregistrat cu mijloace tehnice audio, potrivit prevederilor art.304 alin.1 Cod procedura penala. S-a luat in examinare contestatia in anulare formulata de contestatorul D. E. E., domiciliat in C, Cartier N. E.l (...), (...)-6, .5, judetul S M, impotriva deciziei penale nr.281 din 13 mai 2008 a Curtii de A P E L O R A D E A, pronuntata in dosar nr.2115/P/2006, potrivit dispozitiilor art. 386 lit. "c" Cod de procedura penala. La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat avocatul contestatorul D. E. E. - avocat T. E. N., in baza imputernicirii avocatiale de la dosar, emisa de B a r o u l S a t u M a r e - Cabinet de Avocat. M i n i s t e r u l P u b l i c este reprezentat de domnul procuror T. B. din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L O R A D E A. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei, in sensul celor de mai sus, dupa care: Nefiind exceptii sau alte cereri prealabile instanta acorda partilor cuvantul asupra contestatiei in anulare. Avocatul contestatorul D. E. E. - avocat T. E. N. solicitand admiterea acesteia in principiu si in fond, si in consecinta, desfiintarea in parte a deciziei si, in urma rejudecarii recursului a se dispune incetarea procesului penal in temeiul art.11 pct.2 lit.b raportat la art. 10 lit.g Cod de procedura penala pentru infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuta si pedepsita de art.246 Cod penal retinuta in sarcina inculpatului D. E. E., si pentru care i-a fost aplicata o amenda administrativa prin sentinta penala nr.76/2004 a J u d e c a t o r i e i C a r e i. Apreciaza ca, prin decizia atacata cu prezenta contestatie in anulare s-a omis incetarea procesului penal fata de contestator pentru infractiunea mai sus aratata, intrucat a intervenit prescriptia raspunderii penale, conform prevederilor art. 124 raportat la art.122 alin.1 lit. d Cod penal. Reprezentantul parchetului pune concluzii de respingere a contestatiei in anulare formulata de contestatorul D. E. E., atat in principiu cat si pe fond, apreciind ca solutia de achitare primeaza in fata solutiei de incetare a procesului penal, indiferent de temeiul achitarii. CURTEA DE APEL D E L I B E R A N D : Asupra contestatiei in anulare de fata, In baza actelor si lucrarilor aflate la dosar, constata urmatoarele : Prin decizia penala nr.281/R/13 mai 2008, Curtea de A P E L O R A D E A, in baza art. 385/15 pct. 2 lit. d Cod procedura penala au fost respinse ca nefondate recursurile penale declarate de partile civile recurente S. T. L. F. si S.C S. L. 2000 SA O si admise recursurile penale formulate de inculpatii recurenti D. E. E. si N. O. impotriva deciziei penale nr. 97/A din 04 mai 2006, pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e si a sentintei penale nr. 76 din 9.03.2004 pronuntata de J u d e c a t o r i a C a r e i, pe care l-a casat si modificat in parte, in sensul ca: Cu privire la inculpatul D. E. E., s-a descontopit pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare si 2 ani interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societati comerciale aplicate inculpatului D. E. E. in pedepsele componente de: 3 ani si 2 ani interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 248/1 raportat la art. 246 Cod penal cu aplicarea art. 74,76 Cod penal; 6 luni inchisoare, pentru art. 289 Cod penal, 3 luni inchisoare, pentru art. 291 Cod penal, de 6 luni inchisoare pentru art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 40 din Legea nr. 82/1991 combinat cu art. 289 Cod penal si 6 luni inchisoare pentru art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 13 din Legea nr. 87/1994. Instanta de control judiciar a inlaturat dispozitiile de condamnare pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual, prevazuta de art. 289 Cod penal; uz de fals prevazuta de art. 291 Cod penal; abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuta de art. 246 Cod penal; abuz in serviciu contra intereselor publice prevazuta de art. 248 Cod penal; de participatie improprie la fals intelectual la Legea contabilitatii, prevazuta de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 40 din Legea nr. 82/1991 combinat cu art. 289 Cod penal; de participatie improprie la evaziune fiscala, prevazuta de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 13 din Legea nr. 87/1994 (infractiuni retinute prin rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a C a r e i in dosar nr. 61/P/2002) si pedepsele aplicate pentru aceste infractiuni. Cat priveste dispozitiile din sentinta penala nr. 76 din 9.03.2004, pronuntata de J u d e c a t o r i a C a r e i, referitoare la achitarea inculpatului D. E. E., in baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedura penala, pentru toate aceste infractiuni s-au mentinut prin decizia penala a carei reformare se solicita pe calea contestatiei in anulare.. In baza art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. g Cod procedura penala, a incetat procesul penal fata de inculpat pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuta de art. 248 Cod penal (pct. 1 din rechizitoriu) si s-a inlaturat pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, precum si dispozitiile art. 1 si 7 din Legea nr. 543/2002. S-au mentinut restul dispozitiunilor hotararilor recurate care nu contravin deciziei penale nr.281/R/2008 a Curtii de A P E L O R A D E A. Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de recurs a retinut cu privire la infractiunile retinute prin rechizitoriul din 22 iunie 2001 ( dosar nr. 512/P/2001), urmatoarele: Sustinerile inculpatilor potrivit carora nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor de abuz in serviciu contra persoanelor in forma calificata, prevazuta de art. 248/1 raportat la art.246 Cod penal si de abuz in serviciu contra intereselor publice prevazuta de art. 248 Cod penal nu sunt intemeiate. Aceste infractiuni se savarsesc cu intentie. Intentia poate fi directa sau indirecta, dupa cum, inculpatii prevazand ca actiunile lor aduc atingere intereselor legale ale unei persoane sau intereselor publice, urmaresc sau accepta producerea acestor rezultate. Ori in cauza, inculpatii fiind de acord sa vanda imobilele la un pret de peste 5 ori mai mic decat pretul de evaluare, in conditiile in care nu s- a organizat nici macar o licitatie pentru a se vedea daca exista cumparatori sau care sunt ofertele de pret pentru bunuri, chiar daca nu au urmarit producerea vreunui prejudiciu au acceptat producerea acestui rezultat. De asemenea, ambii inculpati au actionat in exercitarea atributiilor de serviciu, inculpatul N. O. fiind director adjunct la Administratia Financiara a mun. C, cu atributii in colectarea creantelor bugetare, iar inculpatul D. E. E., administrator unic la SC D. SA C. Apararea inculpatului D. E. E. potrivit careia nu poate avea calitatea de subiect activ al acestor infractiuni de oarece nu este functionar public nu a putut fi retinuta de catre instanta, intrucat in art.258 Cod penal se prevede ca " dispozitiile art.246 - 250 privitoare la functionarii publici se aplica si celorlalti functionari", iar din dispozitiile art. 147 Cod penal rezulta ca prin "functionar" se intelege orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane juridice. Inculpatul D. E. E. nu avea atributie de serviciu executarea silita, insa in cauza executarea silita s-a facut in modalitatea vanzarii de catre debitor cu acordul creditorului ori in calitate de administrator al SC D. SA inculpatul a fost cel care a solicitat Administratiei Financiare sa fie de acord cu vanzarea, el a fost cel care a negociat pretul si a incheiat contractul de vanzare cumparare. Potrivit punctul 3 pct.3 din ordinul 1741 din 1996 al Ministerului Finantelor Publice, organul de executare isi poate da acordul privind vanzarea bunului imobil de catre debitor, daca , printre altele, pretul propus este cel putin egal cu pretul de evaluare a bunului imobil ori inculpatii au acceptat ca imobilele sa fie vandute la pretul de 500 milioane lei + TVA, in conditiile in care pretul de evaluare a fost de 2 .812.118.000 lei nerespectand astfel dispozitiile legale. De asemenea, este indeplinita si conditia unei vatamari a intereselor legale ale unei persoane, respectiv a intereselor publice. Astfel, prin vanzarea bunurilor imobile ale SC D. SA C in cadrul executarii silite, mult sub pretul de evaluare si fara respectarea prevederilor legale in materia de executarii silite a creantelor bugetare s-a creat acest prejudiciu patrimonial. Acest prejudiciu este un prejudiciu cert si nu potential deoarece in modalitatea in care s-a realizat executarea silita, respectiv vanzarea bunului imobil de catre debitori cu acordul creditorului, pretul de vanzare trebuia sa fie cel putin egal cu pretul de evaluare, fara a se putea cobori sub acest pret, astfel ca in mod corect, T r i b u n a l u l S a t u M a r e a retinut ca raportat la valoarea prejudiciului infractiunea s-a savarsit in forma calificata. De asemenea, s-a produs un prejudiciu si intereselor publice prin colectarea taxei pe valoare adaugata aferenta unui pret mai mic decat pretul de evaluare. Sustinerea inculpatilor potrivit careia la executarea silita nu se datora TVA este neintemeiata, deoarece, conform art.2 alin.2 lit.d din OUG nr.17/2000 in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata intra si transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite. Pe de alta parte, trebuie avut in vedere ca si celorlalte vanzari de bunuri apartinand SC D. SA in cadrul executarii silite li s-a aplicat TVA. Apararea inculpatilor potrivit careia s-a procedat la vanzarea bunurilor de urgenta pentru a limita indatorarea crescanda a societatii catre bugetul de stat nu putut fi retinuta, aceasta urgenta neputand justifica nerespectarea dispozitiilor legale si crearea de prejudicii. In ceea ce priveste infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev de art.248 Cod penal, retinute in sarcina ambilor inculpati instanta de recurs va constata ca in cauza a intervenit prescriptia raspunderii penale, fiind indeplinit termenul prev. de art.122 lit.d raportat la art.124 Cod penal, astfel ca va dispune incetarea procesului penal cu privire la acestea. Pedeapsa aplicata inculpatului D. E. E. este just individualizata si cu respectarea tuturor criteriilor prevazute de art.72 Cod penal, iar sub aspectul modalitatii de executare nu se impune aplicarea dispozitiilor art.81 Cod penal, avand in vedere infractiunea savarsita si prejudiciul creat societatii al caruia administrator a fost inculpatul. (...). Cu privire la faptele retinute prin rechizitoriu din 18.02.2002 ( dosar 61/P/2002), Curtea a constatat ca, in mod corect, prima instanta a dispus achitarea inculpatului D. E. E. pentru savarsirea infractiunilor retinute in sarcina acestuia prin rechizitoriu, astfel, asa cum rezulta din expertiza de evaluare a complexului sectiei "IN" utilajele si instalatiile din dotarea sectiei au fost evaluate ca si fier vechi, avand in vedere starea lor de degradare cat si lipsa vreunei piete sl astfel de utilaje. Valoarea evaluata a acestora de 38 milioane lei a fost inclusa in valoarea complexului sectiei "IN" ce a facut obiectul contractului nr. 537/08.08.2000. Asadar, in valoarea pentru sectia "IN" ( fara teren), propusa de evaluator, de 2.597.450.000 lei este inclusa si valoarea de 38 milioane lei aferenta mijloacelor fixe. Acest aspect rezulta si din expertiza contabila efectuata de expertul E. E.. Prin urmare, valoarea acestor bunuri a fost avuta in vedere de evaluator cu ocazia evaluarii sectiei "IN" fiind inclusa in prejudiciul stabilit de instanta prin incheierea contractului nr. 537, nemaiputand fi retinuta inca o data ca si prejudiciu. Pe de alta parte, s-a avut in vedere ca desi aceste bunuri figurau in contabilitate drept mijloace fixe, cu o valoare cu mult mai M, bunurile puteau fi valorificate doar ca fier vechi, fapt stabilit prin expertize, inculpatului putandu-i fi imputat doar ca nu a urmat procedura casarii, insa fara consecinte patrimoniale pentru S.C D. SA sau pentru bugetul de stat. Pentru aceste considerente, curtea a considerat ca in mod corect s- a retinut de catre instanta de fond ca inculpatul nu a atestat fapte si imprejurari necorespunzatoare adevarului, deoarece, desi in fapt utilajele nu reprezentau decat fier vechi, in contabilitate acestea figurau drept mijloace fixe. De asemenea, neexistand infractiunea de fals intelectual inculpatul instanta de recurs a dispus achitarea si pentru infractiunile de uz de fals si participatie improprie la fals la legea contabilitatii si, intrucat nu s- au diminuat obligatiile fiscale ale S.C D. S.A catre bugetul de stat, a mentinut achitarea si pentru infractiunea de participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala. Solicitarile inculpatilor si a partii civile de casarea hotararilor si trimiterea cauzei spre rejudecare au fost apreciate ca neintemeiate neintemeiate. Astfel, cu privire la faptul ca instanta de apel nu a pus in discutie schimbarea de incadrare juridica condamnandu-i pe inculpati pentru infractiunea prevazuta de art. 248/1 raportat la art. 246 Cod penal, fara a dispune schimbarea de incadrare, curtea a constatat ca motivele de apel ale parchetului vizau gresita schimbare de incadrare juridica dispusa de catre instanta de fond, iar instanta de apel a desfiintat hotararea instantei de fond cu privire la aceasta fapta, mentinand incadrarea juridica cu care inculpatii au fost trimisi in judecata. Cat priveste solicitarea inculpatului de a se dispune casarea cu trimitere spre rejudecare, instanta de control judiciar a considerat ca este nejustificata, intrucat instanta de fond si de apel au administrat o vasta probatiune. Latura civila a fost corect solutionata de catre instantele de fond care au dispus restabilirea situatiei anterioare, imprejurarea ca partea civila a efectuat investitii in conditiile in care pe rolul instantelor procesul treneaza de 7 ani, neavand relevanta. Impotriva acestei decizii a formulat contestatie in anulare petentul condamnat D. E. E. solicitand admiterea cererii si reformarea hotararii atacate in sensul de a se dispune in temeiul art.11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 lit.g Cod de procedura penala incetarea procesului penal pentru infractiunea prevazuta de art.246 Cod penal ( pct.3 din rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a C a r e i, emis la data de 22 iunie 2001, in dosar nr. 512/P/2001), intrucat pentru aceasta fapta a intervenit prescriptia conform art. 124 raportat la art.122 alin.1 lit. d Cod penal. Potrivit dispozitiile art.386 lit. c Cod de procedura penala, impotriva unei hotarari penale definitive se poate face contestatie in anulare cand instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului penal cu privire la care existau probe la dosar. In speta, in sarcina inculpatului D. E. E. , prin rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a C a r e i s-a retinut ca in perioada iunie - iulie 1998, in calitate de presedinte al Consiliului de administratie al SC D. SA S M, a dat dispozitie la 5 muncitori ca in timpul programului sa presteze munci la locuinta sa, retribuindu-i din banii firmei. Prejudiciul in valoare de 471.183 lei ( RON) a fost reparat integral. Prin sentinta penala nr.76/2004 pronuntata de J u d e c a t o r i a C a r e i s-a dispus achitarea inculpatului pentru aceasta infractiune in baza dispozitiilor art.11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b/1 Cod de procedura penala, iar in temeiul art.91 Cod penal i s-a aplicat sanctiunea administrativa de 3000lei ( RON) amenda. Hotararea instantei de fond, sub aspectul incidentei dispozitiilor art. 18/1 Cod penal, nu a fost reformata de catre instantele de control judiciar si, de altfel, nici inculpatul nu a criticat-o prin cererile de apel, respectiv recurs. Este de necontestat faptul ca la data pronuntarii hotararii de catre instanta de apel pentru infractiunea prevazuta de art. 246 Cod penal intervenise prescriptia, iar, instanta, din oficiu, daca nu ar fi pronuntat o hotarare de achitare trebuia sa constate incidenta dispozitiilor art.11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit.g Cod de procedura penala, cu referire la art.122 alin.1 lit.d Cod penal combinat cu art.124 Cod penal. Avand in vedere obiectul cauzei dedusa judecatii - contestatie in anulare prevazuta de art. 386 lit. c Cod de procedura penala - instanta de control judiciar se va rezuma sa procedeze la analiza problemelor legate de stingerea actiunii penale. In desfasurarea actiunii penale exista trei momente succesive : punerea in miscarea a actiunii penale; exercitarea actiunii penale ; stingerea actiunii penale. Stingerea actiunii penale are loc dupa punerea ei in miscare, printr- o manifestare de vointa formala si expresa. In faza de cercetare judecatoreasca instanta stinge actiunea penala prin pronuntarea unei solutii definitive care poate fi : achitare; incetarea procesului penal; condamnare. Avand in vedere solutiile procesuale in timpul judecatii, cand actiunea penala nu poate fi exercitata - achitarea sau incetarea procesului penal -, judecatorul , tinand seama si de ordinea inscrierii acestor solutii in textele C o d u l u i d e procedura penala, daca constata incidenta unuia din cazurile prevazute de art.10 lit. a-e Cod de procedura penala, trebuie sa dispuna achitarea, iar daca , in cauza, sunt aplicabile dispozitiile art. 10 lit. f-j Cod de procedura penala , trebuie sa dispuna incetarea procesului penal. Revenind la speta, intrucat instanta de fond a dispus achitarea inculpatului pe motiv ca fapta sa nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni este evident ca, ulterior, instantele de control judiciar nu puteau pronunta o alta solutie, respectiv cea de incetare a procesului penal, deoarece achitarea prevaleaza in raport cu solutia de incetare a procesului penal. Atata timp cat instanta de fond a consacrat prin solutia pronuntata ca faptei inculpatului ii lipseste gradul de pericol social al unei infractiuni, instanta investita cu solutionarea contestatiei in anulare nu poate dispune incetarea procesului penal, care inseamna doar inlaturarea raspunderii penale. In consecinta, contestatia in anulare formulata de catre petentul D. E. E. fiind neintemeiata , curtea, in baza dispozitiilor art.392 raportat la art. 386 lit. c Cod de procedura penala, o va respinge ca atare. In temeiul prevederilor art.192 alin. 2 Cod procedura penala petentul va fi obligat sa plateasca statului suma de 150lei, cu titlu de cheltuieli judiciare . PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : In baza art.392 raportat la art.386 lit. c Cod procedura penala. R E S P I N G E ca nefondata contestatia in anulare declarata de contestatorul D. E. E., impotriva deciziei penale nr.281 din 13 mai 2008, pronuntata de Curtea de A P E L O R A D E A, pe care o mentine in intregime. Obliga pe recurent sa plateasca statului suma de 150 lei, cheltuieli judiciare in recurs. D E F I N I T I V A. Pronuntata in sedinta publica azi, 30 octombrie 2008. PRESEDINTE, JUDECATOR , JUDECATOR, GREFIER, E. N. H. G T. M. B. T. Red. decizie P.M.E./07.11.2008 Jud. recurs N. T.- D. -M. T. D. Tehnored. A.S./07.11.2008 2 ex.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 73 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 193R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 812 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1103 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1216 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1053 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1114 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com