Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 560/R/2008

Penal - abuz in serviciu in forma calificata (art.248 ind 1 C.p.)
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 30-10-2008

Discutii similare pe forum

CEDO-contraventie calificata ca avand caracter "penal & - scris de norocel - 0 raspunsuri
In cauza ZILIBERBERG c. MOLDOVEI, CEDO a retinut ca: "...aplicabilitatea articolului 6 al Conventiei trebuie evaluat in baza a trei criterii enuntate in hotararea Engel (Engel si altii c. Olandei, hotarare din 8 iunie 1976, Seria A nr. 22, - 82 si - 83). In acest context, Curtea reaminteste ca pentru a determina daca o contraventie poate fi calificata ca avand un caracter "penal" in sensul prevederilor Conventiei, prima chestiune care trebuie determinata este daca textul normei...
Abuz in serviciu - scris de emma200366 - 6 raspunsuri
Un antrenor la club sportiv de stat poate fi acuzat de abuz in serviciu? In ce conditii? Ce trebuie sa faca sau sa nu faca pentru a fi abuz?
ABUZ IN SERVICIU - scris de lyanne91gl - 0 raspunsuri
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea speta : Consiliul local refuza eliberarea unui certificat de neurmarire fiscala unei persoane x in vederea instrarii unui teren, pe motiv ca ar exista un litigiu asupra terenului respectiv. Exista intr-adevar un proces intre anumiti proprietari din loc. respectiva si societatea de la care x a cumparat terenul, avand ca obiect nulitate hot. Terenul proprietarilor nu se suprapune cu terenul lui x, iar societatea nu are calitate procesuala pasiva (fiind par...
Abuz in serviciu - scris de comisar - 2 raspunsuri
Una din infractiunile prevazute in legea privind combaterea coruptiei este si "[b:3gv2s1mm]abuz Ón serviciu contra intereselor publice Ón form? calificat?, dac? func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial"[/b:3gv2s1mm] In ce s-ar putea materializa acest avantaj patrimonial si daca poate fi supus confiscarii ,ce credeti ca inseamna in viziunea legiuitorului avantaj nepatrimonial. Stima tuturor !
Abuz in serviciu - scris de carrina - 4 raspunsuri
Un politist poate fi acuzat de abuz in serviciu daca acesta se afla in concediu in acel moment cind a fost savarsita fapta?
        R O M A N I A
CURTEA DE A P E L  O R A D E A
Sectia penala si pentru cauze cu minori
Dosar nr. (...)

                   DECIZIA PENALA nr.560 /R/2008
                 Sedinta publica din 30 octombrie 2008
               Presedinte : (...) (...)
               Judecator : (...) G - presedintele instantei
           Judecator : (...) (...)
           Grefier   : (...) (...)

   Desfasurarea sedintei de judecata s-a inregistrat cu mijloace tehnice
audio, potrivit prevederilor art.304 alin.1 Cod procedura penala.
    S-a luat in examinare contestatia  in  anulare  formulata  de
contestatorul D. E. E., domiciliat in C, Cartier N. E.l (...), (...)-6,
.5, judetul S M, impotriva deciziei penale  nr.281 din 13 mai 2008 a
Curtii de A P E L  O R A D E A, pronuntata in dosar nr.2115/P/2006,
potrivit dispozitiilor art. 386 lit. "c" Cod de procedura penala.
   La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat avocatul
contestatorul D. E. E. - avocat T. E. N., in baza imputernicirii avocatiale
de la dosar, emisa de B a r o u l  S a t u  M a r e - Cabinet de Avocat.
    M i n i s t e r u l  P u b l i c este reprezentat de domnul
procuror T. B. din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L  O R
A D E A.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei, in sensul celor de mai sus, dupa care:
   Nefiind exceptii sau alte cereri prealabile instanta acorda partilor
cuvantul asupra contestatiei in anulare.
     Avocatul contestatorul D. E. E. - avocat T. E. N. solicitand
admiterea acesteia in principiu si in fond, si in consecinta, desfiintarea
in parte a deciziei si, in urma rejudecarii recursului a se dispune
incetarea procesului penal in temeiul art.11 pct.2 lit.b raportat la art.
10 lit.g Cod de procedura penala pentru infractiunea de abuz in serviciu
contra intereselor persoanelor, prevazuta si pedepsita de art.246 Cod penal
retinuta in sarcina inculpatului D. E. E., si pentru care i-a fost aplicata
o amenda administrativa prin sentinta penala nr.76/2004 a J u d e c a t o
r i e i  C a r e i. Apreciaza ca, prin decizia atacata cu prezenta
contestatie in anulare s-a omis  incetarea procesului penal fata de
contestator pentru infractiunea mai sus aratata, intrucat a intervenit
prescriptia raspunderii penale, conform prevederilor art. 124 raportat la
art.122 alin.1 lit. d Cod penal.
    Reprezentantul  parchetului  pune  concluzii  de  respingere  a
contestatiei in anulare formulata de contestatorul D. E. E., atat in
principiu cat si pe fond, apreciind ca solutia de achitare primeaza in fata
solutiei de incetare a procesului penal, indiferent de temeiul achitarii.
                CURTEA DE APEL
              D E L I B E R A N D :
     Asupra contestatiei in anulare de fata,
    In baza actelor si lucrarilor aflate la dosar, constata urmatoarele
:
    Prin decizia penala nr.281/R/13 mai 2008, Curtea de A P E L  O R A
D E A, in baza art. 385/15 pct. 2 lit. d Cod procedura penala au fost
respinse ca nefondate recursurile penale declarate de  partile civile
recurente S. T. L. F. si S.C S. L. 2000 SA O si admise recursurile penale
formulate de inculpatii recurenti D. E. E. si N. O. impotriva deciziei
penale nr. 97/A din 04 mai 2006, pronuntata de T r i b u n a l u l  S a t
u  M a r e si a sentintei penale nr. 76 din 9.03.2004 pronuntata de J u d
e c a t o r i a  C a r e i, pe care l-a casat si modificat in parte, in
sensul ca:
    Cu privire la inculpatul D. E. E., s-a descontopit pedeapsa
rezultanta de 3 ani inchisoare si 2 ani interzicerea  dreptului de a fi
administrator al unei societati comerciale aplicate inculpatului D. E. E.
in pedepsele componente de: 3 ani si 2 ani interzicerea dreptului de a fi
administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii
prevazuta de art. 248/1 raportat la art. 246 Cod penal cu aplicarea art.
74,76 Cod penal; 6 luni inchisoare, pentru art. 289 Cod penal, 3 luni
inchisoare, pentru art. 291 Cod penal, de 6 luni inchisoare pentru art. 31
alin. 2 Cod penal raportat la art. 40 din Legea nr. 82/1991 combinat cu
art. 289 Cod penal si 6 luni inchisoare pentru art. 31 alin. 2 Cod penal
raportat la art. 13 din Legea nr. 87/1994.
   Instanta de control judiciar a inlaturat dispozitiile de condamnare
pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual, prevazuta de art. 289
Cod penal; uz de fals prevazuta de art. 291 Cod penal;  abuz in serviciu
contra intereselor persoanelor, prevazuta de art. 246 Cod penal; abuz in
serviciu contra intereselor publice prevazuta de art. 248 Cod penal; de
participatie improprie la fals intelectual la  Legea  contabilitatii,
prevazuta de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 40 din Legea nr.
82/1991 combinat cu art. 289 Cod penal; de participatie improprie la
evaziune fiscala, prevazuta de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art.
13 din Legea nr. 87/1994 (infractiuni  retinute  prin  rechizitoriul
Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a  C a r e i in dosar nr.
61/P/2002) si pedepsele aplicate pentru aceste infractiuni.
   Cat priveste dispozitiile din sentinta penala nr. 76 din 9.03.2004,
pronuntata de J u d e c a t o r i a  C a r e i, referitoare la  achitarea
inculpatului D. E. E., in baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10
lit. d Cod procedura penala, pentru toate aceste infractiuni s-au mentinut
prin decizia penala a carei reformare se solicita pe calea contestatiei in
anulare..
   In baza art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. g Cod procedura
penala, a incetat procesul penal fata de inculpat pentru savarsirea
infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuta de
art. 248 Cod penal (pct. 1 din rechizitoriu) si s-a inlaturat pedeapsa de 1
an si 6 luni inchisoare, precum si dispozitiile art. 1 si 7 din Legea nr.
543/2002.
   S-au mentinut restul dispozitiunilor hotararilor recurate care nu
contravin deciziei penale nr.281/R/2008 a Curtii de A P E L  O R A D E A.
   Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de recurs a retinut cu
privire la infractiunile retinute prin rechizitoriul din 22 iunie 2001 (
dosar nr. 512/P/2001), urmatoarele:
    Sustinerile inculpatilor potrivit  carora  nu  sunt  intrunite
elementele constitutive ale infractiunilor de abuz in serviciu  contra
persoanelor in forma calificata, prevazuta de art. 248/1 raportat la
art.246 Cod penal si de abuz in serviciu contra intereselor publice
prevazuta de art. 248 Cod penal nu sunt intemeiate.
   Aceste infractiuni se savarsesc cu intentie. Intentia poate fi
directa sau indirecta, dupa cum, inculpatii prevazand ca actiunile lor aduc
atingere intereselor legale ale unei persoane sau intereselor publice,
urmaresc sau accepta producerea acestor rezultate.
   Ori in cauza, inculpatii fiind de acord sa vanda imobilele la un pret
de peste 5 ori mai mic decat pretul de evaluare, in conditiile in care nu s-
a organizat nici macar o licitatie pentru a se vedea daca  exista
cumparatori sau care sunt ofertele de pret pentru bunuri, chiar daca nu au
urmarit producerea vreunui prejudiciu au acceptat producerea  acestui
rezultat.
   De asemenea, ambii inculpati au actionat in exercitarea atributiilor
de serviciu, inculpatul N. O. fiind director adjunct la Administratia
Financiara a mun. C, cu atributii in colectarea creantelor bugetare, iar
inculpatul D. E. E., administrator unic la SC D. SA C.
    Apararea inculpatului D. E. E. potrivit careia nu poate avea
calitatea de subiect activ al acestor infractiuni de oarece nu este
functionar public nu a putut fi retinuta de catre instanta,  intrucat in
art.258 Cod penal se prevede ca " dispozitiile art.246 - 250 privitoare la
functionarii publici se aplica si celorlalti functionari",  iar  din
dispozitiile art. 147 Cod penal rezulta ca prin "functionar" se intelege
orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiferent cum a fost investita o insarcinare de orice natura in serviciul
unei persoane juridice.
   Inculpatul D. E. E. nu avea atributie de serviciu executarea silita,
insa in cauza executarea silita s-a facut in modalitatea vanzarii de catre
debitor cu acordul creditorului ori in calitate de administrator al SC D.
SA inculpatul a fost cel care a solicitat Administratiei Financiare sa fie
de acord cu vanzarea, el a fost cel care a negociat pretul  si a incheiat
contractul de vanzare cumparare.
   Potrivit punctul 3 pct.3 din ordinul 1741 din 1996 al Ministerului
Finantelor Publice, organul de executare isi poate da acordul privind
vanzarea bunului imobil de catre debitor, daca , printre altele, pretul
propus este cel putin egal cu pretul de evaluare a bunului imobil ori
inculpatii au acceptat ca imobilele sa fie vandute la pretul de 500
milioane lei + TVA, in conditiile in care pretul de evaluare a fost de 2
.812.118.000 lei nerespectand astfel dispozitiile legale.
   De asemenea, este indeplinita si conditia unei vatamari a intereselor
legale ale unei persoane, respectiv a intereselor publice. Astfel, prin
vanzarea bunurilor imobile ale SC D. SA  C in cadrul executarii silite,
mult sub pretul de evaluare si fara respectarea prevederilor legale in
materia de executarii silite a creantelor bugetare s-a creat  acest
prejudiciu patrimonial.
   Acest prejudiciu este un prejudiciu cert si nu potential deoarece in
modalitatea in care s-a realizat executarea silita, respectiv vanzarea
bunului imobil de catre debitori cu acordul creditorului, pretul de vanzare
trebuia sa fie cel putin egal cu pretul de evaluare, fara a se putea cobori
sub acest pret, astfel ca in mod corect, T r i b u n a l u l  S a t u  M
a r e a retinut ca raportat la valoarea prejudiciului infractiunea s-a
savarsit in forma calificata.
   De asemenea, s-a produs un prejudiciu si intereselor publice prin
colectarea taxei pe valoare adaugata aferenta unui pret mai mic decat
pretul de evaluare.
   Sustinerea inculpatilor potrivit careia la executarea silita nu se
datora TVA este neintemeiata, deoarece, conform art.2 alin.2 lit.d din OUG
nr.17/2000 in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata intra si
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii
silite.
    Pe de alta parte, trebuie avut in vedere ca si celorlalte vanzari de
bunuri apartinand SC D. SA in cadrul executarii silite li s-a aplicat TVA.
    Apararea inculpatilor potrivit careia s-a procedat la vanzarea
bunurilor de urgenta pentru a limita indatorarea crescanda a societatii
catre bugetul de stat nu putut fi retinuta, aceasta urgenta neputand
justifica nerespectarea dispozitiilor legale si crearea de prejudicii.
    In ceea ce priveste infractiunile de abuz in serviciu contra
intereselor publice, prev de art.248 Cod penal, retinute in sarcina ambilor
inculpati instanta de recurs va constata ca in cauza a  intervenit
prescriptia raspunderii penale, fiind indeplinit termenul prev. de art.122
lit.d raportat la art.124 Cod penal, astfel ca va dispune incetarea
procesului penal cu privire la acestea.
   Pedeapsa aplicata inculpatului D. E. E. este just individualizata si
cu respectarea tuturor criteriilor prevazute de art.72 Cod penal, iar sub
aspectul modalitatii de executare nu se impune aplicarea dispozitiilor
art.81 Cod penal, avand in vedere infractiunea savarsita si prejudiciul
creat societatii al caruia administrator a fost inculpatul.
    (...). Cu privire la faptele retinute prin  rechizitoriu  din
18.02.2002 ( dosar 61/P/2002),
   Curtea a constatat ca, in mod corect, prima instanta a dispus
achitarea inculpatului D. E. E. pentru savarsirea infractiunilor retinute
in sarcina acestuia prin rechizitoriu, astfel, asa cum rezulta  din
expertiza de evaluare a complexului sectiei "IN" utilajele si instalatiile
din dotarea sectiei au fost evaluate ca si fier vechi, avand in vedere
starea lor de degradare cat si lipsa vreunei piete sl astfel de utilaje.
Valoarea evaluata a acestora de 38 milioane lei a fost inclusa in valoarea
complexului sectiei  "IN"  ce  a  facut  obiectul  contractului  nr.
537/08.08.2000.
   Asadar, in valoarea pentru sectia "IN" ( fara teren), propusa de
evaluator, de 2.597.450.000 lei este inclusa si valoarea de 38 milioane lei
aferenta mijloacelor fixe. Acest aspect rezulta si din expertiza contabila
efectuata de expertul E. E..
   Prin urmare, valoarea acestor bunuri a fost avuta in vedere de
evaluator cu ocazia evaluarii sectiei "IN" fiind inclusa in prejudiciul
stabilit de instanta prin incheierea contractului nr. 537, nemaiputand fi
retinuta inca o data ca si prejudiciu.
   Pe de alta parte, s-a avut in vedere ca desi aceste bunuri figurau in
contabilitate drept mijloace fixe, cu o valoare cu mult mai M, bunurile
puteau fi valorificate doar ca fier vechi, fapt stabilit prin expertize,
inculpatului putandu-i fi imputat doar ca nu a urmat procedura casarii,
insa fara consecinte patrimoniale pentru S.C D. SA sau pentru bugetul de
stat.
   Pentru aceste considerente, curtea a considerat ca in mod corect s-
a retinut de catre instanta de fond ca inculpatul nu a atestat fapte si
imprejurari necorespunzatoare adevarului, deoarece, desi in fapt utilajele
nu reprezentau decat fier vechi, in contabilitate acestea figurau drept
mijloace fixe.
    De asemenea, neexistand infractiunea de fals intelectual inculpatul
instanta de recurs a dispus achitarea si pentru infractiunile de uz de fals
si participatie improprie la fals la legea contabilitatii si, intrucat nu s-
au diminuat obligatiile fiscale ale S.C D. S.A catre bugetul de stat, a
mentinut achitarea si pentru infractiunea de participatie improprie la
infractiunea de evaziune fiscala.
   Solicitarile inculpatilor si a partii civile de casarea hotararilor
si trimiterea cauzei spre rejudecare au fost apreciate ca neintemeiate
neintemeiate. Astfel, cu privire la faptul ca instanta de apel nu a pus in
discutie schimbarea de incadrare juridica condamnandu-i pe inculpati pentru
infractiunea prevazuta de art. 248/1 raportat la art. 246 Cod penal, fara a
dispune schimbarea de incadrare, curtea a constatat ca  motivele de apel
ale parchetului vizau gresita schimbare de incadrare juridica dispusa de
catre instanta de fond, iar instanta de apel a desfiintat hotararea
instantei de fond cu privire la aceasta fapta, mentinand incadrarea
juridica cu care inculpatii au fost trimisi in judecata.
   Cat priveste solicitarea inculpatului de a se dispune casarea cu
trimitere spre rejudecare, instanta de control judiciar a considerat ca
este nejustificata, intrucat instanta de fond si de apel au  administrat o
vasta probatiune.
   Latura civila a fost corect solutionata de catre instantele de fond
care au dispus restabilirea situatiei anterioare, imprejurarea ca partea
civila a efectuat investitii in conditiile in care pe rolul instantelor
procesul treneaza de 7 ani, neavand relevanta.
   Impotriva acestei decizii a formulat contestatie in anulare petentul
condamnat D. E. E. solicitand admiterea cererii si reformarea hotararii
atacate in sensul de a se dispune in temeiul art.11 pct.2 lit. b raportat
la art. 10 lit.g Cod de procedura penala incetarea procesului penal pentru
infractiunea prevazuta de art.246 Cod penal ( pct.3 din rechizitoriul
Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a  C a r e i, emis la data de
22 iunie 2001, in dosar nr. 512/P/2001), intrucat pentru aceasta fapta a
intervenit prescriptia conform art. 124 raportat la art.122 alin.1 lit. d
Cod penal.
    Potrivit dispozitiile art.386 lit. c Cod de procedura penala,
impotriva unei hotarari penale definitive se poate face contestatie in
anulare cand instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de
incetare a procesului penal cu privire la care existau probe la dosar.
   In speta, in sarcina inculpatului D. E. E. , prin rechizitoriul
Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a  C a r e i s-a retinut ca
in perioada iunie - iulie 1998, in calitate de presedinte al Consiliului de
administratie al SC D. SA S M, a dat dispozitie la 5 muncitori ca in timpul
programului sa presteze munci la locuinta sa, retribuindu-i din banii
firmei. Prejudiciul in valoare de 471.183 lei ( RON) a fost reparat
integral.
   Prin sentinta penala nr.76/2004 pronuntata de J u d e c a t o r i a
 C a r e i s-a dispus achitarea inculpatului pentru aceasta infractiune in
baza dispozitiilor art.11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10  lit. b/1 Cod
de procedura penala, iar in temeiul art.91 Cod penal i s-a aplicat
sanctiunea administrativa de 3000lei ( RON) amenda.
   Hotararea instantei de fond, sub aspectul incidentei dispozitiilor
art. 18/1 Cod penal, nu a fost reformata de catre instantele de control
judiciar si, de altfel, nici inculpatul nu a criticat-o prin cererile de
apel, respectiv recurs.
   Este de necontestat faptul ca la data pronuntarii hotararii de catre
instanta de apel pentru infractiunea prevazuta de art. 246 Cod penal
intervenise prescriptia, iar, instanta, din oficiu, daca nu ar fi pronuntat
o hotarare de achitare trebuia sa constate incidenta dispozitiilor art.11
pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit.g Cod de procedura penala, cu
referire la art.122 alin.1 lit.d Cod penal combinat cu art.124 Cod penal.
   Avand in vedere obiectul cauzei dedusa judecatii - contestatie in
anulare prevazuta de art. 386 lit. c Cod de procedura penala - instanta de
control judiciar se va rezuma sa procedeze la analiza problemelor legate
de stingerea actiunii penale.
   In desfasurarea actiunii penale exista trei momente succesive :
punerea in miscarea a actiunii penale; exercitarea actiunii penale ;
stingerea actiunii penale.
   Stingerea actiunii penale are loc dupa punerea ei in miscare, printr-
o manifestare de vointa formala si expresa.
   In faza de cercetare judecatoreasca instanta stinge actiunea penala
prin pronuntarea unei solutii definitive care poate fi :  achitare;
incetarea procesului penal; condamnare.
   Avand in vedere solutiile procesuale in timpul judecatii, cand
actiunea penala nu poate fi exercitata - achitarea sau incetarea procesului
penal -, judecatorul , tinand seama si de ordinea inscrierii acestor
solutii in textele C o d u l u i  d e procedura penala, daca constata
incidenta unuia din cazurile prevazute de art.10 lit. a-e Cod de procedura
penala, trebuie sa dispuna achitarea, iar daca , in cauza, sunt aplicabile
dispozitiile art. 10 lit. f-j Cod de procedura penala , trebuie sa dispuna
incetarea procesului penal.
   Revenind la speta, intrucat instanta de fond a dispus achitarea
inculpatului pe motiv ca fapta sa nu prezinta gradul de pericol social al
unei infractiuni este evident ca, ulterior, instantele de control judiciar
nu puteau pronunta o alta solutie, respectiv cea de incetare a procesului
penal, deoarece achitarea prevaleaza in raport cu solutia de incetare a
procesului penal.
   Atata timp cat instanta de fond a consacrat prin solutia pronuntata
ca faptei inculpatului ii lipseste gradul de pericol social al unei
infractiuni, instanta investita cu solutionarea contestatiei in anulare nu
poate dispune incetarea procesului penal, care inseamna doar inlaturarea
raspunderii penale.
       In consecinta, contestatia in anulare formulata de catre
petentul D. E. E. fiind neintemeiata , curtea, in baza dispozitiilor
art.392 raportat la art. 386 lit. c Cod de procedura penala, o va respinge
ca atare.
      In temeiul prevederilor art.192 alin. 2 Cod procedura penala
petentul va fi obligat sa plateasca statului suma de 150lei, cu titlu de
cheltuieli judiciare .
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E :
     In baza art.392 raportat la art.386 lit. c Cod procedura penala.
     R E S P I N G E ca nefondata contestatia in anulare declarata de
 contestatorul D. E. E., impotriva deciziei penale nr.281 din 13 mai 2008,
pronuntata de Curtea de A P E L  O R A D E A,  pe care o mentine in
intregime.
     Obliga pe recurent sa plateasca statului suma de 150  lei,
cheltuieli judiciare in recurs.
      D E F I N I T I V A.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 30 octombrie 2008.
      PRESEDINTE,      JUDECATOR   ,        JUDECATOR,
GREFIER,
    E. N.   H. G    T. M.     B. T.


   Red. decizie P.M.E./07.11.2008
   Jud. recurs N. T.- D. -M. T. D.
   Tehnored. A.S./07.11.2008
    2 ex.Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 15 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 198/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 738 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 706 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 820 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 70/R/2008 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 650 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013